ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ב-מסי פיתוח

פרוטוקול

 
PAGE
46
ועדת הפנים והגנת הסביבה

30.6.2009

קוד המקור של הנתונים