ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 - פרק כ"ג-שיפור זכויות עובדים

פרוטוקול

 
PAGE
28
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

24.6.2009


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 37

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ב' בתמוז התשס"ט (24 ביוני 2009), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

(תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2020), התשס"ט-2009

פרק כ"ג, סעיפים 122 ו-123 - שיפור זכויות העובדים
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אילן גילאון

שלי יחימוביץ
מוזמנים
שר החינוך גדעון סער

עו"ד דן אורן, משרד המשפטים

עו"ד ענבל רונן, משרד האוצר

מיכל צוק, רכזת תעסוקה ועלייה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל יעקבי, רפרנט תעסוקה ועלייה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד מיכאל אטלן, היועץ המשפטי, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד נג'ואן שביטה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד דבורה אליעזר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אבי אורנן, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

רבקה מקובר, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אפרת גור, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד אוהד גלעדי, הלשכה המשפטית, ההסתדרות הכללית החדשה

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת

אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

(תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2020), התשס"ט-2009

פרק כ"ג, סעיפים 122 ו-123 - שיפור זכויות העובדים
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2020), התשס"ט-2009, פרק כ"ג, סעיפים 122 ו-123 - שיפור זכויות העובדים.


הסעיף דן בחברות קבלניות ועובדי קבלן.
מיכאל אטלן
הנושא הזה של רישוי קבלני שמירה וניקיון, או הקבלנים בתחומים שהם עתירי כוח אדם, ובשלב זה אלה הענפים האלה, מעסיק את הכנסת שנים רבות בהצעות חוק פרטיות. גם ועדת ההיגוי שהוקמה ומסרה את מסקנותיה לפני שנתיים עסקה בזה, ואז הכנסת החליטה לתת פרק זמן כדי לבחון את הדברים.


היום, בעקבות ההסכמות בשולחן העגול, החליטו ללכת למהלך של רישוי חברות השמירה והניקיון בשלב זה ולבנות את הפלטפורמה להוסיף גם תחומים אחרים בפרוצדורה שקבועה בחוק, במקרה שיתעורר הצורך בעתיד. זאת מהות הפרק.


הנוסחה עליה הוסכם במסגרת אותו שולחן עגול היא נוסחה של החלת בעיקרו פרק ב' לחוק קבלני כוח אדם על קבלני שירותים בתחום השמירה והניקיון בהתאמות הנדרשות והוספנו באמת את הפרק הרביעי, את המעטפת של האכיפה, שנדרשה גם היא. בעצם עשינו החלה בכמה שפחות שינויים והשינויים באים לידי ביטוי בנוסח המוצע ומונח לפניכם.
מיכל צוק
הצעת החוק היא מטעם הממשלה והוא במסגרת ההסכמות, כפי שתיאר כאן היועץ המשפטי של משרד התעשייה.
היו"ר חיים כץ
אתם מקבלים אותו כמות שהוא
מיכל צוק
זאת ההצעה. בוודאי.
מיכאל אטלן
אם יורשה לי, אנחנו קיימנו ישיבות אחרי ליל החלטות הממשלה עם הדרגים המקצועיים הגבוהים ביותר של ההסתדרות, לשכת התיאום והאוצר וכל מילה, כל אות, כל פסיק, מוסכמים עד הסוף.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, החוק מושלם
מיכאל אטלן
לא. הוא מהווה הסכמה מושלמת.
היו"ר חיים כץ
אבל אם הייתם יכולים, הייתם משנים אותו קצת.
מיכאל אטלן
לא, מפני שההסכמה כאן חשובה יותר מאשר השינויים.
חזקיה ישראל
אנחנו היינו שותפים למשא ומתן לגבי הנושא הזה של הצעת החוק. הצעת החוק, כפי שמוגשת, מוסכמת עלינו.
היו"ר חיים כץ
יש כאן נציגים של ארגונים?
אוהד גלעדי
נציג העובדים של ההסתדרות.
היו"ר חיים כץ
גם עליך זה מקובל.
אוהד גלעדי
בוודאי.
אילן גילאון
אני רוצה לייצג את המלצרים. בעבר הייתי מלצר ובכל הקטעים של המלצרות הצלחתי חוץ מאשר באספרסו הכפול. כאשר היו אומרים לי להביא אספרסו כפול, הייתי מביא אספרסו קצר. גם החוק הזה הוא קצר כי הייתה כאן אפילו הסכמה מצד האוצר ובוודאי בחוק המקורי של חברת הכנסת שלי יחימוביץ שלא נמצאת כאן כי זה מבית היוצר של ההסתדרות.
היו"ר חיים כץ
לא. אני שומר על כבודה. היא לא נמצאת משום שהיא כנראה בישיבת ועדת הכספים. הנה היא נכנסת.
שלי יחימוביץ
אני נקרעת בין ועדת הכספים לוועדה העבודה.
היו"ר חיים כץ
אני אמרתי שאני שומר על כבודך. מישהו רמז חלילה למשהו ואני אמרתי לא.
אילן גילאון
לא רמז לכלום.
שלי יחימוביץ
הלכתי לוועדת הכספים אבל לבי משך אותי לכאן.
אילן גילאון
עד כמה שאני יודע, ותקנו אותי אם אני טועה, במקור דובר למעשה על כל שירותי הקבלן. אני יודע מה חברת הכנסת יחימוביץ חושבת על בכלל חברות קבלניות, ואני שותף לדעתה במאת האחוזים, אבל במקור היה כאן גם סיעוד, גם הסעדה, וזה היה בהסכמת האוצר. בין מי אין הסכמה, בין האוצר לבין משרד התעשייה?
היו"ר חיים כץ
לא יודע. יש שולחן עגול.
אילן גילאון
מר אטלן, אתה אמרת שרציתם להגיע להסכמה. עם מי? האוצר הסכים לזה. משרד התעשייה מתנגד להרחבה לגבי הענפים השונים? עם מי לא הסכמתם?
מיכאל אטלן
אולי נשחזר את העניין. קודם כל, המשא ומתן יצר את הדברים שסוכמו בין ההסתדרות, המעסיקים והאוצר או משרד ראש-הממשלה או ראש-הממשלה וזה לא כלל הסעדה וסיעוד. לכן הנושא הזה לא הועלה שוב. אם רוצים לדון בו, בבקשה.
אילן גילאון
יש לי הערה הפעם לא לצורך דיבור אלא לצורך מהותי.
היו"ר חיים כץ
חכה, נגיע לזה. יש הרבה הערות ולא רק הערה אחת.
אילן גילאון
אני אומר שיש לי שתי הערות. האחת, הנושא של הסיעוד וההסעדה, והשנייה, מדוע הרישוי הוא לשנתיים ולא לשנה?
היו"ר חיים כץ
זאת בוודאי לא השאלה היחידה שתישאל.
אילן גילאון
בשלב זה אני מסתפק בזה ואחר כך אני אתייחס.
שלי יחימוביץ
נציג משרד התעשייה התייחס?
היו"ר חיים כץ
כן, הוא שמח להצעת החוק וכך גם התעשיינים, האוצר וההסתדרות. סוף כל סוף יש משהו מושלם.
מיכל צוק
להערתו של חבר הכנסת גילאון. לא ידוע לי שהייתה הסכמה בפורום המדובר בנושא של ענפים נוספים. יכול להיות שמדובר בנושא של הסעדה, על הצעת החוק להגברת אכיפת דיני עבודה כאשר שם מדובר בענפים אחרים. מכל מקום, אני מפנה אותך לסעיף בחוק שמאפשר לשר התעשייה בפרוצדורה שנקובה שם לשנות את התוספת ולהוסיף גם ענפים.
אילן גילאון
אני מציע שבכל יהיה כתוב וגם הגברת החוק להגברת החוק.
נועה בן-שבת
הוא עדיין לא חוק אלא הוא רק הצעת חוק.
היו"ר חיים כץ
לשר התעשייה יש אפשרות, אבל הוא שר עסוק שעוסק בדברים רבים ולכן אין לי זמן להיכנס לעניינים האלה.
מיכאל אטלן
למה? אמרתי שהחוק הזה יוצר פלטפורמה.
היו"ר חיים כץ
למה הוא עסוק? שר התעשייה הוא שר חשוב ויש לו הרבה עבודה. הוא לא יכול להיכנס לעניינים האלה.
שלי יחימוביץ
מה לגבי כל הענפים שלא ניקיון ולא שמירה ואבטחה?
מיכאל אטלן
החוק יוצר את הפלטפורמה להתרחב משמירה וניקיון למקומות אחרים שיהיה לנו מסד נתונים מספיק מסוג אותו מסד נתונים שחברות השמירה והניקיון הצליחו לייצר לעצמן, בלשון עדינה.
היו"ר חיים כץ
אני יכול גם להבין את ההבדל במלים שמירה ואבטחה?
שלי יחימוביץ
כך קוראים להם, שמירה ואבטחה.
היו"ר חיים כץ
שמירה זאת לא אבטחה? זה לשון נופל על לשון. אני חשבתי שכאן אנחנו מקצצים, כך שאפשר להוריד מילה אחת.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב-ראש, ברשותך, מסד נתונים מסודר מאוד יש למשל בענף הסיעוד. הוא מאוד מסודר, לפחות כמו בשמירה ואבטחה.
מיכאל אטלן
לא, זה לא בדיוק אותו הדבר. ענף הסיעוד לגבי ישראלים, אני לא חושב שיש לנו את אותו מסד נתונים שיש לגבי החברות האחרות. כרגע זה פותח את הדיון מחדש.
שלי יחימוביץ
אני יודעת, אבל בכל זאת אני שואלת. מדובר באמת בשני ענפים מאוד מאוד ספציפיים ובעצם המשמעות היא שכל הענפים האחרים אינם חייבים בריכוז.
מיכאל אטלן
יש עוד ענפים, חוץ מהסעדה, שכל אחד מאתנו יכול להיתקל במצב כזה או אחר אבל עדיין אני אשמח לראות את מסד הנתונים שאת מדברת עליו. לא בכדי, גם בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, דווקא חברות השמירה כיכבו ולא אחרים. באמת התחום של הסיעוד ושל ההסעדה כן בא לידי ביטוי בחוק להגברת האכיפה שאנחנו מבקשים מהוועדה לקדם אותו. אגב, כל החוקים האלה בחוק ההסדרים נעשו עם מבט ותקווה שזה ישתלב עם השלמת החקיקה של החוק להגברת האכיפה, כי מבחינת הקונספט זה אותו קונספט. יבוא זמנם להידון. אני חושב שיותר חשוב כרגע לשים רגל בדלת ולייצר את הפלטפורמה כדי שאחר כך בחקיקת משנה נוכל להוסיף את הענפים מאשר כרגע לתקוע את הכל.
רחל אדטו
מצד אחד זה לעשות טלאי על טלאי. אני מצטרפת לדעתה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. כאשר חסר מסד נתונים, אומרים שבגלל שחסר מסד נתונים נתחיל ובעוד שנה, שנתיים ושלוש נתחיל את הדיון הזה מחדש או נפתח אותו, ובעניין הזה יש איזושהי בעיה.


אני בהחלט לא חושבת למה אי אפשר לעכב את זה. הרי זה לא חייב להיות דרך חוק ההסדרים אלא זה יכול להיות בחקיקה רגילה. זה לא חוק תקציבי אלא זה חוק שבהחלט לא היה צריך להיחקק דרך חוק ההסדרים ומשום כך אין שום סיבה לא לעכב את הדבר הזה, להרחיב אותו לכל הגופים כמו שדובר כאן כמו הסעדה, סיעוד וכולי, כל הגופים האחרים שיש בהם קבלני כוח אדם, ואז להכניס את החוק הזה כחוק מושלם במסגרת חקיקה רגילה.
שלי יחימוביץ
שלא יהיו אי-הבנות, אני בעד להצביע בעד החוק ולא בעד לעכב אותו כי אני מודעת לגודל ההישג ברישוי שני הענפים האלה שהם באמת הענפים המרכזיים של נותני שירותים שיש בהם תוהו ובוהו. אני כמובן מביעה את הרצון שלי שאנחנו נוסיף תחומי עיסוק נוספים, אבל אין שום ספק שצריך לאשר את החוק הזה ויכול להיות שזה חלון הזדמנויות שלא יחזור, רגע החסד הזה שבו אפשר להעביר את החוק.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל לא במתכונת הכתובה כאן.
שלי יחימוביץ
כל שיפור מקובל עלי.


אני רוצה לשאול דבר נוסף. האם הרישוי על שירותי שמירה ואבטחה וניקיון יהפוך את נותני השירותים האלה לקבלני כוח אדם גם במובן של חקיקה אחרת?
היו"ר חיים כץ
לא. אנחנו ניכנס לזה בסעיפים. אנחנו בחוק הזה ניכנס לכל הסעיפים ואני אומר לך שיש כאן הרבה חורים.
שלי יחימוביץ
אני יודעת.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ניכנס לסעיפי החוק ונראה. לאילן גילאון ולי יש הרבה הסתייגויות.
שלי יחימוביץ
הוא מחיל עליהם את חוק חברות כוח אדם במובן של העסקה של תשעה חודשים?
היו"ר חיים כץ
לא. בסעיפים יש הרבה דברים שאילן גילאון ואני לא מסכימים להם.
רחל אדטו
ועדיין אני שואלת מדוע החוק הזה הוא חלק מחוק ההסדרים. למה החוק הזה שהוא חוק חברתי, חוק שאפשר לחוקק אותו כחוק רגיל, למה הוא נכנס לחוק ההסדרים?
היו"ר חיים כץ
חוק ההסדרים נולד אי שם בשנת 1985-1986 עת מדינת ישראל סבלה מאינפלציה של 500 אחוזים בשנה ואמרו שאנחנו צריכים להציל את המשק. מאז כנסת ישראל לדורותיה משתמשת בחוק הזה כעין מכבסת חוקים וכל אחד בעתו. אני זכיתי להעביר הצעת חוק לביטול חוק ההסדרים שעברה קריאה ראשונה.
אילן גילאון
בטח החוק שלך נכנס לחוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
מאיר שטרית היה אז שר האוצר ושמעתי את הדיבורים, אבל היוצרות מתחלפים. אני מקווה שהמפלגה בה את נמצאת לא תגיע לעולם לשלטון, אבל אם היא תגיע לשלטון, ישבו כאן אנשים אחרים שיאמרו משהו אחר.
רחל אדטו
המפלגה שלי בקדנציה הקודמת לחמה למען ביטול חוק ההסדרים. כל מה שאני אומרת עכשיו זה כהכנה לשבוע הבא, אז תתחיל לדבר על הרפורמה במערכת הבריאות כאשר שם אני
בכלל לא מבינה אפילו איך מישהו העז להכניס את זה בכלל לתוך חוק ההסדרים ואת הדברים שהם עומדים להציע.
מיכאל אטלן
הערה משפטית לגבי הענפים. אנחנו בכל זאת מחוקקים במסגרת חוק יסוד: חופש העיסוק. רגולציה מהסוג הזה היא ההתערבות הכי דרקונית בשוק והיא צריכה להיות הכי מוצדקת, כאשר התכלית ודאי ראויה, ואנחנו מתלבטים כל השנים. זאת הייתה הסיבה שבמסגרת ועדת ההיגוי המלצנו להמתין שנתיים כדי לוודא באמת שזהו, אמצעים יותר רכים לא מועילים ולא עושים את שלהם.
שלי יחימוביץ
מה זה דרקוני?
מיכאל אטלן
כרישוי, רגולציה זה הדבר הכי דרקוני. מבחינת חופש השוק, מהרגע שאתה אומר שאדם לא יכול להיכנס בלי רשיון, זאת ההתערבות הכי בוטה שיש.
רחל אדטו
זה יכול להיות בחקיקה רגילה.
מיכאל אטלן
זאת שאלה אחרת.
שלי יחימוביץ
גם שכר מינימום הוא רגולציה בלתי סבירה.
אילן גילאון
אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה ואני מקווה שאקבל תשובה.
היו"ר חיים כץ
אתה תקבל תשובות לשאלות.
אילן גילאון
אמר מיכאל אטלן שכדי להגיע להסכמה הם מקבלים את הנוסח הזה, אבל אני שואל איזה הסכמה, בין מי למי ומי התנגד לכך.
היו"ר חיים כץ
אני לא יודע מי זה מקבלים את הנוסח הזה. אני הייתי רוצה לעבור להקראה של הסעיפים ולקיים דיון לגבי כל סעיף וסעיף, כך שנראה על מה אנחנו מדברים.
אור רוזנמן
סעיפים 122 ו-123 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

122.
תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם) –

(1)
בסעיף 1, אחרי ההגדרה "קבלן כוח אדם" יבוא:

"קבלן שירות" – מי עיסוקו במתן שירות באחד מתחומי העבודה המפורטים בתוספת, באמצעות עובדיו, אצל זולתו.
היו"ר חיים כץ
כמה עובדים? עובד אחד זה עובדים? יקבל רשיון לאדם שמעסיק עובד אחד? למה אתם לא מגדירים את מספר העובדים?
מיכאל אטלן
גם קבלת כוח אדם הופך להיות קבלן כוח אדם בלי שום התחשבות במספר העובדים שלו. זה בא לידי ביטוי אחר כך, כאשר מספר העובדים הוא סף המינימום של הערובה.
היו"ר חיים כץ
למה לא מגדירים כאן את מספר העובדים?
מיכאל אטלן
הרעיון היה להחיל את הוראות החוק על קבלני כוח אדם ככל שלא נדרש שינוי. למה שיהיה פה שינוי?
היו"ר חיים כץ
בסעיף 1 אני מבקש שתגדירו את מספר העובדים.
מיכאל אטלן
לאיזה מספר?
היו"ר חיים כץ
לא יודע, למה שאתם חושבים שצריך להיות. לפי הערבות המינימלית. לא יכול להיות שעובד אחד יקבל רישוי ותתעסקו בזה. יש לכם כל כך הרבה עבודה ואתם תתחילו לבדוק אדם שמעסיק עובד אחד? זה לא נראה רציני.
שלי יחימוביץ
יש קבלני ניקיון שמעסיקים חמש עובדות ניקיון.
היו"ר חיים כץ
שיכתבו חמש עובדות אבל חמש זה לא אחד.
שלי יחימוביץ
למה אחד לא זכאי?
היו"ר חיים כץ
זה לא רציני.
אוהד גלעדי
אין הבדלה כזאת לגבי קבלי כוח אדם.
שלי יחימוביץ
מה איכפת לך?
אוהד גלעדי
צריך ליצור דיפרנציאציה.
היו"ר חיים כץ
לא, אנחנו לא רוצים ליצור דיפרנציאציה. חכה, אנחנו נגיע לזה. אנחנו רוצים שהקבלנים האלה יהיו בדיוק כמו קבלני כוח אדם.
שלי יחימוביץ
גם לקבלני כוח אדם אין מספר.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל אין אחד. אחד לא מקבל רשיון.
אילן גילאון
צריך להיות הפוך, שקבלן כוח אדם לא יוכל להעסיק יותר מעובד אחד.
מיכאל אטלן
אז זה יסבך אותנו בבקרה כי אחר כך יעשו תרגילים לגבי חישוב מספר העובדים וזה כן עובד שלי, זה לא עובד שלי, זה רבע משרה וזה בכלל עובד קבלן שלי כקבלן שמירה. זה רק יסבך אותנו.
שלי יחימוביץ
מה איכפת לך שהם יעשו את העבודה?
היו"ר חיים כץ
בסדר, רשמנו את ההערות. אנחנו עוברים לסעיף הבא.
אור רוזנמן
(2)
בסעיף 2 -(א)
בסעיף קטן (ב), אחרי "יינתן" יבוא "לראשונה" והסיפא החל במלים "וניתן לחדשו" – תימחק.(ב)
במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג)
רשיון לפי סעיף זה ניתן לחדש לתקופות נוספות של שנתיים בכל פעם, ורשאי השר, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לחדשו לתקופה הקצרה משנתיים או לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. סבר השר שאין לחדש רשיון או שיש לחדשו לתקופה הקצרה משנתיים, יודיע לבעל הרשיון בכתב את נימוקיו לכך וייתן לו הזדמנות להביא את טענותיו לפניו לפני מתן החלטתו. לא הודיע השר כאמור, יתחדש הרשיון לתקופה נופת של שנתיים, בכל פעם".
היו"ר חיים כץ
למה שנתיים?
מיכאל אטלן
זאת הייתה בקשה ממש אישית שלי.
היו"ר חיים כץ
אם הייתה בקשה שלך, אנחנו בוודאי צריכים לאשר אותה.
מיכאל אטלן
לא. הרעיון הוא שכאשר אוטומטית אנחנו צריכים לקבוע כל שנה, אנחנו מבזבזים זמן על אלה שהם בסדר כדי לקיים את הוראת החוק לבדוק אותם ולא מאפשרים לנו להתמקד באלה שיש לנו קצה חוט לחשוב שהם לא בסדר. לכן הפריסה, גם לגבי קבלני כוח אדם ולא רק השמירה וניקיון, על שנתיים, מאפשרת לנו לתעדף ולהשתמש במשאבים שלנו בצורה הרבה יותר יעילה ולהתמקד בבקרות שלנו. החידוש האוטומטי הזה עם בדיקות מחדש כל פעם, הוא עול שבחלק לא קטן מיותר ובחלק החשוב, שזה בכל ימות השנה, אנחנו צריכים להגביר מאמצים.
שלי יחימוביץ
במשרד המשפטים פועלת ועדה לרישוי שמירה ואבטחה שמורכבת מנציגי משרד המשפטים, משרד הביטחון והמשרד לביטחון פנים, שעשינו מולה הרבה מאוד עבודה. היום, כדי לחדש רשיון, בניגוד למה שהיה בעבר, היא דורשת מהחברות להוכיח שהן מקיימות את החוק, שהן מפרישות לפנסיה, שהן לא עברו עבירות בנושא חוקי עבודה וחוקי המגן.


האם ועדת הרישוי תמשיך לפעול במקביל לרישוי הזה ובלי שום קשר בסטנדרטים שונים מאחרים? כי לה כבר יש סטנדרטים.
מיכאל אטלן
יש לה סטנדרטים שהם פחות חודרניים מהסטנדרטים כאן.
שלי יחימוביץ
שלה פחות חודרניים?
מיכאל אטלן
בוודאי, כי הם מסתכלים על שעות או דברים בוטים כאלה ולעומת זאת כאן, אם מחילים את העיקרון של הערובה על הבטחת זכויות העובדים, בעצם הערובה בקבלני כוח אדם היא נועדה להבטיח שאין הפרות מהותיות של זכויות עובדים. כאן יש אפשרות לבדוק לא רק היעדר הרשעות פליליות אלא גם אי קיום של חובות אזרחיות רגילות. כלומר, הרישוי מאפשר לטפל גם בתלונות אזרחיות של שומרים.
שלי יחימוביץ
אבל גם היום זה כך.
מיכאל אטלן
לא, זה ברמה קשה.
שלי יחימוביץ
האם חברות השמירה והאבטחה יצטרכו עכשיו לקבל רישוי גם מהוועדה וגם ממשרד התעשייה?
מיכאל אטלן
כן, כי הרישוי של משרד המשפטים הוא על ההיבט היותר חקירתי והפלילי. את הצלחת להוסיף להם גם בקרה על זכויות עובדים, אבל זה להוסיף למנדט העיקרי שלהם. המנדט העיקרי שלהם ישנו ולדעתי זה ייתר את ההתעסקות שלהם בתחום הזה, אבל הידברות בין שני גורמים רגולטיביים שעוסקים בתחומים משיקים, בוודאי שתצטרך להיות איך שלא יהיה.
שלי יחימוביץ
זה מדאיג אותי שזה ייתר כי אני חושבת שאחרי ההתפתחות שעברה על הוועדה הזאת עושה היום אותה מאוד רלוונטית. הייתה גם עתירה לבג"ץ של חברות השמירה והיא נדחתה.
מיכאל אטלן
נכון, אבל מה שהשגנו שם – ואני אומר השגנו כי אנחנו שותפים לעניין הזה – זה הרבה פחות ממה שזה יבטיח.
שלי יחימוביץ
כן, אבל אתה כותב למשל שרשאי השר מטעמים מיוחדים שיירשמו או סבור השר שאין לחדש רשיון וכולי. אנחנו לא יוצקים תוכן בתוך החוק. למה שלא ניצוק את התוכן?
מיכאל אטלן
התוכן ישנו. איך אנחנו עובדים עם קבלני כוח אדם? הרי אנחנו באמת לא ממציאים את התורה. כאן אנחנו יכולים לומר שאנחנו עובדים באותו דפוס שהוכיח את עצמו כי הסיבה שיש הרבה זליגה מקבלני כוח אדם לקבלני שירותים היא בגלל שהרגולציה התחילה לעבוד. לכן אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים.
שלי יחימוביץ
כל התכנים שחלים על קבלני כוח אדם יחולו על נותני השירותים האלה?
מיכאל אטלן
התכנים מבחינת הרגולציה והפיקוח, כן, אבל לא התכנים כמו למשל חובת השוואת תנאים, או כמו המגבלה לתשעה חודשים, אלה שבפרק ג' – לא. החובה לקיים את חוקי העבודה והמהות של הערובה שנועדה בדיוק לכך, זה בוודאי שכן.
שלי יחימוביץ
איך תאכפו את זה?
מיכאל אטלן
כמו שאנחנו אוכפים קבלני כוח אדם. אם יש תלונה של עובד, אנחנו עושים שימועים, מזמינים את הבן אדם וברוב המקרים עצם השימוע, עצם האיום בחילוט הערובה עושה את שלו.
שלי יחימוביץ
כדי לחדש רשיון, אם לא יהיו תלונות על חברה?
מיכאל אטלן
יש לנו גם ביקורות.
שלי יחימוביץ
אני שואלת האם יהיו ביקורות יזומות או רק על פי תלונה?
מיכאל אטלן
כל החברים המקצועיים נמצאים כאן. אני רק פתחתי ואמרתי שכיוון שאנחנו מעתיקים מודל קיים שאנחנו יודעים לשפוט אותו, אני חושב שהחשש לא צריך להיות גדול כי המודל הזה הוכיח את עצמו. חברות השמירה והניקיון לא היו פורחות בצורות העסקה הפיקטיביות כאילו אלה לא קבלני כוח אדם, זה לא היה פורח, מיקור החוץ של פונקציות לא היה פורח, אילולא ההצלחה של המערך הזה.


אם אתם רוצים לשמוע פרטים על המערך, אין בעיה.
היו"ר חיים כץ
יחד עם זאת, אנחנו מבקשים בדיקה כל שנה.
מיכאל אטלן
זה יורה לעצמו ברגל.
היו"ר חיים כץ
חידוש רשיון כל שנה.
מיכאל אטלן
אתה יורה לעצמך ברגל.
היו"ר חיים כץ
אני יורה לעצמי ברגל. זה בסדר.
דבורה אליעזר
אנחנו עוברים מ-200 חברות לאלף חברות בפיקוח.
היו"ר חיים כץ
יחד עם זה אני מבקש אישור רשיון כל שנה.
דבורה אליעזר
חבל, יהיה פחות פיקוח ויהיו יותר רשיונות. זאת התוצאה.
אילן גילאון
יהיו יותר עובדים מכוח אדם שיעבדו מכוח הרשיון. שנה ואם אפשר חצי שנה.
נועה בן-שבת
לפי הנוסח הקיים כאן מדובר גם על אפשרות לתת את הרשיון לתקופה שעולה על שנתיים ועל שלוש שנים.
היו"ר חיים כץ
לא, אם זה יהיה כל שנה, אין שלוש שנים.
מיכאל אטלן
יש עניין של לתת תמריץ לחברות נורמטיביות. זאת בדיוק הלבה של העניין הזה, שבא לידי ביטוי בחוק להגברת האכיפה שכל מערכי האכיפה שלנו לא עושים הבחנה שבחיים אנחנו יודעים לעשות אותה.
היו"ר חיים כץ
אחרי שנעבור על סעיף 3 תחזור גם לסעיפים האלה ותוכל לדבר עליהם.
דבורה אליעזר
התוצאה פשוט תהיה הפוכה.
נועה בן-שבת
(3)
אחרי סעיף 10 יבוא:10א.
רישוי קבלני שירות.

(א)
הוראות סעיפים 2 עד 9 והוראות פרק ד', ובכלל זה סמכות השר להתקין תקנות לפי סעיפים 2(ד), 3(א)(2) ו-4(ב), יחולו לגבי קבלן שירות בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)
בסעיף 3(א), במקום פסקה (1) יבוא:

"(1)
הוא, או המנהל מטעמו, לפי העניין, הם בעלי ניסיון ניהולי או עסקי, או בעלי ידע בתחום זכויות עובדים.

(2)
בסעיף 3(ב), במקום "בהוכחת יציבותו הכלכלית של מבקר הרשיון ובקיומם", יבוא "בקיומם".

(ב)
השר, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון המעבידים שלדעת השר הוא ארגון מעבידים יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי סוגים מסוימים של קבלני שירות או של סוגים מסוימים של שירות בתחומים המפורטים בתוספת.

(ג)
השר רשאי, בצו, בהסכמת שר האוצר, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון המעבידים שלדעת השר הוא ארגון מעבידים יציג ונוגע בדבר, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת, ובלבד שלא יוסיף לתוספת תחום עבודה שהשכר הממוצע המשולם בו עולה על השכר הממוצע כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995.
שלי יחימוביץ
אני לא מבינה את הסעיף הזה.
נועה בן-שבת
הסעיף אומר כמה דברים.
היו"ר חיים כץ
יש לנו כאן פרק שלם שאנחנו לא יודעים למה הוא כזה.


איפה פרק ג'? אין כאן אזכור לפרק ג' שמדבר על כך שעובדי הקבלן לא יוכלו להגיע למפעל בזמן שביתה. אין כאן את נושא המעסיק בפועל. אני הייתי רוצה לדעת איפה אנחנו חייים בנושאים האלה.
מיכאל אטלן
כאן אני לא לבד, אנחנו ארבעה בהסכמות האלה ואלה הן ההסכמות שהושגו. צריך לזכור שבענפי השמירה רק לאחרונה חודש ההסכם הקיבוצי או שונה בעצם ההסכם הקיבוצי ורק לפני שבוע שר התעשייה חתם על צו ההרחבה. זה מתנהג בכל זאת שונה מאשר קבלני כוח אדם. כל הרציונל של בג"ץ מופעל על קבלני כוח אדם שלעובדים של קבלני כוח אדם הן מעסיק שיש לו נכסים לעקל והן מעסיק שהוא בהסכם קיבוצי, הוא קצת השתנה כי יש הסכם קיבוצי גם בענף קבלני כוח אדם אבל מבחינת הנכסים זה לא השתנה. מבחינת תנאי העבודה בענפים האלה, יש גם מנגנונים של הסכמים קיבוציים וצו הרחבה שמסדירים אותם. לכן זאת מטריה טיפה שונה.
היו"ר חיים כץ
זאת לא מטריה טיפה שונה אלא הרבה שונה.
מיכאל אטלן
יכולנו לייצר חוק בכלל לא קבלני כוח אדם אלא חוק רישוי חברות שמירה וניקיון.
שלי יחימוביץ
גם יכולנו להשוות אותם בכל.
מיכאל אטלן
זה נכון, אבל זה לא נעשה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו רוצים לתת להם צלם של בני אדם. אנחנו רוצים שלאנשים האלה תהיה תקווה ואנחנו רוצים שהאנשים האלה יעלו כיתה למדרג הנחות של עובדי כוח אדם.
מיכאל אטלן
אני מאוד מקווה שאדוני יקדם את הצעת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה כי שם יש פרק של אחריות מזמין שירותים שהיא עושה את החשיפה הכלכלית של המזמין להבטחת זכויות העובדים שמועסקים בחצרות שלו, וזה פלוס הרישוי בהחלט ישיג את שלו.
שלי יחימוביץ
עדיין לא, כי עדיין חסרים לך הרכיבים של העסקה בתום תשעה חודשים.
מיכאל אטלן
חוק הביטוח הלאומי התחיל בארבעה פרקים.
שלי יחימוביץ
אל תכעס עלינו.
מיכאל אטלן
אני לא כועס. אני אומר תפסת מרובה לא תפסת. זה התחיל בארבעה פרקים, הצרכים הוכיחו שיש צורך ביותר ועכשיו יש הרבה פרקים בחוק הביטוח הלאומי.
רחל אדטו
למה לא להביא את הכל בבת אחת? למה החלוקה הזאת?
מיכאל אטלן
כי כל חקיקת עבודה מטבעה, ובצדק, היא תוצאה גם של הידברות וגם של הסכמה ואני חושב שאין כמו ועדת העבודה והרווחה של הכנסת שצריכה לתת משקל לכך שיחסי העבודה הקיבוציים חזרו להיות יחסים של הידברות והסכמה. אם הממשלה והצדדים לעסקת החבילה לא מצליחים להעביר חוק שהם גיבשו בהסכמה מלאה, זה אומר שלכנסת יש משקל בכישלון המערכתי הזה ואני חושב שזה חשוב.
רחל אדטו
את המשפט האחרון לא הבנתי.
אוהד גלעדי
אם לא תצביעו, אנחנו נכשלים.
היו"ר חיים כץ
ניתן את רשות הדיבור לנציג ההסתדרות.
אוהד גלעדי
הגישה המקורית של ההסתדרות כמובן הייתה שונה. כולנו היינו שמחים אם כל החוק היה מוחל על כל קבלני השירותים ללא כל הבדל, אבל מה לעשות, היה משא ומתן וזה מה שהושג. ההסכמות האלה הן חסרות תקדים, כפי שחברת הכנסת יחימוביץ יודעת.
היו"ר חיים כץ
נראה לאדוני שוועדת העבודה והרווחה היא חותמת גומי של מישהו שהשיג הסכמות?
אוהד גלעדי
חס וחלילה. ועדת העבודה והרווחה איננה חותמת גומי. יחד עם זאת, זאת ההסכמה ועלינו להיות ישרים ותמי לב ולומר שזה מה שהסכמנו. תמיד היינו שמחים אם היה יותר, אבל זה מה שהסכמנו עליו.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול לומר לנו מה היית רוצה שיהיה יותר?
אוהד גלעדי
לא, אני לא יכול.
היו"ר חיים כץ
למה?
אוהד גלעדי
אני לא יכול מאחר שאני לא עושה כאן משא ומתן חדש.
היו"ר חיים כץ
אם כן, סיימת את דבריך.
אוהד גלעדי
לא, סליחה, יש לי מה לומר.
היו"ר חיים כץ
סיימת את דבריך. סלח לי, כאן אני מנהל את הישיבה.
אוהד גלעדי
אני לא מבין את אדוני.
מיכל צוק
בהתייחס לשאלות שלכם בנוגע להחלת נושאים נוספים וסעיפים נוספים מעבר לנושא של ההסכמה שהוצג כאן, אני חושבת שאפשר גם להסביר את הסיבה המהותית שאנחנו מגיעים לכאן כי אני לא חושבת שאנחנו עושים עכשיו משהו שהוא טלאי על טלאי במטרה להביא עוד דברים בהמשך.


אני חושבת שאם מסתכלים על המכלול של הצעדים שעושה הממשלה בתיאום עם הארגונים של המעסיקים ושל העובדים בנושא, של קבלני שירותים, ותיאר מיכאל אטלן את שני הצעדים שאנחנו מביאים כרגע – גם את הצעת החוק הזאת בנושא של הרישוי וגם את הצעת החוק שתובא לדיון בפניכם בנושא של הגברת האכיפה על דיני העבודה. הצעדים האלה שהם תוצאה של ההסכמות בין הגורמים המעורבים שמובאים כאן לדיון ואני מקווה גם לאישורכם, בעצם לוקחים את התחום של קבלני שירות ומעבירים אותו למקום אחר ממה שהוא היה ואני חושבת שאין על זה מחלוקת.


יש כאן שאלה, גם כאשר מסתכלים על ההתנהלות של השוק ולכן ההסכמה כהסכמה היא חשובה, אבל זה לא שנאמר הסכמה ובזה אתם לא צריכים להבין מה עומד מאחורי זה. אני חושבת שזה לוקח את ההתנהלות של הענפים האלה ושל השוק הזה שמצד אחד, כמו שנאמר כאן, יש דברים שאתם ציינתם שהיו שליליים בהיבט של האופי של דיני העבודה והאכיפה שלהם בתחומים האלה, ומצד שני יש כאן גם הצדקה לקיומם של ענפים מהסוג הזה, גם בצורה הזאת. כלומר, אני חושבת שלגיטימי ויש הצדקה לכך שעסק יחליט שאצלו בבית הוא לא מבצע באמצעות עובדיו ויחסי עבודה סוגים מסוימים של פעילות ולכן היכולת להוציא את זה למיקור חוץ ולקבל שירות – ודאי, השירות ניתן באמצעות כמובן העובדים של אותו קבלן אבל זה שירות – אני חושבת שמהבחינה הכלכלית זה דבר שהוא מוצדק וזאת גמישות שצריך לאפשר לעסקים לקיים.


השאלה לאן רוצים לקחת את זה. כלומר, אם אנחנו לוקחים מצב בו לא היה שום דבר, לא היו את ההצעות שלנו כממשלה בנושא של הגברת דיני האכיפה על המשמעויות שלהם שפירט מיכאל אטלן, ולא היה את הנושא של הרישוי, ועכשיו אתם אומרים לא, בואו ניקח את זה לעוד מקום. לכן, לא רק זה שהסכמנו.
היו"ר חיים כץ
אתם בטח לא כועסים על זה שאנחנו רוצים לקחת את זה לעוד מקום.
מיכל צוק
אני מבינה את הבקשה.
היו"ר חיים כץ
אני מכיר את רגישותכם החברתית ואני שמח שלאור הניסיון שלנו אתם רוצים להעלות את זה עוד מדרגה.
נועה בן-שבת
אדוני, אולי אפשר לדון בסעיפים הספציפיים. יש כאן למשל את סעיף 16 שאומר שלא שולחים עובדים למקום עבודה בו מתנהלת שביתה. סעיף כזה לא מערב את המעסיק בפועל, הוא לא מקנה מי יודע מה זכויות מאוד חזקות, והוא מתאים באמת גם לצו של קבלן שירות שאנחנו יודעים שהוא לא קבלן כוח אדם אלא הוא שונה מקבלת כוח אדם.
שלי יחימוביץ
אני אומר לך מה הבעיה ומי כמוני לא רוצה לשבור שביתה באמצעות עובדי קבלן. הבעיה היא שעובדי קבלן לא יקבלו שכר עבור הימים האלה כי הם לא נהנים וגם אין להם קרן שביתה.
היו"ר חיים כץ
גם עובדים ששובתים מקרן השביתה של ההסתדרות, אני לא זוכר מתי קיבלו כסף, ובטח לא מפעלים גדולים. אם שובתים, זה לא שעובדי הניקיון האלה משפיעים על השביתה. אם מגיע עובד ניקיון, אין לו השפעה גדולה, אבל יחד עם זאת אני אומר לך מניסיוני הדל מה קורה במפעלים, כאשר מגיעים אנשים וסוגרים שביתה במקום מסודר, סוגרים את השערים ואף אחד לא נכנס. הם באים ושולחים אותם חזרה אחר כך והם לא מקבלים שכר אלא יש להם הוצאות הגעה למקום.
נועה בן-שבת
הכוונה למצב שבו למשל עובדי הניקיון של אותו מקום עבודה הם אלה ששובתים. מקום העבודה ממשיך לעבוד, אז שולחים קבלן ניקיון שעושה את הניקיון עם עובדיו.
שלי יחימוביץ
אני חייבת לעדכן אותך שלצערי אין יותר עובדי ניקיון שהם עובדים ישירים של מקום העבודה. עבודת ניקיון היום בכל מקום נעשית באמצעות קבלני שירותים. לכן הדוגמה שנתת היא לא טובה. אני כן חושבת שבכל זאת עובדים מאוגדים ששובתים, כן יש להם שיקולים וכן יש להם איזשהו מנגנון שבסופו של דבר דואג שהם לא ישלמו מחיר כבד ועובדי קבלן פשוט לא יקבלו אגורה. הם יגיעו באוטובוס, ישלחו אותם חזרה והם לא יתפרנסו.
נועה בן-שבת
עבודתם תהיה להחליף את העובדים השובתים.
שלי יחימוביץ
זה דבר אחר.
נועה בן-שבת
הסעיף הזה מתייחס להחלפה של העובדים השובתים.
שלי יחימוביץ
אני רוצה לומר דבר כללי ואני אומר דבר שהוא לא מתאים למזג שלי. לפעמים האויב של הטוב הוא הטוב ביותר ואני באמת שואפת תמיד לטוב ביותר. לו זה היה תלוי בי, החוק הזה היה מכיל כמובן את כל הענפים ולא היינו מחילים רק רישוי אלא היינו משווים לחלוטין את התנאים של נותני השירותים לקבלני כוח אדם. לו זה היה תלוי בי, בכלל הייתי מוציאה מהחוק את העסקה באמצעות קבלנים ובאמצעות חברות כוח אדם, ואני אומרת את האמת. בעיניי הדבר הזה הוא לא לגיטימי, הוא דרך ליצור הפרדה מלאכותית ולא ליצור יחסי עובד-מעביד, זאת דרך להעביד עובדים.

אנחנו חיים במציאות מסוימת ואדוני היושב-ראש, אתה הגעת לכאן – ומי כמוך יודע כמה אני שמחה שאתה עומד בראש הוועדה הזאת עם המודעות העמוקה שלך לזכויות עובדים – אבל אנחנו אחרי תקופת יובש ארוכה וצחיחה של היעדר חקיקה בתחום העבודה. עכשיו אנחנו מקבלים כמו מן משמים ערמה של חוקי עבודה שהם באמת נדירים בנוף, והמשמעות של החקיקה הזאת, עם כל הצמצום שלה, היא משמעות מאוד מאוד מרחיקת לכת לעובדים הכי חלשים במשק שהם שומרים, מאבטחים ומנקות.

אני כן מייחסת חשיבות עצומה לעובדה שהחוק הזה בהסכמה בשולחן מרובע עם כל משרדי הממשלה, עם ההסתדרות, עם המעסיקים, ואני כן חושבת שאנחנו צריכים לכבד את ההסכמות ואפילו אני כמחוקקת פרטית לא חוקקתי חוקי עבודה בלי הסכמה בין ההסתדרות והמעסיקים.

לכן אני חושבת שאנחנו צריכים להעניק בדיון כאן משקל עצום להסכמות שהושגו, אבל כמובן שאנחנו לא נסמן וי ונצביע אוטומטית על כל מה שהוכן אלא כן ננסה לעשות כאן מקצה שיפורים, ואת זה אתם חייבים להבין. אנחנו ננסה לעשות מקצה שיפורים כזה שלא יגרום לפיצוץ עסקת החבילה, אבל שכן עסקת החבילה תכיל אותו. כך אני רואה את הדברים.
היו"ר חיים כץ
לאחר דבריה של שלי יחימוביץ, אילן גילון, מה הייתה ההסתייגות המהותית שלך?
אילן גילאון
שזה נכון שלפעמים האויב של הטוב הוא הטוב ביותר, אבל כאן הפערים בין מה שאנחנו קוראים טוב לטוב ביותר, צריך טיפה לצמצם אותם. אני מבין באיזה עולם אנחנו נמצאים. אנחנו לא יכולים להיות מופקרים. מה שאת מעלה לגבי מה יקרה עם אותו עובד בסופו של דבר בסוף הקו, הוא צריך קודם כל לעניין אותנו במציאות הנוכחית, אבל כאן יש גם גריעה ממצב מסוים. זאת אומרת, הנושא של הערובה, הנושא של השנתיים. יש כאן מצב שהופך את המצב ליותר קשה מאשר היה קודם.
שלי יחימוביץ
איך?
נועה בן-שבת
הערובה עצמה לא נגרעת. לא מוצע לגרוע אותה. מוצע שהסעיף שמסמיך את השר להתקין תקנות לנושא הערובה יחול גם על קבלן שירות, אבל זה בעצם גם מאפשר לו להתקין תקנות אחרות לגבי קבלני השירות ולקבוע ערובה אחרת.
שלי יחימוביץ
אבל היום אין לך רישוי בכלל. אתה לא גורע בעניין תקופת הרישוי.
אילן גילאון
אני מבין את הפער בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שנוכל להשיג. זה מובן לי לגמרי.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שרישוי כל שנה, אנחנו נוכל להשיג. אם לא, הם יצטרכו לקחת את השיקול שלהם שאנחנו מוותרים על הטוב והולכים בחזרה לתקופה הגרועה.
אילן גילאון
אנחנו תמיד מספרים אחד לשני את הסיפורים על הרס"ר שהיה צריך להודיע לחייל. אני אומר שכאן יש אפשרות לשפר מעבר לדבר הזה משהו. לגבי הנושא של התחומים, אני לגמרי לא מבין מה הקושי כאן.
מיכאל אטלן
אני עצוב לגבי העניין של השנתיים כי אני באמת ובתמים משוכנע שזה ישפר את ההחלטה.
שלי יחימוביץ
תסבירו לנו. שכנעו אותנו.
מיכאל אטלן
ניסיתי קודם אבל לא הצלחתי.
שלי יחימוביץ
בואו נקשיב להם כי יכול להיות שהם צודקים.
רחל אדטו
גם ברשימת ההסתייגויות יש את פרק הזמן הזה.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת גילאון אמר את ההסתייגות שלו.
אילן גילאון
יש כאן משהו לגבי סעיף 12(א).
נועה בן-שבת
אדוני, אנחנו נרשום את ההסתייגויות.
היו"ר חיים כץ
תרשמי את ההסתייגויות, נעביר אותן אליכם ותראו איפה אתם יכולים ללכת ולשפר. אנחנו לא נצביע היום.
רחל אדטו
אתה רוצה גם את ההסתייגויות שלי?
היו"ר חיים כץ
כן, אני רוצה לנסות לשפר. המטרה שלנו היא לשפר. זה לא שתהיה לנו רשימה גדולה של הסתייגויות ולהפיל אלא אנחנו רוצים ליצור משהו שיהיה יותר טוב ממה שהוא.
נועה בן-שבת
אחת ההוראות כאן מבקשת להחיל תנאים אחרים לעניין הרישוי מבחינת הניסיון של המנהלים.
היו"ר חיים כץ
נשמע את הסתייגויות חברי הכנסת ואחר כך את תוסיפי את ההסתייגויות שלך ומישהו ממשרד התעשייה או ממשרד האוצר או מההסתדרות ירשום את הדברים. תראו בשולחן העגול/מרובע שלכם אם אתם יכולים לנסות ולשפר את איכות החיים של האנשים כמעט הכי נחותים במעגל העבודה.
אילן גילאון
החלת החוק רק על קבלני שירותים בתחום הניקיון והשמירה, במקום להחיל על כולם ולאפשר הוצאת תחומים שאינם מתאימים.


בדיונים שהיו לנו על החוק הזה בשנה שעברה, אפילו האוצר הסכים – וזה מה שאמרתי, אבל הם אומרים שלא – לגבי הנושא של הקבלנים בתחום הסיעוד ובתחום ההסעדה.
שלי יחימוביץ
לצערי הם אף פעם לא הסכימו.
דבורה אליעזר
הממשלה התנגדה להצעת החוק הזאת.
אילן גילאון
אנחנו נעשה את זה בלי ההמלצה שלכם.


אמרתי שאני מתייחס לעובדה שהרישוי לשנתיים ואני לא ארחיב.


האפשרות לערובה מופחתת לפי שיקול דעת השר.
נועה בן-שבת
למחוק את האפשרות הזאת ולא לתת.
אילן גילאון
אני לא אוהב שיקולים כאלה.
היו"ר חיים כץ
בניזרי קיבל עכשיו ארבע שנים בפועל בגין שיקול דעת.
מיכאל אטלן
אבל אין רגולציה בשיקול דעת. אין משטר רשיונות בלי שיקול דעת. תן לי דוגמה אחת.
נועה בן-שבת
אם אני מבינה נכון, אתה אומר שהערובה שחלה על קבלני כוח אדם תחול גם על קבלני שירותים.
אילן גילאון
אני מעיר את הערותיי.


לדעתי לא מחילים הוכחת איתנות כלכלית וכל אחד יכול להיות קבלן שירותים, בהיעדר ערובה מספקת והוכחות איתנות כלכלית, אלא אם כן התנאי שלך מתקבל שהוא יוכל להעסיק רק עובד אחד ואז אני הולך על זה.
שלי יחימוביץ
כתוב שם איתנות כלכלית.
היו"ר חיים כץ
לא.


אני רוצה שתקיימנו ישיבה ביניכם ותראו איפה אתם הולכים לקראת חברי הכנסת. גם אם תבואו ותאמרו שאתם לא זזים מדעתכם, גם זאת תשובה.
מיכאל אטלן
אני רק מקווה שלפני הישיבה הזאת תשמעו את הנימוקים שלנו ואולי תשתכנעו.
היו"ר חיים כץ
נשמע לפני הישיבה הבאה.
שלי יחימוביץ
יש כאן סוגיה שכל הזמן עולה. הם אומרים, ומדובר באנשים שיש להם אכפתיות לענייני עבודה – אלה לא אנשי האוצר אלא אנשים שבדמם העניין של חוקי עבודה – אם גם מיכאל אטלן וגם דבי אליעזר אומרים לנו ששנתיים זה יותר טוב משנה, אז בואו ניתן להם צ'אנס להסביר למה. אני רוצה לדעת.
היו"ר חיים כץ
הם יסבירו.
רחל אדטו
אני רוצה לשאול למה ההחלה של החוק – אם אמרתם שאין לכם אפשרות להחיל אותו על כולם בגלל הזמן כי רוצים לאלתר להחיל אותו – נדחית לינואר 2010? למה אי אפשר לעשות את זה ב-2009 אלא לחכות את הזמן הזה?
מיכאל אטלן
חברת הכנסת אדטו, היה לך את המזל לא להיות שרה ולא להכיר את הקושי לאייש משרות. ההתארגנות ליצירת תקנים עוד כאשר התקציב בכלל סגור לשנתיים או שנה וחצי, מהווה בעיה. גם כאשר יש תקציב, לוקח זמן עד שנציבות שירות המדינה מעצבת את תיאור התפקיד ויוצאת במכרז, עד שמאיישים את המכרז וכולי. אפילו ינואר זה אופטימי.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת שלי יחימוביץ, יש לך הסתייגויות מהותיות?
שלי יחימוביץ
לא. אני רוצה הסתייגות דיבור.
היו"ר חיים כץ
הסתייגויות דיבור יהיו לך כמה שאת רוצה.
נועה בן-שבת
אדוני, אולי אפשר לברר כמה דברים. קבלן כוח אדם שמבקש לקבל רשיון לקבלן כוח אדם, צריך להציג שהוא והמנהל המועסק על ידו הם בעלי ניסיון בניהול כוח אדם. אנחנו כאן מדברים על תנאי הרבה יותר כללי, דבר שמאפשר לו להביא מנהל מטעמו, אדם שהוא אפילו לא מועסק על ידו. זאת אומרת, אני אביא אדם מטעמי, אין לי שום התחייבות כלפיו, והוא יוכיח את הניסיון והוא נדרש להוכיח ניסיון מאוד מאוד מינימלי, ניסיון ניהולי או עסקי שאין לנו מידע כמה יש לו, וידע בתחום זכויות עובדים שזה נשמע משהו מאוד כללי ואמורפי. לא ברור למה אנחנו בעצם סוטים מהכלל שקובע היום שהוא או המנהל המועסק על ידו מוכיח ניהול כוח אדם. ניהול כוח אדם יכול להיות לא ניהול כוח אדם אצל אחרים, לא ניהול של שירות כוח אדם, אבל ניהול כוח אדם במובן המעשי של הדברים.
שלי יחימוביץ
אני רוצה להוסיף הסתייגות. להכליל גם סיעוד והסעדה.
היו"ר חיים כץ
אני בעד. זה לא מפריע לי.
נועה בן-שבת
יש איזשהו הסבר למה ההסכמה גובשה דווקא בצורה הזאת שמאפשרת למנהל מטעמו שיש לו כל ניסיון ניהולי או עסקי? מה המשמעות של ניסיון כזה?
מיכל צוק
כאשר באנו להחיל את חובת הרישוי על קבלני שירותים, הסתכלנו על הפלטפורמה של קבלני כוח אדם וראינו בכל זאת – מה שהתחלתי להסביר קודם ולא סיימתי – את השינויים שישנם בין שני התחומים האלה של קבלני שירותים וקבלני כוח אדם וזה לא אותו הדבר למרות כל מה שנאמר כאן. יש דברים דומים ויש דברים שהם לחלוטין שונים. ניסינו להתאים את הדרישות כך שהן ישקפו את השוני בין האופי השונה של שני התחומים.
שלי יחימוביץ
אגב, אני ממש לא מסכימה אתך. אני לא מסכימה אתך בכלל על האופי השונה כיוון שאנחנו ראינו עכשיו בניסיונות ההתחמקות מעיסוק בחוק חברות כוח אדם איך חברות קבלני כוח אדם הופכות את עצמן מיד לנותני שירותים כדי לצאת מהחוק. מסתבר שהתואר הזה הוא לא ממש מהותי.
רחל אדטו
רציתי להרחיב את הנושא של כוח אדם סיעודי.
שלי יחימוביץ
ראינו את התהליך הזה קורה. היה רישום מסיבי של חברות כוח אדם והפיכה שלהם לנותני שירותים, כדי לא לקיים את החוק. ההבדל הוא לא מהותי.
מיכל צוק
עדיין בתפיסה שלנו יש הבדל די מהותי. יש דברים שהם דומים ויש דברים שהם שונים. הדברים שהם שונים, ניסינו לשקף אותם כאן בדרישות של חובות הרישוי. קבלן כוח אדם, בסופו של דבר, העיסוק שלו והעסק שלו הוא בעצם לקחת את העובדים ולהושיב אותם באיזה מקום בו הם מבצעים את העבודה שהיא חלק מהעבודה שמתבצעת באופן מוחלט אצל אותו משתמש. קבלן שירותים בעצם נותן שירות ואת השירות הוא נותן מן הסתם באמצעות עובדיו.
שלי יחימוביץ
הוא נותן בני אדם. הוא לא נותן שירותים. הוא לא נותן חבילת עבודה של ניקיון אלא הוא נותן אישה שלוקחת דלי, סמרטוט ואקונומיקה ומנקה. זה השירות.
מיכל צוק
זה שהשירות ניתן באמצעות עובדים, אין על זה שום מחלוקת. זה שהוא נותן שירות, הוא נותן שירות. הוא לא לוקח מישהי, מושיב אותה לצד עובדת קבועה של אותו מעסיק והן עושות אותה עבודה אצל אותו משתמש. אותו מעסיק, אותו מתקשר, בעצם רוכש שירות של ניקיון. זה שהשירות ניתן באמצעות עובדים, זה ברור. זה שצריך להקפיד ולהשגיח את הזכויות ועל החובות לפי החוק של העובדים האלה, אין מחלוקת על כך ואנחנו מביאים גם את הנושא הזה כאן. זה שזה לא אותו הדבר מבחינת הדרישות של אותו קבלן שירות מול קבלן כוח אדם, באנו לשקף את זה ולכן לא אמרנו לא דרוש שום דבר. אני מודה שמצדנו אני ניסיתי לראות בסופו של דבר בכל עסק שאתה מקים. לי יש עסק מסוג אחר שהוא לא קבלן שירותים ואני מעסיקה עובדים, אז אולי צריך גם לרשות אותי. כלומר, אפשר להגיע מכאן לכל מיני מקומות. גם אני, אם יש לי עסק פרטי ואני מעסיקה עובדים, אני צריכה לדאוג לזכויותיהם.


את האכיפה על הזכויות של עובדים, כל עובד, בין אם הוא קבלן שירותים ובין אם הוא עובד של חנות מכולת או כל עסק אחר. צריך להקפיד עליה, צריך לקיים את הוראות החוק ואין מחלוקת בנושא הזה. זה שהניסיון שנדרש ממישהו שהוא מפעיל עסק של שירות מבחינת העובדים שלו למי שהוא קבלן כוח אדם, שזה לא אותו הדבר – ואנחנו כנראה חלוקות כאן – לכן לא התעלמנו לחלוטין מהצורך שלו בידע בזכויות עובדים או בניסיון ניהולי כדי שבאמת לא יבואו אנשים, כפי שניתנו לנו דוגמאות על ידי משרד התעשייה.
נועה בן-שבת
אבל למה שיניתם? מה רע בניהול כוח אדם?
מיכל צוק
מה שעושה קבלן שירותים זה לא ניהול כוח אדם.
נועה בן-שבת
הוא מעסיק אנשים אצל זולתו.
מיכל צוק
אנחנו חשבנו שלא כך וכשאני אומרת אנחנו חשבנו, זה היה בהסכמה, כלומר, זאת לא הייתה גחמה של מישהו אלא דנו בנושא הזה והגענו למסקנה שזה לא בדיוק אותו הדבר מצד אחד, ומצד שני חשבנו שעדיין יש דרישות בנושא הזה.
מיכאל אטלן
בעצם אנחנו מבטאים בזה את זה שחברות השמירה נמצאות אי שם בתווך בין חברות כוח אדם או קבלני כוח אדם לבין מעסיקים רגילים. הרי מעסיקים רגילים מעסיקים עובדים בלי שדורשים מהם שום דרישה ושום רישוי. הם נבחנים תוך כדי פעילות אם הם עוברים עבירות או מפירים חוק. קבלני כוח אדם, כל מה שהם נדרשים לו, כל מה שהם אמורים לעשות, זה רק לנהל ניהול משאבי אנוש, כלומר, לספק עובדים.


חברות השמירה והניקיון הן בתווך. זה נכון שבתשואות של העסקה פיקטיבית הן הפכו להיות רק קבלני כוח אדם מוסווים, אבל עדיין זה לשפוך את התינוק עם המים לומר שלא יכולה להיות העסקה במיקור חוץ אמיתית שיש באמת מומחיות בשמירה ובניקיון וכולי.
שלי יחימוביץ
בניקיון יש מומחיות?
מיכאל אטלן
לכן ההתעסקות עם דרישות הניסיון במשאבי אנוש, בתחום ניהול כוח אדם, שמבטאת באמת את זה שהם נמצאים אי שם בתווך.
היו"ר חיים כץ
כמו שאמרו חברי הכנסת, אנחנו מאוד שמחים ליצירת הסדק הזה וההליכה קדימה. יחד עם זאת, יש לחברי הכנסת לא מעט הסתייגויות ואנחנו נצטרך לקבל כאן החלטה אם אנחנו מריצים את החוק הזה קדימה למרות ההסכמות שליד השולחן העגול או שאנחנו מפצלים אותו. אנחנו רוצים להעלות בפניכם את ההסתייגויות על מנת לעשות את הסדק הזה בקיר ולהזיז את החוק הזה קדימה.


היועצת המשפטית תקריא את ההסתייגויות ואתם תרשמו אותן. אנחנו נקבע דיון לשבוע הבא. תשבו ביניכם ותראו איפה אתם הולכים לקראת קידום מעמד העובד הנחות במדינת ישראל, לא בכיוון חברי הכנסת אלא בכיוון קידום מעמד העובד הנחות, וכל צעד נוסף שנעשה, אנחנו מאוד נשמח עליו.
שלי יחימוביץ
אני רוצה גם את מה שאמרתי וגם הסתייגות דיבור.
היו"ר חיים כץ
זה נרשם. הסתייגויות דיבור יהיו לכולם.
שלי יחימוביץ
אני אוכל לדבר עשר דקות.
היו"ר חיים כץ
תקבלי רבע שעה.
שלי יחימוביץ
לא יהיה לכולם. צריך להירשם.
היו"ר חיים כץ
יהיו הסתייגויות דיבור לכולם. אנחנו רושמים הסתייגויות דיבור לכולם.
רחל אדטו
ההסתייגות הכי גדולה שלי הייתה שזה לא היה צריך להיכנס למסגרת חוק ההסדרים ואל תספרו לי מה היה בעבר.
נועה בן-שבת
בהמשך להסתייגות הזאת של חברת הכנסת אדטו, בעצם למחוק את שני הסעיפים האלה מחוק ההסדרים, וכי הם צריכים לבוא כהצעת חוק נפרדת ואולי לפצל אותם, למרות שזה עניין אחר.


הייתה לך הערה שהתחולה צריכה להיות מיידית ולא מינואר 2010.


חבר הכנסת אילן גילאון ביקש להחיל על כל סוגי השירותים ובכפוף לאפשרות של החרגה שקבועה בהצעת החוק. לחילופין אני מבינה שביקשת להחיל על תחומים של סיעוד והסעדה ולהשאיר את הרישוי לשנה בלבד. למחוק את הסעיף שמדבר על הארכת תקופת הרשיון. גם ההוראה שמדברת על הסמכת השר לתת ערובה מופחתת, הסעיף הזה יימחק. גם ההוראה שמבטלת את הדרישה של יציבות כלכלית.
שלי יחימוביץ
גם שרים משתתפים בישיבות הוועדה?
השר גדעון סער
מעכשיו שר החינוך ישתתף בכל ישיבות הוועדה.
רחל אדטו
יש משהו שאנחנו לא יודעים?
שלי יחימוביץ
גם שר החינוך כאן וגם 8200. כנראה שהחוק הזה נוגע לרבדים הרבה יותר עמוקים.
נועה בן-שבת
הדרישה של יציבות כלכלית, ביקשת שיחזירו אותה או ישאירו אותה על כנה.
מיכאל אטלן
לא ניתנה לנו אפילו הזדמנות לנמק את זה לפני שמעירים לנו.
נועה בן-שבת
נכון.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מבקשים מכם לעשות שיעורי בית ולאחר מכן לחזור לכאן. הדיון יימשך. אנחנו לא מצביעים על זה.
נועה בן-שבת
הבקשה היא להכליל את הענפים של סיעוד והסעדה במסגרת התוספת.


אדוני, אתה הצעת להחיל את כל הוראות פרק ג' גם כן על עובדים או על קבלן שירות.
דבורה אליעזר
מה הייתה ההסתייגות האחרונה?
נועה בן-שבת
להחיל את כל פרק ג'.
שלי יחימוביץ
יש לי עוד הסתייגות. להשוות לחלוטין את תנאי נותני השירותים לתנאי קבלני כוח אדם.
היו"ר חיים כץ
זאת המשמעות של פרק ג'.
שלי יחימוביץ
אני מדברת על דיבור במליאה.
נועה בן-שבת
אם אפשר להזכיר את השאלות שנשאלו כאן ואם אפשר יהיה גם לתת עליהן עוד הסברים במועד הבא.


אני חושבת שלא ברור למה אנחנו מדברים על מנהל, אדם שהוא לא מועסק על ידי המעביד, למה אנחנו מדברים על ניסיון אחר, מה במהות מחייב לשנות מדרישת הניסיון הקיימת, מדוע מוותרים על קדושת היציבות הכלכלית ומדוע נדרשים לעומת זאת התנאים הפיזיים. הרי אנחנו לא מדברים על קבלן שיש לו משרד בו הוא מראיין אנשים, משבץ אותם ושולח אותם, כאשר אלה היום הדרישות הפיזיות שנדרשות בתקנות.
מיכאל אטלן
למה לא?
נועה בן-שבת
הוא קבלן שירותים. השאלה היא מדוע התנאים הפיזיים נשארים ונדרשים.


האם במתן הפטורים אין שום הכוונה לשיקול הדעת של השר במתן הפטור.
היו"ר חיים כץ
אני מקווה שרשמתם את הדברים. כאמור, אנחנו נקבע דיון נוסף לא לפני שנקבל מכם תקציר שיאמר מה עשיתם והאם אתם מוכנים ללכת לקראת הוועדה.
נועה בן-שבת
יש עוד הסתייגויות. מבחינת הענישה, ההצעה היא להחליף את עונש המאסר של שישה חודשים למאסר של שנה. להחיל את מחיקת הדרישה של השנתיים.
היו"ר חיים כץ
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים