ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2009

הקמת ועדת משנה לנושאי בטחון הפנים

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

15.6.2009

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 20

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום שני כ"ג בסיוון התשס"ט (15 ביוני 2009) בשעה 12:45
סדר היום
הקמת ועדת משנה לנושא ביטחון פנים.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי

אריה ביבי
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הקמת ועדת משנה לנושא ביטחון פנים
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם. אני פותח את הישיבה בעניין הקמת ועדת משנה בנושא בטחון פנים. היות שהוועדה הזאת אחראית, בין היתר, גם על המשרד לביטחון פנים, ומדי פעם עולות טענות שאי אפשר לפרט בפני חברי הוועדה על כל פעולות המשטרה, בקדנציה הקודמת הייתה ועדת משנה לנושא של ביטחון פנים. הפעם הייתה גם אליי פנייה מצד השר לביטחון הפנים שהוא מבקש להמשיך בנוהל שהיה בקדנציה הקודמת, ואני מאמץ את זה. אנחנו נקים ועדת משנה שתהיה מורכבת מחמישה חברים: חבר הכנסת דב חנין, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, חבר הכנסת יעקב אדרי – שיחלק את הקדנציה עם חבר הכנסת אריה ביבי – חבר הכנסת ציון פיניאן ואנוכי, חבר הכנסת דוד אזולאי ישמש יושב ראש ועדת המשנה.


האם יש מתנגדים?
אריה ביבי
היות שאני מקצועי בנושאים מסוימים אני מציע שתיקחו אותי בתור איש מקצועי לוועדה. חבר הכנסת אדרי הוא חבר ועדה, ואם יש בעיות מקצועיות שאני יכול לתרום – בשמחה.
היו"ר דוד אזולאי
יהיו דיונים בוועדה, ואני בהחלט אשתמש בידע הרב שיש לך בתחום הזה, וכשיהיו נושאים מיוחדים שאנחנו חושבים שתוכל לתרום ועדת המשנה תזמן אותך, ותוכל להגיד את הדברים.
אריה ביבי
בשמחה.
יפה שפירא
אולי כדאי לציין שהישיבות תהיינה חסויות, וברוב המקרים הן לא תתקיימנה בכנסת, אלא אצל השר לביטחון פנים.
היו"ר דוד אזולאי
יכולות להתקיים גם בכנסת, אבל הן תהיינה ישיבות סגורות וחסויות, ויהיו גם ביקורים בתוך משטרת ישראל, וכמובן, חברי הוועדה יידרשו לשמור על חיסיון של כל הדיונים שיהיו באותה ועדה כי זה לטובת כולנו בסך-הכול.


אני מעמיד את ההצעה שלי להצבעה: מי בעד – רוב; אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך ההצעה עוברת לאישור מליאת הכנסת.
יפה שפירא
אין צורך.
היו"ר דוד אזולאי
לא צריך להעביר את זה לאישור מליאת הכנסת.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-12:50

קוד המקור של הנתונים