ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
15
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

6.7.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 56

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ד בתמוז התשס"ט (6 ביולי 2009), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – סעיפים 146(12)(ב), 146(13), 148(ז)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

שלי יחימוביץ
מוזמנים
אסתר דומיניסיני, מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי

רביב סובל, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אוהד רייפן, משרד האוצר

טלי ארפי, משרד האוצר

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

אסתר טולדנו, מנהלת אגף המחקר, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי

מטי לורברבוים, המוסד לביטוח לאומי

אבי צרפתי, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד רמי יפרח, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד שרית דמרי, המוסד לביטוח לאומי

אורנה גייל, המוסד לביטוח לאומי

שושי בר, המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים

אליעזר שוורץ, מרכז המידע והמחקר, הכנסת
ייעוץ משפטי
שמרית גיטלין-שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ז – סעיפים 146(12)(ב), 146(13), 148(ז)
היו"ר חיים כץ
אני פותח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שממשיכה לדון בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ז – סעיפים 146(12)(ב), 146(13), 148(ז).


נציגי האוצר. תהיו פעם פרודוקטיביים ותאמרו נעשה ונעביר.
אוהד רייפן
אני חושב שכבר הבאנו כמה דברים בתוכנית הזאת שהיו מאוד מאוד פרודוקטיביים.


כיום יש תקרה לזכאות לדמי אבטלה במשק ויש איזושהי לקונה שקיימת היום בחוק שמאפשרת לאדם שלוקח מה שמוגדר כעבודה לא מתאימה לקבל מענק של חלק מההפרש בין המשכורת שהוא מקבל ל-75 אחוזים מהמשכורת הקודמת שלו.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול לדבר על מספרים מוחלטים?
אוהד רייפן
כן. אני אתן דוגמה. כמה הם כיום דמי האבטלה המקסימליים למישהו שמרוויח 30 אלף שקלים?
אסתר טולדנו
בגובה השכר הממוצע במשק.
אוהד רייפן
באזור ה-8,000 שקלים, ואולי 8,100 שקלים.
יו"ר חיים כץ
מה קורה לגבי מי שמרוויח 20 אלף שקלים?
אוהד רייפן
יכול לקבל כ-8,000 שקלים.


אם הוא לוקח עבודה שנחשבת עבודה לא מתאימה, כלומר, השכר בה הוא פחות מהשכר שקיבל בעבודה הקודמת שלו, פחות מה-8,000 שקלים, הוא יכול לקבל מענק שהוא חלקיות בין השכר החדש שהוא מקבל עכשיו – אם למשל הוא מקבל עכשיו משכורת בסך 4,000 שקלים – ובפער שבין ה-4,000 שקלים האלה ל-20 אלף שקלים. 75 אחוזים מה-25 אלף שקלים שזה 15 אלף שקלים.
היו"ר חיים כץ
אם ה-15 אלף הם פחות מ-8,000 שקלים?
אוהד רייפן
אז אין לנו בעיה.
היו"ר חיים כץ
לך אין בעיה, אבל למה שהוא יצא לעבודה?
אוהד רייפן
כי אז נוצר לנו מצב מעוות.
היו"ר חיים כץ
למה שהוא יצא לעבודה? הוא לא הולך לעבודה והוא מקבל 8,000 שקלים. אתה אומר שאם הוא יצא לעבודה, הוא יקבל 7,000 שקלים.
אוהד רייפן
לא. האדם לא יוצא לעבודה, מקבל 8,000 שקלים. היום יש איזשהו עיוות כלפי אנשים עם שכר גבוה, שאם הם יוצאים לעבודה בשכר מאוד נמוך מדמי האבטלה שמגיעים להם, הם יכולים לקבל מענק שהוא מעל ומעבר לדמי האבטלה המקסימליים שלהם.
היו"ר חיים כץ
אני לא מבין. דבר אתי במספרים.
אוהד רייפן
נניח שהאדם הרוויח לפני כן 20 אלף שקלים ועכשיו הוא קיבל דמי אבטלה בסכום של 8,000 שקלים והוא יוצא לעבוד ומשתכר 4,000 שקלים. המענק שלו הוא 11 אלף שקלים, הוא הפער בין 4,000 ל-15 אלף שקלים.
אסתר טולדנו
75 אחוזים.
אוהד רייפן
הוא מקבל 11,000 שקלים ואין את הגג הזה של ה-8,000 שקלים. כל מה שאנחנו מבקשים שגם כאן יהיה תקף גג של 8,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
למה? אם זה המצב, למה שיצא לעבוד? איזה אינסנטיב אתה נותן לו לצאת לעבוד? הוא ישב בבית ויקבל 8,000 שקלים. ילך קצת לים, יירשם לקאונטרי קלאב, יבלה חצי שנה.
שלי יחימוביץ
כמה התקרה היום?
היו"ר חיים כץ
8,000 שקלים.
אוהד רייפן
השכר הממוצע. באזור ה-8,000 שקלים.
שלי יחימוביץ
אתם רוצים להוריד לגמרי את המענק?
אוהד רייפן
לא, אנחנו רוצים להגביל אותו בגובה המקסימלי של דמי האבטלה.
שלי יחימוביץ
שיחד עם המענק זה לא יעלה על 8,000 שקלים.
אוהד רייפן
בדיוק. זה הרציונאל.
היו"ר חיים כץ
למה שיצא לעבודה? הוא ישב בבית ויקבל את הכסף. גם הוא ילך לעבודה שהוא משתכר בה פחות וגם אין לו אינסנטיב לקבל מעל מה שהוא מקבל במצב רגיל.
אוהד רייפן
אנחנו יוצרים היום מצב לפיו נניח משכורתו של אדם הייתה 10,000 שקלים והוא לא עובד ומקבל 8,000 שקלים, הוא יוצא לעבודה, גם אם הוא יוצא לשעתיים עבודה בשבוע, הוא יכול להכפיל את מה שהוא מקבל.
היו"ר חיים כץ
הוא יוצא לעבודה והוא מקבל משכורת פלוס התקנה שלכם. אם הוא יוצא לשעתיים עבודה בשבוע, לא יגיע למספרים האלה.
אוהד רייפן
לא, להפך. ככל הוא עובד פחות, כך המענק שלו גבוה יותר. אם הוא מרוויח 7,000 שקלים, הפער בין 7 ל-15, אבל אם הוא מרוויח רק 2,000 שקלים, הפער הוא בין 2,000 ל-15 אלף שקלים. כלומר, האינסנטיב שלו הוא לעבוד כאן כמה שפחות ורק לעבוד טיפה כי כך הוא מקבל איזשהו מענק היסטרי.
שלי יחימוביץ
כמה אנשים כאלה יש?
אסתר טולדנו
יש 200 מקרים בשנה שהולכים לעבודה לא מתאימה ומקבלים השלמה מהמוסד. מדובר בסך הכל ב-2 מיליון ו-600 אלף שקלים בשנה.
שלי יחימוביץ
על מי מוחל הדבר הזה?
אוהד רייפן
מי שמובטל מ-1 באוגוסט 2009.
שלי יחימוביץ
כולל על בעלי שכר נמוך?
אוהד רייפן
אלה עם השכר הנמוך, עליהם זה לא משפיע. אין להם את הבעיה הזאת. הם לא מקבלים מענק שהוא גבוה מדמי האבטלה המקסימליים. ודאי שהם ימשיכו לקבל את המענק.
שלי יחימוביץ
היום אדם מקבל 75 אחוזים דמי אבטלה מהמשכורת אותה הוא הרוויח.
אוהד רייפן
לא, דמי האבטלה שלו הם עד 8,000 שקלים. יש הגבלה. או מתחת וזה באמת באזור ה-75 אחוזים.
אבי צרפתי
תלוי ברמת השכר.
אוהד רייפן
זה משתנה. יש מדרגות.
אבי צרפתי
לבעלי השכר הנמוך, זה בהחלט בסביבות הסכום הזה.
שלי יחימוביץ
אתה לוקח אדם שהרוויח למשל 2,500 שקלים בחודש, הוא עבד בחלקיות משרה והוא פוטר וזכאי עכשיו לדמי אבטלה. הוא זכאי לדמי אבטלה של 75 אחוזים מה-2,500 שקלים?
אסתר טולדנו
לא, ל-80 אחוזים.
שלי יחימוביץ
למה שהוא ילך לעבוד עכשיו?
אוהד רייפן
למה שהוא ילך לעבוד וירוויח 2,500 או 3,000 שקלים?
שלי יחימוביץ
כן.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל 2,000 שקלים בכל מצב.
שלי יחימוביץ
את דמי האבטלה הוא ממילא מקבל. הוא ילך לעבוד באותה רמת שכר בה הוא עבד.
אוהד רייפן
במקום לקבל 80 אחוזים, הוא מקבל 100 אחוזים.
שלי יחימוביץ
בסיטואציה הזאת לא כדאי לו ללכת לעבוד בעבודה בשכר נמוך.
אבי צרפתי
בחוק ביטוח אבטלה יש שתי נישות חשובות מאוד לעידוד תעסוקה למובטלים. האחת, נושא המענקים לחיילים משוחררים ובזה אנחנו לא נוגעים היום. החלק השני הוא הפניית מובטלים לעבודה בשכר נמוך. בשני הסעיפים האלה שנוגעים להפניית עובדים או מובטלים לעבודה בשכר נמוך, לעידוד הפניית מובטלים לעבודה בשכר נמוך, יש שתי בעיות כאשר אחת מהן העלה כרגע האוצר והוא בא לפתור אותה והיא שאין בעצם תקרה למי שהשתכר קודם לאבטלה שכר מאוד גבוה ויצא לעבודה בשכר נמוך. כיום החוק נותן לו השלמת שכר ל-75 אחוזים משכרו הקודם.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אם למובטל היה 40 אלף שקלים, 30 אלף שקלים.
אבי צרפתי
נכון.
היו"ר חיים כץ
הוא שילם ביטוח לאומי לפי 40 אלף שקלים.
אבי צרפתי
נכון. אבל ביטוח אבטלה למובטל עם אותו שכר שלא יוצא לעבודה בשכר נמוך, זה ונה.
היו"ר חיים כץ
כמה הוא שילם ביטוח אבטלה?
אבי צרפתי
הוא שילם על הכל, אבל הוא זכאי רק לפעם אחת השכר הממוצע, ל-8,000 שקלים. לכן יש כאן אנומליה לגבי מי שהכנסתו הקודמת הייתה עבודה בשכר גבוה ואת זה באים לתקן כרגע בחוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
למה יש אנומליה?
אבי צרפתי
מובטל רגיל שיש לו 30 אלף שקלים לפני שפוטר, זכאי לדמי אבטלה של 8,000 שקלים. מובטל כזה שהולך לעבוד בחנות פרחים ולהשתכר 2,000 שקלים בחודש, זכאי להשלמת שכר של 25 אלף שקלים, 75 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
אתה אומר שאתם מובטלים בשכר גבוה, מעל 8,000 שקלים, אל תעבדו בתקופה ואחר כך תלכו לעבוד. אתה אומר להם שהם יקבלו 8,000 שקלים בכל מצב ושלא ילכו לעבודה.
אבי צרפתי
או שאם יש עבודה בשכר של 5,000 שקלים או 4,000 שקלים, הם יקבלו השלמה ל-8,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
לא רוצה לעבוד. אין לו שום סיבה ללכת לעבוד.
אבי צרפתי
הבעיה שלנו היא לא לגבי הקבוצה הזאת. הבעיה שלנו היא לגבי הקבוצה של בעלי השכר הנמוך.
היו"ר חיים כץ
מצוין, אבל אנחנו מבינים שלגבי הקבוצה הזאת, אנחנו לא שולחים אותה לעבודה. זאת המשמעות.
אבי צרפתי
אנחנו רוצים בעיקר – ואני חושב ששוק העבודה רוצה בעיקר – בוודאי בתקופות של אבטלה מתגברת, לעודד מובטלים שהיה להם שכר נמוך לצאת לעבודות בשכר עוד יותר נמוך ולתת להם לתקופת מה איזושהי השלמה.
היו"ר חיים כץ
לא הבנתי אותך טוב. לעודד אותו לצאת לעבודה ב-2,000 שקלים?
אבי צרפתי
כן. גם בשכר חלקי אפילו. הוא יקבל השלמה שהיא מעבר לדמי אבטלה להם הוא זכאי.
היו"ר חיים כץ
כמה?
אבי צרפתי
זה תלוי.
היו"ר חיים כץ
אני בא מארגון עובדים. לצערי עברנו גם לא מעט משברים ואחד השכנועים שאתה משכנע אנשים שאתה לא רוצה לפטר, אבל יותר נוח לך שהם יצאו לפרישה מוקדמת ולתת פנסיות, אתה לוקח אדם – כמו שאני לוקח את האדם המובטל שלך שהרוויח 3,000 שקלים בחודש שזה אפילו פחות משכר מינימום והיום הוא מקבל אבטלה 80 אחוזים מהסכום הזה.
אבי צרפתי
2,400 שקלים.
היו"ר חיים כץ
אני אומר לו שאני מוצא לו עבודה ושהוא יעבוד מאה שעות ויקבל 2,800 שקלים במקום 2,400 שקלים. ואז אני שואל אותו האם בשביל ארבעה שקלים לשעה הוא יקום בבוקר לעבודה? שווה לו? 2,400 שקלים יש לו. המחיר שלהם הוא 400 שקלים לחודש? בזה אתה מעודד אותו לצאת לעבודה? אתה היית קם בשביל ארבעה שקלים לשעה?
אבי צרפתי
אדוני היושב-ראש, אני מוכן לתת דוגמאות נוספות שיסברו את האוזן.
היו"ר חיים כץ
אפילו אני לא הייתי מוכן לקום בשביל ארבעה שקלים לשעה.
אבי צרפתי
אדם שהשתכר שכר מינימום קודם לאבטלה, השתכר 4,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
3,850 שקלים.
אבי צרפתי
הוא זכאי לדמי אבטלה של 3,100 שקלים. הוא יוצא לעבודה בשכר שהוא נמוך יותר מזה.
היו"ר חיים כץ
כמה שעות זה יוצא לעבודה?
אבי צרפתי
אנחנו מציעים, אגב, שחלקיות המשרה לא תפחת מ-50 אחוזים.
היו"ר חיים כץ
כלומר, מאה שעות בחודש.
אבי צרפתי
לפחות. נניח שהוא יצא לעבודה בשכר שהוא נמוך יותר מדמי אבטלה, הוא יקבל השלמה. נניח שהוא יצא אפילו בשכר מינימום, הוא יקבל השלמה של 1,100 שקלים לחודש, שזה משמעותי מאוד כי אם אתה מצרף את זה לשכר המינימום, זה עולה על שכרו הקודם לעומת קבלת דמי אבטלה של כ-1,000 שקלים פחות.
היו"ר חיים כץ
אתה יודע מה אתה אומר לי? שאני שם כוס ליד המיטה שלי, אני שם כל יום כוס חצי מלאה. אני שם כוס חצי מלאה כדי שאם אני אהיה צמא, אני אשתה, אם אני לא אהיה צמא, אני לא אשתה חצי. אתה נותן לו 1,000 שקלים ואתה אומר לו שילך לעבוד כאשר את הסכום הזה יש לו בכל מצב כדמי אבטלה. אתה שולח אותו לעבודה במחיר של ארבעה או חמישה שקלים הדלתא.
אבי צרפתי
אבל זאת תוספת על השכר. נכון.
היו"ר חיים כץ
לא, על מה שיש לו. זאת לא תוספת לכלום.
אבי צרפתי
הוא עובד.
היו"ר חיים כץ
הוא עובד ומקבל 1,000 שקלים. הוא מקבל 2,400 שקלים בכל מצב, או 2,500 שקלים או 3,000 שקלים. את זה הוא מקבל אם הוא עובד או לא עובד. את הסכום הזה יש לו. עכשיו אתה אומר לו לקום בבוקר, שיעבוד, שיקרע את עצמו ויקבל 1,000 שקלים.
אבי צרפתי
אני חושב שיש הרבה מאוד מובטלים שגם קודם לקבלת דמי האבטלה עבדו בחלקיות משרה ונאחזים בציפורניים לקבל כל עבודה, גם אם היא בחלקיות משרה. אם תוך כדי אותה עבודה מצליחים לתת להם תוספת לשכר לתקופת זמן מסוימת, זה בכל זאת איזושהי בשורה, אלא שהמצב החוקי היום בחוק הביטוח הלאומי לא נותן להם דבר וזאת הבעיה.
שמרית גיטלין-שקד
כל מה שאמרת עכשיו על מערכת המסים, זה לא משהו שקיים היום בחוק.
אבי צרפתי
נכון.
שמרית גיטלין-שקד
זה משהו שאתה מתכנן.
אבי צרפתי
נכון.
שמרית גיטלין-שקד
גם ה-1,000 שקלים שאמרת, זה לא משהו שקיים היום.
אבי צרפתי
נכון.
שמרית גיטלין-שקד
את זה צריך להבהיר.
היו"ר חיים כץ
היום הוא לא הולך לעבוד.
שמרית גיטלין-שקד
התמריץ של ה-1,000 שקלים עליו הוא דיבר, זה לא קיים היום בחוק.
אבי צרפתי
אנחנו מציעים לאזן את ההצעה.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק שאנחנו דנים בה, עד כמה שאני מבין, מתייחסת רק לאלה שמרוויחים הרבה ואין להם סיבה לבוא לעבודה.
שלי יחימוביץ
בדיוק. ל-200 אנשים. חוק ל-200 אנשים.
היו"ר חיים כץ
אין להם לשם מה לבוא לעבודה. אם כך, למה אנחנו צריכים לחוקק את זה?
אבי צרפתי
יש להם סיבה טובה לצאת לעבודה. בוודאי שיש להם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא שונאים אנשים, אנחנו כאן בשביל לעזור לאנשים ולא רק לעזור לאנשים מסכנים. אנחנו כאן כדי לעזור לאנשים באשר הם אנשים. נפל משהו על אדם, אמרו לו שהוא מפוטר, ואם הוא בגיל 45, הוא לא ימצא עבודה מחר בבוקר והוא כמעט משול למת. יש לו ארבעה חודשים שהוא ירוויח עוד 5,000 שקלים וזה יהיה הלחם של הילדים שלו לשמונת החודשים הבאים בהם הוא לא ירוויח בהם. אז מה רע בזה?


אנחנו לוקחים מאנשים שלא יקבלו אותם לעבודה ולא בגלל שהם לא טובים אלא בגלל שהם בני 50. אדם שהשתכר 20 אלף שקלים, יש היום בחוק אפשרות שאם הוא יבוא לעבוד בחנות פרחים, הוא יקבל 15 אלף שקלים במשך חמישה חודשים.
שלי יחימוביץ
אני הסכמתי לדבר הזה אבל אתה מתחיל לשכנע אותי. אני הייתי מסכימה לזה אם היו לוקחים את ה-2.5 מיליון שקלים ומייצרים מהם מנגנון לייצר אינסנטיב לבעלי השכר הנמוך לצאת לעבודה. זה צריך לבוא משני הכיוונים. צריכה להיות כאן מערכת.
היו"ר חיים כץ
אבל אין מערכת מושלמת.
רביב סובל
אין לנו בעיה לייצר מנגנון ב-2,5 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
אתה מדבר על 10 שקלים לבן אדם.
רביב סובל
את החסכון הזה אין לנו בעיה לייעד למשהו אחר.
היו"ר חיים כץ
האיש שילם ביטוח מלא והוא לא יקבל עבודה לא בגלל שהוא לא טוב אלא בגלל שהוא הגיע לגיל מסוים, ואנחנו עזרנו לו אולי לעוד חמישה חודשים להסתכל לאשתו ולילדים בעיניים ולומר שהוא החודש לא סוגר להם את החוג והחודש הם עוד יכולים ללכת לאותו חוג.
אוהד רייפן
בזה אנחנו לא פוגעים.
היו"ר חיים כץ
אם היית בא ואומר לי שאתה הולך לעשות את מה שחברת הכנסת שלי יחימוביץ אמרה, אתה תעודד את השכר הנמוך, אבל לא במה שאתה חוסך ב-200 האלה. בפנסיה, בעבר ההסתדרות גרמה לכך שמעדכנים את הפנסיה ביום תשלום תוספת היוקר. לא הייתה אינפלציה, לא עדכנו את תוספת היוקר, באו הגמלאים ואמרו שהמדד עלה. אז בא עמיר פרץ ואמר שהם צודקים ובכל מועד של תשלום תוספת יוקר, ניתן שקל אחד. נתנו שקל ואז היה עדכון לפי השקל. היה תשלום, יש עדכון לגמלאים. באנו למקומות העבודה והם שאלו אותנו אם אנחנו צוחקים עליהם, ושאלו האם זאת התוספת שאנחנו נותנים להם, שקל אחד. הם לא ראו את העדכון של הגמלאים. לגבי ה-200 אנשים האלה, זה יצא שישה שקלים לבן אדם מובטל ואז המובטל ישאל אם צוחקים עליו. הוא יאמר ששלחו אותו לעבודה ונתנו לו תוספת של שישה שקלים ובגלל הכבוד שלו, שלא יעשו ממנו צחוק.


לכמה אתם רוצים להעלות את התקרה? אנחנו רוצים ללכת אתכם יום אחד. מ-8,000 שקלים לכמה אתה רוצה להעלות את התקרה?
אוהד רייפן
ההצעה שמובאת, בגלל שעלו כאן כמה סוגיות חשוב לי להבהיר נקודה אחת. היום מישהו שנהנה מהמענק הזה, שהשכר שלו הוא משמעותית מעל השכר הממוצע במשק, האינסנטיב שלו היום הוא לעבוד כמה שפחות.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן הוא יכול לעשות את זה?
קריאה
חצי שנה.
אוהד רייפן
כל עוד הוא זכאי לדמי אבטלה.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן הוא זכאי לדמי אבטלה?
אוהד רייפן
תלוי בגילו. מקסימום חצי שנה.
היו"ר חיים כץ
חצי שנה במקסימום. האיש בן 45. מי מחכה לו אחרי גיל 45? אף אחד. אז הוא הרוויח 10,000 שקלים.
אוהד רייפן
אין לנו בעיה.
היו"ר חיים כץ
אם אין לך בעיה, זה בסדר, אז למה אתה מביא את הצעת החוק הזאת? אתה לוקח אנשים שאתה יודע שאתה מוציא אותם ממעגל העבודה. זה כבשת הרש. למה אתה לוקח לו את זה?
אוהד רייפן
כי יש כאן לקונה.
היו"ר חיים כץ
מה הוא פשע שהוא מרוויח 20 אלף שקלים?
אוהד רייפן
הוא ודאי לא פשע בכלום.
היו"ר חיים כץ
הוא בעל יכולות, הוא למד, הוא תרם. אף אחד לא מקבל כסף בחינם. עכשיו הוא מובטל לא בגלל שהוא לא טוב אלא בגלל יש משבר כלכלי ואנחנו רוצים לעודד אותו בגלל שמגיע לו גם עונש שהוא הצליח לחיות ולעבור את מלחמות ישראל עד גיל 45 ובגיל 45 לא מראיינים אותו יותר.
אוהד רייפן
הכוונה ודאי היא לא להעניש את האנשים האלה.
שלי יחימוביץ
אני אוהבת את השיח הזה בין שני אנשים שלא יכולים להבין אחד את השני לעולם.
אוהד רייפן
היו לנו כמה שיחות ואני חושב שהבנו אחד את השני. בכל זאת, יש כאן לקונה. יש כאן הטבה שניתנת רק לבעלי השכר הכי גבוה במשק.
היו"ר חיים כץ
אני מסכים אתך. אני מוכן שתיתן גם לבעלי השכר הנמוך. זה בדיוק כמו חוק אלמן-אלמנה. השוואת זכויות אלמן-אלמנה.
שלי יחימוביץ
אתה צודק.
היו"ר חיים כץ
קבע בג"ץ שצריך להשוות זכויות אלמן לאלמנה. בא האוצר ואמר שאין בעיה, נשווה, נבטל לאלמן, נוריד לאלמנה. במקום שהיא תקבל 42 אחוזים, ניתן לה 21 אחוזים. זה אותו הדבר. אתה רוצה לתת לשכר הנמוך, תן. אתה רוצה לתת לשכר הגבוה, יש לך בעיה תקציבית לגבי ה-200 אנשים, בלב כואב, אני אומר לך בלב כואב שתעלה את התקרה של ה-8,000 שקלים.


אתה רוצה, קח עשר דקות הפסקה כדי להתייעץ. אני רוצה שיהיה לאותו אדם אינסנטיב לצאת לעבודה. אני הייתי במפעל בו פיטרו אנשים לא כי הם לא טובים אלא הממשלה החליטה שאנחנו לא צובעים כדים באדום אלא רק בכחול. שלחו את האנשים הביתה. הם הרוויחו עוד חמישה חודשים, אז מה? הם גונבים את זה?
אוהד רייפן
אנחנו נשב ונחשוב על זה.
היו"ר חיים כץ
כמה זמן אתה רוצה לחשוב? למה לא באים לכאן מקבלי ההחלטות? אני לא עושה משאים ומתנים בדרך כלל עם מי שלא מקבל החלטות.
אוהד רייפן
אנחנו לא אוהבים לשלוף דברים מהמותן.
היו"ר חיים כץ
סוס שמקבלים במתנה, לא בודקים לו את השיניים. אין סיבה לאשר את מה שאתם מביאים לכאן, אבל אנחנו לא רוצים להשיב את פניכם ריקם אלא אנחנו רוצים שתבואו גם עם כמה הצלחות לאוצר ותאמרו שהיושב-ראש לא כזה רע אלא הלך קצת לקראתכם.


אנחנו מפסיקים את הישיבה לרבע שעה.

הישיבה הופסקה בשעה 14:30 וחודשה בשעה 14:45
היו"ר חיים כץ
לפני שאנחנו פותחים את הישיבה, יש לכם משהו מנוסח? היועצת המשפטית של הוועדה יכולה לראות את הנוסח שלכם?
קריאה
זה בידי האוצר.
היו"ר חיים כץ
אתם תביאו את זה מחר. תרשמי להם את זה למחר לסדר היום.
שמרית גיטלין-שקד
אתם יכולים לומר מה המהות של ההצעה? מישהו יכול להסביר את המהות של ההצעה כדי שאני אוכל לבדוק את הנוסח?
היו"ר חיים כץ
אני מחדש את הישיבה.
אבי צרפתי
ההצעה שמתגבשת אומרת שמובטל המופנה לעבודה בשכר נמוך יותר מדמי האבטלה, יהיה זכאי לתקופה של ארבעה חודשים מקסימום למענק או להשלמה מעבר לשכר שהוא משתכר בעבודה שהוצעה לו על פי הנוסחה של ההפרש שבין דמי האבטלה לבין מחצית השכר שהוא משתכר.
היו"ר חיים כץ
לדוגמה?
אבי צרפתי
לדוגמה, מובטל שכרו הקודם היה 5,000 שקלים והסכים לקבל עבודה – בעצם אין לו ברירה מכיוון שהוא חייב לקבל עבודה – בשכר נמוך יותר.
שמרית גיטלין-שקד
כל הסעיף מדבר על כך שהוא קיבל את העבודה והוא לא היה חייב לקבל אותה. מי שמקבל את העבודה ולא חייב, זה לא חל עליו.
אבי צרפתי
לא. חוק הביטוח הלאומי לא עושה הבחנה בין מי שהיה חייב וקיבל לבין מי שלא היה חייב.
שמרית גיטלין-שקד
הוא זכאי לדמי אבטלה, עובד בעבודה שהציע לו שירות התעסוקה ושאינה עבודה מתאימה לפי הסעיף. אם הוא חייב לקבל אותה, אז אין לו בעיה.
רביב סובל
העבודה לא מתאימה בגלל שהשכר הוא נמוך.
אבי צרפתי
בגלל שהשכר בה הוא נמוך.
אסתר דומיניסיני
עבודה מתאימה בחוק הביטוח הלאומי זאת עבודה שמתאימה למצבו הבריאותי ובעניין הזה הסייג הוא בנושא של גובה השכר.
אבי צרפתי
יש שני סעיפים בחוק הביטוח הלאומי לעניין הזה. יש את סעיף 176 ויש את סעיף 176א. שני הסעיפים האלה מתייחסים למובטלים מתחת לגיל 35 שחייבים לקבל כל עבודה, גם אם השכר בה נמוך, או למובטלים מעל לגיל 35 שלא חייבים לקבל עבודה בשכר נמוך. זה חל על שניהם ואנחנו רוצים להחיל את המנגנון שציינתי כרגע על שתי הקבוצות, גם על הקבוצה של הצעירים וגם על הקבוצה של אלה שהם מעל לגיל 35.


דוגמה. מובטל שהיה לו שכר קודם של 5,000 שקלים, פוטר, זכאי לדמי אבטלה של 3,600 שקלים. אם הוא הולך לעבודה בשכר מינימום של קרוב ל-4,000 שקלים, הוא יהיה זכאי בנוסף ל-4,000 שקלים לעוד 1,651 שקלים למשך ארבעה חודשים. זאת ההשלמה שהוא יקבל לשכרו בנוסף לשכרו.
היו"ר חיים כץ
אם היינו עושים היום רק את זה, היינו אומרים דיינו. מאחר שצריך לנסח את זה, אנחנו נעצור כאן את הדיון. אתם תשבו עם היועצים המשפטיים שלכם ושל הוועדה ונביא את זה מחר להצבעה. אותו הדבר אנחנו אומרים לגבי השכר הגבוה.
אבי צרפתי
כן, אותו מנגנון בדיוק.
היו"ר חיים כץ
אותו מנגנון לשכר הגבוה. תודה רבה. מחר נזמן אתכם לישיבה נוספת.

הישיבה ננעלה בשעה 14:50

קוד המקור של הנתונים