ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/06/2009

ערבויות מדינה לעידוד היצוא

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכספים

03.06.2009


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים
יום רביעי, י"א בסיוון התשס"ט (3 ביוני 2009), שעה 09:00
סדר היום
ערבויות מדינה לעידוד הייצוא.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר משה גפני

אורי אריאל

חיים אורון

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
שוקי אורן

- החשב הכללי

יאיר טל


- עוזר החשב הכללי, משרד האוצר

יובל רז


- רכז תמ"ת, החשב הכללי, משרד האוצר

אריק בורנשטיין

-מרכז בכיר ערבויות מדינה, החשב הכללי

אבי חיימוב

- רפרנט מפעלים כלכליים אגף החשב הכללי

אבנר סעדון

- כלכלן, משרד ראש הממשלה

חזקיה ישראל

- מ' המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת, התאחדות התעשיינים

חגית נאמן

- יועצת משפטית, הבורסה לניירות ערך

עמי צדיק

- מרכז מחקר ומידע בכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
ייעוץ משפטי
עידו עשת
רשמה
סיגל גורדון

ערבויות מדינה לעידוד הייצוא
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים, יש לנו כמה סעיפים על סדר היום, הסעיף הראשון על סדר היום: ערבויות מדינה לעידוד הייצוא.
בפעם הקודמת כבר דנו על העניין הזה, בעצם דנו לגבי הנושא של מחנק האשראי במשק, באותו יום דובר לאשר את ערבויות המדינה. החשב הכללי, אתה ביקשת להמתין עם האישור.
שוקי אורן
לא לנושא הזה, לבנקים.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, אנחנו מתבקשים על ידי שר האוצר לאשר את ערבויות המדינה לעידוד הייצוא. אדוני החשב הכללי, אם אפשר לומר את הבקשה, אבל בקצרה, כולנו יודעים מה הולך לקרות.
שוקי אורן
אני אעשה את זה מהר. ישנה פנייה של שר האוצר לוועדת הכספים, ולנוחות, ישנה מצגת שאעבור עליה. הכלים שאנחנו מציעים בשלב הזה, הכלי המרכזי, ביטוח משנה באמצעות חברות הביטוח הפרטיות, למעשה בישראל עובדות שתי חברות לביטוח ייצוא בטווח קצר, בסס"ח – חברה ממשלתית, וכלל ביטוח אשראי. הגענו אתן להסכמה לגבי עקרונות ההפעלה של התוכנית הזאת.

בנוסף לזה, אנחנו רוצים לקבל את אישור הוועדה לערבות מדינה שתואמה עם המערכת הבנקאית לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות, ערבות, כדי שהבנקים יוכלו להעמיד ערבויות ביצוע, ערבויות מכרזים וערבויות מקדמה.

בנוסף לזה, אנחנו גם מעוניינים לשנות את תנאי הערבות שהמדינה מעמידה ל"אשרא", שזאת חברת הביטוח הממשלתית שמבטחת סיכוני סחר חוץ לטווח ארוך, בעיקר סיכון פוליטי. אנחנו רוצים לשנות את תנאי הערבות באופן שהחברה תוכל לפעול בשיתופי פעולה. אכנס טיפה לפרטים. הביטוח לטווח קצר בארץ מאז ההפרטה החלקית של בסס"ח, זה בעיקר במגזר הפרטי. המגזר הפרטי הוא זה שמבטח, כמו שנהוג בעולם, סיכונים בעסקאות עד שנה. היקף הביטוח הוא כ-15 מיליארד דולר, זה היקף המסגרות האלה. בעת האחרונה יש הקטנה של מסגרות ביטוח ליצואנים, זה נובע מתפיסת הסיכון שהשתנתה בעולם, זה גם נובע ממבוטחי משנה. חברות הביטוח בדרך כלל מבטחות עם מבטחי משנה לפחות 70% מהביטוחים, מבטחי משנה - מדובר בגופים בינלאומיים. זה ייצר חסם לביצוע עסקאות של יצואנים לחו"ל.

מה שאנחנו עושים, אנחנו, המדינה, תהפוך להיות מבטח משנה באמצעות חברות האשראי, נתווסף למבוטחי המשנה הקיימים. אנחנו ניקח את הסיכון השולי אל מול לקוחות. רק כדי להבהיר, אנחנו לוקחים כאן סיכון, שהלקוחות בחו"ל לא יפרעו את האשראי. דהיינו, סופקה סחורה לחוץ לארץ והלקוח בחו"ל, מסיבות כלשהן לא שילם את מה שהיה צריך לשלם כנגד אשראי ספקים של עד שנה, את זה אנחנו מבטחים. בדרך הזאת נאפשר ליצואנים להגדיל מסגרות עד 50% מול לקוחות שאתם הם עובדים, כאשר כנגד זה הם ישלמו כמובן פרמיה. הפרמיה תהיה גם פונקציה של סיכון המדינות. כלומר, לוקחים סיכון כפול של הלקוח בחו"ל, אבל גם של המדינה מכיוון שישנן מדינות שסיכון האשראי שלהן גבוה יותר. הפעילות של המדינה תהיה מול המבטחים ולא מול היצואנים. כלומר, החזית תהיה יצואן בחברות הביטוח. מהבחינה הזאת, אנחנו לא מעורבים בעסקאות ואנחנו עושים את מה שנהוג, קוראים לזה follow the fortune. כלומר, מי שלוקח את עיקר הסיכון זה המבטחים ולכן הם אלה שמקבלים את ההחלטות, אנחנו לא שותפים בקבלת ההחלטות.

ההיקף שאתו אנחנו הולכים הוא 4 מיליארד, והתוקף של התוכנית, עד סוף 2010. זאת תוכנית שבאה להתערב אך ורק בתקופת המשבר כיוון שהכול נתון לשינויים בחיים, כך אנחנו רואים את זה כרגע.

כמו שאמרתי, הנושא כבר מסוכם עם חברות הביטוח הפרטיות.
עמי צדיק
כמה חברות ביטוח כאלה יש היום?
שוקי אורן
שתיים בישראל.
עמי צדיק
הן מנסות להביא יותר תחרות בתחום?
שוקי אורן
התחום הוא פתוח, הוא פתוח על ידי המפקח על הביטוח בישראל, בעבר הוא נשלט אך ורק על ידי בסס"ח שהיתה חברה ממשלתית, בסס"ח הופרטה וכלל ביטוח אשראי נכנסה. אלה שתי החברות העיקריות. הן גם עובדות עם חברות בינלאומיות, בסס"ח עובדת עם הרמס הגרמנית, וכלל ביטוח אשראי עובדים עם החברה הצרפתית.
עמי צדיק
מעט תחרות יש בתחום, כנראה שהפרמיה גבוהה מדי.
שוקי אורן
התחום הזה, התחום של ביטוח אשראי, גם בעולם אין הרבה מאוד מבטחים. בדרך כלל, ברוב הארצות בעולם, הביטוח ארוך הטווח הוא של הממשלה ואז יש גופים – גם הרמס הגרמנית למשל היתה סוכנות של הממשלה שהופרטה והיום היא מטפלת גם בביטוח הארוך כסוכנות של הממשלה וגם כגוף פרטי בביטוח הקצר.
חיים אורון
על פי האינפורמציה שאני יודע, הבעיה היא לא הפרמיה, הבעיה היא ההיקפים, המסגרות. המגבלה הגדולה היא על המסגרות. ברגע שהשאלה תיפתר, יכול להיות שתתעורר שאלת הפרמיה, אבל למיטב ידיעתי, הבעיה היא המסגרות. או שמחפשים את הביטוח הזה ולא נותנים להם מסגרות מספיק טובות.
שוקי אורן
זאת בדיוק הבעיה. אנחנו גם בדקנו תוכניות אחרות שיש בעולם, אני חושב שאני יכול להגיד ברמה גבוהה של ביטחון, שהתוכנית שאנחנו מציגים כאן היא טובה יותר מרוב התוכניות שראינו במקומות אחרים בעולם מבחינת מה שזה נותן ליצואנים, מבחינת הפשטנות שלה ויכולת התפעול המהירה מאוד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני החשב הכללי. אני מבקש לשאול את היועץ המשפטי, האם יש בעיה מבחינת החוק של מגבלת הערבויות, אנחנו עומדים בעניין הזה?
עידו עשת
לפי הנתונים כן, בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי משרד האוצר, אנחנו עומדים במגבלה.
חיים אורון
אני רוצה לשאול את זה מהכיוון ההפוך, לפי הנתונים שנמסרו כאן, אנחנו מגיעים למגבלה.
היו"ר משה גפני
לא. זה מה ששאלתי את היועץ המשפטי, לא מהכיוון ההפוך.
חיים אורון
אנחנו קרובים ל-10%. הבעיה שלי עם המגבלה. זה לא ויכוח שמתחיל עכשיו. אם אתה זוכר, אדוני היושב ראש, אתמול עלה הנושא הזה מכיוון אחר, אני לא רוצה להעלות אותו עכשיו מחדש, גם יצא לי להחליף על זה כמה מילים קודם עם שוקי אורן, בנושא של אשראי לייצוא החקלאי. איפה הוא תקוע? אמרו שהוא גם תקוע, אמרו ככה, יכול להיות שזה לא נכון. לדעתי, הוא ייתקע בקטע של הערבויות. ערבויות יהיו אחד המכשירים העיקריים, ועל זה לכאורה הוויכוח - גם בדיון שהיה בנושא הזה, אמרו, זאת הכרעה שצריך להגיד, איזה גודל של סיכון לוקחים. השימוש בערבות היא הכרעה, איך לקרוא לה, פוליטית, עקרונית, עד איזה רמת סיכון לוקחים בשביל לצאת מכמה משברים שקיימים. זה שאנחנו מתקרבים לסף – אני מציע שהוועדה תאותת, לא יהיה לכם כאן קושי בנושא של ערבויות, תשתמשו בהן, באופן מושכל, לא מטורף, אבל לא תהיה בעיה בנושא ערבויות. החוק הזה של 10% עלה בזמנו - - -
שלי יחימוביץ
לאיזה סכום זה מביא אותנו?
חיים אורון
5 מיליארד.
היו"ר משה גפני
הנושא הזה של הערבויות, הנושא שדיבר עליו חבר הכנסת אורון, אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, דיברנו על כך גם טלפונית, אנחנו מעוניינים בהצעת הפעילות של המשק, הערבויות. להפך, היו לנו טענות, למה זה מגיע מאוחר, זה היה צריך להגיע עוד קודם. אנחנו לא נהיה מכשול, ברגע שמגיע לכאן הנושא הזה, אני מייד הבאתי אותו לדיון, אני מקווה שהוא גם יאושר עכשיו. אני מבקש לדעת גם בנושא הערבויות לבנקים – זה דבר חשוב – בדיון עם בנק ישראל לגבי הנושא של ניסוח, כדי לא לחזור פעמיים על אותו דיון, אנחנו מבקשים גם את זה.


שאלה אחרונה, אתמול התקיים דיון בנושא משרד החקלאות, הבאתי פניות שקיבלתי מחקלאים בערבה – אבל לא רק – שהם אינם זכאים לקבל ערבויות מכיוון שהם ברשות, הקרקע לא שלהם ובעצם הכול נעשה שם באופן כזה שאין להם מה לשעבד לבנקים. אמר שר החקלאות ומנכ"ל משרד החקלאות, הם מקווים שבתוך מספר שבועות הבעיה הזאת תיפתר. זאת גם בעיה מכיוון שהחקלאים שם יכולים לקרוס, אם אפשר לקבל תשובות בקצרה.
שוקי אורן
לגבי המגבלה - - -
חיים אורון
זה עומד לקראת פתרון, כי מפריטים את כל האדמות.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת חיים אורון, אני רוצה לדון על בקשה שאתה ביקשת בהצעה לסדר היום, אני רוצה לאשר את זה.
שוקי אורן
בימים הקרובים משתחרר לנו סכום גדול מאוד, חבר הכנסת אורון, בטווח הקצר זה יכול להרגיע אותך, כנראה תוך שבוע ישוחרר סכום של למעלה מ-4 מיליארד שקלים, 4.5 מיליארד שקלים לתוך יתרת הערבויות. זה יותיר לנו יתרה חדשה שניתן להשתמש בה.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת ישוחרר?
שוקי אורן
ישנה הלוואה גדולה מאוד שלמעשה היא מתבטלת כערבות. יחד עם זאת, הרי שר האוצר הצהיר על כך, שבערבויות לבנקים תהיה הגדלה מ-6 מיליארד שאושרו בזמנו ל-12 מיליארד. אני לא יודע אם נגיע לכך כי עוד לא יצא שקל אחד.
שי חרמש
אבל שוקי, חלק מהבעיה היא גובה הערבות, 70% ערבות והבנקים לא נותנים גרוש.
שוקי אורן
אם רוצים לערוך עכשיו דיון שהיה כבר, אני מוכן לזה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מסכים, חבר הכנסת חרמש.
שוקי אורן
מה שאני אומר, על פי החוק, הממשלה, בהחלטת ממשלה, בהוראת שעה, יכולה להגדיל את הערבויות ל-25% ל-18 חודש. הערבויות, ה-4 מיליארד שאושרו כאן, ערבויות לטווח קצר. כך שהיה ונזדקק לפתרונות - - -
היו"ר משה גפני
אדוני החשב הכללי, אנחנו עומדים לרשותך בעניין הזה, אנחנו מעוניינים בזה, בניגוד להצעות אחרות של האוצר שמתנהלים פה ויכוחים קשה, אבל בעניין הזה יש פה קונסנזוס.
שוקי אורן
לגבי החקלאים, אנחנו אמורים לשבת עם משרד החקלאות, התבקשה ישיבה כזאת רק עכשיו, אנחנו נשב עם משרד החקלאות וננסה להבין מה הבעיות הייחודיות ואם אנחנו יכולים לתת להן פתרונות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מבקשים שיימצא גם להם פתרון, החקלאות ספגה מכות קשות בשנים האחרונות ולא יכול להיות שהם יהיו מחוץ לעניין.
שוקי אורן
יש עקרונות של הסדרים, אם לא תהיה חלוקת סיכונים, לא יהיו הסדרים שהממשלה תהיה מעורבת בהם. לכן זה מתחייב, שתהיה חלוקת סיכונים גם של הסקטור הפיננסי וגם של מי שמקבל את האשראי. אם אפשר למצוא כאלה מודלים, זה יכול לעבוד.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אתה מודע לזה עכשיו שיש בעיה כזאת וזה יכול לגרום לנזק עצום.
שי חרמש
הנפחים של הערבויות הם מרשימים וגדולים, מתקבלת תמיכה לכל דבר ומצב כרגע, השאלה היא פשוטה, בדיון שהתקיים לפני שבוע התברר, שיש ערבויות רק שאף אחד לא מקבל כסף. טענת הבנקים שישבו כאן באותו דיון, שב-70% ערבות הבנקים לא מוכנים לקחת סיכונים עסקיים. השאלה היא, האם בתוך כל המערך הזה שנוסע פה קדימה יש לכם גם איזה שהיא החלטה להרים את רמת הערבויות שלכם בתוך הערבויות האלה, שגם הכסף יוקצה, לא רק ערבויות, מערבויות לבד לא קונים במכולת.
שלי יחימוביץ
ה-4 מיליארד שהשתחררו זה של גורם אחד? סתם מתוך סקרנות.
שוקי אורן
כן.
חיים אורון
כן, אני מתאר לי שזה של חברת החשמל.
שוקי אורן
ניתנה הלוואה שהיא עדיין קיימת, רק שההלוואה היא הלוואה מכספי המדינה ולכן המבנה המשפטי לא מחייב את הערבות.


לגבי מה שמוצע כאן היום, זה מסוכם עם חברות הביטוח וזה יעבוד, אני אומר את זה באחריות. לגבי מה שאתה העלתה, אם אתם רוצים לפתוח את הדיון מחדש, אני אשמח לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא מאפשר את זה.
שוקי אורן
מדובר על 70% לקרנות לעסקים בינוניים. הקרנות לעסקים בינוניים עובדות. יש נושא של תיאום ציפיות, אמרתי כל הזמן, אם מישהו חושב שזה בא להחליף את המערכת הבנקאית וכל האשראי החדש במשק יועמד באמצעות הקרנות האלה, הוא טועה, זה לא יקרה. אחוזי האישור של ההלוואות הולך וגדל. יש גם עקומת לימוד, היום מעל 50% מהבקשות מאושרות.
שי חרמש
הם הראו נתונים אחרים לגמרי.
שוקי אורן
אני אומר את זה עובדתית, אני מנהל מעקב שבועי, יש שלושה בנקים שמבצעים את זה, אני מקבל את זה אליי באופן שבועי, אני יודע בדיוק כמה אושר, כמה נדחה, מה הסכומים. אני אומר לך עובדתית, היום למעלה מ-50% מהבקשות השוטפות שמוגשות בוועדות האשראי מאושרות.
שי חרמש
זה עדיין הבנקים הקטנים, אוצר החייל והשני?
שוקי אורן
לא, יש שלושה בנקים בעסקים הבינוניים, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק אוצר החייל ובנק הפועלים. מבחינתי זה לא סוד להגיד, שבנק הפועלים הוא גם בנק גדול ויש לו הרבה לקוחות, הוא התחיל לאט מאוד, היום הוא עובד יותר מהר, הוא הגיע למצב, שרוב ההלוואות היום הועמדו בבנק הפועלים ואני מצפה, שקצב האישורים יהיה הרבה יותר גדול. יש שני בנקים שעובדים מאוד חזק, אחד שעובד פחות חזק, אנחנו נפגשים כל הזמן כדי לראות איפה דברים תקועים. אני חושב שיש כאן התקדמות מאוד יפה, זה רחוק מהציפיות של חלק מהאנשים, בזה אני מודה.


אני הצגתי רק את הנושא של הדוחות משנה, כמו שאמרתי, יש גם ערבויות שאנחנו מעמידים למערכת הבנקים, שאלה בניגוד לעסקים שאמורים להיות מאושרים על ידי ועדות וכדומה, כאן מדובר בערבויות לעסקאות ספציפיות, דהיינו, חברה ישראלית רוצה לגשת למכרז בחו"ל ולספק מוצרים, לצורך זה היא צריכה להעמיד ערבות מכרז, לאחר מכן, ברגע שהיא זוכה ערבות המכרז הופכת לערבות ביצוע - - -
היו"ר משה גפני
זה הסעיף השני בבקשה שלכם.
שוקי אורן
כן. כאן אנחנו נתקלנו גם בחברות, בעיקר בתחום האלקטרוניקה וכדומה, שהן נתקלו בבעיות כי הבנקים דרשו לקבל יותר ביטחונות – בעבר הבנקים דרשו פחות ביטחונות על הקווים האלה, הם נחשבו יחסית לבטוחים יותר, כי יש לך כבר עסקה ואז אתה צריך להעמיד את הערבות, או אפילו ערבות מקדמה - אתה מקבל מהלקוח מקדמה אבל הבנק רוצה את זה כבטוחה, אתה לא יכול להשתמש במקדמה הזאת כדי לייצר את המוצר שאתה רוצה לייצר.


לכן אנחנו מבקשים כאן לתת לבנקים, לכל הבנקים, נבנה את זה באופן כזה, כל בנק שיש לו את הלקוח שאתו הוא רוצה לבצע את העסקה, יוכל לקבל אותה מאתנו. הוא לא יצטרך אישור מאתנו אלא זה בנוי על פי קריטריונים. ערבות המדינה תהיה בסדר גודל של 70%. חלוקת הסיכונים תהיה בעדיפות לבנק. כלומר, במקרה שיש כשל או שהלקוח פושט את הרגל, הבנק יקבל עדיפות. אבל אותו עיקרון – אני מזכיר ואומר אותו כל הזמן - שעדיין נשמרת חלוקת סיכונים כדי למנוע מצבים שמעמידים אשראי לא הגיוני ונעשות עסקאות לא הגיוניות.
שלי יחימוביץ
יש לכם על זה פיקוח?
שוקי אורן
לא. קודם כל, יש לנו פיקוח על כל דבר, אבל לא פיקוח בשלב האישורים. שלב האישורים יהיה במערכת הבנקאית. כלומר, אם הבנק רוצה את ערבות המדינה לערבות שהוא מעמיד לטובת עסקה, הוא יקבל אותה באופן אוטומטי. יש דרישות מסוימות שלנו מהבנקים, ואז בשלבי המימוש, אנחנו תמיד עושים בדיקה או שאנחנו עושים בדיקות מקדמיות, הבנקים מדווחים לנו לגבי עסקות שהם מעמידים וכדומה.
שלי יחימוביץ
למה אתם כל כך משחררים את החבל?
שוקי אורן
יש מספר עקרונות שאני מאמין אם אנחנו רוצים לעבוד מהר, אנחנו חייבים לשחרר חבלים באותם מקומות שאנחנו משוכנעים שזה לא יכול לפגוע באינטרסים של המדינה וזה יכול להיות לטובת היצואנים. במקרה הזה, מכיוון שישנה חלוקה בסיכונים ותמיד מדובר בעסקאות, כלומר, זה לא יכול למשל לשמש את הבנק כביטחון לאשראי ישן שהוא העמיד.
שלי יחימוביץ
לא, אבל כבר היו דברים מעולם, שבנקים נתנו הלוואות לא סבירות שלא כנגד בטוחות.
שוקי אורן
אז הדבר שאני אומר, הבנק יכול להשתמש בערבות המדינה רק לצורך ספציפי של הוצאת ערבות לחו"ל לצורך מכרז פר עסקה ספציפית. לכן, לא יכול להיות כאן המצב, שהוא השתמש בזה לכאורה לרעה לצורך חוב ישן שהוא לא הצליח לגבות אותו וכדומה. עצם העובדה שאנחנו לא נותנים ערבות של 100%, כי אם אני נותן ערבות של 100%, אני חייב לבדוק למה אני נותן - - -
חיים אורון
המצב ההפוך קיים, שאתה בא לבנק ואומר, תן לי ערבות למימון עסקה בחוץ לארץ, הוא בסדר, אבל קודם כל תסגור לי את החוב. זאת אחת הבעיות. אתה אומר, הוא לא יכול להשתמש בכסף הזה לדבר אחר, אבל הפוך הבנק יכול לבוא ולהגיד, וזה אחד הכשלים, שוב, הלקוחות החזקים כאילו לא צריכים את זה, הבינוניים מסתדרים, איפה הבעיה, עם החלשים. החלש אומר, יש לי עסקת ייצוא, אבל אומרים לו, יש לך פה חוב של 5 מיליון, תן לי את החוב הזה – שהוא לא שייך בכלל לעניין – ואז אני אתן לך. הוא לא יכול ללכת לבנק אחר כי בבנק אחר אין לו שום ערבות ואין לו עסקים, העסק הזה תקוע. אני מכיר את זה מכמה נושאים, לא בעניין עצמו. מה שאתם עושים זה בסדר גמור, הבעיה היא, איך ליצור יותר מרחב במצבים כמו אלה למשל, שמפעל יכול לעשות עסקה של 5 מיליון שקל – אני מדבר על דברים קונקרטיים – הוא יכול לבצע אותה, הוא תקוע בביטחונות האלה בגלל חוב אחר שאין לו אפשרות לממש.
שוקי אורן
מה שאתה אומר, זו בדיוק הסיבה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. הרי באו אלינו היצואנים ואמרו לנו, שבגלל מחנק האשראי, לצורך העניין, על עסקאות שלפני כן הם היו צריכים לתת פחות ביטחונות, הבנק דורש מהם ביטחון לעסקה הזאת.
חיים אורון
אני מדבר על חוב שהוא לא בעסקה.
שי חרמש
בהזדמנות חגיגית זו הוא כבר בא חשבון גם על דברים אחרים.
שוקי אורן
תמיד יש בזה סיכונים מסוימים ויש גם את המקרים שיגידו, יכול להיות שהבנקים ייקחו את הערבויות לכאלה שלא צריכים את הערבויות, תיאורטית זה גם יכול להיות.
היו"ר משה גפני
ההערה היא הערה נכונה, אתם גם לא יכולים לתת עליה עכשיו תשובה, מה שאתם עושים הוא נכון וזה מה שצריך לעשות. צריך לחשוב על הפתרון.
שלי יחימוביץ
יש סכום מינימאלי לערבות?
שוקי אורן
בעסקאות מהסוג הזה לא קבענו סכום מינימאלי, אנחנו נקבע סכום מקסימאלי של 15 מיליון דולר.
שלי יחימוביץ
הערבות יכולה להתקיים גם על עסקה בהיקף מצומצם?
היו"ר משה גפני
למה לא?
שוקי אורן
כן, אבל צריך לקחת בחשבון, אם אנחנו מסתכלים על הייצוא, ערבויות מהסוג שזה ערבויות ביצוע, ערבויות מקדמה, הן בדרך כלל בעסקות לטווח ארוך יותר והן גם בדרך כלל בעסקאות גדולות יותר.
שלי יחימוביץ
אבל אין מניעה על עסקאות קטנות.
שוקי אורן
לא, אין מניעה, אבל בדרך כלל העסקאות הקטנות ייפלו בסעיף הראשון שרצינו לאשר, שאז יש את הביטוח טווח קצר והבנקים מוכנים לתת את המימון כנגד הביטוח.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להגיד מילה לגבי הסעיף השלישי של שינוי תנאי ערבות המדינה?
שוקי אורן
כן, הסעיף השלישי, כפי שאמרתי, "אשרא", שהיא חברת הביטוח הממשלתית והיא עסקה עד עכשיו אך ורק בעסקאות של טווח ארוך, אנחנו פשוט אסרנו עליה כדי שהיא לא תתחרה עם השוק הפרטי. אנחנו רוצים לאפשר להם גם לעסקאות משולבות יחד עם המגזר הפרטי, שבעצם המגזר הפרטי ייקח את הטווח הקצר והם ייקחו את הטווח הארוך של העסקאות האלה, שהם יוכלו לבטח סיכון פוליטי של עסקאות קצרות. כלומר, אם המבטחים הפרטיים היום עומדים מול מדינות מסוימות, שהגיעו לסוף המכסה מבחינת סיכון פוליטי, ויש היום מדינות מסוכנות, "אשרא" תוכל לתת להם את המטריה למדינות האלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מבקש להצביע על בקשת שר האוצר על מתן ערבויות מדינה לעידוד הייצוא. הבקשה כוללת שלושה סעיפים, אני אומר את זה בכוונה מכיוון שבחוק כל האופנים מופיעים בנפרד:

1. סיוע בביטוח עסקאות ייצוא לטווח קצר באמצעות העמדת ביטוח משנה לחברות ביטוח האשראי.

2. מתן ערבות מדינה לצורך העמדת ערבויות ביצוע וערבויות מקדמה לעסקאות ייצוא באמצעות המערכת הבנקאית.
3. שינוי תנאי ערבות המדינה לחברת אשרא.
מי בעד בקשת שר האוצר ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה פה אחד.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. אנחנו מודים למשרד האוצר ואנחנו מבקשים מהחשב הכללי להביא כמה שיותר מהר את הערבויות לבנקים.
שוקי אורן
בקרוב אנחנו נביא עוד הגדלה ל"אשרא".
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

הישיבה הסתיימה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים