ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/06/2009

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים

1.6.2009


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שני ט' בסיוון התשס"ט (1 ביוני 2009), שעה 10:00
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי

מקרקעין.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אורי אורבך

חיים אורון

דניאל בן סימון

ג'מאל זחאלקה

דב חנין

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פניאן
מוזמנים
רביב סובל – סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אופיר כהן – נציג המח' המקצועית, רשות המיסים, משרד האוצר

עו"ד בנימין נמקין – רשם העמותות
ייעוץ משפטי
ענת מיימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
רותי וייס
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש להודיע לפני שאנחנו מתחילים בסדר היום, אנחנו צריכים להקים ועדות משותפות על פי חוק.
אמנון כהן
לפני כן הצעה לסדר אדוני, אפשר?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
אמנון כהן
אתמול הייתה ישיבת סיעת הליכוד, יש הבנות שהם הסכימו לאיזה שהן פשרות, שנדע שרק מדובר בסיעת הליכוד, אנחנו לא שותפים למהלכים בנוגע לתקציב וכו'.
היו"ר משה גפני
אנחנו שותפים קואליציוניים אבל כל אחד יש לו את המצע שלו, כולנו הרי מעוניינים שהקואליציה הזאת תחזיק מעמד עד סוף הקדנציה. הליכוד צריך לקחת בחשבון שהוא מפלגת השלטון ולגרום לכך שאני אמשיך לרצות את זה כל הזמן. על כל פנים, אנחנו צריכים להקים 3 ועדות על פי חוק, ועדה אחת משותפת עם ועדת חוץ וביטחון לנושא של תקציב הביטחון. ועדה אחת משותפת עם ועדת החוקה לגבי נכסי נספי השואה וועדה שלישית לגבי תקציב הכנסת, ועדה משותפת עם ועדת הכנסת. אני מבקש להודיע על השמות.

לגבי הנושא של הוועדה המשותפת עם ועדת חוץ וביטחון אני מציע את מירי רגב, בן סימון, אמנון כהן, אורי אריאל ואני משה גפני.
אמנון כהן
מי יושב ראש ועדת המשנה?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע, זה יהיה דיון בינינו לבין ועדת חוץ וביטחון.
אמנון כהן
הוא לא חייב להיות יושב ראש הוועדה המכהן שם.
היו"ר משה גפני
עדיין לא היה לי דיון עם צחי הנגבי בנושא, אני לא יודע מה להגיד, כשיהיה דיון נראה מה לעשות עם זה.

לגבי הנושא של תקציב הכנסת, ציון פניאן, יעקב אדרי, חיים אורון.
חיים אורון
אני לא רוצה, לא דיברו איתי על שום דבר, אני לא רוצה. אתה רוצה להציע אותי - תבוא לדבר איתי.
היו"ר משה גפני
אני מציע אותך ואבוא לדבר איתך.
חיים אורון
אני לא רוצה, עכשיו לא. ירצו יבחרו אותי פעם אחרת. אני לא רוצה, זה הכל.
היו"ר משה גפני
אני מציע.
חיים אורון
מותר לי להגיד לא רוצה. בדרך כלל מקובל הפוך, רוצה עוד ועוד. ועדת הכנסת שיהיה מישהו אחר.
היו"ר משה גפני
אחמד טיבי ואני. חסר לנו פה חבר, אדבר איתך, נראה מה לעשות.

לגבי הנושא של נספי השואה, פה אתה כן רוצה?
חיים אורון
לא.
היו"ר משה גפני
גם לא?
חיים אורון
לא.
היו"ר משה גפני
אני מציע את שי חרמש, אורי אורבך, פניה קירשנבאום, יצחק וקנין ושלי יחימוביץ.

חיים, אדבר איתך אחרי הישיבה נראה מה עושים.

על סדר היום אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.

יש לי שאלה, המכתב שמופנה לוועדה על ידי שר האוצר הוא מכתב מ-ג' אייר, 27 באפריל. למה זה התעכב? השר לא חתם?
אופיר כהן
המכתב התעכב, לוקח את הזמן עד שזה נחתם.
היו"ר משה גפני
בוועדה הקודמת כשדנו על הנושא של מוסדות הציבור לפי סעיף 46 חלק מהחברים שאלו למה זה מתעכב, אם אנשים מגישים בקשות מוקדם למה זה צריך לקחת הרבה זמן.
אופיר כהן
יש לנו ועדה פנימית אצלנו אחת לחודש בערך, יש רפרנטים שמטפלים בזה והתיקים שמועלים, או שמאשרים או שלא מאשרים בהתאם לעניין.
היו"ר משה גפני
בבקשה, מה אתם מבקשים עכשיו?
אופיר כהן
לפי סעיף 46 ל-21 מוסדות שבחנו אותם לפי הקריטריונים, אנחנו מבקשים את האישור.
אמנון כהן
יש שאלה על עמותה למען הקשיש בבית שמש, התפרסמה איזושהי כתבה.
היו"ר משה גפני
על מה אתה מדבר?
ציון פניאן
נושא 3, התפרסם משהו על בית שמש, אני מקווה שזה לא זה.
אמנון כהן
בדקתם מבחינת נהלים? ניהול תקין?
אופיר כהן
ברור.
אמנון כהן
מי רשם העמותות פה?
בנימין נמקין
אני.
אמנון כהן
הכל בסדר?
בנימין נמקין
כן.
ציון פניאן
אין שום בעיה בנושא של בית שמש?
בנימין נמקין
לא מצאנו.
היו"ר משה גפני
מה החשד שלך?
ציון פיניאן
הייתה כתבה על הנושא של הקשישים בבית שמש לפני חודשיים שלושה, אני מקווה שזה לא זה על נושא של תפקוד המוסד בבית שמש.
אופיר כהן
יכול להיות שזה משהו אחר.
ציון פיניאן
יכול להיות.
היו"ר משה גפני
עורך דין נמקין, אתם מכירים את העמותה הזאת?
בנימין נמקין
אני לא יודע שיש כאן בעיות, אני רק יודע שיש ניהול תקין, לא שמעתי על שום בעיה.
היו"ר משה גפני
יש דברים או בעיות נוספות?
אופיר כהן
לא.
טמיר כהן
רק אגיד שאנחנו מאשרים רשימה שמספרה 6589409 ורשימה 6589509 – זה גם סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וגם סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הרשימות? מי נגד? אין. הרשימות אושרו, ההצעה התקבלה.
ציון פניאן
אחרי האישור אני רוצה רק להעיר הערה, האם אפשר לקבל את הרשימות לפני הישיבה?
היו"ר משה גפני
כן, אין בעיה. אתה יכול להיכנס למזכירות ולקחת.
טמיר כהן
גם לבקש, אני יכול להעביר, ברגע שזה על סדר היום אין שום בעיה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15
לכבוד

מר יובל שטייניץ

שר האוצר

משרד האוצר

ירושלים

שר נכבד,
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום ג' אייר תשס"ט( 27 באפריל 2009)
רשימות מס'
6589409, 6589509

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום החליטה לאשר:

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה:06589409)

1.
נחלת בית יעקב ע"ש שולה רוזנברג
580475523

2.
טללי תורה
580420081

3.
העמותה למען הקשיש בית שמש
580033587

4.
למען אחי שע"י אברכים יוצאי גרוזיה בא"י
580384246

5.
בית חב"ד פסגת זאב צפון ירושלים שע"י צעירי אגודת חב"ד
580326742

6.
תפארת דוד שאול
580315075

7.
מח"ל 2000
580327153

8.
מפעל חסד אנקת אסיר
580470789

9.
אבן ציון ירושלים
580435931

10.
מרבה תורה-מרבה חיים
580395879

11.
העמותה לקידום הספורט במשגב
580418960

12.
מחול מדברי
580395085

13.
עמותה לגמילות חסדים ועזרה הדדית כוכב יאיר
580227932

14.
ארגון נותנים באהבה המרכז הארצי לרווחה בישראל בע"מ
514006196

15.
מקימי מעפר דל
580460012

16.
יד משהם
580365047

17.
מפעל החסד המרכזי יד תומך
580377232

18.
עמותת דורש טוב שדרות
580472132

19.
תקווה לחיים-מרכז תמיכה
580460350

20.
קרן תורת חסד מתת מרדכי-ע"ש המנוח מרדכי מתתיהו בן משה ז"ל
580418986

21.
עמותת אתנה- מחשב נייד לכל מורה
580469526


2. לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה: 06589509)
1.
עמותת בית יעקב ע"ש שולה רוזנברג
580475523

2.
ובחרת בחיים
580424620

קוד המקור של הנתונים