ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/06/2009

בקשה לקבלת ארכה להגשת הדוחות הכספיים בהתאם לחוק מימון מפלגות, התשל"ג - 1973

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים

30.6.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009), שעה 10:25
סדר היום
הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (קדימה, חד"ש, העבודה, תקומה וארץ ישראל שלנו, המפד"ל)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן – מ"מ היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

זאב אלקין

אלי אפללו

טלב אלסאנע

זאב בילסקי

דניאל בן-סימון

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

שלמה (נגוסה) מולה

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב

רונית תירוש
מוזמנים
שמואל גולן, המשנה למנכ"ל משרד מבקר המדינה
ייעוץ משפטי
עידו עשת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973
(קדימה, חד"ש, העבודה, תקומה וארץ ישראל שלנו, המפד"ל)
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים את ישיבת ועדת הכספים ודנים בהארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973 (קדימה, חד"ש, העבודה, תקומה וארץ ישראל שלנו, המפד"ל).


אני מבקש לא לנהל את הישיבה הזאת, לא בגלל שיש לי חוות דעת משפטית אלא משום שכפי שנאמר והייתם נקיים מה' ומישראל. אני מזכ"ל מפלגה ובין כל המפלגות שהגישו יש גם בקשה של יהדות התורה ובלי לשאול לחוות דעת משפטית אני מודיע שאני לא אנהל את הישיבה ואני לא אצביע אלא חבר הכנסת אמנון כהן ינהל את הישיבה במקומי.

היו"ר אמנון כהן מחליף את היושב-ראש בניהול הישיבה
היו"ר אמנון כהן
מה מהות הבקשה?
שמואל גולן
הנושא של מימון המפלגות נחלק הפעם לשלוש מערכות: המערכת השוטפת, המערכת של בחירות לכנסת ה-18, והמערכת של בחירות לשלטון המקומי שהיו בנובמבר 2008.
היו"ר אמנון כהן
אתה מדבר עכשיו על שלושת המערכות?
שמואל גולן
על שלושתן ביחד. שלושת המערכות האלה הן מערכות שהיו אמורות להיות מוגשות במרץ ובמאי ועל פי בקשת חברי המפלגות ניתנה להן דחייה עד ה-1 ביולי שזה מחר. על פי בקשה חדשה שהגיעה אתמול לוועדת הכספים, לפחות שש מפלגות שנמצאות כאן ברשימה שברשותי, מבקשות לדחות בחודש נוסף את הגשת הדוחות.


קודם כל, אני מדגיש שזאת הדחייה השנייה. שנית, אני מדגיש שיש כאן מערכת אחת שהיא מערכת שמישהו צריך לקבל לגביה החלטה בוועדת הפנים של הכנסת. כלומר, אחרי שוועדת הכספים תקבל החלטה, זה יצטרך להיות מועבר לוועדת הפנים כדי לדחות את הגשת הדוח הזה. המשמעות של העניין הוא שאם ההגשה תהיה ב-1 באוגוסט או ב-15 באוגוסט, הדוחות יוגשו לכנסת ב-3 בינואר 2010 וזה כאשר היו צריכים להיות בנובמבר. צריך לקבל החלטה האם זו החלטה גורפת לכל המפלגות ואם היא לא החלטה גורפת, כמובן זה מסבך את הנושא.


זה לא מונע את הדוח אנחנו מפרסמים בסוף החודש הזה לגבי הרשויות המקומיות והסיעות העצמאיות, בסביבות אלף סיעות שהתמודדו בבחירות בשלטון המקומי.
היו"ר אמנון כהן
האם יש מפלגות שיעמדו בלוח הזמנים המקורי של נובמבר?
שמואל גולן
לא, זה לא נובמבר אלא מחר צריכים להגיש. בנובמבר מתבצעת הגשת משרד מבקר המדינה. הדוח היה אמור להיות מוגש מחר.
היו"ר אמנון כהן
מישהו הגיש?
שמואל גולן
בינתיים אף אחד לא הגיש.
היו"ר אמנון כהן
אני לא רוצה שמי שכבר הגיש ייפגע.
שמואל גולן
יש מפלגות שביקשו אורכה של חודש.
שלי יחימוביץ
כל המפלגות הגישו.
עידו עשת
לא, לדעתי לא כולן.
שמואל גולן
יש כאן שש מפלגות שציינתי אותן שהגישו עד אתמול בערב: קדימה, חד"ש, העבודה, תקומה המפד"ל, ארץ ישראל שלנו, וכרגע הגיעה עוד בקשה של האיחוד הלאומי.
עידו עשת
על פי חוק מימון מפלגות, סעיף 9(ו) אומר שוועדת הכספים של הכנסת רשאית אחרי התייעצות עם מבקר המדינה – וזה סעיף הסמכות – להאריך כל מועד מהמועדים האמורים בסעיף זה והחלטה כמובן תפורסם ברשומות.
היו"ר אמנון כהן
מה בסופו של דבר התאריך שאתה מבקש? איזה תאריך מבקשות המפלגות?
שמואל גולן
הוועדה תחליט על התאריך. מבחינתי, אם הייתם מגישים את זה מחר, זה היה בסדר גמור. הוועדה תחליט עכשיו על התאריך. רוב המפלגות ביקשו דחייה של חודש וזה מביא אותנו ל-1 באוגוסט. אני גם שמעתי שהוועדה רצתה חלק מהן לדחות ל-15 באוגוסט. אגב, 15 באוגוסט זה לא טוב כי זה שבת וצריך לקבוע או את ה-13 או את ה-16 באוגוסט.
חיים אורון
לא כל המפלגות ביקשו.
שמואל גולן
לא, ציינתי את השמות.
חיים אורון
אלה שלא ביקשו, כנראה יגישו מחר. אני לא אתנגד אבל שיהיה ברור שאם מישהו מגיש דוח בזמן, זה עולה לו הרבה כסף. מה שעוד יותר חשוב שהוא שחלק מהכספים האלה הם ריבית. דחיית התשלומים שלהם יוצרת למפלגות שהתנהגו בסדר קנס. ביקשתי את זה בפעם הקודמת ואני מבקש גם היום שייאמר שמפלגה שהגישה בזמן, תזוכה בריבית על הסכום הזה לכל התקופה. אם אני לא טועה, בכנסת יש ריבית וברשויות המקומיות אין ריבית. אני לא יודע איפה יש ריבית ואיפה אין, אבל צריך לקבל החלטה ברורה.
היו"ר אמנון כהן
אני לא יודע אם זאת החלטה שלנו.
שמואל גולן
לגבי הכספים לפי חוק מימון מפלגות, זה עניין שהוא ביניכם לבין חשבות הכנסת. אם חשבות הכנסת רוצה לעשות לכם חישובי ריבית, זה בסדר גמור.


לגבי השלטון המקומי, זה לפי חוק הרשויות המקומיות, מימון בחירות, והחוק הזה הוא בכלל בסמכות ועדת הפנים ולא בסמכות ועדת הכספים.
חיים אורון
אני תמיד מקבל ממבקר המדינה תשובות. זה בסדר. התשובה של מבקר המדינה כרגע, עם כל הכבוד, פחות מעניינת אותי. סך הכל התוצאה של תביעה שאתם לא מתנגדים לה היא שמפלגה שנוהגת בסדר, נקנסת. זאת התוצאה הסופית.
שמואל גולן
על מה היא נקנסת?
חיים אורון
שהיא לא מקבלת מהבנק לתקופה יותר מאוחרת את הכסף והכספים האלה שאתם מעכבים עד גמר הבדיקות לא מגיעים אל המפלגה.
היו"ר אמנון כהן
אם מפלגה מסוימת עמדה בכל התנאים ועמדה בלוח הזמנים ורוצה להגיש את הבקשה מחר, היא רוצה לקבל את הכסף שלה. זה אפשרי?
שמואל גולן
זה לא הולך ככה.
היו"ר אמנון כהן
כן או לא?
שמואל גולן
לא. אנחנו לא יכולים לבדוק כל מפלגה בנפרד וגם אי אפשר לעשות הפרדה בין שלושת המערכות. לכן אי אפשר להביא לי מחר את השלטון המקומי ובעוד חודשיים להביא את הבחירות לכנסת, כי זאת אותה מערכת חשבונות.
היו"ר אמנון כהן
בואו נסכים לגבי התאריך.
חיים אורון
אני חתמתי אתמול על כל הדוחות של מרצ, אני אחד החותמים על כל הדוחות של מרצ, בכל הבחירות. על זה בנוי תזרים מזומנים מסוים וזה עולה כסף.
שמואל גולן
מחר תגיש, אנחנו נבדוק אבל אני לא בטוח שאנחנו נפרסם את זה בנפרד.
חיים אורון
אני בטוח שלא. אם לא תפרסם, אני לא יכול ללכת ולקבל את ה-15 אחוזים שמגיעים לי.
שמואל גולן
נכון.
חיים אורון
מה שאני מבקש מהכנסת הוא שאותה יד שמאשרת דחיות, לא תקנוס את מי שפועל בסדר.
היו"ר אמנון כהן
אם אפשר נעשה, אבל אני מבין שאי אפשר.
שמואל גולן
מה שאומר חבר הכנסת אורון, הוא מדבר על מערכת אחת שנקראת מערכת השלטון המקומי. המערכת הזאת במפלגות קיבלו מקדמות ואני אומר לך שחלק מהמפלגות קיבלו מקדמות מעבר למה שמגיע להן. בכלל, יש כאן הליך הפוך. אין פה קבלת כסף. יהיו הרבה מפלגות שיצטרכו להחזיר למדינה כסף, ואני לא מדבר על מרצ.
חיים אורון
חבר הכנסת גפני זז הצידה כי הוא בעל עניין. אני מצהיר כאן שאני בעל עניין לקיים את החוק כלשונו. מה לעשות, זה לא יכול להיות, זאת פעם שנייה קורה, שדוחים את העניין. אני אתמול בתביעת המפלגות כי אני לא רוצה להעניש אותן אבל לא יכול להיות - ומוכרחים למצוא מנגנון כי זה קורה כל פעם – שמפלגה שנוהגת בסדר, עובדת יום ולילה כדי להגיש דוחות בזמן, זה גם עולה כסף ובסוף היא נקנסת. אני מבקש לא להיקנס. אי קבלת הכסף בזמן וחישובי ריבית הם קנס.
היו"ר אמנון כהן
אדוני היושב-ראש הקבוע של הוועדה, אני חושב שיש כאן הצדקה לקיים דיון. אם מפלגה מסוימת עמדה בלוח הזמנים, לא צריך להעניש אותה ושהיא תקבל את הכסף. מי שרוצה לקבל הארכה, לגביו נחליט. אם כן, אני מבקש לקיים דיון ביום אחר בנושא הזה.
חיים אורון
הוא לא יפרסם דוח נפרד.
היו"ר אמנון כהן
נלמד את הסוגיה ונמצא את הפתרון.
שמואל גולן
אני חייב לומר לך שמה שחבר הכנסת אורון אמר זה בסמכות ועדת הפנים. לנו לא תהיה התנגדות לעניין הזה.
היו"ר אמנון כהן
תודה רבה.


הבקשה של כל הסיעות שביקשו הארכה עד ה-16 באוגוסט. זה יחול לגבי כל הבקשות.
שמואל גולן
החלטה גורפת על כולן. 16 באוגוסט מועד אחרון להגשה ואנחנו מפרסמים את הדוח ב-3 בינואר 2010.
היו"ר אמנון כהן
היועץ המשפטי, תקריא את הבקשה.
עידו עשת
החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.


בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות התשל"ג-1973 ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה מחליטה ועדת הכספים של הכנסת להאריך עד ה-16 באוגוסט 2009 את מועד מסירת החשבונות האמורים לעיל, החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום כ"ג באייר התשס"ח (ה-1 בינואר 2008) ומסתיימת ביום ד' בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום ה' בטבת התשס"ט (ה-1 בינואר 2009) המסתיימת ביום ד' באדר התשס"ט (28 בפברואר 2009), והחשבונות בתקופת הבחירות לכנסת השמונה-עשרה.
שמואל גולן
צריך גם לקבל החלטה להעביר לוועדת הפנים.
היו"ר אמנון כהן
את זה אנחנו לא מקבלים. אנחנו ועדת כספים.
שלי יחימוביץ
האישור הזה טעון גם אישור ועדת הפנים?
עידו עשת
לא.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו מצביעים את הנוסח שהוקרא על ידי היועץ המשפטי של הוועדה.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים