ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/06/2009

חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 2), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
27
ועדת הכלכלה

30.6.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 47

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ח' בתמוז (30 ביוני 2009), שעה 17:15
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מספר 2) (הארכת תוקף), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

ישראל חסון

חמד עמאר

כרמל שאמה

נחמן שי
מוזמנים
עו"ד ליאת גלזר, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

שמעון בן דוד, יועץ שר התקשורת

תור צוק, מתמחה, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

אורן משה, רפרנט תקשורת, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד דנה נויפלד, משרד המשפטים

בת-חן גור, משרד ראש-הממשלה

עודד חביב, יועץ המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין, אחראי על החדשות

מרדכי שקלאר, מנכ"ל רשות השידור

יורם כהן, מנהל חדשות HOT
עו"ד חנה מצקביץ, יועצת משפטית, רשות השידור

שינה לרדסמן, יועצת השר הממונה על רשות השידור

יורם מוקדי, סמנכ"ל אסטרטגיה ורגולציה, הוט

מיכל ריבלין, מנהלת מחלקת ערוצים ורגולציה, הוט

יהודה סקר, הנהלת ארגון הורים ארצי
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מספר 2) (הארכת תוקף), התשס"ט-2009
היו"ר אופיר אקוניס
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה.


אתמול אישרה מליאת הכנסת את הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מספר 2) (הארכת תוקף), התשס"ט-2009. לא נותר לי אלא להצטרף לביקורת של הדוברים במליאת הכנסת ושמעתי את רוב הדיון גם על ההגשה המאוד מאוחרת ואכן השאלה היא מה היה קורה אם לא היינו מתכנסים כאן היום בבהילות בשעה 5:30 אחר הצהרים לישיבה של מן המניין.
לאה ורון
באישור מיוחד של יושב-ראש הכנסת.
שמעון בן דוד
במידה שלא היינו מתכנסים היום, זה היה גורם לפיטורים של כ-300 עובדים בחדשות המקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
את זה אני יודע, אבל אני שואל למה אנחנו מתכנסים היום.
שמעון בן דוד
כי עד היום לא הצליחו – השר הקודם ומשרד התקשורת – להגיע להסכמות עם רשות השידור בעניין הזה של החדשות המקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל השר הנוכחי הוא בתפקיד מה-1 באפריל.
שמעון בן דוד
נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא יודע אם זה בתקנון הכנסת, אבל אני רוצה להציע משהו לגבי פניות שלא יגיעו אלינו בנושאים שיודעים את התאריך הסופי – גם אתמול בחברת חשמל ידעו שזה הסתיים - ואגב, אלה דברים חשובים.
שמעון בן דוד
אם אתה לא מעביר את זה היום, אתה סוגר את החדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא אני
לאה ורון
הסיבה לזה שהוועדה מתכנסת היום בשעה 5:40 אחר הצהרים זה משום שיושב-ראש הוועדה מבין את זה אבל הוא מבקש לברר למה לא העברתם את הפנייה לפני שבועיים, לפני עשרה ימים, לפני שלושה שבועות. הרי המועדים היו ידועים.
היו"ר אופיר אקוניס
למה? סיבה פרוזאית?
חמד עמאר
אתם רוצים להכניס אותנו ללחץ ביום האחרון.
היו"ר אופיר אקוניס
לומר שאם אנחנו לא מאשרים את זה עכשיו, זה נסגר היום
שמעון בן דוד
שום דבר לא היה במכוון.
קריאה
היושב-ראש שואל אתכם שאלה מאוד ברורה. שלושה חודשים יש שר והשאלה למה לא הביאו את זה לפני חודש או לפני שבועיים.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי מנכ"ל רשות השידור יודע למה.
מרדכי שקלאר
כן, זה מאוד פשוט. אנחנו כבר מספר חודשים מדברים על כך, משרד האוצר התנגד למימון החדשות המקומיות, עד הימים האחרונים לא הצליחו להגיע להסדר עם משרד האוצר.
קריאה
גם עכשיו יש בעיות כי אין מימון מלא לחדשות המקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
מתי הגעתם לסיכום? מה האוצר נותן?
אורן משה
זה לא סיכום. זה עלה בישיבת הממשלה רק ביום ראשון ואושר רק ביום ראשון. אין סיכום. עמדת הממשלה היא לתמוך.
קריאה
זה היה אמור להיות בישיבת הממשלה לפני שבועיים, אבל זה נדחה מאחר שלא הגיעו להסכמות. ברגע שהגיעו להסכמות, זה עבר.
היו"ר אופיר אקוניס
מה מוצע כאן?
ליאת גלזר
מדובר כאן בהארכה של הוראת שעה שנמצאת בחוק התקשורת ובאה לידי ביטוי בסעיף 6(כ)(ו)(1).


הוראת השעה הזאת מאפשרת לחברת הכבלים, שהיא בעל רשיון לשידורי כבלים שחבה בחובת שידורי חדשות מקומיות, לקזז את ההוצאות בגין הפקת משדרי החדשות המקומיות שהיא מפיקה אותן בעת הנוכחית באמצעות קבלן משנה שהוא רשות השידור, מתאפשר לחברת הכבלים לקזז את הוצאות הפקת המשדרים מסכומי התמלוגים שבאופן טבעי אמורים להיות משולמים לאוצר המדינה. זה ההסדר. ההסדר קיים בחקיקה כבר משנת 2006 וכרגע בהצעה הנוכחית מוצע להאריך את הוראת השעה המקורית כמו שהיא בנוסח שהיה קיים משנת 2006 לשנה נוספת.
היו"ר אופיר אקוניס
רשות השידור מפיקה את כל המהדורות המקומיות בבאר-שבע, חיפה, תל-אביב וכדומה?
קריאה
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
מה עושה הוט? בעבר היא עשתה את זה, לא?
יורם מוקדי
ההסדר הזה התחיל מסוף 2006. ברגע שנגמרה חובה חוקית של הכבלים, הוט, לעשות חדשות מקומיות, נקבע כאן הסדר זמני. זו הפעם הרביעית שההסדר הזמני הזה מוארך. במסגרת ההסדר הזמני הוט המשיכה להפיק את החדשות המקומיות אבל לא מימנה אותן ובעצם המימון בא מקיזוז של תמלוגים כאשר בעבר זאת הייתה חברת GCS ובאיזשהו שלב זה עבר לרשות השידור. הוט הפכה להיות מעין צינור בדבר הזה. לאחרונה גם החדשות המקומיות משודרות בערוץ 98, גם ללקוחות YES, כך שבעצם הוט הפכה להיות צינור שכספי תמלוגים מקוזזים מצד אחד ובעצם מועברים למפיק שכרגע זאת רשות השידור.
היו"ר אופיר אקוניס
רשות השידור מתוקצבת ב-25 מיליון שקלים.
יורם מוקדי
כבר לא. התמלוגים כבר לא מכסים יותר את ה-25 מיליון שקלים, וכאן הבעיה.
ליאת גלזר
ההסדר מאפשר לבעל הרשיון, חברת הוט, לקזז מהתמלוגים שהוא משלם סכום שלא יעלה על 25.5 מיליון שקלים. בשנה האחרונה, בעקבות הפחתת שיעור התמלוגים, סכומי התמלוגים צפויים להיות נמוכים מהסכומים האלה.
אתי בנדלר
אני עוד לא הבנתי מאיפה ההפרש.
כרמל שאמה
רציתי להביע תמיכה בנושא השידורים המקומיים. אני חושב שהנושא הזה חשוב. כמי שבא מהשלטון המוניציפאלי אני יודע עד כמה התקשורת המקומית חשובה ועד כמה היא חסרה בהרבה מקומות. כל הפעלת אמצעי תקשורת, על כל מה שזה אומר לגבי חשיפת הציבור, לגבי אמצעי בקרה על השלטון המקומי, תבורך ואסור להמעיט באמצעי הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
גם בקרה וגם פרגון לפעמים.
כרמל שאמה
פרגון לא, יש אנשים שיודעים לפרגן לעצמם. אני כאיש אופוזיציה רואה את זה כאמצעי להביא לידיעת הציבור כל מיני דברים. אני שמח לשמוע שבעצם אין שום בעיה.
אתי בנדלר
יש בעיה.
כרמל שאמה
אם יש בעיה, צריך לפתור אותה.
היו"ר אופיר אקוניס
לפני שנתחיל בהקראה, נתחיל לשמוע את ההערות. אני רואה שמדובר רק בשני סעיפים.
אתי בנדלר
ההסדר החוקי מטיל על בעל רשיון כללי, שידורי כבלים, לשדר חדשות מקומיות ותוכניות מקומיות בענייני היום הנוגעים לאזור. כאמור, בעבר הפיק הוט, בעל ה רשיון לשידורי כבלים, את החדשות על חשבונו הוא. משנסתיימה החובה הזאת וחברי הכנסת סברו שיש חשיבות רבה בהמשך שידור חדשות מקומיות, התכנסה ועדת הכלכלה לדון בהצעות חוק פרטיות שהוגשו – אם אינני טועה זה היה גדעון סער ושלי יחימוביץ – ובעקבות מגעים שונים שהיו הם האריכו את תוקף החובה החוקית הזאת, אבל במקביל תיקנו את חוק רשות השידור, כפי שהוסבר כאן.
ליאת גלזר
זה היה אחר כך. זה היה שנה וחצי אחר כך.
אתי בנדלר
באופן כללי, השורה התחתונה היא שרשות השידור היא זו שמפיקה את החדשות המקומיות בשביל בעל הרשיון הכללי לשידורי כבלים, דהיינו, בשביל הוט. כאמור, כיוון שלא רצו להטיל את העלות של הפקת המשדרים האלה על הוט, התירו להם לקזז את זה מהתמלוגים.


הסעיף שמדבר על קיזוז תמלוגים אומר כדלקמן, סעיף 6(כ)(ו)(1): "בעל רשיון לשידורי כבלים רשאי לנכות מהתמלוגים שהוא משלם לפי הוראות סעיף (6)(לו)(א) סכומים שהוציא לצורך מימון ההפקה והשידור של משדרים כאמור בסעיף קטן (א) – שאלה החדשות המקומיות – ובלבד שהסכומים שרשאים לנכות כל בעלי הרשיונות כאמור לא יעלו על סכום כולל של 25.5 מיליון שקלים חדשים לשנה" ויש אחר כך הסמכה לקבוע הוראות לעניין הזה.


הסכום הזה הוא לא סכום שרירותי. התנהלו הרבה מאוד מגעים בין הצדדים, מגעים שהאוצר היה שותף להם כדי לוודא מהו הסכום הסביר להוציא לחדשות מקומיות כדי שהן יהיו ברמה סבירה, שתהיה איזושהי נאותות הפקה לחדשות המקומיות, ושאלה לא יהיו רק שידורים מהאולפן למשל. כך הגיעו לסכום הזה.


משאומרים לוועדה שסכום התמלוגים הוא נמוך מהסכום שמותר להם לקזז, אני מניחה שבעלת הרשיון לא תוציא סכום מכספה כדי להבטיח נאותות הפקה. דהיינו, יקזזו את התמלוגים – ואינני יודעת באיזה סכום מדובר – והיתרה בין הסכום המקוזז לבין ה-25.5 מיליון שקלים, לא ברור מאין תבוא והאם האוצר יקצה את הסכום הזה או שפשוט החדשות המקומיות יהיו מדולדלות בצורה כזאת שאינני בטוחה שיהיה להן ערך.
חמד עמאר
מה סכום התמלוגים היום?
ליאת גלזר
השנה התמלוגים צפויים להיות בסביבות בין 22 מיליון שקלים ל-23 מיליון שקלים, כאשר בשנה הבאה צפויה הפחתה נוספת בשיעור התמלוגים והסכום יהיה נמוך יותר.
קריאה
הוא יהיה 16 מיליון.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו הגענו עכשיו לסד זמנים די ברור, שבעוד 6 שעות אנחנו כבר לא עובדים לפי החוק או אתם לא עובדים לפי החוק. אנחנו לא רוצים לגרום למצב של פיטורי העובדים, ואגב, קיבלתי מהם מכתבים רבים כי הם לא היו רוצים לאבד את מקום עבודתם ובוודאי שאנחנו לא היינו רוצים שיאבדו את מקום עבודתם. תהיו יותר ספציפיים לגבי ההצעות שלכם בזמן הזה כי אני חושב שאנחנו גם לא מצאנו את עצמנו בברירה אלא להאריך את הוראת השעה בשנה שלמה. זאת דעתי. אם אפשר בזמן הקרוב לשפץ את ההצעות ליוני 2010, אני מניח שגם אז נהיה כאן בדיון דומה, ושוב, כך גם לגבי הדיון על החשמל שגם בו נהיה. ההערה על החשמל היא סתם דוגמה, כי זה אותו עיקרון של הארכת הרשיון של חברת חשמל יום לפני מתוך הנחה ברורה שלא נפסיק את הזרם בעוד שש שעות.
לאה ורון
איך ייפתר המחסור של ה-9.5 מיליון שקלים?
אתי בנדלר
עכשיו, ובשנה הבאה עוד יותר.
מרדכי שקלאר
כל הרשיונות פחות או יותר אותו הדבר. בלי לחלק ציונים, אני אומר כדי שיהיה ברור, שמבחינתנו את ההסדר הזה אנחנו הצענו לפני חודשיים-שלושה. האוצר התנגד לנושא הזה מסיבות השמורות עמו אבל בסופו של דבר הוא הביע את הסכמתו ולכן זה עלה כל כך מאוחר.
אתי בנדלר
התנגד למה?
מרדכי שקלאר
לחידוש החוק.
ליאת גלזר
להסדר הקיים.
אתי בנדלר
רק לחידוש החוק, אבל לא להתאמת היתרה?
מרדכי שקלאר
להסדר הקיים שהחדשות המקומיות ממשיכות עוד שנה. אנחנו במשא ומתן ובמגעים שלנו עם האוצר, העמדנו את האוצר על הבעייתיות שאתם מעלים כרגע אבל הוא התנגד בכל תוקף להשלים. הצעתם הייתה להגדיל את האגרה בהתאם להשלמות, אבל אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה עכשיו, בוודאי לא בעיתוי הנוכחי.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אנחנו חושבים כך.
מרדכי שקלאר
אכן, זה מיותר.
היו"ר אופיר אקוניס
על זה דובר בישיבת הוועדה הבוקר. אין כסף, מטילים על הציבור מסים או מעלים לו אגרות. לא משנה איך קוראים לזה. זה הרי דבר לא יאומן. גם הסבלנות שלי שהיא גדולה מאוד וגם של חבריי, אי אפשר לסבול את הדפוס הזה. כל דבר מוטל על הציבור.
מרדכי שקלאר
אנחנו גם התרגלנו שמדי שנה מורידים 5 אחוזים ולכן אנחנו לא מוכנים שיעלו פתאום את האגרה.
היו"ר אופיר אקוניס
נוצר מצב שכאשר יש בעיה כלשהי, הציבור משלם.
קריאה
אז איך הם יממנו את זה?
לאה ורון
זאת שאלת השאלות.
היו"ר אופיר אקוניס
נשמע.
מרדכי שקלאר
במאמר מוסגר לאלו שלא מכירים את הסוגיה, היתרון היחסי שהחדשות המקומיות משודרות בערוץ אחד, כי הן משודרות לא רק בערוץ 28 שהוא ערוץ נישה ואין הרבה צופים בו, אלא הן משודרות בערוץ אחד שהוא ערוץ ברוד-קאסט. יותר מזה, חלק מהכתבות משודרות ב"מבט", מדי יום לפחות שתי כתבות ולפעמים גם שלוש כתבות משודרות ב"מבט". מעבר לכך, הכתבים הטובים מהחדשות המקומיות זולגים ל"מבט" וגם זה חשוב. כולם מדברים על ההומוגניות התקשורתית ודרך החדשות המקומיות כתבים טובים עוברים להיות כתבים ב"מבט" וחלקם כבר עובדים היום עם "מבט". יושב כאן לצדי יורם כהן שהוא מנהל החדשות המקומיות והוא יכול לפרט, אם תרצו, בעניין.


לגבי הפתרון. אני לא רואה פתרון אלא באחד משני האמצעים שאני לא מכיר אלא אם כן אחרים יעלו רעיון אחר. ראשית, שהאוצר לפחות לשנה הזאת – כאשר הפער הוא לא גדול, והוא בסך הכל 3 מיליון שקלים – ימצא דרך להשלים את המימון. כאשר נגיע לשנת 2010, כאשר הסכום צונח ל-16 מיליון שקלים, נמצא את הדרך אז.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר, אתה מציע שנאשר את התקנות ונקיים פנייה לאוצר להשלים.
מרדכי שקלאר
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
אם חבר הכנסת שאמה, עמאר ושי שותפים לפנייתנו לאוצר שימצא את הדרך להשלים, שלא על ידי הטלת אגרה.
חמד עמאר
אני אשמח. יש לפנייה הזאת ערך.
כרמל שאמה
יש אפשרות לקבוע את זה בחוק?
אתי בנדלר
ודאי.
כרמל שאמה
נקבע את זה.
אתי בנדלר
לשנה הזאת זה לא תקציבי. לשנה הבאה זאת כבר הצעת חוק תקציבית.
מרדכי שקלאר
אני שומע מהאוצר שיש לו מודעות חברתית ובמקרה הזה של שניים-שלושה מיליוני שקלים, אני מניח שהם ייענו לפנייה שלכם.
נחמן שי
יש לו מודעות בעיקר לעבודת שנים. באוצר מאוד מעונינים שנשים תצאנה לשוק העבודה.
מרדכי שקלאר
יושב כאן נציג מועצת הכבלים שיכול לתת תשובה לאפשרות שנייה שאני מציע. החדשות המקומיות משודרות גם ב-YES ואני לא מבין מדוע אין קיזוז מהתמלוגים של YES לטובת החדשות המקומיות ולמה יש קיזוז רק מ-הוט.
ליאת גלזר
כיום החובה לשדר מוטלת רק על הוט ולא על YES.
מרדכי שקלאר
אבל זה משודר ב-YES.
דנה נויפלד
זה משודר ב-YES, אבל אין להם חובה.
מרדכי שקלאר
מועצת הכבלים יכולה לחייב אותם.
דנה נויפלד
לצורך זה צריך ליצור תיקון אחר בחקיקה. דרך אגב, בהקשר הזה גם אין חובה שדווקא רשות השידור תשדר את השידורים האלה.
מרדכי שקלאר
אחרת אני אצטרך לדלל את החדשות המקומיות. לא נוכל לשדר כפי שמצוין כאן במתכונת של 2006.
דנה נויפלד
זה מצריך תיקון אחר בחקיקה. לא הארכת הוראת השעה אלא תיקון גם בחוק שקובע חובה.
היו"ר אופיר אקוניס
ברור שזה מצריך תיקון חקיקה. בשש השעות הקרובות לא נספיק לעשות אותו. רק חוק הגולן אושר ביום אחד, והוא חוק מאוד חשוב.
אורן משה
עמדת הממשלה שהתקבלה ביום ראשון היא שניתן להאריך את ההסדר. ההסדר אומר שניתן לממן הפקות בכל סכום שהוא, אבל לקזז תמלוגים בגינם עד לסכום של 25 מיליון שקלים. קרי, אם סכום התמלוגים הוא נמוך יותר, יקזזו סכום נמוך יותר ויחליטו אם ישלמו יותר או ישלמו פחות.
היו"ר אופיר אקוניס
איפה זה כתוב?
אתי בנדלר
זה לא כתוב.
קריאה
זאת רוח הדברים.
אורן משה
אני אומר שאם יפיקו באותה רמה של 25 מיליון שקלים.
חנה מצקביץ
שנפיק באותה רמה של 25 מיליון שקלים?
אורן משה
לא אמרתי באותה רמה אלא אמרתי בהיקף נמוך יותר ממה שהתמלוגים מאפשרים ובהתאם לירידת התמלוגים.


זאת העמדה שהציגה הממשלה וזאת העמדה שאנחנו תומכים בה.
חנה מצקביץ
העמדה של הממשלה לא עולה בקנה אחד עם הניסוח של החוק שאנחנו מאריכים אותו כי שם נקבע שמשדרי החדשות יהיו בהיקף ובמתכונת לפי הוראות המועצה לשידורי כבלים כפי שהיו ב-1 בדצמבר 2006. דהיינו, החובה להמשיך אותם באותו היקף ובפחות כסף.
אורן משה
אבל לא במימון ממקור התמלוגים בהכרח. זה לא כתוב בהוראת השעה.
חנה מצקביץ
מאחר שהחובה של רשות השידור לשדר היא רק מכוח הסכם בינינו לבין הכבלים ולא מכוח החוק, כי בעצם החובה ל-הוט היא לשדר, אני לא רואה איך רשות השידור מסוגלת לשדר בלי לקבל מימון על הדברים האלה, להפיק ולשדר. צריך להימצא איזשהו הסדר. אם זה מוארך כלשונו, זה בעייתי.
היו"ר אופיר אקוניס
מה את מציעה? מה הלשון האחרת שאת מציעה?
יורם מוקדי
המועצה תצטרך לעשות התאמה לעניין היקף המהדורות ומועצת הכבלים צריכה לתת תשובה איך אפשר להפיק כרגע ב-22.
חנה מצקביץ
בדיוק. זאת התשובה.
אתי בנדלר
למועצה אין סמכות.
יורם מוקדי
אבל אפשר להסמיך בחקיקה.
ליאת גלזר
זה לא בידיים של המועצה בלבד. הנוסח הנוכחי של ההארכה לא מאפשר את זה.
נחמן שי
אני כל כך מכיר את המוזיקה הזאת שנדמה לי שהיא אף פעם לא תסתיים. נראה לי ממש פשוט שיש 25 מיליון שקלים והרשות משדרת חדשות מקומיות והנה עכשיו מתברר שחסרים מיליונים השנה ומיליונים בשנה הבאה.

קודם כל, אני חושב, אדוני היושב-ראש, שצריך לקבוע – ואני חושב שזה על דעת כל הנוכחים – שהשידורים האלה שצריכים להימשך. זה קודם כל כעמדה ברורה.
היו"ר אופיר אקוניס
אמרנו.
נחמן שי
זה צריך להיות ברור.
היו"ר אופיר אקוניס
אמרנו את זה לפני שנכנסת.
נחמן שי
אני מצטרף לדעת גדולים. שקודם כל יהיה ברור שכולנו בעד וצריך לשבור את הראש עכשיו איך. אם צריך לעשות איזשהו שינוי חקיקה, נעשה, אני חושב, וזה לא בלתי סביר, אבל אני לא רואה מאיפה יבוא הכסף. הלא האוצר לא יוציא את הכסף מהקופה שלו. אנחנו חיים בישראל ולא במקום אחר ויודעים זאת. אני לא פונה בכלל לאוצר כי אני יודע שהם לא יודעים להביא כסף למטרות כאלה.
קריאה
לא יודעים או לא רוצים?
נחמן שי
אני פסימי כי כבר התנסיתי בזה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם הם יתאמצו, הם גם יכולים למצוא. זה הניסוח היותר מדויק.
נחמן שי
באורח פלא מתברר לך שתוך שלוש שנים הם נותנים את כל ה-25 מיליון שקלים ואתה תתפלא איך לאט לאט יתברר לך שהתמלוגים קטנים וביום בהיר אחד כל ה-25 מיליון שקלים ייפלו עליהם והם לא ישלמו את הכסף הזה כי בשבילם זה לא ייעוד, זה לא מקום שהם צריכים לשים בו כספי מדינה. לכן זה צריך לבוא מתוך המעגל. אני דווקא נותן מחשבה לדבריו של המנכ"ל, שבמעגל הזה של כבלי, לווין ורשות השידור צריך להימצא. אגב, אני לא פוטר לחלוטין את רשות השידור מאחריות שלה לחדשות מקומיות בתוך ערוץ ציבורי. אתה הכנסת את הראש שלך לתוך הלולאה הזאת אדוני המנכ"ל והסברת לנו איזו תועלת אתם מקבלים מהשידורים האלה. בעצם זאת גם תועלת ישירה לרשות.
חנה מצקביץ
אנחנו לא הפקנו כל רווח. אנחנו שידרנו את זה ממש במחיר עלות.
נחמן שי
אבל יש תועלות אחרות שרשות השידור תצא נשכרת. שידור ציבורי שיש עליו באמת הסכמה מלאה, ואנחנו נעזור לכם גם במקומות אחרים, כך אני חושב, זה לא בלתי סביר שגם הרשות תטה שכם למאמץ הזה.
מרדכי שקלאר
אני אתקן אותך ואומר לך שתנוח דעתך. זה עלה לנו הרבה יותר מאשר ה-25 מיליון שקלים.
נחמן שי
כמה?
מרדכי שקלאר
לפחות עוד שלושה מיליון שקלים.
נחמן שי
זאת אומרת שאתה כבר מסבסד את זה.
מרדכי שקלאר
כן. אנחנו לא לוקחים על מבנים, על חשמל, טלפון וכל הטיפול בכוח האדם.
נחמן שי
יש סעיף בתקציב של הרשות בעניין הזה?
מרדכי שקלאר
כן, בטח.
נחמן שי
זאת נקודה חשובה. אומר המנכ"ל שהם בלאו הכי כבר נותנים בצורה כזאת או אחרת שלושה מיליון שקלים. טוב שנציג האוצר ישמע שהרשות תורמת את שלה.


צריך להיות כאן ציבור שכולם שותפים לו באיזשהו אופן כדי שהחדשות האלה לא תסתיימנה. אגב, כמה מהחדשות האלה הן בערבית?
מרדכי שקלאר
מהדורה אחת שלמה, יומית. היא משודרת גם בערוץ 33 וגם בערוץ 68.
נחמן שי
מה אורכה?
מרדכי שקלאר
חצי שעה. העובדים כולם מגויסים לחדשות. עובדים חדשים מתוך המגזר הערבי.
נחמן שי
לא מתוך הצוות של החדשות.
מרדכי שקלאר
לא.
נחמן שי
אם צריך לשבור את הראש, צריך לשבור את הראש כולם כדי שהשירות הזה לא ייפסק. נראה לי שזה שירות מאוד מאוד חשוב. גם אתמול בכנסת הייתה הסכמה מלאה בעניין הזה ואתם יודעים שיש רק נושאים בודדים עליהם יש הסכמה מלאה.
חמד עמאר
אני מציע שקודם כל נאשר את מה שיש, ואומרים שיש 22 מיליון שקלים, ונעבוד על שינוי חקיקה.
היו"ר אופיר אקוניס
זה אחד הרעיונות שעלו בהתייעצות.
מרדכי שקלאר
צריך להתאים את החדשות המקומיות לפי התקציב הקיים, כי אם זה יהיה לפי 2006, אנחנו בבעיה.
יורם כהן
בשעה שאנחנו יושבים כאן, מאה עובדים שלי כוססים ציפורניים כי הם לא יודעים אם הם באים מחר לעבוד או לא באים מחר לעבוד.
היו"ר אופיר אקוניס
בוא נצא מנקודת הנחה שהם באים.
יורם כהן
אני לא בטוח.
היו"ר אופיר אקוניס
למה?
יורם כהן
כי אנחנו בעצם הפסקנו את ההתקשרות עם הוט. מהיום בשעה 12:00 בלילה אין לנו יותר התקשרות עם הוט. אין לנו הסכם עם הוט, אבל אני רוצה להציע פתרון ברוח הדברים שאמר חבר הכנסת הנכבד, חמד עמאר. לחודש הקרוב אנחנו נמשיך להפיק את החדשות המקומיות במתכונת הרגילה שלהן. בהנחה שיהיה קיזוז, שיוחלט על קיזוז, תצטרך להיות מתכונת חדשה לשידור החדשות. כאמור, אני מציע שבחודש הקרוב נמשיך באותה מתכונת של שידור חדשות מקומיות. היה ונמצא פתרון, מצוין, מצאנו פתרון של 25.5 מיליון שקלים, כי בפחות מזה לא נוכל להפיק את החדשות המקומיות במתכונת הרגילה. לא נמצא פתרון, ב-11 החודשים הבאים נחלק את זה לפי התקציב ונקזז את מה שהוצאנו על החודש הזה. זה צריך להיות בהסכמת משרד האוצר, מועצת הכבלים והלווין ו-הוט כמובן.
היו"ר אופיר אקוניס
היועצת המשפטית דיברה עם שר התקשורת ונשמע מה הוא אומר.
אתי בנדלר
הבעיה נובעת מכך שאת החדשות בהיקף ובמתכונת שהייתה ב-2006 אי אפשר להפיק לפי מה שאנחנו שומעים בפחות מ-25.5 מיליון שקלים. השר מציע לתקן את הסעיף, את הוראת המעבר שנחקקה במסגרת חוק התקשורת, תיקון מספר 35 ב-2006, שאומר שמשדרי חדשות מקומיות לתוכניות מקומיות בענייני היום שישודרו לפי הוראות הסעיף שדיברנו עליו, הוראות סעיף 6(א) לחוק העיקרי, החל ביום תחילתו של חוק זה ואילך יהיו בהיקף ובמתכונת לפי הוראות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין כפי שהיו בתוקף ביום א' בכסלו התשס"ז, 1 בדצמבר 2006. בעצם למחוק את המלים "כפי שהיו בתוקף ביום 1 בדצמבר 2006", כך שיהיה דילול מסוים של החדשות המקומיות, אבל המועצה לשידורי כבלים ולווין היא שתקבע את המתכונת.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אומר הדילול?
אתי בנדלר
זה אומר שיפיקו פחות חדשות.
נחמן שי
הוא אומר שנגמרה החגיגה.
ישראל חסון
אני מוכרח לומר שאני ממש נהנה מהתהליך הזה. אם מנתחים את כמות סיקור המקומות בהם באמת יש חדשות מקומיות בערוצים הקיימים וברשות השידור, אתה לא מגיע ל-5 אחוזים ממה שמתרחש ותקן אותי אם אני טועה לפי נתונים שאתם מסרתם. 5 אחוזים מסך כל הסיקור. תשאל בבקשה את רשות השידור כמה צוותים יש לה מחדרה עד מטולה. תשאל האם רשת ב', רשת ג' ורשת א' נקלטות באזור שמצומת הערבה ועד בואך אילת. אני אומר לך שלא, ועוד העבירו להם מיליון שקלים.


אנחנו אומרים שגם את המעט הזה שיש, ההמלצה של שר התקשורת היא לדלל? חבל, בואו נגמור עם זה פעם אחת ולתמיד, נחתוך את זה ונמשיך לשדר למי שצריך לשדר, מחדרה עד גדרה. אני פשוט לא מבין את הפתרון הזה של הדילול.
נחמן שי
הוא לא רוצה להוסיף תקציב מצדו. ברור לך שהוא לא ילך לאוצר.
ישראל חסון
חסון, אבל בואו נשים את זה על השולחן ונאמר שמתנתקים מהם.
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, מה עמדת השר הממונה על רשות השידור?
חן גור
השר תומך כמובן בהצעה הזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
תומך באיזו הצעה? יש פה כבר הרבה הצעות.
חן גור
עמדת השר היא כעמדת רשות השידור.
קריאה
שצריך למצוא את הדרך להגדיל את המימון על מנת לא לדלל.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אנחנו בעד זה, אבל אנחנו שואלים איך.
עודד חביב
עמדת המועצה היא להמשיך את שידור החדשות המקומיות במתכונת הנוכחית וכי צריך למצוא את הפתרון הכספי שיש לו מספר חלופות שחלקן תקוממנה כאשר החלופה הראשונה היא ש-הוט תשלים את הכסף, החלופה השנייה היא ש-YES תשלים כתוצאה מתשלום התמלוגים, והרציונל מאחורי זה ש-YES תשלים איזשהו סכום מאחר שבחודשים האחרונים הצופים של YES נהנים גם הם מהחדשות המקומיות, דבר שלא היה עד סוף 2008. יש בזה איזשהו רציונל וזה לא מנותק. החלופה הכי טובה שהיא הכי פחות ריאלית שהאוצר ישלים את הסכומים שב-2009 הם לא גבוהים אבל ב-2010 הם גדלים בין 9 ל-10 מיליון שקלים. היה ורוצים לשנות את המתכונת, וכפי שהשר אמר כאן והציע, זה אפשרי אבל בעייתי מאוד. זה בעייתי מאוד משום שהיום יש מהדורה אחת בערבית שהיא יחידה בכל הארץ, היא מהדורה ארצית, ויש חמש מהדורות שבקושי מכסות חלק גדול מהאזורים בארץ. זאת אומרת שגם חמש המהדורות, אם תאמר היום שאתה מוריד מהדורה, אתה או נוטש את הצפון או נוטש את הדרום או נוטש את תל-אביב, ירושלים, חיפה והקריות. השמיכה אמנם קצרה אבל אתה תיצור מצב בלתי אפשרי שחלק גדול מתושבי אזורי הארץ לא יקבלו מהדורת חדשות וזה בעייתי. כמובן זה אפשרי על ידי שינוי חקיקה שמשנה את הוראת השעה משנת 2006.
דנה נויפלד
לפרוטוקול. אין חובה על YES לשדר את החדשות המקומיות. היא משדרת אותן מכוח החלטת המועצה. שינוי באופן המוצע כאן הוא שינוי הרבה יותר משמעותי. בכלל אין עליה חובה לשדר את השידורים האלה כמו שיש על חברת הוט. חובה להעביר תמלוגים היא תוצר מהחובה מלכתחילה לשדר אותם.


