ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/06/2009

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., הצעה לסדר-היום בנושא: מעמד המוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית והקרו הקיימת לישראל, מעצרו של ח"כ מיכאל בן ארי, הצעה לסדר-היום בנושא: התנהגות פרובוקטיבית והפרעה לכוחות הביטחון במילוי תפקידם ע"י ח"כ מיכאל בן ארי, הצעה לסדר-היום בנושא: מדיניות הממשלה לגבי פינוי מאחזים, הצעה לסדר-היום בנושא: הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל

פרוטוקול

 
PAGE
30
ועדת הכנסת

16.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 15
מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי כ"ד סיוון התשס"ט (16 ביוני 2009), שעה 10:00
סדר היום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום בנושאים הבאים:


1. "מדיניות הממשלה לגבי פינוי מאחזים" – של חברי הכנסת טלב אלסאנע (478), פניה קרשנבאום (491), אריה אלדד (501), אורי מקלב (520), דב חנין (529).


2. מעמד המוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית והקרן הקיימת לישראל" של חבר הכנסת דני דנון (607).


3. הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל" – של חברי הכנסת חנא סוויד (483), חנין זועבי (503), שלי יחימוביץ (504), זבולון אורלב (508), אריה ביבי (509), כרמל שאמה (531), מסעוד גנאים (532).
ג. דיון מהיר בנושא
"מעצרו של חבר הכנסת מיכאל בן ארי" – הצעת חה"כ אריה אלדד (610)

ד. הצעה לסדר יום בנושא: "התנהגות פרובוקטיבית והפרעה לכוחות הביטחון במילוי תפקידם ע"י חבר הכנסת מיכאל בן ארי" – הצעת חה"כ אברהם דיכטר (682)
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רוחמה אברהם

אריה אלדד

אריה ביבי

זאב בילסקי

מיכאל בן ארי

אבי דיכטר

דני דנון

נסים זאב

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

יריב לוין

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

ציון פניאן

פניה קרשנבאום

כרמל שאמה

נחמן שי

ליה שמטוב
מוזמנים
אייל יינון – מזכיר הכנסת

ירדנה מלר- הורוביץ – ס' מזכיר הכנסת

יצחק שד"ר – קצין הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן, מירי פרנקל-שור
רשמת פרלמנטרית
רותי וייס

א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. הסעיף הראשון שעל סדר היום, ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. לפני שנתחיל את הדיון המהותי בערעור, נמצא כאן סגן היושב ראש התורן חבר הכנסת כרמל שאמה, נדמה לי שחשוב לקבל עדכון, אתן מייד זכות דיבור למזכיר הכנסת כי יכול להיות שהערעור מתייתר בעקבות העדכון שיינתן לנו כאן, בבקשה מזכיר הכנסת.
אייל ינון
העדכון נוגע לסדר היום של הכנסת נכון לרגע זה, ואני מדגיש נכון לרגע זה כי אתם מנוסים ומכירים שסדר היום בכנסת הוא הרבה פעמים נזיל ותלוי בהסכמות שמתקבלות במועדים מאוחרים יותר. כרגע סדר היום הוא כדלקמן. אנחנו פותחים בארבע כרגיל בנאומים בני דקה עד בערך ארבע וחצי. לאחר מכן תהיה הצעה לסדר של חבר הכנסת דני דנון בנושא אלמנות צה"ל לרגל יום עיון שמתקיים פה היום בענייני אלמנות צה"ל. זה יהיה קצר יחסית. לאחר מכן יהיה ציון של היום הבין לאומי נגד אלימות נגד קשישים במתכונת מקוצרת של מספר דוברים. לאחר מכן יתחילו דיונים בקריאה ראשונה בסדרת החוקים המכונים חוקי המשילות, ללא הצבעה, אני מדגיש, רק דיון אישי. לאחר מכן תעלה לסדר היום הצעת החוק בעניין דמי הבראה לקריאה שנייה ושלישית על כל עשרות ההסתייגויות שהוגשו על ידי סיעות האופוזיציה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מבינה שלא האוצר ולא עיני ולא אף אחד מוכן בשלב הנוכחי.
אייל ינון
אנחנו קיבלנו הודעה שזה עולה היום לאחר חוקי המשילות. כמו שאמרתי בתחילת דברי, הכל פתוח ונזיל אבל זה כרגע סדר היום, חשוב שתדעו.
אריה אלדד
תהיה הצבעה על החוק הזה?
אייל ינון
על חוק דמי הבראה אמורה להיות הצבעה, השאלה רק מתי.
רוחמה אברהם-בלילא
זה יהיה בעוד 3 ימים.
אייל ינון
כרגע המכפלות של ההסתייגויות כפול מספר המסתייגים כפול מספר הדקות שעל פי התקנון - - -
רוחמה אברהם-בלילא
זה שבעה ימים וחצי.
אייל ינון
זה מביא אותנו לתאריכים קצת אחרים אבל ייתכן ויגיעו להסכמות לגבי מסגרת דיון סבירה יותר.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה לברר משהו גם עם יושב ראש הוועדה. הצעת החוק בנושא דמי הבראה הייתה אמורה לעלות אתמול על סדר יומה של הכנסת. הייתה על סדר יומה, הם הגיעו להסדר בוועדה, לא הגיעו להסדר בוועדה, כרגע זה לא מענייננו. היה ויכוח באשר להדפסתו של החוק. מכיוון שהיושב ראש הכריז שהוא נועל את הישיבה והצעת החוק לא עלתה, הישיבה ננעלה, לפיכך זה כבר לא הייתה בעיה של דפוס כן או לא. אנחנו מבקשים ממך, אדוני היושב ראש, בגלל שזה היה על סדר יומה של הכנסת אתמול להתחיל את סדר היום עם הסוגיה הזו ולא להפוך את היוצרות. מה שהיה אתמול זה היה על שולחנו של היושב ראש אתמול, מה שהיה אתמול מן הראוי שזה יתחיל היום - - -
אייל ינון
רק תיקון ברמה עובדתית, לפני שיושב ראש ועדת הכנסת יתייחס, הנושא לא היה על סדר יומה של הכנסת אתמול, דובר בו אבל הוא מעולם לא עלה על סדר היום. אגב, זו הייתה אחת הטענות שבגללן היושב ראש סגר את הישיבה כי זה לא היה על סדר היום.
רוחמה אברהם-בלילא
היועץ המשפטי שלנו אמר שבשעות אחר הצהריים קיבלנו הודעה שזה יהיה על שולחנה של הכנסת אתמול.
אייל ינון
ההודעה הייתה שייתכן והנושא הזה יעלה על סדר היום, הוא מעולם לא עלה על סדר היום ולכן, זו הייתה אחת הסיבות, שהיושב ראש נעל את הישיבה, גם בגלל מה שאת ציינת שהחומר לא היה עדיין מוכן לחלוקה לחברי הכנסת אבל גם בגלל הטענה שנטענה על ידי מספר חברי כנסת שהנושא לא היה על סדר היום.
רוחמה אברהם-בלילא
לא - - -
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אברהם, את לא בזכות דיבור כרגע. אנחנו כאן מקיימים דיון לפי סדר היום שיש, אנחנו לא עוסקים כאן בעניין הזה מה עולה היום על סדר יומה של הכנסת או לא עולה. עוסק בזה יושב ראש הכנסת. אנחנו עוסקים בערעורים. חבר הכנסת נחמן שי, לאור העדכון שקיבלת כרגע ממזכיר הכנסת, האם אתה מושך את הערעור? כי למעשה מה שהוא אומר שבמסגרת לוחות הזמנים של השבוע לא יהיו הצעות דחופות בכלל.
נחמן שי
ואז זה נפל לגמרי?
היו"ר זאב אלקין
אתה יכול להגיש את זה לשבוע הבא והנשיאות תחליט מה שהיא תחליט.
נחמן שי
אז אני אגיש את זה מחדש בשבוע הבא.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום בנושאים הבאים:


1. "מדיניות הממשלה לגבי פינוי מאחזים" – של חברי הכנסת טלב אלסאנע (478), פניה קרשנבאום (491), אריה אלדד (501), אורי מקלב (520), דב חנין (529).


2. מעמד המוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית והקרן הקיימת לישראל" של חבר הכנסת דני דנון (607).


3. הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל" – של חברי הכנסת חנא סוויד (483), חנין זועבי (503), שלי יחימוביץ (504), זבולון אורלב (508), אריה ביבי (509), כרמל שאמה (531), מסעוד גנאים (532).
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לסעיף השני על סדר היום, קביעת ועדה לדיון בהצעות לסדר היום בנושאים הבאים. הנושא הראשון זה מדיניות הממשלה לגבי פינוי מאחזים. מדובר בהצעה לסדר של חברי הכנסת טלב אלסאנע, פניה קרשנבאום, אריה אלדד, אורי מקלב ודב חנין.

במליאה נשמעו שתי הצעות. ועדת חוקה וועדת חוץ וביטחון. העמדות שקיבלנו הן עמדות מעניינות, אני חייב לעדכן אתכם. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון מסר לנו שהנושא שייך לוועדת החוקה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט מסר לנו שלפי הדיון במליאה ההצעה לסדר שייכת לוועדת חוץ וביטחון. דבר כזה אני הרבה זמן לא זוכר. בדרך כלל זה הפוך, רבים.
זאב ביילסקי
בוא נעביר את זה לוועדת הקליטה
רוחמה אברהם- בלילא
מה היועצת המשפטית של הוועדה ממליצה?
היו"ר זאב אלקין
בפן המשפטי ועדת החוקה כבר קיימה דיון וקיבלה החלטה, זאת העמדה של יושב ראש ועדת החוקה. באמת בשבוע שעבר היה שם דיון בהיבט המשפטי.
זאב ביילסקי
אני מציע להעביר את זה לוועדת הקליטה.
רוחמה אברהם-בלילא
למרות שהיה דיון בוועדת חוקה בסוגיה הזו ואני מניחה שגם הוסקו מסקנות, מה היועצת המשפטית ממליצה לוועדה כיצד לנהוג?
ארבל אסטרחן
זו הצעה לסדר, בדרך כלל בהצעות לסדר זה פחות עקרוני אבל זה יכול להתאים לוועדת חוץ וביטחון הנושא של פינוי מאחזים, פשוט הרבה חברי כנסת הגישו את זה אז קשה גם להגיד בדיוק איפה המיקוד כי כל אחד לקח את זה לכיוון אחר. זה יכול להתאים לכל אחת משתי האפשרויות.
רוחמה אברהם- בלילא
חבר הכנסת טלב אלסאנע יכול לבוא להציג את זה בוועדת חוץ וביטחון?
היו"ר זאב אלקין
בוודאי. אומנם את צודקת בשאלתך שזה נתון לשיקולו של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוא יכול לקיים את הדיון שלא בנוכחותו של חבר הכנסת המציע אם הוא לא חבר הוועדה, זאת אמת וכבר היו דברים מעולם. אבל מצד שני הוא כמובן יכול להרשות וראיתי לא פעם ולא פעמיים חברי כנסת שהגישו הצעות לסדר שכמובן הוזמנו לדיון והיו חלק אינטרגלי של הדיון. זאת ההחלטה של יושב ראש הוועדה. מצד שני כמובן בוועדת החוקה אין את ההיבט הזה. בוועדת חוקה הדיון הוא פתוח, הוא פתוח גם לציבור, אני לא יודע מה המציעים רצו, אם כן רצו כיסוי תקשורתי או לא רצו כיסוי תקשורתי - - -
שלי יחימוביץ
נדמה לי שהמציעים רצו חוץ וביטחון.
היו"ר זאב אלקין
השאלה אם מישהו מהמציעים נמצא כאן.
אריה אלדד
אני פה ובוודאי רציתי חוץ וביטחון ואני יודע שגם האחרים, או לפחות חלקם אמרו: ובלבד שיותר לנו להשתתף.
ארבל אסטרחן
פניה קרשנבאום רצתה חוקה, דב חנין רצה חוץ וביטחון.
אריה אלדד
טלב אלסאנע ודב חנין אמרו חוץ וביטחון אבל שירשו להם להשתתף.
היו"ר זאב אלקין
אני חייב להגיד שזה באמת מצב מעניין שראשי הוועדות - - -
נסים זאב
לדעתי זה מסוד הדיונים שהם דיונים פתוחים לכן אפשר לדון בזה בוועדת החוץ והביטחון, זו ועדת משנה בדרך כלל, לא המשנה הסודי, פתוח יותר.
היו"ר זאב אלקין
במקרה אני יודע על איזו ועדת משנה מדובר, אגב, גם היא לפי ההגדרה - - -
שלי יחימוביץ
חברים, אתם נורא סודיים.
נסים זאב
יש מגבלות, מה לעשות?
אברהם מיכאלי
אדוני, בדקות אלה שר המשפטים מתייחס לנושא הזה בוועדת חוקה וזה מצולם בטלביזיה.
היו"ר זאב אלקין
כבר פעם שנייה. אם ועדת חוקה באמת כבר קיימה את הדיונים בעניין הזה, לפי מה שאני שומע כבר פעמיים, יכול להיות שהנכון הוא חוץ וביטחון. מה שכן, כמה אנשים רמזו לי שבסוף זה עלול להגיע אלי כי אני יושב ראש ועדת משנה של חוץ וביטחון לנושא של יהודה ושומרון. אם זה יהיה מקובל גם על הגורמים המקצועיים, אם תהיה בקשה ותהיה הסכמה שהדיון יהיה פתוח – יכול להיות שהדיון יהיה פתוח כדי לפתור את הבעיה הזאת. כרגע אני לא רואה מניעה אבל נשמע את העמדה של הגורמים המקצועיים ואז נקבל את ההחלטה הסופית בעניין הזה. אבל שוב, אם הוועדה תחליט לקיים את הדיון בתוך ועדת משנה – אני לפחות יכול להגיד שמבחינת עמדתי האישית אנסה לשקול בחיוב לפתוח את הדלתות.


הגיעה חברת הכנסת קרשנבאום, אני רק אעדכן אותך היות ודעתך הושמעה כאן, רוב המציעים מבקשים חוץ וביטחון. יושב ראש ועדת החוקה, אני יודע שרצית ועדת חוקה, מסר לנו שהוא לא רוצה את זה אצלו והוא קיים דיון כבר בהיבט החוקתי בשבוע שעבר ואמרו כאן חברים שגם בדקות אלה ועדת החוקה מתייחסת שוב להיבט הזה של החוקה בנושא של פינוי מאחזים.
פניה קרשנבאום
זה לא רק פינוי מאחזים, דיברתי גם על הבניה בהתיישבות לצורך ריבוי טבעי.
היו"ר זאב אלקין
זה בוודאי לא ועדת חוקה, אם כבר זה בוודאי יותר שייך לחוץ וביטחון. השאלה אם את מוכנה לקבל את העמדה שמתגבשת כרגע ומובילה את זה לכיוון של חוץ וביטחון. אני אמרתי שאנסה לגרום לכך שהדיון יהיה פתוח אם אין סיבה מיוחדת.
פניה קרשנבאום
לפחות שיוכלו להגיע אנשים - - -
היו"ר זאב אלקין
זה ברור לי.
פניה קרשנבאום
אני מוכנה לקבל את העמדה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
אם כך אני מביא לוועדת הכנסת הצעה שהמשך הדיון בהצעה לסדר יתקיים בוועדת חוץ וביטחון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה עברה.

2. מעמד המוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית והקרן הקיימת לישראל" של חבר הכנסת דני דנון (607).
היו"ר זאב אלקין
הסעיף הבא שעל סדר היום, אנחנו צריכים לקבוע מסגרת לדיון להצעה לסדר של חבר הכנסת דני דנון, מעמד המוסדות הלאומיים, ההסתדרות הציונית העולמית והקרן הקיימת לישראל". הושמעו כאן שתי עמדות לגבי הדיון בהצעה לסדר. עמדה אחת דיברה על ועדת העלייה והקליטה, עמדה שנייה דיברה על ועדת הכלכלה. יושבת ראש ועדת העלייה והקליטה נמצאת כאן איתנו, היא מבקשת להעביר את ההצעה אליה כי ועדת העלייה והקליטה דנה במעמד של ההסתדרות הציונית העולמית, זה ברור למה. יושב ראש ועדת הכלכלה מבקש להעביר את ההצעה אליו. בגלל העניין של מינהל מקרקעי ישראל וקרן קיימת לישראל הוא רואה כאן חיבור לוועדה שלו שהיא זאת שעוסקת ברפורמה במינהל. שלי, בבקשה.
שלי יחימוביץ
אני חושבת שגם לגבי ההצעה הזאת וגם לגבי ההצעה השנייה לסדר אנחנו צריכים להעדיף ועדות שאינן ועדת הכלכלה, בדיוק מאותה סיבה, אדוני היושב ראש, שאתה אמרת שכדאי שעניין המאחזים יידון בוועדת חוץ וביטחון כיוון שוועדת חוקה חוק ומשפט כבר מיצתה את הדיון. אני חושבת שהמרכוז של הדיונים ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל ובמעמד המוסדות הלאומיים בוועדת כלכלה הוא לא בריא ולא טוב וארשה לעצמי גם לומר בגילוי לב, יושב ראש ועדת הכלכלה מאוד מחויב בעניין הזה לרפורמה בגלל מחויבותו לראש הממשלה בנימין נתניהו וגם ככל הנראה הוא מאמין ברפורמה הזאת ולכן הדיונים לובשים אופי פחות פתוח ועצם קיום הדיון הציבורי הוא פחות משכנע. אני לא משוכנעת שמתקיים דיון ציבורי אותנטי. יתרה מזה, הגדיל לעשות יו"ר הוועדה ובמקום לדון בנושא שהוא הכי דרמטי להערכתי בתולדות המדינה

לעשות יור הוועדה שבמקום לדון בנושא שהוא הכי דרמטי בדברי ימי ההפרטות במדינת ישראל, אם כל ההפרטות, הפרטת קרקעות מדינת ישראל, את הנושא הזה הוא כבר דחק מוועדת כלכלה והעביר לוועדת משנה בראשותו של חבר הכנסת כרמל שאמה שאמה שכמובן אין לי שום דברי ביקורת על חבר הכנסת שאמה אבל אני חושבת שזאת זילות הנושא. גם חבר הכנסת שאמה מאוד מחויב לרפורמה במינהל והמטרה שלנו כדי לאפשר דיאלוג פתוח היא בהצעה הזאת לאפשר בוועדת קליטה. זה יהיה הנימוק שלי גם לגבי העניין הבא, בהצעה השנייה שאני שותפה לה להעביר את הדיון לוועדת כספים.
היו"ר זאב אלקין
אני רק אעדכן את החברים, היות ואת כבר העלית, יש אולי היגיון לדון בשתי הצעות לסדר כאן לגבי קביעת הוועדה כי יש זיקה ביניהן, אגב, זה לא אומר שהוועדה צריכה להיות אותה ועדה, יכול להיות שנוכל להגיע כאן לפיתרון, אבל אני רק אעדכן היות והתייחסת להצעה הבאה לסדר לגבי רפורמה במינהל באופן מכוון, שכאן הושמעו שתי עמדות, כספים וכלכלה וועדת כלכלה כמובן רוצה את זה אצלה וטוענת שיש לה ועדת משנה מיוחדת לעניין הזה וועדת הכספים לא מסרה לנו תגובה. בדרך כלל זה סימן לכך שוועדת כספים לא להוטה לקבל את זה. מבחינת הסמכויות בוודאי שהנושא השלישי באופן מהותי הוא פרופר מגיע לוועדת הכלכלה, על השני כמובן אפשר להתווכח כי הנושא כאן זה גם הסתדרות ציונית עולמית, קרן קיימת זה רק חלק מהעניין.
שלי יחימוביץ
אני לא מסכימה איתך אדוני היושב ראש. אני חושבת שעצם העובדה שהייתה כוונה להכניס את הדבר הזה לחוק ההסדרים מעידה שהאוצר מתייחס לזה כאל הצעה תקציבית והצעה תקציבית דינה להידון בוועדת הכספים.
היו"ר זאב אלקין
לא כל דבר תקציבי, אלא אם כן חברת הכנסת יחימוביץ תהייה מוכנה להתחייב כאן שבהצבעות שיהיו השבוע או בשבוע הבא בוועדת הכנסת על פיצולים, כל דבר שהוא תקציבי, את תתמכי בעמדה שזה אוטומטית צריך להידון בוועדת הכספים.
שלי יחימוביץ
אני אדון בכל דבר לגופו וכל הצעה באופן ענייני אבל בדיון שהיה כבר בוועדת כלכלה נטען שוב ושוב על ידי האוצר שיש לזה קשר ישיר לתקציב. אני כל הזמן דחקתי בהם איך זה קשור לתקציב והם נימקו באלף ואחד נימוקים שזה קשור לתקציב 2009-2010, אז נדון בזה בוועדת הכספים. אז נדון בזה בוועדת הכספים, נרענן גם את שורת המתדיינים.
היו"ר זאב אלקין
לא אגיד שזה בלתי אפשרי אבל אם כבר מדברים על ההצעה האחרונה לסדר שיושב ראש ועדה אחד אומר רוצה את זה אצלי וגם התקנון במפורש, בעניין הזה אין בכלל ספק, מכוון את זה לשם ויושב ראש ועדה אחר לא רוצה את זה אצלו – אומנם אנחנו יכולים לכפות עליו - - -
שלי יחימוביץ
אבל אדוני היושב ראש, גם למציעים יש איזו מילה קטנה.
היו"ר זאב אלקין
אמת.
שלי יחימוביץ
והמציעים רצו ועדת כספים, כל המציעים ללא יוצא מהכלל רצו ועדת כספים.
כרמל שאמה
לא ללא יוצא מהכלל.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה חבר הכנסת דנון.
דני דנון
לא רציתי לחבר את נושאי הדיון פה, הנושא שלי הוא נושא ערכי, אידיאולוגי, לכן ביקשתי שהדיון יהיה בוועדת העלייה והקליטה, זה נושא שקשור לכך שאנשים תרמו כסף למוסדות הציוניים והיום האדמות האלה הולכות להיעלם מהמוסדות הציוניים, זה מהות העניין. אני גם הולך להיות שותף בוועדת כלכלה ולהתנגד לדברים אחרים אבל בנושא האידיאולוגי ביקשתי את ועדת העלייה והקליטה על מנת שיבואו נציגי סוכנות, נציגי קק"ל ונעשה דיון ערכי למה הם מוכנים לוותר על האדמות.
היו"ר זאב אלקין
אגב הנושא שהצגת, מעמד המוסדות הלאומיים וההסתדרות הציונית העולמית בימים אלה מקבל משנה תוקף הרבה מעבר לסוגיית קק"ל, לפי מה שמתפתח בימים האחרונים.
דני דנון
וגם אז זה יהיה בוועדת העלייה והקליטה.
היו"ר זאב אלקין
ולכן להיבטים האחרים המקום הוא בוודאי - - -
כרמל שאמה
כותרת סעיף 2 אומנם מדברת על מעמד המוסדות הלאומיים וכו' אבל מי שהיה בדיון במליאה ושמע את דברי הדובר המציע, אין ספק שמדובר בנושא שקשור בטבורה של הרפורמה וזה נושא שכבר נדון ויידון בדיון מיוחד בוועדת הכלכלה בוועדת המשנה. לכן אם זה ילך לוועדת העלייה והקליטה יהיה לנו פה כפל דיונים, מעבר לזה שמהותית זה שייך לכלכלה. אנחנו לא נוותר על הדיון בוועדת הכלכלה בנושא הזה בלי קשר להצעה לסדר - - -
היו"ר זאב אלקין
זה ברור.
כרמל שאמה
אז זה כפל דיונים. לזמן את האנשים פעמיים?
היו"ר זאב אלקין
לגבי הנושא השלישי אתה צודק, לגבי הנושא השני - - -
כרמל שאמה
אני מדבר רק על הנושא השני. בנושא השני אתה אמור להזמין את יושב ראש קק"ל ואת הנוגעים בדבר. אנחנו בוועדת הכלכלה שעוסקת ברפורמה במינהל נקיים דיון בלאו הכי.
היו"ר זאב אלקין
ברור.
כרמל שאמה
אם הכנסת חושבת שזה נכון שיש לזה יעילות וצורה לקיים שני דיונים מקבילים בשתי ועדות שונות באותו עניין באותו זמן - - -
היו"ר זאב אלקין
בוא נגיד כך, בנושא השני, היות והסוגיה שם יותר רחבה מהסוגיה הספציפית של הרפורמה ונוגעת לכל מסכת ההתנהלות בין ההסתדרות הציונית העולמית מול מדינת ישראל - - -
כרמל שאמה
עלתה שאלה של שמירת קרקעות הלאום, בשמירת קרקעות הלאום יהיה דיון מיוחד בנושא הזה בוועדת הכלכלה.
היו"ר זאב אלקין
בהחלט, אבל אי אפשר להתכחש לטענה של חבר הכנסת דנון שהסוגיה הזאת של שמירת קרקעות הלאום במערכת היחסים בין קק"ל לבין מדינת ישראל נוגעת למסכת יותר רחבה של הסתדרות ציונית עולמית מול מדינת ישראל שכפי שאמרתי בימים האלה הנושא הזה, ומייד יעשיר אותנו גם חבר הכנסת ביילסקי, מי כמוהו מכיר אותו, בימים האלה למעשה מערך היחסים חורג בהרבה מהסוגיה של קק"ל.
כרמל שאמה
אבל אדוני היושב ראש, זה לא מה שעלה לדיון, אנחנו אחרי הדיון במליאה, אנחנו יודעים על מה דנו - - -
היו"ר זאב אלקין
אבל בוודאי בהצעה לסדר ברגע שהיא עולה, כמו שאתה מכיר את זה, הדברים הולכים ומתפתחים לכיוונים רחבים יותר וזה יהיה מאוד מוזר אם ההסתדרות הציונית - - -
ציון פניאן
כרמל, בסעיף 2 תוותר.
כרמל שאמה
אני רק אומר את דעתי.
היו"ר זאב אלקין
יהיה מוזר אם ההסתדרות הציונית העולמית תבוא להתדיין בפני ועדת כלכלה – יש כאן בעיה.
ציון פניאן
הנושא השני הוא נושא ערכי, לאומי, נושא של מוסדות לאומיים ולכן המקום שלו הוא עליה וקליטה, לכן אני חושב שהמקום לדון בזה הוא בעליה וקליטה ושגם גם יקבלו החלטות לא כלכליות, רק לאומיות. אם זה יעבור לוועדת הכלכלה שיקולים כלכליים אולי יטו את הכף לכאן ולכאן.
ליה שמטוב
קודם כל המציע גם הוא מבקש ועדת עלייה וקליטה. אני כיושבת ראש פניתי בבקשה. ראינו גם בקדנציה הקודמת שבשתי ועדות, גם ברווחה וגם בקליטה דיברו על אותם נושאים ומה שקשור לקרקעות גם בוועדת עליה וקליטה לא נזניח את הנושא ונדבר עליו.
זאב ביילסקי
אני חושב שצדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים. אני חושב שהיושב ראש יכול להביא את זה להצבעה ואנחנו נשמור על כבודה של הוועדה לעליה וקליטה שזה הבית הטבעי של ההסתדרות הציונית והמוסדות, בייחוד שהיושבת ראש דינאמית ונוטה חסד למוסדות הלאומיים אז לא יעלה על הדעת שלא נביא את הדיון לוועדת העלייה והקליטה.
היו"ר זאב אלקין
היושבת ראש נוטה חסד למוסדות הלאומיים רק בימים האחרונים משום מה המוסדות הלאומיים לא נוטים חסד למדינת ישראל אבל זה כבר עניין אחר.
זאב ביילסקי
אני מוכן להיפגש עם כבודו ולהסביר לו את העניין.
אברהם מיכאלי
אני מצטרף להמלצות החמות של חבר הכנסת ביילסקי.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה הצעה להעביר את הנושא השני, אני מדגיש השני, כי למשל בנושא השלישי דעתי האישית היא שונה. בנושא השני להעביר את הנושא להצעה לסדר לדיון בוועדת הקליטה, סעיף 2, זה ההצעה לסדר של חבר הכנסת דני דנון. מי בעד ועדת הקליטה? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.
ליה שמטוב
תודה.

הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל" – של חברי הכנסת חנא סוויד (483), חנין זועבי (503), שלי יחימוביץ (504), זבולון אורלב (508), אריה ביבי (509), כרמל שאמה (531), מסעוד גנאים (532).
היו"ר זאב אלקין
הנושא השלישי, הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, טען חבר הכנסת כרמל שאמה וכאן הוא צודק באופן מובהק, הנושא הוא לפי תקנון - - -
כרמל שאמה
חברת הכנסת יחימוביץ העירה הערה ואני רוצה להתייחס אליה לפני שתמשיך, לגבי מחויבות של ראשי הוועדות, הוועדה הראשית וועדת המשנה לעניין. אני מציע לא לייחס לאף אחד דעה ראשונית ואוטומטית כמו שלא מייחסים להתנגדות התנגדות אוטומטית למי שמתנגד לרפורמה והדיונים בוועדה יוכיחו זאת.
שלי יחימוביץ
כרמל, לרגע לא התכוונתי להטיל בך דופי. אני רק רוצה להגיד שעמדתך מאוד ברורה וצלולה בעניין.
כרמל שאמה
גם עמדתך.
שלי יחימוביץ
נכון. אבל עמדתך היא עמדת הממשלה וטיבו של הפרלמנט שהוא מאפשר דיון אמיתי ועמוק - - -
היו"ר זאב אלקין
הוא לא יאפשר דיון אמיתי ועמוק?
שלי יחימוביץ
ברגע שיו"ר ועדת הכלכלה וגם יו"ר ועדת המשנה מחויבים מעומק נשמתם וליבם לקדם את הרפורמה הזאת מן הסתם נוצרה כאן סיטואציה שיש רצון לכלול את כל הדיונים שההיבטים שלהם אדירים ברפורמה. זה היבטים של הפרטה והיבטים של ציונות והיבטים - - -
היו"ר זאב אלקין
בהיבטים של ציונות התקיים דיון, הרי כתוצאה מההחלטה הקודמת - - -
שלי יחימוביץ
זה משהו אחר, זה המוסדות הלאומיים. הרפורמה במינהל היא רחבת היקף הרבה יותר מהמוסדות הלאומיים, היא תקורה למכירת הקרקעות של מדינת ישראל שזה נושא רב משקל ולדחוק אותו לכלוב הזה שכמובן אני בטוחה שיהיו בו - - -
היו"ר זאב אלקין
אני מוחה, אומנם יושב ראש ועדת כלכלה לא פה ואני לא חבר בוועדת הכלכלה אבל - - -
שלי יחימוביץ
אבל זה כבר לא בוועדת הכלכלה.
אברהם מיכאלי
גם בוועדת הכספים לא כל החוכמה התרכזה.
שלי יחימוביץ
אני לא אומרת שכל החוכמה התרכזה - - -
כרמל שאמה
האם ועדת הכספים כל העומס שהולך להיות עליה בזמן התקציב יכולה כן לדון באופן מהותי?
שלי יחימוביץ
אני מבטיחה לך שלוועדת כלכלה יהיה יותר עומס, הרבה דברים - - -
כרמל שאמה
אבל לא לוועדת המשנה.
היו"ר זאב אלקין
אין ספק שוועדת כלכלה תקיים דיונים מאוד, מאוד מהותיים בנושא של הרפורמה ואין שום מניעה לקיים דיון גם בהצעה לסדר. אני חושב שבמצב כשיושב ראש ועדת כספים לא מעוניין שזה יהיה אצלו - - -
שלי יחימוביץ
הוא אמר לך שהוא לא מעוניין?
היו"ר זאב אלקין
הוא לא אמר כלום, זאת גם אמירה, אתם יודעים את זה.
שלי יחימוביץ
המציעים מעוניינים שזה יהיה שם, יש להם איזושהי אמירה בכל זאת.
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שבמצב כזה שלפי תקנון זה כלכלה, בכלכלה יש ועדת משנה לנושא הזה. ועדת הכלכלה מקיימת דיונים ותקיים דיונים מאוד משמעותיים בעניין הזה. לשלוח את זה לוועדת כספים במצב שכולנו יודעים שוועדת הכספים תיכנס עכשיו ללוח זמנים מאוד צפוף ובכלל לא בטוח מתי זה יעלה שם לדיון, במיוחד במצב שיושב ראש הוועדה כמו שאמרתי, לא גילה התעניינות נחרצת בעניין - - -
אברהם מיכאלי
הוא עסוק בחוק דמי הבראה - - -
היו"ר זאב אלקין
לכן אני חושב שהמקום הנכון של ההצעה הזאת הוא בוודאי בוועדת הכלכלה.
שלי יחימוביץ
אני רוצה להוסיף דבר נוסף ברשותך, ממילא אנחנו יודעים שהולכים לזרוק את זה לוועדת המשנה, ועדת המשנה ממילא הוקמה כדי לדון ברפורמה במינהל מקרקעי ישראל. אז איזה ערך יש להצעה לסדר שלנו אם אנחנו מבקשים להרחיב את הדיון בכנסת אם ממילא - - -
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות שהדיון יתנהל בוועדת האם בהצעה לסדר, אני לא יודע. אגב, ועדת כלכלה כבר קיימה דיון אחד בנושא?
רוחמה אברהם- בלילא
אנחנו מעבירים את זה לוועדת הכלכלה, אנחנו לא מעבירים את זה כרגע לשום ועדת משנה.
שלי יחימוביץ
אבל הוא יזרוק את זה מייד לוועדת המשנה.
היו"ר זאב אלקין
לא בטוח, מה שיחליטו חברי ועדת הכלכלה.
כרמל שאמה
יכול להיות שזה יהיה במליאה אם זה כל כך חשוב לכם.
רוחמה אברהם- בלילא
אני רוצה לברר את העניין הבא. יש פה הרי מספר לא מבוטל של חברי כנסת שהציעו את ההצעה החשובה הזאת. כרגע נמצאים פה רק כרמל ושלי ואריה ביבי.
היו"ר זאב אלקין
הזמנו את כולם.
רוחמה אברהם- בלילא
אני חושבת שאולי כדאי לעשות איזשהו משאל טלפוני - - -
היו"ר זאב אלקין
נו באמת.
שלי יחימוביץ
לא צריך משאל, אגיד לכם מה היה במליאה. במליאה כל המציעים, למעט חבר הכנסת שאמה, היו בעד ועדת כספים.
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני חושב שהעמדות ברורות. אני מביא את ההצעה כהצעה ראשונה להעביר את זה לוועדת הכלכלה בהתאם לנושא והשייכות התקנונית שלו. מי בעד ועדת הכלכלה? 7. מי נגד? 4. אם כך אני לא מביא הצעה נגדית כי ההצעה אושרה, הנושא עובר לוועדת הכלכלה.
ג. דיון מהיר בנושא
"מעצרו של חבר הכנסת מיכאל בן ארי" – הצעת חה"כ אריה אלדד (610)
ד. הצעה לסדר יום בנושא
"התנהגות פרובוקטיבית והפרעה לכוחות הביטחון במילוי תפקידם ע"י חבר הכנסת מיכאל בן ארי" – הצעת חה"כ אברהם דיכטר (682)
היו"ר זאב אלקין
אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום, דיון בנושא מעצרו של חה"כ מיכאל בן ארי, הצעה לדיון מהיר של חה"כ אריה אלדד, שניהם נמצאים כאן, והצעה לסדר היום שגם הועברה אלינו וכמובן באופן טבעי חיברנו אותה של חה"כ דיכטר "התנהגות פרובוקטיבית והפרעה לכוחות הביטחון במילוי תפקידם ע"י חבר הכנסת מיכאל בן ארי". יש לנו כאן מפגש של דיון מהיר והצעה לסדר שכולם מתייחסים לאותו אירוע.

לפני שנפתח את הדיון אני חייב לפתוח בדברי הקדמה, מייד אבקש גם ממזכיר הכנסת להתייחס לכך. בעקבות דברי ההקדמה שלי תבינו שהדיון היום יהיה מאוד קצר. באופן טבעי הוזמנו לדיון הזה גם משרד הביטחון וגם המשרד לביטחון פנים. שניהם בחרו לא להופיע שזה עניין שהוא לא דבר של מה בכך בהתנהלות של הכנסת מול הרשות המבצעת.
מיכאל בן ארי
אני רוצה להוסיף דבר נוסף.
היו"ר זאב אלקין
לא, חבר הכנסת מיכאל בן ארי, אנחנו כאן בדיון מסודר, קודם אמסור לחברים את העדכון אחר כך אמליץ מה המתכונת הנכונה בעיני להתנהג במצב כזה אבל קודם אני רוצה שכולם יידעו את העובדות.

אני חושב שלא משרד הביטחון ולא המשרד לביטחון פנים, בוודאי יעיד על כך השר לביטחון פנים לשעבר שיושב כאן איתנו, הם לא איזושהי רשות מיוחדת בתוך הרשות המבצעת שלא מכירות את הכנסת ופועלות בחלל ריק. כשהכנסת מקיימת דיון ומזמינה את הנציגים הם חייבים להתייצב.
אריה ביבי
אבל אלה שרים שלכם, מה אתה בא אליו בטענות.
היו"ר זאב אלקין
אני לא בא אליו בטענות, אמרתי שהוא יעיד בוודאי, אני זוכר בקדנציה שלו המשרד לביטחון פנים התייצב בפני הכנסת.
אריה ביבי
כל הכבוד.
היו"ר זאב אלקין
אני אומר את זה לשבח, לא לגנאי. אני חושב שהמצב שדרגים ביצועיים מחליטים לא להופיע בפני הוועדה, משרד הביטחון הגיב בכתב, המכתב מונח בפניכם, הופץ כאן, אבל עדיין זאת לא סיבה לא להתייצב כאן. לא נעביר עכשיו הכל להתכתבות כזאת בין הכנסת לבין הרשות המבצעת והרשות המבצעת תבחר להגיב בכתב, נגיע רחוק. המשרד לביטחון פנים בחר להעיר שהוא חושב שהנושא נמצא בסמכותו של משרד הביטחון ולכן לא מתפקידו להתייצב כאן ולתת הסברים. אני חושב שזה מצב מאוד, מאוד לא ראוי ולכן אני פותח בזה. אני רואה את זה בחומרה רבה התנהלות כזאת של רשות מבצעת מול הכנסת. אגב לצערי זאת לא פעם ראשונה שזה קורה.
אריה אלדד
לפני שבוע.
היו"ר זאב אלקין
מעיר בצדק חבר הכנסת אלדד, כנראה שיש לי מזל מיוחד מול משרד הביטחון אבל בשבוע שעבר בדיון בוועדת חוץ וביטחון בחר ראש המינהל האזרחי להורות לנציג שהיה אמור להתייצב שם ברגע האחרון לא להתייצב בפני הוועדה וזו הפרה בוטה של כללי הנוהל בהתאם לכל ההנחיות שהועברו, אגב, וחודדו על ידי מזכיר הממשלה הקודם. אני מזכיר לכולנו, מי שעקב אחרי הפרשה הזאת שבכנסת הקודמת היו כמה מקרים של אי התייצבות של נציגי הרשות המבצעת בפני הכנסת, הכנסת מחתה על זה באופן תקיף בפני מזכיר הממשלה. מזכיר הממשלה קיבל דיון במעורבות נציב שירות המדינה וחידד מאוד והוציא הנחיות לגבי ההופעה בפני ועדות הכנסת, כאשר כמובן שמורה הזכות לשר הנוגע בדבר להתייצב במקום הנציג, זה בהחלט אפשרי.
מנחם אליעזר מוזס
אין סנקציות?
היו"ר זאב אלקין
אני רוצה לעדכן אתכם בעובדות, זה המצב. פניתי כבר למזכיר הכנסת בבקשה שכמובן יפנה למזכיר הממשלה וללשכות השרים הרלוונטיות לתבוע את כבודה של הכנסת בעניין הזה. אני חוזר ואומר, כיושב ראש הוועדה, אני גם מבקש ממזכיר הכנסת להתייחס לנקודה הזאת. לעצם העניין, אגיד את דעתי. אני חושב שלקיים כאן דיון מהותי שלא בנוכחות הגורמים המקצועיים - זה לא נכון כי סך הכל זה יהיה דיון בינינו. מצד שני לא רציתי לבטל את הדיון - - -
שלי יחימוביץ
אני חושבת שהדיון הוא בינינו.
היו"ר זאב אלקין
לא רק, חשוב לשמוע מהם את ההסברים. לא רציתי לבטל את הדיון כי אז הייתי משחק לידיים של מישהו שאולי חשב שבצורה כזאת הנושא ירד מסדר היום וזה לא נכון. לכן אני מחויב לפתוח את הדיון אבל אני חושב שלא נוכל למצות אותו כאן היום ונצטרך לקיים דיון מהותי בהזדמנות אחרת. יכול להיות שהיות וכולנו טרחנו ובאנו לכאן, הייתי מציע לשני המציעים לפחות להציג את הנושא כאן.
שלי יחימוביץ
לא נוכל להתייחס? אז מה הרעיון? אדוני היושב ראש, אני באמת חושבת שהדיון המהותי כאן הוא דיון בחסינות חברי כנסת. זה הנושא.
אבי דיכטר
בניצול החסינות.
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות אבל כדאי לקיים אותו בנוכחות הגורמים - - -


אבקש קודם ממזכיר הכנסת להתייחס.
אריה אלדד
מה שאתה תופס כניצול זה נשמת אפו של החוק והצפצוף של הכנסת - - -
אבי דיכטר
אפילו ההצעה שלך ההצעה שלך שעוסקת במעצרו של בן ארי הרי גם היא לא מדויקת שלא לומר לא אמיתית, חבר הכנסת בן ארי לא נעצר - - -
אריה אלדד
חבר הכנסת בן ארי הובא למעצר - - -
אבי דיכטר
האלטרנטיבה הייתה לדרוס אותו.
אריה אלדד
שמעת מה הציע חבר הכנסת דיכטר? לדרוס אותו.
אבי דיכטר
נהפוך הוא.
אריה אלדד
חבר הכנסת אלדד, מה אמרת? לדרוס? הוא אמר לדרוס.
אבי דיכטר
כשתעביר לשמיעה אני מוכן להגיד מה אמרתי.
אריה אלדד
לא אמרת לדרוס?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אלדד, אני קורא לך לסדר פעם שנייה, קראתי לך לסדר כבר פעם שנייה, אפילו לא שמעתי שקראתי לך לסדר.
אריה אלדד
תרחיק אותי אבל חבר הכנסת דיכטר אמר פה לפרוטוקול: האלטרנטיבה הייתה לדרוס אותו.
אריה ביבי
לא שמעת טוב.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אלדד, אתה לא בזכות דיבור, חבר הכנסת דיכטר לא בזכות דיבור כרגע, מזכיר הכנסת בזכות דיבור, בואו נכבד אותו, בבקשה.
אייל ינון
ממש בקצרה, העניין של היעדרות הגורמים שהיו מעורבים באירוע הזה מהדיון בוועדת הכנסת נודע לי רק אתמול מאוחר בלילה ולכן לא הספקנו לעשות בירור מעמיק של העניין הזה. כמובן עמדתנו כמוסד היא שלא ניתן להסתפק בנייר מהסוג שמונח בפניכם של מזכירת הפיקוד העליון, עם כל הכבוד, זה לא מהווה מתן מענה לפניה של ועדה בכנסת לקיים דיון, בוודאי לא באירוע מהסוג הזה וגם לא בכלל, יש פה גם עניין של נפילה בין הכיסאות שכן מג"ב, משטרה שהיו כנראה באירוע הזה וצה"ל, כל אחד חושב שאולי השני צריך לבוא ולתת הסברים בעניין הזה. בכל מקרה אנחנו מתכוונים לטפל בזה עוד היום ולדרוש שיגיעו לוועדה הגורמים הרלוונטיים לאירוע הזה על מנת לספק לוועדה את ההסברים ואת נקודת מבטם על האירוע שאירע, עד כאן.
היו"ר זאב אלקין
שמענו את ההבהרה של מזכיר הכנסת. אני עדיין לא פותח בדיון המהותי כי אני כרגע עוד בשלב איך אנחנו צריכים להתנהל מכאן ולהבא. לדעתי תהיה טעות לקיים כרגע דיון מהותי ולהסתפק אבל מי שרוצה להתייחס לנוהל הדיון, לא לתוכן הדברים, בבקשה, חברת הכנסת אברהם.
רוחמה אברהם- בלילא
בקשר לנוהל, כי זה מה שיקבע את ההשלכה, אני חושבת שאכן מדובר בחוק חסינות חברי הכנסת ואני חושבת שמעבר לזה יש פה איזושהי הטעיה מסוימת של חבר הכנסת אלדד את חברי הוועדה. הרי הוא כותב כאן בדברי ההסבר שלו: "כידוע ניתן למנוע פעילות של חבר כנסת רק אם פעילותו מסכנת את ביטחון המדינה."
היו"ר זאב אלקין
את מדברת כרגע לעצם העניין, עוד לא פתחנו דיון מהותי.
רוחמה אברהם-בלילא
זה לא רק חוק חסינות, אני חושבת שהוועדה עצמה צריכה לדון לפי סעיף 3א לגבי נושא מעצרו של חבר כנסת, שבא ואומר: חבר הכנסת לא ייעצר אלא אם נתפס בשעה שעשה מעשה פשע שיש עימו שימוש בכוח או הפרעת השלום או בגידה. יש פה הטעיה של חבר הכנסת אלדד שאומר שאי אפשר למנוע פעילות של חבר כנסת אלא אם כן היא מפריעה או מסכנת את ביטחון שלום המדינה. יש פה סעיף שכן צריך לדון בו, זאת אומרת שהדיון, אם יתנהל, ראשית צריך כן לזמן - - -
היו"ר זאב אלקין
הדיון בוודאי יתנהל, אני כבר מודיע כאן שאם מישהו חושב שזה שהוא לא מגיע לוועדה הדיון לא יתנהל - הדיון יתנהל גם בהצעה הזאת וגם בהצעה הזאת, בשתיהן במקביל.
רוחמה אברהם- בלילא
אני מוחה על העובדה שהגורמים המקצועיים לא הגיעו, אני גם חושבת שהדיון צריך להתנהל לפי סעיף 3א חסינות בפני מעצר תיקון מס' 14, תודה.
היו"ר זאב אלקין
תודה, חבר הכנסת לוין, בבקשה.
יריב לוין
אני חושב שההתנהלות שמתגלה כאן היא פשוט שערורייה, אני מוכרח לומר כמי שנמצא כאן חודשים ספורים ואולי עוד מסתכל על זה גם במשקפיים של אדם שמסתכל על הכנסת מבחוץ, העובדה שמישהו מעביר לנו נייר שהוא אגב אפילו לא מופנה לוועדה ולא מופנה לכנסת, הוא בכלל - - -
היו"ר זאב אלקין
יש מכתב נלווה.
אתי בן יוסף
יש מכתב נלווה בהמשך לפנייה של חבר הכנסת אלדד.
יריב לוין
ישנה איזושהי תכתובת, מעבירים לנו העתק של איזה תכתובת פנימית בין מזכירה בלשכת הרמטכ"ל לבין עוזר שר הביטחון, מחליטים על דעת עצמם לא להגיע לכאן. אני חושב שאם נקיים היום דיון בהיעדרם, מעבר לסוגיה הספציפית הנקודתית הזאת, אנחנו נגרום לעצמנו נזק לטווח הארוך ונזק גדול מאוד. אני חושב שדווקא בעובדה שנעמוד כאן ונגיד בצורה הברורה ביותר שאנחנו לא מוכנים לקיים את הדיון בצורה הזאת ולא נקיים אותו עד שלא תהיה התייצבות של מי שצריך להתייצב, אם לא נעשה את זה אנחנו כאן בוועדת הכנסת אני לא יודע איפה יגנו על כבודה של הכנסת. אני גם חושב שלא יקרה אסון אם נדחה את הדיון בעניין הזה בשבוע. נדמה לי שאנחנו זקוקים לעניין הזה להסכמה של חבר כנסת אלדד שההצעה שלו היא הצעה לדיון מהיר.
היו"ר זאב אלקין
לא זקוקים, מבחינת התקנון - - -
יריב לוין
אני לא מדבר מבחינת התקנון אבל אני חושב שבצד המהותי - - -
היו"ר זאב אלקין
הייתי מעדיף שתהיה כאן אחדות דעים בתוך ועדת הכנסת.
יריב לוין
ברור לי שבצד המהותי לכאורה, בצד התקנוני יצאנו לכאורה ידי חובתנו בעצם הדיון שאנחנו מקיימים.
היו"ר זאב אלקין
בעצם הפתיחה של הדיון.
יריב לוין
אבל אני חושב שוב, כשאני מסתכל על כך שאנחנו נשמור בעצמנו על התקנון שלנו שלא יהיה נכון, שאפשר יהיה לעקוף את המסלול של דיון מהיר שכשמו כן הוא על ידי זה שעושים איזה דיון טכני בסדרי הדיון ובזה אומרים דנו בדיון המהיר במועד שבו הוא אמור היה להתקיים. לכן אני חושב שיהיה נכון אם נעשה את זה בהסכמה כללית, בוודאי ובוודאי בהסכמה של חבר הכנסת אלדד שלהבדיל מההצעה של חבר הכנסת דיכטר, ההצעה שלו היא במסלול של דיון מהיר ולא במסלול אחר.

אני חושב שבכלל לטעמי נצטרך להידרש באופן כללי לכל הסוגיה של הופעה של נציגי הממשלה בפני ועדות הכנסת. הייתי עד בוועדת חוקה, חוק ומשפט שבה הופיעו נציגים של משרד המשפטים שהציגו עמדה בסוגיה של מדיניות, לא עמדה טכנית ואמרו באופן הגלוי ביותר שהם אפילו לא הביאו לידיעת השר שמתקיים הדיון, כלומר יש איזשהו תהליך שבין הכנסת לבין הפקידים מתנהלת התדיינות שהיא בכלל מעל לראשו של השר מבלי שהשר בכלל יודע.
שלי יחימוביץ
זה קורה הרבה.
יריב לוין
אומרת לי חברת הכנסת יחימוביץ שזה קורה הרבה. אני יכול לומר שלמי שבא מבחוץ זה נראה מאוד מוזר ונראה לא תקין ולא נכון. אני חושב שהמינימום הוא שהשר לפחות ידע שיש דיון כדי שאם יש משהו שהוא רוצה להביא בפני הוועדה תהיה בכלל ההזדמנות לעשות את זה. לכן אני מציע שבהסכמה נדחה את הדיון המהותי, נזמן את מי שצריך להופיע כאן, אני מציע שתהיה גם פניה בעניין הזה למזכיר הממשלה באיזשהו נוסח שאני משאיר ליושב ראש להציע אותו אבל תמיד צריך להיות ניסוח מאוד חריף. אני חושב שנצטרך להידרש לעניין באופן רחב יותר בהמשך.
היו"ר זאב אלקין
תודה, שלי בבקשה.
שלי יחימוביץ
אני חושבת אחרת. אני חושב שהדיון כאן צריך להתקיים במסגרת של חברי הכנסת, ואם אנחנו צריכים להוסיף עוד מומחה אז הוא צריך להיות משפטן - - -
היו"ר זאב אלקין
אבל צריך להבין את העובדות.
שלי יחימוביץ
אני רוצה להבהיר את עצמי. אני חושבת שהסוגיה כאן היא בעיקר סוגיית חסינותם של חבר הכנסת שהיא הסוגיה שמעניינת אותנו. אני רוצה להבהיר שאני סולדת מעמדותיו של חבר הכנסת שאנחנו מדברים עליו ואני מגנה את התנהגותו אבל אבל אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד, מאוד זהירים בכל הקשור לחסינותם של חברי הכנסת. מדובר במדרון חלקלק.

קראתי בדבריו של חבר הכנסת חברי אברהם דיכטר שהתנהגותו הייתה לא ראויה בעיקר. התנהגות לא ראויה היא לא עילה מספיקה לדון בחסינותם של חברי כנסת. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד, מאוד זהירים כאן. אני רוצה להזכיר לכם מקרה אחר שהתנהל במהלך הכנסת הקודמת. שני חברי כנסת,היום השר סטס מיסז'ניקוב וחבר הכנסת יואל חסון היום יו"ר הוועדה לביקורת המדינה חסמו את כביש מספר אחת בעזרת מכוניותיהם במחאה על כוונת האוצר לבטל את הליסינג, במחאה על הרפורמה בליסינג. הם יצרו מהומה בלתי רגילה, זה היה דבר חסר תקדים ואף אחד לא העלה על דעתו לדון בחסינותם.
היו"ר זאב אלקין
אבל הם נעצרו.
אריה אלדד
הם לא נעצרו.
היו"ר זאב אלקין
הם עוכבו.
אריה אלדד
הם גם לא עוכבו.
שלי יחימוביץ
לא היו דיונים, הם לא רואיינו - - -
היו"ר זאב אלקין
אגלה לכם סוד שהוא לא סוד, ביחד עם שני חברי הכנסת האלה היו עוד 2 חברי כנסת שדינם היה אמור להיות אותו דבר אבל רק באופן טכני כי הם היו בחלק אחר של השיירה ואחד מהם יושב בפניכם כרגע כיושב ראש ועדת הכנסת, השני לא פה ולכן לא אגלה את זה בשמו אבל אני אומר שבשונה ממני והחבר הנוסף שהיה שם - חברי הכנסת יואל חסון וסטס מיסז'ניקוב עוכבו על ידי המשטרה.
שלי יחימוביץ
אז זה חמור מאוד.
אריה אלדד
הם גם לא עוכבו, נמסרו להם צווי הבאה לבית משפט.
היו"ר זאב אלקין
אני זוכר אחרת.
שלי יחימוביץ
לכן מה שאני אומרת שהדיון כאן בשאלת החסינות נובע ממניעים פוליטיים, מניעים פוליטיים שאני מזדהה איתם, אני באותו מקום של אותם מניעים פוליטיים אבל אנחנו ממש צריכים להיות זהירים כשאנחנו נותנים למניעים הפוליטיים להניע אותנו באשר להחלטות על חסינותם של חברי כנסת. אני לא רואה עילה לדון בזה, אני בוודאי לא רואה עילה לקיים כאן סוג של משפט ולשמוע את גורמי הביטחון טוענים איזה נזק נורא הוא גרם לביטחון. זאת סוגיה שבינינו לבין עצמנו כמה רחבים גבולות החסינות, בעיני הם צריכים להיות רחבים ככל האפשר, גם כשזה נוגע לעניינים של חברי כנסת שאינם דוגלים בהשקפת עולמי בלשון המעטה.
היו"ר זאב אלקין
תודה, חבר הכנסת בן ארי, בבקשה.
מיכאל בן-ארי
חברת הכנסת יחימוביץ, אני מבקש שתקשיבי לחלק מדברי לפחות.
שלי יחימוביץ
אני חייבת ללכת.
היו"ר זאב אלקין
מה שאני מבקש ממך, אני כרגע מקיים אך ורק דיון על סדרי דיון, אנחנו כרגע לא בדיון לגופו של עניין.
מיכאל בן-ארי
אני רוצה לדבר על ההליך. בהליך עצמו נמסר פה מכתב שכל כולו הוא לא גילוי נאות של העניין וחלק גדול מהסיפור פה מנסים לנתק את זה מהדמות שלי או מהסיפור שלי מהעניין. יש פה דבר שלא אסכים לו בשום אופן מהסיבה הפשוטה, יש פה פגיעה בשמי בצורה של אוסף של פרטים שבינם לבין האמת אין שום קשר, ולא ארד עכשיו לפרטים, ולא לחינם חתומה על המכתב הזה גברת בשם כרמית זערור, ומכתב שהכותרת שלו היא כל כולה הכפשה שלי "פרובוקציה בדמות חה"כ בן ארי" - - -
היו"ר זאב אלקין
זה לא כותרת שלה, זה ציטוט של כותרת של חבר הכנסת דיכטר.
אבי דיכטר
זה גם לא ציטוט, זה תיאור המציאות בשטח.
מיכאל בן-ארי
זה תיאור המציאות, הוא הרי היה בשטח - - -
אריה אלדד
היית שם.
מיכאל בן-ארי
גם הגברת הייתה בשטח.
אבי דיכטר
קראתי את המציאות בשטח.
אריה אלדד
היית שם.
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש ממך חבר הכנסת בן ארי, תדבר כרגע רק לגבי ההליך. זה שאתה מוחה על ההתייחסות בכתב - הבנו, זה שאתה טוען שכתוב במכתב דברים לא נכונים, גם את זה הבנו ונביא את זה לדיון כשיהיה פה מי שכתב את זה או מי שעומד מאחורי המכתב.
מיכאל בן-ארי
יפה, אז אני דורש שגם הגברת שכתבה את זה גם היא תגיע לכאן כדי להסביר את דבריה כדי להגיד מאיפה המקורות שלה ועל סמך מה היא כותבת מכתב בקשר לנבחר ציבור בצורה כזאת שמכפישה את שמי הטוב בצורה חמורה ביותר ואנחנו נבדוק אם אין כאן גם עילה להוצאת דיבה בקשר לכל המכתב הזה שאין בו כמעט מילה אחת אמת ודברים בלי קשר כמניפולציה והדברים האלה ייבדקו. והערה אחרונה לחברת הכנסת רוחמה אברהם, הנושא של פשע שכתוב בתקנון, זה פשע מעל 3 שנים, אף אחד לא חושב שעברתי על פשע מעל 3 שנים.
רוחמה אברהם-בלילא
תקרא בבקשה את כל הסעיף.
מיכאל בן-ארי
דווקא קראתי ולמדתי אותו לפנייך.
רוחמה אברהם-בלילא
לקחת את הפשע, לא לקחת - - -
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת אברהם, כרגע זכות הדיבור לחבר הכנסת אריה ביבי.
אריה ביבי
אני חושב שצריך לפצל את הדיון לשניים, האחד לדון בחסינותו של חבר כנסת והשני לדון בגופו של עניין.
היו"ר זאב אלקין
מה זאת אומרת?
אריה ביבי
לדון בחסינות חבר כנסת.
היו"ר זאב אלקין
בכלל?
אריה ביבי
מול האירועים, ואז הדיון השני להביא את נציגי המשרד לביטחון פנים ונציגי הצבא לפה ולדון בגופו של מקרה.
היו"ר זאב אלקין
ראשית זאת לא הצעה לסדר ולא דיון מהיר שהתבקשנו. יכול להיות שאנחנו כוועדת הכנסת יכולים ליזום ביוזמתנו דיון בסוגית חסינות של חברי כנסת - - -
אריה ביבי
כן.
היו"ר זאב אלקין
זה בוודאי לא היום כי לא נערכנו לדיון מבחינה מקצועית במקרה כללי, אנחנו נערכנו לדיון במקרה הספציפי.
אריה ביבי
הדבר הנוסף, לדעתי עושים פה עוול כשאומרים: עצרו את חבר הכנסת בן ארי. לא עצרו אותו, עכבו אותו.
היו"ר זאב אלקין
אתה נכנס לגופם של דברים.
אריה ביבי
לא, אני מדבר על הכותרת.
היו"ר זאב אלקין
הכותרת היא על דעתו של המציע.
אריה ביבי
הכותרת לא צריכה להיות מעצר - - -
היו"ר זאב אלקין
אנחנו לא מצנזרים, כמו שאני לא מצנזר כותרות של חבר הכנסת דיכטר - - -
אריה אלדד
בפעם הבאה אתייעץ איתך לפני שאתן כותרת - - -
אריה ביבי
אשמח מאוד אם תתייעץ.
אריה אלדד
מה זה השטות הזאת?
אריה ביבי
אני לא אומר שצריך לא לדרוס אותו ולא זה, לכבול אותו כן - - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ביבי, אנחנו פה לא מצנזרים כותרות. הכותרות גם של דיון מהיר וגם של הצעה לסדר הוצגו על ידי חברי הכנסת, הם אושרו על ידי הנשיאות וכל אחד במסלול שלו התגלגלה כפי שהתגלגלה והגיעו לפה. לכן בוודאי לא נשנה להם כותרות. בדיון כאן ננסה עד כמה שאפשר לברר את העובדות.
אריה ביבי
אבל יש הבדל בין עיכוב לבין מעצר.
היו"ר זאב אלקין
ברור שיש הבדל אבל אני פה לא אחראי על הכותרת שכל אחד כאן מחברי הכנסת נתן ונשיאות הכנסת אישרה לו את הכותרת הזאת. חבר הכנסת מוזס, ושוב, לא לגופו של עניין אלא להליך.
מנחם אליעזר מוזס
אני רוצה להתחבר גם לדברים של היושב ראש וגם של אריה ביבי. אנחנו צריכים בכלל לדון על כל נושא החסינות כי אני נתקלתי בל"ג בעומר במירון, יש כ-4,000 שוטרים, אני מגיע למחסום, אני מראה תעודה שמותר לי לעבור, השוטר אומר: מה זה? אתה זייפת? זה תעודת חבר כנסת מהכנסת ה-18, זה היה כבר מזמן. הוא מתקשר לשני: מישהו הגיע לכאן עם תעודה מזויפת.
מיכאל בן-ארי
טוב שלא עצרו אותך.
מנחם אליעזר מוזס
ממש, זה לא היה הרבה רחוק מזה. מזל שהיה לי את הטלפון של מפקד המחוז ואמרתי לו: תלמד את השוטרים אזרחות ותשנן להם את כל הנושא של חסינות חברי הכנסת. מה זאת אומרת? הנה כתוב מהצד השני שהמהות שאסור להגביל אותי בשום מקום. עמדתי כמעט לפני מעצר. אני חושב שחייבים לשנן את זה ולהביא את כל הנושא הזה של חסינות לדיון.
היו"ר זאב אלקין
תודה, חבר הכנסת בילסקי.
זאב ביילסקי
בזמן האחרון יש לי יתרון פה שאני אורח לרגע - - -
היו"ר זאב אלקין
אני מקווה שאתה אורח כאן ל-4 שנים ו-8 חודשים.
זאב ביילסקי
הייתה הצעה כל כך פשוטה, לקחתי על עצמי לנסות ולטפל בתאונות דרכים מטעם קדימה, כל אחד לקח לעצמו משהו, הנושא מאוד קרוב לליבי. היה רעיון כל כך פשוט, מנכ"ל הכנסת בא ואמר: כל אחד מאיתנו ישים סטיקר, אתה לא נוהג טוב – מתקשרים. בכל מקומות עבודתי הקודמים שמתי סטיקר, לא היה טוב, מתקשרים. איזה מהומה הייתה פה, חסינות חברי הכנסת. פה עכשיו מדברים חסינות חברי הכנסת. אגיד לכם את האמת, יכול להיות שהגעתי למקום נפלא, ניכנס, נשדוד בנק, נגיד תשמע: אני חבר כנסת, תעזבו. אני בא