ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ג' - איגוד ערים תעשייתי

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

7.7.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 45

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, ט"ו תמוז התשס"ט (7 ביולי 2009), שעה 16:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ג' – איגוד ערים תעשייתי
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

ניצן הורביץ
מוזמנים
איתי קורן – תקצוב ופיתוח, משרד הפנים

עו"ד הראל גולדברג – לשכה משפטית, משרד המשפטים

מאיה קרבטרי – חיים וסביבה
יעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ג' – איגוד ערים תעשייתי
היו"ר דוד אזולאי
צהריים טובים לכולם.

אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. הנושא: הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) התשס"ט-2009 – פרק ג' – איגוד ערים תעשייתי.

ניסינו לגבש נוסח ולא הגענו להבנות.

תומר, אתה רוצה להוסיף משהו בעניין הזה?
תומר רוזנר
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אם כך, אני מבקש להעמיד את ההצעה לפיצול החוק, על פי סעיף 121 לתקנון. מי בעד פיצול החוק? מי נגד? מי נמנע

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים - אין
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך החוק פוצל מחוק ההסדרים. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה נסתיימה בשעה 16:35

קוד המקור של הנתונים