ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2009

חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת משותפת מדע ופנים

29.6.09

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 4
מישיבה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת הפנים והגנת הסביבה

לדיון בהצעת חוק בתי סוהר

יום שני, ז' בתמוז התשס"ט (29 ביוני 2009), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת בית הסוהר (מס' 40) (פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: מאיר שטרית - היו"ר

אריה ביבי
מוזמנים
ציון שי, המשרד לבטחון פנים, ראש יחידת פיקוח אלקטרוני, שירות בתי הסוהר

כלאי שירלי צ'רניקר, סגן מנהל היחידה לאיזוק אלקטרוני, שירות בתי הסוהר

גונדר משנה איילת טל, המשרד לבטחון פנים, עוזרת בכירה ליועץ משפטי, שירות בתי הסוהר

רפ"ק יואל חכים, קצין חקירות, המשרד לבטחון פנים, משטרת ישראל

גנ"מ דניאל אקוקה, המשרד לבטחון פנים, ממונה על עבודות שירות

כלאי אולג גופרמן, המשרד לבטחון פנים, ראש תחם בטחון, מנהל טכנולוגיות, שירות בתי הסוהר

עו"ד אריאל סיזל, המשרד לבטחון פנים, ממונה יעוץ משפטי

רחל גוטליב, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה – פלילי

יאיר איבר, משרד האוצר, אגף התקציבים

עו"ד דרורה נחמני-רוט, משרד המשפטים, פרקליטה בייעוץ וחקיקה-פלילי

פרקליט אוהד גורדון, פרקליטות המדינה, רפרנט איזוק אלקטרוני לעצורים

אורן פז, פרקליטות המדינה, , רפרנט איזוק אלקטרוני לעצורים

ג'ולי עוז, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מפקחת- פיקוח אלקטרוני

נחמיה אדמוני, מוקד 99, סמנכ"ל

אברהם ילינק, חברת השמירה G4S, יועץ בכיר

יורם לוי, מוקד 99 G4S, מנהל הפיקוח האלקטרוני

מורן בן משה, עוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת מאיר שטרית
ייעוץ משפטי
עו"ד עידו בן יצחק
מנהלת הוועדה
ענת לוי
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת בית הסוהר (מס' 40) (פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר), התשס"ט-2009
היו"ר מאיר שטרית
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אני אומר מראש שהישיבה היום תהייה קצרה ולא ארוכה. אפשר לומר שבתום הדיונים למדנו רבות על נושא אזיקים אלקטרונים - הדיונים תרמו לנו מידע רב. לכאורה יכולנו להגיד כבר ביום הראשון שאנחנו מאשרים את החוק ומעבירים אותו לשירות בתי הסוהר ובזה סיימנו. נראה לי שכולנו למדנו, גם שירות בתי הסוהר וגם המשטרה שהמצב הנוכחי בנושא האיזוק האלקטרוני אינו משביע רצון. ולכן, הסכמנו וגיבשנו יחד עם משרד לבטחון הפנים הסכמה לאשר את הצעת החוק הזו בהוראת שעה של שנה וחצי. הדבר יאפשר לשירות בתי הסוהר ולמשרד לבטחון פנים להפעיל ולסיים את הניסוי שהם עורכים ובתוך התקופה הזאת ולחוקק חוק איזוק אלקטרוני שישנה את המצב.

לו בי היה תלוי העניין, הייתי פונה למשרד לבטחון פנים ולשירות בתי הסוהר ומסכם שכבר מחר בבוקר ניישם את החוק. נראה לי שבדיון הזה ועל סמך הסיורים שערכנו במתקן האבטחה הגענו כולנו למסקנות הנכונות. אם אנחנו רוצים שהניסוי יעבוד עלינו להגדיר את מי יש לאזוק באיזוק אלקטרוני, מהו אופן האכיפה הנכון להבטחה שאנשים לא יפרו את האיזוק האלקטרוני. הדברים די ברורים ואני לא מוצא שתלמדו יותר מהמשך הניסוי. לו חוקקתי חוק הייתי מציע ליועץ המשפטי לחוקק חוק פשוט, חוק ראשי שקובע שהממשלה, משרד הפנים ושירות בתי הסוהר יכולים להשתמש באיזוק אלקטרוני כתחליף כליאה לשלושה סוגי אנשים, כמו המצב הקיים היום, לעצורים - על פי החלטת בית משפט, למשוחררים בערובה ולאסירם בתום תקופת השירות שלהם.

מהחומרים שהגיעו לשולחני למדתי שזה המצב שקיים ברוב מדינות העולם שמשתמשות באיזוק אלקטרוני. סעיף שני לקבוע בחוק – אם אדם מפר את האיזוק האלקטרוני – אפילו הפרה יסודית אחת הולך מיידית לכלא לתקופת המשך ללא אפשרות יציאה, וזאת ללא בית המשפט אלא בהחלטה מינהלת של שירות בתי הסוהר. הסעיף השלישי שיש לקבוע בחוק הוא שהשר לבטחון פנים יכול לקבוע תקנות להפעלת החוקים האלה. לדעתי זה הכל ואין צורך ביותר כי התקנות הן די גמישות. אפשר להפעיל את העניין באמצעות חוק פשוט די מהר באמצעות. לדעתי, יש לי הסכמה בצורך זה גם במשרד המשפטים וגם של שר המשפטים וגם של השר לבטחון פנים שמסכימים על כך.

להערכתי יש לנו הזדמנות לתקן תיקונו של עולם ולהקל על אנשים רבים, גם על שירות בתי הסוהר. כדי לאפשר לשירות לפעול לפי דרכיו מדברת הצעת החוק שלפנינו על אישור החוק המוצע לתקופה של שנה וחצי בהוראת שעה כדי להמשיך את הניסוי. אני מקווה שבמהלך השנה וחצי נשכיל כולנו להביא לחוק חדש שישנה את המצב לאשורו ואז נוכל להגיע לאיזוק אלקטרוני על כחמשת אלפים איש ולשחרר את שירות בתי הסוהר מהעומס העצום. כמובן שתוך ידיעה שמי שמפר אותו יכנס לכלא, אנחנו עוד ניווכח שאף אחד לא מפר אותו. זה יפעל בשיטת המקל והגזר.

ברשותכם, אני ממליץ לקרוא את החוק שמונח לפניכם. מראש אני מודיע שהסכמתי, יחד עם המשרד לבטחון פנים, למחוק את סעיף 2(א) שקובע ש"בתקופת תוקפו של החוק השירות יהיה רשאי לבצע פעולות לניהול פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר, לרבות- הפעלת הרשויות השונות לרבות משטרת ישראל" – המשטרה בלשון המעטה אינה אוהבת את העניין ששירות בתי הסוהר יכול להפעיל אותה. הסכמתי למחוק את סעיף (א) שאומר ששירות בתי הסוהר לא יכול להפעיל את משטרת ישראל, למרות שהכוונה היתה שהם לא יביאו את המפקדים שלהם, הכוונה היתה שאם מישהו ברח צריך לפנות למשטרה ולהפעיל אותה. נכון? יתכן שיש צורך בניסוח אחר שיפתור את העניין ואני פתוח לשינויים.
אריה ביבי
יש היום בשירות בתי הסוהר אנשים שמאושרים להפעלת משטרת ישראל.
רחל גוטליב
אולי ראוי להוסיף מילת פתיחה שהיתה חסרה לי כאן וכדאי לומר לוועדה, קיימנו דיון אחרי הדיון בוועדה, וסיכמנו שעקב אכילס של הפרויקט הזה, עוד לפני שמחוקקים חוק, זה האכיפה. ולכן החלטנו שאנחנו נדאג לכינוס דחוף של ועדת היגוי היות והנושא אינו רק המשרד לבטחון פנים ושירות בתי הסוהר, אלא זו ועדת היגוי משותפת עם משרד המשפטים ופרקליטות המדינה, הם חלק מהפרויקט, ואנחנו רוצים לכנס אותם על מנת שהם יתנו פתרונות אופרטיביים יותר מאשר חוקים. פתרונות למחדלים שקיימים היום, ובעצם כמעט ואין איכפת של הפרות. בלי זה כל הפרויקט לא יצליח.
אריה ביבי
היושב הראש אמר שאם האזוק עבר עבירה, הוא מסתכן.
היו"ר מאיר שטרית
כמו עבודת שירות.
רחל גוטליב
זו אחת האפשרויות.
היו"ר מאיר שטרית
בסינגפור יש חוק דרסטי, ושם אף אחד אינו מעז, לא התיירים ולא האזרחים, כולם נענשים. אחד העונשים הרלוונטיים זה מלקות. יש את הסיפור על האמריקאי שריסס בסינגפור מכוניות בצבע, הוא נתפס והוכנס לכלא, נקבעו לו ארבעים מלקות, הוא ישב בכלא וחיכה למלקות. כל העולם עמד על ברכיו והתחנן בפני נשיא סינגפור שיבטל את המלקות, האמריקאים לחצו בכל כוחם ודבר לא עזר, בסוף הוא קיבל הקלה ומספר המלקות הופחתו מארבעים לשמונה עשרה.

בטלוויזיה שידרו את תהליך ההלקאה, אם כל עבריין היה רואה את המחזה הוא יחשוב עשר פעמים לפני שהוא עובר עבירה. הנידון היה ערום ומקצה החדר השני עמד המלקה עם שוט ענקית ורץ לאורך החדר והיכה אותו עם השוט בגב. מראה מזעזע ושם פוחדים להתעסק עם השלטונות כי העונש משמעותי. יש כאן דרך פשוטה וכל כך הגיונית, אדם שמפר - יישב בכלא. השופט קבע מאסר וניתנת לו הזדמנות להיות בבית ולחיות את החיים אבל אם הוא מפר את האיזוק האלקטרוני שילך לכלא. אם האכיפה תהייה כזאת אף אחד לא יפר.
רחל גוטליב
אני מסכימה איתך, אבל כשאתה אומר "אדם יפר", השאלה היא סוג הראיה.
היו"ר מאיר שטרית
תקנות ! הראיה היא אזיקים ורואים שהוא ברח.
אריה ביבי
הכוונה שהוא מפר בזדון.
היו"ר מאיר שטרית
כשהאזיק מראה שהאדם לא נמצא, מפנים סייר לבית שלו ואם הוא לא מוצא אותו שם. זו ראיה? על פי הנתונים הנוכחיים היום של המשטרה, מתוך אלף האסירים האזוקים עשרים אחוזים מהם מפירים לפחות אחת עשרה פעמים בחודש את תנאי המאסר.
אריה ביבי
במילה אחת ניתן לפתור את זה, להוסיף מפר בזדון.
היו"ר מאיר שטרית
תנסחו הצעת חוק פשוטה ללא כל הפרוצדורה שתזכיר חוק. אני מוכן כשנחוקק חוק, נזמן לוועדה את כל מי שאת מציעה.
רחל גוטליב
אני רק בקשתי לומר שמאחר ויש לנו בעיה של אכיפה יתכן מאוד שוועדת ההיגוי _ _ _ _
היו"ר מאיר שטרית
אנחנו משלמים כארבעים מיליון שקל בשנה וזה לא מספק, חבל על הכסף.
עידו בן יצחק
הגדרות

1.
בחוק זה -

"משחורר בערובה" אני אקרא את ההגדרה , אבל משרד המשפטים ביקש להכניס כאן תיקון.


"משחורר בערובה" – מי ששוחרר על ידי בית המשפט לפי הוראות סעיף 44 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996:

"משחורר על-תנאי ממאסר" – אסיר ששוחר על-תנאי ממאסר לפי הוראות חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001:

"פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר" – פיקוח באמצעים אלקטרוניים, על עמידת משוחרר בערובה או משוחרר על-תנאי ממאסר, בתנאי המגביל את יציאתו ממקום מסוים או את כניסתו למקום מסוים":
"השר" – השר לביטחון פנים
"שירות בתי הסוהר" - כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – השירות):
רחל גוטליב
לאור ההערות של היועצת המשפטית של הועדה הקודמת, אנחנו מציעים לתקן "משוחרר בערובה", מבקשים לדייק את זה יותר "נאשם ששוחרר בערובה על ידי בית המשפט על פי הוראות חוק סדר".
היו"ר מאיר שטרית
מישהו מתנגד?

הצבעה

רוב לסעיף 1

סעיף 1 התקבל

אין מתנגדים. מציע לקבל את התיקון. בבקשה סעיף 2.
עידו בן יצחק
הרחבת תפקידי השירות
2.
בתקופת תוקפו של חוק זה, השירות יהיה ראשי לבצע פעולות לניהול פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשחררים על-תנאי ממאסר, לרבות
היו"ר מאיר שטרית
(1) נמחק.
עידו בן יצחק
(1) ביצוע פעולות בקרה על הפעלת הפיקוח האלקטרוני כאמור:
(2) תיאום בין הגורמים השונים הנוטלים חלק בהפעלתו של הפיקוח האלקטרוני:
היו"ר מאיר שטרית
הצבעה

רוב לסעיף 2

סעיף 1 התקבל

אין הערות, הסעיף אושר.
עידו בן יצחק
תחילה
3.
תחילתו של חוק זה מיום פרסומו ברשומות.


למעשה סעיף זה מיותר, כי ממילא החוק תקף מיום פרסומו.
רחל גוטליב
את זה הוסיפה היועצת המשפטית של הועדה, מצידי אפשר למחוק.
היו"ר מאיר שטרית
להשאיר אותו.
עידו בן יצחק
לא צריך אותו.

תוקף
4.
חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום 18 חודשים מיום פרסומו ואולם רשאי השר, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת להאריך את תוקפו לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.
היו"ר מאיר שטרית
ישנן הערות לסעיפים אלה? אין.

הצבעה

לסעיפים 3 ו- 4

סעיפים 3 ו- 4 התקבלו

יש לנו רוב. החוק אושר.
אני מודה לכולם.

אני רוצה לומר תודה לכל השותפים: שירות בתי הסוהר, המשטרה, משרד לבטחון פנים וכמובן לאנשי חברת G4S שעזרו לנו להבין את הנושא. אנחנו מודים לכם על הסיור שערכתם לנו, למדנו בו מאוד, אני מודה לחברי הכנסת.

הישיבה הסתיימה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים