ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/06/2009

החלת דין רציפות

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

02/06/2009

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י' בסיון, התשס"ט (2 ביוני 2009), שעה 11:15
סדר היום
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36) (שקיפות והרחבת חובת הדיווח על השכר בשירות הציבורי), התשס"ח-2008, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים אורון

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי חימוביץ
מוזמנים
ייעוץ משפטי: עו"ד עידו עשת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36) (שקיפות והרחבת חובת הדיווח על השכר בשירות הציבורי), התשס"ח-2008, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ
היו"ר משה גפני
הנושא הבא: הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 36) (שקיפות והרחבת חובת הדיווח על השכר בשירות הציבורי), התשס"ח-2008, הצעת חוק פרטית של חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שמבקשת להחיל עליה דין רציפות.


על פי בקשת חברת הכנסת יחימוביץ, ביקשנו את עמדת הממשלה לגבי החלת דין רציפות. התקבלה תשובה שהממשלה מסכימה להחיל דין רציפות בכפוף לתיאום המשך הליכי החקיקה עם משרדי המשפטים והאוצר.


לכן אני מבקש להביא את הנושא הזה להצבעה. הוועדה מבקשת להחיל על זה דין רציפות ובעזרת השם נביא את זה למליאה.

הצבעה

מי בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין
היו"ר משה גפני
הוועדה החליטה לאשר החלת דין רציפות. נביא את זה למליאה ובהצלחה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:25

קוד המקור של הנתונים