ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיפים 252-255 - שכר עבודה שיש לו דין קדימה בפירוק/פש"ר

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה הרווחה והבריאות

29.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 42
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ז' בתמוז התשס"ט (29 ביוני 2009), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיפים 252-255 - שכר עבודה שיש לו דין קדימה בפירוק/פש"ר.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
מוזמנים
עו"ד טלי ארפי, משרד האוצר, הלשכה המשפטית

עופר אוברלנדר, משרד האוצר, אג"ת, רפרנט מקרו

אוהד רייפן, משרד האוצר, אג"ת, רכז רווחה וביטוח לאומי

עו"ד דבורה אליעזר, משרד התמ"ת

עו"ד דלית זמיר, משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה

עדנה מרציאנו, המוסד לביטוח הלאומי, אגף גמלאות

אבי צרפתי, המוסד לביטוח הלאומי, אגף גמלאות

אביבה גייבל, המוסד לביטוח הלאומי, אגף גבייה, מנהל מחקר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית
אסתר מימון

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיפים 252-255 –
שכר עבודה שיש לו דין קדימה בפירוק/פש"ר.
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. ז' בתמוז התשס"ט, 29 ביוני 2009. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק ל"ד, סעיפים 252-255, שכר עבודה שיש לו דין קדימה בפירוק/פש"ר.


נציגי האוצר.
טלי ארפי
פקודת החברות ופקודת פשיטת הרגל קובעות את החובות במקרה של דין קדימה אם עומדים במצב של פירוק או פשיטת רגל, ולשכר העבודה יש דין קדימה לכל שאר החובות. הוא עומד היום על 7,100 שקלים, ואנחנו מציעים להעלות את הסכום ולהעמיד אותו על סך של 21,000 שקלים.
היו"ר חיים כץ
מצוין. האם יש מישהו שרוצה להעיר על זה? לא. תודה רבה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד? תודה רבה.
איל לב-ארי
צריך לקרוא את הסעיף.
היו"ר חיים כץ
נקרא את הסעיף ונצביע עוד פעם.
טלי ארפי
(קוראת סעיפים 252-255 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (רשומות הצעות חוק ממשלה 436)
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד
אושרו סעיפים 255-252 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה 13:15

קוד המקור של הנתונים