ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/07/2009

סכנת סגירת בית אבות "סוכת שלום" בצפת

פרוטוקול

 
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

13.7.2009

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשוןפרוטוקול מס' 81

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"א תמוז תשס"ט ( 13 ביולי 2009), שעה 11:00
סדר היום
סכנת סגירת בית האבות "סוכת שלום" בצפת
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

רחל אדטו

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
אהרון כהן – הסתדרות הגמלאים

פנחס קלך – סגן ראש עיריית צפת

אולין רוטמן – בית האבות "סוכת שלום"

קונסטנטין טרטיאקוב – ועד העובדים "סוכת שלום"

שוקי אוחנה – ועד העובדים

יונה פרטוק – יו"ר המועצה, הסתדרות העובדים החדשה

אפרים ברודה – איגוד מקצועי, הסתדרות העובדים החדשה

ד"ר פנחס ברקמן – משרד הבריאות

נדב צוק – אגף החשב הכללי, משרד האוצר

עידו בן ששון

גדעון בן ישראל

דבורה נאמן

שולה אולגה

אוהד רייפן

מרים בר גיורא – משרד הרווחה
מנהלת הועדה
וילמה מאור
יועצת משפטית
ג'ודי וסרמן
רשמה וערכה
נוגה לנגפור - חבר המתרגמים בע"מ

סכנת סגירת בית האבות "סוכת שלום" בצפת
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות וזה די חריג. אנחנו בתקופה של תקציב ושל חוק ההסדרים עושים דיון בנושא קטן-גדול מקומי. נושא קטן בהיקפים לאומיים, נושא גדול בהיקף מקומי או נקודתי. אנחנו עושים דיון המשך. עשינו פה דיון ראשוני שהיו נציגי משרד הבריאות שאני רואה אותם פה והיו נציגי אשל קרי ג'וינט, והיתה נציגה שדיברה שמה והיה הרופא המנהל. בישיבה הקודמת דיברו אנשים על היחס הטוב והתנאים הטובים שמקבלים המטופלים ודיברו על נכונות ללכת לקראת, ודיברו על 4 מיליון שקלים של גירעון. מהנכונות ללכת לקראת התברר לנו שבינתיים המנהל שכל כך הקדיש וכל כך תרם פוטר. הזמינו לקוחות או גופים פוטנציאלים להפריט את המקום וזו מההתחלה היתה המגמה של הג'וינט להפריט את המקום כשהם ראו כסף בעיניים ולא ראו אנשים בעיניים. לי ברור לאן מוליכה ההפרטה הזאת. הבעלים אשל פיטרו אותו בהינף יד. אמרו לו אתה הולך הביתה למה אתה יותר מדי טוב. הוא פוטר וברור לי ללא צל של ספק שמתוך 120 כמעט כולם מאלה שמרוויחים מעל שכר המינימום יפוטרו. ברור לי ושמענו שם שהיתה מגמה של ההסתדרות ללכת לתוכנית הבראה קשה. הסתכלתי מה זה תוכנית הבראה קשה וגיחכתי. פה חצי יום חופש, פה 4%, על מה אנחנו מדברים? מצד אחד לא רוצים אותנו, מצד שני ההסתדרות לא מבינה שיסגרו את המקום. מה זה 4%? מה זה הבדיחות האלה? הולכים לתוכנית הבראה קשה, העובדים שזה מקום הפרנסה שלהם ולא יהיה להם בצפת מקום פרנסה כזה בשכר כזה. אז הם מוותרים לפרק של שנה. אבל יש להם בית, יש להם פרנסה. לא יעזור שום דבר. אני בא משם. ומשרד הבריאות אני מקווה שלא ייתן יד למהלך הזה. המגמה של הישיבה הזאת לא לתת לאשל קרי ג'וינט לעשות כפי שהם רצו ולפרק את המקום. אני יושב פה כיושב ראש ועדת הבריאות ואני מול סגן השר ואני עוזר לא מעט. ואם אני אצטרך אני אבקש ממנו שיפעיל את מלוא השפעתו. שאם רוצים לסגור את המקום הזה שהמקום הזה ייסגר. ואף אחד לא יקבל שם קודים ואף אחד לא יפריט. ואז שיחשבו לאן שולחים את המטופלים. פה הגורמים השלטוניים צריכים לחשוב מעבר לקצה החוטם ולראות איך משמרים את המקום הזה שהוא מהווה מקום תעסוקה ל-120 איש והוא מהווה מקום אשפוז טוב. אם זה לא היה מקום אשפוז טוב, אם הייתם אומרים שהמטופלים לא מקבלים יחס הוגן הייתי מרים ידיים ואומר תסגרו.אבל המטופלים מקבלים יחס טוב. אז יש אנשים שמרוויחים בגלל עבודה קשה מעל שכר מינימום אז מה? אז צריך לתת את זה להעשיר מישהו אחר וכנראה שזה מקור לא אכזב, למה הגיעו כבר יותר מ-12 אנשים שרוצים להשקיע שם. אז למה? למה לעשות את זה? אני הייתי רוצה לשמוע את נציגי משרד הבריאות. איפה זה עומד בדיוק?
פנחס ברקמן
ראשית, כמו שאתה יודע משרד הבריאות קונה את השירותים. אנחנו לא המנהלים של המקום. אנחנו עושים בקרה על המקום. משרד הבריאות אף פעם לא נכנס לנושא של ניהול של מוסד. לא מעורבים בדברים האלה.
היו"ר חיים כץ
מה יקרה אם משרד הבריאות יודיע לרוכשים הפוטנציאלים שהוא לא ייתן מטופלים למקום? לא פגעת בכלום. הם לא יקנו.
פנחס ברקמן
איפה ישכבו החולים?
היו"ר חיים כץ
באותו בית חולים שיבינו שאין ברירה, באותו בית אשפוז שייכנסו למשא ומתן. פה אתה הולך לפתרון הקל. אתה הולך לשלוח הביתה. איפה ישכבו 120 העובדים? זו השאלה. לא איפה ישכבו המטופלים. אתה שולח את העובדים הביתה. ברגע שאתה תודיע לרוכשים שזאת תהיה הפנייה של הוועדה אליך שאתה לא תאשר את המקום, ברגע שאתה תודיע לרוכשים שאתה לא תשלח לשם אף מטופל, אני רוצה לראות אותם רוכשים. ואז תיתן זמן להסתדרות ולג'וינט ולמקום המפעיל להיכנס למשא ומתן יחד עם ועד העובדים ולראות איך אנחנו מצילים את הפרנסה וממשיכים לתת טיפול, למה אני יודע מה יקרה, אתה כמשרד הבריאות. אתה תעשה ביקורות ויבואו שם אנשים ויעבדו בשכר מינימום ואנשים לא יקבלו את היחס המתאים. ואנשים האלה שטיפלו יהיו בבית. ברור לי. אבל יהיה שקט. יהיו עוד כמה אנשים בהפרטה שיתעשרו וכולנו נהיה מאושרים ורחוק מהעין רחוק מהלב. אתם תבואו ותעשו את הביקורת ותעירו את ההערות שלכם והם ימשיכו לחגוג, וזאת לא המטרה של הוועדה הזאת. חברת הכנסת רחל אדטו.
רחל אדטו
אני נכנסתי לסיפור הזה של בית האבות כשהייתי בצפת לפני חודשיים שלושה, פנו אלי בנושא הזה. שתי שאלות. אחת, אתם בזמנו דיברתם עם משרד הגמלאים בכל הדבר הזה לקבל איזושהי עזרה, תמיכה וכדומה. איפה זה עומד מבחינת משרד הגמלאים? אתם בקשר איתם? עכשיו אני חושבת שתפקיד משרד הבריאות בעניין הזה הוא מאוד מהותי מהטעם הפשוט, כמו שהבנתי אז מהנציגים של בית האבות באותה פעם 95% או מאה אחוז מהאנשים שנמצאים שם הם אנשים עם קודים. כלומר זה לא בית אבות כמו שנמצא דיור מוגן בכל מקום אחר שיש לך גם משלמים בעצמם וגם כאלה שנמצאים עם קודים. כלומר בסופו של דבר קודים זה שמשרד הבריאות מממן את החלק הארי של השהייה. במוסד מוגן או מוסד סיעודי אתה יכול להגיד אני לוקח את ההורה שלי ומשלם 12 אלף שקל לחודש ואני מממן את זה ובחדרים ליד יש כאלה שמשרד הבריאות מממן את זה. עכשיו בבית האבות הזה כל המטופלים הם מטופלים בשליטת משרד הבריאות בגלל שהם מופנים. אין שם כאלה שמשלמים בעצמם. אלה לא אנשים שבאים מתוך בחירה. כי בעיר צפת מטבע האוכלוסייה אין מספיק אנשים שיכולים לממן בעצמם ואפילו אם הם כן יכולים אז הם לא הולכים לשם. בית האבות הזה הוא בית אבות סיעודי שמממון על ידי משרד הבריאות. ולכן מה שחיים אומר, רציתי לחזק אותו עוד יותר בקטע הזה שיש פה שליטה מוחלטת בסוג המטופלים שנמצאים שם ובהחלט אפשר לנווט את זה ולהגיד, אני כן מפנה, אני לא מפנה.
מרים בר גיורא
אני לא הדוברת של אשל אבל בשביל הגילוי הנאות בהנהלת אשל יושבים נציגים של משרדים שונים ביניהם משרד הרווחה ואני יושבת בהנהלת אשל ולכן כל דבר בא לדיון במסגרת הזאת של הנהלת אשל. אני כאן לא מייצגת את אשל, אני מייצגת את משרד הרווחה. אני מנהלת את השירות לזקן במשרד הרווחה. אני מדברת על דעתו של המנכ"ל והשר. אני נשלחתי על ידי המשרד לייצג אותו בדיון היום. אני מקווה שכל דבר שאני אגיד אלה דברים שמקובלים על השר ועל המנכ"ל. היו הרבה דיונים בנושא הזה.


בית אבות צפת הוא אחד מכ-150 בתי אבות שאנחנו נמצאים בהתקשרות כספית איתם לרכישת שירותים. בנוסף הוא בין בתי האבות הציבוריים שקיימים בארץ שהמדינה השקיעה כסף בהקמה שלהם וכשאני מדברת המדינה זה כספי הביטוח הלאומי וגם כספי ג'וינט. אבל גם כספי הביטוח הלאומי שיש לו את הקרנות שלו ואני מדברת על כמה סיעוד. מי נתן כמה אני לא יכולה להגיד כרגע. המקום מופעל כהקדש. אנחנו כמשרד הרווחה אנחנו עושים מכרזים.
רחל אדטו
הקדש הרי זה משהו פיזי, זה הבניין. זה המבנה.
מרים בר גיורא
לא. זה גם צורת הניהול. עכשיו לאורך שנים המקום פעל לשביעות רצוננו. אנחנו מפקחים על המקום. אנחנו מפנים זקנים למקום. יש לנו בקרות קבועות על המקום. בשנים האחרונות זה לא סיפור של שנה אחת, זה מספר שנים, שהם נכנסנו לחובות למעלה מ-4 מיליון שקל. הם נכנסו לחובות שאני כאן אומרת לא מתוך מה שבדקתי אבל משערת כי אני יודעת איך מתנהלים מקומות אחרים שזה כתוצאה מניהול לקוי. אני לא יכולה להגיד מעבר לכך. אני יכולה להגיד לכם שבחמש שנים האחרונות מעט מאוד בתי אבות נסגרו. אין לנו שום בעיה בהפניה של זקנים לבתי אבות. היום יש כ-35 זקנים תשושים במקום. יש לנו תקציב להפנות. זה נכון שהיום פחות זקנים הולכים לבתי אבות כי יש שירותים בקהילה. אבל לנו אין שום בעיה כספית בהפניה. מי שרוצה ומי שצריך יכול להיכנס.
רחל אדטו
אני מוכרחה להגיב על המשפט האחרון. מאחר ותוחלת החיים של האוכלוסייה הולך ועולה ומי כמוך יודע את זה ולכן יש יותר אנשים זקנים ואנשים מאריכים ימים ומטבע הדברים הם גם יותר חולים ולכן לא יכול להיות המשפט הזה שפחות אנשים הולכים לבתי אבות כי פשוט יש יותר אנשים זקנים מאשר היו פעם. לכן זה משפט שקשה מאוד לקבל אותו.
מרים בר גיורא
יותר ויותר אנשים נשארים בקהילה. יש היום מרכזי יום ואנשים נשארים בקהילה. אם לפני חמש שנים אנחנו בתקציב שלנו היו בבתי אבות בארץ בכלל כארבעת אלפים זקנים היום יש כשלושת אלפים זקנים. אני חוזרת לנושא של בית האבות בצפת. המטרה שלנו ואפשר לגחך ולהגיד שזה לא נכון, המטרה שלנו במשרד הרווחה בשירות לזקן זה לתת את השירות הטוב ביותר לזקנים ולהפנות את הזקנים שזקוקים לסידור מוסדי לסידור מוסדי. אכן לאורך זמן המקום התנהל בצורה טובה. בפעם האחרונה שהיה צוות קבוע ויש לי את הדוח שהבאתי איתי לכאן שזה היה באמצע יוני היו תלונות של הדיירים על אוכל, על יחס, על פיטורים של עובדים, עובדת תעסוקה שהיתה מאוד קרובה אליהם, והדיירים עצמם שאנחנו יודעים שהם בדרך כלל דיירים שלא כל כך נוטים להתלונן כי הם תלויים במקום, הם התלוננו. פנו לעובדים שלי שהגיעו למקום. היתה מפקחת ארצית על בתי אבות. היה מפקח המחוזי שהוא מפקח על המקום והם התלוננו, לא התביישו ליד המנהל. והמנהל לא היה לו איך להגיב. אבל זה באמת היה לאחרונה, בחודש האחרון. לפני זה המקום התנהל כמו שצריך. הבעיות הכספיות של המקום אנחנו לא יכולים לפתור.
היו"ר חיים כץ
כל הבעיות התעוררו בין הישיבה האחרונה להיום. עד אז הכול היה בסדר. אבל כנראה שקיבלתם החלטות בגוף שאת באה ממנו כמנהלת או בצוות הניהולי שאת מטעם משרד הרווחה כנראה שקיבלתם החלטות, לא שיש לי ידע מוקדם, שאתם הולכים לרסק אותו בצורה הזאת. אולי התחלתם לקצץ ולגעת ולפגוע והפועל היוצא המנהל הביתה וכל מה שהיה טוב בשבועיים האלה או בחודש הזה התקלקל.
מרים בר גיורא
התשובה שלי היא לא. אתם יכולים לקבל אותה או לא לקבל אותה. אנחנו לא פגענו במקום. אין לנו שום רצון לפגוע במקום. ואנחנו לא מממנים מנהלים ולא מפטרים מנהלים. אנחנו במצב הגרוע אם יש מנהל שהוא כושל אנחנו מתריעים בפני ההנהלה או בפני היזמים.
היו"ר חיים כץ
עכשיו את מדברת בכובע של דירקטורית או בכובע של משרד הרווחה.
מרים בר גיורא
אני מדברת אך ורק כל הזמן בכובע של משרד הרווחה.
היו"ר חיים כץ
אז נציגי אשל שאת חלק מההנהלה שם מפטרים. והם פיטרו את המנהל. הם גירשו אותו מהחדר. הם אמרו לו אתה גמרת. ואת חלק מההנהלה. את נושאת באחריות. מצד אחד את מדברת הפוך אבל את נושאת שם באחריות גברת.
מרים בר גיורא
נציגת אשל, לא נציגי אשל, יש לה מינוי מאז שנפתח המקום כחלק בהנהלה מטעם ההקדש. ולכן היא נמצאת כחברה בהנהלה מטעם ההקדש ולא כאשל.
היו"ר חיים כץ
את הבנת את המסר שאני רוצה להגיד?
מרים בר גיורא
כן. אני שלחתי את המפקח שלנו כמשקיף היום לכל הנושא הזה של שינויים שמתכוננים לעשות כדי להבטיח שזה יהיה לטובת האנשים.
היו"ר חיים כץ
מרים בר גיורא המטרה שלנו שתעצרי את השינויים שהולכים להיות ושתהיה הידברות בין ההסתדרות והעובדים. שינסו לשמר את המקום כמו שהוא. ואם המגמה שלכם להפריט מקומות שאתם נותנים רווחה אז יכול להיות שתנצחו במשחקון קטן ואתם תפסידו לכל אורך הדרך בוועדה הזאת. ואני אדווח לשר. אתם תפסידו לכל אורך הדרך בוועדה. שימי לב למה שאני אומר לך אני אדבר עם השר. יכול להיות שאת מובילה ניצחון קטן עם הפסד גדול. את תפסידי למשרד הרווחה את המשחק. תשמעי מה שאני אמרתי לך.
מרים בר גיורא
ההנחיה היתה להגיע להסדר עם העובדים. המגמה היא לפטר.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מבקשים ממך וממשרד הבריאות להודיע ללקוחות הפוטנציאלים שעומדים לרכוש שאתם מודיעים להם שאתם מבקשים אורכה זמנית להגיע למשא ומתן עם העובדים, לראות איך מנהלים את העסק, ולא אתם לא תשלחו להם לקוחות. אני מדבר עם השר.
רחל אדטו
זה הרבה יותר חמור בקטע הזה דווקא בגלל שזה בצפת. כי בצפת אם אתה מוציא 120 מטופלים אין מקום בקהילה. תשושי נפש.
היו"ר חיים כץ
את לוקחת 120 עובדים ובחלקם את עושה אותם גם כן מטופלים. התקפים, עניינים. אנחנו יכולים לבקש, להמליץ ואחר כך יש לנו את הכוח שלנו. במקרה דנן אני הבנתי את רוח הדברים של נציגת משרד הרווחה. עד כמה שאני מבין זה לא רוחו של השר. אבל אני אפנה לשר. אני אדבר עם השר. אני גם אפנה לסגן שר הבריאות ואני אגיד את מה שאני חושב. ולפני שאנחנו נעביר לנציגת משרד הגמלאים את רשות הדיבור הייתי רוצה לשמוע את מזכיר מועצת פועלי הגליל. תאיר את עיניי בשני דברים. אחד מה זו תוכנית ההבראה המצחיקה שעשיתם? מצחיק. ככה לא הולכים להבריא מקום. העובדים צריכים להשתתף בהבראת המקום. הם נלחמים על הפרנסה שלהם ואתה הנציג שלהם ולמה זה הגיע לאן שזה הגיע?
יונה פרטוק
אני יושב ראש גליל עליון בהסתדרות, מרחב גליל עליון, קריית שמונה, חצור, צפת, צומת שבע. זה המרחב שלנו. קודם כל אני חייב לציין לגבי נושא תוכנית ההבראה. כשתוכנית ההבראה נחתמה לפני 4 שנים היא עוררה שערורייה רבה. איך בהסתדרות הסכימו לוותר כשהמצב הכספי עוד היה סביר, הסכימו לוותר על 4%, הסכימו לוותר על הצמידות להסכם הקיבוצי של בית החולים, שזה מגזר ציבורי, שזה תנאים מועדפים על התנאים בבית האבות, הסכימו לוותר על ביגוד, הסכימו לוותר על דמי המחלה, הם עבדו לפי החוק. לפני כן הם קיבלו מלא. כתוצאה מכך שמקבלים מלא אז עובדים שיוצאים, ואתה חייב להיות בתקן, אז שילמו מלא גם לעובדים חלופיים שהגיעו ואז היתה הוצאה כפולה. הבנו את הנקודה. הסכמנו לוותר על דמי המחלה ולפיכך העובדים עובדים לפי חוק ימי מחלה. חופשה שנתית על פי חוק. לפני 4 שנים המקום התאזן ולפני חודשיים שלח לי מכתב יושב ראש הנאמנות וולף, אנחנו ברווח תפעולי. אמרתי לו, אתם ברווח תפעולי ובגירעון של 4 מיליון. כן. זאת אומרת שהעובדים הצליחו בקיזוז כן להתאזן. המקום התאזן. אבל חובות העבר לנלווים הסוציאליים ולספקים גרמו לגירעון. הסכמנו לשבת על הסכם קיבוצי חדש והיינו באמצע משא ומתן קיבוצי בנושא של הסכם חדש ומול עורך הדין. היינו אצל הממונה על יחסי עבודה והיתה התקדמות נאותה. קרה כאן דבר שהוא קצת הפוך. רבותיי, יש מגמה של אשל כמו שהיה בעכו. כל מה שאני שומע כאן מסביב זו התחסדות. יודעים בדיוק באשל מה המגמה. המגמה לעבור תהליך הפרטה, להעביר את המקום ליזם פרטי שיפעיל את המקום. איך יזם פרטי יכול להרוויח אם היום הגירעון 5.7 מיליון שקל? ראשית, הוא יקטין את מנות הבשר. גם בביקורת של משרד הבריאות. במקום רבע עוף אני אתן פחות. והדבר השני תוכנית ההבראה של היזם שיבוא על גב העובדים. מה היא אומרת? אנחנו כל היום מתווכחים איתה ועם עורכת הדין של אשל. היא אומרת לי תשמע ה-5.7 מיליון שקל, הרי הוא רוצה להרוויח, אם הוא יכניס 6 מיליון שקל ליזם הפרטי הוא רוצה להרוויח, איך הוא יכול להרוויח? הוא אומר הוא יעשה הסכם אישי מול כל עובד. הוא יעסיק אותם בשכר מינימום אני לא יודע מה. כל אלה מעל גיל 55 ברור לך שהם ילכו הביתה כי פה שריר בגיל 55 נחלש, גם המוח טיפה קהה. אני באתי היום ואמרתי לה, גברתי היקרה, את מבינה שתוכנית ההבראה 5.7 מיליון זה על חשבון העובדים. מה את מבקשת מהעובדים כרגע? שיורידו בשכר, שיעשו הסכם חדש. אני למעשה הולך לממן את היזם. אמרתי לה בשום פנים ואופן. ויותר מכך, היתה שיחת ועידה, עורכת הדין שלהם, את מבינה שהעובדים הם לא קניין של הנאמנות הזאת של ההקדש? מה ברור מאליו שאנחנו הולכים ומצטרפים לחבורה, ליזם הזה ועובדים איתו?
היו"ר חיים כץ
אז מה הברירה שלך? אנשים לא יבואו לעבוד.
יונה פרטוק
אני אגיד את התשובה. ניהלנו משא ומתן להסכם קיבוצי חדש. העובדים מוכנים להוריד בשכר. לעבוד באותה מתכונת. לצמצם עלויות מנהלה שאנחנו לא יודעים אותם מהם. לפטר 4 או 5 או 6 שאנחנו יודעים שהם מיותרים וזה ליד ועד העובדים עשינו את הכול. ברגע שנעשה את זה אנחנו מאמינים שנגיע לאיזון תפעולי. הבעיה כרגע מישהו צריך לעזור בדחיפה הזאת של 4 מיליון האלה. יש חובות סוציאליים גדולים מאוד. הם חייבים לקרנות הפנסיה הותיקות והחדשות.
היו"ר חיים כץ
עוד חצי שנה הם מאבדים את הזכויות שלהם.
יונה פרטוק
הם קיבלו כבר את המכתב ואנחנו הוצאנו התראה.
היו"ר חיים כץ
אתם מאבדים זכויות של שנים. אם אתם תהיו מעל 24 חודש אתם תעברו מהקופות הותיקות לקופות החדשות. זאת אומרת הלכה לכם הפנסיה.
רחל אדטו
החובות האלה שאתה אומר, יש לך חוב להפרשות סוציאליות.
יונה פרטוק
יש לנו להפרשות סוציאליות. סדרי גודל של 4 מיליון ויש עוד 2 מיליון לעובדים. זה כולל קרנות השתלמות, קרן אור וקופות גמל, חצי הבראה של שנה שעברה. ספקים, בנקים. יש כ-3 וחצי מיליון לקרנות הפנסיה ולקרנות ההשתלמות. הוא הפך ללקוח מוגבל. היתה גם בעיה בהתנהלות ומה שאנחנו אומרים היום. היום מגיעים 11 או 12 יזמים. אני הודעתי שאני לא מקבל בשום מקרה את נושא היזמות. אז היא אמרה לי המקום ייסגר. מצד שני אנחנו חייבים להיכנס למשא ומתן כי אני אמרתי לאשל אם המטרה של אשל או ג'וינט הוא רווח, אם זאת המטרה של היהודים הציונים החביבים בחוץ לארץ להעביר כספים למדינת ישראל כדי להרוויח כסף שישאירו את הכסף שם. שיעשו כסף בארצות הברית. למה שיעשו כסף בצפת? מה זה האשל הזה? הרי יש מטרה לאותו הקדש. המטרה היא ציבורית, לשפר איכות חייו של קשיש. הם לא עומדים במטרה של אותו הקדש. רבותיי יש מטרה להקדש. המטרה של ההקדש היא שיפור תנאיו של הקשיש. צריך להגיד גם לג'וינט. אי אפשר להיות בעל הדעה בלי המאה. יושבים פה אנשים שהם בעלים גם הג'וינט וגם אשל שהם בעלי הדעה בלי שנותנים את המאה. תנו את המאה תקבלו את הדעה. אתם לא נותנים כלום ורוצים להביע ולפטר ולעשות תוכנית הבראה ולהעביר ליזם. תנו את ה-6 מיליון. בואו נכנס עם דף לבן. אז היא אומרת לי פטרו 40 איש. אז אמרתי לה גברתי היקרה אז פטרו 40 איש בג'וינט. אבל יש לנו כאן פריפריה ומצב מאוד קשה. לכן צריך להגיד לאנשים הטובים האלה שתורמים בחוץ לארץ שלא יודעים מה קורה כאן שיבואו וישמעו שהמטרה של אשל וג'וינט זה להרוויח כסף.
היו"ר חיים כץ
מה שאתה אומר עכשיו לא יביא את המזור. אנחנו רוצים להביא מזור למקום. אנחנו רוצים לשמר את העובדים. אנחנו רוצים לקבל את מרווח הזמן שיוכל להיות משא ומתן בשביל לראות איך אנחנו משמרים את המקום.
שוקי אוחנה
אני רוצה לתת את הפן האחר, הפן של העיר צפת ועד כמה זה יכול להיות חמור המצב שאם בית האבות הזה ייסגר ותהיה תמונת מצב שהעובדים האלה ילכו הביתה. כפתיח בית האבות הזה ומניסיון מאיזה סבא שהיה בבית האבות הזה הוא בית אבות מצוין. הרמה שם, העובדים עובדים טובים. יש טיפול טוב מאוד בקשישים. לאורך הזמן אנחנו רואים את התשבחות שהם מקבלים. הילדים לא רוצים להוציא את ההורים משם. נהפוך הוא. הם רוצים להמשיך. מה שקרה שבשנים האחרונות היה מצב של הנהלה וניהול כושל שהסיקו את המסקנות מה שהסיקו בשיתוף הועד או ההסתדרות. אנחנו צריכים לצאת מכאן עם איזשהו פתרון. אני יודע שעשו כברת דרך ארוכה גם ועד העובדים בשיתוף עם עיריית צפת על מנת לשפר וללכת לתהליכים כדי שהמקום הזה לא ייסגר או לחילופין לא יופרט. אנחנו מבינים את המשמעות של הפרטה. אין מקומות תעסוקה בצפת. המצב בצפת כל כך קשה, מעל 40% מתחת לקו העוני, וזה רק יכניס למעגל חוסר התעסוקה בעיר. חייב להיות פה איזשהו סיוע גם מהאוצר או מכל מקום אחר. לא הכול חייב להיות על גב העובדים. אני לא יודע עד כמה הוועדה יכולה לדחוף את העניין הזה. אבל אנחנו מבקשים סיוע. העובדים יתרמו. אל תתנו יד לג'וינט להפריט את המקום. העובדים האלה כבר הקריבו לא מעט אבל הם מוכנים לתת עוד כדי באמת לשמור על הבית.
רחל אדטו
תוד כדי שהוא דיבר על הקדש, האסוציאציה הראשונית שהיתה לי בעניין הזה היתה מה שקרה בבית חולים ביקור חולים בירושלים. ביקור חולים בירושלים גם הוא הקדש. באותו מצב גם הוא עמד לפני סגירה כאשר עיקר הבעיה שלו מעבר לניהול הכושל זה היו חובות אדירים שהיו לעובדים שלא שילמו עבורם פנסיה וזכויות סוציאליות הרבה זמן. אמנם בא גיידמאק ותחת צו בית משפט הגיעו לדרך שבה שמרו על זכויות העובדים. השאלה היא אם זה יגיע לגוף פרטי שרוצה להשקיע ולנהל את המקום הזה. הרי ניתן לנהל משא ומתן. גוף פרטי יוכל לנהל את המקום הזה מותנה בכך שאתה תשמור על זכויות העובדים.
היו"ר חיים כץ
אני לא תמים לגמרי במשחק הזה. לא יבוא בן אדם לגוף שלכאורה שעכשיו הוא מאוזן תפעולית אבל הוא גרם להפסדים והוא יוציא מכיסו 6 מיליון והוא יכסה את הגירעון והוא יכנס למקום. הוא מוכן לשלם את חובות העבר אבל הוא לוקח את כל העובדים לשחיטה. מיידית. הייתי רוצה לשמוע את סגן ראש עיריית צפת.
פנחס קלך
אני מצטרף לרוב הדברים של ידידי שוקי אוחנה. שני הדברים החשובים לנו ביותר בעירייה שזו עירייה שעובדת תחת חשב מלווה עם תוכנית הבראה קשה. יש לנו מספיק בעיות. ברור שעוד 120 עובדים שיפוטרו חס ושלום בעיר הזאת זה אסון לעיר. מאידך גם לסגור את בית האבות כפי שהמנהל הקודם ניסה לעשות בשבוע שעבר זה גם אסון. השאלה היא מה האלטרנטיבה. בישיבה הקודמת דובר שנלך לתוכנית הבראה קשה יותר אבל אני לא רואה שזז כאן משהו.
היו"ר חיים כץ
אבל בינתיים פוטר המנהל ובינתיים התחילו צעדי המכירה.
דבורה נאמן
אני מטפלת. חברת ועד. הוא החליט בוקר אחד שהוא סוגר את בית האבות בעוד יומיים. מנהל בית אבות. בא הג'וינט ומשרד הבריאות, אמרו לו תצא לחופשה. לא פיטרו אותו עדיין.
פנחס קלך
המטרה העיקרית שלנו כעירייה זה שבית האבות ימשיך לתפקד.
היו"ר חיים כץ
אתם מוכנים לשים כסף?
פנחס קלך
אין לנו. אנחנו מאוד רוצים. אנחנו יכולים לשים ערבויות אם צריך. אם אין אפשרות אחרת רק הפרטה אין ברירה.
גלית לוי
אני נציגת המשרד לענייני גמלאים. דאגתו של המשרד זה הטיפול בקשיש. מעבר לקריאה לעשות כל שביכולתנו למנוע את הסגירה ואת ההפרטה של אותו מוסד המשרד פנה בזמנו גם לאשל וגם לג'וינט וגם לאוצר בעניין הערבויות.
גדעון בן ישראל
אני רוצה לעמוד על היבט אחד שלא הודגש פה במידה מספקת. יש תהליך ובמצב של מיתון התהליך הזה עלול לגרור שעל חשבון הזקנים יעשו כל מיני קומבינציות ויורידו את רמת החיים של הגמלאים. אני חושש מהתהליך הזה. כשמישהו אומר הפרטה הכוונה היא לגזול מהם חלק מהארוחה. צריך לומר לג'וינט שלא יכול להיות שהם יפקירו את הזקנים והם קוראים לזה הפרטה. אני רוצה לחזק את ידיו של יושב הראש. הג'וינט די רגיש לדעת הקהל. הג'וינט איננו מעסיק רגיל.
היו"ר חיים כץ
הייתי רוצה לשמוע לסיכום את דברי יושב ראש ועד העובדים.
קונסטנטין טרטיאקוב
אנחנו התקשרנו לחברת אשל. יש לנו ניהול שהכספים שלנו לוקחים מהקופות שלנו ומעבירים לקופות של המוסד לחובות. מורדים בתלוש כסף. באה אלינו חברת אשל ואומרת, אנחנו מביאים לכם בן אדם שישלם את כל החוב ואתם תצטרכו לשלם פי שניים מהחוב. האוכלוסייה שעובדת אצלנו במוסד 45% מעל גיל 55 בשכר של 25 שקל לשעה. היתה עמלה משפחתית. מנהלת אדמינסטרטיבית פעלה.
שוקי אוחנה
השומן היה בהנהלה.
קונסטנטין
לא עושים שום דבר במוסד. בהנהלה המשכורות הכי גדולות.
היו"ר חיים כץ
אתה כנציג ועד ויש את נציגי ההסתדרות שמוכנים ללכת לתוכנית קשה שיהיה לכם מקום עבודה. ואם לא תלכו על תוכנית לא יהיה לכם מקום עבודה. זה השיקול שצריך ללכת פה.
קונסטנטין
אותם אנשים מעל גיל 55 שתרמו 30 שנה בעבודה הזאת באים אומרים להם, אין לכם ותק. תלכו הביתה בגיל 55.
יונה פרטוק
אני תמיד שמח שאדם שבא מקרב העובדים מקבל תפקיד. אני אומר עכשיו בפורום הזה שההסתדרות יחד עם ועד עובדים תלך לכל תוכנית הבראה קשה כמו שקיבלנו את ההחלטות ואנחנו נעשה את הכול שהמקום הזה יעבוד ואני מוכן לעשות את התוכנית הזאת כבר היום לשנתיים ועוד שנתיים כמו שאמרנו לממונה על יחסי עבודה הגברת אהובה מטסרו. לגבי חובות העבר. כאן נצטרך סיוע של המוסדות. אולי של אשל, של הג'וינט. צריך לבדוק את זה.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. קודם כל צריך לראות איך אנחנו יוצרים את ההמשכיות. הוועדה תובעת ממשרד הבריאות והרווחה ומאחר ויש לנו פה גם חברת הנהלת ג'וינט אשל, אז גם אשל, להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה בכל הנוגע להפניית קשישים סיעודיים לבית אבות סוכת שלום בצפת. להפסיק לאלתר. הוועדה תובעת מג'וינט אשל להפסיק לאלתר את תהליך הפרטת בית האבות סוכת שלום בצפת. הוועדה קוראת לג'וינט ולאשל להבטיח את זכויותיהם ומעמדם של העובדים בסוכת שלום ולפתוח בתוכנית הבראה שלא תבוא על חשבון הקשישים הסיעודיים והעובדים במקום. הוועדה קוראת להסתדרות הכללית החדשה לבוא בדברים עם נציגי הג'וינט אשל ולהגיע להבנות בדבר הסכם קיבוצי חדש שייתן מענה, שימנע את סגירת המקום או את הפרטתו. הוועדה תוציא מכתבים ברוח הדברים האלה לשר הבריאות ולשר הרווחה. הוועדה קוראת לעובדים לשתף פעולה ולתרום את חלקם לתוכנית ההבראה שתמנע כאמור את סגירת המקום. לאור הבנת הוועדה על המצב התעסוקה בצפת והגליל הוועדה קוראת לגופים הנוגעים בדבר לעשות כל דבר על מנת לשמר את בית האבות לטובת המטופלים ולטובת העובדים ולטובת התעסוקה בצפת. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00
PAGE
9

קוד המקור של הנתונים