ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/06/2009

שונות., קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה., וועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת, העברת הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים מועדת החוקה לועדת הפנים, הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - פרסום תשואות), התשס"ט-2009, הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום הסתה לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית), התשס"ט-2009, חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכנסת

8.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 11

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ט"ז בסיוון התשס"ט (8 ביוני 2009), שעה 10:00
סדר היום
1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה.
2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון – פרסום תשואות), התשס"ט-2009 – הצעת חבר הכנסת חיים כץ (פ/416/18).
3. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום הסתה לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית), התשס"ט-2009 – הצעת חוק חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/268/18).
4. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת.
5. בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט-2008, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
6. הצעה למינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רוחמה אברהם

רוברט אילטוב

רוני בר-און

דני דנון

נסים זאב

ציפי חוטובלי

אחמד טיבי

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

חמד עמאר

יוחנן פלסנר

דוד רותם

זבולון אורלב
מוזמנים
איל ינון – מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורביץ – סגנית מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי-בן-יוסף
רשמה
שלומית כהן

1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב. אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום הוא קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה. יש לנו שתי הצעות אי-אמון היום. עד היום, וזה גם המשך המסורת מהכנסת הקודמת, היו שני דגמים של המסגרת. האחד הוא 3 דקות לסיעה, והאחר הוא 5 דקות לכל סיעה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני רוצה לשנות את העמדה שלי. נכון שבכנסת הקודמת דובר על 10 ו-3 או 10 ו-5, אבל אז היו הרבה יותר מציעים. מכיוון שיש בסך הכול שתי הצעות, אני מציעה להגדיל את זה ל-10 ו-10.
היו"ר זאב אלקין
כשהיו לנו ארבע הצעות, החלטנו על 3 דקות.
רוחמה אברהם-בלילא
כי היה סדר-יום ארוך מאוד בשבוע שעבר. אני מציעה לעשות את זה 10 ו-10. בסך הכול זה יהיה 40 דקות. אפשר להקדיש פרק זמן שבועי כזה להצעות אי-אמון.
היו"ר זאב אלקין
זה שעתיים.
רוני בר-און
בדרך כלל זה אורך שלוש שעות.
רוחמה אברהם-בלילא
אבל אם אתה לוקח 10 דקות למציעים, יש לנו שתי הצעות.
היו"ר זאב אלקין
את מוסיפה שעתיים. אני חושב שזה מיותר, מה גם שגם היום יש סדר-יום עמוס. לדעתי הבחירות יהיו תהליך ארוך יחסית.
דני דנון
היום זה יום מיוחד.
רוחמה אברהם-בלילא
אם כך 10 ו-5.
רוני בר-און
אני מציע שתיקח ועדה מצומצמת של שלושה אנשים ותבנו את המודל על סמך מה שעשינו בשתי הכנסות הקודמות. הן לא דומות, כי סיעות האופוזיציה בכנסת הקודמת היו הרבה יותר קטנות, לפחות בהשוואה לסיעת קדימה בכנסת הזאת, וצריך לשקף גם את ההפרש בין האופוזיציה לקואליציה. זאת אומרת, בהצעה לאי-אמון, מכיוון שהמשיב מטעם הממשלה איננו מוגבל בזמן, הדיפרנציאציה בין הקואליציה לאופוזיציה, שזה המקום שבו היא יכולה להתבטא, צריכה לבוא לידי ביטוי, וגם הרכב הקואליציה צריך לבוא לידי ביטוי. תבנה מפתח ואחר כך תיישם אותו כמכפיל של מספר הצעות האי-אמון. תעשה מודל מרכזי, ואחר כך תעשה עליו מפתח איך אתה עושה אותו אם יש ארבע הצעות לאי-אמון או חמש הצעות או שתי הצעות או הצעה אחת. אז תהיה פטור מכל העסק הזה ותעשה על זה הסכמה בוועדת הכנסת. אפשר לעשות את זה כ"טייס אוטומטי". לשם כך אתה צריך לשבת עם עוד שניים או שלושה מבין החברים פה, ארבל מכירה את זה מצוין ובוודאי אתי, וכך אתה מסדר לך מנגנון טוב ואתה פטור מכל הדילמות האלה בכל יום שני בבוקר.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, אני חושב שאין מקום לשנות, וכל המשנה – ידו על התחתונה. יש 3 ו-5 דקות, ומי שרוצה להשתעשע בדיבורים יש לו הרבה הזדמנויות בכל הצעת חוק לעלות ולדבר. הוא יכול לדבר על אותו נושא.
היו"ר זאב אלקין
מי שלא יודע איך עושים את זה צריך להתייעץ אתך.
נסים זאב
אני סומך על המומחים הוותיקים פה.
רוני בר-און
אפשר לקבוע הצעת אי-אמון שנוגעת לחוסר חוש ההומור של הממשלה, ואז נסים זאב יהיה הדובר המרכזי והכי מובהק בעניין הזה.
היו"ר זאב אלקין
אם אתם רוצים 5 דקות לי אין בעיה, כי היום יש רק שתי הצעות אי-אמון. אני מציע 10 דקות למציעים ו-5 דקות לכל סיעה. מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

המסגרת לאי-אמון אושרה.

חבר הכנסת בר-און מציע לתת מסגרות זמן שונות לקואליציה ואופוזיציה. בכנסת הקודמת זה לא נהג, אבל נלמד את הניסיון של הכנסת ה-16. בעניין "טייס אוטומטי" אני בוודאי בעד.

2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) (תיקון – פרסום תשואות), התשס"ט-2009
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לסעיף השני: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון – פרסום תשואות), התשס"ט-2009 – הצעת חבר הכנסת חיים כץ (פ/416/18).


בעניין הצעת החוק הזאת היו שתי עמדות: ועדת הכספים וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יושב-ראש ועדת הכספים לא מתנגד להעברת ההצעה הזאת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יושב-ראש הוועדה סבור שהנושא הזה, קופות גמל, הוא חלק מתחומי העיסוק של הוועדה והוא רוצה את ההצעה אצלו. יש כאן הסכמה של שני יושבי הראש לגבי החוק הזה. אני מביא את זה להצבעה.


מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין


אושר להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

3. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום

הסתה לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית), התשס"ט-2009
היו"ר זאב אלקין
הנושא השלישי על סדר-היום הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום הסתה לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית), התשס"ט-2009 – הצעת חוק חבר הכנסת זבולון אורלב (פ/268/18).
זבולון אורלב
המציע ביקש את ועדת החוקה.
היו"ר זאב אלקין
אני משקף לכם מה היה במליאה.
דוד רותם
אני מציע להעביר לוועדה הפרלמנטרית שהוקמה.
היו"ר זאב אלקין
אין שם עדיין הרכב, אז זה יעכב את הטיפול בהצעת החוק.


למעשה ההמלצה גם של הלשכה המשפטית וגם של המציע היתה ועדת החוקה. נשמעה במליאה עמדה של ועדת הפנים. יושב-ראש ועדת החוקה סובר שהצעת החוק צריכה להיות אצלו, ויושב-ראש ועדת הפנים מסכים שזה נושא מובהק של ועדת החוקה וצריך להיות בוועדת החוקה.
נסים זאב
זה לא שייך לוועדת הפנים, שלילת אזרחות.
זבולון אורלב
זה לא שלילת אזרחות.
אחמד טיבי
אז תעשה שלילת אזרחות ותעביר את זה לוועדת הפנים.
היו"ר זאב אלקין
מדובר על איסור פלילי. זה חוק עונשין, נושא קלאסי לוועדת חוקה.
אחמד טיבי
אם הבעיה זה ועדת הפנים לפי סעיף של שלילת אזרחות, אז זה יהיה בוועדת הפנים. מה הבעיה? הכנסת הזאת לא יכולה לשלול אזרחות?
היו"ר זאב אלקין
אמרנו לפני שבוע ונגיד כאן: ברגע שיש הסכמה בין ראשי הוועדות וזה תואם לעמדה של הייעוץ המשפטי, אין סיבה לחרוג מההסכמות האלה. לכן אני מביא לכאן את ההצעה להעביר את החוק לוועדת החוקה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנעים – אין
אחמד טיבי
אני נגד החוק בכלל.
דוד רותם
מי הצביע נגד להעביר את זה לוועדת החוקה?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי.
דוד רותם
זה נרשם בפרוטוקול.

4. הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת
היו"ר זאב אלקין
הנושא הבא על סדר-היום הוא הרכב הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. הקמנו כאן בשבוע שעבר כמה ועדות משותפות, אבל היות שאז עוד לא הגענו אלינו שמות מוועדת הכספים לגבי הוועדה המשותפת הזאת, עיכבנו את הקמתה. ההצעה להרכב הוועדה היא כדלקמן: חברים מטעם ועדת הכנסת יהיו יריב לוין, דניאל בן סימון, אברהם מיכאלי, דליה איציק ואחמד טיבי. חברים מטעם ועדת הכספים, כפי שנמסר לנו על-ידי ועדת הכספים, יהיו ציון פיניאן, משה גפני, אלכס מילר, יעקב אדרי ורונית תירוש. יושב-ראש הוועדה המיועד יהיה חבר הכנסת יריב לוין.

מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.

בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק

הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע,
התשס"ט-2008, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לסעיף הבא על סדר-היום: בקשת יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט-2008, מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

לגבי הצעת החוק הזאת היה דין ודברים ממושך בין ראשי שלוש ועדות שחשבו שמן הדין שהצעת החוק תידון אצלם: יושב-ראש ועדת הפנים, יושב-ראש ועדת החוקה ויושב-ראש ועדת המדע. אני יודע ששלושתם הגיעו לסיכום שהצעת החוק תידון בוועדת הפנים.
רוני בר-און
אבל יש שם ועדת משנה שתיקבע לצורך זה.
היו"ר זאב אלקין
אני לא מתערב לוועדת הפנים איך לנהל את הדיון. אני יודע שיש סיכום מפורט בין יושב-ראש ועדת הפנים גם מול יושב-ראש ועדת המדע וגם מול יושב-ראש ועדת החוקה איך הכול יתנהל.
רוני בר-און
אני יודע שהנושא הביומטרי הוא נושא מאוד פרובלמטי. המדינה מנסה ליישם אותו כבר הרבה שנים. מתנגשים פה שני עניינים חשובים מאוד, העניין הביצועי ועניין של השקפות עולם, שכנראה הן מחוברות למגזר החרדי, בקשר להסכמה להשתתף במבצע הזה שהוא לא פשוט. ליוויתי את הפרויקט הזה גם כשר פנים וגם כשר אוצר, והוא פרויקט יקר. יש צורך להסדיר את הנושא הזה, משום שתעודות הזהות והדרכונים שלנו הם הפקר גמור ויש בהם פגיעה ביטחונית קשה. מצד שני יש טענות קשות של החרדים, ובצדק, שיש להם בעיה עם העניין הזה. אני חושב שקביעת הוועדה יכולה להשפיע על גורל ההליך. מרכיב הזמן בו הוא מאוד חשוב. צריך לבדוק אם אכן יש שם ועדת משנה שמוקמת.
היו"ר זאב אלקין
שר הפנים הנוכחי מאוד מעוניין לקדם את הצעת החוק מהר ככל האפשר והוא לוחץ עלינו.
רוני בר-און
הוא הסכים להעביר את זה לוועדת הפנים?
היו"ר זאב אלקין
כן.
דוד רותם
הוא ביקש, משום שידעו שאצלי יש בעיה של זכויות אדם ופה הולכים להקים עוד מאגר.
רוני בר-און
זו בעיה של יותר מדי זכויות אדם או של פחות מדי זכויות אדם?
דוד רותם
בעיה של יותר מדי מאגרים.
זבולון אורלב
מה הבעיה של הציבור החרדי?
דוד רותם
אין להם בעיה עם זה, הם רוצים את זה יותר מהר.
היו"ר זאב אלקין
לא ידוע לי שכרגע יש בעיה, להיפך, יש רצון עז לקדם את הצעת החוק. כפי שאמרתי, היה דין ודברים בין שר הפנים לבין ראשי שלוש הוועדות. הם הגיעו בסופו של דבר למתכונת מסוכמת, ואני חושב שראוי לכבד את ההסכמה שהושגה בין ראשי הוועדות.

אני מביא את ההצעה להעביר את הצעת החוק הזאת לוועדת הפנים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה. האם זו המלצה?
ארבל אסטרחן
זו העברה מוועדה.
היו"ר זאב אלקין
הדבר הזה, כמו הוועדה המשותפת, ידרשו הצבעה במליאה.
ארבל אסטרחן
ועדה משותפת לא. מרכיבים אותה פה. העברה מוועדה לוועדה מחייבת אישור המליאה.

6. הצעה למינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת
היו"ר זאב אלקין
הסעיף הבא על סדר-היום הוא הצעה למינוי ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת. שני משפטי רקע, כדי שתבינו למה זה מגיע רק עכשיו. כזכור לכם, המתנו לשינוי התקנון על ממלאי מקום על בסיס סיעה אחרת. היו כמה סיעות שביקשו ממלאי מקום כאלה, אבל זה המתין לאישור התקנון בשבוע שעבר. יש גם סיעות שהחליטו להשתמש באופציה הזאת של ממלאי מקום בלי שום קשר למנגנון של ממלאי מקום של סיעה אחרת. יש כרגע נושא אחד שטרם הוברר בין סיעת מרצ לסיעת קדימה.


אקרא את הרשימה של ממלאי המקום לפי הבקשות שקיבלתי מהסיעות, ואני מצהיר ואומר שידוע לי שסיעת קדימה ביקשה ממלאי מקום על בסיס סיעת מרצ בוועדת כספים, אבל טרם הגיע אלי מכתב כזה מסיעת מרצ ולכן אני לא יכול להביא את זה כאן להצבעה. אני פונה לנציגי סיעת קדימה שיסדירו את הנושא הזה. לי ידוע שהיה סיכום, אבל עד שאין לי מכתב רשמי מסיעת מרצ אני לא יכול להביא את זה כאן להצבעה.
ממלאי המקום שנתבקשתי הם כדלהלן
בוועדת הכלכלה חברת הכנסת דליה איציק ממלאת מקום מטעם סיעת קדימה. בוועדת החוקה, חבר הכנסת יוחנן פלסנר ממלא מקום של חבר הכנסת חיים רמון. אני מניח שזה של סיעת קדימה, יש שם שני חברי כנסת של סיעת קדימה.
דוד רותם
האם חבר אחד יכול להיות ממלא מקום של שניים?
היו"ר זאב אלקין
במצב הרגיל זה כך, הוא ממלא מקום מטעם סיעה. הוא יכול להצביע פעם אחת.
זבולון אורלב
יש סיעות שעוד לא דיברו אתן.
היו"ר זאב אלקין
אביא את זה בהמשך. כרגע אני מביא מה שמוכן ומוסכם בין הסיעות. בתוכן גם בקשה של סיעת קדימה לשני ממלאי מקום של עצמה. אומנם בדרך כלל לא נזקקים בזה בוועדות כמו חוקה וכלכלה, אבל אם סיעת קדימה מבקשת אני לא רואה עם זה בעיה.


בוועדת החוקה, חבר הכנסת חיים אמסלם כממלא מקום של סיעת הליכוד. בוועדת החינוך, חבר הכנסת נסים זאב כממלא מקום של סיעת הליכוד. בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת מיהדות התורה – השם יימסר לנו בהמשך – כממלא מקום של סיעת הליכוד. בוועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי כממלא מקום של חבר הכנסת אריה אלדד. בוועדה משותפת לחוקה ולכספים – הוועדה לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006 – חבר הכנסת זאב בילסקי כממלא מקום של חבר הכנסת חרמש.


מי בעד הרשימה שקראתי? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה. נביא את זה לאישור המליאה.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים