ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2009

שונות., קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה., סדרי הדיון בהצעת חוק תקציב המדינה לשנים 2009-2010 והצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-2010), התשס"ט-2009, בקריאה הראשונה, חוק רשות השידור (תיקון מס' 23), התש"ע-2010, חוק עובדים זרים (תיקון מס' 12), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת הכנסת

15.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 14

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ג בסיוון התשס"ט (15 ביוני 2009), שעה 10:00
סדר היום
1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה.
2. א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק מתן שירות במספר שפות במשרדים ממשלתיים ומסירת הודעות בשידורי רשות השידור, התשס"ט-2009, הצעת חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/84/18).
ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13) (העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009 (מ/426).

3. סדרי דיון בהצעת חוק התקציב והצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009), התשס"ט-2009.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

רוברט אילטוב

דליה איציק

דניאל בן-סימון

אילן גילאון

דני דנון

נסים זאב

אחמד טיבי

יריב לוין

מנחם אליעזר מוזס

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

נחמן שי

דוד רותם

יעקב אדרי

זבולון אורלב

אלכס מילר
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורביץ – סגנית מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי-בן-יוסף
רשמה
שלומית כהן

1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום הוא קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה. יש לנו שתי הצעות אי-אמון השבוע. אני מזכיר לכולנו שיש לנו שני דגמים שהיו בינתיים. מזכיר הכנסת לא נוכח עדיין. ירדנה, האם את מייצגת את מזכיר הכנסת?
ירדנה מלר-הורביץ
הוא לא הסמיך אותי לכך.
היו"ר זאב אלקין
בדיונים שהיו כאן בעבר היו שתי אפשרויות. בשתי האפשרויות יש 10 דקות לכל אחד מהמציגים, ולפי אפשרות אחת ניתנו 5 דקות לכל סיעה בדיון סיעה ולפי אפשרות אחרת ניתנו 3 דקות לכל סיעה בדיון סיעתי, בהתאם לסדר-היום באותו שבוע. המזכיר לא פה, לכן אני לא יכול להגיד לכם עד כמה סדר-היום השבוע הוא ארוך.
דוד רותם
כשנותנים 10 דקות ו-3 דקות, רוב חברי הכנסת לא נזקקים ל-3 דקות. לכן אפשר להחליט על 10 ו-3, העיקר שלמציעים יהיה מספיק זמן להציע.
היו"ר זאב אלקין
למציעים יש 10 דקות.
נסים זאב
אני מציע 3 דקות, אדוני היושב-ראש. סדר-היום גדוש מאוד, יש הרבה חתונות הערב, אני מבקש להתחשב בכך.
היו"ר זאב אלקין
מלבד הצעות אי-אמון ומלבד הדברים הרגילים, יש דבר נוסף שעדיין לא מופיע בסדר-היום. אני מתרשם מהדיונים בחדר הסמוך, בוועדת הכספים, שהיום יסתיים הדיון בהצעת החוק על דמי הבראה, ואני מניח שיהיו הסתייגויות על הצעת החוק. זו הצעת חוק משמעותית. זה כמובן יתרום את חלקו לדיון שיש היום.
דליה איציק
זה יגיע היום?
היו"ר זאב אלקין
כן. גם מבחינת משרד האוצר זה פחות או יותר היום האחרון. בזמנו נתנו לזה פטור מחובת הנחה בכל הקריאות, ולכן אם ועדת הכספים תסיים היום את ההצבעות זה יגיע היום. לכן אני מציע ללכת על הנוסחה של 10 דקות ו-3 דקות.
נסים זאב
אפשר להסתפק ב-5 דקות ו-3 דקות.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מבקש נדבות. אני חושב שזכותם של מי שמציגים אי-אמון להביע את עמדתם. לכן אני מציע שנחליט מה שהחלטנו בשבוע שעבר, 10 דקות למציעים ו-3 דקות לכל סיעה. אמר בצדק חבר הכנסת רותם, בשבוע שעבר לא כל הגורמים ניצלו את 3 הדקות שניתנו להם.
דליה איציק
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בוקר טוב. סדר-היום, מרגע שהוא מפורסם, הוא סדר יום כלוא, הוא איננו עוד לא של יושב-ראש הכנסת ולא של חברי הכנסת, וגם לא של יושב-ראש הוועדה. כמו שאתה יודע וכמו שאתה רואה, צריך גם לומר ביושר שזה מה שקורה כל הזמן מאז הכנסת הזו התחילה.
היו"ר זאב אלקין
את מדברת על סדר-יום ועדת הכנסת?
דליה איציק
לא. סדר-היום הוא כלוא, ולאחרונה אין שום קשר בין סדר-היום שמתפרסם לבין זה שמתקיים. יאמר לך חבר הכנסת רותם, שהיה לו ניסיון רב מאוד בנשיאות הכנסת. בכל הכבוד הראוי, מרגע שהוא מתפרסם אף אחד לא יכול לעשות בו כבתוך שלו. כל רגע אני רואה שינויים. אתה רואה סדר-יום, פתאום זו רק המלצה. אתה לא יכול לעקוב אחרי שום דבר, מורידים, מעלים. מה הדבר הזה? בכל הכבוד הראוי. אני מבקשת שזה יעלה גם ליושב-ראש הכנסת, אבל אתה יושב-ראש ועד הבית של הבית הזה. אתה יושב-ראש ועד הבית גם שלי, בהיותי באופוזיציה, גם של החברים בקואליציה וגם של החברים באופוזיציה.
מנחם אליעזר מוזס
אני מצטרף לזה. בשבוע שעבר הפסדתי שלוש חתונות מתוך חמש בגלל סיפור כזה. היו הצעות לסדר-היום, צמודות זו לזו, פתאום הפרידו כי השר שצריך לענות צריך לצאת לישיבה. תוך כדי הישיבה הפכו את הכול.
נסים זאב
מזל שהחתן בכל זאת הסכים להגיע.
דליה איציק
חבר הכנסת אלקין, אני מבקשת שתרשום את ההערה הזאת לפניך. בא חבר הכנסת, רואה את סדר-היום, יש לו הצעת חוק, הוא חושב לעצמו שהוא לא רוצה להיות נוכח בשלוש הצעות החוק הללו, אבל בשלו הוא בוודאי רוצה להיות. הוא מתכנן את מעשיו, הוא מכלכל את סדר-היום שלו, הוא מכלכל את השעות שלו. זה בלגאן אחד גדול. נמצאת פה סגנית מזכיר הכנסת, שהיא בקיאה מאוד בעבודת הכנסת, אני מבקשת שהדברים הללו יעברו למעלה, ואני מבקשת שזה לא יקרה יותר.
היו"ר זאב אלקין
במקרה דנן, של החוק של דמי הבראה, אני חולק עלייך, כי בשביל זה נתנו לו פטור מחובת הנחה.
דליה איציק
אני מדברת באופן כללי.
היו"ר זאב אלקין
ההערה שלי, שייתכן שבנוסף לסדר-היום שפורסם כבר יתווסף החוק של דמי הבראה, היא בדיוק בהתאם לרצונה של הוועדה הזאת, שהיא ועד הבית. כי כשהיא נתנה פטור מחובת הנחה בכל הקריאות, בדיוק לזה היא התכוונה. ברגע שוועדה מסיימת לדון זה עולה, אחרת לא צריך פטור לקריאה שנייה ושלישית.
דליה איציק
זה נכון, אבל אף פעם זה לא חייב לעלות באותה שעה ובאותו יום, זה יכול לעלות גם למחרת, גם מחרתיים.
היו"ר זאב אלקין
פטור מחובת הנחה הוא ל-24 שעות.
דוד רותם
אני חושב שההנחה של חברת הכנסת דליה איציק יש לה מקום. אני מציע שנעביר את זה ליושב-ראש הכנסת, ובזה נגמור את הדיון.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי שכל מה שייאמר פה יועבר ליושב-ראש הכנסת. לכן נמצאת כאן סגנית המזכיר – המזכיר לא נמצא – וזה בוודאי יעבור. מצד שני, חבריי חברי הכנסת, כולנו יודעים שלעתים יש נסיבות כאלה או אחרות שמחייבות שינויים בסדר-היום, וגם זה היה תמיד.

לאחר שנרשמה ההצעה הזאת, אני מביא להצבעה את ההצעה לקיים את הדיון בהצעת האי-אמון במתכונת של 10 דקות למציעים ו-3 דקות לכל סיעה. מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה התקבלה פה-אחד.

2א. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק מתן שירות במספר שפות במשרדים ממשלתיים

ומסירת הודעות בשידורי רשות השידור, התשס"ט-2009

הצעת חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת (פ/84/18)
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לסעיף השני על סדר-היום, קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק מתן שירות במספר שפות במשרדים ממשלתיים ומסירת הודעות בשידורי רשות השידור, התשס"ט-2009, הצעת חבר הכנסת רוברט אילטוב וקבוצת חברי הכנסת. ההמלצה הראשונה במליאה היתה להעביר לוועדת הכלכלה, אבל בחילופי הדברים שהיו במליאה הציעו כמה נוכחים, כולל המציע עצמו, את ועדת העלייה והקליטה, בגלל שהנושא של החוק הוא דווקא פרסום ומתן שירות בשפות שקשורות בעיקר לעלייה. במהלך אותו דיון יושב-ראש ועדת הכלכלה הביע את נכונותו להעביר את הצעת החוק לוועדת העלייה והקליטה, אבל יושב-ראש הכנסת החליט בכל זאת שוועדת הכנסת תאשרר את ההחלטה. אני מודיע לכם שיש הסכמה בין שני ראשי הוועדות, שהצעת החוק צריכה להידון בוועדת העלייה והקליטה.
דוד רותם
עלייה וקליטה.
שלמה מולה
כל מה שיעשו לעולים זה טוב.
היו"ר זאב אלקין
אם אין התנגדויות או הערות מיוחדות, אני מביא לכאן את ההצעה המוסכמת להעביר את הצעת החוק לוועדת העלייה והקליטה להמשך הדיון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.

2ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 13)

(העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009 (מ/426)
היו"ר זאב אלקין
הנושא הבא על סדר-היום, עדיין במסגרת סעיף 2, הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק – הפעם ממשלתית – עובדים זרים (תיקון מס' 13) (העברת סמכויות וממונה על זכויות עובדים זרים), התשס"ט-2009. גם כאן היו מלכתחילה כמה הצעות בעניין הזה. היתה הצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, לוועדת הפנים ולוועדת העבודה והרווחה. קיבלנו תגובה מיושב-ראש ועדת חוקה, שהוא חושב שהנושא מתאים לוועדת הפנים. יושב-ראש ועדת הפנים רוצה את החוק אצלו. בשבוע שעבר התקבלה הסכמה של יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שהנושא יידון בוועדת הפנים.
דליה איציק
זה רק בגלל שיושב-ראש ועדת החוקה יודע להיות generous.
דוד רותם
יושב-ראש ועדת החוקה עמוס גם ככה.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי, כי הוא יודע שכדי לדון בהצעות חוק שהן בהחלט במרכז של ועדת החוקה, צריכים זמן וצריכים ריכוז. אני מביא לכאן את ההצעה המסוכמת של כל ראשי הוועדות להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה הזאת אושרה פה-אחד.

3. סדרי דיון בהצעת חוק התקציב והצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

(תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009), התשס"ט-2009.
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לסעיף הבא על סדר-היום: סדרי דיון בהצעת חוק התקציב והצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2010-2009), התשס"ט-2009.
דליה איציק
בחיים לא היה חוק הסדרים כזה. לא אגיד "בחיים", אלא ב-22 השנים האחרונות לא היה חוק הסדרים כזה.
היו"ר זאב אלקין
הוועדה הזאת מוסמכת – ואנחנו נעשה את מלאכתנו נאמנה – לדון בחוק ההסדרים. נצטרך כאן לקבוע אילו חלקים של החוק מתפצלים פיצול מהותי, והוועדה הזאת לא מתכוונת שהחוק ייצא מהוועדה כמו שהוא ייכנס אליה לאחר קריאה ראשונה. יש סוגיה אילו חלקים של החוק יידונו באילו ועדות. אנחנו נעסוק כאן בכל הדברים.
שלמה מולה
השאלה היא אם הדיון יהיה באמת בצורה אובייקטיבית, או שזה יהיה מכור מראש.
היו"ר זאב אלקין
הדיון יהיה רציני, ארוך, כנהוג בוועדת הכנסת. בסופו של דבר יתקיימו הצבעות. אם מבחינתך הצבעות דמוקרטיות זה הכול מכור מראש, אז יכול להיות. אני אתן לכם סקירה מהן האופציות שעומדות לרשותנו, ואז נקיים כאן דיון ואני מקווה שנקבל היום את ההחלטה. הצעת חוק התקציב וחוק ההסדרים תונח על שולחן הכנסת ביום שלישי.
שלמה מולה
שמענו שמועה, שאת חוק התקציב אתם רוצים להעביר במסגרת פטור מחובת הנחה.
היו"ר זאב אלקין
מייד אפרוס את כל האופציות ואנחנו נחליט.
דוד רותם
אני מבקש שקדימה תרשום לעצמה לא לבקש הצבעות שמיות בחוק התקציב, כי אנחנו רוצים ללכת לישון.
שלמה מולה
תבקש את זה בחוק ברית הזוגיות שנביא בעוד כמה חודשים.
דוד רותם
ברית הזוגיות זה בסדר, בעיקר בין בני אותו מין.
נחמן שי
אל תעליב אף אדם. מה שאמרת עכשיו זה עלבון.
דוד רותם
למה זה עלבון? זה חלק מהותי מהחוק שלי.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מקל בחשיבותה של הצעת חוק ברית הזוגיות, זו הצעת חוק מאוד חשובה, אבל כרגע היא לא על שולחננו. התקציב וחוק ההסדרים יונחו ביום שלישי. זה אומר שיש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לחכות יומיים, כפי שצריך, ואז זה אומר שהדיון בהצעת חוק התקציב וחוק ההסדרים יתקיים ביום חמישי. נקבע כאן את סדרי הדיון. אציין כמה אפשרויות שיש, בעקבות הניסיון של השנים האחרונות שאני מתכוון ללכת לאורו. המשמעות של זה היא, שבתסריט הזה הצבעה על חוק התקציב וחוק ההסדרים תהיה ביום חמישי בערב, ואז ועדת הכנסת תדון בפיצולים ובוועדות. במידה שהמליאה תאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה, ועדת הכנסת תדון ביום ראשון. המשמעות של זה היא, שההחלטות הסופיות של חלוקה לוועדות והפיצולים תהיה רק ביום ראשון בערב. המשמעות של היא, שביום ראשון לא יתקיימו דיונים אפילו בוועדת הכספים, וגם רוב הוועדות האחרות אפילו ביום שני בבוקר לא יידעו להיערך לדיונים, כי רק ביום ראשון בערב הם יידעו רשמית מה מגיע לשם ומה לא. זה אומר שגזלנו מהוועדות יומיים של דיונים. זה נתיב המלך, הנתיב הפשוט. אם הולכים אליו, כל מה שנשאר לנו כאן הוא לדון מה סדרי הדיון ביום חמישי, כמה דקות בדיון האישי ואם יש דיון משולב, וכמה דקות יש בדיון הסיעתי.

הנתיב השני – פנו אלי בהצעה ואמרו שב-2006, כשהיו לוחות זמנים קצרים לדיון בתקציב, בממשלה הקודמת, הממשלה הקודמת ביקשה פטור מחובת הנחה, וועדת הכנסת פה-אחד נתנה פטור מחובת הנחה.
דליה איציק
על חוק ההסדרים? נו, באמת.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מציע את זה, אני רק מביא את הנתונים.
רוברט אילטוב
זו השמועה שחבר הכנסת מולה שמע?
היו"ר זאב אלקין
זאת היתה שמועה מ-2006, לא מ-2009. ב-2006 ביקשה הממשלה פטור מחובת הנחה על התקציב ועל חוק ההסדרים, וועדת הכנסת החליטה, כדי לתת יותר זמן לוועדות, לאשר פה-אחד. כי אנשי האופוזיציה אמרו: אנחנו מעדיפים שיהיה לנו יותר זמן לדיונים בוועדות, כי היכולת שלנו להשפיע על חוק ההסדרים מבחינה אמיתית היא לא בזה שנחכה עוד יומיים, אלא שיש יותר זמן לדיון מהותי בוועדות.

אמרתי שמבחינתי לא אציע אפילו פטור מחובת הנחה אם זה לא יהיה בהסכמה, כי מבחינתי כקואליציה אין שום בעיה ביום חמישי לקיים את הדיון על הצעת החוק, ואז ביום ראשון לקיים את ועדת הכנסת. אני מציע לחברים להתחשב. אני אהיה מוכן להעלות את האופציה להשתמש בתקדים של 2006, שהוא היה מאוד דומה מבחינת לוחות הזמנים, רק בתנאי שזה יהיה בהסכמה של כל חברי הוועדה. כי אם לא, אין שום מניעה ללכת לנתיב הרגיל, בהתאם לצורך לחכות יומיים. אבל שכולנו נדע שהמחיר של הדבר הזה הוא שיש יומיים פחות לדיונים בוועדות. אני מביא לכם את הנתונים בעניין הזה. ב-2006 החליטו שיותר חשוב לקיים יותר דיונים בוועדות והחליטו על פטור, אבל אני מציע לך להתייחס לזה. אם תהיו מוכנים, נלך על זה בהסכמה. אם לא, לא אעלה את זה לדיון ולא אעלה את זה להצבעה.
אברהם מיכאלי
למה לא מניחים את זה היום?
היו"ר זאב אלקין
זאת שאלה לא אלי, אלא לממשלת ישראל. עד כמה שאני מבין, היות שרצו לעבוד על החוק בצורה מסודרת והוא היה צריך לעבור ייעוץ משפטי וניסוח ודפוס, זה יונח מחר, בהתאם לחוק שכולנו אישרנו.
דוד רותם
הם יודעים שיש היום אי-אמון, והם לא רוצים שנתעסק בזוטות אלא בנושאים רציניים.
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שזה יהיה לא נכון אם הכנסת תוותר על חקיקה פרטית בשביל הצעת חוק תקציב. לכן גם אם נעלה על דעתנו לתת פטור מחובת הנחה, האלטרנטיבה יכולה להיות שהוויתור על חובת הנחה יהיה רק חלקי, כלומר שהדיון יתחיל ביום רביעי בערב, ואז ביום חמישי בבוקר הדיון יסתיים, אחרי הצבעות, וזה יאפשר לכנס את ועדת הכנסת ביום חמישי ולתת לוועדות עוד יומיים. בוודאי לא על חשבון החקיקה הפרטית. ביום ראשון יהיו כבר ועדות לפי המשימות שהן יקבלו. האפשרות השנייה היא שוועדת הכנסת תשב רק ביום ראשון.
דליה איציק
אדוני בוודאי יודע, יש פה פרלמנטרים חדשים מבחינת הזמן שהם בכנסת. הם בוודאי עשו דברים נהדרים במקומות אחרים. אני לא מאמינה שאם היו פה פרלמנטרים ותיקים, הם היו בכלל מאפשרים להעלות הצעה מן הסוג הזה. אם מיקי איתן היה פה עכשיו, אני לא רוצה להגיד מה הוא היה הופך. הוא היה הופך, כי אתה יודע שהיום אני כאן ומחר אתה שם. לא בונים לא תקנון ולא הסדרים על קוניונקטורה פוליטית. כמו שאתה יודע, כשאנחנו שינינו את התקנון – ואנחנו זה אתה, דוד רותם, הליכוד, כולנו יחד – שלא נגעו בו 40 שנה, עשינו את זה פה-אחד. כי לא בונים תקנון על קוניונקטורה פוליטית. אחרת זה גם נראה כך. הכנסת נשארת אחרינו, תישאר עד עולם בעזרת השם. אני לא רואה למה צריך לעשות את מה שאתם עושים.
היו"ר זאב אלקין
מה אנחנו עושים? אני רק התייחסתי לשנת 2006.
דליה איציק
רוני בר-און לא פה, ואני שמה את נפשי בכפי ואכבס את מילותיי בקפידה. רוני בר-און היה שר אוצר עד לפני זמן מה. רוני בר-און וראש הממשלה אהוד אולמרט קראו לי אל חדרם, כל אחד לחוד. זה סיפור שאני לא רוצה לספר, אבל אספר אותו כדי להגיד לך שגם אני הייתי בלחצים שאתה עומד בהם. אמר לי ראש הממשלה: אני היום אתפטר. שאלתי אותו על מה הוא יתפטר, והוא השיב: אם את לא תביאי את חוק ההסדרים לכנסת, אני אתפטר. אמרתי לו: אדוני, אני אעדיף איך להתאבד. אתה רוצה שאני אתאבד, ואני לא אתן לך. אומרים שכאשר קופצים ממגדלי יזרעאלי, לפחות יש שתי דקות נוף. אני אעדיף מאיפה לקפוץ. לא ראיתי חוק הסדרים מן הסוג הזה. הוא חוק הסדרים אלים, הוא עוקף כנסת, הוא עוקף חברי כנסת, הוא עוקף ועדות כנסת, הוא מייתר את הכנסת. חבר הכנסת אלקין, אתה יודע את זה בדיוק כמוני, היית אתי באותו מאבק. לא היה לי קל. עד היום רוני בר-און סוחב עלי דברים, אבל אין מה לעשות – היום אתה פה, מחר אתה שם. היועץ המשפטי לממשלה אמר, היועצת המשפטית לכנסת אומרת, אין אחד שלא אומר את זה. חברים, בואו לא ניתן יד. זה לא קשור בכלל. אני מספרת את הסיפור הזה כדי שתאמינו לי. אני רוצה שנשיאות הכנסת ויושב-ראש הכנסת ויושב-ראש ועדת הכנסת יגידו לשר האוצר: אדוני, אתה מאוד נחמד, אתה בחור מקסים, יש לך המון רצון טוב.
נחמן שי
הוא גם דוקטור לפילוסופיה.
דליה איציק
אני לא רוצה שזה יישמע בזלזול. יש לי חיבה אליו. אני לא באה ממקום של התנגחות. אני חושבת שאתם צריכים לשבת, לקחת את החוק האלים הזה, לפרק אותו כמו באותו לילה סוער.
נסים זאב
זה נשמע כמו חיידק טורף.
שלמה מולה
למה צריך לחוקק חוקים אם יש חוק הסדרים?
דליה איציק
נכון. לא נחוקק חוקים יותר. תייתרו את חברי הכנסת. לבי על חברי הכנסת מהקואליציה, שגם ככה מאוד קשה להם. קל מאוד להיכנס לכנסת כשאתה באופוזיציה, כי האופוזיציה תמיד יכולה להרשות לעצמה להתפרע. חבר הכנסת זאב אלקין, איך אתה מסכים להביא דבר כזה?

לסיכום, אני חושבת שצריך לעשות ישיבה בינך לבין יושב-ראש הכנסת לבין שר האוצר, להגיד לו: חבר יקר, אתה לא יכול לעשות פה כבתוך שלך. הפרצוף שלי זה גם הכנסת, אני יושב-ראש כנסת, לא אתן לך להעביר את זה. לכו הביתה, תכינו שיעורי-בית. צודק ראש הממשלה כשהוא אומר שיש משבר חירום, ולכן הצעות תקציביות קשות או דברים שצריך לעשות אותם – בשביל זה נולד חוק ההסדרים, לדברים שהם ממש אקוטיים והכרחיים. אני גם אתמוך בזה. אבל אין סיבה בהזדמנות החגיגית הזאת לייתר את כולנו. חבר הכנסת אלקין, זו גם שעתך הגדולה. אתה יודע שעשיתי מחוק ההסדרים חוק דק מאוד.
היו"ר זאב אלקין
אנחנו כאן ברגעי גילויים, אז מייד אתן את הגילוי שלי. מה עמדתך לגבי עצם סדרי הדיון? את מעדיפה יותר זמן להמתנה או יותר זמן לוועדות?
דליה איציק
אני מעדיפה שתשב היום למשא-ומתן עם מי שצריך לשבת. זה מספיק חשוב. תאמר לך ארבל, היועצת המשפטית שיושבת כאן, שאלה היו לילות קשים ובוטים ונוראיים. אם תעמוד בזה, הם גם ילמדו לכבד אותך וילמדו לכבד את חברי הכנסת. זה לא רק שר האוצר שלך, זה גם שר האוצר שהיה מהמפלגה שלי. וזה לא רק ראש הממשלה של כולנו, אלא גם היה ראש ממשלה מהמפלגה שלי שניסה. הם לא המציאו את הפטנט, אבל התפקיד שלנו הוא לעצור את זה. רק בגלל זה באתי לישיבה היום, להגיד לך שלא תיתן יד לדבר הזה.
נסים זאב
הרף למשחית.
היו"ר זאב אלקין
מייד אגיד מילה לכפפה שזרקת, אבל לצערי לא התייחסת לשאלה ששאלתי.
דליה איציק
זה קשור זה בזה.
היו"ר זאב אלקין
כנראה שעברתי חינוך נכון בשלוש השנים האחרונות, כי עוד לפני שהדברים נאמרו כאן נהגתי כעצתך. הלכתי יחד עם יושב-ראש הכנסת והתקיימו דיונים עם משרד האוצר. לכן אמרתי בפתיחת הדיון, ואני חושב שיגיד את הדברים יושב-ראש הכנסת כשהוא יבוא לפה כשיהיה דיון בוועדה הזאת על חוק ההסדרים, שהחוק לא ייצא מוועדת הכנסת כמו שהוא ייכנס אליה בקריאה ראשונה. יש משא-ומתן, הוא לא קל, בדיוק באותם קווים שאת מתארת, כי זה תפקידם של יושב-ראש הכנסת ויושב-ראש ועדת הכנסת, לדאוג מצד אחד לסדרים הנכונים של הבית ומצד שני לאפשר לממשלה להעביר את הרפורמות שקשורות לתקציב, על התוכנית הכלכלית. המשא-ומתן מתקיים, הוא לא פשוט. באותו זמן שוועדת הכנסת תשב תקבלו עדכון. כפי שאני רואה כרגע את סיכום המשא-ומתן הזה, בהחלט החוק ישונה מאוד ביציאה מן הוועדה בדברים מהותיים מאוד. יעיד כאן איל, שזה היה מאוד לא פשוט, ולכבודו של יושב-ראש הכנסת ייאמר שהוא עמד כחומה בצורה למען כבודה של הכנסת באותם נושאים שהוא חשב שהדיון צריך להתנהל לא במסלול של חוק ההסדרים.
דליה איציק
אז למה זאת התוצאה?
היו"ר זאב אלקין
כולנו נדע מה התוצאה כשוועדת הכנסת תסיים.
דליה איציק
קודם נצביע על החוק כמו שהוא, ואחר כך יפרקו אותו. למה? יש דברים שמייד צריך להוריד אותם.
היו"ר זאב אלקין
כמו שאת יודעת מצוין, כך נהג הבית הזה.
דליה איציק
זה לא נכון, כנראה שאתה לא יודע. כשהובאה אלי טיוטת חוק ההסדרים, אני בכלל לא רציתי לדון בה. אמרתי להם שיחזרו ויכינו שיעורי בית, רק מה שחייבים. כמובן הם לא הביאו רק מה שחייבים.
היו"ר זאב אלקין
את צודקת, אבל אני מזכיר לך שזה לא קרה בשנת 2006, כשלוחות הזמנים היו הרבה יותר קצרים.
דליה איציק
בשנת 2006 חוק ההסדרים היה שלושה עמודים.
היו"ר זאב אלקין
לא מדובר על הפעם האחרונה, אלא על 2006.
דליה איציק
אז דבר אתי על הקמת המדינה.
היו"ר זאב אלקין
בשנת 2006 את היית יושבת-ראש הכנסת, הממשלה היתה אותה ממשלה של 2007 ו-2008, והיו לוחות זמנים מאוד מצומצמים לממשלה ולכנסת להעביר תקציב. זה מאוד דומה למצב שיש היום. הזכרתי שאז ועדת הכנסת החליטה, בשיתוף פעולה מלא עם האופוזיציה, ללכת על פטור מחובת הנחה, דווקא כדי לאפשר יותר זמן בדיונים. אבל אז הפיצולים נעשו כאן, בוועדת הכנסת, בגלל לוחות הזמנים, וזה בדיוק מה שיקרה כאן. אגב, אני שמח שכיוונתי לדעתך מבחינת התהליך שהיה, ואני חושב שהתהליך הוא נכון. אני מציע לכולנו שנחווה את דעתנו לגבי התוצאה של התהליך הזה כשוועדת הכנסת תסיים את מלאכתה ותפצל את מה שהיא צריכה לפצל. אבל אני מזכיר לכולנו שזה לא הנושא שכרגע עומד לדיון. הנושא שעומד לדיון הוא סדרי הדיון בקריאה ראשונה. כפי שאמרתי, אלך בעניין הזה אך ורק בהסכמה עם אנשי האופוזיציה, כי אני חושב שהאינטרס שיהיה יותר זמן בוועדות הוא דווקא אינטרס של האופוזיציה. האם אני מבין מדברייך שאתם רוצים ללכת במסלול הרגיל, לחכות יומיים ולדון ביום חמישי?
יעקב אדרי
צריך להחליט על כך עכשיו?
היו"ר זאב אלקין
בוודאי.
דליה איציק
לא צריך להחליט עכשיו. אני חושבת שלא יקרה כלום אם תיתן לדניאל בן סימון להתייעץ עם סיעתו ותיתן לנסים זאב ולדודו רותם להתייעץ עם הסיעות שלהם.
יעקב אדרי
נחליט על זה היום, אבל תאפשר לנו להתייעץ.
היו"ר זאב אלקין
אני יכול לתת התייעצות סיעתית קצרה. אני מכיר את לוחות הזמנים של הבית. חלק מהנוכחים כאן הם גם חברים בנשיאות, הם יצטרכו להיות שם, ואני לא רוצה להעמיד אותם בפני בחירה לא פשוטה אם הם צריכים להיות בנשיאות או בדיון כל כך חשוב בוועדת הכנסת. אני חושב שגם לנשיאות חשוב לדעת מה ועדת הכנסת החליטה, כדי לתכנן את כל מהלך השבוע הזה בהתאם. אנחנו גם צריכים לקבוע כאן את הסדרים לדיון. אבל מלבד הסוגיה מתי מתחילים, האם מתחילים ביום רביעי אחר-הצהריים ומסיימים בחמישי בבוקר, או מתחילים בחמישי בבוקר ומסיימים בחמישי בערב, יש גם סוגיה של סדרי הדיון. אני מציע שנמשיך כאן דיון על סדרי הדיון, בינתיים נאפשר לכל מי שצריך להתייעץ לעשות כך. אם אראה שאחרי שסיימנו את הדיון על סדרי הדיון אתם צריכים עוד רבע שעה להתייעץ בעניין הזה, אתן את הזמן הזה. אבל אני רוצה שנתקדם. כל מי שרוצה להתייעץ, אני מציע לו שיתחיל להתייעץ.

אני מגיע לשאלה השנייה. לא משנה מתי מתחילים, צריכים לקבוע סדרי דיון. היות שמדובר על הצעת חוק בקריאה ראשונה, הדרך הרגילה היא דיון אישי, שאנחנו צריכים רק לקבוע מה מסגרת הזמן שתהיה לכל חבר כנסת. מהעיון שלי בהחלטות של ועדת הכנסת בפעמים הקודמות, הנוהג הנפוץ היה לתת חמש דקות לחבר כנסת מהאופוזיציה ושלוש דקות לחבר כנסת מהקואליציה. אני חושב שזה נוהג מוצדק, כי שר האוצר מדבר בשם הקואליציה. לגבי הדיון האישי, אני חושב שלא תהיה כאן שום מחלוקת.
דוד רותם
למה חייבים שהקואליציה תדבר?
היו"ר זאב אלקין
לא חייבים, זאת זכות. אבל לא אנחנו קובעים את זה פה.

הסוגיה השנייה היא הדיון הסיעתי, הדיון המשולב. כאן אני הולך למתכונת של 2006. ב-2006 הוחלט לאפשר דיון סיעתי ולתת עוד 10 דקות לכל סיעה. אפשר לשים דיון סיעתי בהתחלה, אפשר לשים אותו בסוף. אני חושב שזה מכובד יותר כשזה בסוף. אין לי בעיה גם עם העניין הזה. הכלל היה, שמי שמדבר בדיון סיעתי לא מדבר בדיון האישי. הוא לא מדבר פעמיים.
דליה איציק
אם חבר כנסת מוותר על השלוש דקות ומדבר 13 דקות, יש בעיה עם זה?
היו"ר זאב אלקין
ההחלטה היתה שמי שרשום לדיבור של 10 דקות, אין לו הזכות של שלוש דקות.

אני מציע שכרגע נצביע לאשר את מסגרת הדיון, שמסגרת הדיון תהיה שלוש דקות לקואליציה וחמש דקות לאופוזיציה בדיון האישי, ובסיום הדיון האישי יתקיים דיון סיעתי, 10 דקות לכל סיעה. וכן תיקבע שעת הסף של ההצבעות. בקריאה ראשונה מדובר בדיון משולב. לגבי השאלה מתי זה יהיה ומהי שעת הסף להצבעה, מייד אתן הפסקה כדי להגיע לסיכומים ואכריז על מועד המשך הדיון כדי שנחליט איך זה יתנהל. אני מציע קודם שנצביע על המסגרת, שהיא תהיה כבר מאושרת.
דליה איציק
אני מבקשת הפסקה, כי הכול קשור בכול.
היו"ר זאב אלקין
אין הסכמה על מה שהצעתי?
דליה איציק
אתה מדבר דברי היגיון, אבל הכול קשור בכול. חבר הכנסת יעקב אדרי מרכז אצלנו את הנושא, ואני לא רוצה לגזול ממנו את ההחלטה. לכן אנחנו גם צריכים את הדיון. אבל האמן לי, גם יושב-ראש כנסת, כמי שהיתה שם, צריך לפעמים את העזרה של הלחץ של חברי הכנסת. זה לא קל להיות יושב-ראש כנסת ולעמוד מול ראש ממשלה ומול שר האוצר. אלה מאבקים לא פשוטים, ואתה יודע אותם מאחורי הקלעים בדיוק כמוני. לכן אני לא חושבת שאפשר לנתק היום את השאלה איך מנהלים את הדיון מהשאלה על מה מנהלים את הדיון. לכן זה קשור זה בזה. לכן אי-אפשר בשום אופן, גם לא בקריאה ראשונה, כי זה כאילו נתנו הכשר לחוק ההסדרים הזה. אנחנו מכירים את השיטה, הם מצרפים עזים ועוד עזים ובסוף הם יגידו לך שהם יוותרו על הכול, והם לא יוותרו על הכול, אבל הם יורידו 20 נושאים או 10 נושאים. אני לא חושבת שאפשר להצביע על הדבר הזה. זה הפרצוף של כולנו.
היו"ר זאב אלקין
כולנו נצביע במליאה, כל אחד לפי אמונתו. מי שחושב שאפשר להצביע בקריאה ראשונה ואחר כך לפצל, יצביע בעד. מי שחושב שזה בלתי אפשרי, יצביע נגד. אני גם יכול לנחש מה יהיו התוצאות של ההצבעה הזאת.
דוד רותם
אתם אומרים אותו דבר, אבל כל אחד בשפה אחרת. גם אני פניתי ליושב-ראש הכנסת כיושב-ראש ועדה ואמרתי לו שאני לא חושב שהדברים האלה ראויים. אני יודע שיושב-ראש הכנסת עושה את המאמץ. יש יושבי-ראש שמצליחים יותר ויש שמצליחים פחות, אבל זאת סיטואציה שאי-אפשר לבוא אליהם בטענות. אני חושב שאפשר לקבוע את לוחות הזמנים, כאשר אנחנו יודעים שיושב-ראש הכנסת מנסה לצמצם את חוק ההסדרים.
דליה איציק
מה יעשה שר האוצר אם יגיד לו יושב-ראש הכנסת, כמו שאני אמרתי: רוני, אני חברה מאוד טובה שלך, אבל תקשיב לי טוב – זה לא יבוא לוועדות. עכשיו לך הביתה ותכין שיעורי-בית. אני לא צריכה להגיד לך מה היה בחדר, כי כל אחד מכיר את רוני וקצת מכירים אותי. לא היה קל. אבל הוא הלך הביתה והביא ספר אחר.
דוד רותם
כל אחד וסגנונו, כל אחד וגישתו.
דליה איציק
אבל מה על חברי הכנסת?
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת איציק, זכותך היה לגלות מה היה באותו חדר. היות שיושב-ראש הכנסת לא כאן, אני לא רשאי לגלות בשמו. יבוא יום ויושב-ראש הכנסת יספר את חוויותיו.
דליה איציק
אבל במבחן התוצאה יש פה ספר איום ונורא.
היו"ר זאב אלקין
נגיע למבחן התוצאה ונשקול אותו אחרי שוועדת הכנסת תעשה את מלאכתה, בהתאם לסיכומים שהיו. אני מתרשם שלגבי מסגרת הדיון אין לנו מחלוקות, כי הלכתי על התקדימים שפותחו בשנים הקודמות והם מאוד הגיוניים ונותנים את היתרון הראוי לאופוזיציה בדיון על התקציב וחוק ההסדרים. אם אתם רוצים להצביע גם על זה יחד עם הסוגיה מתי מתחילים ומהי שעת ההצבעות, אין לי בעיה. אני מכריז על התייעצות סיעתית, והוועדה הזאת תתכנס בשעה 11:30 ותחליט.

(הישיבה הופסקה בשעה 10:50 וחודשה בשעה 11:30).
היו"ר זאב אלקין
אנחנו ממשיכים את הישיבה. נשאר לנו הסעיף האחרון, סדרי דיון בהצעת חוק התקציב והצעת חוק ההסדרים. התכנסנו למתכונת הדיון – בדיון האישי חמש דקות לחבר כנסת מהאופוזיציה ושלוש דקות לחבר כנסת מהקואליציה, ובדיון הסיעתי בתום הדיון האישי, 10 דקות לכל סיעה. מה שנשאר לנו הוא לקבוע מתי מתחילים את הדיון, כי לפי הסדר הרגיל זה צריך להתחיל ביום חמישי בשעה 10:00 בבוקר. אז אפשר לחשב מתי נקבע את הרף התחתון לשעת ההצבעות.
אברהם מיכאלי
הדיונים עד כניסת שבת?
היו"ר זאב אלקין
לא. נעשה פה חישוב ונראה. אמרתי שאם תהיה הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה, אפשר לעשות כמו שעשו בשנת 2006 והחליטו על פטור מחובת הנחה בהסכמה, ואז נתנו לוועדות יותר ימים לעבוד. זאת אופציה שנייה, להתחיל ביום רביעי אחר-הצהריים, אחרי החקיקה הפרטית, ולסיים ביום חמישי בבוקר, ואז לכנס את ועדת הכנסת לפיצולים ביום חמישי ולא ביום ראשון ולחסוך לכנסת יומיים לעבודת הוועדות.
רוחמה אברהם-בלילא
אני מניחה שבעניין הפיצולים עצמם תרצה לעבור על כל חוק ולהעביר אותו לוועדה ששם הוא אמור להידון, ולא להעביר את זה כמקשה אחת.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי. כאן נקבע גם פיצולים מהותיים וגם חלוקה לוועדות. אחד מהדברים יצטרך הודעה במליאה והאחר אישור המליאה.

אני מחזיר את הכדור ליושבת-ראש סיעת קדימה. מה החלטתם כתוצאה מההתייעצות הסיעתית? האם אתם רוצים לתת יותר זמן לוועדות וללכת בהסכמה על פטור, כמו שעשו ב-2006, או להחליט על דיון ביום חמישי?
דליה איציק
אני לא מסכימה לתת פטור, עקרונית, לחוק אלים כזה, חוק ההסדרים. אתה יודע מה דעתי. לפחות לי אי-אפשר להטיף מוסר בעניין חוק ההסדרים. יושבת פה רוחמה אברהם, שהיתה יושבת-ראש ועדת הכנסת, וגם היא ניהלה קרב אימים על העניין הזה. אני לא יכולה לתת לזה פטור, עקרונית.
היו"ר זאב אלקין
לא ביקשתי. העליתי רק את האופציה.
דליה איציק
אתה מאוד ממהר. זה נושא חשוב מאוד גם בשבילך. לא אכפת לי לקבוע את מסגרת התקציב, לא אכפת לי לעבור אתך להסכמות, זה לא עולה לי בחיים. עולה לי בחיים לחשוב שחוק הסדרים אלים מהסוג הזה, גדול, לא רק עוקף כנסת אלא מייתר אותה, עם סדרת חוקים שבאה ביום שלישי – אתה עושה דבר לא ראוי. שב אתנו, נהל אתנו משא-ומתן בצורה מסודרת, עוד חמש דקות. מה קרה? מחר אתם מביאים חוקים דורסניים, שמשנים כללי יסוד של הכנסת. אתם רוצים לנהל את הכנסת לבד, יש פה עיוות רצון הבוחר, תנהלו אותה לבד. יכול להיות שאנחנו לא נהיה, תנהלו לבד, תצביעו. אני לא מטיפה מוסר כי פעם אני פה ופעם אני שם, אתה יודע שעשיתי את זה. אתה צריך לעזור לנו לא לייתר את הכנסת. תתקשר לשר האוצר או לממונה ותבקש שיוריד קודם 20 דברים, שלפחות הפרצוף שלך בפני הוועדה יהיה סביר. תסתכל על הספר הענק הזה. יש אומרים שמאז קום המדינה לא היה ספר כזה. אני אומרת לך ש-22 שנה לא היה ספר כזה.
היו"ר זאב אלקין
אמרתי שכנראה שכיוונתי לדעת גדולים ממני, והמשא-ומתן הזה נוהל ומנוהל בעצם הימים האלה על-ידי יושב-ראש הכנסת, ואנוכי הקטן לידו. כמו שאת עמדת כחומה בצורה, עומד גם יושב-ראש הכנסת הנוכחי כחומה בצורה באותן נקודות שהוא חושב שנכון לפצל אותן מחוק ההסדרים. את גילית לנו טפח ממה שהיה בחדרים הסגורים, ואמרתי שיושב-ראש הכנסת יחליט מתי הוא יגלה את הטפח שלו מה שקורה היום בחדרים הסגורים. כמו שעשו בשנת 2006, ובגלל קוצר לוחות הזמנים לא שלחו את הממשלה לכתוב מחדש את חוק ההסדרים אלא פיצלו מה שהיה צריך לפצל בוועדה, זה בדיוק מה שאנחנו נעשה. בתחילת הדיון בוועדה נדווח לוועדה, לא רק אני אלא גם יושב-ראש הכנסת, מה היו הסיכומים ומה הדברים שסוכם מראש שהם יתפצלו. לכן מבחינה זאת אני חושב שאת חושדת בכשרים.
דליה איציק
איך המשפט הזה קשור כאן? למה כשרים?
היו"ר זאב אלקין
אמרת שאת מצפה מאתנו שננהל את המאבק, ואני אומר לך שהמאבק הזה מנוהל.
דליה איציק
אבל אין לכם שום תוצאה. אז אם הוא מנוהל?
היו"ר זאב אלקין
כשנבוא לכאן ביום ראשון בבוקר ונגיד מה סוכם, תגידו. יכול להיות שתגידו עדיין שהתוצאה היא גרועה, זו זכותו של כל חבר כנסת.

לגבי הדיון עצמו אי-אפשר פה להסכים או לא להסכים, כי אמרתי שאני לא מבקש פטור מחובת הנחה אם האופוזיציה לא מעוניינת בזה. לכן אנחנו הולכים כרגע על הנתיב של יום חמישי בשעה 10:00 בבוקר. מה שנותר לנו לקבוע הוא את שעת הרף להצבעות.
רוחמה אברהם-בלילא
אם נחליט שזה יהיה ביום רביעי אחר-הצהריים עד אמצע הלילה, נידרש כן להביא את זה לפטור מחובת הנחה?
היו"ר זאב אלקין
כן. אחרת אני לא יכול להתחיל ביום רביעי. אמרתי שאם יהיה רצון משותף לאמץ את הדגם של שנת 2006, שאז את היית יושבת-ראש הוועדה והיה לוח זמנים מאוד קצר, ובצדק בעיני אמרתם שיותר חשוב זמן בוועדות ולכן כדאי לתת פטור מחובת הנחה, נאמץ את הדגם הזה. הוצע לקצר קצת את הפטור מחובת הנחה, להתחיל ביום רביעי אחר-הצהריים ולהצביע ביום חמישי בבוקר. סיעת קדימה החליטה לא ללכת על זה.
רוחמה אברהם-בלילא
אם מדובר על יום רביעי בלילה, נצביע על פטור מחובת הנחה.
דליה איציק
אני לא מצביעה על פטור מחובת הנחה. זה לא מחייב אותי לעשות פטור מחובת הנחה.
רוחמה אברהם-בלילא
אם כך זה יהיה ביום חמישי.
דליה איציק
הכול קשור בכול. כשעושים הסכמות והבנות, חבר הכנסת אלקין, לא מביאים חוקים מהסוג שמביאים מחר, שהם שינוי כללי יסוד, שזו זעקת שמים. אני מבינה שמחר אתם מביאים גם את חוקי המשילות. מצד אחד אתם מדברים על יציבות הכנסת, מצד שני אתם הופכים את הכנסת לרסיסים, כי אולי מקדימה מישהו יפרוש, אולי ממרצ מישהו יפרוש. הסיכוי שמהליכוד יפרשו הוא גדול יותר, אבל לא זה העניין. הנושא הוא שהכול קשור בכול. אני חושבת שאתם צריכים לבוא אתנו למשא-ומתן גם על החוקים הללו, מחר על חוק המשילות. נתניהו כל היום מדבר על יציבות שלטונית ועושה בדיוק הפוך, הוא עושה פה רסיסי מפלגות. לכן אני רוצה לשבת אתך.
היו"ר זאב אלקין
תמיד אשמח לשבת. אבל מצד שני פונים חברי כנסת, והם צודקים, ומבקשים לדעת מתי מתקיים הדיון ומתי מתקיימת ההצבעה. לכן אנחנו צריכים היום לקבוע סדרי דיון. אם נגיע להבנות אחרות, נכנס שוב את ועדת הכנסת ונשנה אותן.
דליה איציק
אני רואה פה את סדר-היום של יום שלישי: הצעת חוק יסוד, הצעת חוק הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
זה לא קשור לנושא הזה.
דליה איציק
זה קשור לדבר אחד, שאתם לא מוכנים להגיע להבנה על כלום. אין פה ועדת הסכמות, שהיתה כל בוקר ביום שני.
היו"ר זאב אלקין
כרגע, במסגרת הדיון הזה לגבי תקציב וחוק ההסדרים, זה לא הוגן, כי באתי לכאן עם ידיים נקיות. היה לי רוב להעביר פטור מחובת הנחה מראש, אבל אמרתי שלא אעשה את זה בלי הסכמות עם האופוזיציה. אני מוכן ללכת לפי הספר כפי שהחוק דורש. אמרתי שאם האופוזיציה מוכנה ללכת על פטור כדי לקבל יותר ביטוי בוועדות, אשמח לשתף עם זה פעולה לפי תקדים של שנת 2006. אם היא לא מוכנה, אני אפילו לא מבקש את זה, למרות שיש לי פה רוב. לכן להגיד שאני לא מנסה להגיע להסכמות בהקשר של הדיון היום, אני חושב שזה לא הוגן.
דליה איציק
אגב, יש לך רוב גם לבטל את האופוזיציה.
היו"ר זאב אלקין
כל דבר שהיה כאן היום, היה בהסכמה.
דליה איציק
לא היה פה כלום, הסדרים טכניים.
יעקב אדרי
הכרזנו על הפסקה בהסכמה, זה נכון.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מבקש פטור מחובת הנחה, ואני מכבד את ההחלטה שלכם. אני חושב שאתם טועים. אני חושב שההאשמה שאנחנו לא עושים את זה בהסכמה היא לא נכונה.
נסים זאב
כופים אותו עד שאומר "רוצה אני" – זו גם הסכמה.
היו"ר זאב אלקין
במסגרת ההסכמה הזאת, אנחנו מדברים על דיון שיתחיל בשעה 10:00 ביום חמישי. 46 חברי כנסת מהאופוזיציה כפול חמש דקות, אנחנו מגיעים ל-230 דקות נטו. צריכים להוריד כשישה חברי כנסת, כי הם ידברו בדיון הסיעתי, זה מוריד 30 דקות. אנחנו מגיעים ל-200 דקות נטו לאופוזיציה. מהקואליציה ידברו עוד כ-15 חברי כנסת כפול שלוש דקות, זה כ-45 דקות, נניח שעה. אנחנו מדברים על כחמש שעות דיון אישי. הדיון הסיעתי יארך שעתיים נטו. שר האוצר ידבר בהתחלה ובסוף. נניח שהכול זה עוד שלוש שעות. אנחנו מדברים על מסגרת של כשמונה שעות. זה אומר שנקבע שההצבעות יתקיימו לא לפני 18:00.

אני מביא להצבעה החלטה שאומרת כך: ועדת הכנסת, על דעתו של יושב-ראש הכנסת, מאשרת לכנסת לקיים דיון ביום חמישי. דבר שני, ועדת הכנסת קובעת שהדיון יתחיל בשעה 10:00, הוא ייפתח בדברים של שר האוצר, לאחר מכן יתקיים דיון אישי במתכונת שאמרנו, חמש דקות לחבר כנסת מהאופוזיציה ושלוש דקות לחבר כנסת מהקואליציה. מדובר על דיון משולב בשני החוקים. לאחר מכן יתקיים דיון סיעתי, 10 דקות לכל סיעה. לאחר מכן יתקיימו הצבעות. אבל בכל מקרה לא יתקיימו הצבעות לפני 18:00. אם הדיון יסתיים קודם תהיה הפסקה. זאת הצעת ההחלטה שאני מביא לכאן להצבעה, ואני מציע שנצביע עליה פה-אחד, כי היא מסוכמת. מי בעד?
דליה איציק
אני רוצה התייעצות של שלוש דקות אתך.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה.

(יושב-ראש הוועדה יוצא להתייעצות עם חברת הכנסת דליה איציק).
היו"ר זאב אלקין
חברים, אני מציג את התמונה המלאה. מצד אחד לא ניתן להגיע לסיכום מלא, כי אומרת האופוזיציה, וזאת זכותה: אנחנו חושבים שזה חוק הסדרים גרוע מאוד, ולכן אנחנו לא יכולים לשתף פעולה עם חוק הסדרים מאוד גרוע.
מנחם אליעזר מוזס
וכי הקואליציה לא אומרת כך?
אברהם מיכאלי
מה שנכון נכון.
היו"ר זאב אלקין
מצד שני, כולם מבינים את הרצון שראוי שהכנסת תקבל יותר זמן לעבוד על חוק ההסדרים כמה שיותר ימים בוועדות. לכן אני מביא לכאן הצעה שאומרת כך: ביום רביעי יתקיימו דיונים בהצעת חוק פרטיות רק בהסכמה בין הקואליציה והאופוזיציה והממשלה שהם בעד. זה יהיה אחרי השאילתות הדחופות.
יעקב אדרי
אולי תורידו את השאילתות?
היו"ר זאב אלקין
זה בתקנון.
איל ינון
זה בתקנון, אבל אפשר לקבל החלטה שמורידים.
היו"ר זאב אלקין
ביום רביעי לא יהיו שאילתות דחופות ולא יהיו הצעות לסדר לא יהיו הצעות דחופות לסדר. ביום רביעי יהיו הצעות חוק פרטיות בתמיכה. אחרי הצעות חוק פרטיות בתמיכה יהיה דיון 40 חתימות.
נסים זאב
זה הונאת דברים.
דליה איציק
העלה את זה יושב-ראש הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
מייד אחרי הדיון של 40 חתימות יתחיל דיון על התקציב. שר האוצר יציג את התקציב, ולאחר מכן נעבור למתכונת שאישרנו כאן. לאחר מכן תהיה תשובת שר האוצר. ההצבעות על התקציב ועל חוק ההסדרים לא יתקיימו לפני השעה 23:00 בלילה.
רוחמה אברהם-בלילא
לא לפני חצות הלילה. זה מה שסיכמנו.
דליה איציק
אנחנו רוצים שחברי הכנסת ידעו שבחצות יש הצבעה.
נסים זאב
אני מבקש שלא יהיו הצבעות שמיות.
היו"ר זאב אלקין
מדובר בסך הכול על שתי הצבעות.
דליה איציק
אנחנו לא מתחייבים שלא יהיו הצבעות שמיות.
היו"ר זאב אלקין
מייד נצטרך להצביע על ההסדר הזה, כי הוא כולל גם פטור מחובת הנחה, קיצור תקופת ההנחה. ביום חמישי תתכנס ועדת הכנסת ותדון בפיצולים. בתום הדיונים בוועדת הכנסת נאשר את פתיחת מליאת הכנסת כדי להודיע על העברה לוועדות ולאשר את הפיצולים. יושב-ראש הכנסת מוכן לזה.
דוד רותם
אי-אפשר להגיד שישיבת מליאה תתקיים כשייגמרו הדיונים בוועדת הכנסת. צריך לקבוע לה זמן.
איל ינון
נודיע מראש מתי המליאה.
היו"ר זאב אלקין
ההצבעה במליאה תהיה בכל מקרה ביום חמישי בערב. אנחנו כוועדת הכנסת צריכים לאשר רק את עצם קיום דיון המליאה בערב. יושב-ראש הכנסת יקבע את השעה.
רוחמה אברהם-בלילא
לאחר הפיצולים בוועדת הכנסת, אם רוב הפיצולים הם בהסכמה יכולה ועדת הכנסת לעלות למליאה ולהצביע. לא צריכים לגייס את כל 120 חברי הכנסת.
מנחם אליעזר מוזס
אי-אפשר לעשות את המליאה אחרי שבת?
היו"ר זאב אלקין
אני לא רוצה לקיים ישיבת מליאה ביום ראשון, כי אז זו בעיה מול חברי הכנסת הנוצרים. בעניין של יום חמישי יש לי הצעה פשוטה, שתפתור לכולנו את הבעיה. אני מבין את החשש שמא לא נגיע להסכמות על פיצולים ואז רוצים מליאה מלאה. לכן אני מציע שביום חמישי במליאה יהיו רק הודעות על מה שהולך לוועדות, וזה לא דורש הצבעה. ועדת הכנסת תודיע במליאה בכמה דקות ונסיים. ההצבעה על הפיצולים תהיה ביום שני במליאה. אז זה פותר בעיה לוועדות, כי הן יכולות לעבוד, וההצבעה על הפיצולים תחכה עד יום שני.

אני מעלה להצבעה את הצעת החבילה.
דליה איציק
זו לא הצעת חבילה. אנחנו לא מצביעים על חוק ההסדרים.
היו"ר זאב אלקין
אני רוצה להפריד בין שני הדברים. אני מציע שנצביע על כל סדרי הדיון. לאחר מכן מי שירצה להישאר פה יישאר, ואני אביא להצבעה את הפטור מחובת הנחה על חוק ההסדרים והתקציב. ראשית אני מביא להצבעה את סדרי הדיון שסוכמו.
רוחמה אברהם-בלילא
אני עולה לנשיאות, ואני לא משתתפת בהצבעה כמחאה על חוק ההסדרים.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה את סדרי הדיון. מי בעד סדרי הדיון שהוצגו כאן? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9

נגד – אין

נמנעים – 2

סדרי הדיון אושרו.


אני מביא להצבעה את עצם בקשת הפטור לחובת ההנחה. את רוצה להודיע הודעה?
דליה איציק
אני מבקשת להגיד את מה שאמרתי. כמו קאטו הזקן אני חוזרת על הדברים שלי, ואני גם מאמינה שיש פה אנשים ישרים והגונים שמבינים את חשיבותה של הכנסת, גם מהקואליציה, ואני מקווה שהם יעשו כמוני. אני חושבת שאסור שחוק ההסדרים הזה יבוא לא לקריאה, לא לפטור, לא לכלום. הוא צריך היה להיות עם דיון מקדמי, ולכן לא אשתתף בהצבעה.
דוד רותם
אני מסכים עם כל מה שאומרת חברת הכנסת דליה איציק, אבל אני אצביע בעד מסיבה אחת פשוטה, משום שאי-אפשר לשתק היום את הכנסת. הרי אם אנחנו לא משתתפים בהצבעה ואנחנו נגיע לזה ממילא, אחר כך יגידו שזה עבר ולא צריך להתחשב. אני בעד העניין, אבל אני חושב שחברת הכנסת דליה איציק צודקת. חוק ההסדרים הזה צריך להיות מטופל בצורה רצינית עוד לפני שהוא מגיע.
דליה איציק
חבר הכנסת רותם, הואיל ואתה כבר מסכים לדעתי והואיל וחטפתי עכשיו רשות דיבור, אני מבקשת להגיד שהיום יש עוד הרבה זמן לדבר עם פקידי האוצר ולהוריד לפחות 50%, וגם אז עוד יהיה הרבה על מה לריב. כי חוק הסדרים כזה אינני זוכרת. יושב פה צבי לביא ויושבים פה כתבים ותיקים, ואינני זוכרת חוק הסדרים כזה.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא להצבעה את הבקשה לפטור מחובת הנחה, שתאפשר לנו להתחיל את הדיון ביום רביעי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

קוד המקור של הנתונים