ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 26/05/2009

תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

26.05.09

הכנסת השמונה עשרהנוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

מיום שלישי, ג' בסיוון, התשס"ט (26 במאי, 2009) בשעה 12:30
סדר היום
תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש
מוזמנים
משרד האוצר: מיכל דויטש הנר
חברת נמל אשדוד
אפרים ארבל

עמרם אדרי

פרץ פרוספר

מוריס פרטוש

שמעון לאוב- נמל חיפה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אבי ירושלמי

סיגלית וקאיל
חברת נמלי ישראל
רישאר בן חיים

ענת שביט
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום - תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009.
מיכל דויטש הנר
התקנות הללו הן תקנות מיסויות. התקנות מסדירות את המעבר של השינוי המבני בעקבות חקיקת חוק רשות הספנות והנמלים. המעבר מרשות הספנות ל- 3 חברות נמל וחברת ניהול הנכסים, שנקראת חנ"י. אלה הן תקנות שמסדירות את הכניסה לנעליים של החברות האלה לרשות שבוטלה. הוראות המס נדרשות והן מובאות לאישור הוועדה.


אני מבקשת לציין בפני הוועדה שלגבי סעיף 1(א), ההגדרה "תשתיות משותפות" – גילינו שיש צו שבו המונח "תשתיות משותפות" מוגדר בתחילו עם המילה "תשתיות, מבנים". אנחנו מבקשים להביא את זה - -
היו"ר משה גפני
מאיפה את קוראת.
מיכל דויטש הנר
מסעיף 1(א) לתקנות המוצעות. אז אנחנו נביא את זה בפני האחראית על נוסח חקיקת משנה במשרד המשפטים – האם בהגדרה של "תשתיות משותפות" בסעיף 1(א) כמו שמובאות כרגע לאישורכם, האם לפני המילה "מבנים" צריך לבוא "תשתיות", וזאת – בהתאמה לצו רשות הספנות והנמלים, קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים, התשס"א-2005.
ענת מימון
אבל זה לא משנה מהותית.
מיכל דויטש הנר
לא משנה מהותית.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שרוצה להתייחס?
מיכל דויטש הנר
הכל מתואם עם כולם.
שי חרמש
אני לא רוצה להעיר לעניין זה, כי יש, כמובן, הסכמה. גם האופוזיציה תומכת, רק כדאי, בלוח הזמנים שאי פעם נגיע אליו, לדון בכלל על כל הרפורמה. אני מסתכל מצד היצואנים והיצרנים. אין פה - - תחרותיות, אין פה שיפור שירות – כל מה שהיה הוא זה שישנו, למעט העובדה ששילמו כסף רב - -
היו"ר משה גפני
למה? אבל פחות שביתות - -
שי חרמש
אבל תבדוק את הצפיפות, תבדוק את השירות בנמלים. אני מדבר הפעם מפי היצואנים. אין שיפור בשירות, אין תחרותיות, זה לא עולה פחות. מדינת ישראל שילמה הרבה מאד כסף גם להסכמות העובדים וגם לכל מה שנדרש כדי לבצע את הפירוק הזה, ל- 4 חברות. כדאי שבימים טובים , כשיהיה קצת שקט – להביא לכאן את כל נושא רפורמת הנמלים ולשאול : רבותיי, למה עשינו את העבודה הרבה הזו. כי בסוף, בשורה התחתונה, למי שנזקק לשירותי הנמלים אין כל תועלת מכל העניין הזה. עם ישראל לא ניהנה מהחלוקה הזו.
היו"ר משה גפני
גברתי, היועצת המשפטית – צריך לקרוא את התקנות?
ענת מימון
לא צריך לקרוא, רק להצביע.
היו"ר משה גפני
יש הסכמה רחבה בעניין, גם אופוזיציה וקואליציה תומכים, וגם רשות החברות. אני מעמיד את זה להצבעה- מי בעד אישור התקנות? תודה לכם, רוב. מי נגד? – אין. התקנות אושרו, תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35

הכנסת השמונה עשרהנוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הכספים

מיום שלישי, ג' בסיוון, התשס"ט (26 במאי, 2009) בשעה 12:30
סדר היום
תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש
מוזמנים
משרד האוצר: מיכל דויטש הנר
חברת נמל אשדוד
אפרים ארבל

עמרם אדרי

פרץ פרוספר

מוריס פרטוש

שמעון לאוב- נמל חיפה
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אבי ירושלמי

סיגלית וקאיל
חברת נמלי ישראל
רישאר בן חיים

ענת שביט
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום - תקנות רשות הספנות והנמלים (הוראות לעניין דיני המס), התשס"ט-2009.
מיכל דויטש הנר
התקנות הללו הן תקנות מיסויות. התקנות מסדירות את המעבר של השינוי המבני בעקבות חקיקת חוק רשות הספנות והנמלים. המעבר מרשות הספנות ל- 3 חברות נמל וחברת ניהול הנכסים, שנקראת חנ"י. אלה הן תקנות שמסדירות את הכניסה לנעליים של החברות האלה לרשות שבוטלה. הוראות המס נדרשות והן מובאות לאישור הוועדה.


אני מבקשת לציין בפני הוועדה שלגבי סעיף 1(א), ההגדרה "תשתיות משותפות" – גילינו שיש צו שבו המונח "תשתיות משותפות" מוגדר בתחילו עם המילה "תשתיות, מבנים". אנחנו מבקשים להביא את זה - -
היו"ר משה גפני
מאיפה את קוראת.
מיכל דויטש הנר
מסעיף 1(א) לתקנות המוצעות. אז אנחנו נביא את זה בפני האחראית על נוסח חקיקת משנה במשרד המשפטים – האם בהגדרה של "תשתיות משותפות" בסעיף 1(א) כמו שמובאות כרגע לאישורכם, האם לפני המילה "מבנים" צריך לבוא "תשתיות", וזאת – בהתאמה לצו רשות הספנות והנמלים, קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים, התשס"א-2005.
ענת מימון
אבל זה לא משנה מהותית.
מיכל דויטש הנר
לא משנה מהותית.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שרוצה להתייחס?
מיכל דויטש הנר
הכל מתואם עם כולם.
שי חרמש
אני לא רוצה להעיר לעניין זה, כי יש, כמובן, הסכמה. גם האופוזיציה תומכת, רק כדאי, בלוח הזמנים שאי פעם נגיע אליו, לדון בכלל על כל הרפורמה. אני מסתכל מצד היצואנים והיצרנים. אין פה - - תחרותיות, אין פה שיפור שירות – כל מה שהיה הוא זה שישנו, למעט העובדה ששילמו כסף רב - -
היו"ר משה גפני
למה? אבל פחות שביתות - -
שי חרמש
אבל תבדוק את הצפיפות, תבדוק את השירות בנמלים. אני מדבר הפעם מפי היצואנים. אין שיפור בשירות, אין תחרותיות, זה לא עולה פחות. מדינת ישראל שילמה הרבה מאד כסף גם להסכמות העובדים וגם לכל מה שנדרש כדי לבצע את הפירוק הזה, ל- 4 חברות. כדאי שבימים טובים , כשיהיה קצת שקט – להביא לכאן את כל נושא רפורמת הנמלים ולשאול : רבותיי, למה עשינו את העבודה הרבה הזו. כי בסוף, בשורה התחתונה, למי שנזקק לשירותי הנמלים אין כל תועלת מכל העניין הזה. עם ישראל לא ניהנה מהחלוקה הזו.
היו"ר משה גפני
גברתי, היועצת המשפטית – צריך לקרוא את התקנות?
ענת מימון
לא צריך לקרוא, רק להצביע.
היו"ר משה גפני
יש הסכמה רחבה בעניין, גם אופוזיציה וקואליציה תומכים, וגם רשות החברות. אני מעמיד את זה להצבעה- מי בעד אישור התקנות? תודה לכם, רוב. מי נגד? – אין. התקנות אושרו, תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35

קוד המקור של הנתונים