ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/06/2009

החלת דין רציפות

פרוטוקול

 
PAGE
2
הוועדה לענייני ביקורת המדינה

4.2.2008


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

שהתקיימה ביום שני, ט"ז בסיוון התשס"ט בשעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 165) (פטור ממס על מלגה לסטודנט) התשס"ח-2008 (כ/235) – החלת דין רציפות.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רונית תירוש

חיים אורון

חיים כץ

אלכס מילר
מוזמנים
עו"ד ענת יעקובי

- רשות המסים, משרד האוצר
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
יועצת משפטית
נועה בן שבת
רשמה
איה לינצ'בסקי

הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 165)
(פטור ממס על מלגה לסטודנט) התשס"ח-2008
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא הצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 165) (פטור ממס על מלגה לסטודנט) התשס"ח-2008 - החלת דין רציפות.
ענת יעקובי
אני מהחטיבה המשפטית ברשות המיסים, רציתי לציין לפרוטוקול שההחלטה בממשלה לעניין אישור דין הרציפות ייעשה בלבד שההצעה תיעשה בתיאום עם שר האוצר ושר החינוך.
היו"ר משה גפני
זה מקובל על כולם?
אלכס מילר
אדוני היושב ראש, הצעת החוק הזו נדונה בכנסת הקודמת, אני מקווה שנצליח להגיע לסיכומים עם משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
מי בעד החלת דין רציפות להצעת חוק לתיקון מס הכנסה (מס' 165) (פטור ממס על מלגה לסטודנט) התשס"ח-2008, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת החוק אושרה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה, תודה רבה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים