ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/07/2009

בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הפנים והגנת הסביבה

01/07/2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 47
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, ט' בתמוז התשס"ט (1 ליולי 2009), שעה 10:00
סדר היום
בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה ביבי

זאב בילסקי

איתן כבל

חנא סוויד

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
שמואל גולן – מ"מ מנכ"ל משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
עו"ד תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטארית
אתי אפלבוים

בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות
של סיעות אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: בקשה לדחיית המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות אם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008

רבותיי, נתבקשנו על ידי משרד מבקר המדינה וגם קיבלנו פנייה בכתב, לדחות את המועד להגשת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות של סיעות אם, שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר 2008.

המבקר הגיש את הבקשה הן לגבי הבחירות לרשויות והן לגבי הבחירות לכנסת. התברר שהבקשה הגיעה לוועדת הכספים ושם קיימו את הדיון רק לגבי הגשת הדוח של הבחירות לכנסת. הדיון לגבי הבחירות לרשויות מקומו כאן ולכן אנו דנים בו היום.

הנושא דחוף מכיוון שהיום זה היום האחרון. הפנייה הגיעה אלינו רק אתמול בשעות אחר-הצהריים.

אנחנו נקבל את הבקשה של המשרד למבקר המדינה ואני אבקש ממנכ"ל המשרד לביקורת המדינה להציג את הדברים. בבקשה אדוני.
שמואל גולן
אדוני היושב ראש, חברי הכנסת. השנה אנחנו בוחנים 3 מערכות חשבונות. מערכת ראשונה זאת מערכת הבחירות לרשויות המקומיות, שהתקיימה בנובמבר 2008. היא מחולקת לשניים. החלק הראשון אלה הסיעות העצמאיות ואנחנו נמצאים בשלבים כמעט סופיים של הביקורת ובסוף החודש הזה אנחנו אמורים להגיש ביקורת על מעל 1,000 רשימות וסיעות שהתמודדו בכ-150 רשויות מקומיות.

החלק השני אלה סיעות הבת שהתמודדו בעצם תחת החסות של סיעות האם או המפלגות שהיו בכנסת ה-17 וגם בכנסת ה-18. בדצמבר 2008 הוחלט ולאחר מכן, ב-14.1.2009, הוועדה קיבלה החלטה שאנחנו מאחדים את הדוחות ביחד עם הדוח השוטף של הכנסת ה-17 של 2008-2009, יחד עם דוח על הבחירות לכנסת ה-18.

מאחר ואתמול המפלגות הגישו בקשה לדחות את מועד הגשת הדוחות של הבחירות לכנסת ה-18 והחשבונות השוטפים לכנסת ה-17 מהיום, שזה היה המועד האחרון, ל-16.8.2009, המשמעות של העניין היא שהדוח ההוא יוגש לכנסת ב-3.1 ולא כפי שכתוב במכתב של המבקר. נפלה פה טעות קולמוס, כתבו 1.3 במקום 3.1 ואני מבקש לתקן את זה.
היו"ר דוד אזולאי
מה התיקון שצריך להיות?
שמואל גולן
צריך להיות 3.1.2010.

מאחר ודחיית הגשת הדוח של הרשויות המקומיות היא בסמכות הוועדה הזאת, אנחנו מבקשים שהוועדה הזאת תאשר גם כן הגשת הדוח ב-3.1.2010. אני חוזר, אך ורק לסיעות האם וסיעות הבת. לגבי הסיעות העצמאיות, שזה כמעט 1,000 סיעות, אנחנו מגישים כנראה בסוף החודש הזה.
היו"ר דוד אזולאי
הבקשה שלכם היא לאפשר הגשת הדוחות של הבחירות לרשויות המקומיות עד ה-3.1.2010.
שמואל גולן
אמת.
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שאין מניעה. כבר עשינו את זה בעבר במקום הזה. יש קונצנזוס. גם בדרישה יש הרבה מהיגיון.

לכן אני מבקש להעמיד את זה להצבעה, מי בעד הדחייה עד ה-3.1.1010?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, ההחלטה היא שהגשת הדוחות לבחירות לרשויות המקומיות יוגשו בתאריך 3.1.2010.
פאינה קרישנבאום
מתי הרשימות היו צריכות להגיש?
שמואל גולן
עד ה-16.8. אני מדבר על המפלגות כי העצמאיות שהגישו. אגב, יש גם מפלגות שהגישו. עוד שבועיים אנחנו מגישים את הפריימריס.
היו"ר דוד אזולאי
קיבלתי מכתב מאיילת פישמן, שהיא סגן בכיר למפקח הארצי על הבחירות. היא מתנצלת על-כך שהיא לא יכולה להגיע. היא בהחלט תומכת בדחיית המועד. אני חושב שנלך על אותו הסדר כפי שהיה בוועדת הכספים.
שמואל גולן
זאת בדיוק הבקשה, הצבעתם כבר.
תומר רוזנר
אני אבהיר את העניין. מדובר רק בסיעות אם ובסיעות שאינן סיעות עצמאיות. הסיעות היו אמורות להגיש את הדוחות שלהן עד ה-16.8. 20 שבועות לאחר מכן, שזה 3.1.2010, המבקר צריך להגיש את הדח שלו.
היו"ר דוד אזולאי
גם פה נעשו כמו שעשו בוועדות הכספים. סיעות האם יגישו את הדוחות שלהן עד ה-16.8.2009. רק סיעות האם שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות יוכלו להגיש את הדוחות שלהם עד ה-16.8.2009.
שמואל גולן
אני חייב להדגיש שאמנם הבקשה היא של מבקר המדינה אבל זאת היתה דרישה של המפלגות.
היו"ר דוד אזולאי
בעניין הזה אין התנגדות. גם את זה אני מבקש להעמיד להצבעה.
תומר רוזנר
כבר הצבענו.
זאב בילסקי
דובר אתמול בוועדת הכספים דובר על צדיק וטוב לו ורשע ורע לו. חבר הכנסת אורון העלה נקודה נכונה. הוא אמר: אנחנו היינו מוכנים והגשנו. יכול להיות שיש איזו ריבית ואיזה הפרשים. ביקשו שהוועדה תתייחס לעניין, שמי שהיה בסדר ופעל לפי זה, שלא ייצא נפסד.
שמואל גולן
אני אבהיר. המפלגות קיבלו מקדמות למערכת הבחירות. רוב המפלגות קיבלו מקדמות מעבר למה שהיה מגיע להן. רוב המפלגות, למעט מפלגה אחת, למיטב ידיעתי, צריכות להחזיר כסף. הן קיבלו יותר מידי כסף, כך שאין כאן עניין.

היתה מפלגה אחת של חבר הכנסת אורון. הוא טוען שבגלל הדחייה יש לו דחייה גם בקבלת עודפי הכספים והוא משלם ריבית. כמובן שזה לא בסמכותנו, אנחנו לא מתעסקים בעניין הזה.
היו"ר דוד אזולאי
זאב, בוא נעזוב את העניין הזה.
איתן כבל
הסיעות מעדיפות שיתעכב להן התשלום. אני אומר לך את זה מידע אישי.
זאב בילסקי
אם אתה מבקש, אדוני היושב ראש, אני מקבל.

יש משהו מקומם בכל הבקשות האלה.
היו"ר דוד אזולאי
זאב, אני רוצה שתדע שהפעם זה באמת היה חריג ואני אגיד לך גם למה. היו כמה מערכות בחירות במקביל.
שמואל גולן
שלטון מקומי, שוטף ובחירות לכנסת ה-18, וזה חוץ מהפריימריס. .
היו"ר דוד אזולאי
אני חושב שבבקשה יש הרבה מההיגיון והיא צודקת. אני חושב שטוב עשינו שאישרנו. אני מודה לכם, הישיבה נעולה. ב-10:30 תהיה הצבעה.

הישיבה נעולה, ב-10:30 ההצבעה על הדיון הקודם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15
PAGE
4

קוד המקור של הנתונים