ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

8.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 68

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ט"ז בתמוז התשס"ט (8 ביולי 2009), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – המוסד לביטוח לאומי

סעיף 146(17)-(20), סעיף 148(י), 149(ב) ו-(ג), סעיף 150(ב) ו-(ג), סעיף 153(3), סעיף 154(ב), סעיפים 155-157
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

זאב אלקין

חיים אמסלם

אריה ביבי

רוברט טיבייב

אורלי לוי-אבקסיס

מרינה סולודקין

ליה שמטוב
מוזמנים
עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אוהד רייפן, משרד האוצר

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

אילנה שרייבמן, סמנכ"לית המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר, מנהלת אגף מחקר, המוסד לביטוח לאומי

מרית לביא, מנהלת תחום תיאום ובקרה, המוסד לביטוח לאומי

רמי יפרח, המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

ג'ורג לונדון, אקטואר המוסד לביטוח לאומי

אורנה גייל

אלכסנדר ברמן

אלכסנדר ולדמן

אברהם שרנופולסקי

יואב קריים, דובר מטה מאבק הנכים
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

שמרית גיטלין-שקד

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – המוסד לביטוח לאומי

סעיף 146(17)-(20), סעיף 148(י), 149(ב) ו-(ג), סעיף 150(ב) ו-(ג), סעיף 153(3), סעיף 154(ב), סעיפים 155-157
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ז - סעיף 146(17)-(20), סעיף 148(י), 149(ב) ו-(ג), סעיף 150(ב) ו-(ג), סעיף 153(3), סעיף 154(ב), סעיפים 155-157.

הישיבה נפסקה בשעה 10:02 ונתחדשה בשעה 13:45
היו"ר חיים כץ
אנחנו מחדשים את הישיבה.


הייתי רוצה לשמוע את נציגי הביטוח הלאומי שיסבירו לנו בתמצית ובקצרה את הנושא.
רועי קרת
בהתאם לסיכומים שהושגו בעניין הזה, לפני שבוע הבאנו הצעה לתיקון הגדלת קצבאות הזקנה באופן מדורג במהלך של שלוש שנים והגדלה בהתאמה של גמלאות הבטחת הכנסה. התיקון שמובא אליכם היום הוא אותו תיקון. בגדול מה שנעשה, בהתאם לבקשות הוועדה, חלק מהתוספת הייתה אמורה להינתן במסגרת קצבאות הזקנה בצירוף סכומים נוספים.
היו"ר חיים כץ
בשנים 2010-2011.
רועי קרת
נכון.
היו"ר חיים כץ
הומרה לתוספת עבור השנים 2009.
רועי קרת
לא. הנוסח בשנת 2009 לא שונה אלא נשאר כפי שהוא. בשנת 2010 התוספת הנוספת שהייתה אמורה להינתן תהיה קצת יותר קטנה ובמקום זה בהבטחת הכנסה יתווספו סכומים שלא היו קודם וגם האוצר הוסיף, כך הבנתי, עוד סכום של 30 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
התשלומים הנוספים ישולמו משנת 2009.
רועי קרת
בהבטחת הכנסה.
מרים שמלצר
התשלומים הנוספים ישולמו ל-2009. ההפחתות יהיו רק ב-2010 וב-2011.
היו"ר חיים כץ
נכון.
מרים שמלצר
זה אומר שבשנה הראשונה ההוצאה היא לא 500 מיליון אלא 600 מיליון.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא יודעים במספרים כאלה גדולים. אנחנו שומעים מספרים כאלה גדולים שאנחנו לא יודעים לספור אותם.
מרים שמלצר
יחד עם זאת ההצעה יותר גדולה מההצעה המקורית. ה-100 מיליון שהתבקשנו להוסיף.
היו"ר חיים כץ
לשמחתנו יהיו עוד כמה משפחות עניות במדינת ישראל שיקבלו עוד קצת עזרה לשבת.
מרים שמלצר
התבקשתי לומר שהאוצר הלך לקראת הביטוח הלאומי ומבוטחי הביטוח הלאומי, קרי, הקשישים, והוסיף עוד כ-27 מיליון שקלים למקבלי קצבאות.
היו"ר חיים כץ
לאחר לחצו של יושב-ראש הוועדה.
וילמה מאור רוזנמן
ה-27 מיליון, לאיזו קצבה?
מרים שמלצר
לסך כל ההוצאה שהוצעה בחקיקה הראשונה. אם דובר על מיליארד ו-300, עכשיו מדובר על מיליארד ו-327 מיליון שקלים.
אורלי לוי-אבקסיס
החלוקה משתנה?
היו"ר חיים כץ
לא. מה שקרה – ויתקנו אותי נציגי הביטוח הלאומי, אם אני טועה, ואני מדבר על מספרי בסיס – שבשנת 2009 היו צריכים לקבל כל הגמלאים 38 שקלים. יקבלו 38 שקלים. אלה שבגיל מסוים מקבלים השלמת הכנסה, היו צריכים לקבל 41 שקלים .
מרים שמלצר
חלקם יקבלו 121 שקלים.
היו"ר חיים כץ
בשנת 2010 היו הגמלאים לקבל 31 שקלים נוספים, והם יקבלו 27 שקלים. בשנת 2011 – בתקציב העתידי שאנחנו לא יודעים מהו ומיהו – היו צריכים לקבל 31 שקלים והם יקבלו 26 שקלים. אלה שיפסידו ארבעה שקלים יחיו עם זה. אבא שלי יחיה עם פחות ארבעה שקלים, אבל אם משפחה אחרת תקבל עוד 120 שקלים, תוספת הבטחת הכנסה שלה, עשינו מצווה.


לקחנו כסף שאיננו ב-2011 והפכנו אותו לכסף עכשווי ב-2009. אם אתה לוקח כסף שתקבל בעתיד ואתה עושה עליו היוון עכשיו, אתה מרוויח.
עפו אגבאריה
בכמה כסף מדובר?
היו"ר חיים כץ
כמה הם הוסיפו? הם הוסיפו 121 שקלים.
מרים שמלצר
בסך הכל התוספת בסוף התקופה תהיה לקשיש ללא השלמת הכנסה, 92 שקלים.
היו"ר חיים כץ
זה יהיה אחרי שלוש שנים.
מרים שמלצר
כן, אחרי שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר על השנה.
מרים שמלצר
השנה זה 38 שקלים וכל אחד, אם יש לו תוספות – תוספת ותק, תוספת דחיית פרישה – כ-50 שקלים.
היו"ר חיים כץ
זאת הצעת החוק.
ג'ודי וסרמן
הייתי רוצה להעיר משהו בפן העקרוני יותר. בהצעת החוק הממשלתית המקורית הייתה הצעה להגדיל את קצבות הזקנה בשאירים ובהתאמה, באותו יחס, את הבטחת ההכנסה כדי שגם מקבלי קצבאות זקנה ושאירים שמקבלים השלמת הכנסה, גם הם ייהנו מאותה תוספת. לבקשת הוועדה שינו קצת את היחס, הורידו קצת מהתוספת שרצו להוסיף לקצבאות הזקנה והעלו באופן יחסי יותר לקשישים שמקבלים הבטחת הכנסה. כמו שאדוני אמר, אלה כמה שקלים פחות בקצבת הזקנה וכמה עשרות שקלים כנראה יותר בהבטחת הכנסה.


במישור העקרוני, קצבת הזקנה היא קצבה אוניברסלית שמשולמת לכולם בלי מבחן הכנסה ולכן יש כאן איזושהי הפחתה של הקצבה האוניברסלית שמשולמת לכולם, לכל האוכלוסייה, לכל המבוטחים, וניתנת תמורת זה קצבה יותר גבוהה לאוכלוסיות היותר חלשות.


אני חושבת שהוועדה צריכה לתת את דעתה, האם נכון להוריד מהקצבה האוניברסלית שמשולמת לאוכלוסייה.
היו"ר חיים כץ
נתנה את דעתה.
ג'ודי וסרמן
במסגרת הבטחת ההכנסה, הוסיפו מדרגה נוספת. יש כמה מדרגות, יש רמת גמלה לאנשים מתחת לגיל 55, בין 55 ל-80 ומעל לגיל 80. במסגרת התיקון המוצע כאן הוסיפו עוד אוכלוסייה, בין גיל 70 לגיל 80. זאת אומרת, יש כאן מדרג נוסף ודיפרנציאציה בין האוכלוסיות השונות. אני רוצה להזכיר שלפני כשנה וחצי, כאשר הכניסו את המדרגה של גיל 80 ולמעלה, קמה צעקה מאוד גדולה שעושים הבחנה בין קבוצות האוכלוסייה השונות במסגרת הבטחת הכנסה וכאן אנחנו שוב ערים לפריצה או לניסיון נוסף לעשות עוד מדרג בתוך מסגרת מקבלי הבטחת הכנסה. תהיה עכשיו קבוצה של מקבלי קצבת זקנה עד גיל 70, מעל 70 ומעל גיל 80. תהיינה רמות גמלה שונות.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
עפו אגבאריה
בכמה הייתה ההפחתה?
היו"ר חיים כץ
ארבעה שקלים. לא הפחתה, הורדה מהתוספת.
ג'ודי וסרמן
בהצעת החוק הייתה הצעה לתת תוספת גדולה יותר, אבל הורידו את התוספת. זאת אומרת, התוספת שתינתן תהיה קטנה יותר.
היו"ר חיים כץ
במקום לקבל 38 שקלים, השנה יקבלו אותו הדבר. בשנת 2010 היו צריכים לקבל 31 שקלים, אבל במקום זה יקבלו 27 שקלים. 140 אלף אנשים יקבלו 120 שקלים בגלל הורדת ארבעת השקלים האלה.
מרינה סולודקין
אתה צודק לגמרי.
היו"ר חיים כץ
אני יודע. אנחנו עוזרים לאנשים. אנחנו כאן כדי לעזור לאנשים.
ג'ודי וסרמן
הנוסח מונח בפני חברי הוועדה. האם אדוני רוצה שנקריא את זה
היו"ר חיים כץ
אחרי ההסבר אנחנו יכולים לחוקק את זה בלי הקראה?
ג'ודי וסרמן
כן. הנוסח שאתם מבקשים עם התיקונים הוא נוסח שמונח בפני הוועדה?
רועי קרת
כן.
היו"ר חיים כץ
למען הסר ספק, אנחנו נקריא ולא נעשה חקיקה מזורזת.


יש הסתייגויות. רחל אדטו מייצגת נאמנה את מפלגתה, מפלגת קדימה, ויש לה הסתייגויות. מתפקידנו אנחנו להפיל את ההסתייגויות.
שמרית גיטלין-שקד
יש הסתייגויות של סיעת קדימה.
רחל אדטו
ההסתייגות שלנו היא מהותית כי אנחנו נתקלים פעם נוספת בזה שמשיתים על אנשים את הכלל. כלומר, מעבר לנושא של תשלומי החובה והמסים האלה והאחרים שכולנו משלמים, כל פעם כאשר מתעוררת בעיה – ונתקלנו בזה גם אתמול בערב בנושא הקרן להצלת המפעלים במצוקה כאשר העובדים משלמים מדמי ההבראה ומוותרים על חופשה, על מנת להציל מפעלים במצוקה – אנחנו עוד פעם באותו מצב.
אורלי לוי-אבקסיס
להציל מקומות עבודה.
רחל אדטו
כן. להציל מקומות עבודה. שוב אנחנו נכנסים לכיסם של אנשים שמקבלים קצבת זקנה על מנת לפתור בעיה של אחרים. כל הזמן מכים ומכים ובדרך כזאת פותרים את הבעיות. אני ברמה האישית נגד ואני נגד תפיסת העולם הזאת הקלה שכל כך בקלות נכנסים לכיסו של העובד, בקלות בלתי נסבלת.
היו"ר חיים כץ
כאן אנחנו מדברים על גמלאים ולא על עובדים.
רחל אדטו
בסדר. אנשים שמקבלים קצבת זקנה הם עדיין אנשים שיכולים לעבוד, מבחינת הגיל. מבחינת תפיסת עולם, הקלות הזאת לפתור בעיות תקציביות בדרך של כניסה לתוך כיסו של האדם, ואפילו אם מדובר באגורות בודדות, יש כאלה שהאגורות הבודדות האלה הן מהותיות עבורם ויש כאלה עבורם זה עולם ומלואו.


לכן אנחנו מבקשים שהסעיף הזה כולו – בטל.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה

ההסתייגות לא התקבלה. היא נרשמה.
שמרית גיטלין-שקד
יש הסתייגות של חברת הכנסת מרינה סולודקין.
מרינה סולודקין
הבנתי שברוח ההסכמות, ההסתייגות שלי בפנים.
היו"ר חיים כץ
את מסירה את ההסתייגות.
שמרית גיטלין-שקד
יש הסתייגות של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.
היו"ר חיים כץ
הוא לא כאן.
שמרית גיטלין-שקד
אז ההסתייגות נופלת.
רחל אדטו
אני מציגה גם את ההסתייגות שלו.
היו"ר חיים כץ
לא, את לא יכולה.
שמרית גיטלין-שקד
את מייצגת את כל האופוזיציה.
היו"ר חיים כץ
זה אומר שההסתייגויות של כולם נפלו.


אומרת חברת הכנסת אדטו שהיא מייצגת רק את עצמה.
רחל אדטו
בדיוק. לא את כל האופוזיציה.
היו"ר חיים כץ
מאחר שחברי הכנסת אינם, ההסתייגויות לא עולות להצבעה אלא נופלות.
אור רוזנמן
(17)
בסעיף 244 -
(א)
בסעיף קטן (א) במקום "16.5 אחוזים" יבוא "17.7 אחוזים".
(ב)
בסעיף קטן (ב) -

(1)
בפסקה (1) במקום "8.3 אחוזים" יבוא "8.9 אחוזים".

(2)
בפסקה (2), במקום "5.2 אחוזים" יבוא "5.6 אחוזים".

(18)
בסעיף 247א, במקום "17.5 אחוזים" יבוא "18.7 אחוזים".

(19)
בסעיף 252 -
(א)
בסעיף קטן (א) -

(1)
בפסקה (1), ברישא, במקום "16.5 אחוזים" יבוא "17.7 אחוזים".

(2)
פסקה (2), במקום "12.4 אחוזים" יבוא "13.3 אחוזים".
(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום "7.7 אחוזים" יבוא "8.3 אחוזים".
(ג)
בסעיף קטן (ג) -

(1)
בפסקה (1), במקום "10.3 אחוזים" יבוא "11 אחוזים", ובמקום "7.7 אחוזים", יבוא "8.3 אחוזים".

(2)
בפסקה (2) במקום "10.3 אחוזים" יבוא "11 אחוזים".

(20)
בסעיף 256א במקום "17.5 אחוזים" יבוא "18.7 אחוזים".


(י)
תחילתם של סעיפים 244, 247א, 252 ו-256א לחוק הביטוח הלאומיט, כנוסחם בסעיף 146(17) עד (20) לחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) והם יחולו על גמלה המשתלמת בעד היום האמור ואילך.

149.
חוק הביטוח הלאומי הוראת שעה לעניין קצבאות הזקנה ולוח י"א

(ב)
בתקופה שמיום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009) ייקרא חוק הביטוח הלאומי כך -(1)
בסעיף 244 -
(א)
בסעיף קטן (א), במקום "15.5 אחוזים" יקראו "17 אחוזים".
(ב)
בסעיף קטן (ב) -

(1)
בפסקה (1) ברישא, במקום "8.3 אחוזים" יקראו 8.5 אחוזים".

(2)
בפסקה (2) במקום "5.2 אחוזים" יקראו "5.4 אחוזים".(2)
בסעיף 247א, במקום "17.5 אחוזים" יקראו "18 אחוזים".
(3)
בסעיף 252 -
(א)
בסעיף קטן (א) -

(1)
בפסקה (1), במקום "16.5 אחוזים", יקראו "17 אחוזים".

(2)
בפסקה (2) במקום "12.4 אחוזים" יקראו 12.8 אחוזים".
(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום "7.7 אחוזים", יקראו "7.9 אחוזים".
(ג)
בסעיף קטן (ג) -

(1)
בפסקה (1) במקום "10.3 אחוזים", יקראו "10.6 אחוזים" ובמקום "7.7 אחוזים" יקראו "7.9 אחוזים".

(2)
בפסקה (2), במקום "10.3 אחוזים", יקראו "10.6 אחוזים".


(4)
בסעיף 256א, במקום "17.5 אחוזים", יקראו "18 אחוזים".

(ג)
בתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ועד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) ייקרא חוק הביטוח הלאומי כך -(1)
בסעיף 244 -
(א)
בסעיף קטן (א), במקום 16.5 אחוזים" יקראו "17.35 אחוזים".
(ב)
בסעיף קטן (ב) -

(1)
בפסקה (1) ברישא, במקום "8.3 אחוזים" יקראו 8.7 אחוזים".

(2)
בפסקה (2) במקום "5.2 אחוזים" יקראו "5.5 אחוזים".(2)
בסעיף 247א, במקום "17.5 אחוזים" יקראו "18.35 אחוזים".
(3)
בסעיף 252 -
(א)
בסעיף קטן (א) -

(1)
בפסקה (1), במקום "16.5 אחוזים", יקראו "17.35 אחוזים".

(2)
בפסקה (2) במקום "12.4 אחוזים" יקראו 13 אחוזים".
(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום "7.7 אחוזים", יקראו "8.1 אחוזים".
(ג)
בסעיף קטן (ג) -

(1)
בפסקה (1) במקום "10.3 אחוזים", יקראו "10.8 אחוזים" ובמקום "7.7 אחוזים" יקראו "8.1 אחוזים".

(2)
בפסקה (2), במקום "10.3 אחוזים", יקראו "10.8 אחוזים".


(4)
בסעיף 256א, במקום "17.5 אחוזים", יקראו "18.35 אחוזים".

150.
חוק הביטוח הלאומי – תחולה לעניין הוראות השעה שבסעיף 149

(ב)
סעיפים 244, 247א, 252 ו-256א לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 149(ב) לחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009).

(ג)
סעיפים 244, 247א, 252 ו-256א לחוק הביטוח הלאומי, כנוסחם בסעיף 149(ג) לחוק זה, יחולו על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום ט"ו כטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ועד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).

153.
תיקון חוק הבטחת הכנסה


בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-2980 (בפרק זה – חוק הבטחת הכנסה) -


(3)
בתוספת השנייה, במקום טור א' יבוא:

טור א'

מי שהגיע לגיל הפרישה ומי שמקבל קצבת זקנה, שאירים או תלויים לפי חוק הביטוחאם טרם מלאו לו
אם מלאו לו 70 שנים

אם מלאו לו

70 שנים

וטרם מלאו לו 80 שנים

80 שנים30.3 אחוזים

31.2 אחוזים


32.6 אחוזים45 אחוזים

46.3 אחוזים


48.3 אחוזים51.1 אחוזים

56.4 אחוזים


58.4 אחוזים65.2 אחוזים

66.5 אחוזים


68.5 אחוזים50 אחוזים פחות

51.3 אחוזים פחות

53.3 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד60.1 אחוזים פחות
61.4 אחוזים פחות

63.4 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד50 אחוזים פחות

51.3 אחוזים פחות

53.3 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד60.1 אחוזים פחות
61.4 אחוזים פחות

63.4 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד

154.
חוק הבטחת הכנסה – תחילה ותחולה

(ב)
תחילתה של התוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחה בסעיף 153(3) לחוק זה, ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) והיא תחול על גמלה המשתלמת בעד היום האמור ואילך.

155.
תיקון חוק הבטחת הכנסה – הוראת שעה לשנת 2009

בתקופה שמיום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009), יקראו את טור א' שבתוספת השנייה בחוק הבטחת הכנסה, כך -

טור א'

מי שהגיע לגיל הפרישה ומי שמקבל קצבת זקנה, שאירים או תלויים לפי חלוק הביטוח הלאומיאם טרם מלאו לו
אם מלאו לו 70 שנים

אם מלאו לו

70 שנים

וטרם מלאו לו 80 שנים

80 שנים29.4 אחוזים

30.3 אחוזים


31.7 אחוזים43.7 אחוזים

44.9 אחוזים


46.9 אחוזים53.8 אחוזים

55 אחוזים


57 אחוזים63.9 אחוזים

65.1 אחוזים


67.1 אחוזים18.7 אחוזים פחות
49.9 אחוזים פחות

51.9 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד58.8 אחוזים פחות
60 אחוזים פחות


62 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד48.7 אחוזים פחות
49.9 אחוזים פחות

51.9 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד58.8 אחוזים פחות
60 אחוזים פחות


62 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד

156.
חוק הבטחת הכנסה – הוראת שעה לשנת 2010


בתקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ועד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) יקראו את טור א' שבתוספת השנייה בחוק הבטחת הכנסה, כך -

טור א'

מי שהגיע לגיל הפרישה ומי שמקבל קצבת זקנה, שאירים או תלויים לפי חלוק הביטוח הלאומיאם טרם מלאו לו
אם מלאו לו 70 שנים

אם מלאו לו

70 שנים

וטרם מלאו לו 80 שנים

80 שנים29.9 אחוזים

30.7 אחוזים


32.1 אחוזים44.3 אחוזים

45.6 אחוזים


47.6 אחוזים54.4 אחוזים

55.7 אחוזים


57.7 אחוזים64.5 אחוזים

65.8 אחוזים


67.8 אחוזים49.3 אחוזים פחות
50.6 אחוזים פחות

52.6 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד59.4 אחוזים פחות
60.7 אחוזים פחות

62.7 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד49.3 אחוזים פחות
50.6 אחוזים פחות

52.6 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד59.4 אחוזים פחות
60.7 אחוזים פחות

62.7 אחוזים פחותהסכום הבסיסי

הסכום הבסיסי


הסכום הבסיסילילד


לילדלילד

157.
חוק הבטחת הכנסה – תחולה לעניין הוראות השעה שבסעיפים 155 ו-156

(א)
התוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה, כנוסחה בסעיף 155 בחוק זה, תחול על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) ועד יום י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009).

(ב)
התוספת השנייה לחוק הבטחת הכנסה כנוסחה בסעיף 156 בחוק זה, תחול על גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ועד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010).
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר

אני מבקש רביזיה.

אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה לא התקבלה

נוסח הצעת החוק אושר והושלם כפי שהוא.
זאב אלקין
אדוני היושב-ראש, אחרי שהצבענו אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לך על כך שהובלת יחד עם חברי הוועדה את השינוי הזה שהוא מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להודות לשר הרווחה והשירותים החברתיים ולמנכ"לית המוסד לביטוח לאומי שהסכימו כאן ללכת לשינוי מאוד מאוד חשוב זה. אני רוצה להודות גם למשרד האוצר שגם הוא כאן שיתף פעולה ובלעדיו השינוי הזה לא היה מתבצע. אני חושב שעשינו כאן מעשה מאוד נכון, שינוי מאוד משמעותי בהצעה הראשונית ויישר כוח לך על כך שהובלת את כל המהלך הזה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. אין לנו זמן לברכות כי יש לנו עוד חקיקה.
אורלי לוי-אבקסיס
אני רוצה להצטרף לברכות.
מרינה סולודקין
ברכות לכולנו שהיינו בקרב הזה, הקרב על קצבת זקנה עם השלמת הכנסה עבור האנשים הכי עניים, אלה שנמצאים מתחת לקו העוני במדינה. שנית, אני מאחלת ליושב-ראש הרבה בריאות בגלל הקרבות שלנו בנושא ויסקונסין.
אורלי לוי-אבקסיס
בגלל כל הקרבות שהוא מנהל כאן בוועדה.
היו"ר חיים כץ
אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 14:25

קוד המקור של הנתונים