ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/06/2009

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת

8.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 12

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ט"ז בסיוון התשס"ט (8 ביוני 2009), שעה 11:30
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (תיקון), התשס"ט-2009, בכל הקריאות.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רוברט אילטוב

נסים זאב

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

זבולון אורלב
מוזמנים
אורית מלמד – משרד הפנים
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי-בן-יוסף
רשמה
שלומית כהן

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (תיקון), התשס"ט-2009, בכל הקריאות.
היו"ר זאב אלקין
צהריים טובים. אנחנו מתחילים את הישיבה. על סדר-היום בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (תיקון), התשס"ט-2009. אני מבין שהממשלה מבקשת פטור מחובת הנחה בכל הקריאות. עד כמה שאני מבין, הדחיפות נובעת מכך שמדובר על היערכות שמחייבת שינוי חקיקה בהול, תוך שבוע ואפילו פחות.


נציגת משרד הפנים, בבקשה.
אורית מלמד
מדובר בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) (תיקון). זה חוק שנועד לאפשר לרשויות מקומיות לאכוף חוקים שונים בתחום איכות הסביבה, שפורטו בחוק. ראשי הרשויות, לשם כך, צריכים למנות פקחים שהם עובדים הרשות המקומיות שיאכפו את החוק. החוק קובע איזו הכשרה הפקחים צריכים לקבל ומהם תנאי הכשירות שלהם.


הליך ההכשרה של הפקחים לקראת אכיפת החוק טרם הסתיים. בחוק נקבע שהוא נכנס לתוקף שנה מיום פרסומו, שזה אמור להיות ב-10 ביוני.
היו"ר זאב אלקין
זה בהחלט משכנע מאוד.
אורית מלמד
ההליך של ההכשרה עוד לא הסתיים, לא ניתן עדיין להכשיר את הפקחים ולכן אי-אפשר להתחיל לאכוף את החוק הזה.
נסים זאב
אולי נדחה את זה בשנה.
היו"ר זאב אלקין
זה לא פה. כשיהיה דיון בהצעת החוק בוועדה, נדון בכך. לגבי בקשת הפטור, אני חושב שהנימוקים הם בהחלט משכנעים, ואם אין התנגדות של חברי הכנסת אני אביא את זה כאן להצבעה. מי בעד לאשר את בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה?

ה צ ב ע ה

בעד – 7

נגד – אין

נמנעים – אין


7 בעד, מתוכם 6 קבועים. מבחינה זאת הקוורום קיים. אושרה בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה בכל הקריאות. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים