ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

7.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 62

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ט"ו בתמוז התשס"ט (7 ביולי 2009), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז, סעיפים 146(1)-(3), (5), (7), (9), (10)(א), (11), 12(ב), (13)-(21), (23)-(26), 147, 148(א)-(ב), (ה), (ז)-(יד), 149(ב)-(ג), 150(ב)-(ג), 153-162 – ביטוח לאומי

סעיפים 146(12)(ב), 146(13), 148(ז)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אילן גלאון

אורלי לוי-אבקסיס

מרינה סולודקין
מוזמנים
עו"ד יואל בריס, יועץ משפטי, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יובל יעקבי, רפרנט תעסוקה ועלייה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אוהד רייפן, משרד האוצר

דב בארי, משרד האוצר

עו"ד עדנה הראל, ראש תחום ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרית דמרי, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד כרמית נאור, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרי בכר, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רמי יפרח, המוסד לביטוח לאומי

יעקב מזרחי, המוסד לביטוח לאומי

נייגל ברזני, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד איילת זלדין, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אליעזר שוורץ, מרכז המחקר והמידע, הכנסת

אורנה גייט
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן

אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז, סעיפים 146(1)-(3), (5), (7), (9), (10)(א), (11), 12(ב), (13)-(21), (23)-(26), 147, 148(א)-(ב), (ה), (ז)-(יד), 149(ב)-(ג), 150(ב)-(ג), 153-162 – ביטוח לאומי

סעיפים 146(12)(ב), 146(13), 148(ז)
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו דנים בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, סעיפים 146(12)(ב), 146(13), 148(ז).


אני חייב לומר לפרוטוקול שנציגי הביטוח הלאומי ומשרד האוצר היו אמורים לסיים את עבודתם כבר אתמול בלילה ולא להשחית את זמנה של הוועדה. לא יכול להיות שאנחנו נקבע דיונים ואתם לא תבואו מוכנים. אם אתם לא מוכנים, תודיעו מראש ואנחנו נתאם וננסה להחליף בין הדיונים. גם זמנם של חברי הוועדה, בטח בתקופה של חוק ההסדרים, הוא לא הפקר.


אני מבקש מנציגי האוצר או הביטוח הלאומי להציג את השינויים.
רועי קרת
בהמשך לדיון שהתקיים אתמול בעניין הזה, אני אזכיר רק שמדובר במענק למי שבחר לעבוד בשכר נמוך. שיטת החישוב היום של המענק מצד אחד לתחושתנו לא מתגמלת מספיק את בעלי השכר הנמוך, ומצד שני אפשרה איזושהי פריצה לגבי בעלי השכר הגבוה במיוחד.


לגבי בעלי השכר הנמוך, שיטת החישוב היום מאפשרת קבלת דמי אבטלה בשיעור הפרש בין 75 אחוזים מהשכר הקודם שהיה למבוטח לבין שכרו בעבודתו הנוכחית. אנחנו מציעים שיטת חישוב שהיא קצת מיטיבה לעומת שיטת החישוב הנוכחית עם בעלי השכר הנמוך. האידך גיסא הוא להגביל או לסגור את הפרצה שקיימת היום בחוק לגבי בעלי השכר הגבוה ונזכיר מהדיון של אמש שלפני ארבע שנים נקבעה תקרה לתשלום דמי אבטלה. כל מי שמקבל דמי אבטלה, דמי האבטלה לגביו לא יכולים לעלות על הסכום ששווה היום ל-8,000 שקלים. החריג היחידי, והוא למיטב הבנתי נעשה בטעות, הוא לגבי מי שמקבל את אותו תשלום לפי סעיף 176(א) שם אין הפניה להוראות התקרה והתוצאה שאנחנו ראינו היא שאנשים שעבדו קודם בשכר של 30 אלף שקלים ולא באו לקבל דמי אבטלה רגילים אלא בחרו ללכת לעבוד בעבודה שאין לה שום קשר לעבודתם הקודמת בסכומים מאוד נמוכים של 2,000-3,000 שקלים והתוצאה הייתה שבמקום להיות מוגבלים בתקרה של 8,000 שקלים כמו כל המבוטחים בישראל, יכלו לקבל מענק על בסיס חישוב של סכומים הרבה יותר גבוהים בסדר גודל של 20 אלף שקלים. זאת אנומליה כי אם כולם מקבלים לפי תקרה של 8,000 שקלים, אין מקום כאן לחרוג מהתקרה. אם רוצים לבטל את התקרה, צריך לבטל אותה לגבי כולם, ואם יש תקרה, היא צריכה לחול לגבי כולם.


לסיכום. אנחנו יוצרים כאן תקרה לגבי בעלי שכר גבוה אבל האידך גיסא הוא שמהסכומים "שנרוויח" אנחנו נגדיל את העידוד לבעלי השכר הנמוך לפי שיטת החישוב החדשה שהיא במקום מה שאמרתי קודם תהיה חישוב ההפרש שבין 50 אחוזים מהעבודה בשכר הנמוך הנוכחי לבין דמי האבטלה שהיו משתלמים לו אלמלא היה עובד.
היו"ר חיים כץ
יש הסתייגויות.
מרינה סולודקין
של קדימה. אנחנו חושבים זה מרע את המצב ואנחנו נגד.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נצביע על ההסתייגות.
אייל לב-ארי
יש גם הסתייגות נפרדת של חברת הכנסת סולודקין וגם הסתייגות של קבוצות שונות מהאופוזיציה.
היו"ר חיים כץ
אם הם אינם אנחנו צריכים להעלות את ההסתייגויות שלהם? אנחנו נעלה להצבעה את ההסתייגות של חברת הכנסת סולודקין ונוריד את יתר ההסתייגויות.
אורלי לוי-אבקסיס
שאלה. יש לנו קנה מידה לגבי כמה נחסך ברגע שאנחנו משנים את התנאים של העובדים של השכר הגבוה וכמה מתוך זה באמת ינוצל או שיהיו עודפים כאשר אנחנו משנים את התנאים שלהם?
אבי צרפתי
היום הסעיף הזה כולו, גם לבעלי השכר הגבוה וגם לגבי בעלי השכר הנמוך, משמעותו תשלום של כ-2.5 מיליון שקלים. אין זה אומר שמחר לאור שינוי הנוסחה לבעלי השכר הנמוך לא יהיו יותר מובטלים שיסכימו וילכו לקבל עבודה בשכר נמוך מכיוון שהם מקבלים כאן תוספת סבסוד. זה יכול לחרוג גם מעבר ל-2.5 מיליון שקלים. זה לא מוגבל כאן בתקציב מסוים אלא תלוי כמה אנשים יהיו מוכנים ללכת ולעבוד בשכר נמוך וכמה ימצאו עבודה.
היו"ר חיים כץ
זה סעיף מיטיב שנלחמנו עליו. אני חושב שיש לנו עכשיו הזדמנות להעביר אותו.
אורלי לוי-אבקסיס
הוא דיבר על מה שהתפנה ואני רציתי לדעת אם זה מוגבל למה שהתפנה או לא.
אבי צרפתי
זה לא מוגבל.
אייל לב-ארי
הסתייגות של חברת הכנסת מרינה סולודקין: לסעיפים 146(12)(ב), 146(13), 148(ז) – הסעיפים יימחקו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.

ה צ ב ע ה

ההסתייגות לא התקבלה
אייל לב-ארי
הנוסח שמוקרא לוועדה שונה מנוסח הצעת החוק.
ג'ודי וסרמן
יש תיקונים גם על גבי הנוסח שהופץ לפני חמש דקות.
רועי קרת
התיקון שעכשיו הופץ הוא במקום פסקאות (12)(ב) ו-(13).
אייל לב-ארי
תיקון סעיף 176.

בסעיף 176 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 176(א).

סעיף 176(א) לחוק העיקרי –
(א)
בסעיף קטן (א) -

(1)
ברישא, אחרי "לעובד" יבוא "העובד בעבודה בהיקף משרה של 50 אחוזים לפחות ושאינה עבודה מתאימה לגביו לפי סעיף 165 וכן לעובד כאמור שהעבודה שהוצעה לו נחשבת עבודה מתאימה לגביו רק מחמת הוראות סעיף 165(ד)". המלים "שאילולא הוראות סעיף 165(ד) היה זכאי לדמי אבטלה לפי סעיף 176(ב)" – יימחקו.


(2)
בפסקת משנה (1), במקום "150" יבוא "100", ובמקום "75" יבוא "25".

(ב)
במקום המלים "מדמי אבטלה שחושבו לפי סעיף 176(ב) בעד הימים" יבוא "להפרש שבין סכום השווה ל-50 אחוזים מההכנסה הממוצעת היומית מעבודתו בשכר נמוך ובין דמי אבטלה ליום שהיו משתלמים לו אלמלא היה עובד והכל בעד כל אחד מהימים". אחרי "זכאי לדמי אבטלה" יבוא "לפי מספר הימים שחל לגביו בהתאם להוראות סעיף 171 או שהיה זכאי בשלהם לדמי אבטלה". במקום "60 הימים האמורים בסעיף 165(ד) אף אם שולמו בעדם דמי אבטלה" יבוא "30 הימים הראשונים שבעדם שולמו לו דמי אבטלה לפי סעיף 160" ובמקום "150" יבוא "100".

(ג)
אחרי סעיף קטן (ה) יבוא -

"(ו)
על אף האמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה סכום המענק ליום על ההפרש שבין אלה:

השכר היומי הממוצע ששימש בסיס לדמי אבטלה שהיו משתלמים לו אלמלא היה עובד פחות ההכנסה הממוצעת היומית מעבודה בשכר נמוך".


(ז)
על דמי האבטלה לפי המחושב במענק זה, יחולו הוראות סעיף 167(ב)(2)".
סעיף התחולה
סעיף 149(ז), סעיפים 176(ב) ו-176(א) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחם בסעיפים 146(12)(ב) ו-(13) לחוק זה יחולו לגבי מי שהחל לעבוד בעבודה כאמור באותם סעיפים ביום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) ואילך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על הצעת החוק.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק אושרה

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים