ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/06/2009

הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הכלכלה
3
15/6/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 27

מישיבת ועדת הכלכלה
‏יום שני, כ"ג בסיון התשס"ט (‏15 ביוני, 2009), שעה 13:00
סדר היום
1.
דיון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשס"ח-2008, של חה"כ ישראל חסון (פ/2817)
נכחו
חברי הוועדה: ישראל חסון – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד שבתי אלבוחר
-
הלשכה המשפטית, משרד התשתיות הלאומיות

יהודה גסנר
-
מהנדס, מינהל הדלק, משרד התשתיות הלאומיות

עו"ד שלומית ארליך
-
משרד המשפטים

אהוד רמר
-
רפרנט אנרגיה ותשתיות, אגף התקציבים, משרד האוצר

רפ"ק טובי בן שלום
-
מדור חקירות, חטיבת החקירות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק ירון קדם
-
ראש מדור תשתיות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ קלוד גוגנהיים
-
עוזר היועץ המשפטי, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עו"ד רויטל גור
-
הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים

עו"ד מיכל גולדברג
-
הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר


איתי עצמון


יוגב ברגד


נועה קברטץ (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
דיון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשס"ח-2008
של חה"כ ישראל חסון (פ/2817)
היו"ר ישראל חסון
אני מבקש לפתוח את הדיון, שתכליתו החלת דין רציפות על הצעת חוק שמירה על שווי צנרת נפט, התשס"ח-2008. ב-11 במאי 2009 נמסרה הודעה לממשלה על כוונתנו זאת. אנו צריכים להצביע כאן, להחליט להחיל את דין הרציפות ולהביא את זה למליאה.


אשמח לשמוע את ההתייחסויות שלכם, בבקשה.
שבתי אלבוחר
אני מן הלשכה המשפטית במשרד התשתיות הלאומיות. לפני כשבוע החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהחלת דין הרציפות על הצעת החוק הזאת. אנו מבקשים שהנוסח הסופי של החוק יתואם עם משרדי הממשלה הרלוונטיים לעניין.
היו"ר ישראל חסון
אנחנו עדיין בשלב של דיונים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה לבקש מכם שתשבו ביניכם ועם מי שאתם צריכים. דיברנו על כך כבר פעמים רבות מאוד. אם עולות בעיות מהותיות, בבקשה, אפשר לתאם אתי פגישה, נדבר על הדברים לפני כן ואז נקיים דיון בוועדת הכלכלה. אני לא רוצה שפעם נוספת יגיעו לוועדת הכלכלה ואז יאמרו: אופס, לא תיאמנו. משרדי הממשלה לא צריכים אותי בכדי לדבר ביניהם ולנסות להגיע להבנות.
אתי בנדלר
אתמול שוחחתי עם עו"ד ארז קמיניץ ממשרד המשפטים, שמרכז את הטיפול בהצעת החוק הזאת. הוא סיפר לי שבדיוק עכשיו, בשעה מקבילה לשעת הישיבה הזאת, נקבעה ישיבה עם כל הגורמים הרלוונטיים לצורך דיון בהצעת החוק וגיבוש עמדת הממשלה בדבר השינויים שמבקשים בנוסח הצעת החוק. אינני יודע אם תספיק להם ישיבה אחת או שהם זקוקים לישיבה נוספת. אולי מישהו אחר מן הנציגים יוכל לומר לנו. נמצאת כאן נציגת משרד המשפטים ונציגים נוספים ואפשר יהיה לשמוע אותם. מכל מקום, אני מניחה שבסוף הדיון הוועדה בכל מקרה תודיע על רצונה להחיל דין רציפות, וכמובן שההחלטה הזאת תובא בפני המליאה כדי שהיא תקבע סופית האם אכן יוחל דין רציפות או לא, בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק. יש אפשרות לסיעות להתנגד וכולי. אני יודעת שהם באמת דנים ולא מחכים, גם לא למציע והיוזם.
שלומית ארליך
אני נציגת משרד המשפטים. אנחנו תומכים בהחלת דין רציפות על הצעת החוק הזאת. כפי שעו"ד אתי בנדלר אמרה, מתקיימת ברגעים אלה ממש ישיבה במשרד המשפטים עם הגורמים הרלוונטיים. חשוב לנו להגיד שאנו מקווים שמייד לאחר תום חוק ההסדרים יתקיימו דיונים אינטנסיביים כדי לקדם את הצעת החוק.
רויטל גור
אני מן המשרד לביטחון פנים. גם אנו תומכים בהחלת דין רציפות. יחד עם זה, חשוב לנו להגיד לפרוטוקול שיש לנו הערות מהותיות להצעת החוק, בעיקר בעניין סמכויות פקחים והשלכות תקציביות.
אתי בנדלר
האם הנציג שלכם משתתף בישיבה במשרד המשפטים או ששמעתם על כך רק עכשיו ממני?
רויטל גור
שמענו על כך היום לראשונה. הבנו שהישיבה היא על היבטים אחרים שלא נוגעים לסמכויות פקחים.
שלומית ארליך
עולות מהצעת החוק כמה שאלות מהותיות, גם בעניין זכויות הקרקע.
רויטל גור
נדמה לי שהדיון היום יעסוק רק בנושאים אזרחיים.
שלומית ארליך
הכוונה לקיים ישיבות נוספות.
מיכל גולדברג
אני מן המשרד להגנת הסביבה. אנו כעיקרון תומכים בהחלת דין רציפות, אבל יש לנו כמה הערות. רק עכשיו אני שומעת לראשונה שמתקיימת ישיבה בעניין הזה בשעה הזאת במשרד המשפטים. חבל שלא הוזמנו אליה. נעביר בהחלט את ההערות שלנו למשרד המשפטים.
אתי בנדלר
אנחנו שמחים לשמש כמתווך הוגן. אני יודעת שעו"ד ארז קמיניץ מרכז את הטיפול בהצעת החוק הזאת. הוא בוודאי ישמע את הערותיכם בלב פתוח ובנפש חפצה.
היו"ר ישראל חסון
עוד מישהו מבקש לדבר?


אני מתכוון לנסות לשכנע את יושב-ראש הוועדה שבזמנו הפנוי יאפשר לי לנהל את הדיונים בהצעת החוק בצורה רציפה ומתמשכת. יש איזו לקונה משפטית שהמדינה היתה צריכה למלא אותה, לא הצעת חוק פרטית. אולי אפשר שאת המעשה המבורך שאתם עושים כבר היום תשיתו על כל הגורמים. גם אם לא יהיו סיכומים, חשוב שאתם תדונו עם המשרד לביטחון פנים ותחדדו אילו נושאים עומדים במחלוקת או דורשים התייחסות כזאת או אחרת. נוכל לקיים אפילו פגישת הכנה לפני הדיון בוועדה בהשתתפותי ובהשתתפות היועצת המשפטית, אם תתפנה אלינו, ונמצא את המענים. כך נוכל לייעל ולחסוך זמן יקר מאוד להרבה מאוד משתתפים.


בבקשה, כל מי שלא הוזמן לדיון במשרד המשפטים, שיידבר עם משרד המשפטים ויראה מדוע לא הוזמן וייכנס ל-loop. אחרי שנצביע על החלת דין רציפות, אפנה אליכם ועל-פי דוח-שיח שיתקיים אתכם, וכמובן בתיאום עם הנהלת ועדת הכלכלה והיושב-ראש שלה, אנסה לקבוע דיונים ברצף כי פשוט חבל להתעכב. בסדר?


אם אין הערות נוספות, הוועדה מחליטה להודיע למליאת הכנסת על רצונה להחיל את דין הרציפות על הצעת חוק שמירה על קווי צנרת נפט, התשס"ח-2008.


תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15
PAGE
3

קוד המקור של הנתונים