ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/06/2009

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 3), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הפנים והגנת הסביבה
8
8/6/2009

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 13

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
‏יום שני, ט"ז בסיון התשס"ט (‏8 ביוני, 2009), שעה 11:30
סדר היום
1.
דיון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי

ניצן הורוביץ

דב חנין
מוזמנים
חה"כ גדעון עזרא

עו"ד טל רותם
-
הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

עו"ד שלומית ארליך
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה כלכלית פיסקאלית, משרד המשפטים

עו"ד גבי פיסמן
-
מחלקת ייעוץ וחקיקה פלילית, משרד המשפטים

יוסף עאמר
-
מפקח ארצי לאתרי רחצה, משרד הפנים

עו"ד דורית טפר
-
יועצת משפטית, משרד הפנים

עו"ד גלי גלילי
-
יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק זאב חכים
-
קצין חקירות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק שאול מימון
-
קמ"ט צער בעלי-חיים, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק רון לוינגר
-
משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

רותם רולף
-
רכז איכות הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכל שינוול
-
רפרנטית איכות הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אהרון זיסו
-
מנהל אגף מעגנות ונמלים, רשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עו"ד סיגלית ברקאי
-
הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

ד"ר דן לינק
-
ראש מינהל תכנון ומדיניות, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

מודי ברכה
-
סגן ראש המועצה האזורית חוף הכרמל

צאלה וקסמן
-
דוברת ועוזרת אישית לראש המועצה האזורית חוף הכרמל

אבי זגורי
-
מנהל מח' חופים, ים המלח, המועצה האזורית תמר

יאיר מוהר
-
סגן מנהל מח' החופים, עיריית תל-אביב

ענת אסט
-
החברה להגנת הטבע

אורי טל
-
מחלקת המחקר והמידע של הכנסת
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר


גלעד קרן


אנה רסלר (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
אירית שלהבת
דיון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

(תיקון מס' 2), התשס"ח-2008
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולכם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה הראשונה השבוע בעניין הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 – החלת דין רציפות.


לא ניכנס לגופה של הצעת החוק ולא נקיים על כך דיון כרגע, אלא אם כן יש למי מן הנוכחים הערות מיוחדת. אשמח לשמוע.
אהרון זיסו
אני מרשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה. בהצעת החוק שנדונה כאן, במהלך הדיונים ביקשנו לשנות – וזה התקבל אך משום מה אני רואה שחזרו לנוסח המקורי – את הסעיף בנושא תחומי הנמלים שמותר לנסוע בהם ברכב. בהצעת החוק על-פי הנוסח הנוכחי מופיעים 5 הנמלים הגדולים. לא מופיעים כל הנמלים שהוכרזו כנמל במדינת ישראל, כמו למשל כל המרינות. במרינה חייבת להיות תנועת רכב.
היו"ר דוד אזולאי
לא אכנס לזה מכיוון שכרגע אנחנו מקיימים דיון פורמלי על החלת הרציפות. כאשר נביא את זה לדיון נוסף תוכל להתייחס, ובהחלט נביא את זה בחשבון.
טל רותם
אני מן המשרד להגנת הסביבה. אני מתנצלת שפספסתי את התחלת הדיון. אני רוצה להבהיר שבהתאם לעמדת הממשלה אנו כמובן תומכים בהחלת הרציפות, אבל יש לנו כמה הערות עקרוניות. האם אוכל להציג אותן?
היו"ר דוד אזולאי
השאלה אם ההערות הללו חשובות כרגע עוד לפני שנפתח דיון. אנו עוסקים כעת באקט פורמלי של קבלת החלטה על החלת דין הרציפות.
טל רותם
חשוב להבהיר שיש לנו הערות עקרוניות. על-פי הנוסח שמוחל עליו דין רציפות האחריות מוטלת על משרד הפנים. המשרד שלנו מתכוון ליטול עליו את האחריות על החוק בהמשך הדיונים בהצעת החוק, וזה בכפוף לכמה הסתייגויות שהעברנו אותן גם בוועדת השרים לענייני חקיקה.


אני מניחה שנדון בדברים בהמשך, אבל בין יתר ההסתייגויות מוצע שרשות הטבע והגנים יתאפשר לה לאכוף את החוק, גם באמצעות הענקת סמכויות בחוק. מוצעים כמה תיקוני חקיקה, חלקם עקרוניים וחלקם עקרוניים קצת פחות, שנדרשים לטעמנו על מנת לתת פתרונות לבעיות שעולות. בין היתר, צמצום ההגדרה "מקור מים", שאנו סבורים שהיא רחבה מאוד וגורפת מאוד. תיקון נוסף שנדרש הוא לאפשר גישה לבעלי תפקיד שהמקצוע שלהם מחייב אותם לבצע פעולות ברכב, בין היתר עובדים של רשויות הנחל ועובדים של רשויות הניקוז. על כך צריך לקבל כמובן הערות. הכול כמובן בכפוף לכך שרשות הטבע והגנים תקבל תקציבים כפי שסוכם על מנת שתוכל לבצע את המטלות שהוטלו עליה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. יש כאן עוד נציגי ממשלה שמבקשים לדבר?
דן לינק
אני מן הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. יש לי כמה הערות קצרות עקרוניות. האם אוכל להגיד אותן עכשיו?
היו"ר דוד אזולאי
בסדר, אבל אני אומר מראש שאיני מתכוון כרגע להיכנס לדיון על הנושאים שאתם מעלים. נשמע את הדברים ונמשיך הלאה. אחר-כך יהיו דיון נוסף בוועדה ואז ניכנס לפרטים.
דן לינק
מה שאני אומר לא ישנה את לשון החוק. אני רוצה להעיר שתי הערות עקרוניות ועוד הערה באשר ליישום.


החוק הוא נכון כשלעצמו מבחינת הסביבה, אנחנו תומכים בו. יש בו יתרון גם מבחינת הבטיחות בדרכים. כבר החוק המקורי מגן במידה מסוימת על האנשים בחוף הים, וההרחבה לאזורי טבע עשויה, אם תיאכף נכון, להציל הרוג אחד או אולי שני הרוגים בשנה שמתהפכים בדיונות ובערוצי נחלים ובמקומות שלא מיועדים לרכב בעליל.


הדבר האחרון, אני מבקש להביא לתשומת לב הוועדה הנכבדה שהחוק הזה, גם אם הוא מצוין, יימדד כמובן באכיפה שלו. אם הוא לא ייאכף כפי שצריך – וכאן האכיפה לא פשוטה בכלל – הוא ייאבד את הערך שלו. גם ההיפך נכון, אם הוא ייאכף כפי שצריך הוא יציל נפשות בישראל.
היו"ר דוד אזולאי
שמענו כאן הערה בעניין הזה של המשרד להגנת הסביבה. אני מניח שעל כך נצטרך לקיים דיון בוועדה.
גבי פיסמן
למשרד המשפטים גם כן יש הסתייגויות עקרוניות לגבי חלק מן הדברים בהצעת החוק. בשעתו עמדנו בקשר עם הייעוץ המשפטי של הוועדה. אני מניחה שכך ייעשה גם בהמשך הדרך ונוכל להגיע להסכמות. אנחנו מדברים בעיקר על הסמכויות שמוקנות בחוק וההתאמה שלהן עם התפיסה שלנו לגבי סמכויות עתידיות של פקחי המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, וכן חלוקת תחומי האחריות בין השרים ובין המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. אלה ההערות העיקריות שלנו כדי שנוכל להמשיך הלאה.
היו"ר דוד אזולאי
רשות הדיבור לחבר הכנסת גדעון עזרא, השר להגנת הסביבה לשעבר, בבקשה.
גדעון עזרא
אינני יודע מה אמרו קודמי מכיוון שהגעתי רק כעת, אבל הנושא הזה הגיע לשולחני בהיותי השר להגנת הסביבה ועסקנו בו רבות. אני זוכר כמה הסתייגויות רציניות שהיו לנו לגביו. אם המשרד להגנת הסביבה יקבל את המשימה הזאת, הוא לא יכול להתמודד בכלל עם עבירות תנועה על החופים. האחריות על הטיפול בכלי רכב שעוברים עבירות כאלה או אחרות איננה נמצאת כלל בחצר של המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, אם המשרד להגנת הסביבה לוקח את זה על עצמו זה לא אומר שהמשטרה נעלמת משם, את זה צריך להבין, מפני שאין מי שיטפל בדברים הללו.


הנושא השני, יש בעיה באשר לאחריות שהיתה עד כאן, של משרד הפנים.
טל רותם
עדיין.
גדעון עזרא
עדיין זה נמצא באחריות משרד הפנים. על מנת לבצע את התפקיד כהלכה צריך אנשים שיבצעו את הדברים. אין זה דבר של מה בכך לבצע את החוק הזה. חוק שלא יכולים ליישם, אני מציע לשקול אותו מחדש.
היו"ר דוד אזולאי
אני סבור שהנושא חשוב מאוד. כפי שאמר כאן אחד החברים, אם החוק הזה יביא להצלתו של אדם אחד - - -
גדעון עזרא
המטרה של המשרד להגנת הסביבה להגן על הטבע, לא להגן על האנשים. הגנה על אנשים זה תפקיד המשטרה.
היו"ר דוד אזולאי
מדובר גם על הגנה על אנשים. אנחנו שומעים לא פעם על אנשים שנוסעים בצורה פראית בחוף וגורמים פגיעה לא רק בנוף אלא גם באנשים ששוהים שם.
גדעון עזרא
לפקחים של המשרד להגנת הסביבה אין סמכויות כפי שיש למשטרה. צריך להבין את זה. מהכרותי את המשטרה, אני לא חושב שהמשטרה תאציל סמכויות שאין באף מקום אחר.


הנושא השלישי שעליו רציתי לדבר הוא פיקוח על הנחלים. נקבע בהצעת החוק שזה חל לא רק על החופים אלא גם על הנחלים. זה דבר טוב ויפה והלוואי ונוכל לעשות את זה, אבל זה חוק כבד מאוד. כדי לאשר החלת דין רציפות צריך לבדוק – אינני יודע את עמדת המשטרה שנתבקשה על-ידינו לחוות את עמדתה בעניין הזה. אינני יודע מה בסופו של דבר המשטרה אומרת. אני גם לא יודע אם התקציבים המיועדים רלוונטיים עכשיו בכלל. לדעתי הצעת החוק הזאת לא בשלה עדיין לחלוטין במצב הנוכחי שבו אנו נמצאים. לכן גם לא קידמנו אותה בקדנציה הקודמת.
היו"ר דוד אזולאי
נכון לרגע זה אני שומע שכל משרדי הממשלה תומכים בהחלת דין הרציפות. לכן נמשיך להתקדם בזה.
טל רותם
דיברנו גם על ההסתייגות המהותיות שלנו.
גדעון עזרא
השאלה איך פותרים את הסוגייה של המשטרה והפקחים.
מודי ברכה
אין שום בעיה – מעבירים את זה למועצות האזוריות ואנחנו עושים את העבודה על חשבון התושבים שלנו.
גדעון עזרא
אתה לא יכול. אין לך סמכויות.
מודי ברכה
באוטו אני לוקח אתי שוטר. מי שאוכף את החוק היום הן המועצות האזוריות. באוטו יש פקח של המועצה האזורית שמתלווה אליו שוטר.
גדעון עזרא
אתם מועצה אזורית מסודרת. עזוב. אני מכיר את כל המועצות בארץ.
מודי ברכה
למי יש את מרב הקילומטרים במדינת ישראל אם לא למועצות האזוריות?
גדעון עזרא
לא כולן מעגן מיכאל.
יעקב אדרי
יש בזה גם יתרונות.
מודי ברכה
אני לא אומר שלא.
יעקב אדרי
אתה מדבר כאילו כל מכות מצרים נפלו עליכם.
מודי ברכה
אם תתן לי להרחיב את הדיבור, ברשות היושב-ראש ארחיב ואדבר על האספקט הכולל של העניין.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת גדעון עזרא, אולי בכל זאת כשר להגנת הסביבה לשעבר תסביר לי למה המשרד רצה לקחת לטיפולו את נושא האכיפה.
גדעון עזרא
אני רציתי בכך, אבל ביקשתי שהאכיפה של עבירות תנועה לא תיפול על המשרד להגנת הסביבה. זה לא נכלל במסגרת החוק הזה. זה דבר נפרד לחלוטין. זה היה תנאי אחד שהתניתי. הדבר השני שביקשתי כשר היה שייתנו לי די תקנים כדי לבצע את מה שנקבע בחוק. אלה שני התנאים העיקריים שהתניתי.
גלי גלילי
אני נציגת המשרד לביטחון פנים. אשיב על חלק מן הדברים שהעלה חבר הכנסת עזרא ואעיר גם הערות נוספות.


הממשלה תמכה בהחלת דין רציפות על הצעת החוק הזאת, אבל בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות משרדנו.


יש לנו הערות בעיקר על תחום סמכויות הפקחים, ונגיע אליהן כנראה כאשר נדון בנוסח הצעת החוק, אם יוחלט להחיל עליה דין רציפות.


באשר להערה של חבר הכנסת עזרא, נכון שבזמנו הגיעה בקשה למשרד לביטחון פנים לקחת אחריות על החלק של ביטחון הנפש והרכוש. זה אכן תפקידה של משטרת ישראל ויישאר תפקידה של משטרת ישראל. לא מצאנו לנכון להכניס סעיפים ספציפיים בחוק הזה שעוסק באיסור נהיגה ברכב בחוף הים, כי ברור שזה חלק ממשימות המשטרה. לעומת זה, נושא הבטיחות – גידור החופים, גידור השטחים, שילוט, סימון – אינו אחד מתפקידיה של המשטרה, וכמובן גם לא ההגנה על הסביבה ועל החופים כמשאב טבע. אני חוזרת ואומרת, לא סברנו שיש להכניס סעיפים ספציפיים בחוק הזה שנוגעים לביטחון הנפש. ברור שזה תפקידה של המשטרה, וימשיך להיות כזה.
מיכל שינוול
אני נציגת משרד האוצר. אנחנו תומכים בהצעת החוק בהסתייגויות, ברוב ההסתייגויות שאמרה נציגת המשרד להגנת הסביבה. השר הממונה על החוק יהיה השר להגנת הסביבה. רשות הטבע והגנים תוכל להסמיך את הפקחים. האחריות על ביצוע החוק תהיה על רשות הטבע והגנים. אנחנו תומכים גם בצמצום הגדרת "מקור מים".
דורית טפר
אני נציגת משרד הפנים. משרד הפנים תומך בהצעת החוק, בהסתייגות אחת, שזה לא יהיה תחת אחריותו. משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה הגיעו להבנה שזה עובר לאחריות המשרד להגנת הסביבה.
היו"ר דוד אזולאי
מעבירים גם את החופים למשרד להגנת הסביבה?
דורית טפר
לא.
היו"ר דוד אזולאי
אה, זה נשאר אצלכם.
דורית טפר
במהלך השנים הסמכנו את עובדי הרשויות המקומיות וגם את עובדי רשות הטבע והגנים, האצלנו להם סמכויות פיקוח כך שנכון להיום יש מי שמפקח במקומות הללו. אולי לא מספיק, אבל יש.
היו"ר דוד אזולאי
באחד הדיונים שהתקיימו בוועדת הפנים והגנת הסביבה, שמענו טענות קשות על כך ששני אנשים, שני תקנים, עושים פיקוח על כלל החופים.
יוסף עאמר
אין אמצעים, אין כלים.
דורית טפר
בגלל זה השר האציל סמכויות.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לך, תגידו תודה רבה ותעבירו את זה הלאה. תסתדרו עם מה שיש לכם. בקושי אתם מסתדרים. לכן הצעתי אליכם, תנו לאחרים את העבודה.
סיגלית ברקאי
אני מן הלשכה המשפטית במשרד התחבורה. אמנם לא דנים כעת בענייני נוסח, אבל בהמשך למה שנאמר על-ידי נציג הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כן יצטרכו להכניס איזה תיקון נוסח, שכבר נעשה בדיונים הקודמים, כדי להבטיח יכולת אכיפה לגבי שלילת רשיונות וכולי.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. רשות הדיבור לחבר הכנסת דב חנין, המציע והיוזם, בבקשה.
דב חנין
תודה רבה, אדוני. כל ההערות שנשמעו כאן הן חלק מהנושאים שעמדו על השולחן לקראת החלטת הממשלה על תמיכתה בהחלת דין רציפות. המגמה שלי ושלנו היא להתקדם על בסיס ההסכמות עם משרדי הממשלה השונים.


אני רוצה להדגיש בפני הוועדה את הדחיפות המיוחדת בהשלמת הצעת החוק הזאת. זו גם הסיבה שהממשלה הסכימה לבקשתנו להחיל עליה דין רציפות כבר בתחילת הדיונים בממשלה בנושא החקיקה מן הכנסת הקודמת. המגמה שלנו היא לנסות לאפשר שהחוק הזה יהיה בתוקף כבר בעונת הרחצה הנוכחית. אנו מדברים כאן על עניינים שיש בהם גם פיקוח נפש.
היו"ר דוד אזולאי
לא כך סובר חבר הכנסת גדעון עזרא.
גדעון עזרא
הוא חוק מצוין, אבל אין כוח-אדם לאכוף אותו.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת דב חנין טוען שמדובר כאן גם בפיקוח נפש, ואני מסכים אתו. מדבריך, חבר הכנסת עזרא, לא השתמע כך. אני סבור שהנושא חשוב.
דב חנין
בינתיים יש לנו גם הסכמה עם המשרד להגנת הסביבה על אופן ביצוע האכיפה. אני לא רוצה כרגע להיכנס לפרטים.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לא להיכנס לפרטים כי אני רוצה לסיים את הדיון.
דב חנין
הבקשה שלי, אדוני היושב-ראש, שגם הצוות המשפטי של הוועדה יונחה לתת לנושא הזה עדיפות, כפי שבמילא הם בוודאי מתכננים, וגם שאנו בוועדה ננסה לקבוע דיון לסיכום העבודה על החוק הזה בהקדם. לדעתי כבר בעוד שבוע-שבועיים ניתן לסיים את העבודה על הצעת החוק. תודה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. זה החוק הראשון שעליו הוועדה מקיימת דיון על החלת דין רציפות. זה מעיד על חשיבות העניין.
דב חנין
בהחלט. תודה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש להעמיד להצבעה החלת דין רציפות על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008. מי בעד החלת הרציפות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החלת דין רציפות על הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008 – 5

נגד – אין

נמנעים – אין

החלת הרציפות נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
5 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך הצעת החוק עוברת למליאה לאישור החלת הרציפות.


תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:50
PAGE
8

קוד המקור של הנתונים