ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/06/2009

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכלכלה

23.6.2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 34

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום שלישי א' בתמוז התשס"ט (23 ביוני 2009) בשעה 10:00
סדר היום
צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3), התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה:
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3), התשס"ט-2009
היו"ר אופיר אקוניס
בוקר טוב. אנחנו נפתח את הישיבה בנושא צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3), התשס"ט-2009. מי מטעם משרד המשפטים? יש פה מכתב משר המשפטים, להקריא לך אותו?
הילה דוידוביץ
אני מכירה את המכתב.
היו"ר אופיר אקוניס
תסברי את אוזנינו מה קורה כאן.
הילה דוידוביץ
תיקון מס' 3 לחוק שירות נתוני אשראי התקבל בכנסת ביולי 2007, והוא מבקש להסיר מקצת מן המגבלות שהוטלו בחוק על איסוף ומסירה של מידע בדבר עמידותו של אדם בהתחייבויות כספיות שקיבל על עצמו.

התיקון כאמור התקבל ביולי 2007, והמועד האחרון שנקבע לכניסתו לתוקף של התיקון הוא 30 ביוני 2009, כלומר בסוף החודש הקרוב. סעיף 6 לתיקון קובע כי כל עוד לא הותקנו תקנות שר המשפטים ידחה באישור הוועדה את תחילתו של כניסתו לתוקף של התיקון. הטיוטה הראשונית של התקנות הונחה על שולחן הוועדה בכנסת הקודמת; באוגוסט האחרון נערך לגביה דיון אחד, ומאז התפזרה הכנסת ולא נערך עוד דיון. לכן נאלצנו לבקש דחייה עד יוני 2009.

מאז משרד האוצר הציע לנו מספר הצעות להוסיף לטיוטת התקנות. אנחנו בוחנים אותן. הנושא כרוך בשיקולים משפטיים וכלכליים שונים. עובד איתנו יועץ חיצוני ששכרנו לעניין, ולכן אנחנו נזקקים ונדרש לנו עוד זמן כדי להשיג את מטרת התיקון בצורה מקיפה ושלמה. מכאן באה הבקשה שלנו לחודשיים נוספים.
היו"ר אופיר אקוניס
חלק מהמשרד מבקש יותר ולשכת השר מבקשת פחות.
הילה דוידוביץ
אנחנו כפופים לשר. השר שלנו אישר חודשיים בלבד.
היו"ר אופיר אקוניס
הילה דוידוביץ מבקשת עד 30 בדצמבר.
הילה דוידוביץ
אנחנו ביקשנו יותר.
אתי בנדלר
הם ביקשו מהשר, והשר לא אישר את בקשתם.
הילה דוידוביץ
השר אישר רק חודשיים.

כמובן, לוח הזמנים יהיה צפוף, אבל אנחנו בשלבים מתקדמים.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל לוח הזמנים קשור אלינו יותר מאשר אליכם.
אתי בנדלר
הוועדה צריכה לשמוע מתי בדעת המשרד להניח את התקנות על שולחן הוועדה.
הילה דוידוביץ
אנחנו נגיש בקרוב מאוד, תוך שבועיים שלושה. אני לא יכולה להתחייב על יום ספציפי, אבל בקרוב.
לאה ורון
תנקבי פחות או יותר – בתחילת חודש כזה או אחר.
הילה דוידוביץ
אני מקווה שבאמצע-סוף יולי.
היו"ר אופיר אקוניס
מתי אתם מתכוונים שנדון בזה?

אני קיבלתי אתמול מכתב מאוד מעניין מיושב ראש הכנסת או ממנכ"לו, שצוות העובדים הקבועים של הכנסת יוצא לחופשתו השנתית באמצע חודש אוגוסט. אני מודיע כאן שאני אפילו אעשה את זה כמה ימים לפני כן. חוץ מזה שב-2 באוגוסט הכנסת כבר יוצאת לפגרת הקיץ. אז אם את מדברת על סוף יולי, וכולנו מתכנסים ליציאה לחופשה בתחילת אוגוסט, שזה דבר מקובל במדינת ישראל במדינות אחרות בעולם המערבי- -
הילה דוידוביץ
אני מבקשת שכפוף ללוח הזמנים, ככל שלא נצליח מיום שהגשנו לשולחן הוועדה את הנוסח, לבקש הארכה.
היו"ר אופיר אקוניס
הארכת מועד כניסה נוספת? השר נאמן כותב: "מאחר שמדובר בבקשה שלישית להארכת מועד כניסת התוקף לחוק מן הראוי שתהיה זו הבקשה האחרונה בשרשרת הבקשות לדחייה". הוא כותב לי את זה, והוא מתכוון בכלל אליכם.
הילה דוידוביץ
אנחנו ביקשנו הארכה כי אין לנו עדיין טיוטה מגובשת כך שאפשר יהיה להגיש אותה מחר לשולחן הוועדה. אחרת לא היינו מבקשים את ההארכה. ביקשנו הארכה כי אנחנו צריכים עוד זמן מה. לצערנו, אישרו לנו רק חודשיים- -
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא פה. מה את מציעה? אולי נחזור ל-30 בדצמבר.
אתי בנדלר
יושב ראש הוועדה שהוא מליאת הוועדה צריך לקבוע.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי נקבע תאריך יותר מאוחר.
לאה ורון
אולי ינואר 2010.
הילה דוידוביץ
זה בניגוד להמלצתו של שר המשפטים.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל שר המשפטים מבקש מאתנו דבר שאנחנו לא נוכל לקיים בסד הזמנים הזה מכיוון שאנחנו נכנסים לדיון על תקציב המדינה להכנה לקריאה שנייה ושלישית בכל הסעיפים. כלומר, במושב הקיץ אני לא רואה את הדבר הזה מתקיים; גם בחודש אוגוסט אני לא רואה את הדבר הזה מתקיים וגם לא בספטמבר ובאוקטובר, שבהם גם שר המשפטים יחוג כמו כל עמנו את החגים היהודיים ואפילו בצורה יותר אדוקה מחלק מאתנו.
לאה ורון
הוועדה יודעת לחשב את לוח הזמנים שלה. אנחנו אפילו מקפידים להוציא סדר יום בטווחים של שלושה שבועות מראש. כלומר הוועדה יודעת לומר כבר היום שבמהלך הדיונים על חוק ההסדרים היא בוודאי לא תוכל להכניס תקנות שלכם, וב-2 באוגוסט יוצאים לפגרה. חוץ מזה, יש לפחות 10-9 סטים של תקנות של משרדים אחרים שהועברו לוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. של שר התחבורה, למשל.
אתי בנדלר
אני מזכירה לכם את הפרקים שפוצלו בחוק ההסדרים.
לאה ורון
לכן זה מביא אותנו לינואר 2010.
אתי בנדלר
טוב וראוי שהשר יגביל את עובדי משרדו באשר למועד העברת התקנות לוועדה. אבל יושב ראש הוועדה הוא שצריך להחליט מתי הוועדה יכולה לדון בדבר.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שעד סוף שנה זו נסיים. זה נראה לי נכון מבחינת הזמנים שלנו.
הילה דוידוביץ
אני קצת מתחבטת. זאת הייתה הבקשה המקורית שלי, אני פשוט מתחבטת כי זה בניגוד להמלצת השר.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שתעבירי לשר את החלטת הוועדה ל-31 בדצמבר 2009. זה כפי שביקשתם מלכתחילה.
הילה דוידוביץ
השר לא אישר לנו, ואנחנו כמובן כפופים להחלטתו.
היו"ר אופיר אקוניס
אז אני מציע שתעבירו לשר בכל זאת את החלטתנו לגבי 31 בדצמבר 2009 עם כל הנימוקים. הנימוקים, שהוא מכיר אותם, הם גם כבדי משקל ומגוונים, החל מהעבודה העמוסה של הוועדה הזאת עד סוף מושב הקיץ, כולל החגים היהודיים ומועדי הפגרה. גם אתם תכינו את התקנות. יהיה לכם יותר זמן, מה שרציתם מהתחלה.
אתי בנדלר
אני מציעה שלא. אני מציעה שהם יהיו כפופים לשר באשר למועד העברת התקנות לוועדה, ואדוני יקבע את סדר היום של הוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
אבל אנחנו רוצים לקבוע תאריך.
אתי בנדלר
אתה מחליט שהחוק ייכנס לתוקפו ב-31 בדצמבר 2009 בהנחה שעד לאותו מועד הוועדה תשלים את הדיונים בתקנות.
היו"ר אופיר אקוניס
זה הניסוח.
הילה דוידוביץ
אם תוכלו להעביר גם מבחינתכם את המסר הזה לשר.
לאה ורון
הפרוטוקול יופץ ואפשר לצרף אותו לשר, והוא יוכל לעיין בו ולראות מה עמד מאחורי השיקול לדחות עד 31 בדצמבר.
הילה דוידוביץ
אנחנו נעמוד כפוף ללוח הזמנים שלו.
היו"ר אופיר אקוניס
אנא הקריאי את הצו.
הילה דוידוביץ
הקראה: צו שירות נתוני אשראי (דחיית תחילתו של תיקון מס' 3), התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירות נתוני אשראי (תיקון מס' 3), התשס"ז-2007 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני מצווה לאמור:

דחיית תחילתו של


1. תחילתו של החוק תידחה ליום י"ד בטבת תש"ע 31 בדצמבר

תיקון מס' 3 לחוק


2009.
היו"ר אופיר אקוניס
קרוב לט"ו בשבט. חודש ויום לפני ט"ו בשבט.

אנחנו מאשרים את ההצעה עם התיקון. את התקנות תעבירו עד אמצע-סוף יוליץ
הילה דוידוביץ
אבל עכשיו אם אתם מאריכים אז נהיה כפופים ללוח הזמנים של השר.
היו"ר אופיר אקוניס
גם הן בוודאי רוצות לצאת לחופשת הקיץ שלהן. מה הודיע מנכ"ל משרד המשפטים לגבי חופשת הקיץ שלכם?
הילה דוידוביץ
אין לנו פגרה. כל אחד יכול לקחת חופשה לפי בחירתו. אנחנו נהיה כפופים ללוח הזמנים של השר. אני אדבר עם העוזר של השר. אני יכולה להתחייב שעד סוף אוגוסט נעביר את התקנות.
היו"ר אופיר אקוניס
מצד שני אני מבקש שהתקנות לא יגיעו ב-29 בדצמבר.
הילה דוידוביץ
לא, ככל שיוחלט שאנחנו כפופים ללוח הזמנים של השר, התקנות יגיעו עד סוף אוגוסט.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מודיעים שהשר יכול לבקש בקשה להארכה נוספת.
אתי בנדלר
ככל שימצא לנכון בהתחשב בהתפתחויות.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-10:30

קוד המקור של הנתונים