ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/06/2009

שונות., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית, הצעה לסדר-היום בנושא: הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא העסקת ערבים בשירות הציבורי, חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכנסת

24.6.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 21

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ב' בתמוז התשס"ט (24 ביוני 2009), שעה 10:00
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009, של חה"כ פניה קירשנבאום וקבוצת ח"כים (971/18)

2. בקשת חה"כ רוברט אילטוב להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון – מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס"ט-2009 (פ/1342/18), לפני הקריאה הטרומית
3. הצעה לסדר היום בנושא: "הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא העסקת ערבים בשירות הציבורי", הצעת חה"כ אחמד טיבי (448)
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

רוברט אילטוב

אחמד טיבי

יריב לוין

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

דוד רותם
מוזמנים
איל ינון

- מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

יעל סלנט
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (הוראת שעה), התשס"ט-2009, של חה"כ פניה קירשנבאום וקבוצת ח"כים
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. בבקשה, חברת הכנסת אברהם.
רוחמה אברהם-בלילא
בוקר טוב. אני מודעת לזה, כמו כל חברי ועדת הכנסת, שעד אתמול בלילה לא היה סדר יום. יותר מזה, עד היום ב-8:50 לא היה סדר יום של הוועדה. אני מבקשת ממך להבא, אם יש משהו שהוא דחוף ואיננו סובל דיחוי – בסדר - - -
היו"ר זאב אלקין
זה בהחלט המקרה.
רוחמה אברהם-בלילא
להודיע לחברי כנסת שעה לפני הדיון על כינוס ישיבה - וזו שעה של בוקר, כשחברי כנסת מגיעים מביתם - זה לא הוגן, לא הגון ולא נכון. אני מציעה לפרסם את סדר היום. כשהייתי יושבת-ראש ועדת הכנסת, גם כאשר היו דברים דחופים, היינו מפרסמים סדר יום יום לפני. זה ניהול תקין.

הבנתי עכשיו מדוע בקשתו של חבר הכנסת רוברט אילטוב היא חשובה ודחופה, אבל יחד עם זאת אני מקבלת תלונות שישנם דברים פשוטים, כמו להעביר הצעה שנדונה במליאה מוועדה לוועדה, וכבר חודש וחצי היא עומדת על שולחנה של ועדת הכנסת והיא לא נדונה. או שעושים איפה ואיפה ומקדמים את הנושאים של חברי הקואליציה קודם או שיושב-ראש הוועדה, שנבחר פה אחד על-ידי כולם - - -
היו"ר זאב אלקין
עשיתם טעות.
רוחמה אברהם-בלילא
אז אל תיתן לנו להיווכח מחדש כל פעם. כפי שבחרנו ביושב-ראש הכנסת פה אחד כדי למנוע מחלוקת, אחד התפקידים של הוועדה הזו הוא הניהול התקין של הבית הזה. יש דברים שישנם מקדמת דנא על שולחנה של הוועדה, אני מבקשת להביא אותם בשבוע הבא. אם אתה רוצה פירוט, אני מוכנה להביא בכתב את כל הנושאים שנמצאים על שולחנה של הוועדה, ואם לא אני יכולה לומר לפרוטוקול שאני סומכת עליך שתביא את זה עד השבוע הבא.
היו"ר זאב אלקין
לגבי פרסום סדר היום, אנחנו נוהגים, במידת האפשר, לפרסם אותו מראש. במקרה הזה הגיעה פניה דחופה לוועדה, אתמול מאוחר בלילה, ולכן לא הייתה דרך אחרת. אני חושב שהפניה מצדיקה את הכינוס. זו לא פעם ראשונה, ואפילו לא פעם אחרונה, שוועדה בכנסת, ובמיוחד ועדת הכנסת, מתכנסת בהתראה קצרה יחסית. זה קורה. לגבי הוועדה הזו זה כרוך בעצם טיבה, זו ועדה של הבית והיא צריכה לטפל בסדרי דיון בבית, ולפעמים מתעוררת בעיה דחופה שדורשת פתרון דחוף. חזקה על חברי הכנסת - כך לימד אותי יושב-ראש הכנסת הנוכחי, שחוזר על זה תמיד - שבוודאי בימי שני, שלישי ורביעי הם נמצאים פה במשך כל השעות. אני לא משתמש ביכולת הזאת. הרי הסמכות הזאת קיימת אצל ראשי הוועדות וכולם משתמשים בה, לא רק בוועדה הזאת. משתמשים בה הרבה, והשתמשו גם בקדנציה הקודמת בוועדת הכספים. אני מעיד, כחבר בוועדת הכספים, שהיו ישיבות בהתראה של עשר דקות ורבע שעה.
רוחמה אברהם-בלילא
אל תשווה את ועדת הכספים, עם כל הכבוד. הבית לא נשרף.
היו"ר זאב אלקין
הפוך, אפשר להגיד שבוועדת הכספים - - -
רוחמה אברהם-בלילא
אתה יכול להגיד שקיבלת את זה, כיושב-ראש הוועדה, ונשתדל לנהוג לפי לוח זמנים - - -
היו"ר זאב אלקין
אמרתי שעד עכשיו השתדלתי ואשתדל בהמשך. יחד עם זאת, יש לפעמים נושאים דחופים בוועדת הכנסת. ברגע שכבר מכנסים את ועדת הכנסת לנושא אחד דחוף, אז הוספתי עוד שני נושאים, שאני יודע שהם בהסכמה ולא צריכים לעורר מחלוקת, כי חבל לעכב אותם. אגב, חלקם שייכים לקואליציה וחלקם קשורים לאופוזיציה, בהקשר להערה השניה שלך. כל מה שאפשר לא לעכב, אם יש כבר כינוס של ועדת הכנסת, בעיניי אין סיבה לעכב, לא משנה אם שייך לקואליציה ואופוזיציה.
רוחמה אברהם-בלילא
הנושא של הארמנים.
היו"ר זאב אלקין
לגבי ההערה השניה שלך, דנו כאן בלא מעט בקשות של חברי האופוזיציה. לא תמיד הן התקבלו, לפעמים התקבלו ולפעמים לא, אבל עלו על שולחן הוועדה הזאת הרבה בקשות של האופוזיציה. יחד עם זאת, את יודעת שבסמכותו של היושב-ראש לקבוע את סדר-היום. יושב-ראש הכנסת הזכיר את זה לכולנו פעם נוספת השבוע.
רוחמה אברהם-בלילא
אתה מלמד אותנו שיעור מאלף בחיזוק הקואליציה. אחזור על המשפט השגור בפי: לא לעולם חוסן. היום אתה שם ומחר תהיה במקום אחר. אבל זה בסדר, העתיד עוד יוכיח.
היו"ר זאב אלקין
עשיתי שיעורי בית, למדתי מיושבי-ראש הוועדה הקודמים האם היו נושאים שהם חשבו שיש סיבה לחכות להגעה להסכמות או שיש סיבות מיוחדות, והם המתינו עם הבאתם לסדר היום בוועדה. יושבים כאן אנשים שהיו בוועדה הזאת גם בכנסות הקודמות ויודעים שהיו דברים מעולם. בוודאי ובוודאי אני לא מרבה להשתמש בסמכות הזאת של יושב-ראש הוועדה, כמעט שאין מקרים כאלה, וכשהם ישנם יש לכך סיבות. אני משתמש בסמכות שניתנת לי כיושב-ראש הוועדה.
רוחמה אברהם-בלילא
- - - אתה משתמש בה כל הזמן. זו דרך פעולה.
היו"ר זאב אלקין
לא נכון. אני מודה לך על ההערה.

אני עובר לסעיף ראשון שעל סדר יומה של הוועדה, קביעת הוועדה לדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), של חברת הכנסת פניה קירשנבאום. המלצת הלשכה המשפטית במליאה הייתה להעביר אותה לוועדת פנים, במליאה נשמעה עמדה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. עד היום אני לא מבין למה, כי זאת הצעת חוק - - -
איל ינון
הבעת מחאה.
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות שזאת הייתה הבעת מחאה, כי זאת הצעת חוק שמטפלת באופן ברור ברשויות מקומיות ובמימון בחירות. לא ברור מה יש כאן לוועדת העבודה והרווחה, מלבד השימוש בכלי פרלמנטרי לגיטימי.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, צריך לשנות את התקנון בזה. כל אחד צועק משהו בלי לדעת מה הוא צועק, ומביאים את זה לפה.
היו"ר זאב אלקין
לא. זה מאבק פרלמנטרי לגיטימי, מותר לעשות את זה. לצערי, כנראה שהיה איזשהו עיכוב במזכירות הכנסת. זה התעכב והגיע אלינו רק אתמול, ומאוד הופתעתי שיש בכלל מחלוקת. אבל מכיוון שהגיע אני מביא את זה לכאן. גם יושב-ראש ועדת הפנים מבקש שזה יהיה אצלו, ולכולם ברור שזאת הצעת חוק שעוסקת במימון בחירות לרשויות המקומיות והמקום הנכון לזה הוא ועדת הפנים. אני מביא לכאן הצעה להעביר את הדיון בהצעת החוק לוועדת הפנים. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
תודה, ההצעה אושרה פה אחד.
2. בקשת חבר הכנסת רוברט אילטוב להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון – מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס"ט-2009, לפני הקריאה הטרומית
היו"ר זאב אלקין
הסעיף השני על סדר היום הוא למעשה הסיבה לכינוס הדחוף של הוועדה, כי זאת החלטה שצריכים לקבל לפני השעה 11:00. מדובר על בקשתו של חבר הכנסת אילטוב להקדים את הדיון בהצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון – מיזם חקלאי-תיירותי בנגב), התשס"ט-2009 (פ/1342/18), לפני הקריאה הטרומית.


מיד אתן לחבר הכנסת אילטוב להציג את בקשתו, רק אציין את סיבת הדחיפות. עולה היום להצבעה הצעת חוק זהה, בתמיכה של הממשלה והקואליציה. היות שלא עברו שבועיים מיום ההנחה על שולחן הכנסת של הצעתו של חבר הכנסת אילטוב, כדי להצמיד את הצעתו להצעת החוק שהזכרתי כרגע הוא חייב את אישור ועדת הכנסת לפטור מחובת הנחה. הבנתי שההנחה התעכבה מסיבות טכניות, זה כבר מזמן היה צריך להיות מונח, ולכן חשבתי - - -
אברהם מיכאלי
יש הרבה חוקים כאלה במזכירות, ואני לא מבין למה זה קורה.
היו"ר זאב אלקין
כנראה שיש לחץ גדול על הלשכה המשפטית בגלל מספר החוקים. אני בעד שבמצבים כאלה - - -
איל ינון
אין שום בעיה. אין עיכוב.
היו"ר זאב אלקין
אני מעיד גם על עצמי, יש חוקים שנשארים בלשכה המשפטית חודש או מעבר לזה. אני חושב שהזמן הנכון הוא שבועיים, תמיד היה. תוך שבועיים הגיע להנחה.
ארבל אסטרחן
זה תמיד היה שלושה שבועות. לא ידוע לי שיש עיכוב.
היו"ר זאב אלקין
יש. אני מעיד על עצמי.
דוד רותם
אדוני, יש לחץ גדול מאוד בלשכה המשפטית, וצריך להבין את זה.
היו"ר זאב אלקין
אני מבין את זה. אני לא בא בטענות.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב-ראש, אני מתנצל. אמרו לי שמתמחה מסוים היה במילואים ובגלל זה חוק התעכב חודש.
אחמד טיבי
יש לבטל את המילואים.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אילטוב, בבקשה.
רוברט אילטוב
הצעת החוק היא הצעה שעבדנו עליה עם ישראל חסון בתוך ישראל ביתנו בנושא. הייתי צריך להיות יוזם אתו יחד באותה הצעה, מסיבות שונות הוא הגיש את זה לפני שחתמתי כיוזם. לכן גם אני הגשתי אותה הצעת חוק. מסיבות טכניות ההצעה הזאת התעכבה. היא זהה להצעה שוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה השבוע לישראל חסון, ולכן אני מבקש לתמוך בפטור מחובת הנחה, כדי לצרף את ההצעה הזאת להצעה של ישראל חסון.
רוחמה אברהם
אני לא מתנגדת באופן עקרוני להצעת החוק, ואני חושבת שכל עוד שנעשה עיכוב טכני ויש חברי כנסת שמציעים הצעות חוק דומות זה בסדר ונכון להעלות אותן באותו יום.

מניסיון, אני רוצה לומר לוועדה שכאשר אנחנו מנסים להצמיד הצעות חוק של חברי כנסת שונים באותו נושא ובאותו עניין, ומדובר רק בהיבט הטכני – זה בסדר. אבל יהיו מצבים שהצעות חוק נידונו בקריאה טרומית במליאה, וכעבור שבוע, שבועיים או שלושה נזכר חבר כנסת שיש לו הצעת חוק דומה ואז מנסים להצמיד, אחרי שהיא כבר עברה במליאה, הועברה לוועדה. אז מתחיל המרדף של חברי כנסת לבדוק אילו הצעות חוק היו להם בקנה, לעתים גם לא זוכרים מה היה.

אני חושבת שאנחנו צריכים לקבוע לנו כלל, וצריך לבדוק אם יש פה מצב לשינוי תקנוני שאומר שעד אשר הצעת לא נדונה בקריאה טרומית במליאה אפשר לעשות הכול כדי שהוועדה הזאת תפטור מחובת הנחה ותנסה להעלות את זה באותו יום. אבל ברגע שהצעת חוק כבר עברה מהמליאה ונדונה בהכנה לקריאה ראשונה בוועדות, צריך לאפשר לאותה הצעת חוק להמשיך לרוץ, ולא להתחיל להצמיד את כל הבאות אחריה שהן באותו נושא. הייתי רוצה לשמוע מהיועצת המשפטית האם נדרש שינוי תקנוני לצורך העניין הזה.
היו"ר זאב אלקין
אין כרגע כלל כזה בתקנון, לפי מיטב ידיעתי.
ארבל אסטרחן
הנושאים האלה עלו כמה פעמים בעבר. היום התקנון מאפשר להעתיק הצעות חוק מכל מיני סיבות - להיזכר שחבר כנסת רצה להגיש ולא הגיש, שכחו לצרף את השם שלו. היום כל מה שמחייב התקנון זה שאם חבר כנסת מגיש הצעה זהה להצעה שהגיש חבר כנסת אחר, לציין את זה בדברי ההסבר, שכבר הוגשה הצעה זהה.

התקנון תוקן רק בשנים האחרונות כדי למנוע מצב שהצעה עולה על סדר היום ומיד חברי כנסת יגישו את אותה הצעה, ולכן נקבע העניין של השבועיים. אפשר להצמיד רק כאשר ההצעה המוצמדת הייתה מונחת לפחות שבועיים, כשההנחה הייתה שאז לא יהיה מצב כזה שרואים משהו שעולה על סדר היום ומיד יוצמד.

היו במשך השנים הצעות למנוע את ההעתקות או הגשת הצעות חוק זהות, אבל היה חשש שחבר כנסת אחד יתפוס חזקה על הצעת חוק, לא יקדם אותה, ואז הוא מונע מאחרים. לכן כל פעם ירדו מזה. אבל בהחלט אפשר לחשוב על רעיונות לשנות.
היו"ר זאב אלקין
זה דורש שיקול דעת. אני לא יודע אם זה נכון לנעול את עצמנו בתקנון, כי לפעמים יש מצבים חריגים. אבל אני חושב שהדברים שאת אומרת הם דברים שיש בהם היגיון רב. אין לי ספק שאם יתעוררו מקרים כאלה והוועדה תבוא לדון במקרים שכבר עברה הצעת חוק ומישהו רוצה להספיק לרכבת הבאה, אז כשיהיה כאן דיון, אם לא תהיה סיבה מיוחדת, אני חושב שהנטייה תהיה בגדול לא לאשר את זה. אבל ועדת הכנסת תכריע, אני לא בטוח שכדאי לנעול בתקנון ולשלול מוועדת הכנסת את שיקול הדעת. אבל בהחלט, מבחינת ההיגיון שבדברים, אני חושב שהוא ברור ונכון.

אם אין הערות נוספות אני מביא להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת אילטוב לתת פטור מחובת הנחה להצעת החוק שלו. מי בעד ההצעה שלו?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

פטור מחובת הנחה אושר.
היו"ר זאב אלקין
תודה, הבקשה אושרה, קוורום היה.

3. הצעה לסדר היום בנושא: "הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא העסקת ערבים בשירות הציבורי", הצעת חה"כ אחמד טיבי (448)3.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לנושא השלישי, אישור בעקבות הצעה לסדר-יום להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא העסקת ערבים בשירות הציבורי, הצעה לסדר של חבר הכנסת טיבי.

מדובר על הצעה שאישרה אותה מליאת הכנסת. אנחנו חייבים לדון ולתת לה המשך - לאשר או לא לאשר את הוועדה וגם לאשר את הרכב הוועדה. אנחנו מכינים את ההצעה להרכב של ועדת החקירה הפרלמנטרית. אני יודע שחבר הכנסת טיבי בא בדברים עם סיעות הבית והביא לפה הצעה מסוכמת עם סיעות הבית לגבי הרכב ועדת החקירה הפרלמנטרית. הוא מביא לכאן הצעה שבעיניי היא מאוזנת, והיות שכבר החלטנו לכנס את הוועדה, לא ראיתי לנכון לעכב את הבקשה של חבר הכנסת טיבי זמן נוסף.
מנחם אליעזר מוזס
ביקשתי שיוסיפו: העסקת ערבים בשירות הציבורי - חרדים.
דוד רותם
לא צריך, זה אותו דבר.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מוזס, אנחנו לא יכולים לשנות את הנושא של ההצעה לסדר.
מנחם אליעזר מוזס
אבל בוועדה - - -
אחמד טיבי
לוועדה הוא יבוא - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי בהחלט יכול לעשות בוועדה השוואה בין שני המקרים ולתת במה נרחבת. כחבר בוועדה, אם ההרכב הזה יאושר, בוודאי שתוכל לדאוג לכך נאמנה.

אני קורא את הצעת ההחלטה: ועדת החקירה הפרלמנטרית תדון בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי ותבחן את הסוגיות הבאות: (א) יישום חוקי הייצוג ההולם לערבים בשירות הציבורי. (ב) החסמים הניצבים בפני מועמדים לעבודה ועובדים ערבים בשירות הציבורי, והצעת כלים כדי להסיר חסמים אלה. (ג) עבודת משרדי הממשלה השונים, וכן חברות ממשלתיות ורשויות שהוקמו על פי חוק, בקשר לקליטת עובדים ערבים.. (ד) יישום התחייבויות והצהרות שנמסרו לוועדת החקירה הפרלמנטרית שעסקה בנושא זה בכנסת השבע-עשרה.

ועדת החקירה הפרלמנטרית תגיש מסקנות, לרבות בדבר הצעת מנגנון אפקטיבי ליישום הוראות החוק באשר לחובת הייצוג ההולם של ערבים בשירות הציבורי. סמכויות ועדת החקירה הפרלמנטרית: לוועדת החקירה יהיו הסמכויות הנתונות לוועדה קבועה של הכנסת בכל הנוגע לזימון, קבלת מידע וסדרי עבודה.
הרכב ועדת החקירה הפרלמנטרית המוצע
חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"מ-תע"ל – יושב-ראש הוועדה; חבר הכנסת מגלי והבה, קדימה; חבר הכנסת כרמל שאמה, הליכוד; חברת הכנסת אורלי לוי, ישראל ביתנו; חבר הכנסת אברהם מיכאלי, ש"ס; חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, יהדות התורה; חבר הכנסת עפו אגבריה, חד"ש; חבר הכנסת אורי אורבך, הבית היהודי; חבר הכנסת סעיד נפאע, בל"ד".

זהו הצעה מאוזנת, מתואמת. יש בה ייצוג הולם לאופוזיציה ומצד שני יש רוב לקואליציה. אני יודע שוועדת החקירה הזאת, כפי שנאמר גם בהגדרת התפקידים שלה, ממשיכה ועדת חקירה מהכנסת הקודמת ואמורה לסיים את זה. אני גם מבין שהייתה התחייבות של חבר הכנסת טיבי מעל במת הכנסת, שהוועדה הזאת תסיים את העבודה תוך פרק זמן שלא יעלה על שנה.
אחמד טיבי
שנה וחצי, אולי פחות.
מנחם אליעזר מוזס
לערבים שנה, לחרדים עוד חצי שנה.
רוברט אילטוב
אני מציע חודש וחצי, ובזמן דיוני התקציב לא יהיו דיונים.
היו"ר זאב אלקין
דומני שהתחייבת מעל במת הכנסת לשנה. היו בקשות לפחות מזה מקרב כמה מהסיעות - - -
מנחם אליעזר מוזס
תוסיף עוד חצי שנה לחרדים.
היו"ר זאב אלקין
זה במסגרת השנה, כי הנהלת הקואליציה החליטה לתמוך בחצי שנה, אבל היות שהתחייב חבר הכנסת טיבי שגם חרדים יעלו על שולחן הוועדה היא קיבלה את בקשתו שזה יהיה עד שנה. זאת הייתה ההתחייבות במליאה, ואני מבקש שתחזור עליה כאן.
אחמד טיבי
נדמה לי שזה יהיה הזמן הסביר לעבודת הוועדה. אם יהיה שינוי הוועדה תבוא לוועדת הכנסת ותעלה את הנושא כאן.
היו"ר זאב אלקין
מציעה ארבל שזה ייכתב בהצעת הסיכום.
אחמד טיבי
לא. למה?
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שאם זאת ההצעה של היועצת המשפטית, זה לא צריך להפריע לך.
אחמד טיבי
ביקשת שאתחייב, גם מעל הדוכן וגם פה, ועשיתי את זה.
היו"ר זאב אלקין
אין לנו ספק שתעמוד בהתחייבות. אנחנו רושמים לפרוטוקול את ההתחייבות של חבר הכנסת טיבי שוועדת החקירה תסיים את עבודתה תוך שנה. אם הוא ירצה ארכה הוא יבקש את אישורה של ועדת הכנסת. זה מקובל על כולם, ומקובל בבית הזה לכבד את ההתחייבויות לפרוטוקול. אין לנו ספק שתעמוד בהתחייבות הזאת.

מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, ההצעה אושרה פה אחד. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים