ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק כ"ג-שיפור זכויות עובדים

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

30.6.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 45

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים, סעיף 124
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
עו"ד דן אורן, ייעוץ וחקיקה, ממונה, משרד המשפטים

עו"ד ענבל רונן, הלשכה המשפטית, ממונה על השכר, משרד האוצר

עו"ד דבורה אליעזר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד אבנר פינצ'וק, האגודה לזכויות האזרח בישראל

עו"ד שלומי לויה, איגוד לשכות המסחר

עו"ד מיקו מנחם, איגוד לשכות המסחר

סיגל סודאי, איגוד לשכות המסחר

עו"ד מירי מלכי, הלשכה המשפטית, האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות הכללית החדשה

ארז וגנר, רכז "מען ירושלים", מען, עמותה לסיוע לעובדים

דוד קשאני, עמותת קול בשכונות

יהודה סקר, נציג ארגון הורים ארצי
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת

אייל לב-ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים, סעיף 124
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, פרק כ"ג – שיפור זכויות עובדים, סעיף 124.


אני מבקש את נציגי משרד התעשייה והאוצר להתייחס בקצרה.
דבורה אליעזר
אנחנו מבקשים לשנות את תקופת ההתיישנות לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מתקופה של 12 חודשים לתקופה של שלוש שנים. להאריך את תקופת ההתיישנות.
היו"ר חיים כץ
יש כאן מישהו שיש לו הערות להצעה או שהוא מתנגד לה?
שלומי לויה
צריך להבין שהחוק שעליו אנחנו מדברים עכשיו, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הוא חוק חשוב וחוק מיוחד. הוא מקל בצורה משמעותית והוא שונה מחוקים אחרים. בחוקים אחרים הכלל הרגיל הוא המוציא מחברו, עליו הראיה. במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, העובד צריך לעמוד בתנאים מינימליים וברגע שהוא עומד בתנאים המינימליים האלה שהם מאוד פשוטים בבית הדין, נטל ההוכחה עובר למעסיק להוכיח שלא קרו אותם דברים. במציאות הדינאמית של יחסי עבודה, לא סתם נקבעה הוראה של שנה אחת. הרציונל שעומד בבסיס ההוראה הזאת זה להגיע למצב של דיון מהיר ובירור מהיר של העובדות קודם כל. דבר שני, לא רוצים לעודד את העובדים לישון על זכויותיהם. ברגע שקיימת איזושהי בעיה, יש אינטרס להגיע במהירות לבית הדין. בואו נסתכל באמת על מערכת יחסי העבודה. אם אתה מעריך את זה משנה לשלוש שנים, שוב, כאשר נטל ההוכחה הוא על המעסיק, ועובדים מתחלפים ומגיע עובד שיכול לגשת לבית הדין ופונה אחרי שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
אחרי שנה, עד שהוא מקבל תשובות ובתי הדין עובדים כל כך מהר שבטח לוקח שבוע עד שהוא מגיב.
שלומי לויה
איך מעסיק יכול לשמור ראיות? יכול לשמור מסמכים? עובדים מתחלפים. מטילים עליו נטל שציבור המעסיקים לא יכול לעמוד בו.


יש סעיף נוסף שמגן על עובדים שמגישים תביעה והמעסיק לא יכול לפגוע בהם. זה קיים בחוק היום.
קריאה
אבל הוא פוגע.
אייל לב-ארי
124.
תיקון חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, בסעיף 14, במקום "שנים עשר חודשים" יבוא "שלוש שנים" והסיפא החל במלים "ואולם לעניין תביעה אזרחית" –תימחק.
היו"ר חיים כץ
תודה . אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים