ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/06/2009

בחינת יישום התוכנית הממשלתית לסיוע לניצולי שואה ולקשישים נזקקים בהתייחס לגילאי 70-80

פרוטוקול

 
PAGE
ועדת הקליטה

20
22.06.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 19
מישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יום שני, ל' בסיוון תשס"ט, 22 ביוני 2009, שעה 12:00
סדר היום
בחינת יישום התכנית הממשלתית לסיוע

לניצולי שואה ולקשישים נזקקים בהתייחס לגילאי 70-80.
נכחו
חברי הוועדה: ליה שמטוב – היו"ר

זאב אלקין

רוברט טיבייב

אופיר פינס-פז
מוזמנים
עליזה ג'אן – הלשכה לשיקום נכים, משרד האוצר

סיפי כהן לבלוביץ' – משרד האוצר

דב בארי – רפרנט רווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

ישראל שוורץ – סמנכ"ל בכיר, אגף אכלוס, משרד הבינוי והשיכון

יפה וולמן – עובדת סוציאלית ארצית, המשרד לקליטת עלייה

עו"ד שי סומך – מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עידו בנימין – עוזר למנכ"ל משרד הרווחה, השירותים החברתיים והתפוצות

מרים בר-גיורא – מנהלת השירות לזקן, משרד הרווחה, השירותים החברתיים והתפוצות

אשר אוד – יועץ המשרד לענייני שואה, המשרד לענייני גמלאים

שרה זילברשטין היפש – ראש תחום פניות הציבור והתנדבות, המשרד לענייני גמלאים

מרים שמלצר – מנהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי

אוטיליה ישי – סגנית מנהלת אגף זקנה ושארים, המוסד לביטוח לאומי

אסנת כהן – מנהלת אגף, המוסד לביטוח לאומי

חגי קרת – לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

גדעון בן-ישראל – הסתדרות הגמלאים

גנדי ריגר – נשיא תנועת חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

ד"ר אברהם שרנופולסקי – התאחדות יוצאי אוקראינה, חזית הכבוד

ד"ר אלכסנדר ברמן – נציג חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

אלכסנדר קלנטירסקי – נציג חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

סונה ברולה – נציגת חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראלנאום גליורקין – נציג חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

יפים קיפניס – נציג חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

אפרים מלמד – נציג חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

מיכאל אולשנסקי – נציג חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

ינה ברשדסקי – נציגת חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

סמיון גופרמן – נציג חזית הכבוד, עמותה להשגת זכויות פנסיה בישראל

טוני יונה דיטמן – מנהלת מרכז זכויות באשדוד, עמותת ידיד

ראול טייטלבאום – חבר העמותה הפרלמנטרית לזכר השואה וסיוע לניצוליה

ירון שמיר – מנכ"ל מרכז הארגונים לניצולי השואה

צבי פגיס – יושב ראש ארגון קורבנות וניצולי שואה בישראל

בלה גולדשטיין – חברת הוועדה ירושלים, אררגון קורבנות ניצולי שואה בישראל

דוד קשני – יושב ראש פורום הדיור הציבורי ועמותת קול בשכונות

אליעזר שוורץ – מ.מ.מ, הכנסת
מנהלת הוועדה
דנה גורדון
רשמת פרלמנטרית
הילה לוי

בחינת יישום התכנית הממשלתית לסיוע לניצולי שואה
ולקשישים נזקקים בהתייחס לגילאי 70-80
היו"ר ליה שמטוב
צהריים טובים לכולם וגם לצופים שצופים בנו. הוועדה בראשותי תדון היום בנושא: בחינת יישום התכנית הממשלתית לסיוע לניצולי שואה ולקשישים נזקקים בגילאים 70 עד 80. היום ה-22 ביוני ובדיוק היום לפני 68 שנים פלשו כוחות הנאצים לברית המועצות ובכך החל מסע הסבל הבלתי נתפס של יהודי ברית המועצות.


החלטתי לקיים דיון היום עקב פניות של ניצולי שואה וקשישים נזקקים, אלה שבגילאים 70 עד 80. למה הם פנו אליי? מכיוון שבינואר 2009 הבטיחו להם שקשישים בגילאים 70-80 יקבלו תוספת של 61 שקלים לחודש. היום אנחנו נמצאים בסוף יוני והקשישים האלה עדיין לא קיבלו את התוספת לקצבה שהם מקבלים כל חודש. זאת היתה החלטת הממשלה הקודמת ודובר על תקציב של 350 מיליוני שקלים, אבל עקב הקדמת הבחירות לא אושרה ההחלטה ועד היום הקשישים לא קיבלו את התוספת שמגיעה להם. בנוסף לכך, מדובר על תוספת בשכר דירה על פי דוח ועדת איצקוביץ', שמדבר על סיוע בשכר דירה לקשישים, ליחיד תוספת של 270 שקל לחודש ולזוג 400 שקל לחודש. גם מי שגר עם קרובי משפחה יקבל תוספת גם ליחיד וגם למשפחה.


ביקשנו ממחלקת המחקר של הכנסת להביא לנו נתונים ואני רוצה להודות למר אליעזר שוורץ, שהכין לנו את הנתונים. מהמסמך הזה עולה שמה-1 באוגוסט 2009 קשישים יקבלו תוספת של 38 שקלים. הם היו צריכים לקבל 61 שקלים וההפרש הוא 23 שקלים. בינואר 2010 הם יקבלו בנוסף עוד 31 שקלים ומינואר 2011 הם יקבלו סכום נוסף של 31 שקלים לחודש. מהנתונים האלה עולה שמ-2009 עד 2011 יקבלו הקשישים תוספת של 100 שקלים. על התוספת לשכר הדירה נשמע ממשרד השיכון וממשרד האוצר, כמה יקבלו בני 70-80 וכמה יקבלו בני 80+.


הוועדה רוצה להבין האם התוספת של שכר הדירה לא פוגעת בקצבה, מכיוון שבנושא השלמת הכנסה, ההכנסה יכולה לעיתים לפגוע בקצבה זו. רצינו לשאול את האוצר האם הקשישים יקבלו את התוספת רטרואקטיבית מינואר 2009 כפי שסוכם בהחלטת הממשלה הקודמת.


לפני שאני מעבירה את זכות הדיבור לחברי הכנסת שנמצאים פה, אני מבקשת לשמוע עדכונים ונתונים מהאוצר. נציג האוצר, בבקשה.
דב בארי
לקראת תקציב 2009 שהונח על שולחן הממשלה לפני חצי שנה אכן צוינו התוספות כפי שציינת וכפי שכתוב בפנינו. באה הממשלה החדשה וקבעה תוספות חדשות בסכומים גבוהים יותר, אבל השאלה שעמדה על הפרק היתה איך לחלק את התוספת הזאת.
היו"ר ליה שמטוב
על איזה תקציב מדובר?
דב בארי
התקציב ל-2009, ל-2010 ול-2011. בתיקון החוק שמדבר על קצבאות הזקנה אנחנו מתקנים את התוספת לא רק ל-2009 אלא גם את התוספת ל-2010 וגם את התוספת ל-2011. זאת אומרת, בחודש הקרוב אנחנו הולכים לתקן את התוספת בהבשלה מלאה, כלומר בלי שינויים. סך התוספת שניתנת לקצבאות זקנה ולהבטחת הכנסה גבוהה מהסכומים שדיברו עליהם בעבר. הסכום הקודם, כפי שציינת, היה 61 שקלים ושם דובר על תוספת בסך 350 מיליון שקלים.

התוספת הזאת ניתנה באופן ממוקד לבני ה-70-80 וצריך לציין שזאת התוספת לסכום הבסיסי ובעצם התוספת הממוצעת היא גבוהה מזה. אנשי הביטוח הלאומי יוכלו לציין בדיוק בכמה התוספת יותר גבוהה, אבל צריך לציין שזאת התוספת הבסיסית. זאת היתה ההחלטה הקודמת. באה הממשלה החדשה והחליטה לשנות את התוספת האמורה. ראשית, היא הוסיפה 150 מיליון שקל לתוספת, זאת אומרת שבמקום לתת סך תוספת של 350 מיליון שקלים, היא תתן חצי מיליארד שקלים.

אתם שואלים למה יש הפחתה, והתשובה מאד פשוטה – היא נובעת מאופן חלוקת הכספים האלה. התיקון המוצע דיבר על תוספת לבני 70-80 והתיקון הנוכחי הוא עקב החלטת הממשלה, שאומרת לא לתת תוספת ממוקדת לבני 70-80 אלא לתת תוספת אוניברסלית, כלומר לכלל הזכאים לקצבאות זקנה, אותה תוספת לאנשים שמקבלים קצבת זקנה בסיסית רגילה ואת אותה התוספת לאנשים שמקבלים הבטחת הכנסה. זהו דיון עקרוני ויהיו עליו ויכוחים רבים. בסופו של דבר צריך לציין שהממשלה החליטה וקבעה לתת תוספת אוניברסלית, שממנה נובעים השינויים.

אני חוזר ואומר שהתוספת הכללית גבוהה יותר מכפי שתוכנן היה להינתן קודם וצריך לזכור שמעבר לכך אנחנו נותנים תוספת של 400 מיליון שקלים חדשים בשנת 2010 ותוספת נוספת של 400 מיליו שקלים חדשים ב-2011. סך התוספת לקצבה הבסיסית היא 100 שקלים חדשים לחודש וצריך להזכיר שהתוספת הממוצעת הרבה יותר גבוהה. זאת התוספת המינימלית.
היו"ר ליה שמטוב
התוספת של 100 שקלים היא מינואר 2011, בעוד שנתיים וחצי. מדובר פה על בני 70-80 וכל יום מתים 40 אנשים. זאת אומרת שיהיו אנשים שיזכו לקבל את התוספת ב-2011, אבל התוספת שהובטחה בינואר השנה היתה של 61 שקל לכל קשיש, דבר שהיה עוזר לו היום. בעוד שלוש שנים קבוצה די גדולה של קשישים כבר לא תהיה בחיים והיום הם לא מקבלים את מה שהם זקוקים לו.

אמרת שגם מי שלא מקבל תוספת השלמת הכנסה יקבל אותו הסכום. האם זה בלי הגבלה של הקצבה שלהם?
דב בארי
לא כל כך הבנתי את השאלה ואני אנסה להסביר איך עובד המנגנון. צריך לזכור שגם לאוכלוסיה היותר ותיקה יש עדיין תוספת מיוחדת לבני 80+, אותה תוספת שנקבעה בתכנית הממשלתית להגדלת קצבאות הזקנה והגדלת הסיוע לניצולי שואה. המדרוג של בני 80+ עדיין קיים והם ימשיכו לקבל אחוז אחד יותר מהשיעור הבסיס. אם התיקון הנוכחי מדבר על כך שבני 70-79 יקבלו 17% מהסכום הבסיסי בתור קצבת זקנה, בני ה-80+ יקבלו 18%.


צריך להבין את סך התוספת ואת סך השינוי שקבעה הממשלה. היא קבעה לתת את התוספת באופן אוניברסלי וכדי לעשות זאת היא תיקנה את החלטת הממשלה הקודמת. זה עניין של סדרי עדיפויות של הממשלה ויש ויכוח עקרוני האם צריך לתת את זה אוניברסלי או לא, אבל הממשלה דנה בזה וכך החליטה.
היו"ר ליה שמטוב
שאלתי האם כל הקשישים יקבלו את התוספת של 100 שקלים בינואר 2011 ולא משנים אם הם מקבלים הבטחת הכנסה או לא.
דב בארי
התשובה היא כן. זה בדיוק העניין, אותה תוספת לכולם כך שתישמר גם המדרגה לבני 80+.
היו"ר ליה שמטוב
אנחנו מדברים היום על התקציב לשנים 2009-2010. אתה אומר שהממשלה דואגת גם ל-2011 ומתקצבת את הסכום. ב-2011, בעזרת השם, כולם יקבלו 100 שקלים. קיווינו ורצינו שלפי החלטת הממשלה הקודמת כל הקשישים יקבלו את התוספת מינואר 2009, אבל עקב הבחירות
הדברים השתנו. היום אנחנו יכולים להבטיח אולי ל-2009-2010, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח שום דבר ל-2011. אנחנו מדברים על אנשים קשי יום, אנשים מבוגרים שהם בני 70-80, שצריכים את התוספת היום.
אופיר פינס-פז
לדעתי הוא לא יכול לטפל בזה אלא חברי הממשלה. חברי הממשלה יכולים לפתוח את ההחלטה ולדרוש את מה שאת מציעה, שיהיה שינוי בהחלטה ושכל מה שאמור להיות ב-2011 יהיה ב-2009 או ב-2010. את זה פקידים לא יכולים לעשות אלא שרי הממשלה.
היו"ר ליה שמטוב
הוועדה מחליטה אבל שהפקידים ישמעו ויידעו על מה מדובר.
אופיר פינס-פז
אולי כדאי שזה יופנה לראש הממשלה.
דב בארי
ההצעה שהנחנו במקור ל-2009 כללה את התוספת הזאת כבר מינואר 2009 וההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין מפלגת העבודה למפלגת הליכוד לקחו את זה בחשבון כאשר הוסיפו את ה-150 מיליון כבר ב-2009. צריך לזכור שהסכומים הכוללים לסך הקצבאות גדלים באופן מהותי.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. לגבי הסיוע בשכר דירה, משרד השיכון, בבקשה.
ישראל שוורץ
ההחלטה כללה גם התייחסות לקשישים חסרי הדירה, שהם האוכלוסיה החלשה ביותר, לדעתי, בין הקשישים הנתמכים.
אופיר פינס-פז
כמה יש כאלה?
ישראל שוורץ
אני מדבר על קשישים ששוכרים דירה בשוק החופשי, לא על אלה שגרים בהוסטלים או במקבצי דירות או בדיור ציבורי, שהעדר הדיור לא מעיק עליהם. הוא מעיק על אלה שצריכים להתמודד עם שכר דירה בשוק החופשי. להערכתנו מדובר בכ-50 אלף משקי בית כאלה. ב-1 באפריל הפעלנו את הפעימה הראשונה לגבי בני ה-80+ וב-1 באוגוסט נפעיל את הפעימה השנייה לגבי הצעירים יותר.
אופיר פינס-פז
זה לא קשור לניצולי שואה אלא לכלל הקשישים בישראל.
ישראל שוורץ
למעלה מ-90% הם קשישים עולי חבר העמים, שמקבלים השלמת הכנסה.
רוברט טיבייב
אתם לא מכירים במושג ניצולי שואה?
ישראל שוורץ
מבחינתנו לא. מדובר בכל קשיש נזקק חסר דירה. רובם המכריע ניצולי שואה.
היו"ר ליה שמטוב
על איזה סכומים מדובר?
ישראל שוורץ
הסכומים שהוחלט עליהם. זה מבחין בין יחיד לזוג, זה מבחין אם שוכרים דירה לבד בשוק החופשי או שוכרים דירה יחד עם בני משפחה. בסך הכל הממוצע הוא 230 שקלים, כאשר הסכום הגבוה ביותר לזוג שגר לבד הוא 400 שקלים והנמוך ביותר הוא ליחיד שגר אצל המשפחה, 230 שקלים.
היו"ר ליה שמטוב
זה לפי ההחלטה של הממשלה הקודמת.
ישראל שוורץ
כן. באוגוסט נפעיל את הפעימה השנייה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. חברי הכנסת רוצים להתייחס? חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.
זאב אלקין
אני רוצה להתייחס עד כמה שאני מבין את תמונת המצב ואם אני טועה, החברים ממשרד האוצר יתקנו אותי. אני מדבר, כמובן, על השלב השני שאמור להתבצע במסגרת שנת 2009 מחודש אוגוסט לפי התכנון. השלב הזה היה צריך לכלול שתי תוספות, עד כמה שאני מבין. תוספת אחת קשורה לזכאים בנושא הדיור, כלומר עזרה בשכר דירה ועזרה לאלה שמשלמים משכנתה גבוהה מעל רף מסוים, בהתאם לסיכום שהושג בוועדת הקליטה. התוספת השנייה היתה צריכה לבוא דרך מסלול של השלמת הכנסה. הסכומים דרך מסלול השלמת הכנסה ידועים, הם מופיעים גם בהחלטת הממשלה והם תלויים אמנם בגיל, אבל לבני 70-74 הסכום היה 150 שקלים ולבני 75-79 הסכום היה 180 שקל בממוצע.
היו"ר ליה שמטוב
אני חושבת שהפעם הגיל לא משנה.
זאב אלקין
אני מתאר את מה שהוחלט בממשלה הקודמת. הבוקר היה דיון בוועדת העבודה והרווחה על חוק ההסדרים והתוספת היא 38 שקלים ב-2009, 31 שקלים ב-2010 ו-31 שקלים ב-2011. זה אומר שבסוף התהליך הסכום הכולל יגיע ל-100 שקלים בהבשלה המלאה, שזה כמה עשרות שקלים ממה שתוכנן אז וזה לא יקרה ב-2009 אלא ב-2011, איחור של שנה וחצי. ההטבה היא שזה מתחיל מתחת לגיל 70 ויש פה יתרון מסוים.
היו"ר ליה שמטוב
ב-2011.
זאב אלקין
לא. כל התוספות שציינתי, חוץ מתוספת דיור, מגיעות לכולם. כל מי שמקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה יקבל ב-2009 38 שקלים וב-2010 עוד 31 שקלים.
היו"ר ליה שמטוב
גם מתחת לגיל 70?
זאב אלקין
כן. זה השינוי לטובה היחיד שנעשה במערך החדש שהובא אלינו. למרות שירדו מהמגבלה של גיל 70, לפחות לגבי השלמת הכנסה ולא לגבי דיור, היתה כאן החלטה מאד משמעותית ואנחנו כאן צריכים לתת עליה את הדעת. בשעתו הממשלה אמרה שהיא רוצה להוסיף סכום מסוים לטובת הקשישים, היא לוקחת חלק ממנו ומנתבת אותו להשלמת הכנסה כדי שהתוספת אצלם תהיה יותר גדולה, אותם 100 שקלים. אחר כך, כשהממשלה הקודמת הכינה את חוק ההסדרים ל-2009, שמעולם לא הוצבע אבל הוא אושר בממשלה, הממשלה קיבלה החלטה הפוכה ואמרה כך: ניקח את כל הסכום ונשים את כולו על קצבת הזקנה באופן אחיד לכולם. כתוצאה מזה, אלה שמקבלים השלמת הכנסה לא מקבלים תוספת גדולה אלא תוספת קטנה. היות ואלה היו דמדומים של הממשלה הקודמת אף אחד לא שם לב לשינוי המרענן הזה.

מה נעשה עכשיו? הממשלה החליטה להוסיף עוד כסף לקשישים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, אבל במסגרת ההסכמים האלה היה כבר כתוב מראש שכל התוספות החדשות הולכות לקצבת זקנה. כך רצתה מפלגת העבודה וזאת זכותה. לא שינו את ההחלטה הקודמת אלא לקחו אותה כמו שהיא מחוק ההסדרים והלבישו עליה את התוספת החדשה. לכן אנחנו מקבלים כאן תוצר שמנוגד לכל הרציונל שהיה אז בהחלטת הממשלה ב-2008. אמנם הסכום הכולל גדל וזה לברכה, אבל זה מתחלק באופן אחיד לכולם בלי נסיון ללכת במרוכז על הקבוצה של מקבלי השלמת הכנסה והתוצאה של זה היא ששליש מהקשישים, שהם העניים ביותר, יקבלו בפועל בעוד שנתיים כמה עשרות שקלים פחות, כאשר לחלק מהתוספת הם יצטרכו לחכות שנה או שנתיים. זה הנוסח המוצע היום ואני מעדכן אותך, גברתי היושבת ראש, שהיה על זה ויכוח הבוקר בוועדת העבודה והרווחה כי שם העלינו את הנושא והתנגשו שתי תפיסות של חברי כנסת. היו חברי כנסת שאמרו שנכון לתת בצורה אחידה לכולם והיו שחשבו אחרת. הוויכוח עוד לא הוכרע והוא בוודאי יבוא להכרעה כשיחליטו בוועדת העבודה והרווחה על החוק, אבל זאת תמונת המצב נכון לעכשיו. החלטת הממשלה ההיא שונתה במשהו לטובה ובמשהו, בעיניי לפחות, לרעה.
היו"ר ליה שמטוב
במשהו לטובה גם לקשישים שעוברים מנכות לזקנה.
זאב אלקין
אלה הצעות חוק, אבל זה לא חלק מהדיון הזה.
היו"ר ליה שמטוב
אם כל הקשישים לא היו מקבלים, גם 19 אלף האנשים האלה לא היו מקבלים את התוספת.
זאב אלקין
אני בטוח שהפתרון לגביהם היה נמצא כי הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק ובסופו של דבר זה היה מסתדר. זאת לא השאלה כרגע. כשהממשלה רוצה להשקיע בקשישים, השאלה היא האם היא משקיעה בכולם באופן אחיד או לוקחת חלק מהסכום להשלמת הכנסה, כי הם הכי עניים, ואת כל השאר מחלקת באופן אחיד לכולם.
דובר
במרוצת הזמן כולם יהיו עניים ואז יהיה בסדר.
היו"ר ליה שמטוב
כולם יקבלו זכות דיבור. חבר הכנסת פינס, בבקשה.
אופיר פינס-פז
הממשלה יכולה לשנות את סדרי העדיפויות שלה ולהחליט שהיא מקדימה מ-2011 ל-2009 או ל-2010 את מה שהיא מתכוונת להשקיע ב-2011. זה קשור לסדרי עדיפויות והיא תצטרך לעשות חשבון כלכלי בתחומים אחרים, אבל זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי והוא קשור לרמת השרים ולרמת הסיעות ששותפות בממשלה ובקואליציה. זאת החלטה פוליטית על שינוי סדרי עדיפויות וכפי שאמרתי, אי אפשר לבקש את זה מהפקידות. אם רוצים, צריך לפנות לראש הממשלה ולשרים הרלוונטיים ולהעלות את הנושא מחדש בממשלה לקבלת החלטה אחרת, אם באמת מתגבשת הצעה שכזאת.


אני תומך מאד בסיוע לגמלאים ובכלל לוותיקים, במיוחד לאלה שנמצאים בקשיים קיומיים גם בתחום הבטחת הכנסה וגם בתחום דיור, אבל כשהכותרת היא ניצולי שואה ומי שנכנס תחת הכותרת הזאת בכלל לא נולד בזמן השואה אלא אחריה, זה יוצר אצלי בעיה ברמת השקיפות וברמת המהימנות של הדברים. כדאי מאד להגיד את הדברים בצורה ברורה. אם הממשלה רוצה לעזור לקשישים ואני חושב שהיא עוזרת, זה בסדר גמור, אבל אי אפשר לעשות זילות מהמושג ניצולי שואה בשביל הפוליטיקה. אני לא אסכים לזה.
זאב אלקין
איפה אתה רואה זילות?
אופיר פינס-פז
אני רואה שכתוב פה: הסיוע הממשלתי לניצולי שואה.
היו"ר ליה שמטוב
לא, זה מחקר שביקשנו. הכותרת היא גם ניצולי שואה וגם קשישים נזקקים.
אופיר פינס-פז
אני מציע שכולנו נהיה מאד זהירים ונעשה הפרדה. מי שהוא ניצול שואה וצריך לסייע לו על רקע מצבו הכלכלי ולנוכח העובדה שהוא ניצול שואה, נגיד את זה בצורה מפורשת. מי שאיננו ניצול שואה ועדיין אנחנו רוצים לסייע לו על רקע מצבו הכלכלי, צריך להגיד שאנחנו רוצים לסייע לו בגלל העובדה שהוא קשיש ואין לו מקורות הכנסה או אין לו דיור או מכל סיבה אחרת. אני בהחלט בעד זה, אבל אני ממש מציע שלא נכניס פנימה – אני לא אומר שעושים את זה – אוכלוסיות שלא נולדו בכלל בזמן השואה, ניתן תחושה שהן, כביכול, ניצולי שואה, וניתן להן הטבות תחת הכותרת הזאת. בעיניי זה דבר שאסור שייעשה במדינת היהודים, במדינת ישראל. אנחנו צריכים להיות מספיק הוגנים כדי לקבל כל מי שעבר את השואה ונשאר איתנו, לתת את הכבוד המגיע לאוכלוסיה הזאת וכמובן, לתת את הכבוד המגיע גם לאוכלוסיות אחרות.
היו"ר ליה שמטוב
תודה, חבר הכנסת פינס. ניצול שואה היום הוא בן 68. הכותרת היתה סיוע לניצולי שואה וקשישים נזקקים. מר צ'רנפולסקי, בבקשה.
ד"ר אברהם שרנופולסקי
אני סגן יושב ראש תנועת חזית הכבוד, שמאחדת 150 ארגונים ציבוריים. כנציגי התנועה אנחנו לא יכולים לקבל את ההצעה. מה אנחנו שווים היום? הדברים מוזרים מאד. אם עושים השוואה בין ההחלטות הקודמות לבין ההצעות שאנחנו שומעים היום, אפשר להבין ש-750 אלף קשישים שמקבלים קצבת זקנה, גם מיליונרים וגם עשירים, כולם יקבלו תוספת של 30 שקל בחודש מאוגוסט 2009. בהחלטה הקודמת את התוספת היו צריכים לקבל רק אלה שנמצאים מתחת לקו העוני, אלה שמקבלים השלמת הכנסה. זה ההבדל החשוב ביותר.
היו"ר ליה שמטוב
אתה אומר שצריכה להיות איזושהי תקרה כדי לקבל את התוספת. אם שרי אריסון תקבל קצבה, גם היא תקבל 30 שקלים.
ד"ר אברהם שרנופולסקי
אם הממשלה תחלק את הסכום הזה רק לאלה שמקבלים השלמת הכנסה, הסכומים יהיו גבוהים ואנחנו מחכים לזה. אני רוצה להזכיר לכולם שהסכום שמשפחה מקבלת מקצבת זקנה ומהשלמת הכנסה הוא 3,500 שקלים. אם מוסיפים לזה מענק לשכר דירה, הסכום יהיה 4,500 שקלים. בדרך כלל משלמים היום שכר דירה כ-3,000 שקל. עם מה נשאר להם לחיות? אני פונה לחברי הכנסת ולוועדת העליה והקליטה לשנות את ההצעה לטובת הקשישים הנזקקים, גם ניצולי שואה וגם מקבלי השלמת הכנסה. תודה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. חבר הכנסת טיבייב, בבקשה.
רוברט טיבייב
יש לי שאלה לנציג משרד האוצר, דב בארי – מה הוא השכר הממוצע היום?
דב בארי
כ-8,000 שקלים.
רוברט טיבייב
כתוב פה שכל החישובים נעשים לפי סכום של 7,600 שקל.
דב בארי
נכון, זה סכום בסיסי. זה סכום אחר, שנקבע בחוק הביטוח הלאומי לפני שלוש שנים. הקצבאות מוצמדות לסכום הבסיסי הזה, שמתעדכן על פי המדד ולא לשכר הממוצע.
אופיר פינס-פז
הממשלות האלה, אלוהים ישמור.
רוברט טיבייב
האחוזים שהם מקבלים הם אחוזים גבוהים שלא משתנים כבר כמה שנים?
דב בארי
האחוזים שמדובר בהם נגזרים מהסכום הבסיסי. אנחנו רואים תוספת אחת, שהיא תוספת של המדד.
רוברט טיבייב
אתה הרי מבין על מה מדובר.
דב בארי
לא, מה השאלה?
רוברט טיבייב
כל התוספות מתבססות על הסכום הבסיסי. הוא לא צריך להשתנות?
דב בארי
הסכום הבסיסי משתנה. הוא מתעדכן ב-1 בינואר כל שנה על סמך מדד המחירים לצרכן עד נובמבר שנה קודמת, כלומר ב-1 בינואר 2010 הסכום הזה יתעדכן על סמך מדד נובמבר 2008 עד נובמבר 2009.
אופיר פינס-פז
בקיצור, שחקו את הסכום.
דב בארי
רוב הקצבאות של הביטוח הלאומי מוצמדות בצורה הזאת.
רוברט טיבייב
לא למדד?
דב בארי
מוצמד למדד.
רוברט טיבייב
לגבי ניצולי שואה – אני בעד, כי הממשלה החדשה החליטה לתת תוספת של 0.8%. אם זה מכובד או לא, אני לא יודע, אבל אני יודע שב-2011 הקשיש יקבל תוספת של 100 שקלים. זאת התוצאה של ההחלטה, כך אני מבין את זה.
דובר
אם הוא לא ימות לפני זה.
רוברט טיבייב
רבותי, ב-2011 ואני רוצה שאנשים ישמעו את זה. המשמעות של ההחלטה היא שאנשים יקבלו 100 שקלים ב-2011 ותוספת לשכר דירה 230 שקל. כמה עולה שכר דירה?
דובר
כ-4,000 שקלים. התוספת לשכר דירה היתה מבוססת על 10% וזה יותר הגיוני. זאת אומרת שאם אדם גר בתל-אביב הוא יקבל סכום אחר ואם הוא גר בבאר-שבע, הוא יקבל סכום אחר.
היו"ר ליה שמטוב
התוספת לשכר הדירה צמודה למדד? מתי היא עודכנה בפעם האחרונה?
דובר
כבר לפני כמה שנים.
רוברט טיבייב
בחוק ההסדרים של הממשלה הקודמת נכנס חוק ברמן, כך אני קורא לזה.
זאב אלקין
לא, אתה טועה. בחוק ההסדרים של הממשלה הקודמת מופיעה בדיוק אותה מתכונת שמופיעה כאן פחות הסכומים כי עוד לא היתה תוספת תקציב.
רוברט טיבייב
אבל הממשלה הגישה וקיבלה את החוק על 2008.
זאב אלקין
נכון.
רוברט טיבייב
אני לא מתווכח אלא רוצה להגיד שבחוק הזה יש הגדרות מדויקות של הזכויות של אותם אנשים. בחוק ההסדרים החדש אין לזה התייחסות.
זאב אלקין
אם אתה מדבר על החוק שאישרו כאן בתחילת שנת 2008, החוק הזה מראש דיבר על אלה שהם מעל גיל 80 והם לא נפגעים אלא להיפך. בעקבות ההחלטה החדשה הם מקבלים אפילו קצת יותר כי הם היו צריכים לקבל 80 שקל ועכשיו, בגלל שהם נכנסו לפול הכללי, הם יקבלו 100 שקלים. בזה אין שינוי. השינוי הוא על אלה שהם פחות מגיל 80.
רוברט טיבייב
אני לא מתווכח על זה אלא אומר שבחוק הזה הוגדר בדיוק על איזה אוכלוסיות מדובר. למשל, מי זה ניצול שואה? יש הגדרה?
זאב אלקין
זה לא קשור לדיון הזה.
היו"ר ליה שמטוב
זה לא שייך לניצולי שואה. מדובר על קשישים נזקקים.
זאב אלקין
בחוק הזה לא הוגדר מי הוא ניצול שואה. היה על זה ויכוח גדול בוועדת הקליטה ובסוף הממשלה החליטה לא לקיים את הוויכוח אלא לפצל את הסעיף הרלוונטי מהחוק ולכן החוק לא כולל הגדרה מי הוא ניצול שואה. אין שום קשר בין הסוגיה של ניצולי שואה במשמעות המצומצמת של המילה, כפי שניסה החוק להוביל, לבין הנושא שנדון עכשיו. הנושא שאנחנו דנים בו עכשיו קשור לחלק מסוים בחוק, מה שנקרא קשישים נזקקים ועל כך העיר חבר הכנסת פינס, ובצדק. לגבי קשישים נזקקים, החוק שהתקבל בתחילת 2008 מראש לא טיפל באלה שהם פחות מגיל 80, אלה החלטת ממשלה. בדרך, מהחלטת הממשלה בינואר 2008 עד להצעת חוק ההסדרים של אותה ממשלה ב-2009, שמעולם לא הוצבע אבל אושר בממשלה, השתנתה התפיסה. בשקט בשקט דאג מישהו לשנות את התפיסה ולבטל את התוספת להשלמת הכנסה מיוחדת וללכת לתוספת אחידה לקצבת זקנה. זה מה שקרה שם. הממשלה הנוכחית אימצה את זה אוטומטית ואני לא יודע עד כמה היא נתנה את הדעת על זה או לא. היא לקחה את זה כבסיס והוסיפה את מה שהיא החליטה להוסיף בסכומים. לגבי עצם התפיסה, השאלה עולה כי יש פה שינוי מאד מהותי לעומת מה שהתכוון אליו המשורר בתחילת 2008. הוא לא אחר לגמרי, הוא שונה. יש בו דברים לטובה ודברים לרעה וצריך לדון בהם.

היו"ר ליה שמטוב


יש שינויים לטובה, יש שינויים לרעה ועקב כך אנחנו מנהלים פה דיון. אנחנו נחליט ונפנה לראש הממשלה ולממשלה. לגבי השלמת הכנסה, האם התשלומים הנוספים שהקשישים יקבלו לא יקטינו את השלמת ההכנסה?
מרים שמלצר
התוספות הנוכחיות ניתנו בהשלמת הכנסה כך שכמעט כולם לא ייפגעו. יכול להיות שבשוליים מישהו ייצא מהתוספת, אבל בסך הכל הם ניתנו כך שאנשים לא ייפגעו. כשמדובר על 730 אלף אנשים זה יכול לקרות ולכן אני נזהרת. בעקרון, העלינו את הקצבאות כך שאנשים לא ייפגעו. כלומר, קצבת הזקנה עם השלמת הכנסה גדלה ביותר מהקצבה הבסיסית, היא גדלה ב-130 שקל, כדי להקיף את כולם.
זאב אלקין
זה ל-2011.
מרים שמלצר
זה נכון לאורך כל הדרך.
זאב אלקין
ב-2009 תכננתם לתת כ-130 שקל למקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה. במקום זה הוא יקבל כ-38 שקלים או כ-50 שקלים, כלומר קצת יותר משליש.
מרים שמלצר
זה המתווה שהממשלה החליטה עליו.
זאב אלקין
את אומרת שאין שינוי, אבל יש שינוי. את אומרת שאף אחד לא ייפגע.
מרים שמלצר
שאלו אם תוספת קצבת הזקנה תפגע באנשים עם השלמת הכנסה. עשינו מתווה כזה שהיא לא תפגע.
זאב אלקין
אני לא מצליח להבין, כשלקחתם כסף שמתוכנן להשלמת הכנסה ושמתם אותו על קצבת זקנה, ברור שמי שמקבל השלמת הכנסה מקבל פחות.
מרים שמלצר
לא על זה עניתי.
זאב אלקין
ברור שכאשר מעלים את קצבת זקנה מעלים במקביל השלמת הכנסה.
מרים שמלצר
רק על זה עניתי.
זאב אלקין
זה ברור, אבל שינוי ההחלטה הקודמת בוודאי בא להטיב עם קבוצה מסוימת על חשבון קבוצה אחרת.
היו"ר ליה שמטוב
תודה.
ראול טייטלבאום
תראו מה קרה פה – היו החלטות, טובות או רעות, להגדיל את הקצבאות בשנה שעברה. ההחלטות האלה לא בוצעו בגלל שהתקציב של 2009 לא אושר. כל התיקונים שהיו לגבי ניצולי שואה וגם לגבי קשישים, לא היו רטרואקטיביים, כלומר מתאריך מסוים אנשים יקבלו הגדלה ומה שהיה בעבר מת. עיקר התמיכות בוצע דרך קצבאות לניצולי שואה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, שם הקצבאות הוגדלו, ולגבי אחרים היתה החלטה אוניברסלית להגדיל את קצבאות הזקנה הבסיסיות ואת השלמת ההכנסה. קצבאות קצבה בסיסיות והשלמת הכנסה, שניתנים על פי חוק, זורמים ולא חשוב אם התקציב אושר או אם התקבל חוק ההסדרים. התוספות שהוחלט עליהן, במקום להכניס אותן למנגנון האוטומטי של החוק, כלומר שזה יהיה אוטומטי ולא יהיה עיכוב בגלל שהיו בחירות, לא ניתנו.

הקצבאות האלה הן על פי חוק ולכן צריך לתרגם אותן למנגנון אוטומטי כך שהן לא יהיו תלויות לא בגודל התקציב, לא אם התקציב הוקפא, לא בחוק ההסדרים וכו', כפי שקצבאות זקנה רגילות לא תלויות בזה. אני מציע לחברי הכנסת לשים לב לעובדה הזאת. כל הדיונים האלה אורכים זמן והם פוגעים בכל אלה שצריכים לקבל את התוספות, שממילא הן לא רטרואקטיביות. כל המנגנון של הגדלת קצבאות, במיוחד במקרים רגישים, וגם אם מחליטים על שלבים, צריך להיות כתוב בתקנות ולא להיות תלוי בדיונים התקציביים ובחוק ההסדרים שמטבע הדברים אורכים זמן. אני מציע שחברי הכנסת, כשהם דנים בסוגיות הרגישות שנוגעות לזקנים שמתים, יעשו מאמץ כדי שזה יהיה סיפור אוטומטי על פי חוק ותקנות, שלא תלויים כלל בדיונים התקציביים ובהסדרים אחרים.

שנת התקציב 2008 הסתיימה לפני חצי שנה וכתוב כאן שבשנת התקציב 2008 היתה תוספת של מיליארד שקלים לצורך זה. הייתי רוצה לדעת בפועל מה היתה התוספת מהמסגרת של
מיליארד שקל? אולי רק 800 אלף? אולי רק 700 אלף? אני לא יודע. המיליארד היה הצהרה או הערכה ובינתיים זה בוצע. מה היתה התוספת?
היו"ר ליה שמטוב
אתה מתכוון לשאול אם נשאר עודף.
ראול טייטלבאום
אני לא יודע. יש תמיד הבדל בין ההצהרות, שהן בסכומים די יפים, לבין מה שקורה בפועל.
היו"ר ליה שמטוב
כלומר, האם כל הסכום נוצל?
דב בארי
מה היה הביצוע בפועל? אני לא יודע לשלוף תשובה כרגע, אבל אפשר לבדוק את זה בקלות רבה. אפשר לראות את התוספות ולראות את השינוי שנעשה בתקציב קצבאות הזקנה והביטוח הלאומי. אני חושב שאנשי המחקר של ביטוח לאומי יוכלו לעשות זאת טוב ממני וזה לא ייקח להם הרבה זמן.
בקשר לשאלה הראשונה שהועלתה – בדיוק לזה התכוון עכשיו המחוקק. כשהונח עכשיו חוק ההסדרים על שולחן הכנסת ניתנה התוספת ל-2009, ל-2010 ול-2011. זה בדיוק בשביל שלא נצטרך לחזור לפה ולדבר על התוספות שיינתנו בעתיד. יש חוק אחד, שעליו דנים בימים אלה בוועדות השונות של הכנסת. בעניין קצבאות הזקנה ניתנת תוספת של חצי מיליארד שקלים ב-2009, 400 מיליו שקלים ב-2010 ו-400 מיליון שקלים ב-2011. כשהכנסת תאשר את התקציב הזה עד ה-15 ביולי 2009, יהיה לנו טייס אוטומטי לשלוש השנים הקרובות.
היו"ר ליה שמטוב
אתה אומר שבסוף 2010, כשידונו על תקציב 2011, זה כבר יהיה בחוק.
דב בארי
נכון.
ראול טייטלבאום
אני מדבר על גובה הקצבאות בפועל.
דב בארי
גם גובה הקצבה בפועל ייקבע עכשיו.
רוברט טיבייב
מצדך יותר טוב שנקבל את התקציב ופתרת את הבעיה, אבל אני צריך להצביע על כך שב-2011 הם יקבלו 100 שקל. על זה אני צריך להצביע. זה מה שאתה רוצה שאני אצביע, אבל אני לא מוכן לזה. ב-2011 הם יקבלו תוספת של 100 שקלים ועל זה אתה רוצה שאני אצביע? אתה רוצה שהם יקבלו תוספת לשכר דירה של 230 שקלים כשהם משלמים 3,000 או 4,000 שקל? זה מה שאתה רוצה.
דב בארי
צריך לזכור שאנחנו מדברים על תוספות שהן מעבר למה שיש היום. מעבר לכך, כשאנחנו אומרים 100 שקלים, הם בבסיס כך שהקצבה הממוצעת תגדל ביותר מזה, התוספת בקצבה הממוצעת גבוהה בעשרות שקלים. שנית, הכל כפוף לסדרי העדיפויות שקבעה הממשלה. היא קבעה לתת את התוספת הזאת ב-2011, כפי שהיא הוצגה פה, וכך היא תינתן. יחליט המחוקק לתת את זה לפני כן, כמובן שנצטרך לבצע התאמות כי מדובר על הרבה מאד כסף. כסף שיחליטו לתת עכשיו לנושאים האלה יצטרך לבוא על חשבון נושאים אחרים.
היו"ר ליה שמטוב
אתה אומר שזה צמוד למדד?
דב בארי
כן, זה צמוד למדד. מעבר ל-100 השקלים יש הצמדה למדד.
היו"ר ליה שמטוב
איך זה היה לפני זה?
דב בארי
לפני שלוש שנים שינו את החוק ובעבר זה היה צמוד לשכר הממוצע. כל התוספות האלה הן תוספת ריאלית לקצבה הבסיסית ולא תוספת מינימלית, זאת אומרת שהתוספת תהיה יותר גדולה מ-100 שקלים.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. ביטוח לאומי, בבקשה.
מרים שמלצר
החלטת הממשלה ל-2008 בוצעה במלואה. דובר על כך שיקבלו 500 מיליון שקלים ב-2008 לקצבת הזקנה הבסיסית ואת זה שילמנו דרך החוק. כמו כן, דובר על תוספת של 200 שקלים לקשיש מעל גיל 80.
רוברט טיבייב
שילמתם את כל הסכומים?
מרים שמלצר
כן, ב-2008 שילמנו. כל ההחלטות שהיו ל-2009 ובינתיים השתנו, עוד לא חוקקו. לא הוחלט על מיליארד שקלים ב-2008 אלא הוחלט על חצי מיליארד. הוחלט על 250 מיליון שקל ל-2009 ועוד 250 מיליון שקלים ל-2010, אבל זאת היתה החלטה נוספת. כל ההחלטות ל-2008 חוקקו על ידי הכנסת ובוצעו.
דב בארי
המיליארד נוגע לכל התכנית.
מרים שמלצר
המיליארד נוגע לכל התכנית שהיתה ב-2008 ובינתיים עכשיו יש תכנית של 1.2 מיליארד והיא באמת ניתנת רק לקצבאות הזקנה הבסיסיות לפי חוק הביטוח הלאומי ובהתאמה למקבלי השלמת הכנסה. אין תוספות מיוחדות לקבוצות אחרות.
היו"ר ליה שמטוב
האם קשישים בני 80+ שמקבלים השלמת הכנסה קיבלו ב-2008 תוספת של 200 שקלים או שכולם קיבלו אותה?
מרים שמלצר
כולם קיבלו תוספת של 1% מהסכום הבסיסי. היום זה 77 שקלים כפוף לתוספות שלהם. בני שמונים+ קיבלו תוספת מיוחדת בהשלמת הכנסה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. בבקשה, אדוני.
גדעון בן-ישראל
הוויכוח העקרוני הוא בשאלת האוניברסליות. אליבא דמומחי האוצר, כדאי היה גם בביטוח הלאומי ובכל מקום לעשות חלוקה דיפרנציאלית ובסופו של דבר גם המוסד לביטוח לאומי היה נהרס, כפי שקרה בעולם. במקרה כזה רק אנשים עניים ביותר היו מקבלים תוספות. הממשלה קיבלה החלטה אחרת ושמעתי כאן את יושב ראש הקואליציה. אני מקווה שבעזרתו ניתן יהיה להשיג סכומים הרבה יותר גדולים על מנת שהאוניברסליות תהיה כזאת שיקבלו יותר. אני חושב שבכוחו לעשות זאת ואני רואה שפה הוא מגן דווקא על מגמה שונה. היה על זה ויכוח ומאבק רציני ואני אומר את זה כיושב ראש הסתדרות הגמלאים. עשינו מאמץ אדיר והכשלנו נסיונות גם בביטוח הלאומי לעשות את זה. בביטוח הלאומי ניסו לקבוע שמי שיש לו דירה יקבל פחות וכן מי שיש לו רכב וכו'.

בסופו של דבר אנחנו חושבים שהקשישים בישראל, שעבדו כל חייהם רצו להבטיח זקנה בכבוד ופתאום התחילו לשחק עם כל מה שהם חסכו במשך כל חייהם. המדינה חייבת לתת הרבה יותר לציבור שבנה את המדינה הזאת ובשום פנים ואופן לא לפגוע באוניברסליות. בהסכם הקואליציוני יש סעיף מפורש ואני הייתי מצפה מיושב ראש הקואליציה שיתמוך בהסכם הקואליציוני, שאומר במפורש שאנחנו הולכים על עקרון האוניברסליות. אני מקווה שאפשר יהיה להשיג עוד הרבה יותר כספים כדי לתת לניצולי שואה ולאחרים, אבל במסגרת עקרון האוניברסליות. תודה.
חגי קרת
אני רוצה להשלים את הדברים של חבר הכנסת לשעבר בן-ישראל. הממשלה הנוכחית החליטה והכריעה בשאלה הזאת וזאת החלטה שבעקבותיה תוקן החוק לשנים 2009-2010. ההחלטה קובעת בסעיף 10, פסקה שלישית, שכל ההחלטות הקודמות יתוקנו כך שהגדלת סכום קצבאות הזקנה תיעשה באופן אוניברסלי לכל קבוצות הגיל. זאת ההחלטה של הממשלה הנוכחית והיא מבטלת החלטות קודמות שאומרות דבר אחר.
היו"ר ליה שמטוב
זאת אומרת שאלה שנזקקים יקבלו אותו סכום כמו העשירים.
חגי קרת
לאלה שנזקקים צריך להוסיף בדרך אחרת, לא דרך קצבאות הזקנה שמלכתחילה נועדו להיות אוניברסליות. קצבאות הזקנה הן לא הכלי המתאים לפתור את הבעיה הזאת.
רוברט טיבייב
בינתיים הם נפגעים.
חגי קרת
צריך להוסיף כסף, אבל לא דרך קצבת הזקנה. זה לא הכלי המתאים.
רוברט טיבייב
באיזו דרך? אין דרך אחרת.
חגי קרת
הכנסת היא זאת שמחוקקת בישראל, לא הממשלה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. בבקשה, אדוני.
מיכאל אלשנסקי
כפי שאמרה היושבת ראש, גם שרי אריסון תקבל 38 שקלים. נכון, גם היא תקבל 100 שקלים בשלוש שנים, אבל בשביל מה היא צריכה את הכסף הזה?
היו"ר ליה שמטוב
כדי לתרום לנזקקים.
דובר
הקשישים נמצאים במצב קשה. מדוע הדיבור הזה? מה זה לתרום? איזה דיבור ציני זה?
מיכאל אלשנסקי
את החוק הקודם ביטלו ועכשיו יש דבר חדש. צריך לחפש עכשיו כסף, אבל לא צריך לחפש כסף לנזקקים אלא צריך להוריד לאלה שלא נזקקים ולתת לנזקקים בלי לתת תוספות. אז באמת יהיה צדק. מה אני מציע? אוניברסליות. אם יש דירה, לתת פחות כסף. אם יש אוטו, לתת פחות כסף. אם יש בנק הפועלים, לא לתת כסף. לתת רק לנזקקים.
היו"ר ליה שמטוב
זה לא אוניברסליות. אם אתה מסכים אתו, אתה סותר את עצמך.
מיכאל אלשנסקי
אני לא סותר את עצמי. אני נגד אלה שלא צריכים כסף ונותנים להם.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. חבר הכנסת לשעבר גינאדי ריגר, בבקשה.
גינדי ריגר
אני נמצא פה גם כנשיא תנועת חזית הכבוד. רציתי לומר שלפי הלוגיקה צריך לתת 10 שקלים גמילות חסדים ולמי שזקוק באמת, לתת 1,000 שקלים. אנחנו עושים בדיוק את ההיפך. אנחנו רואים שלקחו את הכסף, כל אחד מקבל 10 שקלים וכך אף אחד לא מקבל עזרה. למה הגענו? הפנייה שלי לחברי הכנסת היא לחזור ללוגיקה שאומרת שצריך לעזור לנזקקים, לעזור לאנשים שבאמת צריכים ולא לתת 10 שקלים לאדם, שבכלל לא יודע שהוא קיבל 10 שקלים בנוסף.
היו"ר ליה שמטוב
הוא לא מרגיש את זה.
גינדי ריגר
הוא לא מרגיש את זה, בשביל מה לתת לו 30 שקל? כמה עולה חלה לשבת?
היו"ר ליה שמטוב
הלחם עלה היום.
גינדי ריגר
הלחם עלה בדיוק בשלושים שקל לחודש. מה אנחנו עושים? זה צחוק.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. חבר הכנסת טיבייב, בבקשה.
רוברט טיבייב
אנחנו מבינים, בסופו של דבר, ואני לא רוצה להתבטא במילים גסות, שעושים צחוק מהקשישים. יש לך הזדמנות, גברתי היושבת ראש, להחזיר את החוק הזה לממשלה, לשנות אותו, לעשות דיפרנציאציה ולכבד את הקשישים יחד עם נציגי חזית הכבוד או ארגונים אחרים. זאת ההצעה שלי. תודה רבה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. בבקשה, שרה זילברשטיין.
שרה זילברשטיין-היפש
מדברים פה על 35 שקלים ולמי צריך להוסיף, אבל אני רוצה לומר שחלק גדול מהבעיה של הגמלאים הוא שהם לא יודעים את הזכויות שלהם וגם אותן הם לא ממצים. ישנו מוקד כוכבית 8840 וכוכבית 9444 לניצולי שואה, כדי שהם יידעו למצות לפחות את מה שיש להם היום. הרבה מאד אנשים מחבר העמים לא מקבלים השלמת הכנסה שמגיעה להם כי הם לא יודעים שזה מגיע להם. אני מבקשת גם מכל הארגונים של ניצולי שואה וגם אחרים להתגייס, לדבר עם החברים שלהם כדי שיידעו איזה תוספות מגיעות להם היום.

דיברו פה על אנשים שהולכים לעולמם ועוזבים אותנו. במשרד לענייני גמלאים אנחנו מפעילים פרויקט על פי החלטת הממשלה יחד עם 'יד-ושם' לספר את הסיפור של ניצולי השואה. זה נקרא פרויקט לדורות ואנחנו מבקשים מכולם להתגייס כדי שכולם יספרו את הסיפור, את מה שקרה להם בתקופת השואה. באמצעות בנות שירות לאומי אנחנו מגיעים לאלפי קשישים, שיספרו את הסיפורים שלהם, אבל זה לא מספיק. יש לנו עוד כמה פרויקטים בנושא הנצחה ובנושאים אחרים.

הנקודה המרכזית היא שגמלאים צריכים למצות את הזכויות שלהם. אנשים לא יודעים שמגיעה להם השלמת הכנסה וזה דבר בלתי מובן ובלתי אפשרי. אני פונה אליכם ולציבור שרואה אותנו לעשות הכל כדי שאנשים ימצו את הזכויות שלהם.
היו"ר ליה שמטוב
תודה.
אפרים מלמד
סליחה שהעברית שלי לא כמו הרוסית שלי. אני בן 75. אני חושב שהחוק ששמעתי עליו פה הוא בושה. אני מוכן לדבר עם כל האנשים בטלוויזיה הרוסית בשביל לעזור לאנשים מברית המועצות. אנחנו לא רוצים לקבל 30 שקל. זאת בושה. אנחנו לא רוצים לקבל נדבות. אתה צודק, צריך לחוקק חוק לא מבחירות לבחירות ולא כל שנה צריך לבדוק את החוק. מה קיבלנו עכשיו? מחיר הלחם עולה היום ו-30 שקל זה בדיוק הסכום שעולה לנו לחם בחודש. אני חושב שאסור לחוקק את החוק ששמענו. תודה.
היו"ר ליה שמטוב
תודה. בבקשה, אדוני.
צבי פגיס
כתוב פה: הנדון: העשייה הממשלתית לניצולי השואה. דיברנו היום על כל הדברים ואני רוצה לדעת אם זאת התכנית לניצולי השואה. צריך להגיד מה יכולים לקבל ניצולי השואה ואחר כך את כל הדברים האחרים. אני מסכים שהחוק שהיה בשנת 2008 הוא לניצולי שואה ולגמלאים, אבל אי אפשר לעשות מהכל מיש-מש. אומרים שהחוק צריך להיות אוניברסלי. למה הכוונה? שהחוק צריך להיות גם לניצולי שואה, גם לנזקקים, גם לאחרים, גם לניצולי שואה שהגיעו לישראל ב-1953 ומקבלים רנטה. לא כולם שווים. יש אנשים שגם 100 שקל או 1,000 שקל לא מספיקים להם כי שכר דירה היום הוא 3,000-4,000 שקל. החוק שהתקבל בשנת 2008 אמר שביולי 2009 יקבלו בני 75 ומעלה את מה שקודם קיבלו אנשים בני 80 ומעלה. אנשים בני 78 יכולים לקבל?
היו"ר ליה שמטוב
מאוגוסט.
צבי פגיס
ובני 75?
היו"ר ליה שמטוב
מאוגוסט כולם יקבלו, גם בני 62. זה דבר שלא היה ועכשיו זה חדש.
צבי פגיס
ניצולי שואה שהיו במחנות ריכוז ובגטאות לא מקבלים היום עזרה כי הם נכים. הם לא מקבלים מביטוח לאומי השלמת הכנסה וזאת בעיה.
היו"ר ליה שמטוב
אתה לא הבנת. זה לא כך. לפני שהוועדה מסכמת ומחליטה אני רוצה לומר שמי שלא מבין עברית, אולי מי שיושב לידכם יכול להסביר לו. דיברנו פה על כל התוספות ונאמר לי שגם אנשים שמקבלים הבטחת הכנסה וגם כאלה שלא, מקבלים את אותו סכום. זאת אומרת שגם נכים שלא מקבלים תוספת מביטוח לאומי של השלמת הכנסה, יקבלו את הסכום הזה. זה בחוק החדש. אני מסכימה אתכם שכל הסכומים האלה – 31 שקלים וב-2011, 100 שקלים, לא מספיקים לקנות לחם, כמו שאמרו כאן. חברי כנסת מחוקקים חוקים לגבי ניצולי שואה, לגבי פליטים ולגבי אלה שהיו בגטאות. לגבי פליטים שהיו בקרואטיה יש הצעת חוק שלי וגם של חברת הכנסת סולודקין. אנחנו נעשה הכל כדי לקדם את החוק לפליטי השואה.


היום אנחנו דנים בהחלטת הממשלה ועל הסכומים האלה. אני חוזרת ואומרת שאלה לא סכומים משמעותיים, אבל זה יותר טוב מכלום. זאת אומרת שבנוסף לזה צריך לחוקק חוקים ולהוסיף לכל הקשישים הנזקקים את התוספת שמגיעה להם.


אני רוצה לקרוא את החלטות הוועדה –

1. הוועדה מברכת את הממשלה על כך שהחליטה לפרוץ את מחסום גיל 70 לקבלת תוספת וסיוע. אני מתכוונת לאנשים שהם מתחת לגיל 70.

2. הוועדה חושבת שהמנגנון הנכון לסיוע הוא דרך הבטחת הכנסה, כך שהזכאים לסיוע יהיו האוכלוסיות החלשות.
3. הוועדה פונה לראש הממשלה ומבקשת לבחון מחדש את ההחלטה לפרוס את התוספת לשלוש שנים.
4. הוועדה קוראת לממשלה לפעול לאלתר וללא דיחוי נוסף להעניק את התוספת לסיוע לקשישים וביניהם ניצולי השואה.
תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

PAGE
20

קוד המקור של הנתונים