ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/06/2009

שונות., קביעת ועדה שתדון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם) התשס"ח-2008 (כ/238), קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום., קביעת ועדה משותפת להכרזת מצב חירום, קביעת ועדה משותפת לתקציב הביטחון, קביעת הרכב ועדה לאיתור והשבת נכסי שואה, מסגרת הדיון להנמקת הצעות הסיעות שלא להחיל דין רציפות על הצעות חוק ממשלתיות, ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת בפועל שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון מס' 7) (חזקת המלטות מן הדין וחזקת מסוכנות), התש"ע-2009, חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכנסת

2.6.2009


הכנסת השבע-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 10

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י' בסיוון התשס"ט (2 ביוני 2009), שעה 9:00
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

2. קביעת מסגרת הדיון להנמקת הצעות הסיעות שלא להחיל דין רציפות על הצעות חוק ממשלתיות.
3. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס' 7), (חזקת הימלטות מן הדין וחזקת מסוכנות), התשס"ח-2008 (מ/401)
4. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009
5. בקשת חבר הכנסת פלסנר להקדמת הדיון בהצעת הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור), התשס"ט-2009 (פ/1014) – לפני הקריאה הטרומית
6. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון
7. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום
8. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט שתדון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238)
9. קביעת הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין איתור והשבת נכסי שואה
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רחל אדטו

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

אופיר אקוניס

אילן גילאון

נסים זאב

אחמד טיבי

יריב לוין

מנחם אליעזר מוזס

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן

יוחנן פלסנר
מוזמנים
איל ינון


- מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורביץ
- סגנית מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

יעל סלנט

- מתמחה
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפה קרינצה

1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

2. קביעת מסגרת הדיון להנמקת הצעות הסיעות שלא להחיל דין רציפות על הצעות חוק ממשלתיות.
זאב אלקין
בוקר טוב, אנחנו מתחילים את הישיבה. אנחנו חוסכים בסעיף א', אני מבין שלא התקבלו ערעורים. זה אומר שהנשיאות קיבלה החלטות נכונות וחברי הכנסת מסכימים לדעתה של הנשיאות ופטרו אותנו.
שלמה מולה
מי אמר? אולי לא?
זאב אלקין
עובדה, אף אחד לא הגיש ערר. יש את מבחן המציאות, חבר הכנסת מולה, הוא עובד הכי טוב.

הנושא השני על סדר היום הוא קביעת מסגרת הדיון להנמקת הצעות הסיעות שלא להחיל דין רציפות על הצעות חוק ממשלתיות. אעדכן את החברים שאתמול אישרה הנשיאות שהדיון בהתנגדויות יתקיים ביום שלישי וההצבעה תתקיים ביום רביעי. מה שנותר לנו זה רק לשאר לאשר את מסגרת הזמן לדיון בהתנגדויות שיהיה היום. בבקשה, אדוני המזכיר.
איל ינון
בפעם הקודמת התקבלה בעניין הזה החלטה בנשיאות והנשיאות החליטה לאפשר לכל סיעה זמן דיבור של שלוש דקות על כל הצעת חוק. זה יצא כ-3.5 שעות של דיון. קדימה מיצתה את זכותה ושאר הסיעות מיצו באופן חלקי את זמן הדיבור שניתן להן. הפעם יש לנו תשע הצעות חוק, ואם נלך לפי הפעם הקודמת זה שלוש דקות על כל הצעת חוק לכל סיעה. יש לנו שש סיעות שהגישו התנגדות לדין רציפות.
אברהם מיכאלי
סיעות אופוזיציה בלבד?
איל ינון
רק סיעות האופוזיציה הגישו התנגדות.
זאב אלקין
אנחנו עדיין במצב שסיעות הקואליציה לא מגישות התנגדות לבקשות הממשלה, לכן זה שש סיעות האופוזיציה.
מנחם אליעזר מוזס
כמה זה ייקח בסך הכול?
זאב אלקין
משהו כמו שלוש שעות.
נסים זאב
אי-אפשר להחריג את הדיבורים? 18 דקות כל אחד צריך לדבר?
זאב אלקין
מחלקים את זה בין החברים, לא בן-אדם אחד מדבר. ההחלטה בפעם הקודמת הייתה שיוצרים פול כללי לכל סיעה והיא מחלקת את הזמן.
יוחנן פלסנר
מדובר על 27 דקות לכל סיעה?
מנחם אליעזר מוזס
אבל ההצבעה תהיה מחר, בסדר.
זאב אלקין
זה לא דיון סיעתי. כל סיעה הגישה התנגדות, ולכן מסגרת הזמן שתיקבע תהיה שוויונית לכל הסיעות. זה לא קשור לגודל הסיעה.
נסים זאב
אני מציע שתכפיל את הזמן, רק שזה יהיה בסוף סדר היום.
זאב אלקין
זה בסוף סדר היום.
יוחנן פלסנר
בפעם הקודמת היו 50 דקות.
איל ינון
בפעם הקודמת היו 17 חוקים והיום תשעה חוקים. זה הפער, אבל זה על אותו בסיס. אין כללי ברזל.
יוחנן פלסנר
ממילא רוב הזמן לא מיצו את הזמן ולקדימה, שיש לה יותר חברים, זה יותר רלוונטי. אני מציע שנמצא דרך ביניים בין 50 הדקות וההצעה הנוכחית.
שלמה מולה
צריך לנהוג בהגינות בעניין הזה. הסיעה שלנו היא הגדולה בבית, גם יותר גדולה מהליכוד. בפעם הקודמת הסכמנו כי רצינו איזון מסוים, אבל אנחנו מבקשים למצות את כל ה-50 דקות.
אברהם מיכאלי
בסוף סדר היום תוכלו לדבר עד מחר בבוקר, תישארו פה לבד.
שלמה מולה
אילו לא היינו ממצים את הזמן שלנו בפעם הקודמת יכולתם להגיד - - -
איל ינון
היו יותר חוקים.
שלמה מולה
לנו יש מה להגיד על כל חוק.
זאב אלקין
אין ספק. אלה בקשות לרציפות, המשך מהממשלה הקודמת.
יוחנן פלסנר
יש כאן הזדמנות להמשיך את הדיון הציבורי בחוקים הללו.
זאב אלקין
בוודאי, אלה הרי הצעות חוק שהוכנו בזמן ממשלת קדימה אז בוודאי שיש הזדמנות להמשיך את הדיון הציבורי לגביהן. אם הסיעות האחרות ירצו לכם על המכסה שלהן, אין מניעה.
שלמה מולה
למה לעשות את זה?
זאב אלקין
כי הסיעות כאן נמצאות במידה שווה. כל סיעה מגישה, זה לא שמי.
שלמה מולה
אבל זה לא הגיוני.
איל ינון
זה מה שהוחלט בפעם הקודמת על דעת כולם.
זאב אלקין
דרך אגב, על דעת יושבת-ראש סיעת קדימה.
שלמה מולה
מה שהיה חד-פעמי לא יכול להיות לנצח.
יוחנן פלסנר
בפעם הקודמת הסיעות האחרות לא מיצו את הזמן וקדימה מיצתה. מכיוון שהיא גדולה יש לה יותר צורך בדקות.
זאב אלקין
אני חושב שזה לא הוגן לקבל החלטה שתהיה על חשבון סיעות קטנות כי במקרה הזה, היות וההתנגדות היא סיעתית, אני לא רואה סיבה שהזמן להבעת ההתנגדות של הסיעות יהיה שונה מסיעה לסיעה. אפשר לקבוע שלוש דקות לכל חוק, אם אתם רוצים להישאר פה עד 12:00 בלילה ולדבר אפשר לקבוע יותר זמן לכל חוק, אבל אין סיבה להפלות סיעה על חשבון סיעה אחרת.
אברהם מיכאלי
באופוזיציה צריכים גיבוש, צריכים הרבה דקות דיבור.
זאב אלקין
אין לי בעיה, אבל יושבת כאן סיעה שניה בגודלה באופוזיציה, סיעת רע"ם-תע"ל, שאין סיבה לקפח אותה.
שלמה מולה
לא אמרנו לקפח.
זאב אלקין
אני מתנגד להצעה של החברים מקדימה. יושב כאן נציג של סיעת מרצ, אני לא רואה סיבה לקפח אותם. אם הם רוצים, במסגרת מכסת הזמן שהם יקבלו, לתת זמן נוסף לחברי סיעת קדימה - - -
אחמד טיבי
אני מוכן לתת לסיעת קדימה, בהיותי נציג הסיעה השניה בגודלה באופוזיציה, משבצת של חבר כנסת אחד, שלוש דקות.
שלמה מולה
חבר הכנסת טיבי, אנחנו לא רוצים לקחת זכויות של אחרים. אנחנו רוצים את הזכויות שלנו.
יוחנן פלסנר
אנחנו לא נקושש את זכותנו הפרלמנטרית לדבר במליאה.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, קבל החלטה והצבעה. לא נשב פה עד אור הבוקר.
זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי מוכן לתת לכם את הזמן, גם מרצ.
שלמה מולה
זה לא רציני. תקבעו מפתח אחר - - -
זאב אלקין
לא יכול להיות. אם אני טועה ארבל תתקן אותי, אבל מדובר כאן על התנגדות על בסיס סיעתי. סיעה מתנגדת, לא משנה מה גודלה. זה שונה ממצב שמגישים התנגדויות שמיות, ואז יש מכסת זמן לסיעה שיש לה הרבה אנשים ומכסת זמן לסיעה שיש לה מעט אנשים. אביא לכם דוגמה אחרת, אי-אמון. הדיון בהצעת אי-אמון הוא אותו זמן לכל הסיעות, כי זה על בסיס סיעתי, ולא משנה מה גודל הסיעה.
שלמה מולה
אדוני מציע 27 דקות לכל הסיעות?
זאב אלקין
כן, לשש הסיעות שהגישו התנגדות.
שלמה מולה
הגשנו הסתייגות לכל תשעת החוקים. זה שלוש דקות לכל חוק, ביחד 27 דקות.
זאב אלקין
אם יהיו לכם עוד חברים שירצו לדבר מעבר ל-27 דקות, אומרים לכם נציגי רע"ם-תע"ל ונציגי מרצ שאין בעיה, תקבלו על חשבון המכסה שלהן.
אילן גילאון
אנחנו צריכים חצי שעה אישית לכל חוק ואחר כך - - -
איל ינון
אל תשכחו שזה אחרי דיון אישי בעניין גלעד שליט.
זאב אלקין
זה לא הנושא הפותח. קודם יש דיון אישי בנושא של גלעד שליט, שגם שם כולם ידברו. אני מביא להצבעה את ההצעה להיצמד לאותו דגם שהיה בפעם הקודמת, שלוש דקות.
שלמה מולה
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שהתקדים הזה לא יכול להיות בפעמים הבאות.
זאב אלקין
בקשתך נרשמה בפרוטוקול, זה לא אומר שהסכמנו לה.

אני מביא להצבעה את המשך הדגם מהפעם הקודמת, שמסגרת הזמן נקבעת לפי הנוסחה של שלוש דקות לכל חוק, קרי 27 דקות לכל סיעה. הסיעות יחלקו את הזמן לפי ראות עיניהן. רשמנו בפרוטוקול את הנכונות סיעות רע"ם-תע"ל ומרצ שמוכנות לתת חלק ממכסת הזמן שלהם לסיעת קדימה. אתם יודעים להגיע להסכמות, לא צריכים בשביל זה את ועדת הכנסת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.
זאב אלקין
תודה, מסגרת הזמן אושרה פה אחד.

3. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס' 7), (חזקת הימלטות מן הדין וחזקת מסוכנות), התשס"ח-2008 (מ/401)
זאב אלקין
הנושא הבא הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (תיקון מס' 7), (חזקת הימלטות מן הדין וחזקת מסוכנות), התשס"ח-2008. הוחלט כבר על החלת דין רציפות על הצעת החוק. בכנסת הקודמת הוועדה שדנה בהצעת החוק הייתה ועדת חוקה, חוק ומשפט אבל עדיין אנחנו צריכים לאשרר את זה כאן רשמית.

אני מביא להצבעה את ההצעה לאשרר שהוועדה שמוסכמת לדון בחוק, לאחר החלת דין רציפות, היא ועדת החוקה, חוק ומשפט, כפי שהיה בכנסת הקודמת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים - אין

ההצעה אושרה
זאב אלקין
ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט אושרה.

4. קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009
זאב אלקין
הסעיף הבא על סדר היום הוא קביעת הוועדה שתדון בהצעת חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009. מדובר בהצעת חוק שעלתה אתמול בדיון על פטור מחובת הנחה. היא עברה אתמול בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. היות שנשמעו במליאה הצעות שונות: ועדת הכספים, ועדת חוקה וועדת הכלכלה, אני מביא את זה לכאן, כנהוג. אנחנו צריכים לקבוע את הוועדה.
זבולון אורלב
על פי התקנון, איזו ועדה צריכה לדון בזה?
שלמה מולה
זה צריך להיות בוועדת העבודה והרווחה, אבל חיים כץ פחד כנראה לדון בה.
זבולון אורלב
אני מציע להיות עקביים.
זאב אלקין
אבל יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לא מבקש שזה יהיה אצלו. הוא טוען שהיות ומדובר - - -
יוחנן פלסנר
לא בהטבות אלא בגזירות.
זאב אלקין
- - היות ומדובר בחלק מעסקת החבילה במשק כולו - - - אתם זוכרים את ההסבר שנתן כאן משרד האוצר. זה היה אמור לבוא בחוק ההסדרים, במקרה הספציפי הזה של דמי ההבראה, בגלל שזה חל קודם, חייבים - - -
זבולון אורלב
בסדר.
אברהם מיכאלי
מי הקליינטים הנוספים?
זאב אלקין
לא ראשי הוועדות, הם לא ביקשו את זה. אלה העמדות שנשמעו במליאה, ועדת הכלכלה וועדת החוקה. ועדת הכספים זה מה שהתבקש מלכתחילה גם על-ידי הממשלה.
שלמה מולה
אפשר לשאול שאלה את היועצת המשפטית? למה אי-אפשר לחייב יושב ראש ועדה?
זאב אלקין
אפשר לחייב. אנחנו יכולים להחליט כל דבר. אנחנו יכולים גם להחליט לשלוח את זה לוועדת המדע, ועדת הקליטה, הוועדה למעמד האישה ואפילו להשאיר את זה בוועדת הכנסת.
יוחנן פלסנר
יש ועדה שזה המקום הטבעי שלה.
זאב אלקין
אבל מקובל בבית הזה, כשיש מחלוקת בין ועדות - - -
אברהם מיכאלי
מה הממשלה מבקשת?
זאב אלקין
כספים. מקובל בבית הזה, כשיושב-ראש ועדה אומר שהוא מוכן שזה ילך לוועדה אחרת, לא מחייבים אותו לדון כשהוא מסכים לטיעון שזה צריך ללכת לוועדה אחרת. אני לא רואה סיבה לחרוג מהעניין הזה כאן.
שלמה מולה
אני מציע את ועדת העבודה והרווחה, ואנמק מדוע. מדובר בזכויות עובדים, זה קשור בזכויות קנייניות של עובדים. הוועדה המקצועית ביותר שצריכה לדון בנושא היא ועדת העבודה והרווחה, לא ועדה אחרת. אם ליושב-ראש הוועדה יש עניין להסתייג מטעמים אישיים, זה עניין אחר. לדעתי, הוועדה המקצועית שצריכה לדון בעניין צריכה להיות ועדת העבודה והרווחה.
ציון פיניאן
יושב-ראש הוועדה ביקש שזה לא יהיה אצלו.
זאב אלקין
והסברתי את נימוקיו.
יוחנן פלסנר
מה הנימוק שלו?
זאב אלקין
הייתה מחלוקת בהתחלה, אבל הוא קיבל את עמדתו של יושב-ראש-ועדת הכספים, שהית ומדובר על חלק מעסקת חבילה במשק שכולה תידון אחר כך בוועדת הכספים, וזה המקום הטבעי שלה, אין סיבה הגיונית לדון במרכיב אחד של העסקה בוועדה אחת וכל השאר בוועדה אחרת.
שלמה מולה
אז בואו נחכה - - -
אלכס מילר
אני חושב שהצעת הממשלה להעביר את זה לוועדת הכספים היא הצעה נכונה. בעוד כמה שבועות אנחנו מתחילים בדיון על התקציב, לוועדת הכספים יש אפשרות לדון על הנושא הזה, במיוחד כשמדובר על החבילה שבאה להסדיר את ההסכם עם ההסתדרות. אני חושב שדווקא בוועדת הכספים הנושא הזה יכול להתקדם במהרה. לעומת זאת, ועדת הרווחה, לדעתי, עמוסה מאוד כרגע.
אילן גילאון
ועדת המדע נראית לי.
מנחם אליעזר מוזס
אדוני היושב-ראש, כיוון שמדובר בכספים יש להעביר לוועדת הכספים.
זאב אלקין
שמענו את העמדות. אני מביא להצבעה קודם את ההצעה להעביר לוועדת הכספים, כי הרוב דיבר על ועדת הכספים. אם זה לא יעבור נצביע על הצעתך. מי בעד המשך הדיון בהצעת החוק הזאת בוועדת הכספים? מי נגד?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 2

ההצעה להעביר את הדיון לוועדת הכספים אושרה
זאב אלקין
שמונה בעד, שניים נגד. החוק יידון בוועדת הכספים.

5. בקשת חבר הכנסת פלסנר להקדמת הדיון בהצעת הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור), התשס"ט-2009
זאב אלקין
הנושא הבא על סדר היום בקשת חבר הכנסת פלסנר להקדמת הדיון בהצעת הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע – חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור), התשס"ט-2009 - בקשה לפטור מחובת הנחה לפני קריאה טרומית. דרך אגב, מתי הזמן של הצעת החוק לפי הספירה הרגילה? אמצע יוני, בעוד שבועיים.
יוחנן פלסנר
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בשבוע הבא, ביום שלישי 9.6.2009, יש יום ירוק בכנסת ומתכוונים להביא את כל החוקים הסביבתיים לדיון במסגרת של יום חגיגי, שגם אמור לסייע להעלות את כל הנושאים הללו למודעות הציבורית. חשבתי שמכיוון שמדובר בעוד שבועיים ממילא, יש הזדמנות להעלות את הנושא הזה במסגרת הנושאים האחרים. יהיו נוכחים הרבה ארגונים סביבתיים וציבור רחב שמתעניין בנושאים הללו.

מעבר לכך, הדחיפות של ההצעה נובעת מהדחיפות של משבר המים. מדובר בהצעה שאמורה לחייב את רשות המים להתקין בכל מוסדות הציבור ובכל מבני הציבור אביזרים חוסכי מים. ההצעה עלתה בוועדת השרים ולא עברה, אבל השר גלעד ארדן יגיש ערר. יש לי יסוד סביר להניח שייתכן שנצליח להגיע לתיאום עם רשות המים, ואז זה גם יהיה בתמיכת הממשלה.
זאב אלקין
יש לי הצעה. הזכרת את העניין של היום המיוחד לאיכות הסביבה. הנוהג בכנסת הקודמת היה, לפי מיטב זכרוני, בימים מיוחדים מביאים חוקים שהם בהסכמת הממשלה.
יוחנן פלסנר
נגיע להסכמות לגבי החוק הזה.
זאב אלקין
נכון לעכשיו עמדת הממשלה היא להתנגד, גם קיבלנו את זה רשמית ממזכירות הכנסת, שקיבלה את זה ממזכירות הממשלה. אני מציע לך, אם תשתנה עמדת הממשלה אז תבקש את הפטור. אם עמדת הממשלה להתנגד וזה ממילא לא יוכל לעבור - - -
זבולון אורלב
אפשר להבטיח לו גם שהוועדה תתמוך בזה - - -
זאב אלקין
אם הערר יתקבל והממשלה תשנה את עמדתה - - -
זבולון אורלב
אם הוועדה תאשר לך, אומר לך היושב-ראש - - -
זאב אלקין
אני מציע לך לא להביא את זה להצבעה עכשיו.
יוחנן פלסנר
אם היא תעבור את ועדת השרים אתה אומר שתאשרו.
זאב אלקין
אם הערר יתקבל והממשלה תשנה את עמדתה ותודיע לנו שהיא תומכת בהצעת החוק, אז כמובן שוועדת הכנסת - - -
ארבל אסטרחן
לא צריך פטור אם יש הסכמת הממשלה.
יוחנן פלסנר
בסדר. כשאתה מדבר בהיגיון אני מקבל את דבריך.
זאב אלקין
בסדר, אני שמח מאוד.

6. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון
זאב אלקין
הסעיף הבא הוא קביעת ועדות משותפות. לרוב הוועדות האלה אנחנו רק מאשרים מה שקיבלנו מהוועדות הרלוונטיות בתיאום בין הוועדות ומה שהוועדות אישרו.

הסעיף הראשון הוא קביעת הרכב ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון. הרשימה שקיבלנו משתי הוועדות, מוועדת החוץ והביטחון ומוועדת הכספים, אני מקריא לפי הסדר, אבל החמישיה הראשונה זה חברים של ועדת החוץ והביטחון והחמישיה השניה מוועדת הכספים, בתיאום בין שני ראשי הוועדות. ביקשתי מראש מראשי הוועדות לתאם ביניהם ולהביא לכאן גרסה מתואמת. החברים הם: חברי הכנסת צחי הנגבי, רוני בר-און, משה מוץ מטלון, דני דנון, זאב אלקין, מירי רגב, דניאל בן-סימון, אמנון כהן, אורי אריאל, משה גפני. אלה עשרת הנציגים לוועדה המשותפת של תקציב הביטחון, שמורכבת מוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים, כאשר היושב-ראש המיועד הוא חבר הכנסת צחי הנגבי. אני אומר את זה מפורשות, כי זה דורש הבהרה מפורשת לדעתה של ארבל.
ארבל אסטרחן
צריך להגיד שהוא יו"ר בכל הוועדות.
אחמד טיבי
אני מבקש לצרף את חבר הכנסת טלב אלסאנע כנציג רע"ם-תע"ל לוועדה המשותפת.
זאב אלקין
לצערי, אני רק שליח של הוועדות הרלוונטיות. אני מביא את הבקשה של שתי הוועדות האלה לאישור. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד – 1

נמנעים – 1

הרכב הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון אושר.
זאב אלקין
נגד – אחד, נמנעים – אחד. ההצעה הזאת אושרה, תודה.
אחמד טיבי
הוועדה הומוגנית מדי.

7. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום
זאב אלקין
הוועדה המשותפת השניה שאנחנו צריכים להקים היא ועדה משותפת של חוץ וביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום. הנציגים של שתי הוועדות הם – שוב, אני מתחיל מוועדת החוץ והביטחון - - -
שלמה מולה
אתה יכול לתת לנו את החלוקה, מי מגיע מוועדת החוקה ומי מוועדת החוץ והביטחון?
זאב אלקין
אמרתי שאני קודם מקריא את שמות החברים מוועדת החוץ והביטחון ואחר כך מוועדת החוקה. חברי הוועדה המשותפת הם: חברי הכנסת צחי הנגבי, אבי דיכטר, איתן כבל, כרמל שאמה, משה מוץ מטלון, אורי אורבך, מיכאל בן-ארי, ציפי חוטובלי, אברהם מיכאלי, אורי מקלב.
אחמד טיבי
אני מבקש שוב לצרף את חבר הכנסת טלב אלסאנע גם לוועדה הזאת.
זאב אלקין
ושוב, אני יכול רק לציין - - -
יוחנן פלסנר
לפנים משורת הדין הוא לא יכול להיענות לבקשתך.
מנחם אליעזר מוזס
מי היושב-ראש של הוועדה הזאת?
זאב אלקין
היושב-ראש הוא צחי הנגבי. אני מביא את ההצעה, כפי שהוגשה על-ידי ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, לאישור. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 2

נמנעים – אין

ההצעה אושרה.
זאב אלקין
שניים נגד, ההצעה אושרה ברוב קולות.
אחמד טיבי
הצבעתי נגד בשל העובדה שאין בוועדה רב-תרבותיות.
זאב אלקין
ברור. זה גם נרשם בפרוטוקול ויישלח לחבר הכנסת טלב אלסאנע.

8. קביעת הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכספים לעניין איתור והשבת נכסי שואה
זאב אלקין
אני מתקדם וברשותכם אשנה את הסדר. סעיף ט' לא דורש התערבות שלנו, הוא בא בעקבות ועדות אחרות. הסעיף הוא קביעת הרכב הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק והמשפט ולוועדת הכספים לעניין איתור והשבת נכסי שואה.

רשימה הועברה אלי על-ידי שתי הוועדות ואני מקריא לפי הסדר, קודם חברי ועדת החוקה. כתוב בחוק שהוועדה הזאת היא בראשות יושב-ראש ועדת החוקה, אז ברור מי היושב-ראש. חבר הכנסת דוד רותם הוא יושב-ראש ועדת החוקה וגם היושב-ראש המיועד של הוועדה המשותפת. אני מקריא את הרשימה, ומתחיל מחמשת חברי הכנסת מוועדת חוקה ואחר כך חמישה חברי ועדת הכספים. חברי הכנסת דוד רותם, רוני בר-און, ציפי חוטובלי, יריב לוין, אורי מקלב, שי חרמש, אורי אורבך, פניה קירשנבאום, יצחק וקנין, שלי יחימוביץ.
אחמד טיבי
אני מבקש לצרף את חבר הכנסת טלב אלסאנע גם לוועדה הזאת. הוא חבר ועדת החוקה, אדוני. לא יעלה על הדעת שבשלוש ועדות משותפות יהיה הרכב הומוגני, נטול רב-תרבותיות, ואתם דוחים את הבקשה שלי לצרף את חבר הכנסת אלסאנע פעם אחר פעם. האם יש משהו אישי נגד טלב אלסאנע?
זאב אלקין
חס וחלילה. להיפך, אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שלפי מידע ידיעתי חבר הכנסת דוד רותם, יושב-ראש ועדת החוקה, כל כך מכבד את אלסאנע שיש לו סיבה מיוחדת אפילו להתנגד בנושא אחר, הידוע לכבודו, כדי לשמור על כבודו של חבר הכנסת טלב אלסאנע. אני לא מעלה על דעתי שיושב-ראש ועדת החוקה - - -
אברהם מיכאלי
· - - שהוא לא מחבב את אחמד טיבי.
זאב אלקין
חס וחלילה, אבל יושב-ראש ועדת החוקה דואג באופן מיוחד לחבר הכנסת טלב אלסאנע. לכן, אין פה חשש, לא נחשוד בכשרים.


אני מביא את ההצעה הזאת להצבעה. מי בעד ההצעה כפי שהקראתי? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – 1

נמנעים – 1

ההצעה אושרה.
זאב אלקין
תודה. יש מתנגד אחד ונמנע אחד, ההצעה אושרה.
אחמד טיבי
דרך אגב, חבר הכנסת טלב אלסאנע היה חבר ועדת החוץ והביטחון בתחילת הקדנציה הקודמת.

9. קביעת הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט שתדון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון) (עריכת משאל עם), התשס"ח-2008 (כ/238)
זאב אלקין
הסעיף האחרון על סדר היום הוא קביעת הרכב ועדת משותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט, שתדון בהחלת דין רציפות על הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט. אתם זוכרים שהחלטנו בדיון בוועדת הכנסת להקים את הוועדה במתכונת הקודמת. תוקם ועדה משותפת וקבענו את המספרים, חמישה חברים מכל אחת מהוועדות בראשות יושב-ראש ועדת הכנסת.

ועדת החוקה העבירה לנו את השמות, אני אביא לכם את ההצעה של ועדת הכנסת ואציע את זה להצבעה או לדיון, אם מישהו ירצה להתבטא. כאמור, גם זה בתיאום עם שני ראשי הוועדות. ועדת החוקה, חוק ומשפט העבירה את השמות הבאים: חברי הכנסת דוד רותם, אורי אורבך, מיכאל בן-ארי, חיים רמון, כרמל שאמה.
אחמד טיבי
שוב, בלי טלב אלסאנע. אבל הוא חבר בוועדת החוקה. גם בישיבה הקודמת ביקשתי ואמרת שההרכב צריך להיות מאוזן. מה, מיכאל בן-ארי כן וטלב אלסאנע לא?
זאב אלקין
אני הבאתי לך את ההרכב של ועדת החוקה.
יוחנן פלסנר
יש קריטריון שצריך להיות מי שנעצר לפחות פעם אחת.
אחמד טיבי
אנחנו מועמדים למעצר יותר מפעם אחת.
זאב אלקין
לפי הקריטריון הזה גם חברי הכנסת יואל חסון וסטס מיסז'ניקוב היו צריכים להיות מועמדים. עבדכם הנאמן וחבר הכנסת אילטוב רק במקרה לא נכללים ברשימה הזאת, היה לנו סיכוי מצוין להיכנס לאותה רשימה, מסיבות אחרות.

אני מביא את ההצעה של ועדת הכנסת: חברי הכנסת זאב אלקין, יריב לוין, איתן כבל, אברהם מיכאלי ונציג של סיעת קדימה. דברתי אתמול עם יושבת-ראש סיעת קדימה, היא עוד לא החליטה.
יוחנן פלסנר
רוני בר-און.
זאב אלקין
החלטתם?
שלמה מולה
טרם הוחלט.
זאב אלקין
יש שתי אפשרויות: או שתודיעו לי עכשיו מי השם או שנשים את דליה איציק, כיושבת ראש הסיעה, ואם היא תרצה להחליף נאשר החלפה.
שלמה מולה
חזרתי בי, הבנתי שזה כן רוני בר-און.
זאב אלקין
בסדר גמור, אז מביא את ההצעה: חברי הכנסת יריב לוין, זאב אלקין, איתן כבל, אברהם מיכאלי, רוני בר-און.
אילן גילאון
מה עם הסיעות הקטנות? הסיעה שלי איננה מיוצגת בשום הרכב של שום ועדה משותפת. ההומוגניות היא גם בתפיסה.
זאב אלקין
אני מזכיר לאדוני שאתם מיוצגים בוועדת הכנסת אתה מיוצג על בסיס סיעת קדימה.
אילן גילאון
אז אבוא כמשקיף.
זאב אלקין
לפי הסיכום שהגעתי עם יושבת-ראש סיעת קדימה, בהרכב הזה לקדימה יש מקום אחד והם שמים את רוני בר-און. הזכרתי את שמך כשדיברתי עם דליה, אבל אני לא יכול לכפות על סיעת קדימה - - -
אחמד טיבי
האם הזכרת את השם של טלב אלסאנע?
זאב אלקין
לא, הוא לא חבר ועדת הכנסת. אני מביא להצבעה את ההצעה הזאת, הפעם הוועדה המשותפת היא בראשותי, כיושב-ראש ועדת הכנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – 1

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
זאב אלקין
תודה רבה, ההצעה אושרה. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:40.

קוד המקור של הנתונים