ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/06/2009

שונות., פניית יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט להעברת סעיפים 56 ו-58 מתוך פרק י"ד בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, מוועדת הכלכלה לדיון בוועדה משותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת הכלכלה., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 30) (הפסקת חברות בכנסת של שר), התשס"ט-2009, חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת הכנסת

23.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 20

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, א' בתמוז התשס"ט (23 ביוני 2009), שעה 09:00
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום:
א. של חבר הכנסת אופיר פינס-פז בנושא
"שלוש שנים לחטיפת גלעד שליט"
ב. של חבר הכנסת חיים אמסלם בנושא
"מפקח הונאה בכשרות מטעם הרבנות הראשית הותקף על ידי בעלי איטליז"

2. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי

ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התשס"ט-2009, מוועדת הפנים והגנת

הסביבה לוועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת הפנים והגנת הסביבה,

והרכב הוועדה המשותפת.

3. פניית יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט להעברת סעיפים 56 ו-58 מתוך פרק י"ד

בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים

2009 ו-2010), התשס"ט-2009, וועדת הכלכלה לדיון בוועדה משותפת של ועדת

הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט.
4. קביעת ועדה לדיון בהצ"ח מימון מפלגות (תיקון מס' 30) (הפסקת חברות בכנסת של

שר), התשס"ט-2009 (מ/420).
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רחל אדטו

זבולון אורלב

חיים אמסלם

דני דנון

נסים זאב

אחמד טיבי

יריב לוין

מנחם אליעזר מוזס

אלכס מילר

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

אופיר פינס-פז

ציון פניאן

מאיר שטרית
מוזמנים
נאזם בדר – סגן מזכיר הכנסת

יצחק שד"ר – קצין הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן, יעל סלנט
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
רותי וייס

1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום:

א. של חבר הכנסת אופיר פינס-פז בנושא: "שלוש שנים לחטיפת גלעד שליט".
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אנחנו מתחילים את הישיבה. הנושא הראשון על סדר היום הוא ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום, הגיעו אלינו שני ערעורים, אחד של חבר הכנסת אופיר פינס-פז בנושא 3 שנים לחטיפת גלעד שליט והשני של חבר הכנסת חיים אמסלם בנושא של מפקח הונאה בכשרות מטעם הרבנות הראשית שהותקף על ידי בעלי האיטליז. ראשית לגבי הנושא הראשון, חבר הכנסת פינס תציג את עמדתך, בבקשה.
אופיר פינס-פז
תודה אדוני היושב ראש. אין לי שום תלונה על הנשיאות, ברור, אני גם חושב שהם בחרו נושאים ראויים אבל השבוע זה בדיוק 3 שנים לחטיפה. כרגע יש הפגנה ליד עזה. כל יום יש אירועים וכל יום יש עניינים רק הכנסת לא תדון? אז אני יודע שהכנסת אגב דנה לפני חודש ומשהו, בסדר.
היו"ר זאב אלקין
לא חודש, היה דיון עם הודעת סיכום אפילו לפני שבועיים או שלושה.
אופיר פינס-פז
אני זוכר שזה היה לפני חודש, העלה את זה אילן גלאון ממר"צ, גלעד ארדן השיב, בסדר, אבל זה גלעד שליט, מותר לדבר על גלעד שליט פעמיים בחודש, הכנסת לא תזדעזע. לא הייתי מעלה את הנושא אם זה לא היה באמת 3 שנים בדיוק השבוע. אני חושב שאפשר לקיים על זה דיון, במיוחד אחרי מה ששמענו שעוד אין משא ומתן, אני חושב שחשוב שהכנסת תגיד את דברה וגם אם עשינו פעמיים בחודש – שווה, עשינו מצווה לפי דעתי ובעניין הזה לא צריך לחסוך.
היו"ר זאב אלקין
הבנתי. הסגן התורן היום הוא אורי מקלב, הוא לא פה.
אחמד טיבי
דני דנון יחליף אותו.
היו"ר זאב אלקין
דני דנון לא היה בנשיאות.
דני דנון
לא הייתי בחלק הזה אבל כמו שאמרת קודם, הנושא הזה נידון באריכות לפי דעתי לא לפני חודש אלא לפני כשבועיים וחצי, הייתה הצעת סיכום שהייתה מקובלת כמעט על כל סיעות הבית בנושא, ולכן, אני מניח, שזה הייתה עמדת היושב ראש שהתקבלה בנושא הזה.
היו"ר זאב אלקין
קשה לנחש מה הייתה עמדת היושב ראש בלי שהסגן התורן פה, אומנם נמצאים פה 3 סגנים - - -
אחמד טיבי
אלכס מילר היה, בבקשה אלכס.
היו"ר זאב אלקין
אני חייב להגיד שאני מבין את הפנייה של חבר הכנסת פינס, הנושא הוא חשוב, הוא גם לא נושא שהוא במחלוקת בבית. אני בהחלט מבין את הבקשה של חבר הכנסת פינס והנושא בהחלט ראוי ואני מרגיש אי נוחות מסוימת אם ועדת הכנסת לא תאשר נושא כזה.

אני מביא להצבעה לאשר בתוספת להצעות דחופות שכבר אישרו את הצעתו של חבר הכנסת של אופיר פינס-פז על 3 שנים לחטיפת גלעד שליט.
אחמד טיבי
אתם מצביעים בניגוד להצבעת הנשיאות.
היו"ר זאב אלקין
קורה.
אלכס מילר
אני חושב שאכן הנושא ראוי, אני חושב שניתן לאשר את זה ואין שום בעיה עם זה ואם פעם הבאה חבר הכנסת טיבי יביא נושא ראוי כנגד החלטת הנשיאות יכול להיות שגם את הנושא של אחמד טיבי אנחנו נאשר, אבל עדיין לא הגענו למצב הזה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מקלב בוקר טוב, אני מעדכן אותך שאנחנו דנים כאן בערעור הראשון של חבר הכנסת פינס וכרגע רוח הדברים של החברים כן לאשר את הפנייה של חבר הכנסת פינס על 3 שנים לגלעד שליט כי הנושא מספיק חשוב. נכון שהתקיים כבר דיון אבל זה לא מונע מהכנסת לקיים דיון נוסף ואמרתי שארגיש אי נוחות, ואני מבין שזאת גם דעת החברים, אם דווקא נדחה נושא כזה בדיוק בשלוש שנים לחטיפה. אבל אם אתה רוצה בכל זאת לנמק את ההתנגדות כי אתה סגן היושב ראש התורן - - -
זבולון אורלב
אני מציע לך לא להשתמש בזכות הזאת.
אורי מקלב
אני לא משתמש בזכות הזאת, אני רק רוצה להגיד שכשישבנו בנשיאות, הפוך, חשבנו שהנושא הזה מאוד, מאוד חשוב. איך אמר היושב ראש, זה לא דווקא פעם ב-3 שנים אלא כל יום ויום אנחנו שליט.
אחמד טיבי
היושב ראש נפגש אתמול עם נועם שליט.
היו"ר זאב אלקין
גם סיעת הליכוד נפגשה וסיעת ש"ס.
זבולון אורלב
אז מה? אחרי 3 שנים אי אפשר להקדיש עוד כמה דקות?
אחמד טיבי
יש פה התקפה על הנשיאות ועל היושב ראש - - -
זבולון אורלב
נכון, התקפה מוצדקת.
אחמד טיבי
היא לא מוצדקת.
אופיר פינס-פז
ערביי ישראל צריכים להיות בעד שחרור גלעד שליט.
אחמד טיבי
גם אני נפגשתי - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אני מבקש בבקשה.
אחמד טיבי
הוא לוקח את זה למחוזות, הוא הופך להיות אופיר פינס.
היו"ר זאב אלקין
הוא לוקח את זה למחוזות כי אתה מפריע לחבר הכנסת מקלב לדבר, אם חבר הכנסת מקלב ידבר אף אחד לא ייקח שום דבר לשום מחוז.
אורי מקלב
לא שמעתי אם חבר הכנסת אחמד טיבי אמר ששליט נפגש אתמול גם עם סיעת יהדות התורה.
אחמד טיבי
לא עודכנתי.
אורי מקלב
גם היום שצוין זה 3 שנים בלוח העברי, זה היום, אנחנו הקדמנו את זה ביום אחד כי כולם נמצאים כך שלא רק שהוא ציין את סיעת יהדות התורה, הוא גם ציין את הפגישה שלו עם מנהיג יהדות התורה הרב אליישיב שאנחנו גם אלה שהפגשנו אותו, כולם ביחד כי כולם מרגישים, גם יהדות התורה, כולם צריכים גם לעודד אותו וגם לחזק אותו וגם לפעול ביחד לשחרור שליט ואין על זה ויכוח בכלל ואף אחד לא דחה את ההצעה בגלל שהייתה בעיה בגופם של דברים, פשוט בגלל שדנו בתקופה האחרונה כמה פעמים האם זה במקום, אבל אם החברים רואים שיש צורך וכך ההרגשה אז אדרבא, אנחנו נתמוך בזה.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה הצעה לאשר את פנייתו של חבר הכנסת פינס כהצעה דחופה נוספת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר.

1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום:
ב. של חבר הכנסת חיים אמסלם בנושא
"מפקח הונאה בכשרות מטעם הרבנות הראשית הותקף על ידי בעלי איטליז".
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לערעור הבא של חבר הכנסת חיים אמסלם, בבקשה.
חיים אמסלם
תודה. אני רוצה להקדים ולומר, מטעם חוק פיקוח על הונאה בכשרות בסך הכל יש בארץ 3 מפקחים ו-3 המפקחים האלה מכסים את כל הארץ לפי צורה מדגמית. אנחנו מעוניינים שכל עם ישראל כדי לאכול כשר לא יצטרך להזדקק לכל מיני בד"צים. אני רוצה לדעת שאיפה שיש תעודת רבנות שזה כשר ואני בהחלט יכול לאכול.
מאיר שטרית
יבוא משיח אז.
חיים אמסלם
הלוואי. הלוואי שהיינו מצליחים להגיע לידי כך. כשאנחנו לא מבינים את הדחיפות שכאשר מפקח שעושה את עבודתו, בסך הכל 3 מפקחים בכל הארץ, נכנס לאטליז, מתחיל לבדוק, מקבל יחס ברוטלי, מקבל מכות, כמעט הרג אותו שם ואנחנו לא מבינים את הדחיפות שבדבר הזה- כנראה אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים למערך הכשרות של מדינת ישראל, ואחר כך אנחנו מלינים למה יש בד"ץ כזה ולמה יש בד"ץ כזה ולמה המחירים כאלה? רבותי, הכשרות הבסיסית של מדינת ישראל חשובה לכולנו.
מאיר שטרית
זה ראוי להצעה רגילה, תגיש הצעה רגילה תדבר 10 דקות, למה 3 דקות?
חיים אמסלם
אני אגיד לך למה, כי אני חושב שהדחיפות שבדבר מראה על הרצינות שמתייחסים לזה.
מאיר שטרית
הפוך. הצעה רגילה מראה על הרצינות שאתה מייחס לזה.
חיים אמסלם
אני מייחס לזה ואני חושב שגם אתה מייחס לזה ואני חושב שכולכם, כל מי שמעוניין לאכול כשר ולדעת שכשהוא קונה דבר המוצר כשר בכשרות בסיסית חשוב לו - - -
מאיר שטרית
אתה צודק.
חיים אמסלם
ולא לומר: רבותי, אם הוא פגע בו או נהג בו באלימות שילך להתלונן במשטרה, זה לא כך. יש לנו בסך הכל 3 מפקחים אז בוא נסגור את הרבנות, זה הכל. אני חושב שזה מאוד דחוף.
אחמד טיבי
אז מה ההצעה? לסגור את הרבנות?
היו"ר זאב אלקין
אני מתנגד בתוקף שעכשיו נדע מה ההצעה. הרי בסך הכל הוא מבקש להעלות הצעה דחופה לסדר. אם נאשר לו הוא יעלה אותה. הכנסת תחליט מה לעשות עם זה. יכול להיות שתעביר לוועדה לדיון. אחר כך הוועדה כבר היא זאת שתמליץ לסגור את הרבנות או לא, אבל אנחנו כרגע בשלב של קביעה אם כן לדון או לא לדון. אני מבין שזה הערעור היחידי שיש לנו, גם נדמה לי שסדר היום ביום רביעי הוא לא עמוס במיוחד.
זבולון אורלב
אגב, אני חייב להעיר על הדברים של חבר הכנסת שטרית. המציאות מוכיחה שדווקא הנושאים הרציניים ביותר עולים בפרוצדורה של הצעות דחופות ולא הצעות רגילות.
מאיר שטרית
זה מצער.
זבולון אורלב
נכון, אבל זאת הנורמה התרבותית.
היו"ר זאב אלקין
זבולון, בכנסת הזאת דווקא יחסית מרבים להשתמש בהצעות רגילות לסדר.
זבולון אורלב
קח עדיין את סדר היום מאז שהתחילה הכנסת ותראה שהנושאים הרציניים ביותר, החשובים ביותר, הקריטיים ביותר הם הצעות דחופות.
היו"ר זאב אלקין
אני רוצה לתת לחבר הכנסת מקבל להגיב ואחר כך נחליט.
זבולון אורלב
הוא לא יהיה נגד כשרות.
אורי מקלב
ראשית אני לא מתנגד למה שאומר חבר הכנסת אורלב, גם זה נכון אבל מצד שני, אני רואה את עצמי כשאני מגיש הצעה רגילה לסדר, יכול להיות שאני מגיש אותה ביום רביעי וביום חמישי, אני לא יודע אם זה ההצעות החשובות אבל הדחופות ביותר שיותר אקטואליות בהצעות לסדר זה קורה יותר ביום ראשון ולכן יכול להיות שהצעות דחופות לסדר נראות שהן יותר אקטואליות, יותר חשובות. אני מדבר את זה רק כהערה למה שאמרת קודם.

ראשית אני רוצה להעיר על מה שאומר חבר הכנסת אמסלם. זה שהוא משגיח מטעם הרבנות ולא מטעם איזה בד"ץ לא צריך לא להגדיל ולא להמעיט מהעניין. כל משגיח כשרות, גם משגיח כשרות שהיה נפגע, גם אם הוא היה משגיח של בד"ץ – גם הייתה לזה חשיבות מאוד גדולה.
זבולון אורלב
הוא בכל זאת שליח של המדינה.
חיים אמסלם
חבר הכנסת מקלב, אתה יודע היטב - - -
אורי מקלב
אני רוצה לשקף את דבריך בצורה אחרת. לא בגלל שאתה רוצה שכל אדם יוכל לאכול מכל הכשר מרבנות ולאו דווקא מבד"ץ, מה זה קשור? מי שנפגע, משגיח של בד"ץ או משגיח של מישהו אחר – זה חשוב מאוד. נכון, יש כאן נציג של גוף ממלכתי, נציג שמבחינתנו אנחנו צריכים לתת לו הגנה. הוא הותקף על רקע תפקידו ועל כך שהוא הלך לעשות את תפקידו והותקף קשה מאוד. אין ספק שיש לזה חשיבות אבל תמיד לנשיאות יש לנגד עיניה הרבה נושאים ובתוך סדר הדברים יש לפעמים שינויים כאלה ואחרים אבל לגופם של דברים, אין ספק, זה דבר שהיה צריך לעלות על סדר היום.
היו"ר זאב אלקין
כלומר באופן עקרוני אין לך התנגדות לנושא בשם הנשיאות?
אורי מקלב
לא רק שאין לי התנגדות עקרונית, הייתה הצעה להגיש את זה כשאילתה דחופה כי העיקר החשוב הוא מה עשו למען המטרה, איך אנחנו יכולים למנוע, הרי אנחנו צריכים באמת לגנות דבר כזה. מצד שני חשבו שהחשיבות הגדולה תהיה תשובת השר בנושא מה נעשה ואיך מונעים את זה בעתיד, אז כל דרך שהיא נתמוך בה.
זבולון אורלב
שאילתה דחופה, כאן זה יעבור אחרי זה לוועדה ויתקיים דיון, זה רק צריך לעבור.
היו"ר זאב אלקין
אם הנושא הראשון לא היה בעל חשיבות כזאת כמות שהוא יכול להיות שהיינו דוחים את כל הערעורים כמו שאנחנו נוהגים בדרך כלל, אבל הנושא הראשון, שליט, היה ברור שנכון לאשר אותו. אחרי שאישרנו את הראשון ויש רק ערעור אחד, יכול להיות שלא נכון לעשות איפה ואיפה וסדר היום לפי הבנתי לא עמוס במיוחד ביום רביעי זה, הוא סדר יום רגיל ואני מבין מדבריו של חבר הכנסת מקלב שגם לנשיאות אין התנגדות מיוחדת לנושא אלא פשוט הוא לא נכנס לאותם 5 הנושאים שהנשיאות ראתה לנכון, אז הייתי ממליץ בפני הוועדה לאשר גם את הערעור הזה.
זבולון אורלב
אנחנו בעד לאשר.
אחמד טיבי
אפשר לקרוא לעוד אנשים שיגישו ערעורים אדוני?
היו"ר זאב אלקין
זה נסגר, יכול להיות שזה בוקר של שעת רצון.
היו"ר זאב אלקין
אני מציע לאשר את הערעור של חבר הכנסת אמסלם, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הערעור אושר.
מאיר שטרית
אני רוצה להוסיף הערה לחברי ועדת הכנסת, יש פה הרבה חברי כנסת צעירים, מאחר וזבולון אורלב שגם הוא צעיר יחסית אומר שהנוהג הוא שהדבר הרציני הוא הצעות דחופות אני רוצה לתקן אותך ולומר לך זה לא המצב. בכנסות ותיקות, אני מדבר על הכנסת ה-10, 11, 12 אולי, בכנסות האלה ההצעות הדחופות היו דרך לנסות לקבל הצעה נוספת מעבר להצעות הרגילות. אם מישהו ייכנס לפרוטוקול של הכנסת של אותם שנים תראו שעיקר הדיון בימי רביעי היה בהצעות לסדר כאשר ניסיון לקבל הצעות נוספות מחוץ למכסה היה באמצעות הצעות דחופות, זה היה תרגיל. הכנסת דנה בהצעות לסדר כמו שדנים היום בחוקים והקואליציה הייתה מתגייסת, כל הקואליציה להפיל את ההצעה לסדר של האופוזיציה, זה פשוט לא יאומן המלחמה כי עיקר הנושא היה דיון בנושא, לאו דווקא העברת חוק כלשהו.
זבולון אורלב
מאיר, אנחנו לא בתרפפ"ו, עזוב.
מאיר שטרית
אני מעיר שהחברים ידעו את המציאות ואת האמת, זה לא מה שאמרתי, זה הפוך. לכן אני אומר, אנשים שרוצים להעלות נושא ברצינות לדיון בכנסת, הדרך לעשות את זה היא דווקא בהצעה רגילה לסדר שיש לך 10 דקות על חשבון המכסה שלך, אתה יכול להרחיב בנושא, זה עובר לוועדה, זה נדון, אתה יכול אחר כך לפעול לטובת העניין, בהצעה דחופה אתה מדבר 3 דקות - - -
אברהם מיכאלי
היום לצערנו בהצעות לסדר הרגילות ספסלים מדברים באותו יום.
מאיר שטרית
היום הכל הפך להיות מיותר לגמרי.
זבולון אורלב
גם לא השר הנוגע בדבר עונה לך.
אברהם מיכאלי
השר לא מגיע והספסלים ריקים.
מאיר שטרית
זה הפך להיות זילות שלא דנים לא בזה ולא בזה. זה רק להיסטוריה.

2. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התשס"ט-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת הפנים והגנת הסביבה, והרכב הוועדה המשותפת.
היו"ר זאב אלקין
הנושא השני שעל סדר היום, בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התשס"ט-2009, מוועדת הפנים והגנת הסביבה לוועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת הפנים והגנת הסביבה, והרכב הוועדה המשותפת, ותיכף אקריא את ההרכב המוצע.


הנושא הזה כבר עמד על סדר יומה של ועדת הכנסת ואז היו 3 ועדות שטענו לטיפול בהצעת החוק הזאת – מדע, חוקה ופנים. בסופו של דבר הוחלט להגיע לסיכום ולהעביר את זה לפנים אבל כנראה אחרי כמה שבועות של עבודה נמרצת על החוק החליטה ועדת הפנים שהיא בכל זאת מעדיפה ועדה משותפת עם ועדת המדע. למען הסדר הטוב וההגינות בדקתי את זה גם עם יו"ר ועדת החוקה שהוא אז זה שטען לטיפול בחוק שהפיתרון החדש מקובל עליו כדי שלא יהיה כאן מצב שהחלטנו משהו בהסכמה איתו ואחר כך שינינו שלא בהסכמה איתו. התברר שזה מקובל גם עליו, אין לו התנגדות להצעה הזאת ולכן אני מביא לפה הצעה שאין לה התנגדות מאף אחד מאותם 3 ראשי הוועדות להקים ועדה משותפת לטיפול בחוק הזה בהרכב הבא: חבר הכנסת מאיר שטרית – יושב ראש, חברים: חברי הכנסת איתן כבל ואברהם מיכאלי – שלושתם מטעם ועדת המדע וחבר הכנסת כרמל שאמה, חבר הכנסת אריה ביבי וחבר הכנסת חמד עמאר – שלושתם מטעם ועדת הפנים. זאת ההצעה שהובאה אלי על ידי יושב ראש ועדת הפנים, אני מבין שהיא מתואמת גם עם יושב ראש ועדת המדע וכפי שאמרתי, אין התנגדות גם ליושב ראש ועדת החוקה. אני חייב לציין, חבר הכנסת הורוביץ הביע בפנינו התנגדות וביקש להשאיר את זה בוועדת הפנים.


אני מביא את ההצעה הזאת להצבעה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה, זה עבר לוועדה המשותפת.

3. פניית יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט להעברת סעיפים 56 ו-58 מתוך פרק י"ד בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, וועדת הכלכלה לדיון בוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר היום, סעיף מס' 3, פניית יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט להעברת סעיפים 56 ו-58 מתוך פרק י"ד בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, קרי חוק ההסדרים בלשון העם, מוועדת הכלכלה לדיון בוועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט.

אזכיר לכולנו שכשנידון הנושא כאן במהלך הדיונים על חוק ההסדרים כבר אז טען יו"ר ועדת החינוך שזה מה שנכון לעשות ושהוא מתכוון לפנות, אומנם הצביע אז ביחד עם כולנו להעברה לוועדת כלכלה אבל הזהיר מראש שבכוונתו להביא בפני ועדת הכנסת הצעה להקמת ועדה משותפת. יושב ראש ועדת הכלכלה לא כאן אבל אני אבשר לכם שהנושא הזה מתואם גם איתו, הוא מסכים להקמת ועדה משותפת. נכון לעכשיו 2 ועדות לא מסרו לנו את השמות אבל זה ידרוש עוד פעם הצבעה פה, לצערי. אני מביא כרגע רק את ההכרעה העקרונית על הקמה של ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך בראשות יושב ראש ועדת הכלכלה, לאחר מכן נביא את האיוש של הוועדה המשותפת. הבקשה הייתה שהוועדה המשותפת תהיה 10 חברים, 5 על 5, נאשר גם את העניין הזה שתוקם ועדה משותפת 10 חברים, 5 מכל וועדה בראשות ועדת הכלכלה.

מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע? ההצעה אושרה.

חבר הכנסת אורלב, כדי שהוועדה המשותפת תוכל לעבוד - - -
זבולון אורלב
אני אדבר עוד היום.
היו"ר זאב אלקין
זה ידרוש להביא בפנינו בחתימה של 2 ראשי הוועדות את השמות ואז נאשר את זה, או שנכנס במיוחד ועדת כנסת או שנאשר את ההרכב רק ביום שני הבא.

4. קביעת ועדה לדיון בהצ"ח מימון מפלגות (תיקון מס' 30) (הפסקת חברות בכנסת של שר), התשס"ט-2009 (מ/420).
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לסעיף הבא שעל סדר היום, קביעת ועדה לדיון בהצ"ח מימון מפלגות (תיקון מס' 30) (הפסקת חברות בכנסת של שר), היא למעשה הצעת חוק שנלווית להצעת חוק שאושרה ביחד איתה אתמול במליאה, מה שקרוי בלשון העם, הנורווגי הקטן, הצעת חוק נורווגי על שר אחד. במסגרת הדיון על הצעת החוק השנייה, הראשונה לא היה ספק - - -
מאיר שטרית
אולי יהיו עוד שרים שירצו להתפטר.
היו"ר זאב אלקין
לגבי הצעת החוק הראשית לא היו בקשות אחרות והיא עברה לוועדת החוקה לפי ההמלצה של הייעוץ המשפטי וקביעה של המליאה. לגבי הצעת החוק השנייה בנוסף להצעה להעביר את זה לוועדת החוקה נאמרה במליאה הצעה להעביר את זה לוועדת הכספים. אני מבין את ההצעה שנאמרה, זה היה חלק ממאבק פרלמנטרי בעצם החוק אבל ברור שמדובר כאן על חטיבה אחת, שני חוקים שקשורים אחד בשני.
דני דנון
לא יו"ר ועדת כספים אמר את זה.
היו"ר זאב אלקין
לא, יו"ר ועדת כספים לא ביקש את זה.
דני דנון
ברכה.
היו"ר זאב אלקין
כן.
זבולון אורלב
זה ניצול לרעה של תקנון הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
מי שהציע את זה הוא חבר הכנסת ברכה כחלק - - -
זבולון אורלב
כל הבעיה בגלל איזו גחמה אישית - - -
היו"ר זאב אלקין
כחלק ממאבק פרלמנטרי בחוק אבל ברור שלא ניתן להפריד בין שני החוקים האלה, אפשר להתנגד להם, אפשר לתמוך בהם אבל המקום הנכון לדון בשניהם ביחד זה כמובן בתוך ועדת החוקה לכן אנחנו כאן נכבד את המאבק הפלמנטרי אבל לא נעשה חוכא ואטלולא מהכנסת ולכן אני ממליץ אפילו לא לקיים על זה דיון יותר מדי רציני אלא מייד לקבל כאן החלטה שהנושא יעבור לוועדת החוקה כחוק משלים, אפילו דיון במליאת הכנסת התקיים ביחד בשני החוקים האלה באופן משולב.
מנחם אליעזר מוזס
גם סגן שר?
היו"ר זאב אלקין
על זה תדון ועדת חוקה.
זבולון אורלב
אם יהיה סגן שר אני אוסר על הפרוות.
היו"ר זאב אלקין
על זה תדון ועדת חוקה.


אני מביא לחברים הצעה לאשר את ועדת החוקה כוועדה שמוסמכת לדון בחוק הזה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הבקשה אושרה והחוק יעבור לוועדת החוקה. תם סדר היום, תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 09:35

קוד המקור של הנתונים