ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2009

סגירת בית הספר התיכון "פסגה" בית הספר הדתי היחיד בלוד

פרוטוקול

 
PAGE
26
ועדת החינוך, התרבות והספורט

22.6.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 31

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

שהתקיימה ביום שני ל' בסיוון התשס"ט (22 ביוני 2009) בשעה 12:00
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): סגירת בית הספר התיכון "פסגה", בית הספר הדתי

היחיד בלוד. של חה"כ חיים אמסלם.
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

חיים אמסלם – מ"מ היו"ר

אורי אורבך
מוזמנים
שמואל בורקש – מפקח ארצי על החינוך העל יסודי

אילן הררי – יו"ר הוועדה הממונה לעיריית לוד

ציונה כסיף – ראש מנהל חינוך, עיריית לוד

אסנת לבנה – מנהלת איזור השרון, רשת אורט

לבנה ניר – ארגון המורים על יסודיים

שמעון דדון – הסתדרות המורים

פירה שפיר – ארגון המורים

יוני אורון – מנהל בית ספר "פסגה"

חדווה חגה – מורה, בית ספר "פסגה

זריהן סימונה – יו"ר ועד המורים, בית הספר "פסגה"

ראומה יצחקי – מורה, בית ספר "פסגה"

משה אלדן – ועד הורים, בית ספר "פסגה"

מירה מרציאנו – ועד הורים, בית ספר "פסגה"

חנה גולן – ועד הורים, בית ספר "פסגה"

ישעיהו בן ברוך – ועד הורים, בית ספר "פסגה"
מזכירת הוועדה
רבקה מושיץ
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
סגירת בית הספר התיכון "פסגה",
בית הספר הדתי היחיד בלוד. של חה"כ חיים אמסלם
היו"ר זבולון אורלב
ברוכים הבאים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעה לסדר היום בפרוצדורה של דיון מהיר שיזם חבר הכנסת חיים אמסלם, ועניינה: סגירת בית ספר התיכון "פסגה", בית הספר הדתי היחיד בלוד. אגב, זה תיכון "שקדיאל"?
קריאות
כן.
היו"ר זבולון אורלב
למה הפכו אותו מ"שקדיאל" ל"פסגה"?
קריאה
בעלות אחרת.
היו"ר זבולון אורלב
רשות הדיבור לחבר הכנסת אמסלם, שאני מכתיר אותו "יקיר החינוך הממלכתי דתי".
חיים אמסלם
אני תמיד רגיל לומר: "חבר אני לכל אשר יראוך". זה לא מעניין אותי ממלכתי דתי או רשמי שאינו מוכר. זה לא משנה לי. במקום שיש צורך בחינוך דתי אני נרתם.
שמואל בורקש
חבר הכנסת אמסלם, כולנו עמדנו יחד לרגלי הר סיני.
חיים אמסלם
אני מסכים איתך.

אין לי הרבה מה להאריך בדברי הקדמה, אבל אני נזעק בשל סגירת בית הספר הדתי היחיד בלוד. אני שומע שעקב קשיים כלכליים וחובות שאליהם נקלע בית הספר – אני לא יודע עד כמה בית ספר צריך להיקלע למצב כזה עד כדי כך שזה גורם לסגירתו, אבל בכל אופן זה דבר בלתי נסבל. יחד עם זה אני שומע שיש אלטרנטיבות. ברור שהיינו רוצים לראות את בית הספר במתכונתו המקורית ממשיך ומתפקד כהוגן, אבל אם יש הצעה אחרת שהיא רצינית וישימה באופן מידי הבה נשמע.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. מי הבעלות על בית הספר, העירייה?
קריאות
עיריית לוד.
שמואל בורקש
יושב ראש הוועדה הקרואה נמצא, הוא רק יצא לרגע. הוא צריך להתייחס לדברים של חבר הכנסת אמסלם.
קריאה
זה רק כמה חודשים, לא כל הזמן.
היו"ר זבולון אורלב
בית הספר הוא עירוני?
שמואל בורקש
היום בית הספר הוא עירוני.
ציונה כסיף
אני ראש מנהל החינוך, ואני יכולה להגיב.
היו"ר זבולון אורלב
מה שמך?
ציונה כסיף
ציונה כסיף.
היו"ר זבולון אורלב
את יכולה לתת נתונים על בית הספר? כמה תלמידים?
ציונה כסיף
יוני יכול לתת נתונים יותר מדויקים.
יוני אורון
283.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מנהל בית הספר, יוני?
יוני אורון
כן.
היו"ר זבולון אורלב
283 תלמידים מ-ז' עד י"ב?
יוני אורון
מ-ט' עד י"ב.
היו"ר זבולון אורלב
כתשע כיתות?
יוני אורון
11 כיתות.
היו"ר זבולון אורלב
בינתיים חזר תת אלוף במילואים אילן הררי, יושב ראש הוועדה הממונה על עיריית לוד.

אני רק צריך להסביר לנוכחים שלפי תקנון הכנסת, יש אפשרות לכל חבר כנסת לכפות על ועדה דיון בעניין מסוים בפרוצדורה שנקראת "דיון מהיר". כלומר, חבר הכנסת מגיש בקשה ביום ראשון ליושב ראש הכנסת, וביום שני דנה בכך ועדת הכנסת, ומאשרת או לא מאשרת שהוועדה הנוגעת בדבר צריכה לקיים על כך דיון מהיר, כלומר תוך שבוע עד עשרה ימים. זאת הפרוצדורה שנקט חבר הכנסת חיים אמסלם שהוא חבר קבוע, יעיל ופורה בוועדת החינוך והתרבות. הוא פנה ליושב ראש וביקש שהוועדה תקיים על כך דיון, ומתוקף זה הדיון הזה מתקיים, ומסקנות הדיון הזה יונחו ויפורסמו על שולחן כל חברי הכנסת. מר הררי, בבקשה – על מה ולמה נסגר בית ספר התיכון "פסגה"?
אילן הררי
שלום לכולם. אני יושב ראש הוועדה הממונה בעיר לוד זה שנתיים וחודשיים. אנחנו נדרשנו לנושא בית ספר "פסגה" בחצי השנה האחרונה. ברורות לי ולנו משמעויותיה של סגירת בית הספר. גם לנו וגם לי הנושא מאוד כבד, אנחנו לא עושים את זה בצורה פשוטה.


בית ספר "פסגה" מונה כיום בסוף שנת הלימודים תשס"ט 283 תלמידים. עד 1 בספטמבר האחרון הוא היה באיגוד ערים לחינוך.
היו"ר זבולון אורלב
רמלה-לוד.
אילן הררי
נכון.

באיגוד ערים לחינוך רמלה-לוד היו ארבעה בתי ספר. בתוקף תפקידי כראש עיריית לוד הייתי גם יושב ראש איגוד הערים לחינוך, וכשהתחלתי את תפקידי התחלנו להניע את הנושא של איגוד ערים לחינוך שלא היה פעיל מספיק בשנים הקודמות.

לקראת שנת הלימודים האחרונה, בסוף אוגוסט, שר הפנים דאז החליט לסגור את איגוד ערים לחינוך. הייתה ועדת חקירה שבראשה עמד ראש עיריית אשקלון לשעבר, חבר הכנסת לשעבר אלי דיין.
היו"ר זבולון אורלב
ועדת חקירה למה?
אילן הררי
לשאלה האם לפרק את איגוד ערים לחינוך.
היו"ר זבולון אורלב
חשבתי איחוד רמלה-לוד. גם שם עמד ראש עירייה, אבל ראש עיריית טירת הכרמל.
אילן הררי
ועדת החקירה שחקרה את הנושא, על-פי בקשתו של ראש עיריית רמלה הוציאה דוח, והמלצנו לקבל תחת אחריותנו את כל בתי הספר ולטפל בכל הנושא. מנכ"ל משרד הפנים דאז החליט לסגור את בתי הספר ולסגור את איגוד ערים לחינוך. שלושה בתי ספר העביר לעיר רמלה משיקולים גיאוגרפיים. מבית ספר "פסגה" נמצאים כאן מנהל בית הספר, המורים וועד ההורים, ואנחנו בקשר עם כולם ומכבדים את כולם, אף על פי שאני מבין שאנחנו פה בדיון כואב. החליטו להעביר את בית הספר הזה, כמובן גם על-פי בקשתנו, לעיר לוד.

בית הספר הזה עבר אלינו, לצערי הרב, עם גירעון של 1.5 מיליון שקל בעבר. אנחנו קיבלנו הבטחות והתחייבויות ממשרד הפנים וממשרד החינוך על כל נושא 1.5 מיליון של העבר, ויש על זה תכתובת והרבה מאוד דיונים בעניין, ואנחנו יכולים להראות גם סיכומי דיונים עם מנכ"ל משרד הפנים, שרת החינוך ומנכ"לית משרד החינוך.

לצערי הרב, בפועל עדיין לא קיבלנו את כל הסכומים אשר הובטחו לנו בגין העבר, ולצערנו, בית הספר יצר עוד גירעון של כ-1 מיליון שקל. אני יושב ראש ועדה קרואה – סוחבים על גבנו עוד גירעונות עבר של 162 מיליון שקל. במצב הנוכחי אני ראיתי שאנחנו לא יכולים לשאת על עצמנו את הגירעון הנוסף הזה.
היו"ר זבולון אורלב
למה יש גירעון שוטף של 1 מיליון שקל?
אילן הררי
אחר-כך אפשר לבדוק את זה. הנתונים שלי מדויקים, אבל נמצא פה גם מנהל בית הספר, ואפשר לדבר גם על העניין הזה.
בפניי עמדו שתי אפשרויות
סגירת בית הספר או לבדוק בעלות אחרת או רשת אחרת – עמל או אורט – ולחבר את בית הספר לאחת הרשתות.

ניהלנו דיונים כי יש בלוד בית ספר עמל ובית ספר אורט. ניהלנו מספר פגישות עם הרשתות, ולשמחתי, הצלחנו בפגישות עם מנכ"ל אורט והגברת אסנת שנמצאת פה שמנהלת המרכז של אורט הצמוד לביתה ספר "הפסגה". בית ספר אורט קיים ועובד, והוא בית ספר חזק.

לאחר שפנינו למנכ"ל אורט רשת אורט הסכימה לקבל אחריות גם על בית הספר הזה עם הבטחה לשמר את הצביון הדתי שבו גם בעתיד.
היו"ר זבולון אורלב
יש לפחות 10 בתי ספר אורט שהם תיכוניים דתיים. בית ספר אורט בבית שאן קיבל אפילו את פרס החינוך של החינוך הממלכתי דתי אתמול.
אילן הררי
אנחנו הלכנו לכיוון הזה שיהיה מסלול דתי שימשיך לעבוד. נכון להיום בבוקר מתוך 283 תלמידים נרשמו כבר 150 תלמידים בבית הספר הזה.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר יש כבר הסכם בין העירייה לבין רשת אורט?
אילן הררי
יש הבנות בינינו לבין אורט- -
היו"ר זבולון אורלב
אני שואל אם יש הסכם, אז גברת כסיף עושה עם הראש "כן", ואתה אומר שיש הבנות.
אילן הררי
עדיין אין הסכם חתום. יש טיוטת הסכם שאנחנו עובדים עליו בין רשת אורט לבינינו, ויש דיון מתוכנן ב-28 בחודש. יש גם לחיצת יד ביני לבין מנכ"ל אורט מר צבי פלג על ההבנות הקיימות, ואנחנו בהחלט מתכוונים לחתום על הסכם.
היו"ר זבולון אורלב
האם יש קשר עם הפיקוח הממלכתי דתי במחוז?
אילן הררי
הפיקוח הממלכתי דתי היה אתנו בכל הדיונים; הוא לא תמיד אהב את הכיוון הסופי שלנו, כי אין ספק שאנחנו נדרשים לסגור את סמל המוסד הדתי. אנחנו לא יכולים שבית ספר אחד, שיכיל את שני בתי הספר – ואנחנו גם פותחים ממש בימים אלה "אשכול פיס" שעמד 12 שנים, והיה סגור בשאיפה להקים קריית חינוך- -
היו"ר זבולון אורלב
מה הקשר לסמל מוסד? לא ברור לי. גם בבית שאן יש באותו קמפוס שני בתי ספר, כל אחד עם הסמל שלו. מה מסתתר מאחורי זה?
קריאות
בדיוק.
היו"ר זבולון אורלב
אם אתה לא יודע, אולי מנהלת אגף החינוך מבינה את העניין.
אילן הררי
אני מבין את העניין. אם אסנת תרצה להתייחס, בבקשה. הסיכום שלנו עם מנכ"ל אורט- -
היו"ר זבולון אורלב
זאת הייתה בקשה של רשת אורט שזה ייעשה במוסד אחד?
אילן הררי
כן. לא הייתה בקשה, חס ושלום, לסגור את סמל המוסד הדתי, אבל שיהיה סמל מוסד אחד חיובי.
היו"ר זבולון אורלב
אני מתאר לעצמי שייסגר סמל המוסד הדתי, לא יסגרו את סמל המוסד השני.
אילן הררי
ברור. אני אומר את זה פה על השולחן. היה על זה דיון, ובסוף בצער- -
היו"ר זבולון אורלב
זאת לא הייתה בקשת העירייה לסגור סמל מוסד.
אילן הררי
חס ושלום. לא הייתה בקשה של אף אחד. אבל מול האופציות שהיו בפנינו- -
היו"ר זבולון אורלב
מי הציע לסגור סמל מוסד? מי שם את זה על השולחן? מה זה משנה? אם הכספים של שני סמלי המוסד זורמים ממשרד החינוך לקופה אחת באורט אז מה זה משנה? אורט יודעת מה היא מקבלת בגין זה ובגין זה.
חיים אמסלם
זה יכול לגרום למצב בלתי הפיך.
קריאות
בדיוק.
שמואל בורקש
אני אבהיר את מה שמר אילן הררי אומר.
היו"ר זבולון אורלב
מי שמדבר עכשיו זה מר שמואל בורקש, המפקח הארצי על החינוך העל-יסודי בחינוך הדתי.


אגב, אני חייב התנצלות של המפקחת המחוזית הדתית, גברת שרה נעמן. מסיבות אישיות שפורטו באוזניי היא איננה יכולה להיות כאן היום, ואני קיבלתי את דבריה.
שמואל בורקש
היא אמרה שהיא גם סומכת עלינו.
היו"ר זבולון אורלב
גם זה היא אמרה.
שמואל בורקש
אם סוגרים בחינוך הממלכתי דתי בית ספר על-יסודי עם 283 תלמידים אפשר לסגור 60% מהחינוך העל-יסודי הדתי במדינת ישראל. בית ספר עם 283 תלמידים זה בית ספר מכובד מאוד בחינוך העל-יסודי הדתי כי אנחנו אוכלוסיית מיעוט, מה לעשות?

אני רק אמחיש את זה. בעיר תל-אביב הגדולה יש ישיבה תיכונית הנקראת "ישיבת בר-אילן". יש בה 220 תלמידים. סיפרה לי ראש מנהל החינוך של עיריית תל-אביב שהם באו אל ראש
העיר רון חולדאי ואמרו לו שלישיבה יש גירעון של 1 מיליון שקל בשנה, והמליצו לסגור את הישיבה. שאל מר רון חולדאי את ראש מנהל החינוך בעיריית תל-אביב כמה ישיבות תיכוניות יש בתל-אביב; אמרה לו, אחת; אמר לה: את מעלה בדעתך שאני, רון חולדאי, אסגור ישיבה תיכונית אחת בעיר תל-אביב עם 220 תלמידים? להעלות על הדעת לסגור מוסד של 283 תלמידים בחינוך העל-יסודי הדתי? לא שמענו כדבר הזה.


ב-9 ביוני אני שלחתי מכתב למר צבי פלג, מנכ"ל רשת אורט, שאיתם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה. כפי שאמר היושב ראש, יש בתי ספר ברשת אורט של החינוך הדתי. בתדהמה קיבלנו את הידיעה כי רשת אורט החליטה לשתף פעולה עם מר אילן הררי, יושב ראש הוועדה הקרואה בלוד, כדי לסגור את בית הספר הדתי "פסגה" ולהעביר את התלמידים לבית ספר אורט הכללי.


בפגישתנו עם מר אילן הררי המלצנו בחום לבוא בדברים עם רשת אורט כדי לבחון את האפשרות שהרשת תסכים לקבל את הובלת בית ספר "פסגה": "אבקש להודיעך, כי מנהל החינוך הדתי מתנגד בכל תוקף לסגירתו של בית הספר. לא ייתכן שהרשת תשתף פעולה נגד החינוך הדתי מבלי לבוא בדברים עמנו".

היום הונח על שולחני מכתב תשובה למכתב הזה שנשלח על-ידי ד"ר שמריהו רוזנר, סמנכ"ל ברשת אורט וראש מנהל חינוך ותפעול. הוא כותב אליי:
"מכתבך למנכ"ל רשת אורט
בהמשך למכתבך אבקש להדגיש כי רשת אורט לא נתבקשה לקלוט את בית הספר "פסגה" בלוד וכן לא הייתה שותפה להחלטה לסוגרו. רשת אורט נתבקשה לקלוט לבית הספר שלה הקיים בלוד, תלמידים שיהיו מעוניינים, וזאת עשינו".

כלומר הודיעו לציבור ההורים שבית הספר "פסגה" נסגר, ואנחנו, רשת אורט הנכבדת נענינו לבקשת עיריית לוד ואמרנו להורים ולתלמידים שמי שירצה לבוא בשערנו, נקבל אותו בהבנה. "לא רק שאיננו רואים בכך פעולה נגד החינוך הדתי, אלא להפך – פעולת סיוע" – הם אפילו מסייעים לנו.

אני השבתי היום למנכ"ל רשת אורט את התשובה הבאה: "קיבלתי את תשובתו המיתממת של ד"ר שמריהו רוזנר. אבקש להדגיש: גברת בוקובזה התבקשה לרכז את הנתיב הדתי באורט הכללי; שנית, ניתנות הבטחות להורים ולתלמידים כי תשמרו את המסגרת החינוכית-דתית בתוך אורט הכללי; אנו מבקשים, ואפילו דורשים, כי תודיעו לעיריית לוד כי אינכם מוכנים לקלוט אפילו תלמיד אחד מבית ספר "פסגה". אנו מוכנים לבחון יחד עמכם כל הצעה שתאפשר המשך קיום בית ספר "פסגה".


אני מבקש לסכם את דבריי. לא יעלה על הדעת שמהלך כזה יקרה. אנחנו ישבנו בפגישות ארוכות עם מר אילן הררי והצוות שלו; נתנו את הסכמתנו לקשירת קשר עם רשת "עמל" שהיום אין לה בית ספר בחינוך הממלכתי דתי, ואמרנו שאנחנו גם מסכימים למהלך הזה. רשת "עמל", לצערי הרב, לא נענתה, וכאן מה שקורה, דווקא רשת אורט שקשורה אתנו ופועלת איתנו החליטה לעשות מעשה. אני לא רוצה להשתמש במילה חריפה- -
היו"ר זבולון אורלב
היא לא התבקשה למשהו אחר.
שמואל בורקש
- - והיא מבקשת לחטוף את התלמידים של בית ספר "פסגה"- -
היו"ר זבולון אורלב
אני מגן על אורט.
חיים אמסלם
את אולי מגדיר את זה איך שאתה רוצה, אבל יכול להיות שפנו לאורט להציל את המצב, ואורט נענתה ואמרה שהיא מוכנה להציל את המצב בתנאים האלה והאלה. אני לא חושב שתלונתך על אורט היא הכתובת הנכונה. היא לא מוצדקת.
שמואל בורקש
השאלה היא שאלה מאוד חשובה.
אסנת לבנה
גם נציגת אורט נמצאת פה. אני אוכל לענות.
מ"מ היו"ר חיים אמסלם
בהחלט, אנחנו נשמע אותך.
אילן הררי
כל המהלך שלנו מאושר במשרד החינוך
שמואל בורקש
ממש לא.
אילן הררי
כל המהלך- -
שמואל בורקש
ממש לא. אילן, ממש לא. אני אומר לך את עמדת מנכ"ל משרד החינוך – המשרד מתנגד למהלך הזה.
אילן הררי
אז אני אומר לך- -
קריאה
גם זהבה שלזינגר התנגדה כל הזמן.
אילן הררי
כולם התנגדו, לאף אחד לא היה פתרון. ד"ר סולי נתן אישרה- -
מ"מ היו"ר חיים אמסלם
אני מבין שיש בעיה. אבל צריך פתרון שלא רק יטאטא את הבעיה מתחת לשטיח.
שמואל בורקש
אני רוצה להבהיר את הנקודה העקרונית הזאת כי זאת שאלת מפתח. על-פי החוק במדינת ישראל, מי שאחראי על מערכת החינוך העל-יסודי במדינה – ביסוד החקיקה – זה משרד
החינוך והרשות המקומית. המדינה נתנה לגיטימציה לרשות מקומית לבקש את שירותיה של רשת חינוכית לסייע לה בהובלת החינוך העל-יסודי בעיר. מאז ומעולם כאשר מתנהל משא ומתן בין הרשות המקומית לבין הרשתות שעובדות בחינוך הדתי, ויש רבות כאלה – וכך עושה רשת אורט כל השנים – עושה את המשא ומתן הזה יחד איתנו, ולא עולה על דעתה להוביל מהלך ברשות מקומית שעלול לפגוע בחינוך הדתי. לעניות דעתי, זה מקרה ראשון, שאני לא יודע להסביר אותו – כי מנכ"ל רשת אורט לא הסביר לי – שהרשת החליטה לקום ולעשות מעשה יזום: לסגור בית ספר דתי. לכן אני מאשים אותה.
מ"מ היו"ר חיים אמסלם
תודה. נשמע, בבקשה, את אורט.
אילן הררי
אם יורשה לי לפני כן: אם רשת אורט לא הייתה עושה את המהלך הזה יחד אתנו הילדים האלה היו ברחוב. אבל זה לעניות דעתי, יכול להיות שאני טועה.
חיים אמסלם
ייתכן שאם הייתם עומדים על פרמטרים מסוימים שהיו מתואמים עם אנשי החינוך הדתי הייתם יכולים להשיג את הפתרון. אבל בוא נשמע את רשת אורט.
אסנת לבנה
קודם כול, מכובדי מר בורקש, גם בדבריך יש כבר ביקורת, אז מוטב לומר את העובדות כפי שהן, ואחר-כך- -
שמואל בורקש
רק עם העובדות.
אסנת לבנה
הרשת מכובדת במפורש, ולא צריך להוסיף את זה כי כל אחד יאמר את דברו לעובדות הקיימות.

כפי שנאמר קודם, כל הנושא של בית הספר "פסגה", הגירעונות וכל מה שקשור בזה הוא לא עניינה של הרשת. הפנייה הייתה מהרשות, לתת מענה ולהציל את הילדים. זה על סדר היום, ולא האם שאלו או אמרו או הודיעו לפני כן. רשת אורט לא שינתה את המדיניות שלה באשר לבתי ספר דתיים ואולפנות מכובדות שנמצאות תחת אותה רשת. מאחר שאנחנו עובדים עם עיריית לוד לא שנה אחת ולא שנתיים אנחנו מקבלים פניות לקבל מערכות אחרות בתוך הרשת – דתיות או ממלכתיות. הייתה פנייה בימים האחרונים לרגל 60 שנה לרשת אורט, ולו כדי לתת פתרון לילדים, כי אנחנו בהחלט מבינים שיש צרכים של אוכלוסייה בבית ספר ממלכתי דתי.
מ"מ היו"ר חיים אמסלם
ולא הייתה דרישה מפורשת לשמר את בית הספר כבית ספר דתי עם כל התכנים שלו, ולהכניס אותו תחת הרשת?
אסנת לבנה
לא, ממש לא. היה דיון אחד בלבד שבו נאמר שמאחר שלממלכתי-דתי יש המערכת שלו, והרשת אמרה שאף על פי שמדובר ברישום תלמידים היא תכבד את הצביון הדתי ככל שניתן מאחר שהמבנה הוא מבנה של הרשות. רוב התלמידים יישארו באורח החיים היומיומי שלהם, כולל תפילות ואורח החיים הדתי המחייב, ומקצועות הליבה שיש צורך בהם, לפי תוכנית
הממלכתי דתי, יישמרו כדי לא לפגוע בתלמידים שלומדים היום בכיתות י"א, י"ב. לכן המהלך הזה היה להציל את הילדים ולא להביא אותם למצב שאין להם מסגרות אחרות.
חיים אמסלם
למה לא נבחנה האופציה שהצעתי להשאיר את בית הספר עם תכניו ובמתכונתו תחת הרשת שלכם?
אסנת לבנה
אי אפשר לקיים שתי מערכות תוך כדי. זה יוצר הרבה מאוד בהתנהלות היומיומית חיים לא קלים. אם אפשר היה אנחנו האחרונים שהיינו שוללים את זה.
שמואל בורקש
אמר היושב ראש שבבית שאן אנחנו עושים את זה בחצר אחת.
אסנת לבנה
בנפרד. יש ממלכתי וממלכתי-דתי, וזה שני בתי ספר שונים.
חיים אמסלם
גם פה הם שני בתי ספר נפרדים, סך הכול יש גדר.
אסנת לבנה
אבל ברגע שזה יושב על בסיס גירעוני, אם אתה מנהל שני בתי ספר נפרדים אתה עושה היינו-הך.
היו"ר זבולון אורלב
תכננתם להשאיר אותו באותו קמפוס שהם נמצאים?
אסנת לבנה
ברוב המקרים כן. העבודה היא מול השעון כדי לעזור לילדים האלה חד משמעית.
היו"ר זבולון אורלב
מי הגברת, מוועד ההורים?
מירה מרציאנו
כן.
היו"ר זבולון אורלב
עוד כמה דקות. יש לי הרגשה שאני אעשה את מלאכתכם, אולי קצת יותר טוב.
מירה מרציאנו
מאוד נשמח.
היו"ר זבולון אורלב
אילן, בבקשה.
אילן הררי
אני רוצה רק להוסיף נתון קטן. אסנת אמרה שהיה דיון אחד. אני רוצה להזכיר שהיו מספר דיונים. אנחנו נפגשנו עם מנכ"ל אורט לפני מספר חודשים על העניין, ולא היו מוכנים בכלל לפתור את הבעיה ולחשוב על הנושא. יכול להיות שעכשיו כשיצאת כבר פתרת את הבעיה- -
היו"ר זבולון אורלב
לא, הבעיה לא נפתרה.
אילן הררי
אנחנו ישבנו עם החינוך הדתי – גם אדוני היה בפגישה – על כל מיני אפשרויות איך לפתור את הבעיה, ולא הגענו לעמק השווה. בחודש האחרון קיימנו מספר פגישות- -
שמואל בורקש
מר הררי, הגענו לעמק השווה לגבי דבר אחד בהובלתך, שבית ספר "פסגה" בהבטחה שלך, לא ייסגר.
אילן הררי
נכון. וכבר הלכנו לכיוון עם בית ספר עמל. רשת עמל דרשה מאתנו אפילו לפטר את כל העובדים עד 31 במאי. הלכנו לכיוון הזה, ובסופו של דבר כשבאנו לחתום עם רשת עמל על הסכם, הייתה לנו בעיה- -
חיים אמסלם
מר הררי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. רשת עמל לא הסכימה; לו יצויר שגם אורט לא הייתה מסכימה - -
מירה מרציאנו
לא, רשת עמל הסכימה.
חיים אמסלם
אמרתי, עם עמל זה לא הסתדר. לו יצויר שגם עם אורט זה לא היה מסתדר, מה היה קורה לבית הספר?
אילן הררי
היינו סוגרים את בית הספר, ולצערי הרב- -
חיים אמסלם
ומפזרים 283 תלמידים לכל רוח?
חנה גולן
זאת אוכלוסייה מעורבת, יש להדגיש.
אילן הררי
- - לצערי הרב, בסוף שנת הלימודים הנוכחית שתסתיים בשבוע הבא לקחנו שני בתי ספר יסודיים חלשים ואיחדנו אותם עם בתי ספר חזקים. זאת ההצלחה המרכזית של סוף שנת הלימודים הנוכחית. אתם יכולים לשאול את הרב דדון שמייצג פה את המורים, והוא בתא המנהלים של בתי הספר היסודיים. הוא יגיד את דעתו, לא אני.
קריאות
מה זה קשור?
אילן הררי
אני מצדיע לרשת אורט למרות כל מה שנאמר פה כי אם הם לא היו הולכים למהלך הייתי נדרש, נאלץ, בגלל הגירעון, אין מה לעשות. בסופו של יום כשאני נדרש לגירעון עבר של 160 מיליון שקל על העבר ולגירעון שוטף של בית ספר של 1 מיליון שקל כמעט, אין מה לעשות מבחינתי. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה.

אני מודע גם למספר חובות שעדיין לא השלמנו. אני מודע להם.
קריאות
מספר?
היו"ר זבולון אורלב
אי אפשר לנהל ככה דיון. אני אתחיל לקרוא לסדר ולהוציא. אנא תאפשרו לכל מי שמדבר, שידבר בחופשיות. לחברי כנסת מותר קריאות ביניים.
אילן הררי
אני מודע לחובות שעדיין יש לנו ויש לי שאלה חובות שלנו לצוות המורים. יש לי פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים מחרתיים, ואני מעריך שהנושא הזה ייפתר. אני מודע, ואני הכתובת, לא אף אחד אחר. אני, אילן, הכתובת לכל החובות האלה, ואני יודע שיש לנו עוד חובות. אני מודע להם, ואני אחראי לעניין הזה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה.

אני מאוד דואג למורים, הם חוט השדרה של מערכת החינוך, ואני אעשה כל דבר אפשרי כדי שלא תיפגע ציפורן ידו של אף מורה בישראל. אבל במקרה הזה הדאגה העיקרית שלי היא קודם כול לתלמידים.

מר הררי, עבדנו קשה מאוד במדינת ישראל שהחינוך הממלכתי דתי לא יהיה חינוך ממלכתי דתי לעניים ולא לשיעורים – למחצה, לשליש ולרביע. החוק הקנה זכות לכל תלמיד במדינת ישראל שחפץ ללמוד במגמה ממלכתית-דתית, ללמוד בחינוך ממלכתי דתי. אין כזה דבר נתיב דתי בבית ספר ממלכתי. אין חיה כזאת במדינת ישראל. זה פשוט נוגד את החוק, זה לא קיים. אני אשמח שבכל בית ספר אורט ייפתח מסלול לאלה שרוצים ללמוד יותר יהדות, אני רק אברך על זה. זה לא מחליף חינוך ממלכתי דתי. זכותו של כל אזרח בעיר שלו לבקש ללמוד בכיתה ח', ט' ו-י' – זה עדיין בגדר חינוך חובה. אני לא יודע אם כבר החילו עליך חינוך חובה של י"א-י"ב
בעיר שלך, אני לא בטוח. זה חוק שלי שעכשיו אני בא מהדיון שלו. אבל זה גם יהיה. על-פי החוק, קודם כול זכותו ללמוד בחינוך ממלכתי-דתי.


שנית, לפי מיטב הכרתי וידיעתי, החמצתם שלב אחד, והוא מערכת החינוך. למיטב ידיעתי, לא ניתן לסגור בית ספר במדינת ישראל ללא אישור משרד החינוך. זה לא קיים. אגב, מאחר שאנחנו מודעים לכך שאנחנו מיעוט, גם הגענו בהסכם הקואליציוני להסכם שלא ייסגר בית ספר ממלכתי-דתי יחידי ביישוב. למה? מכיוון שאנחנו מבינים מה פירוש של סגירה של בית ספר ממלכתי-דתי ביישוב. פירושו של דבר הוא שזכותו האלמנטרית שלו כאזרח לא תתממש. מה ההבדל בין חינוך ממלכתי לממלכתי דתי? זאת לא הבעיה שבממלכתי-דתי לומדים יותר תורה או לומדים יותר תורה שבעל-פה או מתפללים. ההבדל בין שתי המגמות האלה הוא שחינוך ממלכתי-דתי במהותו מחנך לאורח חיים דתי בשונה מבית ספר ממלכתי שמלמד. הוא יכול ללמד אפילו יותר לימודי קודש מאשר בבית ספר ממלכתי דתי, אבל הוא לא מחייב לאורח חיים. בית ספר ממלכתי דתי, זכותו לקיים אורח חיים ממלכתי דתי. אגב, לכן המורים עוברים בקרות, ויש בחוק סמכות למועצה בחינוך הממלכתי-דתי להכריז על מורה שאיננו מתאים ללמד בחינוך הממלכתי- דתי. הזכות הזאת היא זכות בסיסית, שלפחות אני אאבק עליה בכל כוחי. ידענו מלחמות בשנות ה-50 שהכריחו תלמידים במקום ללמוד בחינוך הממלכתי-דתי למצוא להם כל מיני פתרונות.

לכן העניין הזה הוא מאוד עקרוני. אני מצטער – ואני אומר את זה גם למנהל החינוך הדתי וגם למורים וגם להורים – שלי נודע על העניין רק בזכותו של חבר הכנסת אמסלם. אני בכל זאת שוחה קצת בשדה החינוך ושואל את עצמי, רגע, איפה החמצתי? מה, לא הייתי כאן בארץ? מה קורה כאן? למה אף אחד מאתנו, מהמנהיגות הציונית דתית לא יודע על הבעיה הזאת בכלל? אין לנו שום מושג. פתאום נודע לנו על הדבר הזה. אני מודה לך שהבאת לתשומת לבי את הדבר הזה, שהוא בלתי אפשרי.


דיברתי עם מנכ"ל רשת אורט. אם רשת אורט מוכנה לקחת את בית הספר כבית ספר ממלכתי-דתי – ואורט יודעת לנהל בהצטיינות יתרה בית ספר ממלכתי-דתי . סיפרתי שרק אתמול הייתי בטקס שבו בית ספר אורט בבית שאן קיבל פרס חינוך, והמנכ"ל צבי פלג עמד על הבמה ושמח עם כולם. היא מקיימת לא רק בית ספר ממלכתי-דתי, היא מקיימת גם ישיבות תיכוניות בטבריה. זה עבר מתנועת אמונה – תנועת האישה הדתית לאומית – לרשת אורט שהיא במהותה לא רשת דתית, ובטבריה מקיימים מסלול ישיבתי ומסלול אולפני תחת רשת אורט. צבי פלג הוא פתאום ראש ישיבה. יש בכל מיני מקומות כאלה.

אלא מה, דיברתי עם צבי פלג, והוא אמר לי שעם 283 ילדים לא יודע לנהל בית ספר. אני אגב חולק עליו. אני ניסיתי לשכנע בשיחה קצרה, אבל לא עלה בידי. הוא אמר לי, מה אתה רוצה ממני? אני בסך הכול עושה טובה לעיריית לוד. באה עיריית לוד, אמרה שיש לה תלמידים, אם הוא מוכן לקבל אותם ולתת להם קצת יידיש-קייט, שישמרו איזשהו נתיב דתי, שאני אגב, לא מכיר בו. זה לא חלופה של חינוך ממלכתי-דתי. הוא אמר לי, מה אתה רוצה, אני עושה טובה, אם תגיד לי לא לקבל אני לא אקבל, אין לי עניין, לא ביקשתי שום דבר, רק נעניתי לפנייה, וחשבתי שאני עושה טובה. אם אתה מרגיש שאני לא עושה טובה, אלא רק מפריע, אז לא. אמרתי שבצורה הזאת זה מפריע כי הוא נותן לגיטימציה לכך שפתאום אין חינוך ממלכתי-דתי, בלי העובדה אם יש לך או אין לך כיפה. זה לא קשור זה לזה. יש שתי מגמות חינוך שצריך לעמוד עליהן.

אני מוכן לעזור. אני לא בא אליך, מר הררי, ואומר לך "זבש"ך" ומתנער מאחריות. לא. אני אומר דבר ברור. אני מקבל החלטה חד משמעית – בית הספר הזה לא נסגר. לא ייסגר בית ספר ממלכתי דתי יחידי ביישוב, זה בלתי מתקבל. אנחנו נחזור למאבקים של שנות ה-50- -
לבנה ניר
יישר כוח.
היו"ר זבולון אורלב
בלי "יישר כוח", זה דבר אלמנטרי. אני לא אומר פה שום דבר ושום חידוש. אני לא אומר את זה לגבי לוד, אלא לגבי כל מקום בארץ. זה דבר אלמנטרי. אני גם לא יודע איפה משרד החינוך נרדם בשמירה. איפה מנהלת המחוז שמאפשרת סגירת בית ספר יחידי ביישוב?
קריאות
נכון מאוד.
היו"ר זבולון אורלב
אני יודע שכל סגירת גן ילדים לפעמים יש מהומה שלמה כיוון שמשרד החינוך שאחראי על המיפוי אחראי על המיפוי. הוא צריך לתת תשובה לך איפה ילמדו התלמידים מהחינוך הממלכתי-דתי. יש 280 תלמידים. את זה אני חייב לעקור ממך – נתיב דתי בבית ספר אורט ממלכתי זה לא חינוך ממלכתי-דתי; בזה לא מתממשת זכותו האזרחית של אזרח לחינוך ממלכתי-דתי. עכשיו אני מבין למה אין סמל מוסד, כי באמת סוגרים את המוסד. אין מוסד. יש מוסד אחד שהוא ממלכתי, שבו עושים טובה – ממלכתי-דתי לעניים. זה לא מקיים את החוק. לכן אני גם מבין למה רק 150 תלמידים נרשמו. לפי דעתי, מטעים אותם, פשוט מטעים אותם.
קריאות
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
לפי דעתי, מטעים אותם.
קריאה
זה היה ככה גם בהרשמה.
היו"ר זבולון אורלב
מר הררי, תראה את החוק. החוק מקנה לך זכות ללמוד בחינוך ממלכתי או ממלכתי-דתי, וכל הורה צריך לבחור. לא מספרים לו סיפורים של נתיבים דתיים בכל מיני מקומות אחרים. לכן הדבר הזה הוא שגיאה. אני מציע לפתוח את הדיון. אני מוכן להתגייס שוב במאמץ לשכנע את מנכ"ל רשת אורט. הוא אדם ראוי, הוא אדם שאני יכול לחלק לו רק שבחים וגם לרשת אורט. הוא אמר לי, זבולון, יש בעיה שאתה מדבר איתי ביוני כי החלטנו לפתוח עשרה בתי ספר חדשים, וזאת מעמסה גדולה מאוד עלינו. אני לא אומר שהוא סתם את הגולל, אבל אנחנו לא נפקיר אותך, לא נגיד לך, לךְ הביתה, תשבור את הראש. אני גם לא יודע למה יש שם גירעון. צריכים לעשות שם קיצוצים, יעשו שם קיצוצים, אין כזה דבר.
חיים אמסלם
בשנה אחת הוא צבר גירעון של 1 מיליון שקל?
היו"ר זבולון אורלב
בית הספר צריך להתנהל בתקציב ידוע.

לכן אני אומר בצורה מאוד נחרצת: ככל שידינו משגת, אני לא שר החינוך – אני מפה כותב מיד מכתב לשר החינוך שלא יסגור בית ספר. זה גם כתוב בסעיף מתוך ההסכם הקואליציוני. אתה לא תסגור בית ספר, אין כזה דבר. לא תישלל זכותם האזרחית.

ארגון המורים, בבקשה. אם החסרתי משהו, תשלימי אותי.
לבנה ניר
לא, ממש לא. אתה חבר כבוד בארגון המורים. אנחנו מאוד מעריכים את הפעילות שלך וגם של חבר הכנסת אמסלם.

ארגון המורים מתנגד בתוקף לסגירת בית הספר הממלכתי-הדתי היחיד בעיר. אנחנו אמרנו את זה לאורך כל השנה. אנחנו ראינו את הפעולות היזומות המכוונות של העירייה ופעלנו נגדם, ולצערנו, תקופה ארוכה היינו בודדים במאבק. הדבר צורם במיוחד לאור פתיחת בית ספר ערבי בעיר – סוגרים דווקא את בית הספר הממלכתי-דתי- -
אילן הררי
מה זה קשור?
קריאה
מה זה קשור?
אילן הררי
מדינה דמוקרטית, מה זה קשור?
היו"ר זבולון אורלב
יש לי בקשה. אני הגנתי עליכם, אני צריך להגן גם עליה. אנחנו פה שומעים בסבלנות, אחרת הדיונים האלה יימשכו.
לבנה ניר
אילן הררי אומר שהוא קיבל בית ספר מאיגוד ערים עם חוב. זה נכון, אבל כשאיגוד ערים פורק בצו שר הפנים שר הפנים דאג לתת כסף לעיריית לוד לכיסוי הגירעון. מיליון שקלים מחכים בקופת העירייה לכיסוי הגירעון. העירייה מתחממת מהריבית של מיליון השקלים ולא מעבירה את זה לחובות המורים ולגירעון. זה אומר שיש גירעון. בטח שיש גירעון, אם לא תשלמו אותו, זה יישאר. אבל אתם קיבלתם מיליון שקלים ממשרד הפנים, קיבלתם עוד חצי מיליון ממשרד החינוך, ולבד מזאת גם רשת מיתרים תורמת בבית הספר, והייתה מוכנה להמשיך להתגייס למען בית ספר בתנאי שהוא יישאר ממלכתי דתי, לא מין פיקציה נתיבית כזאת כמו שאמרת.
משה אלדן
גם קרן רש"י.
לבנה ניר
נכון, גם קרן רש"י מוכנה. זאת אומרת, יש גופים מתערבים שמוכנים לסייע וסייעו במשך כל השנים האחרונות. מיתרים סייעו לבית ספר. לכן הגירעון שמצהירים עליו הוא לא גירעון של 1.5 מיליון כי זה כבר בקופה שלכם, ושנית לא ברור לנו איך הגירעון השוטף הגיע לסכומים כאלה. המורים בצוות הניהולי לא מבינים את זה. הלכנו לבית הדין כדי להוציא צו מניעה נגד הפיטורים הגורפים של המורים. אנחנו מתנגדים לסגירה, ובעד העברה מסודרת לבעלות רשת אורט במסגרת ממלכתית דתית. מגיע לתלמידים ומגיע למורים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. ההורים, בבקשה.
מירה מרציאנו
רציתי להעלות נקודה שאולי תפתח דיון מחודש עם רשת עמל. קיבלתי דיווחים על כל ההליכים שנעשו עם רשת עמל ועם עיריית לוד דרך אלי מלול שהוא עוזר מנכ"ל רשת עמל.
היו"ר זבולון אורלב
מי מנכ"ל רשת עמל היום?
אילן הררי
שמעון כהן. בעברו היה רואה חשבון.
היו"ר זבולון אורלב
מי היושב ראש של רשת עמל? לא יודעים.
אילן הררי
אני יכול להעביר לך טלפון שלו.
היו"ר זבולון אורלב
אני חייל שלך בעניין הזה. לא תהיה לבד. אנחנו נתגייס במלוא משקלנו הציבורי, הפרלמנטרי והפוליטי כדי לעזור לך שלא תישאר לבד.
אילן הררי
מודה לך.
מירה מרציאנו
אפרופו לא להישאר לבד, צריך לשקול שוב את ההתכתבות מול רשת עמל. אני יודעת בוודאות גם מהודעות SMS עכשיו שרשת עמל מעוניינת לשמור על סמל מוסד דתי. קיבלתי גם תשובה עכשיו ב-SMS שהם מוכנים להיכנס שוב לתמונה אם יוצע להם.
היו"ר זבולון אורלב
עם מי את מתכתבת, עם שמעון?
מירה מרציאנו
עם אלי מלול.
היו"ר זבולון אורלב
מיהו?
מירה מרציאנו
הוא העוזר של שמעון כהן, מנכ"ל רשת עמל.
היו"ר זבולון אורלב
אחרי שתגמרי לדבר, תלכי לחדר התייעצויות, תשיגי לי אותו בטלפון, אני רוצה לדבר איתו בטלפון.
אילן הררי
אני כבר אתן לך את הטלפון של המנכ"ל.
היו"ר זבולון אורלב
הוא בקי בעניין?
אילן הררי
ודאי, רק עשרה דיונים קיימנו איתו.
היו"ר זבולון אורלב
העוזר שלי ישיג לי אותו בטלפון.
מירה מרציאנו
מה שהכשיל את כל המהלך הזה עם רשת עמל זה התחייבות שהם ביקשו מעיריית לוד לחובות עבר של העירייה כלפי העובדים או כל חוב שיצוץ בשלב מאוחר יותר. העירייה סירבה לקחת את האחריות הזאת. כאן נפלו הדברים.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. ראומה יצחקי, בבקשה.
ראומה יצחקי
אני מייצגת את המורים. אני חייבת לומר שהעירייה התנהלה באופן מוחלט שלא בתום לב כלפי המורים מתחילת השנה וכך גם כלפי בית הספר. לבנה הזכירה את הכספים, שהעירייה קיבלה, והם מתחממים שם. יתרה מזאת, הם חייבים לנו עדיין משכורות מן הקיץ הקודם; ממרס 2008 לא העבירו בעבורנו שום דבר – לא קרנות פנסיה, לא קרנות השתלמות, שום דבר שקשור לזכויות שלנו. אנחנו לא מבינים לאן הלך הכסף שמשרד הפנים נתן להם, מה הם עשו עם הכסף שמשרד הפנים נתן להם. יש כאן הרבה דברים שנעשו ממש שלא בתום לב, ובסוף לקינוח הם גם פיטרו את כולנו בערב שבועות.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. אני לא אומר "תודה רבה" על זה שפיטרו אתכם, רק על זה שדיברת.
חיים אמסלם
אני רוצה לשאול את אחד ההורים שנמצאים כאן: מה התחושה שלכם? מה ההעדפה? מופרחים פה באוויר כל מיני רעיונות – אולי לחדש עם עמל, אולי להמשיך עם אורט בצורה כזאת או אחרת. אנחנו מצדנו, יושב ראש הוועדה, אנוכי ואחרים, נעשה הכול כדי שבית הספר הזה יתקיים. מה אתם אומרים?
משה אלדן
אנחנו בתחושה מאוד כואבת שמוסד ממלכתי דתי ציוני עומד להיסגר, במיוחד משום שלא היה שיתוף פעולה והוטעינו לאורך כל הדרך. בעבר היה לנו ניסיון עם היושב ראש מר זבולון אורלב עם בית הספר "המאירי" ב-2002. גם שם היו בעיות סגירה, ונלחמנו, עמדנו על הרגליים האחוריות, והיום בית הספר פורח. הם היו 70 תלמידים, והיום יש שם כ-300 תלמידים. אין לי הנתונים המדויקים, אבל תודה לאל. ללחוץ את היד על ההדק זה קל. הפנייה היא כלל מערכתית – כשאומרים שיש גירעונות ובעיות זה לא פתרון ולא תשובה לסגור את בית הספר בתוכנית הבראה.
היו"ר זבולון אורלב
שאל אותך חבר הכנסת אמסלם מה אתם מעדיפים?
משה אלדן
מעדיפים שבית הספר יישאר כמו שהוא, ונמשיך להיאבק לקבל תקציב.
היו"ר זבולון אורלב
אתכם זה מעניין אם זה בבעלות של אורט או בבעלות אחרת?
משה אלדן
הבעלות, לא.
מירה מרציאנו
סמל מוסד.
היו"ר זבולון אורלב
שבית הספר יישאר עם סמל מוסד וכממלכתי דתי.
משה אלדן
מי שיוכל לתת את המענה הטוב והפתרון החינוכי הכי טוב לילדים – זה מה שאנחנו רוצים. גם כשבבית קשה לא זורקים את הילדים לשכנים. מגדלים אותם.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.
ישעיהו בן ברוך
אני מוועד ההורים. בבית הספר הזה למדו ארבעה ילדים שלי, ברוך השם, בצורה טובה ומשביעת רצון. יש לי עוד ילד שלומד שם. בשבוע האחרון אין לי תשובה בשבילו. כל הזמן היינו בתקווה שבית הספר ימשיך. לפני כמה ימים נודע לי שבית הספר הזה אולי ייסגר. הבן אומר לי, אבא, אני לא אלמד באף מקום.
היו"ר זבולון אורלב
שמואל, האם המנהל פעל בפנייה למנהל המחוז ולראש המנהל הפדגוגי כדי שבית הספר היחידי ביישוב לא ייסגר?
שמואל בורקש
בוודאי. אני אומר עמדה ברורה- -
קריאה
יש להדגיש שזה אזורי, לא יישובי.
היו"ר זבולון אורלב
עמדת מנהל החינוך הדתי ברורה לי.
שמואל בורקש
לא, אני אומר עמדה ברורה של המנכ"ל הנוכחי שהמשרד מתנגד לסגירת בית הספר.
היו"ר זבולון אורלב
זאת עמדה רשמית של המשרד?
שמואל בורקש
נכון.
היו"ר זבולון אורלב
אתה יודע אם ראש העיר יודע מהעמדה הזאת של המנכ"ל?
שמואל בורקש
אני לא יודע.
היו"ר זבולון אורלב
יש לך מושג מה ד"ר סולי נתן, מנהלת המחוז, ידעה ועשתה?
אילן הררי
ד"ר סולי נתן אישרה את המהלך.
שמואל בורקש
לפי הידע שיש בידי, היא עמדה על כך שבית הספר יישאר. יחד עם זאת כמנהלת המחוז היא צריכה לתת מענה להורים אם מחר בית הספר לא מתקיים. אז היא אמרה לעיריית לוד, שכל פתרון שיציעו- -
היו"ר זבולון אורלב
הפתרון של נתיב דתי בבית ספר ממלכתי בסמל מוסד לא דתי הוא לא פתרון חוקי.
שמואל בורקש
אני לא שמעתי מסולי נתן את מה שאילן הררי אומר.
שמעון דדון
אני מייצג את הסתדרות המורים. אני לא יודע מה יחליטו אורט או עמל- -
היו"ר זבולון אורלב
מנכ"ל עמל בטלפון. סליחה.
מ"מ היו"ר חיים אמסלם
תמשיך, בבקשה.
שמעון דדון
- - אבל במקרה הזה אין מחלוקת בין ארגון המורים להסתדרות המורים. ודאי שבית ספר דתי יחיד בעיר אין לסגור.

דבר נוסף, צריך לדאוג בכל מקרה להמשך העסקתם של כל המורים. עכשיו אנחנו נמצאים בסוף השנה, ולא ייתכן שהמורים יהיו בחוסר ודאות ולא יידעו אם מעסיקים אותם או לא מעסיקים אותם. מישהו צריך לדאוג לזה. לכן עלינו כולנו לכנסת. העיר לוד נמצאת במדינת ישראל, והמורים של לוד נמצאים במדינת ישראל, ומדינת ישראל צריכה לדאוג להם שלא יפטרו אותם.
לבנה ניר
לפעמים נדמה שהעיר לוד היא לא במדינת ישראל.
ראומה יצחקי
העיר לוד היא לא במדינת ישראל, היא בפלנטה אחרת.
אילן הררי
לבנה, ברשותך.
שמואל בורקש
סליחה שאני קוטע אותך. כל העובדים של בית הספר הם עובדי הרשות המקומית. זאת לא חטיבת ביניים שהם עובדי המשרד, והמשרד מחויב להם. מניסיוני הקטן אני יודע, שבחטיבה העליונה כשמוסד נגמר, הבעלות איננה לוקחת אחריות על המשך עבודתם של המורים, והם נשארים תלויים באוויר.
לבנה ניר
אבל זה לא נכון, מוצאים להם פתרונות.
מ"מ היו"ר חיים אמסלם
מנהל בית הספר רצה לומר משהו?
שמואל בורקש
מאחר שכל עובדי בית הספר הם עובדי הרשות המקומית, מהניסיון הקטן שלי אני יודע שכשמוסד נסגר הבעלות איננה לוקחת אחריות על המשך עבודתם של המורים.
היו"ר זבולון אורלב
בבקשה, מנהל בית הספר. בקצרה כי יש לי תשובה ממר שמעון כהן.
יוני אורון
283 זה לא בית ספר גדול, וזה לא בית ספר קטן מדי. היום קשה לבית הספר להחזיק את עצמו ללא עזרה. לצערי, בשנתיים האחרונות בחדר הזה עיריית לוד הבטיחה והתחייבה לתעדף אותו, לתת לו, לסייע לו, להיות שותפה להובלה של תהליך הבראה עד שיעמוד על רגליו, זאת אומרת יגדיל את הרישום ועוד. בפועל מאז שפורק איגוד הערים אפילו המתת חסד לא הייתה כאן. ההתנהלות היא מביישת. אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אז זה בודקים גופים אחרים- -
קריאות
בושה.
יוני אורון
- - אותי מדאיג כאזרח שחצי מיליון שקל שמשרד הפנים העביר – אף אחד לא ראה; שמיליון שקל שמשרד הפנים העביר יושבים בקופת העירייה שמנהלת אותי כמנהל בית ספר ואת העובדים שעובדים יחד איתי, ואף אחד לא ראה מזה שום דבר כמעט 10 חודשים. יש פה בעיה של תום לב, יש פה תהליך מורכב.


אני פונה אליך, כי אמרת שתתגייס לזה, אדוני היושב ראש – אורט, עמל או כל גוף שיכול לכבד את עצמו ואת התחייבותו ולתת תמיכה כלכלית לשנה-שנתיים, המקום יכול להוכיח. אחרת אין לו זכות קיום כי לא ייתנו את הכלים. אי אפשר לנשום ללא חמצן. זה דבר שצריך להיות משולב.

אני רוצה לומר עוד דבר חשוב, שאולי לא כל האנשים בחדר מסכימים איתו: לרמלה ולוד אין בית ספר ממלכתי דתי אחד מוגדר. ברמלה יש חטיבת ביניים, בלוד יש תיכון. לו מישהו יצליח לחבר בין שני האורגנים האלה שלא מדברים כנראה זה עם זה ברמה החינוכית הזאת – אפשר יהיה לקיים שם בית ספר של אלף תלמידים. הוא לא קיים.
היו"ר זבולון אורלב
כמה תלמידים מרמלה לומדים בחטיבה העליונה?
אילן הררי
היום 63. היו הרבה יותר בשנים שעברו מתוך כוונת מכוון לפתוח שם בית ספר שנפתח ונסגר.
היו"ר זבולון אורלב
מר הררי, רצית להשלים, או שאתה רוצה שאתה מעדיף קודם שאדווח על שיחתי?
אילן הררי
אני יודע מה הוא אמר לך, אני מדבר איתו פעם בשבוע – הוא בהחלט מוכן לקחת את בית הספר כממלכתי דתי.
היו"ר זבולון אורלב
מר שמעון כהן, מנכ"ל עמל, אמר לי בשיחת טלפון שהוא אמר לראש העיר כמה וכמה פעמים שהוא מוכן לקבל את בית הספר לבעלות עמל ולשאת בכל חובות בית הספר כסמל מוסד עצמאי כממלכתי דתי לכל דבר ועניין. יש לו רק תנאי אחד: שהוא לא ישא בגירעונות העבר. רשות הדיבור נתונה לך עכשיו.
אילן הררי
הנושא הזה הוא נושא כבד. שני הסבים שלי, זכרם לברכה, הם רבנים. אין לי חס ושלום שום דבר נגד ד"ר סולי נתן, שלא נאשים אותה. אני הצגתי לה את הבעיה, והיא אמרה שהנושא בהחלטת הרשות. זה לא שהיא אמרה, בטח, תסגרו. היא אמרה לי שאני ראש העיר, זה בחצר שלי, והחלטה שלי מקובלת. מנכ"ל עמל היה איתנו בסדר גמור וגם מנכ"ל אורט – אין לי שום מילה רעה נגדם.

אין לי שום בעיה שתבדוק מה שאני אומר: משרד הפנים העביר לנו לנושא בית הספר 1 מיליון ₪; משרד החינוך התחייב להעביר חצי מיליון ₪, וטרם העביר את הכסף. נקודה, סימן קריאה.
קריאה
מי?
אילן הררי
משרד החינוך. אני מוכן שתבדקו את אמיתות הדברים שלי.

בעקבות כך, מכיוון שאנחנו ועדה קרואה, ואנחנו נבדקים על-ידי משרד הפנים כל היום וכל הלילה, המערכת שעובדת איתי לא הייתה מוכנה לשחרר את הכסף עד אשר נדע מה מצב הגירעון, ולמי נשלם קודם. סליחה שאני מתעסק בזה.
קריאה
אבל זה מיועד למורים.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה.
אילן הררי
אני מבקש להציג את דעתי, אפשר לבדוק אותה.

אמרתי לפני ארבעה משפטים שאני מודע לחובות שלי, וזה אחריותי, ואני נושא באחריות, ואני אטפל בזה. אני יודע שאנחנו חייבים.


היום אני נדרש להחליט למי לשלם את הכסף – למורים או למס ההכנסה? אני לא רוצה תשובה. אני רוצה שנדע, ואני מתנצל מראש שחס ושלום לא יבינו אותי לא נכון – שבית הספר לא מצליח לגדול ולצמוח בשנים האחרונות. זה היה הנושא האסטרטגי המרכזי בנושא פתיחה או סגירה של בית הספר.

מורי בית הספר מצוינים והמנהל שלו מצוין, אבל לצערי הודיע לי לפני חצי שנה שהוא מסיים את תפקידו. אני התחלתי אז תהליך כי עמדנו בצומת דרכים. ההצלחה של התלמידים בבית הספר – וזה לא הכול "בגרות" – היא מאוד חלשה בעשר השנים האחרונות.

אני רק שנתיים ראש עיר ולפני כן היה לי הכבוד להיות קצין חינוך ראשי, ואני מבין קצת בחינוך, ולהבנתי, החיבור עם רשת אורט היא הצלה לתלמידים. אני מתנצל אם עליתי גבוה מדי. כשרשת אורט תבוא ותגיד שיש לה בית ספר גדול, אשכול פיס גדול, והם לוקחים אחריות על 283 תלמידים האלה – מבחינתי זאת הצלה.
מבחינת נתונים
היום יש 283 תלמידים. בוגרי י"ב והנרשמים ל-י' – ירדנו ב-30. יש שם 70 מרמלה, כלומר כמעט 100% מתלמידי לוד. למרות כל מה שאנחנו חושבים, אחרי אסיפת הורים די סוערת נרשמו בבית הספר 150 תלמידים באורט. אני מסכים איתך לגבי סמל המוסד, רשמתי את זה- -
היו"ר זבולון אורלב
לא, אני נכשלתי בהסברה מה זה חינוך ממלכתי דתי.
אילן הררי
אני מבין מה זה חינוך ממלכתי דתי.
קריאה
גם לי נראה שהוא לא הבין.
אילן הררי
חברים, בואו לא נפגע באינטליגנציה של אף אחד.
היו"ר זבולון אורלב
אמרתי שאני נכשלתי.
אילן הררי
לא- - -אני נכשלתי. אני רשמתי לעצמי את נושא סמל המוסד, ובסוף הדיון אבדוק שוב עם רשת אורט כל מה שניתן לעשות בעניין. אבל שוב, בית הספר לא צומח, התלמידים לא נרשמים, לצערי הרב, לא בגללנו, אלא ברישום לשנה הבאה יש 36 תלמידים בלבד.
היו"ר זבולון אורלב
אין לנו ברירה אלא לסכם את הדיון הזה. גברת ציונה כסיף, בבקשה, רק שני משפטים.
ציונה כסיף
חלק מהדברים כבר נאמרו, אז אני רוצה לומר לשאלתך שהייתה מאוד חדה ונחרצת – אם לא אורט, אז מה? אם לא אורט, אז סגירה.
היו"ר זבולון אורלב
אין לכם רשות, ואין לכם סמכות.
ציונה כסיף
אמרת שאתה מוכן לסייע בכל דבר.
היו"ר זבולון אורלב
להתגייס.
ציונה כסיף
כדי שיהיו לך כל הנתונים צריך להגיד עוד כמה דברים.
היו"ר זבולון אורלב
לא כרגע.
ציונה כסיף
אז אני ארשום לך אותם.
היו"ר זבולון אורלב
אין בעיה.
ציונה כסיף
יש נתונים נוספים שצריך לקחת בחשבון, לא הכול זה גירעון.
היו"ר זבולון אורלב
ראש העיר יזמין אותי, ואני מבטיח לך שבלוח זמנים מאוד קצר, בשבוע שהוא יזמין אותי אני באותו שבוע מתייצב בעירייה ומתגייס כדי שיתקיים בית ספר ממלכתי דתי על יסודי במלוא מובן המילה, כחוק, בלוד.
אילן הררי
אני מזמין אותך היום.
היו"ר זבולון אורלב
השבוע אהיה אצלך.
ציונה כסיף
רק בשביל לסבר את האוזן. רשת מיתרים לא נתנה כסף לבית הספר, היא נתנה את זה תמורת שעות.
לבנה ניר
שעות זה גם כסף.
ציונה כסיף
זה לשאלתך מאיפה נוצר הגירעון. הגירעון נוצר גם בגלל פער שנוצר בגלל השעות שמוקצות בגלל שכר הלימוד להפעלת מספר שעות בפועל וגם בגלל הפחתה של 15% מכל שעה ושעה.
היו"ר זבולון אורלב
לאחר שהוועדה שמעה את ראש העיר וראש מנהל החינוך בעיריית לוד, את נציגי משרד החינוך, ארגוני המורים, ועדי ההורים והנהלת בית הספר – קובעת הוועדה כי הציבור בלוד זכאי להמשיך לקיים בית ספר תיכון דתי במגמה ממלכתית דתית עם סמל מוסד עצמאי.

הוועדה רשמה לפניה את הודעת יושב ראש הוועדה באשר להסכם הקואליציוני הקובע כי לא ייסגר מוסד ממלכתי דתי יחידי ביישוב.

הוועדה מברכת את ראש העיר במגעיו להסדיר העברת בית הספר מבעלות העירייה לבעלות אחרת, ובלבד שהמוסד ימשיך להישמר מוסד ממלכתי דתי עם סמל מוסד עצמאי.

הוועדה גם קובעת שפתיחת נתיב דתי בבית ספר כללי אינה עולה בקנה אחד עם דרישת החוק באשר לזכותם של אזרחים ללמוד בחינוך ממלכתי דתי- -
אורי אורבך
זה מנוגד להסכמים הקואליציוניים.
היו"ר זבולון אורלב
הזכרתי את זה.


הוועדה גם רוצה לברך את רשת אורט ואת רשת עמל על נכונותם לסייע בפתרון הבעיה.

הוועדה רושמת לפניה את תוכן השיחה בין יושב ראש הוועדה לבין מנכ"ל רשת עמל מר שמעון כהן, לפיה רשת עמל מוכנה לקבל לבעלותה את בית הספר ולשמור עליו כבית ספר עצמאי בעל סמל מוסד עצמאי על אופיו המחייב כבית ספר ממלכתי דתי, ובלבד שהיא תשא באחריות תקציבית החל ב-1 בספטמבר 2009, ואילו שאר החובות הנובעים מתפעולו של בית הספר עד למועד זה, תשא בהם העירייה.

הוועדה רשמה לפניה שראש העיר הזמין את יושב ראש הוועדה לדיון נוסף כדי למצוא פתרון כדי לקיים את החלטות הוועדה. יש למישהו הערות? אין. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-13:05

קוד המקור של הנתונים