ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/06/2009

הקמת ועדת משנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים - בהתאם לסעיף 15 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכלכלה

23.6.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 35

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שלישי א' בתמוז התשס"ט (23 ביוני 2009) בשעה 10:30
סדר היום
הקמת ועדת משנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים –

בהתאם לסעיף 15 לתקנון.
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

דני דנון

חמד עמאר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הקמת ועדת משנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים –
בהתאם לסעיף 15 לתקנון
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את הישיבה השנייה היום, ולא האחרונה. אנחנו נאשר את הקמת ועדת המשנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים בהתאם לסעיף 15 לתקנון הכנסת.

ב-16 ביוני הפצנו לחברי ועדת הכלכלה את הודעתנו על ועדת המשנה וביקשנו מי מחברי הכנסת מעוניין להיות בוועדת המשנה. נרשמו: חבר הכנסת דני דנון, חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת כרמל שאמה וחבר הכנסת מנחם מוזס.

אני מציע כי חבר הכנסת דנון יעמוד בראשות ועדת המשנה. על-פי סיכום עם חבר הכנסת דנון הוועדה תחל להתכנס לאחר שיסתיימו במליאת הכנסת ההצבעות על התקציב והצעת חוק ההסדרים ב-16 ביולי, וזה יעבור.

אני מעמיד את הקמתה של ועדת המשנה להצבעה. מי בעד? אין מתנגדים, אין נמנעים.

ועדת המשנה לשירותי בנקאות למשקי בית ולעסקים קטנים ובינוניים אושרה פה אחד, ויושב הראש שלה הוא חבר הכנסת דנון. אני מבין שאתה רוצה למסור מספר מילים לאומה. בבקשה.
דני דנון
תודה, אדוני היושב ראש. ראשית, אני שמח שחברי האופוזיציה חזרו לתפקוד מלא במשכן. אני אמרתי להם שהם מזכירים את סדרת הפולישוקים שמחרימים ומשביתים. אני גם פניתי ליושב ראש הכנסת שישקול להוריד להם ימי שביתה על כך שלא היו בוועדה שלנו, ועדת הכלכלה. סדרת "פולישוק" משקפת יותר מציאות ממה שקורה פה.

לעניינינו, אני מודה לאדוני היושב ראש ולוועדה. אני רואה חשיבות רבה מאוד בנושא של הצרכן. אני כנבחר ציבור עוקב בדאגה אחר הפעילות של הפרט מול הבנקים, ובכוונתי בוועדה לראות מה העלו המסקנות ביישום הרפורמה. לפי הפרסומים האחרונים, יש בעיות. אנחנו נלמד את הנושא, ונראה איך אנחנו יכולים להיטיב עם האזרח הקטן. האזרח הקטן מבחינתי זה פורטונה מדימונה ובעל המכולת בכל מקום אחר שצריך להתמודד עם מצוקת אשראי ועם מגבלות כאלה ואחרות שהבנקים מטילים עליהם. כמובן, נעשה את זה בשיתוף מלא עם יושב ראש הוועדה. נושאים שיהיו עקרוניים ומהותיים, נביא אותם לשולחן מליאת הוועדה. יחד נפעל כדי שהבנקים ימשיכו להיות גופים חזקים וחשובים, אבל האזרח הקטן לא ייפגע מכך. אני מודה ליושב ראש.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודה לך. אני מנצל את ההזדמנות להודיע שב-30 ביוני, ביום שלישי הקרוב, המפקח על הבנקים צריך להיות כאן, על-פי חוק, ולדווח לנו בנושא העמלות והרפורמה בעמלות. הדבר הזה יתקיים פה בדלתיים פתוחות. יכול להיות שבדיון יעלו שאלות נוספות בענייני בנקים שמעסיקים את דעת הקהל בימים האחרונים.

אני מאחל לך בהצלחה ותכף ניפגש פה לדיון על הרפורמה הגדולה במנהל מקרקעי ישראל. תודה רבה.

הישיבה ננעלה ב-10:45

קוד המקור של הנתונים