ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/06/2009

שונות., קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי אמון בממשלה., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בכל הקריאות

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכנסת

1.6.09


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 9

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ט' סיוון התשס"ט (1 ביוני 2009), שעה 09:30
סדר היום
1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות

הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009 – בכל הקריאות3. שונות
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

זבולון אורלב

דני דנון

נסים זאב

יריב לוין

מנחם אליעזר מוזס

שלמה מולה

אברהם מיכאלי

אלכס מילר

ציון פיניאן
מוזמנים
איל ינון, מזכיר הכנסת

ירדנה מלר-הורביץ, סגנית מזכיר הכנסת
נאזם בדר, סגן מזכיר הכנסת

אילן לוין, הממונה על השכר, משרד האוצר

עו"ד קובי אמסלם, היועץ המשפטי, משרד האוצר

ארז אנצווייג, סגן היועץ המשפטי, משרד האוצר
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון בממשלה
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר היום הוא קביעת מסגרת הדיון להצעות להביע אי-אמון. יש לנו השבוע שלוש הצעות אי-אמון בממשלה.


אני מציע, לאור העובדה שמדובר בשלוש הצעות אי-אמון, ויש גם לא מעט חקיקה היום, שמסגרת הזמן תהיה 3 דקות לכל סיעה.
שלמה מולה
למה לא 5?
היו"ר זאב אלקין
אני מציע 3, אדוני רשאי להציע 5. זה תלוי בסעיף השני על סדר היום, אבל בהנחה שניתן פטור מחובת הנחה, יש דיון בקריאה ראשונה בהצעת חוק ממשלתית, שאני מניח שיהיו שם לא מעט דוברים וכו'. לכן אני מציע 3 דקות, וגם בהתחשב בזה שבשונה משבוע שעבר, יש שלוש הצעות אי-אמון ולא שתיים. אתם זוכרים ששתי הצעות אי-אמון בשבוע שבעבר לקח שעתיים, בניגוד למצופה, אז תעשו בעצמכם חשבון, אם זה יהיה 5 דקות על שלוש הצעות אי-אמון, לאן נגיע בתום כל תהליכי החקיקה.
שלמה מולה
אני חושב שצריך לעשות 5 דקות. זה נושא חשוב. מעבר להיותנו סיעה גדולה, מסגרת 3 דקות לא מאפשר נימוק אמיתי של הצעת האי-אמון.
היו"ר זאב אלקין
לא, מי שמנמק את הצעת האי-אמון מקבל מסגרת זמן אחרת לגמרי, לא קשורה לדיון הזה.
שלמה מולה
יקבל 10 דקות, אבל כל הדוברים האחרים יצטרכו להוסיף לנימוק של הדובר הראשי. לכן אני מציע את מסגרת ה-5 דקות. אגב, כך גם היה נהוג לרוב.
היו"ר זאב אלקין
לא יודע מה זה "רוב", אבל נמצא כאן מזכיר הכנסת, והוא זוכר היטב, וכולנו זוכרים, שבכנסת הקודמת היה גם 3 דקות, היה גם 5 דקות, הכול בהתאם לנסיבות. חשוב לי מאוד שאנשי האופוזיציה גם יהיו נוכחים עד סוף הדיון, כולל בדיונים בהצעות חוק הממשלתיות.


לכן אני אומר שאני חושב שאם אנו רוצים שתהיה נוכחות רצינית בדיון בהצעות חוק ממשלתיות, הפעם נכון לתת 3 דקות, אבל כמובן, אדוני רשאי להצביע אחרת.


אני מעמיד להצבעה את ההצעה להקציב מסגרת דיון של 3 דקות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד- 1

נמנעים – אין

ההצעה להקציב מסגרת דיון של 3 דקות נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
ההצעה הזאת אושרה.

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות

הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009 – בכל הקריאות
היו"ר זאב אלקין
אנו עוברים לסעיף השני על סדר היום, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לתשלום

חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009 – בקשה לפטור בכל הקריאות. נמצאים כאן חברים ממשרד האוצר. מי ינמק בשם משרד האוצר את בקשת הפטור?
אילן לוין
כחלק מעסקת החבילה סוכם עם ההסתדרות על סיוע של המגזר הציבורי להתמודדות עם המצב הכלכלי. הסיכום שאליו הגענו הוא שכ-50 אחוז מתשלום דמי ההבראה השנה ו-50 אחוז מהתשלום בשנה הבאה יינתנו על-ידי העובדים כסיוע להתמודדות עם המשבר הכלכלי.

לאחר שהגענו להסכמה עם ההסתדרות, דיברנו עם יתר ארגוני העובדים, וחלקם נענו לקריאה, וחלקם עדיין התנו את ההשתתפות בהתניות מהתניות שונות. לכן אנו אל"ף נדרשים לחוק, היות ולא הצלחנו להגיע להסכמה בהסכם קיבוצי עם כלל הארגונים היציגים. מדוע אנו מבקשים את הפטור מחובת ההנחה והדחיפות – דמי ההבראה משולמים בשכר ביוני ב-1 ביולי. החקיקה שמלווה את חוק ההסדרים אמורה להיות במהלך יולי, ולו היינו ממתינים לחקיקה הזאת, לא היינו מספיקים במועד לעכב את התשלום ולבצע את- -
זבולון אורלב
ההסתדרות מסכימה שזה יהיה בחקיקה?
אילן לוין
כל התהליך שאנחנו עושים כאן מסוכם עם ההסתדרות. היועץ המשפטי יגיד כמה מילים בהיבט המשפטי.
קובי אמסלם
מה שמוסכם עם ההסתדרות זה שעם ההסתדרות יהיה הסכם קיבוצי, ומכיוון שצריך להרחיב אותו על יתר העובדים, למי שלא יגיע להסכם קיבוצי, אז נדרש הליך החקיקה. בכל מקרה, הצעת החוק מאפשרת לחוק לא לחול אם יש הסכם קיבוצי אחר שאושר בידי שר האוצר.
זבולון אורלב
למה אי-אפשר להסתפק בצו הרחבה?
קובי אמסלם
כי אלה מועדים שונים לצו הרחבה. לא נספיק את המועדים האלה. צו הרחבה גם צריך להיטיב ולא להרע.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מולה ביקש זכות דיבור, בבקשה.
שלמה מולה
אני חושב שזו עוד הצעת חוק שהעלנו כאן להעביר אותה בצורה מזורזת, זה חלק מתהליך האיוולת שהממשלה הזאת עושה.
זבולון אורלב
זה בהסכמה- -
שלמה מולה
מה זה חשוב? אז בוא נמנה את עופר עיני, שינהל את המדינה.
זבולון אורלב
אבל יש הסכמה בין המעסיקים.
שלמה מולה
מה זה קשור?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מולה מעדיף מציאות כששר האוצר משתלח ביושב-ראש ההסתדרות ולא מגיע אתו להבנות, אבל זו זכותו.
שלמה מולה
אז תמנו את עופר עיני, שיהיה ראש ממשלה. כל תהליך זירוז החקיקה - אם היה נושא הרבה יותר בוער, ודאי וודאי הקואליציה היתה זועקת. לכן אני חושב, אין שום דחיפות. אם אתם רוצים, תעבירו את כל התקציב כולו לדיון בכנסת, יגיע, זה חלק מסעיף בחלק מדיוני התקציב שאמור להיות. אין שום דחיפות כרגע להעביר. אני מקבל את מה שאתם אומרים, אבל זה לא יכול להיות, שאנחנו נעשה במחטף. אני לא מאמין שכל העובדים הסכימו, ויש אלפי ארגוני עובדים שמתנגדים למהלך. אני לא חושב שצריך להעביר חקיקה, כשהיא פוגעת פגיעה קשה מאוד בזכויות הקניין של העובדים, ושוב – זה סוג של מחטף שהממשלה רוצה להביא.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת זאב, בבקשה.
נסים זאב
משפט אחד - הנושא של דמי הבראה, בדרך כלל 60 אחוז חוזר חזרה לקופת המדינה, אז כך – 50 אחוז, אני בטוח ש-40 אחוז יישאר לפחות בכיסו של העובד. לכן אני לא רואה שזה כל כך דרמטי, כפי שמנסים לצייר את זה פה.
היו"ר זאב אלקין
תודה. אני מעמיד להצבעה את בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה בכל הקריאות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 1

נמנעים – אין

בקשת הממשלה לפטור מחובת הנחה בכל הקריאות, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
8 בעד, מתוכם 7 קבועים. נגד – 1, נמנעים – אין. הבקשה אושרה בהתאם לנוהל - הפטור מחובת הנחה בכל הקריאות.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים