ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/07/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ז', סעיפים 25-26 - הקרן לשמירת הניקיון

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכלכלה

1.7.09


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 48

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, ט' תמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ז', סעיפים 25-26 – הקרן לשמירת הניקיון
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

כרמל שאמה
מוזמנים
יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה

גיא סמט, סמנכ"ל מינהל, המשרד להגנת הסביבה

ג'וש פדרסן, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

שירלי ברנע, אגף תקציבים, המשרד להגנת הסביבה

גלית פלצור, אגף כלכלה, המשרד להגנת הסביבה

אלון שלנזינגר, חשב המשרד להגנת הסביבה

עו"ד באסם סאבק, לשכה משפטית, משרד האוצר

רותם רולף, אגף תקציבים, משרד האוצר

מיכל שינוול, אגף התקציבים, משרד האוצר

אלי גרשנקרוין, אגף התקציבים, משרד האוצר

משה שלם, רכז תקשורת, אגף החשב הכללי, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, ייעוץ וחקיקה כלכלי פיסקאלי, משרד המשפטים

גמי ברזילי, מתאם פעולות, מרכז השלטון המקומי

מילכה כרמל, יועץ מים, מרכז השלטון המקומי

עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15, מרכז השלטון המקומי

משה גילצר, גזבר, עיריית ת"א-יפו, מרכז השלטון המקומי

סימה פריימן, סגן גזבר ומנהלת אגף התקציבים וכלכלה, עיריית ת"א-יפו, מרכז השלטון המקומי

גל רז, רכז תקציבים, עיריית ת"א-יפו, מרכז השלטון המקומי

גלעד אוסטרובסקי, המחלקה המדעית, אדם טבע ודין

עו"ד מתן גרפינקל, המחלקה המשפטית, אדם טבע ודין

מאיה קרבטרי, מנהלת קשרי ממשל, חיים וסביבה
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 – פרק ז', סעיפים 25-26 – הקרן לשמירת הניקיון
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.


אני מבין שההידברות כן מוצתה, בסופו של דבר, כפי שחשבתי, מיום ראשון בצהריים ועד הבוקר, וזה סימן מעולה, כי זה אומר שאנו יכולים למצות הידברות - גם אם חושבים שהיא צריכה להתארך, היא מוצתה עד הבוקר.

לפני שנתחיל, אני רוצה לתת הזדמנות למי שרוצה לדבר, לפני שנתחיל להקריא, כי אם הכול בהסכמה, אנו פשוט יכולים להקריא ולהצביע ברוב קולי, לפי מה שאני רואה פה, שזה עדיין רוב.
מתן גרפינקל
לגבי נוסח התיקון המוצע, אני כמובן מברך על ההסכמה, אבל יחד עם זאת, מבקש, אם אפשר, להציע, שאת הנוסח המוצע - לקצוב אותו בזמן, בשנה או בשנתיים או בצורת הוראת שעה, אני חושב שזה עדיף. ייתכן שעוד שנה-שנתיים המצב ישתנה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה מציע הוראת שעה במקום חוק. אגב, תמיד שינויים אפשר לעשות.
אלון שלנזינגר
הנוסח עכשיו לא סותר את מה שהוא מציע.
אתי בנדלר
יש הסכמות. השר החליט לרדת מהצעה אחת. תהיה הודעה, השר דיבר אתי הבוקר, אני אמסור הודעה בשמו. מנכ"ל משרדו נמצא פה.
היו"ר אופיר אקוניס
המנכ"ל ימסור את ההודעה. אתה מציע הוראת שעה במקום חוק. מנכ"ל המשרד, אתה רוצה להגיב על ההצעה הזאת?
יוסי ענבר
מה שקבענו, שכספי ההיטל ישמשו תחילה למטרות הקבועות בסעיף הראשון. הכוונה היא שאם לא יוותר כסף, לא ניקח אותם כספים. עשינו פה שני דברים. אחד, התנינו, שקודם הכסף ילך למטרות המחזור וחלופות להטמנה, ובי"ת, הגבלנו את הסכום המרבי ב-25 אחוז שנה אחורה, מסך כל ההיטל.
מתן גרפינקל
ישנם סוגים של מתקנים, שהרשויות יכולות להקים, שמצד אחד עלות הקמה שלהם היא מאוד גדולה. מצד שני, אותם מתקנים בגלל כל מיני הליכים סטטוטוריים וכו' – יכול להיות שגם הרשות הכי חרוצה וזריזה, ייקח לה זמן עד שהיא תקים אותם ועד שהיא תדרוש את הכסף, ואז ייווצר מצב שכסף שיכול היה לשמש רשות מסוימת בעוד שלוש שנים לא יגיע אליה, כי השתמשו בו השנה, בשנה הבאה ובשנה שלאחר מכן. לכן, בגלל הבעייתיות הזאת, ראוי לקצוב את ההצעה בזמן ולבחון אותה שוב עוד שנתיים.
היו"ר אופיר אקוניס
עמדתך נרשמה. עוד הערות לפני ההקראה?
יוסי ענבר
אני רוצה להודיע לפרוטוקול שהשר והמשרד נענה לבקשת השלטון המקומי, ששני נציגי הציבור בקרן יהיו נציגי השלטון המקומי. בהמשך נתקן את התקנות בהתאם. זה דורש תיקון תקנות, שאי אפשר לעשות היום.
היו"ר אופיר אקוניס
ולגבי בקשתנו לסעיף 25, להסרתו?
יוסי ענבר
המשרד מסיר.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה. המנכ"ל הודיע גם לפרוטוקול שהמשרד הסיר את סעיף 25, לבקשתנו מהישיבה ביום ראשון. אנו מאוד מודים לכם, זה דבר חשוב. אפשר להתחיל בהקראה.
ג'וש פדרסן
כיוון שישבתי עם היועצת המשפטית לוועדה, ויש פה כבר נוסח מעודכן, השאלה אם להקריא- -
אתי בנדלר
אני מציעה שתקריא רק לצורך עמידה על העקרונות, ואני אחר כך אעיר.
ג'וש פדרסן
קורא סעיף 26(1).
אתי בנדלר
סעיף 11ג(ב) כנוסחו היום דן בכספים שהתקבלו בקרן לפי הוראות פרק זה. לפי פרק ו', שדן בהיטלים בחוק שמירת הניקיון, יש שני סוגי כספים שמגיעים. אחד, לכספי היטל ההטמנה, והסוג השני זה היטלים בשל מיכלים למשקאות, שלא משולם בגינם פיקדון לפי חוק הפיקדון על מיכלי משקה.

ההצעה המקורית בהצעת החוק, הנוסח הנוכחי מדבר על הכספים שיתקבלו בקרן לפי הוראות פרק זה יתנהלו וגומר. עכשיו הנוסח החדש, לא ברור לי אם הוא דן - סליחה, אני חושבת שזה מסתדר, אני חוזרת מההערה הראשונה.


הערה שנייה, כשמדובר על שיקום אתרים לסילוק פסולת שנסגרו לפני 1.7.09, נסגרו בפועל, נסגרו בצו, פעילים או לא פעילים, למה הכוונה כשמדובר כאן על שנסגרו לפני תאריך?
ג'וש פדרסן
מבחינה עובדתית, שהם סגורים. יכול להיות שהם על ידי מפעילי אתר שעזבו אותם, או על ידי צו. יכול להיות כל המקרים. הכוונה היא שמבחינה עובדתית, הם סגורים לקליטת פסולת.
אתי בנדלר
מכל סיבה שהיא.
גו'ש פדרסן
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
את רוצה להוסיף "מכל סיבה"?
אתי בנדלר
לא. אני צריכה את זה לצורך הנוסח, כדי לדעת איך לדייק בנוסח.

אני מתנצלת, אני חוזרת להערה הראשונה שלי בכל זאת. מה שעו"ד פדרסן קרא זה "הכספים שיתקבלו בקרן לפי הוראות פרק זה (להלן – כספי היטל הטמנה)". אני רוצה לוודא שסעיף קטן (ב), ואני מציעה למחוק את "להלן כספי היטל הטמנה", שמדובר כאן על הכספים שנתקבלו בקרן לפי פרק זה משני המקורות, דהיינו גם מהיטל בשל מיכלים למשקאות וגם בשל היטל ההטמנה.
ג'וש פדרסן
לא. הכוונה היא רק לכספי היטל ההטמנה. אנו מתקנים סעיף שהוא במסגרת היטל ההטמנה, שכתוב שכספי היטל ההטמנה יתנהלו בחשבון נפרד. אנו מדברים על החשבון הנפרד של כספי היטל ההטמנה.
אתי בנדלר
הנוסח המקורי דיבר על ההיטלים שמתקבלים לפי פרק זה, דהיינו שני סוגי ההיטלים. מבחינה זו, לא היה תיקון בנוסח הצעת החוק.
ג'וש פדרסן
ההערה שלך היא נכונה, כנראה בחוסר תשומת לב מהתיקון המקורי. בחשבון של היטל ההטמנה יש רק כספי היטל הטמנה ולא מהיטל הניקיון.
יוסי ענבר
כספי היטל הטמנה בלבד.
ג'וש פדרסן
כספי היטל הניקיון נכנסים לחשבון הראשי, והם מופרדים. ההערה שלך היא נכונה, אבל היא נובעת, כנראה, מחוסר תשומת לב בתיקון- -
אתי בנדלר
מדובר בפירוש על היטלים שמשולמים בשל מיכלי משקה, שלא משלמים בגינם פיקדון לפי חוק הפיקדון למיכלי משקה, כמו בקבוקי יין וכיוצא באלה.
יוסי ענבר
זה בערך מיליון שקל לשנה.
ג'וש פדרסן
ההערה שלך היא נכונה, אני רק מציין עובדתית. בחשבון שמדובר עליו עכשיו, של חשבון היטל ההטמנה, נכנסים רק כספי היטל ההטמנה ולא כספי היטל הניקיון שבסעיף 11.
אתי בנדלר
טוב. השאר, נדמה לי שזה רק ענייני נוסח, זה מחייב עיבוד נוסף, ועם זה אתמודד בהמשך.
היו"ר אופיר אקוניס
נשמח להעביר לך את זה היום, בעוד מספר דקות.


את רוצה לעשות הקראה מחודשת?
אתי בנדלר
אין צורך, כי אני צריכה לנסח את זה מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
אני תומך, אני לא רואה פה מתנגדים או נמנעים. הסעיף אושר. בבקשה, הסעיף הבא.
ג'וש פדרסן
קורא סעיף 26(2).
היו"ר אופיר אקוניס
הערות? אני תומך בסעיף. אין מתנגדים, אין נמנעים, גם הסעיף הזה אושר.
באסם סאבק
לגבי סעיף 25 שהוסר, שיעבור גם הצבעה.
אתי בנדלר
אני אמרתי שאין לי התנגדות לכך שזה יוסר באופן רשמי.
היו"ר אופיר אקוניס
אני הודעתי על הסרה. מי בעד הסרת סעיף 25? מי נגד? אין נמנעים. גם הסעיף הזה הוסר.
אתי בנדלר
הוועדה לא אישרה את הסעיף הזה, ולכן הוא לא יעלה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מאוד מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים