ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/06/2009

החלטת המרכז האקדמי כרמל לבטל את חוג החשבונאות בשל ריבוי נרשמים ערבים

פרוטוקול

 
PAGE
26
ועדת החינוך והתרבות

2.06.09

הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 17

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

מיום שלישי, י' בסיוון, התשס"ט (2 ביוני, 2009) בשעה 12:30
סדר היום
הצעה לסדר היום – החלטת המרכז האקדמי כרמל לבטל את חוג החשבונאות

בשל ריבוי נרשמים ערבים

של חה"כ אחמד טיבי
נכחו
חברי הוועדה: זבולון אורלב – היו"ר

עפו אגאבריה

חיים אמסלם

דני דנון

מסעוד גנאים

אחמד טיבי

אלכס מילר
מוזמנים
חה"כ טלב אלסאנע
מל"ג
פרופ' שלמה גרוסמן
המרכז האקדמי כרמל
פרופ' יחזקאל טלר – נשיא

ד"ר מוסא אבו רמדאן

עו"ד נפתלי ויטמן

אילהאם אבו ארדאת

סוזן מור

עמוס ברנס
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

הצעה לסדר היום – החלטת המרכז האקדמי כרמל לבטל את חוג החשבונאות

בשל ריבוי נרשמים ערבים,של חה"כ אחמד טיבי
היו"ר זבולון אורלב
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. נשיאות הכנסת לא מתייעצת עם הנהלת הוועדה ועל פי התקנון היא אישרה את הצעת סגן יושב ראש הכנסת – אין קשר בין הדברים, כל קשר הוא מקרי בהחלט. היא אישרה דיון מהיר בנושא שנוסח - החלטת המרכז האקדמי כרמל לבטל את חוג החשבונאות בשל ריבוי נרשמים ערבים. אם אני קורא את זה, זה לא אומר שאני מסכים לכותרת, אבל זו ההחלטה שקיבלה נשיאות הכנסת, ועלי, על פי התקנון לקבל אותה. מי שהציע זה חבר הכנסת אחמד טיבי. על פי התקנון אין ליושב ראש הוועדה שום שיקול דעת והדיון צריך להתקיים תוך 10 ימים מיום שקיבלה הנשיאות את ההחלטה. סוד הקיום של הכנסת הוא שמירת התקנון.
אחמד טיבי
אתה רוצה לנעול את הישיבה?
היו"ר זבולון אורלב
אם אתה תסכים אני אעשה את זה.
אחמד טיבי
כך זה נשמע מהפתיחה שלך.
היו"ר זבולון אורלב
זו הצעה גם של חבר הכנסת ברכה. המזכירות הוסיפה גם את חבר הכנסת ברכה.


פרוצדורת הדיון היא פשוטה – חבר הכנסת טיבי יציג את העניין ולאחר מכן נאפשר לאנשי המרכז האקדמי לומר את דבריהם. נמצא כאן גם יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, פרופ' גרוסמן, וגם הנשיא של המרכז האקדמי כרמל –פרופ' יחזקאל טלר, שהיה גם סגן ראש המל"ג, וונמצאים פה עוד אנשים, גם מהמרכז האקדמי וגם מהות"ת.


חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי
תודה, אדוני. אני לא ידעתי על קיומו של המרכז, למען גילוי נאות. אני מודה שפנה אלי ד"ר עמוס ברנס.
היו"ר זבולון אורלב
הוא נמצא כאן?
אחמד טיבי
הוא בדרך.


הוא הציג בפני את הבעיה. הבעיה דיברה על הודעה על פתיחת קורס בחשבונאות, ולאחר שנרשמו מספר אנשים הופתע אותו ד"ר, שהוא מרצה במכללה, שהקורס לא נפתח. כשהוא שאל את האחראים במכללה אמרו לו שרוב הנרשמים והפונים הם ערבים ולא רוצים שיהיה דימוי ערבי למכללה, כמו לאוניברסיטת חיפה, שיש לה דימוי ערבי – לא ידעתי את זה עד עכשיו, אבל יש לה דימו ערבי, יש יותר מדי סטודנטים ערבים ולכן זה לא נפתח. האמת הוא שהוא הציג בפני סימוכין לדבריו. בעקבות כך פניתי בכתב לנשיא המכללה, פרופ', יחזקאל טלר, וניסיתי לברר האמנם יש דברים בגו. קיבלתי תשובה שלילית. למותר לציין שזכותו ואולי גם חובתו של כל מרצה, כל אזרח, לפנות לחבר כנסת. במקרה זה ראינו שהזכות הזו כאשר היא התממשה היא שימשה שוט כדי להביא לפיטוריו של ד"ר עמוס ברנס, כאשר הנשיא אמר לו, ויש הקלטה של הדברים, שהוצגו גם בערוץ 10 – "אני לא מוכן שמי שפונה לאחמד טיבי ולמל"ג, ימשיך להיות חבר במועצה הפדגוגית...". אבל זה נושא משני. הענשת מרצה או עובד במוסד בשל פניה לחבר כנסת או למל"ג, שהיא המעביד.
דני דנון
זה לא הנושא של הדיון, אבל.
אחמד טיבי
זה נושא משני. זה גם חלק מהנושא. אני חושב שהנושא הוא חמור ורציני. מהדברים שהוצגו בפני על ידי עמוס ברנס מתברר שאכן נאמרו דברים, גם על ידי גיל רשף וגם על ידי הנשיא, למרות ההכחשות, ומה שהוצג בכתבה של ערוץ 10- הוא ברור וחד משמעי. אכן, גם הנשיא אישר: כאשר ד"ר ברנס אמר לו שסגרו את החשבונאות בגלל ריבוי נרשמים ערבים קיבל תשובה מהנשיא – יש משהו כזה. יש גם הקלטה של בכיר במכללה שאומר בצורה מפורשת את הדברים שאמרתי בתחילת דבריי לגבי ריבוי נרשמים ערבים.
היו"ר זבולון אורלב
מי זה הבכיר?
אחמד טיבי
השם שלו מופיע – גיל רשף עצמו או מישהו אחר. הנשיא, פרופ' טלר אמר משפט אחד, אבל המשפטים הכי ברורים נאמרו על ידי מישהו אחר. הנשיא אישר בשיחה טלפונית שהוקלטה והוצגה בערוץ 10 את רוח הדברים.


ולכן אדוני, הטרוניה שלי היא – אל"ף, על פניו מדובר בעבירה על החוק, של אפליה בקבלת סטודנטים על רקע שיוך לאומי. יבוא ויגיד לי מישהו – סליחה, אבל יש אצלנו ערבים, סטודנטים ומרצים. אני אוכל לומר- והאם העובדה הזו אומרת שאין אפליה? במדינה הזו יש 20% ערבים ובכל זאת מפלים נגד ערבים, כך שהקיום הפיזי של ערבים בתוך מקום זה לא אומר שאין אפליה. יש מי שרוצה שערבים לא יעברו סף מסוים. אני לא יודע מה הסף הזה. יש איזו תקרת זכוכית. הדימוי יהפוך להיות דימוי שלילי, בכל זאת – אנחנו מוסד שלא מתוקצב על ידי הממשלה – כך אמר לי גיל רשף. יש בעיה של דימוי ותקצוב שאחד קשור לשני, ולכן החוג נסגר.


הנושא השני, פיטוריו של מי שחשף – יש בעיה של חשיפת שחיתות, וכאן יש בעיה של חשיפת גזענות. בדרך כלל מי שחושף שחיתות וגזענות – אנחנו צריכים לעמוד לצדו. אגב, אמרתי לו, לד"ר עמוס ברנס –הם יפטרו אותך. ואמרו לו בצורה מפורשת: אתה מפוטר בגלל שפנית לחבר הכנסת אחמד טיבי ולמל"ג, מאחורי הגב, או מעל לראש הנהלת המכללה.
טלב אלסאנע
יש איסור על פניות כאלה לחברי כנסת?
היו"ר זבולון אורלב
סליחה. תבקש רשות דיבור.
אלכס מילר
הוא מדבר הרבה על האדם שפנה אליו - -
היו"ר זבולון אורלב
תן לו לסיים. ד"ר ברנס הוזמן לדיון. הוא יודע שהדיון מתחיל ב- 12 וחצי. הוא לא יודע שהקצבנו לזה שעה, כך מקציבים לדיון מהיר. מה אני יכול לעשות? לא נתאים את סדר הדיון לבואו או אי בואו.
דני דנון
על פי התקנון זה צריך להיות שעה?
היו"ר זבולון אורלב
לא. אני יכול לסיים קודם. אני משתדל להיות הגון, קל וחומר עם אלה שאני חלוק עליהם פוליטית.
אלכס מילר
רק בוועדה לביקורת המדינה אתה יכול לחייב אדם להגיע, נכון?
אחמד טיבי
אני רוצה לשאול שאלה. עדיף לשאול אותה כאשר יגיע לכאן ד"ר ברנס: האם הוועדה הזמינה את ד"ר ברנס?
אפרת מורלי
באופן אישי – לא. אני לא ידעתי, אני רק עכשיו שומעת.
היו"ר זבולון אורלב
אז אני מתנצל. מזכירות הוועדה שגתה - -
אחמד טיבי
מי שהזמין אותו זה העוזר שלי.
דני דנון
אין חובה להזמין אותו.
אפרת מורלי
אני רוצה לומר – קודם כל, זה מה שקורה שלא מצרפים דברי הסבר לדיון המהיר, כי על פי הכותרת: החלטת המרכז האקדמי כרמל לבטל את חוג החשבונאות בשל ריבוי נרשמים ערבים -

על כך יוחד הדיון.
היו"ר זבולון אורלב
האם ידעתם שיש כזה איש?
אפרת מורלי
לא. שמעתי את זה לראשונה כאן.
אחמד טיבי
אין לי טענות.


אני רוצה לקרוא חלק מהדברים שאמר גיל רשף, מנהל אדמיניסטרטיבי או מנכ"ל - -
יחזקאל טלר
אין לו שום תפקיד פורמלי במוסד הזה. בשום מוסד. הוא היה נציגו של היזם בעבר.
אחמד טיבי
הבעלים.
יחזקאל טלר
הוא לא הבעלים. אין לו שום מעמד פורמלי במוסד.
אחמד טיבי
כך אומר מר גיל רשף, שהוא מנכ"ל המוסד בפועל. "ואם זה הרוב ערבים, אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מוסד שיהיה מתויג כערבי. לא יכולים. אוניברסיטת חיפה יש לה את הדימוי והיא בבעיה קשה מאד בגלל שהיא נתפסת כאוניברסיטה של ערבים. וזו הבעיה. ואנחנו מוסד לא מתוקצב, ואם נתייחס למוסד של ערבים אז הלך עלינו. פשוט לא יבואו. אנחנו משתדלים. אנחנו משתדלים לשמור על מצב שבו היחס בין ערבים ליהודים בכיתות הוא כמו היחס באוכלוסיית מדינת ישראל של 20-30 אחוז, משהו כזה. אם לא נצליח עוד פעם לגייס, נגיד את המינימום - זאת אומרת – זה לא 40 מועמדים סתם, 40 מועמדים שלא יהיו מתוכם 30 ערבים. אם זה לא הרוב, ואם זה הרוב ערבים – אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו מוסד שיהיה מתויג כ "ערבי". נגיד שב- 40 אפשר להחזיק את זה, עוד איכשהו להחזיק את זה, אבל בתנאי שזה לא 40 ו – 30 ערבים מתוכם". בהמשך – ברנס: אז אני הלכתי ובדקתי באמת. יחזקאל אמר לי: את הנושא הערבי שאתה אמרת - -
דני דנון
אדוני היושב ראש, הוא לא יכול להקריא במשך שעה את המילים של ערוץ 10. הוא לא דיבר מילה אחת על סגירת החוג.
היו"ר זבולון אורלב
אני אעצור אותו בזמן.
אלכס מילר
- - זה אדם שאין לו שום קשר למוסד - -
עפו אגבאריה
מה זה "לא הנושא".
אחמד טיבי
גיל: "נכון, אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה לעצמנו". עמוס: "לא, לא לא משנה – זה שיקולים שלך, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק אומר, קצת כואב, כי לפי מה שהבנתי התשלום זה לא היתה הבעיה, יכול להיות שהנושא הערבי הוא היה הבעיה, אני לא יודע". גיל: "יש שילוב של הכל ביחד".


ביום - - נכנס ד"ר ברנס לשיחה אצל פרופ' יחזקאל טלר שנמצא כאן, נשיא המכללה, בעניין אי פתיחת ההתמחות בחוג לחשבונאות. באותה שיחה הוחלפו ביניהם הדברים הבאים:


עמוס: "היתה לי שיחה אתמול עם גיל, גיל גם העלה את הנושא שאתה דיברת עליו, אתה יודע – ערבי, שלא נהיה majority של ערבים". פרופ' טלר: "גם פה היתה בעיה". עמוס: "איך? איך?" פרופ' טלר: "גם פה היתה בעיה, מתוך אלה שנרשמו". עמוס: "כן". פרופ' טלר: "היו 3 יהודים וכל השאר...." - -
דני דנון
כמה זה "כל השאר"?
היו"ר זבולון אורלב
מייד הוא יענה.
דני דנון
לא, הוא לא נוגע במהות.
קריאות
· - -
דני דנון
נרשם סטודנט אחד ערבי לחוג הזה.
אחמד טיבי
בעקבות הדברים האלה אני אומר בצורה ברורה: ההחלטה לא לפתוח את החוג לחשבונאות נבעה מניעים זרים ומפלים. נפגעו זכויותיהם של סטודנטים שהם לא יהודים שרצו להיכנס לחוג. אגב, גם של היהודים שנרשמו לחוג והם לא יכולים. הדברים ברורים וחד משמעיים: הם דברים גזעניים.
אלכס מילר
מבחינתך.
עפו אגאבריה
גם מבחינת החוק.
אחמד טיבי
הנקודה השניה שאני רוצה להעלות בפני הוועדה : זו החלטה שערורייתית שבמקום להתנצל בפניו מפטרים אותו. זה מעשה אווילי שהכנסת אסור לה להסכים לו. אני פונה לשניכם, שאתם מהקשת האחרת, שלושתכם. אתם חושבים אחרת ממני ומחברי הכנסת עפו אגאבריה, טלב אלסאנע ומסעוד גנאים. חושפי שחיתות וחושפי עבירות על החוק חייבים להיות מוגנים, בעיקר על ידי חברי כנסת. בעתיד אולי מישהו אחר מהצד שלכם יפנה אליכם - -
אלכס מילר
זה לא הנושא, עם כל הכבוד. אני באתי לדון פה על הנושא של - - עכשיו אתה מבקש ממני לדון על נושא הפיטורין.
קריאות
· - -
אחמד טיבי
משפט סיום – אני לעולם לא אשפוט את פרופ' טלר שהוא הסתודד בפינה עם חברי כנסת כמו אלכס מילר, למשל, למרות התווית המאד ליברלית של חבר הכנסת אלכס מילר. זכותך לפנות גם לאלכס מילר ולדני דנון.
אלכס מילר
אף אחד לא פנה אלי, עם כל הכבוד. באתי לדון על הנושא כי ישבתי בדיוק בישיבה הזו - -
היו"ר זבולון אורלב
פרופ' טלר, כפי שנאמר כאן -לכאורה הוטחו האשמות כבדות מאד. אני מבקש אם אפשר שתתרכז בסוגיית העובדות.
יחזקאל טלר
אני הנשיא של המרכז האקדמי. ברשות יושב הראש, נמצאים אתנו גם פה המשנה לנשיא, עו"ד נפתלי ויטמן וד"ר מוסא אבו רמאדן, שהוא מרצה אצלנו, ושתי סטודנטיות, כולם התנדבו לבוא לכאן- אילהאם אבו ארדאת וסוזן מור. אני מאד מבקש שיתנו גם להם להגיד משפט איך המוסד שלנו מתנהל, איך הם מרגישים - -
טלב אלסאנע
אבל זה לא שיווק של המוסד. זו בעיה קונקרטית.
היו"ר זבולון אורלב
נא לא להפריע. עם כל הכבוד לך.
אלכס מילר
· - -
היו"ר זבולון אורלב
אני מבקש גם ממך. בואו תהיו סבלניים, מה קרה לכם?
יחזקאל טלר
אני מבקש לציין כמה עובדות. קיבלנו את האישור לפתיחת המוסד בסוף יוני 2008, ופתחנו הרשמה עם פרסום באמצעי התקשורת וכן הלאה. נרשמו סטודנטים למשפטים ומנהל עסקים, היו לנו 5 התחמחויות, כשהצענו את כל 5 ההתחמחויות במנהל עסקים. לצערנו הרב נרשמו 13. באחת ההזדמנויות שאל אותי ד"ר ברנס אם נפתח עם כל ה- 13, ואמרתי שזה לא כלכלי, אך מאחר וזו שנה ראשונה והתחלנו מאוחר, אנחנו נפתח. המציאות היתה ש- 4 ימים לפני תחילת שנת הלימודים התברר שסטודנט אחד שילם, הסדיר את התשלום. כמו בכל מוסד אקדמי, עד שהסטודנט לא משלם הוא יכול לעבור למקום אחר.
היו"ר זבולון אורלב
נרשמו 13 ורק אחד שילם?
יחזקאל טלר
18 נרשמו. 5 לא עמדו בתנאי הקבלה, 13 עמדו בתנאי הקבלה, ואני לא אפרט מה הם תנאי הקבלה.
היו"ר זבולון אורלב
נכון. ואגב- זה המל"ג קובע, לא אתם.
יחזקאל טלר
עמדו 13 בתנאי הקבלה. מתוכם היו 10 ערבים ו – 3 יהודים. מאחר ורק אחד הסדיר את התשלום, 4 ימים לפני תחילת שנת הלימודים, ואגב- כתוב על כל טופס שאם לא יהיו מספיק נרשמים אנחנו יכולים לבטל. פנינו באופן אקטיבי לכל הסטודנטים והצענו להם לעבור למגמות אחרות. ואכן – שניים עברו למשפטים וחמישה עברו למנהל עסקים. אם לא היינו רוצים ערבים - -
מסעוד גנאים
אלה שפנו הם סטודנטים ערבים?
היו"ר זבולון אורלב
· 7 שעברו – כמה מהם ערבים?
יחזקאל טלר
5 ערבים ו- 2 יהודים. היה עוד סטודנט ערבי שהוא רתוק לכסא גלגלים. אנחנו, לצערנו,

רק פתחנו את המוסד ולא היינו נגישים אז. הלימודים היו בקומה ראשונה ללא מעלית. אני, אישית, פגשתי אותו בקומת הקרקע והתנצלתי מאד שהוא לא יוכל ללמוד. הבטחתי לו אישית שהוא מתקבל לשנה הבאה, הוא לא צריך לשלם כלום, זה לא באשמתו – זה באשמתנו, הואו יחזרו ללמוד אצלנו ברצון רב.


כל הדיבור הוא דמגוגי. אני רק רוצה לומר עם מי יש לנו עסק.
היו"ר זבולון אורלב
מתוך חמשת החוגים שפתחתם - -
יחזקאל טלר
שניים לא פתחנו. חשבונאות לא פתחנו כי לא היו מספיק, ועוד פחות נרשמו לניהול תיירות, ולא פתחנו.
היו"ר זבולון אורלב
כמה נרשמו שם?
יחזקאל טלר
שלושה, אני חושב. מעט מאד.
נפתלי ויטמן
זה לא חוגים, זה התחמחויות בתוך מנהל עסקים.
יחזקאל טלר
פתחנו שלוש התמחויות – משפטים, בוקר וערב. לא ספרנו כמה יהודים וכמה ערבים - -
עפו אגאבריה
כמה בסך הכל סטודנטים יש לכם במשפטים?
יחזקאל טלר
היום יש לנו בסך הכל קרוב ל – 500 סטודנטים במוסד.
היו"ר זבולון אורלב
מה אחוז הערבים?
יחזקאל טלר
כ-30% ערבים. אנחנו לא ידענו, עד שהגענו לכאן. אגב, אני רוצה לתת לכם נתון שהתכוננתי אליו- לקראת השנה הקרובה יש הרשמה יותר טובה של סטודנטים לחשבונאות, ואנחנו רוצים לפתוח את המגמה, אנחנו רואים בה מגמה חשובה, ויש שם מתוך 33, 18 ערבים שנרשמו. עדיין לא הסדירו תשלום, אך יש מספיק זמן, כי רק באוקטובר אנחנו מתחילים. אנחנו מתכוונים לפתוח את המגמה הזו, ברצון רב, ואיש לא מעלה על דעתו שאם יש רוב ערבי אנחנו לא נפתח.

ברשותכם אני רוצה לומר לכם – האי דיוקים, ולא חלילה שעשית זאת במכוון, פשוט נתנו לך אינפורמציה לא נכונה – אני רוצה לומר עם מי יש לנו עסק. עם הגזענות שלי נגד הערבים אני אתאר קצת איפה אני מעורב במגזר הערבי בהשכלה הגבוהה. תהיינה לכם כמה הפתעות. הציעו לי להיות הנשיא של המכללה להוראה בסכנין, אפילו לחצו עלי. אז אתם יכולים לשאול את האנשים, אל תקבלו את מה שאני אומר. אני מייעץ להם עד היום בחינם בענייני השכלה גבוהה, בכל פעם שהם מבקשים. אני שם ברצון רב. אני לא לוקח אגורה עבור זה. אבל ד"ר ברנס, האיש, לוחם הצדק החברתי, עזב את מקום העבודה שלו במרכז הארץ מהיום למחר כי הוגשה תלונה נגדו על הטרדה מינית. כדי להימנע מבירור – ויש לי את זה בכתובים - -
טלב אלסאנע
לפני הפרשה או אחרי?
יחזקאל טלר
לפני הפרשה. אנחנו ידענו מזה. כדי להימנע מבירור של המוסד הוא קיבל ייעוץ משפטי להתפטר. ברגע שהוא התפטר אי אפשר היה להביא אותו.
אחמד טיבי
זה נקרא רצח אופי.
היו"ר זבולון אורלב
זה נקרא לומר לוועדה את האמת, כל האמת ורק את האמת.
אלכס מילר
צריך שיהיה גילוי נאות. זה שפנה אליך בן אדם – בדקת מי הבן אדם?
טלב אלסאנע
עצם העובדה - -
היו"ר זבולון אורלב
הוועדה איננה יודעת שמדובר בברנס, ואם המציע לא אומר לנו להזמין אותו אז הוא לא יוזמן. מאיפה צריך לדעת שמדובר בברנס?
טלב אלסאנע
לא בעניין זה. בעניין שמתייחסים לאדם שלא נמצא עכשיו בוועדה.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, אחמד טיבי הזכיר את שמו, ראשון. לא אני הזכרתי את שמו.


נושא הפיטורין אגב, הוא לא הנושא שלנו.
יחזקאל טלר
אני אבל רוצה לומר- למרות כל הנושא הזה, מאחר ולא פתחנו את מגמת החשבונאות, המשמעות היתה שהיקף המשרה שלו ירד באופן מאד משמעותי. הוא עשה משאל בקרב הסטודנטים של מנהל עסקים שהוא מלמד – הוא מלמד מעט מאד, יחסית, ולכן גם מקבל שכר יותר ממה שהוא מלמד, ועל כך יש הרבה מריבות והתכתבויות בין עורכי דין וכן הלאה, כי הוא רצה לקבל משרה, להיות מרכז. לא אלאה אתכם בפרטים. כל המלחמה היא על זה, ולא על יהודים וערבים, ואני חושש שזה מעניין אותו כשלג דאשתקד, אבל הוא עלה פה על איזשהו עץ.
היו"ר זבולון אורלב
מתי היה כל האירוע הזה של סגירת החשבונאות?
יחזקאל טלר
4 ימים לפני שפתחנו. פתחנו ב- 20 באוקטובר.
היו"ר זבולון אורלב
למה זה מתפוצץ עכשיו?
יחזקאל טלר
כי סוף סוף היו לו הקלטות. והוא יכול היה - -
היו"ר זבולון אורלב
ההקלטות היו לו כבר באוקטובר.
יחזקאל טלר
אני מייד אתייחס.


אני מוכרח לומר שהוא איים עלינו שאם לא נסדיר לו את ענייני התשלום, הוא יפוצץ ויגרום לנו נזק גדול. יש לי את זה גם בכתובים מעורך הדין שלו. זה לא זה שהוא פנה לחבר הכנסת טיבי – והזמנו אותך, חבר הכנסת טיבי במכתב התשובה שלנו, וההזמנה בעינה עומדת. תבוא ותתרשם בעצמך. אני חושב שזו סחטנות קלאסית של אדם - -
היו"ר זבולון אורלב
לא הבנתי. מי אים על מה?
יחזקאל טלר
ברנס איים עלינו שאם לא נסדיר את עניין התשלום שלו – שהוא יקבל 100 אחוז תשלום, הוא יתנקם בנו. אז הוא מצא. נכון, מה שגיל רשף אמר, אי אפשר להכחיש, אבל אין לו שום מעמד ואני לא אחראי על הפה של אף אחד. מי שקובע את המדיניות במרכז האקדמי כרמל זה אני ורק אני. יש לי ועד מנהל, כמובן. על פי החלטות הות"ת אנחנו בנויים לפי כל מה שצריך. לגיל רשף אין שום תפקיד, שום תפקיד רשמי. עם כל הכבוד, אתה קראת משהו שהוא אמר. יש לי פה תמליל של שיחה מאד ארוכה שבסוף הוא ניסה למשוך אותי בלשון – ולא כתוב בשום מקום שיש סגירה של התוכנית. הוא דיבר על ה- majority של יהודים וערבים ואני עניתי מה שעניתי. זה לא בגלל זה שסגרנו את התוכנית. אני לא מכחיש שאמרתי, אבל אין לזה שום משמעות למדיניות המוסד. אני חושב שהמוסד הזה מתנהל בצורה הטובה ביותר. מקרב 13 הסטודנטים שאנחנו מדברים עליהם – היו כמה סטודנטים ערבים שלא עמדו ברמה המספקת של תנאי הקבלה. מאחר ואני בהחלט ליברל ומאמין בהזדמנות שיש לתת לכל אחד - -
דני דנון
אתה מפלה אפליה מתקנת? מה עם אנשי פריפריה משלומי?
יחזקאל טלר
אני מוכרח לומר שאם הייתי גזען הייתי עומד על קוצו של יו"ד, ולא מקבל אדם שיש לו ציון אחד פחות. אם צריך 80 כדי להתקבל ויש לו 78 או 79 הייתי אומר – מצטער. וקיבלתי, קיבלתי לא אחד ולא שניים, ואת זה אפשר להוכיח במספרים מאד ברורים.


עוד מילה אחת על הפיטורים. אני ישבתי אתו והוא הקליט אותי, בלי ידיעתי. ושם באמת נכנס הקטע שאני לא רוצה אותו במועצה האקדמית העליונה. אני הצעתי לו לעבוד בשנה הבאה במשרה מלאה, זה כן כתוב. אמרתי לו לגבי ריכוז הנושא – שהדקאן יקבע. באותו יום דיברתי עם הדקאן והדאקן אמר שהוא יהיה המרכז. אמרתי לו אכן שאני לא רוצה אותו במועצה האקדמית העליונה, שזה הסנאט שלנו, שמורכב ממרצים, מבפנים ומבחוץ, מפרופסורים. הוא ייצג את המרצים. אמרתי במפורש – אדם שיוצא החוצה ומשמיץ אותנו בשקרים, אני לא מוכן. מה שקרה שאחרי זה, אם הוא היה קצת חכם הוא היה תופס את הדבר הזה בשתי ידיים והיה אומר- יש לו משרה מלאה פה, משכורת טובה לשנה הבאה, הוא היה מרוויח לא רק בכלל. הוא בא אלי ושולח לי מכתב מעורך דין, עם תמליל השיחה שהיתה לנו. היא לא היתה על ענייני יהודים – ערבים, הוא מנסה להיתמם. אמרתי לו שאני לא רוצה אותו פה יותר. לא מקובל בשום מקום אקדמי שמנסים בכל מילה – אי אפשר לדבר בשום נושא. נעזוב את העניין היהודי – ערבי. יש לנו סודות מקצועיים, יש לנו תחרות עם מוסדות אחרים. אני מוכן שיישב אתי אדם במועצה אקדמית, יקליט כל מילה ויצא עם זה החוצה?במועצה האקדמית זה לא עניין של שכר, לא עניין של כלום – על זה הוא פוצץ את זה.


ואז החלטתי לפטר אותו. הוא קיבל צו זמני עד שיתברר העניין מבית המשפט. זה הסטאטוס קוו כרגע.
שלמה גרוסמן
אני מכהן כיושב ראש הות"ת כמעט 7 שנים, וקבעתי פה איזה שיא. ןעןד שנים כסגן יושבר אש, כמעט 13 שנה ברציפות בהנהלת מערכת ההשכלה הגבוהה. אני שמח שחוק ההשכלה הגבוהה שדורש שוויון מוחלט בין כל המינים והגזעים וכל התושבים במדינת ישראל מיושם כהלכה. אני גאה בתרומתנו גם למגזר הערבי, ודברים שהם העדפה מתקנת – החל ממלגות מעו"ף, מענקי מחקר , ואני גאה בתוכניות אחרות כמו הפסיכולוגים ונושאים אחרים. אני לא אפרט כאן כי זה לא הנושא. אני רוצה פשוט מאד, מאחר ואני מכיר את פרופ' טלר כסגן יו"ר המל"ג תקופה כל כך ארוכה וכיהנו יחד – אני כיו"ר הוות"ת והוא כסגן יושב ראש המל"ג. אני רוצה לומר: יחזקאל טלר נתפס כאדם סובלני, ישר, הגון, שניהל תמיד את ישיבות מתוך הערכה רבה לכל המגזרים, ודגל בשוויון מלא בכל מה שקשור להשכלה הגבוהה.


כשנתנו את האישור למוסד כרמל, היינו בטוחים ומשוכנעים שגם פרופ' טלר וגם עורך הדין נפתלי ויטמן שינהיגו את המוסד הזה, ינקו מהשורשים של המועצה להשכלה גבוהה וות"ת, ועמדותיהם לגבי כלל תושבי ישראל, ואכן כך הם ינהלו את המוסד כרמל. אני שמח שמתוך ההתרשמות שלנו אכן הדבר נעשה, ואני שמח על כך שהמוסד התחיל בדרך נכונה, ועושה אינטגרציה מסוימת בין ערבים ליהודים בנושאים הללו. - -
היו"ר זבולון אורלב
ולענייננו.
שלמה גרוסמן
לענייננו- אני לא חושב לרגע שיכול להתקבל על הדעת שפרופ' טלר כנשיא יחליט לא לפתוח חוג לחשבונאות במוסד אקדמי מתוך שיקולים זרים כפי שהועלו כאן. אני משוכנע במאת האחוזים שדבר כזה הוא בלתי אפשרי מתוך הכרה אישית, מתוך הכרת צורת עבודתו. התייעצתי עם שני חברים מרכזיים במל"ג – פרופ' פייסל עזייזה, ודאי אתה מכיר אותו – אמר לי: פרופ' טלר אמין עלי במאת האחוזים. שאלתי את פרופ' פואד פארס, וגם הוא אמר שפרופ' טלר אמין עליו. רבותיי, זו היא האמת לאמיתה.


ולכן, אני כאיש ות"ת ומל"ג רואה במוסד מוסד אקדמי לכל דבר, שוודאי ימשיך בדרך שהוא התחיל בה כאשר הפן האקדמי ינחה אותו.
היו"ר זבולון אורלב
ד"ר מוסא אבו רמאדן, מרצה. שני משפטים קצרים. כמו שאתה שומע, רובצת טענה כבדת משקל כנגד אפליה או קבלת החלטות באוניברסיטה בגלל ריבוי ערבים. האם אתה מרצה במכללה?
מוסא אבו רמאדן
אני מרצה כבר שנה אבל אני מכיר את המייסדים כבר שלוש שנים. אני דוחה את הטענות של הגזענות – אין גזענות. חברי הכנסת הערבים או שהוטעו על ידי אחד המרצים או שכנראה ליברמן לא מספק להם מספיק עבודה, או שאין מספיק עבודה במדינה. אני, כפעיל זכויות אדם - -
אחמד טיבי
· - -
מוסא אבו רמאדן
אני פעיל זכויות אדם - -
טלב אלסאנע
בלתי סביר שאתה מזמין עובד של המוסד, אתה מעמיד אותו בסיטואציה בלתי סבירה, כהוא צריך לספק את הממונים עליו. לא צריך עדי אופי.
אחמד טיבי
· - -
היו"ר זבולון אורלב
אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא לסדר את חבר הכנסת אחמד טיבי. אתם לא תסתמו את הפה לאף אדם בוועדה הזו.
עפו אגאבריה
זו עדות משוחדת.
היו"ר זבולון אורלב
אני קורא לכם לסדר פעם שניה. אתם תאפשרו לו לדבר.
אחמד טיבי
מה זה - -
מוסא אבו רמאדן
אני פעיל זכויות אדם, חבר בארגון "עדאללה". אני חבר בהרבה עמותות. אם אין לכם התעסקות חוץ מהמכללה אני מוכן לתת לכם עבודה לחמשת הקדנציות הבאות. זה לא צודק, חבר הכנסת אחמד טיבי. אני מאמין שאתה עושה את העניין בכנות, אבל כנראה שהוטעית. למשל – לגבי המספרים - -
אחמד טיבי
יכול להגיד שהוטעיתי – אבל למה אתה מכניס – "לח"כים הערבים אין עבודה אצל ליברמן"?
היו"ר זבולון אורלב
זכותו לומר את זה. משפט לגיטימי.
עפו אגאבריה
אבל שמענו - -
מוסא אבו רמאדן
אמרתי בתחילת דבריי – הוטעית. אתה אמרת לגבי המספרים - -
היו"ר זבולון אורלב
אני קורא אותך לסדר פעם שניה. אתם חייבים להיות סובלניים לשמוע גם דברים אחרים. מה קורה לכם? פה זה מבצר הדמוקרטיה, שאדם יכול לומר את דעותיו בלי שיפריעו לו.
מוסא אבו רמאדן
בסך הכל רציתי לומר שאני דוחה את הטענות של הגזענות. הן לא קיימות. זה פשוט לא נכון.
סוזן מור
אני סטודנטית במרכז האקדמי כרמל, מהסטודנטים הראשונים שנרשמו למרכז. אני כבר שנה לומדת שם - -
היו"ר זבולון אורלב
באיזה חוג?
סוזן מור
משפטים. אני מקבלת את היחס הכי טוב מהמרצים, מהנשיא, מהמזכירות – מכולם, ואפילו שהמרצים מקדישים לנו תשומת לב כי זו לא שפת האם שלנו. אם אנחנו נתקלים בקשיים – כולם מתייחסים ועוזרים לנו – גם קשיי שפה. אני מדברת ספציפית עלי כי זה התואר הראשון שלי. אני לא מרגישה בכלל שיש אפליה.


ברצוני לציין דבר נוסף- אני לא יודעת אם הזכירו את זה בכלל. בשבוע שעבר נפתחה אצלנו קפטריה במכללה. אני הופתעתי שנכנסתי לקפטריה כל כך מפוארת שמי שזכה בהפעלת הקפטריה הם אנשים ערבים ואם היתה שם אפליה וגזענות לא היו נותנים את המשרה הזו לערבים. זה דבר שמעיד שאין אפליה בכלל במכללה.
אילהאם אבו ארדאת
אני משפרעם, וגם אני לומדת משפטים שנה ראשונה. גם אני – לא רוצה להיכנס לטענות של כל צד, אבל מבחינתי, אם המרצה שיש לו טענות - אם המטרה שלו להגן על הערבים היה יכול לקחת מלכתחילה, את התלמידים שנרשמו ולהגן עליהם, ולפתוח את הקורס הזה.


דבר שני, אם יש למכללה מספר מספיק של תלמידים לחשבונאות – אז צריך להבין שזה מוסד כלכלי שהמטרה שלו היא רווח.
היו"ר זבולון אורלב
את מרגישה אווירה של גזענות? את מרגישה שדוחים ערבים? – כי זה הדיון כאן.
אילהאם אבו ארדאת
לא, בכלל לא. אני כבר שנה לומדת שם ולא הרגשתי את זה. יש לנו דו קיום עם כל המרצים, עם כל המכללה.
היו"ר זבולון אורלב
את חושבת שאת משקפת את הדעות של הסטודנטים הערבים?
אילהאם אבו ארדאת
כן. את רובם. וגם יש לי הוכחה אישית ממקרה שקרה לי בסימסטר ראשון. היתה לי שפעת חזקה. התעלפתי תוך כדי המבחן – יום אחד למחרת כל המכללה- הסטודנטים, המרצים, כל האחראים, התקשרו אלי, ואמרו לי: אל תדאגי. אם לא עברת את המבחן ניתן לך בגלל המצב שלך - -
היו"ר זבולון אורלב
תהיי בריאה, בקיצור.
אחמד טיבי
הערה לסדר - ד"ר עמוס ברנס הגיע - -
היו"ר זבולון אורלב
הוא הגיע בשעה 13:20. הדיון צריך להסתיים בסביבות 13:30. אם תהייה אפשרות - -
אחמד טיבי
נראה לך שאם תהיה אפשרות? הוא התעכב. נו, אז מה?
היו"ר זבולון אורלב
יש אפשרות. יש זמן של ועדה.
אחמד טיבי
· - -
היו"ר זבולון אורלב
אני אמרתי שאם הוא היה מגיע בזמן היינו נותנים לו את זכות הדיבור. אינני יודע. תוותרו על זכות הדיבור שלכם. אתה הארכת. אתה יודע שדיברת למעלה מ – 20 דקות - -
אחמד טיבי
20 דקות?
היו"ר זבולון אורלב
למעלה מ- 20 דקות.
דני דנון
קודם כל אני רוצה להודות לחבר הכנסת טיבי שבזכותו אנחנו שומעים על הפעילות שלכם. נאמרו פה הרבה דברים של חבר הכנסת טיבי לגבי אוניברסיטת חיפה, אז אפשר גם לדבר על זה שבמלחמת לבנון היו שם דגלי חיזבאללה ולמה אנשים מוחים על זה, אבל זה לא הדיון. הדיון הוא פה בשורה התחתונה על ניסיון של סחטנות שמשתמשים בך ככלי. אתה, אחרי ששמעת את הדברים שנאמרו פה על ידי כל האנשים - יהודים וערבים כאחד. אתה צריך להתנצל בפני המכללה, בהגינותך. לא תמיד איפה שיש את המילה "ערבי" צריך לקפוץ ולומר "גזענות", "אפליה", כי זה מזיק במקומות שבהם יש פערים וצריך לתקן. זה מקרה קלאסי של סחטנות, סכסוך עבודה פנימי, שפנו אליך כחבר כנסת והביאו אותנו לדיון הזה. אני יודע שיש ועדת חקירה פרלמנטרית ואם אתה מעוניין באמת לקדם את המגזר הערבי- זה לא הנושא פה. בשורה התחתונה היה סטודנט אחד ששילם ונרשם לחוג. בנשיאות אישרנו את זה כי אמרנו – סגרו חוג לחשבונאות סתם בגלל שערבים נרשמו, אז נדון בזה. אבל כשאני רואה את הפרטים פה – שסטודנט אחד רק נרשם, ואני לא יודע מה שמו- הוא היה יהודי או ערבי? אז בגלל שנרשם רק סטודנט אחד לא פתחו את החוג ואנחנו פה בכנסת צועקים על אפליה וגזענות. יש מקרים של אפליה- -
נפתלי ויטמן
כהן רעות, יהודיה.
דני דנון
יש אפליה במדינה הזו וצריך לתקן אותה. אבל לבוא על מקרה כזה ועל מניעים כאלה, ולקחת אותנו לדיון בוועדת החינוך – תהיה הגון. הציטטות האלה, על חלקן הייתי מגן ועל חלקן – לא. אבל זה לא הדיון כרגע. אני חושב שהח"כים צריכים להתנצל בפני מכללת כרמל, לברך אותם על הפעילות שהם עושים - -
טלב אלסאנע
אינני סבור שאנחנו צריכים לחפש גזענות איפה שאין או להמציא, כי לא חסר, לצערנו הרב. אבל כאשר יש אירוע כזה לדעתי אסור לעבור עליו לסדר היום, מה גם שאסור להפוך את אלה שמציגים או מנסים לחשוף תופעות כאלה כאילו שהם הבעיה. חבר הכנסת טיבי העלה את הנושא – אז הוא אשם? לא הנושא עצמו אלא מי שהעלה אותו. או ד"ר ברנס –הוא האשם, הוא הבעיה, הוא זה שצריך לשלם את המחיר, ולא הנושא שהוא מעלה, כי אנחנו יודעים שתופעות כאלה קיימות.


לכן, אל"ף, אני רוצה לומר לפרופ' טלר שאין לנו טענות נגד המוסד. להפך, אני מברך את המוסד על זה שיש מרצים ועל זה שיש סטודנטים - -
אחמד טיבי
וקפטריה.
טלב אלסאנע
ועל זה שהתקשרו לסטודנטית שהיתה חולה. מצויין, אבל זה לא הנושא. כי אלה הסטודנטים הם ודאי לא ועד הסטודנטים שנבחר, והם לא מייצגים את הסטודנטים. לכן אתה מביא אותם. מה הם יגידו? מה זאת אומרת?


וגם המרצה – זה דבר טוב. אני מסתפק בדברים שאמרת. הצגת את המרכז בצורה מצוינת וגם הקשרים שלך עם מכללת סכנין. אף אחד לא מטיל דופי בהתנהלות. אך יכול להיות, וזה קורה, שיש לפעמים שיקולים, שיקולים פסולים. ואם אתם באים ואומרים שאנחנו טעינו, היה שיקול כזה שלא היה לא מקום – סטודנטים הם סטודנטים, לא משנה אם הם יהודים או ערבים, ואנחנו צריכים - - את השערים של המוסד האקדמי הזה, ואסור שהמוסד או האקדמיה תהיה נגועה בגזענות או לפסול סטודנט בגלל שייכותו הלאומית או הדתית. לכן, זה יכול להיות, אבל לא לבוא ולהגיד – אנחנו טלית שכולה תכלת, אין דוברים ואין יער, ושהבעיה היא חבר הכנסת.


לכן, אני מוכן להסתפק – אין אף אחד שמנסה לתלות אותם. אנחנו נגד התופעה.
היו"ר זבולון אורלב
הוועדה תצטרך לקבל החלטה האם ביטול חוג החשבונאות הוא בשל ריבוי נרשמים ערבים. אי אפשר לעבור על כך לסדר היום –שמטילים אשמה. אנחנו נצטרך לומר האם המרכז נהג כראוי או לא. לא נשאיר את זה פתוח.


אני ראיתי שאתה הגעת ב- 13:20, ואני לא - -
עמוס ברנס
· -
היו"ר זבולון אורלב
אדוני, אין לך זכות דיבור.
אחמד טיבי
אבל הוא לב העניין.
היו"ר זבולון אורלב
אתה לא הודעת לי שהוא - -
אחמד טיבי
· - מוקד הדמוקרטיה. אתה חושש שמא הוא יגיד מילה?
היו"ר זבולון אורלב
מוקד הדמוקרטיה זה לכבד אותה להגיע בזמן.
אחמד טיבי
יש לו סיבות. הוא בא מיוזמתו.
עמוס ברנס
· - -
היו"ר זבולון אורלב
אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
אחמד טיבי
תוציא אותו. זה כבר הופך גרוטסקי.
טלב אלסאנע
- - הוועדה קוראת שהמוסדות האקדמיים יהיו פתוחים ללא הבדל, ודבר שני – אסור שמי שבא בטענות גדולות משלם את המחיר. לדעתי, בכיוון הזה צריכה להיות הגישה, לא בכיוון של לטאטא נושאים וכאילו בא לישראל גואל. להתמודד עם הבעיות.
היו"ר זבולון אורלב
חבר הכנסת מילר, בבקשה. אחריו-חבר הכנסת אגאבריה, בינתיים הוא עזב, רונית תירוש, אמסלם - -
אחמד טיבי
הוא ביקש שעמוס ברנס ידבר במקומו. הוא ויתר לברנס.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה, הוא לא אמר לי את זה. הוא לא מחלק רשות דיבור, מאיפה המנהגים האלה?
אחמד טיבי
אתה אמרת שנוותר על זכות הדיבור.
קריאות
· - -
אלכס מילר
קודם כל – אדוני היושב ראש, גם שאלתי את השאלה בתחילת הדיון: האם אנחנו מדברים

פה על עצמם סגירת החוג או שאנחנו עושים פה ועדת חקירה על פיטורי אותו מרצה. ועדת החינוך היא עדיין לא הסתדרות העובדים ולא עוסקת בנושא של הפיטורין.


דבר שני – צר לי על כך שלקחת, חבר הכנסת טיבי, פניה ובסופו של דבר עשית ממנה משהו - -לא תמיד דבר שפונים אתו לחבר כנסת אכן הוא אמת ואכן הוא קרה. אז כששאלת- האם אסור לפנות לחבר כנסת, אתה יודע טוב מאד שכל הפניות שאנחנו מקבלים, בתור חברי כנסת, ואתה, בתור חבר כנסת - אנחנו בודקים, ואם יש דבר שהוא אינו נכון אז גם אפשר לומר – טעינו.
אחמד טיבי
וכל ההקלטות לא נראות לך?
אלכס מילר
כמו ששמעתי מאותן הקלטות – מדובר על אדם שלא מייצג, שאמר דברים. הוא לא מייצג את אלו שבאו וסגרו את החוג. החוג נסגר בגלל סיבה אחרת לחלוטין, והוצגה לנו הסיבה. אני הייתי חלק מאותם דיונים שהיו על המוסדות שבהם נסגרו חוגים בגלל אי רישום של הסטודנטים. זה קורה ברוב המוסדות שהם פרטיים, שאין להם מנגנון שקיים שנים כמו באוניברסיטאות. פותחים, סוגרים – זה קורה. אבל ממש לא בעניין של גזענות, עם כל הכבוד. לבוא ולפגוע במוסד שתורם ומשפר את המצב האקדמי בישראל? אני חושב שזו טעות. צר לי על כך שהשתמשו בך, חבר הכנסת טיבי, כדי לפגוע במוסד ובאנשים שמנהלים את המוסד הזה. הייתי מסתפק בכך שגם חברי כנסת יודו בטעויות שהם עושים, ולא רק להטיל האשמות באנשים אחרים.
רונית תירוש
אני רוצה לומר שאני זוכרת דיון כמעט דומה שבו נכחתי בוועדת החינוך הקודמת. חבר הכנסת מילר ודאי זוכר. הגיעו סטודנטים מהמכללה למנהל מראשון לציון – סטודנטים לתיאטרון. שם בכלל היה דבר מאד הזוי, ויושבים פה האנשים המתאימים לשמוע. מה שקרה הוא

שהיה סף מסוים ולא הגיעו לסף, נדמה לי שאמרו שכדי לפתוח חוג צריכים 80 סטודנטים – והיו כאן ויכוחים אם כן עמדו בסף או לא. יש על זה נתונים ואפשר להיווכח לפיהם.ושם באמת על קוצו של יו"ד – מתוך 80, נרשמו 73, והמכללה החליטה לא לפתוח, ולא רק שהחליטה לא לפתוח את החוג אלא הודיעה לסטודנטים על כך יום או יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, דהיינו – באוקטובר.
אלכס מילר
אחרי שהם שילמו כבר שכר לימוד.
רונית תירוש
אחרי שהם שילמו שכר לימוד, אחרי שהם יודעים שהם התקבלו, וכשהם יודעים שפותחים את השנה תוך יומיים. אין לי ספק שאם היה מדובר שם באוכלוסייה שהיא לא יהודית, כל הנושא היה תופס נפח וכותרות של גזענות וכו'. אף אחד לא העלה בדעתו שיש פה איזה פן גזעני או פן שפוגע בילדי פריפריה. אפשר לנתב את זה להמון מקומות.
אחמד טיבי
את הגעת באיחור, ולא שמעת את הציטטות וההקלטות.
רונית תירוש
נכון שלא שמעתי. אני לא יודעת מי הדובר שם בציטטות, אבל אם אחד הדוברים שיושבים כאן או ראש המכללה, ראש החוג נשמע כמי שאומר "אני לא פותח את החוג כי יש לי ערבים בחוג" – אם זה האדם - -
היו"ר זבולון אורלב
לא, תפסו אדם בשם גיל רשף שאינו עובד במכללה.
אחמד טיבי
מנכ"ל.
יחזקאל טלר
הוא לא מנכ"ל. אין לו שום מעמד.
רונית תירוש
אם זה היה אדם רלבנטי אז זה אסון, אבל זה לא. לכן אני אומרת שרצוי להקטין את גובה האש ולא להחזיר אותנו לימים אפלים.
אחמד טיבי
אם המכללה היתה באה ואומרת – טעינו.
חיים אמסלם
לפעמים כשמתפרצים לדלת פתוחה אז אומרים – טוב, התפרצת לדלת פתוחה, אבל כשמתפרצים למקום שבו אין דלת, אין קיר ואין כלום, סתם מתפרצים, אז גם מזיקים לעניין. יש גזענות ויש אפליה ויש מגזרים בחברה שהם פגועים. אבל זה לא המקרה, על פניו זה לא המקרה. לא הייתי בכל הדיון, לא שמעתי את כל ההקלטות - -
אחמד טיבי
בחלק החשוב לא הייתם.
חיים אמסלם
אבל אני התרשמתי מאד מהדוברים שדיברו כאן בשבח המקום ובמה שמתנהל שם. אניחושב שהמסר שצריך להיות מכאן שאדרבא – אם נעשה איזה רושם או איזה עוול – צריך לתקן אותו, ושהרושם, אדרבא,צריך להיות חיובי.
היו"ר זבולון אורלב
ד"ר ברנס, אנחנו היינו אמורים לסיים ב- 13:30. אתה הגעת ב- 13:20. הוועדה, אגב, לא ידעה שהדיון נסוב סביב עניינך, כי מי שיזם את הדיון הזה לא הודיע למזכירות הוועדה. לפנים משורת הדין – דקה או שתיים זה מה שאני יכול. זה גם יחייב אותי לתת לנשיא המכללה להגיב, אם הוא ירצה. אז אנא, בדקה-שתיים תמצת את הכל. צא מנקודת הנחה שחבר הכנסת טיבי פתח את הדיון בסדר גודל של 20 דקות, ציטט את כל הציטוטים, סיפר את כל הסיפור מראשיתו ועד סופו.
עמוס ברנס
לא אקח יותר מדקה או שתיים, ורק אציין שתי עובדות, כי רק מהלך הרוח ב- 10 הדקות ששמעתי, נעשתה פה סטיה לחלוטין מהנושא. הנושא הוא שעומד נשיא שהיה סגן נשיא המל"ג שבעצם משקר לעם, גם בטלוויזיה וגם לי. הנושא נפתח על ידי הנשיא. לצערי הרב, הנושא עצמו העלה את הבעיה. אני הגעתי למכללה, קיבלתי כבר את הטענה שרק אחד או שניים שילמו. אדון ויטמן התקשר אלי ואמר לי – אחד או שניים שילמו. קיבלתי את העובדה. באתי ללמד, לא העליתי שום נושא. פגש אותי פרופ' טלר במסדרון ואמר לי - הבעיה האמיתית שהרוב הם ערבים. אני הייתי בשוק. אני לא הקלטתי את זה כי לא היה לי מה להקליט, לא חשבתי על זה אפילו.
היו"ר זבולון אורלב
דרך אגב, אתה מקליט אותנו עכשיו?
עמוס ברנס
לא. אני מבקש, תן לי את הכבוד המגיע לי. אני מכבד אותך, כבד אותי. ההערה הזו לא במקום.
היו"ר זבולון אורלב
בהחלט במקום.
עמוס ברנס
לא, בכלל לא. אני חושב שאתה מנסה להעליב אותי.
קריאות
· - -
עמוס ברנס
אני חושב שאני מדבר לעניין. אני לא חושב שזה רלבנטי. ההערה שלך לא רלבנטית.


תן לי רגע להתרכז, כי זה מאד חשוב. זה חשוב לעם היהודי כמו לעם הערבי וכמו לכל עם, בייחוד לעם היהודי שסבל מהנושא הזה כל כך הרבה שנים, גם בגלות של 2000. אני חושב שהנשוא הזה מאד חשוב. יותר לעם היהודי מאשר לערבי. הנושא הועלה על ידי פרופ' טלר, לא על ידי.
היו"ר זבולון אורלב
כלומר, אתה עדיין מאמין שהחוג לחשבונאות לא נפתח בגלל שרוב הנרשמים - -
עמוס ברנס
בוודאות. אני אמרתי – שקרן תמיד משקרן עוד פעם. בשביל זה הבאתי מקלט. ואז הוא חזר על עצמו. הוא הרי מוקלט שם כשהוא אומר שזו אחת הבעיות. מיסטר גיל רשף יזם את המכללה, יזם את הפגישה אתי והציע לי להיות ראש ההתמחות, הוא יצר אתי את התקשורת, הוא בעצם הקים את המכללה. הדבר היחידי שהוא עשה הוא להיעלם כשמתחילים לתת דין וחשבון. מיסטר גיל רשף, עד שלא הגיעו הבעיות – היה האדם, המקור הראשון לכל ההתכתבויות, כל ההתנהלות של המכללה. אז אם מנסים להציג אותו כאילו הוא סתם עוד איזה עובד - זה עוד חלק מהנושא.
היו"ר זבולון אורלב
תודה. האם המכללה רוצה להגיב? רק משפט או שניים, לא אאפשר יותר.
יחזקאל טלר
העובדות מדברות בעד עצמן. רוב הסטודנטים הרשומים עברו ללמוד אצלנו. אין אצלנו, ואפשר לבדוק אותי - אין מקרה אחד שאדם שעומד בתנאי הקבלה שלא לומד אצלנו, בין אם הוא יהודי ובין אם ערבי. אין לנו "נומרוס קלאוזוס", אין לנו דברים כאלה וגם לא יהיו, לעולם, אנחנו מוסד אקדמי.


ברשות היושב ראש, אני רוצה לומר משפט אחד" בנוסף להצעה שהיתה לי להיות הנשיא של המכללה בסכנין אני עזרתי מאד לארכיבישוף אליאס שאקור, להקים את המוסד האקדמי בעיבלין. אם הוא היה שומע בקולי היה לו כבר לפני שנתיים את העניין. נפגשתי עם ראש העיר בזמנו, סאלח ראאד, הייתי אז באוניברסיטת חיפה, כדי להגדיל את מספר הסטודנטים הערבים במכינה. במכינה באוניברסיטה יש אולי 5% סטודנטים עברים ואמרתי שזה לא יכול להיות, זה לא נכון. שייח' סאלח ראאד נפגש אתי מספר פעמים. לכן, לעשות ממני גזען עם ד"ר ברנס שיש עליו עננות כבדות - -
עמוס ברנס
תשמור את ההשמצות.
היו"ר זבולון אורלב
סליחה. אתה תהיה בשקט עכשיו.
עמוס ברנס
הוא משמיץ אותי.
היו"ר זבולון אורלב
תהיה בשקט. אם לא – אוציא אותך.
יחזקאל טלר
אני רוצה לומר משפט אחרון: הנושא של פיטוריו או אי פיטוריו נמצא בבית הדין לעבודה, וני מציע לכנסת לא לדון בזה. אם בית הדין יקבע - -
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.


חברים. אנחנו צריכים לקבל החלטה – זה או כך או לא כך: או שאנחנו חושבים שהחוג לחשבונאות נסגר בגלל שיקולים גזעניים של ריבוי ערבים, או שאנחנו חושבים שהמכללה נהגה בשיקולים נכונים, הגיוניים, ראויים בגלל מיעוט נרשמים, ורק אחד הסדיר את התשלום לפני כן – כמו החוג לניהול תיירות, כפי שהזכרתם. זה מה שעומד לפנינו.


אני, אישית, מקבל את עמדת המכללה. אני חושב שהעובדות מדברות בעד עצמן. אני חושב שזו עלילה שמעלילים כאן על המרכז האקדמי בלי שום יסוד ובלי שום בסיס.
אחמד טיבי
מה עם ההקלטות?
היו"ר זבולון אורלב
אני אל גיל רשף לא מתייחס.
עמוס ברנס
· - את הקלטת שלו - -
היו"ר זבולון אורלב
אדוני, תפסיק להתערב. אם תשמיע עוד מילה – תצא החוצה.
אחמד טיבי
שנה לכלא. כמו החוק שלו. שנה לכלא.
היו"ר זבולון אורלב
שמעת? אתה לא תפריע פה לוועדה. הגיע באחור, אני מאריך את הדיון כדי לאפשר לך זכות דיבור ואתה עוד משמיע ואומר דברים לא פשוטים.
יחזקאל טלר
זה הטיפוס.
היו"ר זבולון אורלב
עזוב, תפסיקו עם ההערות שלכם.
אחמד טיבי
לפטר אותו בגלל הטיפוס.
טלב אלסאנע
למה אתה לא מעיר לגבי המילה "זה הטיפוס"?
היו"ר זבולון אורלב
אני הייתי מפטר כל אדם שמאיים עלי.
טלב אלסאנע
· -
היו"ר זבולון אורלב
אתה שואל אותי? אני חושב שהוועדה לא צריכה להיכנס לעניין הפיטורין. אבל מרצה מאיים על המעסיק שלו? איזה מין דברים אלה?
טלב אלסאנע
- - חשיפת אמת, לא איום.
אלכס מילר
יש לך אמת? תחשוף. אל תיסחוט אדם.
היו"ר זבולון אורלב
חברים, אני מציע את הצעת הסיכום הבאה: שהוועדה שמעה את כל הנוגעים בדבר, והגיעה לכלל מסקנה שהחוג לחשבונאות –זה נקרא "חוג לחשבונאות"?
נפתלי ויטמן
לא, ההתמחות בחשבונאות.
היו"ר זבולון אורלב
ההתמחות בחשבונאות במסגרת החוג למנהל עסקים נסגר באוקטובר 2008 אך ורק כתוצאה ממיעוט נרשמים (13) ומהעובדה שעד 4 ימים לפני מועד פתיחת הקורס - -
קריאה
· - -
היו"ר זבולון אורלב
אתה רוצה גם להפריע לי?
אחמד טיבי
הוועדה מוחקת את דברי חבר הכנסת טיבי מהפרוטוקול.
היו"ר זבולון אורלב
· - שילם רק סטודנט אחד (גם הוא יהודי). לדעת הוועדה, החלטות המרכז היו ראויות על פי אמות מידה מנהליות , אקדמיות וארגוניות, ודוחה, הוועדה דוחה כל ניסיון - -
אחמד טיבי
צל"ש. שלחת צל"ש ל - -
היו"ר זבולון אורלב
כל ניסיון להטיח אשמה ושיקולים זרים, ומוכנה גם לכנות אותם בשם "עלילת זדון" או עלילת שווא.
אחמד טיבי
זו העמדה האישית שלך.
היו"ר זבולון אורלב
יש לי רוב.
אחמד טיבי
אתה נגוע ב - -
היו"ר זבולון אורלב
אתה נגוע בגזענות.
קריאות
· - -
היו"ר זבולון אורלב
אתם רוצים לסתום לי את הפה, גם כן?


הוועדה רושמת לפניה את דיווח המרכז כי לפיו 30% מהסטודנטים במרכז - -
אחמד טיבי
בעל הקפטריה, גם.
היו"ר זבולון אורלב
- - הם סטודנטים ערבים.
עמוס ברנס
אינך ראוי שאני אקשיב לך. תתבייש.
היו"ר זבולון אורלב
צא החוצה, חוצפן.
עמוס ברנס
אינך ראוי שאקשיב לך. תתבייש.
היו"ר זבולון אורלב
הוועדה רשמה לפניה כי עניין העסקתו או פיטוריו של ד"ר ברנס נמצא בערכאות בבית הדין לעבודה נמצאים בערכאות בבית הדין לעבודה, ולכן מנעה את עצמה מלעסוק בסוגיה הזו.


אני שואל עכשיו את חברי הוועדה- מי נמצא כאן? – את מקבלת את הסיכום?
רונית תירוש
מקבלת.
היו"ר זבולון אורלב
אמסלם מקבל, -- מקבל. אתה מחליף מישהו?
אחמד טיבי
לא מקבל.
היו"ר זבולון אורלב
יש כאן עוד מישהו שמחליף חבר כנסת?
טלב אלסאנע
אני חבר כנסת שנוכח בדיון.
היו"ר זבולון אורלב
לא, לא.
טלב אלסאנע
זה פסק דין, אז יש דעת מיעוט. אני.
היו"ר זבולון אורלב
אתה מרע"מ-תע"ל. אם היית מחד"ש הייתי יכול לצרף אותך להחלטה. יש עוד מישהו מחברי הכנסת שרוצה להצטרף להחלטה, או מחליף?
טלב אלסאנע
בכל זאת צריך קצת בקרה ופיקוח. לא צריך להיות חד צדדי לחלוטין.
היו"ר זבולון אורלב
רבותיי. ההחלטה התקבלה ברוב. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45

קוד המקור של הנתונים