ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 17/06/2009

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת הכנסת

17.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 17

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ה בסיוון התשס"ט (17 ביוני 2009), שעה 15:15
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009;

2. הצעת חוק הגנת השכר (עיצום כספי ועונשין), התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רוברט אילטוב

דני דנון

נסים זאב

אברהם מיכאלי

אורי מקלב

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
מזכיר הכנסת איל ינון

סגן שר האוצר יצחק כהן

עליזה בראשי
- מנהלת סיעת הליכוד
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמה
תמר פוליבוי

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 7), התשס"ט-2009;

2. הצעת חוק הגנת השכר (עיצום כספי ועונשין), התשס"ט-2009
היו"ר זאב אלקין
אני פותח את הישיבה, ומייד אסביר מה הסיבה לכינוס הדחוף. אני מבין שהדיון הוכרז מראש כמשולב על ידי המזכירות, נכון?
מזכיר הכנסת איל ינון
כן.
היו"ר זאב אלקין
המזכירות הכריזה היום על הדיון בחוק התקציב כדיון משולב יחד עם עוד שני חוקים נפרדים שצמודים אליו: הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 7) והצעת חוק הגנת השכר (עיצום כספי ועונשין), אבל העירו למזכירות, ובצדק, שכאשר ניתן כאן פטור ביום שני, הפטור לא ניתן על שני החוקים האלה, הם חוקים נפרדים.
אברהם מיכאלי
זה בטעות.
דוד רותם
איזו טעות?
היו"ר זאב אלקין
אנחנו מכבדים את הפרוטוקול ואת התקנון בצורה מדויקת, ולכן כמובן, ברגע שהעירו את זה למזכירות, אמרה המזכירות: בוודאי, אל"ף לא ניתן להצביע על זה כתוצאה מדיון משולב, ואם רוצים להצביע היום, צריכים לקיים דיונים נפרדים וועדת הכנסת צריכה לתת פטור. פנה אליי משרד האוצר בבקשה לפטור.


אני לא בטוח שזה נכון, ומייד אני אפנה לסגן שר האוצר, אני כינסתי כאן גם את החברים, ובינתיים אתאר לכם את העובדות. ביקשה הממשלה, לפי בקשה של משרד האוצר, לתת פטור, כי באמת שני החוקים האלה קשורים לתקציב, למרות שבעיניי אפשר להצביע עליהם גם ביום שני, הרי סך הכל הם חוקים נפרדים.
דוד רותם
האם אדוני יכול להסביר לי למה הצעת חוק הגנת השכר (עיצום כספי ועונשין) קשורה לתקציב? זה הופך את אי-תשלום שכר, הלנת שכר, לעבירה פלילית.
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות שסגן שר האוצר יודע להסביר את זה, אבל אלה עדיין חוקים נפרדים, מבחינת הכנסת בוודאי חוק נפרד. אני פונה אליך, אדוני סגן השר, הנה אנחנו כאן מכונסים ויש כאן חברי כנסת, ואנחנו יכולים לדון בבקשת הפטור, ואני מקווה שאם תשכנעו אותנו, שיהיה לזה רוב. אבל אני פונה אליך בבקשה, לרגל המצב הזה - מכיוון שהבעיה הזאת התעוררה ממש בסמוך להצבעה על התקציב, אולי בכל זאת תכבדו את המצב הקיים ונקיים דיון בצורה מסודרת ביום שני על שני החוקים ושום דבר לא יקרה, מה דעתך?
דוד רותם
אני רוצה להוסיף עוד שאלה. בואו נניח שאנחנו עכשיו מחליטים על פטור. זה צריך לשנות את סדר היום, כי צריך להניח את זה לדיון.
היו"ר זאב אלקין
צריכים תוספת לסדר היום.
דוד רותם
אדוני צריך לשנות עכשיו את סדר היום מעכשיו לעוד חצי שעה.
היו"ר זאב אלקין
נכון, לכן אני פונה בבקשה הזאת, אני מבין שזה גם על דעתך.
דוד רותם
גם בכנסת נורמלית, זה דבר שהוא - - -
היו"ר זאב אלקין
לא, זה קורה הרבה פעמים בכנסת נורמלית.
דוד רותם
אבל לא בחמש דקות.
היו"ר זאב אלקין
בכנסת הקודמת זה קרה על ימין ועל שמאל, אבל עדיין אנחנו בתקופה רגישה בכנסת.
דוד רותם
בכנסת הקודמת הייתה קואליציה.
רוברט אילטוב
בכנסת הזאת אין אופוזיציה.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו בתקופה רגישה בכנסת היום, לכן אני פונה אליך אדוני סגן השר, אולי בכל זאת תכבדו את המצב הרגיש שיש היום בכנסת, ותסכימו למשוך את הבקשה לפטור?
סגן שר האוצר יצחק כהן
אדוני היושב ראש, מכיוון שחוק הסכמים קיבוציים קשור לעסקת החבילה, חשבנו כבר לחתום על עסקת החבילה ביום ראשון, אבל לאור מה שאתה מעלה, זה לא קריטי, אפשר להצביע על זה ביום שני. אני חושב שאפשר לקבל את הבקשה שלך, אין עם זה בעיה.
דני דנון
מחר יש לנו ישיבות.
היו"ר זאב אלקין
זה כבר לא משנה.
סגן שר האוצר יצחק כהן
אני נענה לבקשת היושב ראש ואני מוכן שההצבעה תהיה ביום שני על שני הסעיפים האלה.
היו"ר זאב אלקין
אז אני מודה מאוד לממשלה, שמשכה את הבקשה.
קריאה
אבל יש פטור - - -
היו"ר זאב אלקין
לא, הממשלה משכה את הבקשה שלה לפטור, ולכן אני נועל את הישיבה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30.

קוד המקור של הנתונים