ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט-גמלאות וקופות גמל

פרוטוקול

 
5

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 40

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ז' בתמוז התשס"ט (29 ביוני 2009), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל – סעיף 106
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
רחל אדטו

שלי יחימוביץ

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
עו"ד אסי מסינג, משרד האוצר, לשכה משפטית

קרין טננבאום, , משרד האוצר, רשות החברות

מיכאל לוריא, משרד האוצר, אגף תקציבים

ערן כהן, משרד האוצר, אגף תקציבים, רפרנט תחבורה

דני גז, משרד התחבורה, נמלי ישראל, ראש אגף כספים

רישאר בן חיים, משרד התחבורה, נמלי ישראל, סמנכ"ל כספים

ענת שביט, משרד התחבורה, נמלי ישראל

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים, מח' ייעוץ וחקיקה

אהרון רוני כהן, יו"ר מרחב ירושלים וסגן יו"ר הסתדרות הגמלאים

עמי כהן, ההסתדרות הכללית החדשה, יו"ר ועד הפנסיה

אברהם בירנבאום, יו"ר ארגון הסוחרים בישראל
עמוס ברנהולץ, התעשייה האווירית
היועצת המשפטית
עו"ד נעה בן-שבת
מנהל/ת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
אסתר מימון

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית
לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל – סעיף 106
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים, ז' בתמוז התשס"ט, 29 ביוני 2009, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010, התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל - סעיף 106. אני מבקש ממשרד האוצר להגיד את דברו.
אסי מסינג
מה שצריך להידון, לדעתי, במרוכז, אלה שני הסעיפים שאני מדבר עליהם כרגע, והם גם 106 וגם 107(2).
היו"ר חיים כץ
אנחנו דנים על סעיף 106. קבענו עכשיו דיון לסעיף 106, ונדון בסעיף 106 בלבד.
אסי מסינג
בסעיף 107 יש דיון בשעה 12:00.
נעה בןשבת
נדבר על זה אחר כך.
אסי מסינג
נעשה את הפיצול אחר כך.


במסגרת חוק רשות הספנות והנמלים, כתוצאה מהמעבר של רשות הנמלים לחברות הנמל ולחברת הפיתוח והנכסים, יש התייחסות להסדרי הפנסיה התקציבית של עובדים שההסדר שלהם היה ברשות הנמלים הסדר של פנסיה תקציבית, עובדים וגמלאים. סעיף 49 לחוק רשות הספנות והנמלים מתייחס לנושא, והוא קובע שהכספים שמיועדים לצורך תשלום גמלה של אותם עובדים, כספים שנצברו ברשות הנמלים ועודכנו לאחר מכן אצל חברות הנמל, אותם כספים ינוהלו בקופת גמל מרכזית לקצבה. ויש במסגרת סעיף 49 גם התייחסות לייחודיות של אותן קופת גמל מרכזיות לקצבה, מכיוון שמדובר בארבע שיוקמו, שלוש מהן - אחת לכל חברת נמל, והרביעית לחברת הפיתוח והנכסים, שהיא תכיל גם את גמלאי רשות הנמלים.


המנגנון שנקבע במסגרת ההסכמים, כתוצאה מהמעבר לחברות, אמר, שכל עובד, לאחר שהוא פורש לגמלה, מעבירים בשלו סכום השווה להתחייבות האקטוארית לקופת הגמל המרכזית, לקצבה שעמית מעביד בה הוא חברת הפיתוח והנכסים, ואותה חברה אחראית על תשלום הקצבה מהכספים שנמצאים בקופה ממועד הפרישה ואילך.


החוק קובע, בסעיף 49(ו), שהמועד האחרון לאישור קופת הגמל המרכזית לקצבה יהיה לא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2006. מאחר שלקופות הגמל המרכזיות לקצבה טרם ניתן אישור עד כה, מוצע לדחות את המועד האמור ל-31 בדצמבר 2009.
שלי יחימוביץ
מי אמור לתת את האישור?
היו"ר חיים כץ
ועדת העבודה והרווחה.
אסי מסינג
מי שנותן את האישור לקופת גמל זה הממונה על שוק ההון, וזה, לפי המסגרת המסמיכה בחוק קופות גמל. סעיף 13 בחוק מתייחס לשאלת אישורי קופות גמל. מה שאנחנו מדברים כעת זה על המועד האחרון שבו הממונה יהיה רשאי לתת את אישור קופת הגמל לאותן קופות מרכזיות לקצבה. מוצע כאן גם לאפשר לשר האוצר לדחות את המועד האחרון בצו, וזאת על מנת שלא יהיה צורך לפנות ולעשות תיקון חקיקה נוסף, אם כי יש להניח, ויש לקוות, וייעשו מרב המאמצים, על מנת שהקופות הללו יוקמו עד סוף 2009. זה התיקון הראשון.


התיקון השני הוא תיקון לסעיף 64, שעניינו התייחסות למיסוי שחל על הכספים שמנוהלים כיום בחשבונות נאמנות וטרם הועברו לקופה. גם כאן מוצע לדחות את המועד שקבוע כרגע, שהוא 30 ביוני 2006, למועד 31 בדצמבר 2009, וזאת ללא אפשרות הארכה. זה התיקון המוצע כאן.


בהמשך, אני מניח שנעשה את זה בדיון הבא.
היו"ר חיים כץ
בדיון הבא נדבר על הדיון הבא. בואו לא נערבב מין שלא במינו.


האם יש עוד מישהו שרוצה להעיר בנוסף למשרד האוצר? מאחר שאין אף אחד שרוצה להעיר, היועצת המשפטית תקרא ותעיר את ההערות תוך כדי הקראה, מאחר שלנו יש שתי הערות.
שלי יחימוביץ
אני רוצה להעיר שאני בעד החוק, ואני חושבת שהוא טוב.
היו"ר חיים כץ
לנו יש שתי הערות.
נעה בן-שבת
(קוראת
סעיף 106(1) להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל (רשומת הממשלה 436)

אנחנו רוצים להוסיף "באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת".
היו"ר חיים כץ
האם אתה מגיב לתוספת שאנחנו רוצים להוסיף?
אסי מסינג
ראשית, לטעמי אין צורך באישור ועדה מכיוון מדובר בהארכת מועד לקופה. מאחר שמדובר בהארכת מועד, אני לא רואה אפשרות שהוועדה הזאת אומרת בתשובה לפנייה של שר האוצר אליה, בבקשה להאריך את המועד, שהיא לא רוצה להאריך את המועד. זה לא מתקבל על הדעת. שנית, צריך לשים לב שבחוק רשות הספנות והנמלים עיקר הסמכויות נתונות לוועדת הכספים, ואני לא חושב שיש הצדקה לעשות הפניה לוועדת העבודה והרווחה.
נעה בן-שבת
כמו בזכויות עובדים.
היו"ר חיים כץ
מאחר שזה הגיע לכאן, אנחנו מבקשים שיופיע הסעיף הזה עם תוספת של "באישור ועדת העבודה והרווחה".
נעה בן-שבת
אדוני, סיעת קדימה יחד עם סיעות מרצ, האיחוד הלאומי וחד"ש הגישו הסתייגות, והם מבקשים למחוק את הסמכות לאפשר מועד מאוחר יותר מזה שקבע השר, וגם להקדים את המועד מ-31 בדצמבר ל-1 באוקטובר.
היו"ר חיים כץ
אם סיעת קדימה לא תוריד את ההסתייגות, נצביע על ההסתייגות. אני מקווה שסיעת קדימה תוריד את ההסתייגות. אני לא מצביע על הסתייגות של אנשים שאינם פה.
נעה בן-שבת
(קוראת
סעיף 106(2) להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק י"ט - גמלאות וקופות גמל (רשומות הממשלה 436)

אדוני, אדוני, הסבירו לי ממשרד האוצר שפה מדובר על פטור, ומכיוון שבסעיף הזה מדובר על פטור ממס והם לא רוצים שסמכות הארכה לפטור ממס תהיה בידי השר, זה נראה לי מצב לא בריא, אז אני מורידה את ההערה הזאת.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים להוריד את ההערה שלשר יש סמכות בעניין.
אסי מסינג
ההצעה שלנו כרגע לא כוללת את זה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מורידים את ההערה.
נעה בן-שבת
גם פה יש הסתייגויות של אותן סיעות שהזכרתי קודם.
היו"ר חיים כץ
מאחר שחד"ש והאיחוד הלאומי אינם פה, נפנה לנציגת קדימה ונבקש ממנה שתשאיר רק הסתייגויות דיבור ותוריד את ההסתייגויות המהותיות.
רחל אדטו
בסדר. אני משאירה הסתייגות דיבור.
נעה בן-שבת
גם לגבי הסעיף הראשון?
היו"ר חיים כץ
כן.


מי בעד?

הצבעה

בעד - פה אחד

אושר סעיף 106 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
מאחר שכולם הצביעו בעד, אין מתנגדים, ואין נמנעים. תודה רבה. הישיבה הזאת נעולה. הוועדה תחדש את דיוניה בשעה 12:00, ושוב בהסדרי התוכנית הכלכלית.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45
PAGE
5

קוד המקור של הנתונים