ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/06/2009

תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

10/06/2009

הכנסת השמונה-עשרה נוסח לא מתוקן

מושב ראשון
פרוטוקול מס' 23
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום רביעי י"ח בסיון התשס"ט (10 ביוני 2009) בשעה 08:30
סדר-היום
תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה)(תיקון), התשס"ט 2009
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי

שלי יחימוביץ
מוזמנים
זאב לשם – מנהל רשות ספנות ונמלים, משרד התחבורה

שלמה יצחקי, מנהל, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

שלום בן משה – מנהל הכשרה מקצועית, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמטרית
אתי אפלבוים

תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי)

(הוראת שעה)(תיקון), התשס"ט 2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את דיוני הוועדה. הנושא: תקנות הספנות (ימאים) (ציוות אניות בצוות ישראלי) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ט-2009.

ערכנו דיון בתקנות בספנות לפני כחודש ימים. נתנו אורכה עד ה-15.7.

בינתיים פנו אלינו גם ההנהלה וגם נציגות העובדים. הם אמרו שהם בהידברות וביקשו להאריך ב -3 חודשים. לטענתם, אפשרי לקדם את הנושא והם חושבים שזה יכול לעזור לעניין.

כיו"ר הוועדה אני חושב שאם ההנהלה והעובדים חושבים שזה יכול לקדם את העניין, אז מי אנחנו שנעמוד בדרך. לא על שלושה חודשים יקום או ייפול דבר, בייחוד כאשר נציגי העובדים ביקשו 3 חודשים. אני רגיל שנציגי העובדים מבקשים פחות אבל הם ביקשו 3 חודשים.

מאחר והדיון נערך אני אביא בפני חבר הכנסת בקשה לאשר את המשך התקנות בעוד 3 חודשים עד ה-15 לספטמבר. אני מקווה שזה יבוא לפיתרון וזה לא יצטרך לבוא יותר לוועדה ויבוא לציון גואל.
זאב לשם
זה יגיע לוועדה בכל מקרה.
היו"ר חיים כץ
כן, לאישור. אני מקווה שיגיעו להסכמות עם העובדים. אבי ביקש את פרק הזמן הזה. הוא פחד מפחות, אני לא יודע למה. מאחר וזאת בקשה של ההנהלה ושל העובדים אז אני חושב שצריך לתת להם.


לכן אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר חיים כץ
אנחנו מאשרים את הארכת התקנות בעוד 3 חודשים.

הישיבה ננעלה בשעה 08:40

קוד המקור של הנתונים