אני רוצה להזכיר לחברי הכנסת שמלכתחילה התוספת הזאת שמדברת על המתכונת ועל ההיקף שיישמרו הם תוצר של הבקשה של חבר הכנסת גדעון סער ושל חברת הכנסת שלי יחימוביץ שעמדו על זה – ואני מזכירה לכל מי שהיה אז שהם עמדו על כך כי היה חשוב להם לשמר את המתכונת של החדשות המקומיות כפי שהייתה אז. כלומר, זה שינוי מאוד מהותי מהצעה שלכתחילה נולדה כאן לבקשתם של חברי הכנסת.
יורם מוקדי
כבוד היושב-ראש, מצאנו את עצמנו, כל אחד בתפקיד אחר בסוף 2006 – אני הייתי רגולטור ויושב-ראש הוועדה היה מי שהיום שר התקשורת – וכיוון שנגמרה חובה חוקית והיה ברור לגמרי שלא הוט צריכה לממן את זה ולא YES צריכה לממן את זה אלא המדינה, נמצא ההסדר המעגלי הזה שמקזזים את זה מהתמלוגים. אילו היו התמלוגים או ההכנסות שלנו יותר גבוהות השנה, הרי שהכל היה בסדר והכל היה נשלם ואף אחד לא היה אומר שום דבר, והאוצר לא היה אומר שהוא לא משלים או כן משלים. רצה הגורל והתמלוגים יותר נמוכים, ולצערנו גם ההכנסות לא גדלות במיוחד, וחסר כאן כסף. אם המדינה רוצה לממן את זה, שתממן את זה. אם רוצים שהמתכונת תהיה יותר נמוכה, המתכונת תהיה יותר נמוכה. אנחנו מבחינתנו צינור שקוף בנושא הזה, אבל יש רק כמה חלופות כאשר האחת היא שמישהו כרגע מצמצם ביודעין את הסכום. עם כל הכבוד, בחלופה שהועלתה על קיזוז תמלוגי YES, לא קורה להם שום דבר מהותי כי משלם המסים זה תקציב המדינה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, אתה צודק.
ליאת גלזר
תהיה עליהם חובה. זה לא רק לקזז.
יורם מוקדי
היום זה ממילא זה מסודר על ידם.
חנה מצקביץ
זה משודר מכוח החלטת המועצה.
מרדכי שקלאר
המועצה יכולה לקבל החלטה אחרת.
חנה מצקביץ
זה תיקון משמעותי ומהותי.
ישראל חסון
הוא משלם תמלוגים.
היו"ר אופיר אקוניס
משרד התקשורת, מה אתם מציעים? הדילול כאן לא מקובל.
יורם מוקדי
חלופה אחת לא מקובלת בכלל והיא לומר ש-הוט תשלים. כל ההסדר היה באופן כזה שהמדינה החליטה לקחת את זה על עצמה.
היו"ר אופיר אקוניס
הסר דאגה מלבך.
יורם מוקדי
ההארכה הקודמת הייתה חצי שנה. הייתה אז התעקשות ושר האוצר התנגד להאריך ביותר מחצי שנה. כלומר, אנחנו מוצאים את עצמנו כולנו באיזה לופ, אנחנו כבר הפכנו להיות צינור שקוף, ובסופו של דבר אלה כספי מדינה, זה תקציב, ולא משנה איך נצבע את זה, וזה קיזוז תמלוגים מכאן ו-YES מכאן או כסף שהאוצר משלם. אם רוצים שזה יהיה 25 מיליון שקלים, זה יהיה 25 מיליון שקלים ואם רוצים שזה יהיה פחות, צריך לשים את זה על השולחן ברוח ההצעה של היועצת המשפטית של הוועדה וזה אומר רק להוריד את המלים כפי שהיה נהוג אז, למרות שלדעתי הסעיף כבר עכשיו מאפשר לשים את זה. יש פחות כסף, ברור שהמתכונת לא תהיה אותה מתכונת, אבל אי אפשר לאחוז במקל משני קצותיו.
מרדכי שקלאר
אם מועצת הכבלים מחליטה שהחובה לשדר את החדשות המקומיות חלה גם על YES, מה הבעיה?
דנה נויפלד
זאת לא הייתה חובה אלא אפשרות.
קריאה
תשנו כך שזאת תהיה חובה.
דנה נויפלד
זאת לא ההצעה הנוכחית אותה אישרה הממשלה. זה תהליך אחר שצריך להביא בפני המועצה.
אורן משה
אני לא הבנתי בהכרח מההצעה של השר שמדובר בדילול. מדובר בהסמכה של מועצת הכבלים והלווין לקבוע את הכללים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת למועצת הכבלים והלווין יש מספר כלים להסיט מקורות שכרגולטור היא שולטת בהם לעניין הזה, ואם המועצה תחליט שהיא רוצה לשמר את הרמה הנוכחית של 25.5 מיליון שקלים, תתכבד המועצה ותחליט שבמסגרת מחויבויות הפקות התוכן של הפלטפורמות היא עושה את זה.
אתי בנדלר
השר מציע בנסיבות שנוצרו להסמיך את המועצה לקבוע את ההיקף והמתכונת. כל מה שצריך לעשות, להבנתי, כדי לעשות את זה, זה להשמיט את המשפט.
לאה ורון
ממילא מה שמשתמע מזה, זה דילול.
אתי בנדלר
מה שיקרה זה דילול.
אורן משה
לא בהכרח דילול.
ישראל חסון
למועצה יש בנק שאנחנו לא יודעים עליו?
קריאה
חס וחלילה.
אורן משה
אמרתי שכדי לאפשר את הזמן לדון בהצעה הזאת, מנכ"ל הרשות קיבל את האישור שלנו להעביר תשלום למימון ההפקה במהלך חודש יולי. מוטי, אתה נראה לי מופתע.
מרדכי שקלאר
זה ליוני ולא יולי.
אורן משה
אתה בטוח? יכול להיות שהתבלבלתי?
קריאה
זה יולי. הוא צודק.
אורן משה
זה יולי כי החוק הוא עד יוני. קודם כל לגבי הבהילות של הדיון, בתשובה לשאלת היושב-ראש בהתחלה, יש עוד חודש.
אתי בנדלר
זה שהאוצר נתן הרשאה להוציא כספים בניגוד לחוק, אני לא חושבת שזה עושה את זה ללא דחוף.
מרדכי שקלאר
אורן, לא הבנתי למה אתה חותר.
אורן משה
לקבל זמן לדון בהצעה.
מרדכי שקלאר
עם מימון שלכם.
אתי בנדלר
אפשר להאריך את החוק לחודש אחד.
ליאת גלזר
לרשות השידור אין סמכות להפיק חדשות ממחר.
שמעון בן דוד
צריך להעביר את החוק כמו שהוא לשנה שלמה כדי שאפשר יהיה להמשיך ולסגור את זה עד הסוף עם האוצר או ללכת לכל מיני פתרונות אחרים. אם אנחנו לא מעבירים את החוק, החוק הזה פשוט מת ואין חדשות מקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו בעד. אמרנו שאנחנו בעד אבל אנחנו מנסים למצוא פתרונות יצירתיים.
שמעון בן דוד
אז תעבירו את החוק כמו שהוא כרגע. תאריכו אותו בשנה ואנחנו נמצא את הפתרונות.
היו"ר אופיר אקוניס
זאת אמירה מאוד פרוזאית.
ישראל חסון
שמעון, אני מוכן להעביר את החוק הזה אבל אני רוצה לומר לך למה אני חשדן בכל זאת. לפני שלוש שעות ישבנו על חוק שהשר כחלון ישב כיושב-ראש הוועדה ודיבר על הקטע הדרומי של כביש חוצה ישראל, ומה הפתרון שמצאנו? נחזור לאזרחים ונגבה. אנחנו שומעים כאן את סוג הפתרונות. אני לא מעריך שתהיה כאן איזושהי התגלות של רצון אלוהי מצד האוצר. אתה יודע שבאוצר מלפני שנה כמעט שוכבת העברה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, להעביר מיליון שקלים למשדרים לערבה התיכונה כדי שיקלטו את רשת ב'. אתה יודע שהאוצר את המיליון שקלים האלה לא אישר להעביר והם עדיין לא קולטים שם.
שמעון בן דוד
זה לא אותו הדבר.
ישראל חסון
שום דבר לא אותו הדבר. הם לא קולטים שום דבר ברשת ב'. באינטרנט אולי כן.
שמעון בן דוד
זה לא אותו הדבר. ההשוואה היא לא אותו הדבר.
ישראל חסון
אני לא משווה. זאת לא השוואה. הערבה התיכונה לא רוצים לקלוט רשת ב'?
שמעון בן דוד
אני לא נכנס כרגע לנושא אחר.
ישראל חסון
אתה לא נכנס אבל אני נכנס. לי ברור לגמרי מאיפה יבוא הפתרון.
שמעון בן דוד
אתה אומר בוא נסגור וזהו.
ישראל חסון
אני אומר דבר אחד והוא שהנתונים האלה היו מונחים אצל האוצר גם לפני חודש. יש כאן איזושהי הפתעה? אנחנו מופתעים מאיזשהו נתון? למה לא הגענו לכאן עם פתרון? אני אומר לך מה יהיה הפתרון. הפתרון יהיה דילול.
שמעון בן דוד
לא, אני לא חושב שהפתרון יהיה דילול.
ישראל חסון
הפתרון יהיה דילול. אם האוצר מוכן להכניס את היד לכיס ולהוציא כסף, שיעשה את זה היום.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי בכל זאת המקור התקציבי יהיה התמלוגים שמשלמת YES על אף שהם אינם נוכחים בדיון.
לאה ורון
הם הוזמנו לדיון. זו גם ההצעה של האוצר.
נחמן שי
הם לא חייבים ולכן לא איכפת להם.
היו"ר אופיר אקוניס
המחויבות שלהם לא קיימת בחוק, אלא רק של הוט.
דנה נויפלד
YES היו אדישים לשאלה כי בכל מקרה הם משלמים תמלוגים. הם אדישים לשאלה לאן הולך הכסף. זה או להביא מכיס ימין או להביא מכיס שמאל.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר, האוצר יעביר.
לאה ורון
הכיס הזה הוא המתאים ולא תהיה מחויבות על YES לשדר חדשות.
אורן משה
אני מבקש למצות את האפשרות שהמועצה תוסמך לקבוע כללים לעניין הזה, ואם לא, אנחנו לא נתנגד לעניין מימון היתרה לתקופה שמוגדרת בחוק, שזה עד ה-30 ביוני 2010, מהמקור של תמלוגי YES.
אתי בנדלר
אני רוצה להבהיר את הדברים. אם אנחנו מוחקים את התוספת, המועצה מוסמכת בכפוף לכך שהיא לא תהיה רשאית לקבוע כללים שיאפשרו דילול של ההיקף והמתכונת שהיו עד 2006. מה שאורן מציע זה להשאיר את ההסמכה של המועצה, בעצם מה שהשר הציע, ולהוריד את המגבלה הזאת שיהיו מחויבים להפיק ולשדר חדשות מקומיות באותו היקף ובאותה מתכונת.


המשמעות של הורדת המגבלה היא בהכרח, כמעט בהכרח, דילול. אם אין מקורות כספיים, זה ידולל.
אורן משה
לגופים המשדרים יש שורה של מחויבויות תוכן והמועצה יכולה להחליט שהיא מחליפה מחויבות אחת באחרת. זוהי הצעתי.
יורם מוקדי
חובות התוכן של הוט ו-YES הן חובות להפקות מקור. ההגדרה בחוק להפקות מקור מחריגה חדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
חדשות לא כלולות בהפקות מקור.
יורם מוקדי
הלוואי שהיה אפשר, אבל אי אפשר.
אתי בנדלר
אי אפשר להסיט.
אורן משה
אני לא מתנגד להצעות היושב-ראש.
אתי בנדלר
למי משולמים התמלוגים?
אורן משה
לקופת המדינה.
אתי בנדלר
אתה אומר שאתה מוכן לקבל פחות הכנסות מ-YES ולהעביר אותן לטובת החדשות המקומיות.
דנה נויפלד
לא, הוא לא מקבל פחות הכנסות מ-YES. בסוף הוא מקבל פחות הכנסות. ההכנסות מועברות ואז מקוזזות.
אתי בנדלר
אנחנו נעשה עכשיו כמה מעגלים. זה נכון מה שאני אומרת?
אורן משה
כן.
אתי בנדלר
אז מה ההבדל? תקבל את כל התמלוגים מ-YES ותעביר את הכסף הזה שחסר.
אורן משה
יש הבדל, לפחות בהסדר של הוט. הוט מפיקה את זה בעצמה ומקטינה את חבות התמלוגים שלה מהמדינה, וכך למדינה, בתקציב המדינה, הוט מממנת את ההפקה ומעבירה את הכסף ישירות לרשות השידור. במודל הקודם היא הפיקה בעצמה דרך קבלן. רשות השידור כאן היא קבלן. הוט מעבירה את זה וההתקשרות של הוט עם רשות השידור והדבר יורד מחבות התמלוגים למדינה. באופן הזה נמנעת התערבות המדינה בהפקת חדשות, תוכן וכן הלאה. לפי הצעתך אנחנו נצטרך בתקציב המדינה לתקצב סעיף שנקרא חדשות מקומיות ומזה אנחנו מבקשים להימנע בכל דרך שהיא.
לאה ורון
גם התמלוגים של YES יופחתו. לאיזה תקופת זמן אתה מעריך שהתמלוגים של הוט והתמלוגים של YES יספיקו? האם לשנה הזאת שהוועדה רוצה להאריך את הצעת החוק, כספי התמלוגים של הוט ושל YES יספיקו?
אורן משה
לשנה הזאת הם יספיקו.
קריאה
זה לא יספיק לכל שנת 2010 אלא רק לחצי שנה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא מסכים לחצי שנה. צריך לקבוע שנה.
אתי בנדלר
לשנה הזאת, עד סוף 2009, חסרים 3.5 מיליון?
אורן משה
לפי מה שאמר המנכ"ל, חסרים 9 מיליון שקלים.
מרדכי שקלאר
לא, חסרים 3.5 מיליון.
לאה ורון
אנחנו שואלים לגבי 2010. זאת הצעת החוק שמונחת לפני הוועדה.
אורן משה
צריך לבדוק את זה.
יורם מוקדי
כבוד יושב-ראש הוועדה, יש לי עוד הצעה קונסטרוקטיבית שאני מקווה שהיא תעזור. נניח שהפעם זה היה פעם אחרונה ודי, אבל באמת די, ובסוף יוני 2010 ההסדר המוזר הזה היה נגמר, היה הסדר אחר, היו מעבירים כסף לרשות השידור, המדינה הייתה מתקצבת יותר וכולי, התמלוגים ש-הוט תהיה חייבת בשנת 2010 מסתכמים בערך ב-16 מיליון שקלים להערכתנו, שזה מממן חצי שנה בסדר גמור. או במלים אחרות, אם ההסדר הזה, אם נוכל לקזז את מלוא תמלוגי 2010 על פני הדבר הזה, יש לנו רק בעיה של תזרים. נצטרך להקדים את התשלומים לפני שיהיה לנו ממה לקזז את התמלוגים. הבעיה היא תזרים.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא מוצאים כאן פתרון.
ישראל חסון
הצעה לסדר. אני מציע שתעשה הפסקה בישיבה, תצא עם נציג האוצר, דבר עם שר האוצר, תגמור את העניין, תחזרו אלינו ונצביע. אני מדבר בכל הרצינות. אם אנחנו היינו יכולים לסמוך על כך שהחדשות המקומיות לא ייפגעו בתצורה כלשהי לאור ההחלטה שלנו כאן, היינו יכולים להצביע. מאחר שאנחנו לא יכולים ואתה לא מוכן להיות חתום על החלטה שבעוד שלושה חודשים מביאה את זה לדילול – גם אני לא מוכן להיות חתום עליה – עד כדי לא שמיש, אני חושב שהפתרון כאן הוא בהכרח הכיוון שאתם מציעים, להעביר את התמלוגים. ההחלטה כאן היא החלטה של האוצר.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו יכולים להחליט גם בלי שהאוצר מסכים.
ישראל חסון
אם שר האוצר נותן לך את ההתחייבות, אפשר להחליט על הארכה בחודש ותוך חודש יכניסו את התיקון.
היו"ר אופיר אקוניס
לא נחליט על הארכה בחודש ולא בשנה.


לגבי החודש הקרוב אין בעיה ואנחנו נאשר לשנה בכפוף לתיקון חקיקה.
ישראל חסון
אם יש התחייבות של שר האוצר לתיקון חקיקה בנושא, אז אפשר, כי אחרת עושים פלסתר מהוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
ההצעה היא שכספי התמלוגים מ-הוט ומ-YES יספיקו עד יוני 2010. אתה רוצה לבדוק את זה. ההערכה היא שכן, לא, או אתה רוצה לקיים בדיקה באוצר?
אורן משה
אני מעריך שכספי התמלוגים יספיקו. אני מוכן לחזור אל הוועדה ולומר מה האומדן המדויק שלי. האומדן שלי מתבסס על חישוב שעשיתי עכשיו ולי זה נראה בסדר, אבל אני רוצה לבדוק את זה פעם נוספת.
מרדכי שקלאר
בכל מקרה ה-15 מיליון של 2010 יספיקו לחצי שנה בתוך 2010. זה ברור.
לאה ורון
הצעת החוק שמונחת היא עד יוני 2010.
מרדכי שקלאר
התמלוגים של הוט ב-2010 הם 15 מיליון שקלים, והם יספיקו למחצית השנה, ל-2010 בכל מקרה, גם בלי YES.
אתי בנדלר
אני עדיין לא הבנתי מה העקרונות.
קריאה
אורן, אתה צריך את ההסכמה של YES לטובת העניין.
אורן משה
נתתי את ההסכמה.
היו"ר אופיר אקוניס
שאלתי אותו האם כספי התמלוגים של הוט ו-YES יספיקו.
אתי בנדלר
הקיזוז מתחיל כבר בשנה הזאת?
אורן משה
החוק צריך להיות מתוקן כמובן.
היו"ר אופיר אקוניס
היועצת המשפטית, אומר נציג האומר כן, תשובתו היא שכספי התמלוגים של הוט ו-YES יספיקו עד ה-30 ביוני. מה הצעתך מבחינת חקיקה?
אתי בנדלר
אני מציעה לקרוא את סעיף 1 ו-2 ולאחר מכן נדבר על תוספת של סעיף 3 שתהיה בנוסף לסעיפים כאן והיא תאפשר קיזוז מתמלוגים של YES כדי לאפשר את יתרת הסכום החסר כדי לממן את החדשות המקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר גמור. כך נעשה.
ליאת גלזר
הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מספר 2) (הארכת תוקף), התשס"ז-2009

1.
תיקון סעיף 3

בחוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) התשס"ח-2007 (להלן – החוק העיקרי) בסעיף 3 המתקן את חוק התקשורת (בזק ושידורים) תיקון מספר 35, התשס"ז-2006, במקום "ח' בתמוז התשס"ז (30 ביוני 2009)" יבוא "י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010)".

2.
תיקון סעיף 4

בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009)" יבוא "י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010)".
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

היועצת המשפטית, סעיף 3.
אתי בנדלר
מה שאני מקריאה הוא כמובן לא ניסוח משפטי. אם הוועדה תאשר את העיקרון, זה יקבל ניסוח משפטי.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נאשר את העיקרון ואת תנסחי את הניסוח המשפטי המדויק.
אתי בנדלר
יתווסף סעיף להצעת החוק שיתקן סעיף כלשהו בחוק התקשורת, בזק ושידורים, ושיאמר שאם כספי התמלוגים המשולמים בתקופת ההארכה החדשה לא יספיקו למימון השידורים בתקופת ההארכה, בהתאם לסכום הנקוב בסעיף 6(כ)(ו)(1), שזה ה-25.5 מיליוני שקלים, יקוזז הסכום החסר מהתמלוגים שעל בעל רשיון לשידורי לווין לשלם. המועצה תקבע הוראות ביחס להעברת הסכומים האלה, ותאמרו לי למי הכספים צריכים לעבור.
היו"ר אופיר אקוניס
לרשות השידור או לקופת המדינה.
אתי בנדלר
אני חושבת שלבעלת הרשיון לשידורי כבלים כי היא האחראית לשידורים.
נחמן שי
איך עכשיו זה עובר?
קריאה
אפשר לומר למי שמפיק את המשדרים.
קריאה
זה צריך לעבור ל-הוט.
ישראל חסון
את צריכה לומר שתמלוגי YES יקוזזו.
אתי בנדלר
ומה יקרה עם הכספים האלה?
ישראל חסון
יועברו להשלמת הפקת המקור. את מעבירה את זה לצורך השלמה.
אתי בנדלר
אבל למי הם יועברו?
היו"ר אופיר אקוניס
למפיק החדשות המקומיות.
קריאה
בפועל.
אתי בנדלר
למי שמפיק בפועל שידורים אלה.
לאה ורון
אדוני רוצה להודיע שאין בכך משום מחויבות של YES לשדר חדשות מקומיות?
היו"ר אופיר אקוניס
כן.
לאה ורון
מאחר שהצעת החוק לא תונח היום על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, יוכלו YES או האוצר לפנות ליושב-ראש הוועדה עד למועד הנחת הצעת החוק ולבקש דיון מחדש.
אתי בנדלר
מועד הנחת הצעת החוק הוא מחר.
היו"ר אופיר אקוניס
מחר נניח.
דנה נויפלד
צריך לתת ל-YES את האפשרות להגיב, אם יש משהו שאנחנו לא יודעים כי אנחנו לא מכירים.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר גמור. חבל שהם לא כאן כי אז הם מיד היו אומרים לנו כן.
נחמן שי
אני לא יודע. אתה תגיש את זה ונראה מה יקרה.
אתי בנדלר
תוקף התיקון בכל מקרה יהיה מה-1 ביולי.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון מאוד. תקריאי את הסעיף ברצף ונאשר. חבר הכנסת חסון, התיקון שלך מצוין.
אתי בנדלר
הסעיף שיתווסף יאמר שאם כספי התמלוגים ש-הוט – בעלת הרשיון לשידורי כבלים – משלמת בתקופת ההארכה לא יספיקו למימון החדשות המקומיות בסכום הנקוב בסעיף 6(כ)(ו)(1), יקוזז הסכום החסר מהתמלוגים שעל בעל רשיון לשידורי לווין לשלם והמועצה תקבע הוראות ביחס להעברת הסכומים האלה למי שמביא בפועל את שידורי החדשות.
היו"ר אופיר אקוניס
סדר. אמרנו שהתחולה היא מה-1 ביולי.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:20

קוד המקור של הנתונים