ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 05/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיף 268 - תחילה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

5.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון י"ג בתמוז התשס"ט (5 ביולי 2009), שעה 16:05
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
פרק ל"ד
שונות, סעיף 268 - תחילה
נכחו
חברי הוועדה: אלכס מילר – מ"מ היו"ר

יעקב אדרי

שי חרמש
מוזמנים
נועז בר-ניר, מנכ"ל משרד התיירות

שי וינר, סמנכ"ל כלכלה, משרד התיירות

עו"ד עובד קדמי, היועץ המשפטי, משרד התיירות

דוד, סגן בכיר ליועץ המשפטי, משרד התיירות

מיכאל דולמן, משרד התיירות

חנה איפרגון, משרד התיירות

עו"ד מיכל הנר-דויטש, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ריקי הרמן, אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן פולק, משרד האוצר

יהודה סבן, משרד התשתיות הלאומיות

איתי יחזקאל, כלכלן ראשי, מרכז ההשקעות

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
עידו עשת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
פרק ל"ד
שונות, סעיף 268 - תחילה
היו"ר אלכס מילר
אנחנו דנים בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק ל"ד: שונות, סעיף 268 - תחילה
ריקי הרמן
268.
תחילה

תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009), אלא אם כן נקבע בו אחרת.
היו"ר אלכס מילר
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:08

קוד המקור של הנתונים