ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2009

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009-פרק כ"ז, ס' 146 (1) - (3), (5), (7) - (9), (10) (א), (11), (12) (ב), (13) - (21), (23) - (26), 147, 148 (א) - (ב), (ה), (ז) - (יד), 149 (ב) - (ג), 150 (ב) - (ג)

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

22.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 30

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ל' בסיון תשס"ט (22 ביוני 2009), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 – פרק כ"ז, סעיף 146 (17)-(20), סעיף 148(י), 149(ב) ו-(ג), סעיף 150(ב) ו-(ג), סעיף 153(3), סעיף 154(ב), סעיפים 157-155 – ביטוח לאומי.
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אילן גילאון

שלי יחימוביץ
מוזמנים
חה"כ זאב אלקין

חה"כ כרמל שאמה

עו"ד טלי ארפי – הלשכה המשפטית, משרד האוצר

דב בארי – אגף התקציבים, משרד האוצר

אוהד רייפן – אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד שי סומך – משרד המשפטים

שרה זילברשטיין היפש – ראש תחום פניות ציבור, המשרד לענייני גמלאים

עו"ד רועי קרת – הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

רמסיס גרא – מנהל תחום מחקר, המוסד לביטוח לאומי

חזקיה ישראל – התאחדות התעשיינים

גדעון בן-ישראל – יושב-ראש הסתדרות הגמלאים

אליעזר שוורץ – מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן – יועצת משפטית

שמרית שקד-גיטלין – עוזרת ליועצת המשפטית
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009 – פרק כ"ז, סעיף 146 (17)-(20), סעיף 148(י), 149(ב) ו-(ג), סעיף 150(ב) ו-(ג),

סעיף 153(3), סעיף 154(ב), סעיפים 157-155 – ביטוח לאומי
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום שני, ל' בסיוון התשס"ט. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית, קרי חוק ההסדרים שהיה ידוע לשמצה.


אנחנו עומדים לדון בפרק הביטוח הלאומי – קצבאות זקנה והבטחת הכנסה. הייתי רוצה שנציגי הביטוח הלאומי יתנו לנו סקירה על המצב ואחרי כן נשמע את האוצר שיסביר למה זה רק 38 שקלים, ואם אפשר לחיות עם זה בתקופה הזאת – כשמעלים את המע"מ על הפירות והירקות, וכן הלאה וכן הלאה. אדוני.
רמסיס גרא
רמסיס גרא, מנהל תחום מחקר בביטוח הלאומי. לאחר העדכון של קצבאות הזקנה והשאירים בינואר 2009, קצבת הזקנה הבסיסית ליחיד היום עומדת על 16.5%.
היו"ר חיים כץ
האם אתה מוכן לדבר במספרים מוחלטים?
רמסיס גרא
קצבת הזקנה הבסיסית ליחיד, החל מינואר 2009, שווה היום 1,268 שקלים. כמובן, לקצבה הבסיסית יש תוספות ותק, תוספת דחיית פרישה.
שלי יחימוביץ
1,268 זה ה- 16.5%.
רמסיס גרא
זה ה- 16.5% מהסכום הבסיסי. עליו מתווספות כל התוספות: ותק, דחיית פרישה ותוספת תלויים. הקצבאות הן השלמת הכנסה.
היו"ר חיים כץ
לפני השלמת הכנסה. בכמה אנחנו רוצים להעלות את הקצבה עכשיו? מדובר על שנת 2009, אנחנו לא יודעים מה יהיה ב- 2010, אבל ב-2009, בכמה אנחנו רוצים להעלות?
רמסיס גרא
ב-2009 הקצבה הבסיסית תגדל ב- 38 שקלים. ב- 2010 וב-2011 היא תגדל - - -
היו"ר חיים כץ
זה רחוק. את זה אתה לא יכול להבטיח לנו. יש עוד חקיקה בדרך, ולמדנו כבר שיש חוק הסדרים ואפשר להקפיא תוספות.
רמסיס גרא
היום יש כ- 740,000 זכאים לקצבאות זקנה ושאירים. כאשר אתה מקצה 500 מיליון ב-2009, התרגום הוא 38 שקלים בקצבה הבסיסית ליחיד. זה התרגום של 500 מיליון שקל ל- 740,000 זכאים.
היו"ר חיים כץ
אתם מרוצים מהקצבה הזאת בביטוח הלאומי?
רמסיס גרא
אני אישית לא מרוצה בכלל.
היו"ר חיים כץ
מה זה יעשה לזכאים?
רמסיס גרא
זה יגדיל להם את הקצבה ב- 57 שקלים.
היו"ר חיים כץ
באיזה סטטוס? זה יוריד אותם מעניים למה? אלה שהם עניים, לאן זה יעלה אותם?
רמסיס גרא
לא עשיתי סימולציה כזאת, אבל אפשר לעשות את זה ולבדוק בכמה יקטן שיעור הזקנים העניים, עקב ההגדלה הזאת.
שלי יחימוביץ
כמה הסכום החודשי שקשיש יקבל?
היו"ר חיים כץ
1,268 ועוד - - -
שלי יחימוביץ
לא. כמה התוספת?
היו"ר חיים כץ
ועוד 38 שקלים.
רמסיס גרא
הוא יקבל 1,306 שקלים בקצבה הבסיסית.
היו"ר חיים כץ
נטו.
רמסיס גרא
נטו.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה לעבור לקצבאות של הבטחת הכנסה?
רמסיס גרא
מקבלי קצבאות השלמת הכנסה הם חלק ממקבלי קצבאות זקנה ושאירים, ומה שמקבלים מקבלי קצבאות זקנה ושאירים ללא השלמה, גם מקבלים מקבלי קצבאות זקנה ושאירים עם השלמה. הם מקבלים אותו דבר. ה-500 מיליון חולקו באופן אחיד ושווה בין כל מקבלי קצבאות זקנה ושאירים.
היו"ר חיים כץ
אלה שמקבלים הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה – אינני יודע איך אתה קורא לזה – בכמה הם עולים מהסכום הבסיסי? אדם שהוא מעל גיל 80.
רמסיס גרא
מי שזכאי להשלמת הכנסה, הוא גם מקבל קצבת זקנה.
היו"ר חיים כץ
אני שואל אותך לגבי אדם מעל גיל 80 – בעקבות השינוי בתקנות, כמה כסף יוסיפו לו?
רמסיס גרא
הוא יקבל את ה- 38 שקלים שדיברנו עליהם, ועוד אחוז אחד מהסכום הבסיסי.
היו"ר חיים כץ
ועוד כמה?
רמסיס גרא
עוד 77 שקלים, שהוא קיבל אותם גם קודם.
שלי יחימוביץ
מאיפה הבאת את ה- 500 מיליון? מה זה ה-500 מיליון?
היו"ר חיים כץ
זה מספר הזכאים פלוס ה-38 שקלים.
שלי יחימוביץ
האם ה-500 מיליון זה לכל השלוש שנים?
רמסיס גרא
לא. זה רק ל- 2009.
זאב אלקין
למעשה, בהחלטת הממשלה – אומנם החלטת הממשלה הקודמת, אבל כמדומני, היא לא בוטלה- מ-13 בינואר 2008, ההחלטה היתה שונה לגבי ניתוב הכסף שהיה צריך ללכת כתוספת לקצבת זקנה והשלמת הכנסה.


על-פי אותה החלטת ממשלה, חלק מסוים של הכסף היה צריך לבוא לתוספת מיועדת למקבלי השלמת הכנסה כדי שאצלם הגידול יהיה יותר משמעותי מאותם סכומים שהצגתם כאן.


למשל, לפי מה שאני מחזיק כאן באותה החלטת ממשלה, קשיש – אני מדבר על קשיש שאינו חסר-דיור; אינני מתייחס למרכיב של הדיור שהיה באותה החלטת ממשלה – הקשיש בגיל בין 70 ל- 74, היה צריך לקבל תוספת כ- 260 שקלים כבר החל מאוגוסט 2009; קשיש בגילאים 79-75 היה צריך לקבל 340 שקלים.


יכול להיות שהחלטתם לרדת מההבחנה בין הגילאים, ואז על פניו זה היה צריך להתאזן.
היו"ר חיים כץ
לא. יש עד 80 ומעל 80.
זאב אלקין
מעל 80 הבנתי – הם כבר לא יכולים לחזור אחורה, זה כבר היה – אבל לגבי החלקים שעוד לא נעשו, אני יכול להבין, הם בסופו של דבר הגיעו להסכמה שלא עושים הפרדה באמצע בין 70 ל-80 לעוד מדרגה, אלא מחלקים הכול.


סליחה, טעיתי בסכום – חסר-דיור זה 150 ו- 180, אבל אותו קשיש, בממוצע, היה צריך לקבל כבר באוגוסט 2009 תוספת בסדר גודל של כ- 170-160 שקלים ולא 38 שקלים.


איך קרה הדבר שכשהוכנה הצעת חוק – וזה קרה עוד בשלב של הממשלה הקודמת, השינוי הזה - - -
היו"ר חיים כץ
אתה שואל את הביטוח הלאומי או את האוצר?
זאב אלקין
אני שואל את כולם. לפי מה שאני יודע מהאוצר, לא היתה להם התנגדות ללכת בעקבות התלם של החלטת הממשלה. איכשהו שם, בשקט, כשהכינו את הצעת חוק ההסדרים הקודמת 2008, ומשם זה עבר לפה, הנושא הזה של החלטת ממשלה לקחת אותו סכום – אין סכום נוסף - לתת ממנו חלק מסוים לתוספת ייעודית להשלמת הכנסה – דיברנו כאן על רף העוני, הם עניים ביותר – החלק הזה איכשהו נעלם, ובסוף הלכו על הכול אחיד, ואז זה עבר אוטומטית, "העתק-הדבק" להצעת חוק ההסדרים הנוכחית.
שלי יחימוביץ
אנחנו עוד לא הבנו את עניין הגדלת קצבת הזקנה הבסיסית.
היו"ר חיים כץ
בסעיף הראשון.
שלי יחימוביץ
כן, אנחנו עוד בסעיף הראשון. החישובים שם עדיין לא ברורים.
זאב אלקין
הוא דיבר על שני הדברים.
היו"ר חיים כץ
שהאוצר ידבר על זה.
זאב אלקין
השאלה שלי, אדוני היושב-ראש, אל"ף, מה קרה לאותה החלטת ממשלה – כי לא זכור לי שהיא בוטלה בהחלטת ממשלה אחרת – ולמה לא ללכת בנתיב הזה.
היו"ר חיים כץ
אתה בטח לא שואל אותי למה לא ללכת.
זאב אלקין
לא, אני שואל את הממשלה. אומנם יהיה לזה מחיר, כי זה יוריד קצת את התוספת הבסיסית לקצבת זקנה, אבל אז זה יתן תוספת הרבה יותר מורגשת לכשליש מהקשישים.
היו"ר חיים כץ
היא תהיה מורגשת לשני הכיוונים. היא תהיה מורגשת לאלה שלא יקבלו – הם ירגישו שהם לא קיבלו כלום – ואלה שיקבלו, הם ירגישו בעשרה שקלים.
זאב אלקין
לא. ההבדל הוא יותר מ-100 שקלים.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל 100 שקל יותר בכל מצב. הוא מקבל 200 שקלים בכל מצב.
זאב אלקין
לא, לא.
שלי יחימוביץ
אבל אז אתה פוגע בקצבה האוניברסלית לכולם. אדוני היושב-ראש, ברור לי לחלוטין שחברי, חבר הכנסת אלקין, כוונותיו טובות, אבל יש כאן ויכוח שהוא עקרוני והוא הדיון הרגיל בין קצבאות אוניברסליות לבין קצבאות לזקנים בלבד.


היה ניסיון להעניק העלאה של קצבאות דיפרנציאליות ולתת רק לזקנים עניים, אבל הוויכוח הזה הוכרע לטובת קצבה אוניברסלית, ואני מתנגדת באופן עקרוני לקחת - - -
זאב אלקין
לא זה הוויכוח. יכול להיות שלא הובנתי.
שלי יחימוביץ
אתה אמרת: אומנם התוספת שתינתן לכלל הקשישים תהיה קטנה יותר, אבל קבוצה של 30% תקבל יותר, ואני מתנגדת לזה. אני חושבת שהקצבה צריכה להיות אוניברסלית ולא על-פי תעודת עני.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עכשיו בשלב בחקיקה – מה שאני ביקשתי לעשות פה בוועדה זה להתחיל בנותנים.
שלי יחימוביץ
שמנו לב שכל השבוע – חוקים טובים.
היו"ר חיים כץ
אם זה המצב בנותנים, בואו נראה מה יהיה המצב בלוקחים.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב-ראש, עוד שאלה אחת, אני רוצה לקבל הבהרה או מהאוצר או מהביטוח הלאומי. אני מחזיקה ביד את ההסכם הקואליציוני בין מפלגת העבודה לבין הליכוד. כאן כתוב: "הממשלה תקצה בבסיס התקציב, בשנים 2009 עד 2011, את הסכומים הבאים לטובת הגדלת קצבת הזקנה הבסיסית לזכאים. שנת 2009 – 150 מיליון שקלים נוספים – ומודגש, מעבר לסכום המוקצה לנושא זה בהצעת חוק התקציב לשנת 2009; ב-2010 – 400 מיליון שקלים, וב- 2011 – 400 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
כמה ב- 2009?
שלי יחימוביץ
ב-2009 - 150 מיליון. כלומר, מעבר ל- 500 מיליון, עוד 150 מיליון.
היו"ר חיים כץ
זה לא מסתדר עם המספרים שוועדת המחקר ציינה. ב-2009 עומדים להעלות את הסכום ב-38 שקלים, וזה ה- 150 מעבר.
אילן גילאון
זה כולל את ה- 150 מעבר?
היו"ר חיים כץ
יגידו לנו אחר כך. ב- 2010 וב- 2011 – 31 שקלים לכל שנה, בבסיס. זה לא מסתדר לי במחשבון ארבע פעולות שאנחנו משחקים איתו.
זאב אלקין
ב- 2009 הממשלה תכננה, נדמה לי, 250 מלכתחילה. יחד עם ה- 150 האלה זה צריך להביא ל- 400 מיליון ב- 2009.
אליעזר שוורץ
350 מיליון.
אילן גילאון
כדי להגיע ל- 38 שקלים ב- 2009, מה חולק למה?
שלי יחימוביץ
כן, שמישהו יסביר.
אילן גילאון
צריך לקבוע חוק שאסור לכתוב כך, צריך לכתוב בעברית.
היו"ר חיים כץ
לפי נתוני הביטוח הלאומי, יש 740,000 אנשים זכאים. 38 שקלים זה בערך 300 מיליון. אם אני מכפיל 40 ב- 700, זה 280, ועוד 16, זה 296.

296 מיליון, ככה על פניו, בחשבון מהיר.
אליעזר שוורץ
זה לבסיס. יש את התוספות.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר על הבסיס.
אילן גילאון
זאת אומרת, שזה כן כולל את ההסכם עם מפלגת העבודה. 38 שקלים לשנה הראשונה זה כולל את ההסכם עם מפלגת העבודה.
היו"ר חיים כץ
זה בחשבון גס, מהיר - לא לכניסה של אינטגרלים, דיפרנציאלים.
אילן גילאון
כרטיס אשדוד – תל-אביב.
שלי יחימוביץ
אז המספרים בסדר?
היו"ר חיים כץ
עושה רושם, כן. הם אומרים שישנם 740,000 זכאים. כדי לעגל, אני אומר: במקום 38 שקלים, ניקח 40 שקלים. 40 כפול 700 זה 280; 40 כפול 40 זה עוד 160, זה עוד 16, כלומר 296 מיליון שקלים – על פניו, בחשבון גס.
אילן גילאון
אם אפשר לשאול שאלה, שאני לא מבין, אדוני היושב-ראש. מה לגבי השנים לאחר מכן? לגבי 2009 הבנתי.
היו"ר חיים כץ
אני לא יכול להתחייב לגבי שנים לאחר מכן.
אילן גילאון
אני רוצה לדעת האם הסכום שמקצה האוצר הוא סכום מוחלט או שהוא נומינלי כלפי כמה אנשים שנשארים בחיים כל שנה.
שלי יחימוביץ
זה מוחלט.
אילן גילאון
כלומר, שאם יהיו פחות קשישים – הם יקבלו סכום יותר גבוה.
שלי יחימוביץ
שאלה תיאורטית. לא יהיו פחות קשישים. יהיו יותר.
ג'ודי וסרמן
הסכום per קצבה הוא מוחלט.
היו"ר חיים כץ
המספר יגדל – כי הוא הגדיר את הסכום ב- 31 שקלים, תוחלת החיים הולכת ועולה, למעגל הזקנה מצטרפים אנשים, ולשמחתנו התמותה יורדת. הסכום הכללי הגלובלי יגדל. אבל אני לא יודע מה יהיה עד 2011, זה כל כך רחוק, אינני יודע מה יהיו הקצבאות.

הייתי רוצה לשמוע מה יש למשרד האוצר להגיד. למה זה כל כך הרבה כסף ומה אפשר לעשות עם כל כך הרבה כסף? נופל עלינו הר של שקלים בבת-אחת, ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם הכסף. אולי אתם יכולים להעלות את המע"מ על הפירות והירקות כדי שיהיה לנו איפה להוציא את הכסף הזה...
אילן גילאון
ותזכור שאתה אשם, אתה עשית את זה.
אוהד רייפן
אשם בתוספת הזאת. אם מדובר על התוספת הזאת – אני מרגיש גאה.
היו"ר חיים כץ
ולמה כל כך הרבה?
אוהד רייפן
אני מבקש להעיר על כמה נושאים שעלו. ראשית, התוספות שניתנות עכשיו בחקיקה הן לא רק ל-2009, הרי אנחנו מחוקקים עכשיו גם את 2010 וגם את 2011, בחקיקה. אין עוד איזשהו חוק הסדרים או משהו כזה עד תקציב 2010, וגם אין שום כוונה אחרת לשנות משהו ב- 2011.
היו"ר חיים כץ
אתה מוסמך להגיד את זה? אני לא יודע אם אתה מוסמך להגיד את זה.
אוהד רייפן
אני לא יודע איזה הסמכות, אבל אני אומר לכם חד-משמעית.
היו"ר חיים כץ
שב- 2011 אין שום מגמה.
אוהד רייפן
שכולנו מאמינים בה. באמת, אני אומר את זה באופן הכי ברור. זוהי קצבה סוציאלית מאוד נכונה.

יש סימני שאלה – כפי שחברת הכנסת יחימוביץ' העלתה קודם – לגבי איך נכון לחלק את הסכומים, אבל הסכומים שהוקצו מאוד ברורים. החישובים שנעשו, נעשו יחד עם הביטוח הלאומי, ויש לגבי המספרים האלה הסכמה.

לגבי איך צריך לחלק את זה – בהתייחסות למה שחבר הכנסת אלקין העלה – זה נכון שהממשלה הקודמת החליטה על הקצאה שהיא דיפרנציאלית. הממשלה הנוכחית החליטה על הקצאה שהיא אוניברסלית. נכון או לא נכון, זה כבר דיון אחר.
זאב אלקין
החלטת הממשלה ההיא בוטלה, רשמית? אני ניסיתי לברר את זה, ולא הצלחתי לקבל תשובה.
אוהד רייפן
ההבנה שלי בפרוצדורות הרשמיות היא מוגבלת. אני בשמחה אבדוק את זה, אבל אין ספק שההחלטה הזאת באה להחליף את ההחלטה הקודמת, וכך גם נעשה מבחינת המספרים.
שלי יחימוביץ
נכון, והיה על זה דיון.
היו"ר חיים כץ
ברור לך מה חבר הכנסת אלקין אומר? חבר אלקין אומר: אין טעם להצביע היום אם יש החלטת ממשלה שונה לגבי המספרים. זה מה שהוא אומר.

המספרים שנדונים היום – יש החלטת ממשלה שנוגדת את המספרים האלה, מחלקת את הכסף אחרת.
אוהד רייפן
יש החלטת ממשלה מעודכנת מה-12 במאי.
היו"ר חיים כץ
זה מה שהוא שאל – האם יש משהו שבוטל, ויש חדש.
טלי ארפי
החלטה שמודיעה, ש"הגדלת שיעור קצבאות הזקנה תיעשה באופן אוניברסלי אחיד בכל קבוצות הגיל" – זה תיקון שעבר ב-12 במאי.
זאב אלקין
ומתקנת את החלטת הממשלה.
טלי ארפי
מתקנת את חוק ההסדרים של 2009.
שלי יחימוביץ
מחליפה אותה. זה ברור, היא מדברת על חלוקה שונה של הכסף, של אותו כסף. היה על כך דיון מאוד משמעותי.
אוהד רייפן
לא רק אותו כסף. גם הכסף התוספתי.
זאב אלקין
ברור. לגבי הכסף התוספתי לא היה מקום לדיון כי מראש הגדיר ההסכם הקואליציוני בין הליכוד לעבודה, שהכסף התוספתי ילך לתוספת לקצבאות זקנה – אין שם בכלל שאלה.

לגבי הכסף הבסיסי שהממשלה היתה צריכה להשקיע, קודם כול, תבדקו את נוסח חוק ההסדרים 2008 – כי אתם מצטטים החלטת ממשלה ממאי.
טלי ארפי
זו החלטת הממשלה שמתקנת את אותם סעיפים בהצעת חוק ההסדרים של שנה שעברה – אותם סעיפים שמדברים על קצבת הזקנה ועל הבטחת הכנסה.
זאב אלקין
אני תכף אתייחס לזה, זאת בדיוק הנקודה. את מביאה את החלטת הממשלה הזאת.
שלי יחימוביץ
אתה רוצה את ההחלטה של הממשלה הקודמת? אתה מעדיף אותה על פני ההחלטה של הממשלה הזאת, שאני אבין.
זאב אלקין
יותר מורכב, כי למעשה, אתם מביאים החלטת הממשלה הזאת, שמתקנת סעיפים של החלטת ממשלה קודמת. אבל, בהחלטת ממשלה הקודמת של חוק ההסדרים, כבר הופיע העניין כפי שהוא מופיע כאן.

החלטת ממשלה הזאת רק מביאה את התוספת של ההסכם הקואליציוני.
טלי ארפי
זה לא נכון.
זאב אלקין
אם תבדקו את חוק ההסדרים 2008, גם הוא כבר הלך בלי תוספת ייחודית.
שלי יחימוביץ
לא נכון, זאב.
זאב אלקין
תבדקו. רק הסכום גדל.
שלי יחימוביץ
תסתכל על ההסכם הקואליציוני. מדובר על השקלים הנוספים מעבר לסכום המוקצה לנושא זה בהצעת חוק התקציב 2009.
זאב אלקין
נכון. חוק התקציב וחוק ההסדרים 2009 – כבר אז, כשהונח על שולחן הכנסת – לא הלך על תוספת ייחודית להשלמת הכנסה אלא הלך על מתווה דומה, רק הסכומים היו שונים כי לא היתה תוספת סכום. לכן, התפנית כאן היתה עוד בימי הממשלה הקודמת.
טלי ארפי
לא. היתה חלוקה, סליחה.
אוהד רייפן
היועצת המשפטית שלנו תראה לך, אבל רק אגיד, חבר הכנסת אלקין. החלטת הממשלה באה והורתה לנו, ואני חייב להגיד – היה על כך ויכוח בממשלה, זה לא סוד – ובסופו של דבר התקבלה עמדת הביטוח הלאומי שזה צריך להיות אוניברסלי. וזה שוּנָה, אני מזכיר לכם שבזמנו חשבו לתת תוספות ייחודיות לגילאים מסוימים.
זאב אלקין
אני לא שאלתי על הפן של הגיל. היו שם שני ויכוחים. היה ויכוח על הגיל – משרד האוצר רצה ללכת על ההפרדה בעניין הגיל, והיתה ביקורת רבה של הביטוח הלאומי בעניין הזה, ובסופו של דבר הסתפקו בפשרה שהפרידה בין 80, שכבר נתנו, ועד כל השאר, שינו את העניין של הגיל וחזרו לעניין אוניברסלי של הגיל – אגב, אני חושב שזה נכון בעניין הזה, היה מאוד תמוה כל סיפור ההפרדה של הגילאים.

הנושא השני לא קשור בכלל לאופי הקצבה. הוא קשור לסדר העדיפויות של הממשלה במי היא רוצה להשקיע. האם הממשלה רוצה להשקיע בהשלמת הכנסה – ואז היא משקיעה בקשישים שהם עניים ביותר; בערך שליש ממספר הקשישים, שהם אלה שהם מתחת לקו העוני, ואצלם אכן התוספת יותר מורגשת, גם של 130-120-100 שקלים, היא מאוד מאוד מהותית למה שקורה איתם. זאת היתה דרך אחת.

הדרך השנייה זה לקחת את הכסף – זה אותו כסף – ולפרוס אותו. בזמנו, הממשלה ניסתה להגיע לאיזון. היא אמרה: אני אקח חלק מהסכום ואתן אותו לעניים ביותר כדי ליצור אצלם תוספת יותר גדולה, ואז כל שאר הסכום – שזה עיקר הסכום – אני אפרוס לתוספת שוויונית לכולם לקצבת זקנה.
היו"ר חיים כץ
אפס.
זאב אלקין
לא אפס.
היו"ר חיים כץ
חמישה שקלים.
זאב אלקין
לא, גם לא חמישה שקלים.
שלי יחימוביץ
זה ברור, אבל נשאלת השאלה. הרי חוק ההסדרים של הממשלה הקודמת לא התקבל as it is. הוא התקבל – זה גם נכתב – שמקבלים את חוק ההסדרים של הממשלה הקודמת, עם תיקונים מסוימים.
טלי ארפי
נכון.
שלי יחימוביץ
האם ההחלטה שלכם היא אותו תיקון להחלטה שחבר הכנסת אלקין מדבר עליה מהממשלה הקודמת?
אוהד רייפן
מה שההחלטה הנוכחית עושה ומה שהחקיקה שלפני כן עושה, היא לוקחת את כלל הסכומים – גם הסכומים שהוקצו בחוק ההסדרים הקודם - - -
זאב אלקין
בהתאם להחלטת ממשלה.
אוהד רייפן
משנה את כולם כך שהם יהיו אוניברסליים. את הכול, אין פה חלק שמוקצה אוניברסלית וחלק שמוקצה אחרת.

אני כבר אבהיר את עמדת האוצר בנושא הזה. אם הוועדה פה והמחוקקים, יחליטו שהם רוצים להקצות את אותו סכום תקציבי בצורה אחרת, עם יותר להבטחת הכנסה ופחות לכלל הקשישים – לנו לא תהיה התנגדות, כל עוד הסכום הזה נשמר.
שלי יחימוביץ
אני לא מבינה מה אתה אומר. היה דיון – דיון נוקב – האם הקצבה צריכה להיות פרטיקולרית או אוניברסלית.

הדיון הוכרע בממשלה - היא תהיה אוניברסלית – אז אתה עכשיו אומר שלא אכפת לך אם החלטת הממשלה תשונה? סוף-סוף קיבלתם החלטה אחת צודקת, אתה כבר נסוג ממנה?
טלי ארפי
הוא לא נסוג ממנה.
זאב אלקין
אלה שני דברים שונים.
אוהד רייפן
אני אבהיר את דבריי. קודם כול, התקבלה החלטה, ואת זה אנחנו מציגים אני חושב באופן הכי ברור. התקבלה החלטה בממשלה, ואחד לאחד זה מה שאנחנו מציעים בהצעת החוק.

אני בא ואומר שכל עוד השינויים שיחליטו עליהם בוועדה יהיו במסגרת התקציבית הנתונה, העמדה של משרד האוצר – יש פה עוד גופי ממשלה - - -
שלי יחימוביץ
יש עמדת ממשלה. אני דורשת לכבד את עמדת הממשלה.
זאב אלקין
בכל נושא בחוק ההסדרים?
שלי יחימוביץ
לא. במקרה הזה.
אוהד רייפן
שלא ישתמע שאנחנו חושבים אחרת, חברת הכנסת יחימוביץ'. אני רק אומר שגבולות הגיזרה של סכום התוספת חייבים להישמר.
שלי יחימוביץ
בנושא הזה היה דיון אמיתי.
זאב אלקין
לגבי התוספת.
שלי יחימוביץ
כן.
זאב אלקין
לכן אני לא מעיר על התוספת.
שלי יחימוביץ
לא. לגבי האוניברסליות, זאב, אתה מתעקש לא להבין מה אני אומרת. הדיון על האוניברסליות היה דיון.
זאב אלקין
אני מבין מצוין מה את אומרת, ואני לא חולק על התפיסה של תוספת קצבת זקנה אוניברסלית. אני רק אומר: כשהממשלה באה להחליט על סדר עדיפויות, כשהיא מוסיפה תקציב לכל נושא הקשישים, היא יכולה חלקו לנווט לא במסלול של קצבת זקנה – בלי לפגוע באוניברסליות – אלא לנווט אותו במסלול של השלמת הכנסה.
שלי יחימוביץ
מה זה מבלי לפגוע? ברגע שאתה פוגע בתוספת ואתה מקטין אותה לכלל הקשישים – אתה פוגע.
זאב אלקין
מה זאת אומרת אני פוגע? אני נותן פחות תוספת.
שלי יחימוביץ
נכון.
זאב אלקין
כשאני כממשלה מביא כסף, אני יכול להחליט שאני נותן שוויוני לכולם – מנשיא המדינה שמעון פרס עד לאחרון העניים – וכולם יקבלו תוספת 38 שקלים לקצבת זקנה. זאת החלטה אחת.

אני כממשלה, או ככנסת אחר כך – שדנה עכשיו בעניין הזה – יכול לקבל החלטה שאני, בסדר עדיפויות במסגרת של אותם 400 מיליון שקלים ב- 2009 וכולי, לוקח סכום מסוים של הכסף ואומר: הוא ילך קודם כול לעניים כדי שהם יקבלו - - -
שלי יחימוביץ
זאב, אין מחלוקת על כך שזה דיון מהותי.
זאב אלקין
אתה לא יוצר קצבאות זקנה שונות. אתה מנתב את זה להשלמת הכנסה.
גדעון בן-ישראל
איפה העיקרון האוניברסלי?
קריאות
- - -
זאב אלקין
לא. אז אין השלמת הכנסה.
שלי יחימוביץ
זאב, כל מה שאתה אומר ברור. יש בינינו ויכוח.
זאב אלקין
הרי אתם לא מציעים לבטל את כל העניין של השלמת הכנסה. הוא מראש יוצר לא אוניברסלי, במובן הזה. יש קצבת זקנה אוניברסלית לכולם, ויש תוספת להכי עניים, שנקראת השלמת הכנסה.

זה קיים כבר. השאלה היא, כשממשלה רוצה להוסיף לקשישים, האם היא שמה את כל הסכום על קצבת זקנה, או שחלק ממנו היא שמה כדי לעזור לעניים ביותר, זה הכול.
שלי יחימוביץ
השאלה ברורה, ויש מחלוקת על התשובה. מאוד פשוט.
זאב אלקין
נכון. בסדר גמור.
שלי יחימוביץ
הממשלה, אגב, הגיעה להחלטה.
זאב אלקין
אני רק חושב שלא צריכים להפוך את זה למחלוקת על עיקרון האוניברסליות או לא.
אילן גילאון
חבר הכנסת אלקין, תלך לפי הלחם, זה יתן לך את התמונה. מה אתה מעדיף – לסבסד את הלחם או לתת עוד שבעה שקלים לקצבה לאלה שצריכים את זה?
זאב אלקין
זה לא קשור.
שלי יחימוביץ
בטח שזה קשור. בדיוק אותו דבר. בדיוק אותה שאלה.
אילן גילאון
זה העיקרון של האוניברסליות. קוראים לזה מצרך או נצרך. אתה יודע שקפיטליסטים הולכים על הנצרך, ברור. זאת שיטה ידועה.
שלי יחימוביץ
זאב הוא לא לגמרי קפיטליסט. משהו באמצע.
היו"ר חיים כץ
על מנת שנוכל להתקדם, אנחנו ראינו שסיעת מרצ רוצה להיטיב עם העם.
אילן גילאון
עם העם.
היו"ר חיים כץ
עם חלק מהעם. יש לה פה הסתייגויות להעלות את כל הסעיפים פחות או יותר בין אחוז לחצי אחוז.
אילן גילאון
נכון.
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להעלות את ההסתייגויות?
אילן גילאון
אני לא אלאה אתכם, אני ודאי - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו היינו מאוד שמחים אם היית מוריד אותן.
אילן גילאון
לא, לא.
היו"ר חיים כץ
אם אלה הסתייגויות דיבור – זה בסדר. אם אלה הסתייגויות מהותיות - - -
אילן גילאון
אני גם בדיבור אעשה את זה מחצי אחוז לאחוז אחד בסך הכול, ממה שהייתי צריך לעשות.

ברור לגמרי שבעיקרון – ותמיד צריך להזכיר את זה, כל בוקר, כמו קאטו בשער – חוק ההסדרים הוא חוק של מסתדרים, וחוק שהוא בית קברות אנטי-חוקתי למדינת ישראל, ואנחנו מתנגדים לכולו.

כאן אנחנו נכנסים לתוך ברירות מחדל, משום ששיטת העבודה במדינת ישראל, בגדול, היא – כלכלה שמבוססת על עיקרון שיותר אנשים מקבלים פחות, ופחות מקבלים יותר. באופן מאוד דיכוטומי ואוטומטי, פשטני, והייתי אומר אפילו שטחי להחריד, אנחנו תמיד נרצה לחלק יותר ליותר ופחות לפחות, ככה זה הכי קל לנו, אין מה לעשות. נכון, שלי?
שלי יחימוביץ
נכון. כמו הרפורמה במס. אותו דבר בדיוק.
אילן גילאון
מיותר לציין שגם אני, כמו הרבה חברי כנסת אחרים, מאוד נבוך. הנה, אני מודה, אני בן 53, למדתי, אפילו כמעט השלמתי אוניברסיטה, אני מתקשה לקרוא תלוש משכורת עד עצם היום הזה.
שלי יחימוביץ
אחרי החוק שלי אתה גם מתקשה?
היו"ר חיים כץ
אחרי סעיף 24 - - -
אילן גילאון
גם היום. יכול להיות שמאז לא קיבלתי משכורת. הגיע הזמן שאנחנו נדבר פעם אחת באופן רציני, כי לפי דעתי, כבר מתחילים להוציא תקציבים מן המרתף שהם מהתקופה של שמחה ארליך, משנים להם את העטיפה ומעדכנים אותם באחוזים.

זה לא אנושי. שוב אני אומר את זה, אני יודע שזה לא מקורי. אין התמודדות רצינית. אז רשמנו: לסעיף 146(12)(א)...

אני חייב לספר לכם סיפור כי זה קשור לאותו עניין – זה מה שמנחה את הרעיון המרכזי במדינת ישראל. זה ייקח שתי דקות ותשמעו את הסיפור ומה אנחנו מנחים את הציבור.

אני, בעוונותיי, מאוד אוהב קרח, מת על קרח. מגיל קטן אהבתי קרח. כשלבלוק הגיעה העגלה עם הקרח – היו הבלוקים הגדולים - לי קראו הילדים בבלוק "הכריש" כי הייתי מפרק את הקרח עם השן באמצע, ועם הראש שובר אותו. אל תעשו את זה – זה דופק גם את השיניים וגם את הראש.
שלי יחימוביץ
טוב, לא נעשה את זה.
אילן גילאון
בקיצור, כל הזמן יש לי חלום – שאני קונה לעצמי יום אחד מקרר שעושה קרח. ואכן, אני מגשים את החלום שלי לפני שש או שבע שנים, ויש לי לפעמים קריזות שאני רוצה להיות איש מאוד מסודר.

ואז אני מתחבר עם מקום שנקרא Europe Assistance, טלפון אחד והחיים שלך מסודרים. ואני מבטח את כל המכשירים בבית כי הם כל הזמן מתקלקלים.

ואז, מה מתקלקל כמובן? מכשיר הקרח הזה שאני כל הזמן אוכל אותו, ואני משמין ממנו כפי שאתם יכולים לראות.

אני מתקשר לגברת המסוימת ב- Europe Assistance, טלפון אחד והחיים שלך מסודרים, אומר לה: גברתי, התקלקל לי ה- Ice Maker, כדי שהיא תבין על מה אני מדבר, עושה הקרח, נא לבוא לתקן לי בפרמיה הקבועה.
היא אומרת
אדוני, מצטערת, עושה הקרח לא כלול בביטוח. אני שואל: איך לא כלול בביטוח, אז מה כלול בביטוח? הפחחות של המקרר? זה מה שמתקלקל.
היא אומרת
תסתכל אדוני, בבקשה, בעמוד 12, בסעיף 52, לוכסן ג', מה כתוב? הפוליסה אף פעם לא נמצאת בהישג יד. ואתה מחפש אותה ואתה מוצא ואתה קורא באמת את הדברים האלה – שעושה הקרח איננו כלול.

אבל, בן אדם סביר וגם חבר כנסת סביר, ומנהיג סביר, ובכלל אנשים שרוצים לבנות איזשהו אמון בסיסי, הם לא טורחים לקרוא את עמוד 12, סעיף 52, לוכסן ג'.

ואם אתם חושבים שאפשר בשיטה הזאת להמשיך לחיות – אני, מאוד קשה לי, אני מודה על האמת. אז זה מה שאני יכול להגיד. בסופה של השורה האחרונה - 38 שקלים. נסיעה מאשדוד לתל-אביב ועוד אתה צריך להוסיף למונית. זה מה שיש לי לומר.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אילן גילאון, מאחר שאני לוקח אותך ברצינות - -
אילן גילאון
שתדע, אני דיברתי ברצינות עד מוות, כולל הקרח.
היו"ר חיים כץ
- - ומאחר שאנחנו הולכים בשלב הזה בסעיפים של לתת – אני יודע שאתה רציני, אז הייתי רוצה לדעת שקבוצת מרצ מציעה: בסעיף קטן 17(ב)(2), במקום 5.6% יבוא 6%, מה ההשפעה בכסף per בן אדם, שאתם רוצים לשנות את ה- 0.4%, חשוב לי לדעת. אם זה מ- 6 שקלים ל- 6.20 – בסדר; אם זה מ-6 שקלים ל- 6.40, אז אני לא יכול לעמוד בזה.
אילן גילאון
כדי שיספיק למונית. מכיוון שאני לא נודניק מאופיי, אמרתי: I rest my case, וזהו. וכנראה שזה לא ילך אחרת, חוץ מאשר מהפכה אמיתית.
ג'ודי וסרמן
האם אפשר לא להצביע על זה? לא תעלו את ההסתייגויות?
אילן גילאון
לא נעלה את ההסתייגויות הללו.
גו'די וסרמן
אתה מושך אותן.
אילן גילאון
כן.
שלי יחימוביץ
למה? אתה לא רוצה זמן דיבור במליאה?
היו"ר חיים כץ
הוא יקבל זמן דיבור.
זאב אלקין
אדוני היושב-ראש, בהמשך לשאלה ששאלתי והדיון שהתקיים כאן, האם אפשר לבקש מה-מ.מ.מ לעשות סימולציה מה היה קורה אילו היו הולכים על הסכומים בהשלמת הכנסה כפי שנכללו אז באותה החלטת ממשלה לגבי ניצולי שואה – המפורסמת, אגב? החלטת הממשלה שאני ציטטתי היא לא סתם איזושהי החלטת ממשלה נידחת, זוהי החלטת ממשלה עם סיפור גדול אחריה של ניצולי שואה וכל מה שנלווה.
היו"ר חיים כץ
אני בראש של חבר הכנסת גילאון לנסות ולעזור לאנשים, ואני לא ממהר להצביע. מבחינתי, אם ה-מ.מ.מ יקח יומיים-שלושה ויעשה עבודה על מה שאמור היה להיות בהצעת הממשלה הקודמת, ביחס, בטבלת השוואה למה שקיים בהחלטת הממשלה הנוכחית, ואם אנחנו נוכל לקבל החלטות בוועדה על הטוב מהשניים – אז אני לא ממהר להצביע.
אליעזר שוורץ
בהחלטה המקורית חילקו לשלוש קבוצות גיל: 70 עד 74, 75 עד 79, ו-80 ומעלה. בהחלטת הממשלה מאוגוסט האחרון, כבר דיברו על 70 עד 80 ולא פיצלו.
זאב אלקין
כן. זה פחות עקרוני לי.
אליעזר שוורץ
70 עד 80 בנפרד, מול 80 ומעלה?
זאב אלקין
הנקודה היא לא הפרדה בין הגילאים.
היו"ר חיים כץ
החלטות בלי קבוצות. שתי קבוצות בהחלטה אחת.
זאב אלקין
הנקודה היא לקחת חלק מהסכום שהממשלה מוסיפה – שהוא קדם להסכמים הקואליציוניים עם מפלגת העבודה; באותה החלטת ממשלה יש את הסכומים על 2009 וכן הלאה - ולראות מה יקרה אם חלק מהסכום הזה, שתוכנן אז ללכת על השלמת הכנסה בלבד; אני לא מדבר כרגע על חלוקה פנימית בתוך השלמת הכנסה לגילאים, אלא אם הסכום הזה שתוכנן ללכת לנתיב של השלמת הכנסה ילך לשם, מה נקבל? כמה תוספת יקבלו אותם שמקבלים השלמת הכנסה - זה די ברור. לפי המספרים האלה, מדובר על סדר גודל בין 150 ל-180 שקלים, ואיך זה ישפיע על התוספת לקצבת זקנה.


יכול להיות שנגלה שבתוספת של קצבת זקנה, במקום 38 שקלים, מקבלים במסלול הזה 28 שקלים או 30 שקלים, ולעומת זאת, שליש מהקשישים מקבלים 150 שקלים, ואז נחליט.
היו"ר חיים כץ
באותה שאלה רצית לשאול מה היה קורה אם אותן קצבאות היו נשארות צמודות לשכר הממוצע במשק במקום למדד, בכמה היו עולות הקצבאות – זה באותה שאלה.
שלי יחימוביץ
לא. היום הן צמודות למדד. אם הן היו נשארות במדד?
היו"ר חיים כץ
לא. בשכר הממוצע במשק.
אליעזר שוורץ
זה היה מעלה את הקצבאות בעוד 2%.
שלי יחימוביץ
כמה שנים זה כבר על המדד?
ג'ודי וסרמן
מ-2006.
אליעזר שוורץ
לא. מ- 2004 עד היום. הפער הוא 2%.
אילן גילאון
אדוני, סליחה על גזילת הזמן. אני לא אוריד את ההסתייגויות. אני רואה שכתוב לי: לדיבור במליאה, עשר דקות. אני אצטרך להשאיר אותן.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אבל אלה הסתייגויות מהותיות, לא לדיבור.
ג'ודי וסרמן
לא על אלה. הוועדה לא תצביע על אלה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ננסח לך הסתייגויות שיתנו לך זמן דיבור כפי שאתה רוצה.
שלי יחימוביץ
להצעתו של חבר הכנסת אלקין – אני מתנגדת לזה.
זאב אלקין
לְמָה? לסימולציה מחשבתית?
שלי יחימוביץ
כן. לא אכפת לי שנפתח כאן לדיון כל דבר, אבל אני חושבת שבמקרה הספציפי הזה, ההחלטה שהתקבלה בממשלה נעשתה אחרי הדיון העקרוני ואחרי שהוכרעה הכף שאנחנו הולכים – והבנתי מה אתה אומר, אל תסביר לי שוב כי הבנתי הכול.
זאב אלקין
ההערה שלי היתה שאין לי ספק שכל החלטת ממשלה התקבלה אחרי דיון רציני.
שלי יחימוביץ
לא. אני בטוחה שלא כל החלטת ממשלה התקבלה אחרי דיון רציני. בעניין הספציפי הזה אני יודעת שהתנהל דיון מהותי ועקרוני בין קצבה אוניברסלית לבין קצבה פרטיקולרית.
גדעון בן-ישראל
נכון. מאוד עקרוני.
שלי יחימוביץ
התנהל ויכוח עקרוני, והוויכוח העקרוני הזה הוכרע. אגב, אולי לא בגלל הסכמה אלא בגלל אילוצים קואליציוניים ובגלל שזאת היתה תביעה של מפלגת העבודה – תביעה עקרונית, לשמחתי, שהתקבלה.


מה שאתה רוצה עכשיו לעשות כאן זה פשוט לפתוח את כל העניין הזה מחדש. הבנתי – לא לגבי הקצבה. לגבי התוספת.
זאב אלקין
וגם לא לגבי כל התוספת, אלא לגבי התוספת שלא קשורה להסכם הקואליציוני.
שלי יחימוביץ
זאב, אתה הסברת את זה שלוש פעמים, ואני הבנתי הכול מהתחלה ועד הסוף, ואחרי שהבנתי הכול מהתחלה ועד הסוף, אני חולקת על הגישה הזאת. וגם לקיחת התוספת, על חלוקה שונה שלה, גם היא פוגעת באוניברסליות. זה מה שאני מנסה לומר.
זה לא שאתה אומר
אני משאיר את הכול כמו שהוא, רק התוספת – היא תהיה פרטיקולרית. לא. גם כשהתוספת הופכת להיות פרטיקולרית, אתה פוגע באוניברסליות, ואני מתנגדת לזה ואני חושבת שהקצבה צריכה להיות אוניברסלית.


אם אתה רוצה עכשיו להזמין מה-מ.מ.מ, בבקשה. מצידי, אפשר לנהל את הדיון על זה עד קץ כל הימים - לרבות כל הסעיפים בחוק ההסדרים, אגב, לא רק הסעיף הזה – אבל צריכה להיאמר כאן אמירה עקרונית, וברגע שאנחנו פותחים את זה לדיון, אנחנו פותחים את זה לדיון עקרוני.
היו"ר חיים כץ
חבר הכנסת אלקין, מאחר שאתה ביקשת ממני – ואני אמרתי לך את מה שאמרתי – האם אתה רוצה שנצביע על כך כפי שזה?
זאב אלקין
לא. אני מעדיף שנעשה את הבדיקה ונדחה את ההצבעה.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז. שמעתי את דבריה של חברת הכנסת יחימוביץ', שמעתי את דבריו של חבר הכנסת אלקין ושמעתי את דבריו של חבר הכנסת גילאון, והזמן שהוקצב לדיון הסתיים, אנחנו לא נצביע היום ואנחנו נבקש את הבדיקה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים