ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיפים 249-250 - צער בעלי חיים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת החינוך, התרבות והספורט

1.07.09

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 39

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ט' בתמוז, תשס"ט (1 ביולי, 2009) בשעה 10:50
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ל"ד, סעיפים 249-250 – צער בעלי חיים
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב- היו"ר

רונית תירוש
מוזמנים
המשרד להגנת הסביבה: גלי דוידסון
משרד האוצר
עו"ד ברוך לוברט

דניאלה גרא
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שאדי בסול

טלי כרמי
משרד המשפטים
עו"ד אריאל כהאן
ייעוץ משפטי
מירב יצחקי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
– פרק ל"ד, סעיפים 249-250 – צער בעלי חיים
היו"ר זבולון אורלב
אני מחדש את הישיבה – סוגיית פרק ל"ד, סעיף 249-250 – צער בעלי חיים.


במהלך השעה האחרונה התקיימה הידברות נוספת של חברי הכנסת עם נציגי משרד האוצר ומשרד החקלאות. אני ניסיתי להציע הצעת פשרה, ואומר בגלוי – לא הייתי שלם אתה, לפיה, יימחקו המילים בסעיף 14(ב) "בסך 4.5 מיליון ₪" מהחוק, אבל בעת ובעונה אחת תקבל הוועדה, אני מדגיש – הוועדה, התחייבות חתומה על ידי הממונה על התקציבים שהתקציב בשנים הבאות, ללא הגבלת זמן, יעמוד על 4.5 מיליון שקלים מינוס הקיצוץ הרוחבי. יחד עם זה, האוצר רשאי בתום שלוש שנים לבוא לוועדה ולבקש אישור לתוספת או לקיצוץ הסכום הזה, ואם הוועדה תשתכנע שאין צורך בסכום, הוועדה תאשר הפחתה של הסכום.


לצערי, מסרה לי חברת הכנסת רונית תירוש שהאוצר הציע הסדר אחר. אני לא נכנס למשא ומתן ולכן אני רוצה להצביע על החוק , ואני מבקש את אישור הוועדה שהוועדה – מה צריך להיות הניסוח? לא תאשר?
מירב יצחקי
כן, לביטול הסעיפים. למחיקת הסעיפים מהחוק.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה להעמיד להצבעה את הצעתי לביטול 249-250 מחוק ההתייעלות הכלכלית. מי בעד? מי נגד?


אני קובע שהוועדה החליטה פה אחד לבטל את הסעיף הזה בחוק ההסדרים.

תודה רבה, להתראות. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים