ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 23/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

23.6.2009


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 36

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, א' בתמוז התשס"ט (23 ביוני 2009), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010)

פרק כ"ז - סעיף 146(14), סעיף 148(ח)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אילן גילאון

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
עו"ד טלי ארפי, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

אוהד רייפן, משרד האוצר

עו"ד שי סומך, משרד המשפטים

עו"ד רועי קרת, המוסד לביטוח לאומי

עו"ד נדאל עותמאן, מרכז מוסאווא

אליעזר שוורץ, מרכז המידע והמחקר, הכנסת
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

לשנים 2009 ו-2010)

פרק כ"ז - סעיף 146(14), סעיף 148(ח)
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), פרק כ"ז - סעיף 146(14), סעיף 148(ח).


אנחנו דנים בהגדלת פיצויים לעובד מעשר פעמים השכר הבסיסי ל-13 פעמים השכר הבסיסי למפעל שפשט את רגלו והתפרק.
רועי קרת
היום לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי עובד שמעבידו מתפרק במקרה של חברה או פשט את הרגל במקרה של יחיד ונותרו חובות, כפי שהרבה פעמים קורה, בגין שכר עבודה שלא שולם או בגין פיצויי פיטורין שלא שולמו, המוסד לביטוח לאומי משלם חלק לפי הכללים שקבועים בחוק ועד תקרה של עשר פעמים השכר הממוצע.
היו"ר חיים כץ
הבסיסי.
רועי קרת
הסכום הבסיסי.
היו"ר חיים כץ
זה הבדל גדול.
רועי קרת
היום ההבדל הוא עדיין לא מאוד גדול אבל הוא ילך ויגדל עם השנים.
היו"ר חיים כץ
ההבדל היום הוא חמישה אחוזים. זה 7,683 והשכר הממוצע הוא מעל 8,000 שקלים.
רועי קרת
אני מקבל את ההערה. כאשר העניין הזה התרחש לראשונה זה לא היה לפי רצון הביטוח הלאומי אלא זה חוק הסדרים של 2002 בו בוטלה בכל החוק ההצמדה לשכר הממוצע ועברו למשהו אחר. בעניין הזה פרק ח' לא יוצא דופן ואנחנו כבר לא צמודים לשכר הממוצע אלא למדד על פי בסיס של משהו שנקרא סכום בסיסי, וככל שהזמן עובר, כך המרחק גדל בין הסכום הבסיסי לשכר הממוצע.
אילן גילאון
למה זה צמוד?
היו"ר חיים כץ
זה צמוד למדד.
רועי קרת
לפי מדד. כיוון שבדרך כלל השכר הממוצע עולה יותר מאשר המדד, ככל שהזמן עובר המרחק בין השכר הממוצע לסכום הבסיסי גדל, אבל זה לא משהו שמיוחד לפרק ח' אלא היום כך כל חוק הביטוח הלאומי וזה לא מהיום אלא מזמן.


הגמלה שאנחנו משלמים מוגבלת בתקרה של היום עד עשר פעמים הסכום הבסיסי ומה שמוצע כאן זה להגדיל אותה ל-13 פעמים הסכום הבסיסי.
טלי ארפי
שזה מ-73 אלף שקלים היום ל-100 אלף שקלים.
רחל אדטו
רציתי לשאול לגבי הקריטריון. הקריטריון של פשיטת רגל, מתי המועד של פשיטת רגל, מתי הוא מוגדר?
רועי קרת
מתי שבית המשפט המוסמך נתן צו שמורה על כך. הליך של פירוק ופשיטת רגל הוא הליך חוקי ורשמי וערכאה משפטית מאשרת אותו בצו.
רחל אדטו
אם כן, המועד הוא החלטת בית המשפט.
רועי קרת
כן.
היו"ר חיים כץ
אבל לא לפני ה-1 באוגוסט 2009.
אילן גילאון
מה מהווה הסכום הזה, פיצוי על פיטורים במקום פושט רגל?
רועי קרת
גם וגם.
טלי ארפי
שכר העבודה ופיצויי הפיטורים. זה עד תקרה מסוימת.
אילן גילאון
אם אדם עובד במקום מסוים במשך שלושים שנים.
טלי ארפי
יש תקרה.
היו"ר חיים כץ
הביטוח הלאומי לא צריך לתת פיצויי פיטורים. זה בא במקרה שמישהו פשט את הרגל והמעסיק לא יודע לתת לו פיצויים, ואז הוא אומר שבמקרה הזה הוא נותן לו עוד 20 אלף שקלים שקודם לא היה מקבל אותם.
אילן גילאון
אם לאחר מכן, לאחר התהליך של אותו אדם מול פושט הרגל, מסתתר בתביעת נזיקין או פיצויים או דברים אחרים, בא הביטוח הלאומי ומבקש להחזיר לו את הסכום בחזרה?
היו"ר חיים כץ
לא כשזה מוגדר.
אילן גילאון
זה מאוד חשוב.
היו"ר חיים כץ
זה לא מוגדר. הוא לא יכול לבקש בחזרה.
רועי קרת
ברגע שהביטוח הלאומי – זה לא קשור לתיקון הספציפי הזה – משלם את הסכום, לעניין הסכום שהוא שילם הוא בא בנעלי העובד וגם יש לו איזושהי זכות קדימה לגבי הסכומים. אבל כיוון שמדובר באדם שפשט את הרגל או חברה שהתפרקה, זה אומר שמלכתחילה אנחנו יודעים שאין לו כסף לשלם את כל ההתחייבויות שלו.
היו"ר חיים כץ
לא בטוח.
רועי קרת
אין לו כסף שאפשר לשים עליו את היד כי אחרת הוא לא היה מתפרק או פושט את הרגל.
היו"ר חיים כץ
הוא יכול להתפרק ולא לפשוט את הרגל. הוא יכול לקנות לו שלד ולעשות העברות וכולי, אבל אנחנו לא נכנסים לזה כאן ואני לא אתן הרצאה בנושא.
רועי קרת
לא נדבר על הרמאים כפי שהציע קודם יושב-ראש הוועדה אלא נדבר על מי שלא מרמה. כאשר אדם מגיע למצב שבית המשפט אישר פירוק או פשיטת רגל, זה אומר שהוא לא מסוגל לעמוד בכל ההתחייבויות שלו וזה אומר שהוא חדל פירעון וכל מי שהוא חייב לו כסף, צריך לדעת שהוא יקבל פחות ממה שחייבים לו או שלא יקבל כלום.


אנחנו באים בנעלי העובד לגבי אותם סכומים ששילמנו ואנחנו עומדים בתור לקבל את הכסף.
אילן גילאון
בלי קשר לכלום. זאת אומרת, גם אם נפסק בפירוק הזה שהוא ישלם לעובדים משהו. אתכם זה לא מעניין.
רועי קרת
מה שהוא משלם זה רק מעבר למה שאנחנו משלמים. אנחנו לא נותנים את כל הכסף.
אילן גילאון
זה ברור. במה תשלום הכסף מותנה, בעובדה שהמעסיק פשט רגל והפך לחדל פירעון?
רועי קרת
כן. אין תנאים נוספים.
וילמה מאור
חבר הכנסת גילאון, אדם שילם ביטוח כל החיים שלו, כך שזאת לא בדיוק מתנה.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא שילם ביטוח לקבלת פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים אל מול המעסיק, זה נושא אחר לגמרי ואין קשר לביטוח הלאומי במקרה הזה.
רחל אדטו
צודק חבר הכנסת גילאון בחשדנות. ראה מה שהיה קודם.
אילן גילאון
אנחנו לא לפני בחירות ולכן השאלה למה זה קורה.
רועי קרת
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדייק. הם משלמים על זה דמי ביטוח. פרק ח' הוא פרק שמשלמים עליו דמי ביטוח. יש לגביו צבירה ומתוך הכסף הזה גם הכספים משולמים. כולם משלמים.
היו"ר חיים כץ
מה העלות התקציבית של זה?
אוהד רייפן
12 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להקראת הסעיף.
שמרית שקד
146.
(14)
סעיף 183, במקום "כפול עשר" יבוא "כפול 13".

148(ח)-
תחילה

סעיף 183 לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 146(14) לחוק זה, יחול על מי שניתן לגבי מעבידו צו כאמור בסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי – אמרנו שזה צו פירוק או צו פשיטת רגל – ביום י"א באב התשס"ט, 1 באוגוסט 2009 ואילך.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הסעיפים אושרו פה אחד


מי שיש לו הסתייגויות דיבור, יש לו הסתייגויות דיבור. אין הסתייגויות מהותיות לחוק.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10

קוד המקור של הנתונים