ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/05/2009

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

25.05.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 15

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ב' בסיון התשס"ט (25 במאי 2009), שעה 11:45
סדר היום
תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו

אורלי לוי אבקסיס
מוזמנים
ד"ר איריס לייטרסדורף – מנהלת מחלקת בקרה על קופות-חולים, מינהל רפואה, משרד הבריאות

ד"ר אבינועם פירוגובסקי – מינהל רפואה, משרד הבריאות

אשר שלמון – מנהל מחלקת בקרה על בתי-חולים, משרד הבריאות

עו"ד דבורה אליעזר – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תהילה פרץ ורון – מתמחה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

יחזקאל אופיר – מנהל אגף אכיפה, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

איילת ששון – יועצת משפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

שלוה לייבוביץ' – מפקחת ארצית על משפחות אומנה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד נועם פליק – עוזר משפטי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד אירית פוריין ויצמן – ייעוץ משפטי, ההסתדרות החדשה

עו"ד ורד וייץ – ייעוץ משפטי, ההסתדרות החדשה

עו"ד שרונה מזרחי – יועצת משפטית, אקי"ם ישראל
ייעוץ משפטי
נועה בן-שבת

אור רוזנמן - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

(תיקון), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון), התשס"ט-2009.


הייתי מעוניין לשמוע את משרד התמ"ת. למה אנחנו צריכים את זה בכלל?
דבורה אליעזר
קודם כול, תודה שהבאתם את התקנות לדיון. אני מודה ליושב-ראש ולמזכירות הוועדה שהביאה את זה במהירות, לאחר שהגשנו אותן.


תיקון מס' 7 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993, נכנס לתוקף בספטמבר 2007, והחוק קבע שעובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות, רשאי לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה לו ומימי החופשה המגיעים לו לפי בחירתו, עד 5 ימי היעדרות.
היו"ר חיים כץ
מה זה נקרא על חשבון ימי החופשה המגיעים לו? על ימי החופשה הוא לא צריך לקבל אישור מאף אחד, זה שלו. על זה הוא לא צריך לבקש ממך אישור. הוא מודיע לממונה: אני יוצא לחמישה ימי חופש, לא על חשבונך. הוא לא צריך לקבל אישור.
דבורה אליעזר
כעיקרון, לפי חוק חופשה שנתית, מי שנותן את החופשה זה המעביד. החוק קובע שהוא יכול לנצל, אלא אם כן יש הסדר אחר במקום העבודה. כמובן שזה בתיאום עם העובד, אבל כעיקרון, מי שצריך לתת את האישור לקחת את הימים זה המעביד.


החוק כאן קובע שהוא יכול לזקוף מימי החופשה המגיעים לו, כזכות של אותו עובד, ומתקופת המחלה הצבורה לו, עד 15 ימי היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לבנו, שהוא אדם עם מוגבלות שנזקק לסיוע האישי הזה, והוא יהיה רשאי לזקוף 15 ימים נוספים - - -
היו"ר חיים כץ
על חופש אין ימים נוספים, חופש זה חופש. דברי איתי רק על ימי מחלה. אם המעביד מאפשר לו 15 ימי חופשה, את תגדילי לו את מכסת ימי החופש ל-15 ימים נוספים? את מרשה לו להשתמש במה ששלו בחוק, במה שהוא צבר. בכסף שלו את מרשה לו לקנות סוכריות, אז אנחנו מודים שאתם מרשים לקנות סוכריות, אבל אנחנו באים לראות מה אתם נותנים.
דבורה אליעזר
אני רק מסבירה את התיקון בחוק, זה עדיין לא התקנות, נסביר מה מהות התקנות.


אפשר לזקוף עוד 15 ימים על חשבון ימי המחלה לדוגמה, אם אין אדם אחר שניצל את זכותו של אותו עובד להיעדר מהעבודה כדי לתת סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות, וגם אם מדובר בעובד שהוא הורה יחיד או שלו החזקה בלעדית בילד, או שבן זוגו לא נעדר מעבודתו כדי לנצל את הזכות.


התיקון לא הסתפק בכך, וכיוון שאנחנו מדברים באנשים עם מוגבלויות, הוא קבע שגם אפוטרופוס של אדם עם מוגבלות רשאי להיעדר מהעבודה, לזקוף מימי המחלה שלו, על מנת לתת סיוע אישי לאדם עם מוגבלות, ובלבד שאין אדם אחר שניצל את הזכות, כמו ההורים הטבעיים או המאמצים, וכן אם אין אפוטרופוס אחר שניצל את הזכות.
היו"ר חיים כץ
זה היום בחוק.
דבורה אליעזר
עכשיו בחוק.
היו"ר חיים כץ
ואיך נותנים את זה? איך מאשרים את זה היום?
דבורה אליעזר
כדי לאשר את זה, גם בקשר למשפחות אומנה – שגם לזה יש התייחסות בתיקון - - -
היו"ר חיים כץ
זה אחר כך. אנחנו כרגע בנושא ילד עם מוגבלויות.
דבורה אליעזר
צריך לקבוע דרכי הוכחה, זה קבוע בחוק שהשר צריך לקבוע דרכי הוכחה.
היו"ר חיים כץ
איך עד היום היו מאשרים את זה?
דבורה אליעזר
עד היום כביכול קיימת הזכות, אבל זה לא ברור כיצד מיישמים את הזכות מכיוון שאין תקנות.
היו"ר חיים כץ
יחד עם זה, אין תקנות, ואיך מיישמים את זה?
דבורה אליעזר
אני יכולה להגיד מה קורה בשוק. פנו אלינו מלשכות שונות ושאלו אותנו כיצד ליישם ומה יהיה נוסח התקנות. מכיוון שאנחנו התחלנו את הליכי ההתייעצויות לפני למעלה משנה, אמרתי להם מה תפיסתנו, אבל כעיקרון, אין עכשיו דרך חד-משמעית כיצד ליישם את החוק.
היו"ר חיים כץ
השאלות שלי הן לא ברורות, ולכן אני רוצה לשאול אותך שוב. איך היו מיישמים את זה?
דבורה אליעזר
שוב אני אומרת: אם יבוא עובד - - -
היו"ר חיים כץ
לא אם יבוא. זה כבר שנתיים. עובד בא. איך משלמים לו?
דבורה אליעזר
נכון. לכן זה חשוב שהתקנות יהיו בתוקף.
היו"ר חיים כץ
איך היום משלמים לו?
דבורה אליעזר
בעיקרון, זה יהיה - - -
היו"ר חיים כץ
לא יהיה. לא יהיה כלום. אני שואל אותך איך היום משלמים לעובד. היום, האפוטרופוס הזה לוקח את הנזקק והוא רוצה 15 ימים. איך הוא מקבל אותם.
דבורה אליעזר
הוא פונה למעביד שלו, הוא מבקש לנצל את זכותו מכוח החוק. מאחר שלא קבענו דרכי הוכחה, הוא זכאי לזכוּת, אבל - - -
היו"ר חיים כץ
מצוין.
נועה בן-שבת
אבל יכול להיות שהוא לא יוכל לממש אותה.
דבורה אליעזר
אבל יש בעיה מכיוון שגם בקשר לסעיפים אחרים, סעיף 1 לחוק שכבר קיים – שזה היעדרות בשל מחלת ילד, ההיעדרות הרגילה, וגם בקשר להיעדרות בשל מחלת ילד שיש לו - - -
היו"ר חיים כץ
נחלק את זה לשני חלקים. כרגע התחלת עם ילד מבוגר שצריך עזרה, ה-15 ימים האלה – ואני לא מדבר על החופשה – איך היום משלמים לו על ימי המחלה האלה? מה הוא צריך לעשות כדי שישלמו לו?
דבורה אליעזר
אני מסבירה.
היו"ר חיים כץ
את לא מסבירה, עד עכשיו לא הסברת לי.
דבורה אליעזר
אז אני מנסה להסביר לך שוב, אם עדיין זה לא היה ברור.


כביכול, לא ברור כיצד ליישם את החוק, זה המצב היום. עדיין, הזכות קיימת, ולכן אני מניחה, ואני אומרת: נכון להיום, הזכות - לא ברור איך מיישמים אותה.
היו"ר חיים כץ
את לא יודעת איך מיישמים אותה?
דבורה אליעזר
לא. לא ברור איך ליישם אותה.
היו"ר חיים כץ
לא לא ברור איך ליישם. איך מיישמים בפועל? בא אדם, מביא פתק מחלה לממונה שלו. אומר לו המעסיק שלו: אני רוצה כך וכך. איך הוא מיישם את זה היום?
דבורה אליעזר
המעסיק יכול להגיד שני דברים, כי אין עדיין פרשנות לעניין הזה. הוא יכול להגיד: כל עוד אין תקנות – אין לי חובה לשלם לך. כיוון שנוסח הסעיף של התקנת התקנות קובע שלשר חובה להתקין את התקנות בנושאים האלה – לקבוע דרכי הוכחה שהעובד הוא הורה של אדם עם מוגבלות ולקבוע דרכי הוכחה שאותו אדם - - -
היו"ר חיים כץ
האם נמצא פה נציג ההסתדרות?
ורד וייץ
עורכת-דין וייץ.
היו"ר חיים כץ
איך מיישמים את זה היום בשטח?
ורד וייץ
אני מניחה שמיישמים את זה בדרך הפשוטה, שאדם מגיש בקשה, אישורי מחלה וכן הלאה.
היו"ר חיים כץ
ואתם קיבלתם בהסתדרות תלונות שזה לא מיושם?
ורד וייץ
אני לא.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, אפשר להמשיך עם זה ככה, לא צריך לעשות משהו מיוחד כדי לסבך את החיים.
ורד וייץ
ככל הידוע לי, מבחינת העובדים אין בעיה. אין לי ידיעה מהשטח.
דבורה אליעזר
אנחנו קיבלנו פניות גם מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שעבדה בצמוד איתנו.
היו"ר חיים כץ
האם גם אנחנו בוועדה קיבלנו?
וילמה מאור
אני לא קיבלתי.
דבורה אליעזר
הפניות הגיעו גם אליהם, וגם קיבלתי פניות מכל מיני גופים ומעסיקים.
היו"ר חיים כץ
האם את יכולה להעביר אלינו את הפניות האלה?
דבורה אליעזר
כן. היו יותר פניות טלפוניות.
היו"ר חיים כץ
טלפון לא זוכרים, רק מה שכתוב. האם יש לך משהו כתוב שאת יכולה להעביר לנו?
דבורה אליעזר
יש את המטה הארצי של המשטרה, לדוגמה, שפנו אלינו כמה פעמים וביקשו מאיתנו לדעת כיצד ליישם את התקנות. חוץ מזה, כדאי לפנות לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אליהם מגיעות פניות, הם עבדו איתנו צמוד בקשר לתקנות האלה, ולוודא שלא ברור כיצד ליישם את התקנות מבלי להתקין תקנות.
היו"ר חיים כץ
את מוכנה להתייחס לחלק השני, לגבי ימי מחלה של משפחות אומנה?
דבורה אליעזר
הדבר השלישי שעשה תיקון מס' 7 לחוק הוא לקבוע שהזכויות המנויות בחוק, לא רק מכוח הסעיף שקובע שעובד שהוא הורה של אדם מוגבלות, יכול להיעדר מעבודה, אלא גם סעיף 1 שהוא הסעיף הבסיסי שקובע שעובד יכול להיעדר בשל מחלת ילד שטרם מלאו לו 16 שנים, וגם סעיף 1א שקובע שעובד יכול להיעדר בשל מחלה ממארת של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, יחולו גם על הורה במשפחת אומנה, בשינויים המחויבים, וכל עוד אין הורה אחר – מאמץ או טבעי – שנטל לעצמו את הזכות.
היו"ר חיים כץ
שניצל את הימים. איך זה מבוצע היום בשטח?
שלוה לייבוביץ'
אין זכויות. זה תלוי במעביד. אם המעביד הולך עם ההורה האומן, אז הוא נותן לו, ואם לא – אז הוא לא נותן לו.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, פה כן צריך תקנות.
שלוה לייבוביץ'
מאוד.
דבורה אליעזר
בתקנות בוצעו כמה שינויים לתקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), כשכבר התקנות האלה קובעות דרכי הוכחה והודעות שהעובד צריך לתת למעביד בקשר למחלתו של ילדו, לפי סעיף 1, וגם בוצעו תיקונים הכרחיים כדי להחיל את הסעיף הזה גם על הורים במשפחת אומנה.
היו"ר חיים כץ
על הורים רגילים אין בעיה.
דבורה אליעזר
יש כבר תקנות.
היו"ר חיים כץ
אז אין בעיה.
דבורה אליעזר
לא. יש בעיות בקשר לנושא של מימוש הזכות, ככל שאנחנו מדברים בהיעדרות כדי לתת סיוע אישי לעובד שהוא הורה של אדם עם מוגבלות.
היו"ר חיים כץ
היינו שם כבר.
דבורה אליעזר
נכון.
היו"ר חיים כץ
עכשיו אנחנו הולכים לילד רגיל.
דבורה אליעזר
נכון. יש שני מימדים. התקנות קובעות כבר היום את החובות של העובד כלפי מעבידו לתת הודעות ודרכי הוכחה של מחלת הילד – הזכות הרגילה, הזכות הכללית של סעיף 1 – ואנחנו בעצם מוסיפים דרכי הוכחה והודעות בקשר למה שכבר דיברנו.
היו"ר חיים כץ
אנחנו חוזרים חזרה. במצב הרגיל, ואני לא מדבר עם מוגבלויות, הורה - לא משפחת אומנה – מביא טופס מחלה של הילד; המעסיק – יש לו את הימים, יש לו את ההגדרה, מקבל את השעות.
דבורה אליעזר
הוא צריך גם לתת - - -
היו"ר חיים כץ
צריך לעשות בדיקת דם שהוא הורה...
דבורה אליעזר
נכון להיום, לפי התקנות, הוא צריך לתת הודעה – חתומה גם על-ידו וגם על-ידי בן זוג – בקשר לניצול הזכות.
אורלי לוי אבקסיס
מה קורה אם הם פרודים?
היו"ר חיים כץ
אז הוא מקבל יותר ימים.
נועה בן-שבת
יש מצב שהילד בהחזקתו הבלעדית.
דבורה אליעזר
הורה יחיד מקבל כפול ימים, וגם הורה שיש לו החזקה בלעדית של הילד.
אורלי לוי אבקסיס
לפעמים, רק בשביל להידרש להביא את החתימה של בן הזוג הפרוד - - -
היו"ר חיים כץ
הוא לא צריך.
נועה בן-שבת
הוא לא צריך להביא כי הוא מצהיר שהילד בהחזקתו הבלעדית.
היו"ר חיים כץ
אז כאן ההורה מצהיר. מה התהליך במשפחת אומנה?
דבורה אליעזר
נכון להיום, במשפחת אומנה אין תהליך מסוים אלא יש את התקנות מכוח החוק. מה שקבענו בתקנות החדשות, שההורה במשפחת אומנה צריך להצהיר שהוא הורה במשפחת אומנה, להביא אישורים נדרשים ממשרד הרווחה והשירותים והחברתיים.
שלוה לייבוביץ'
או מהגוף המפעיל אומנה.
דבורה אליעזר
הגוף המפעיל. ולפי הצעתנו, הוא יצטרך גם להצהיר שאין הורה אחר שמימש את הזכות.
היו"ר חיים כץ
מאיפה הוא יודע?
דבורה אליעזר
נכון. יש בקשה של משרד הרווחה לשנות את הנוסח. אנחנו נעתרנו לבקשה הזאת, אלא אם כן יהיו בעיות שיועלו במהלך קריאת התקנות, אבל כעיקרון, אם תתקבל ההצעה של משרד הרווחה – הוא יצטרך להצהיר שהילד נמצא עמו ולא עם ההורים המאמצים או הטבעיים, ביום שהוא מנצל את הזכות.
היו"ר חיים כץ
לפני שאני מעביר למשרד הרווחה את רשות הדיבור, הייתי רוצה לדעת מה המצב היום. משפחת אומנה לא מקבלת בכלל?
שלוה לייבוביץ'
אין זכות.
היו"ר חיים כץ
יש זכות. בחוק יש זכות.
שלוה לייבוביץ'
נכון להיום, זה תלוי ברצונו הטוב של המעביד.
היו"ר חיים כץ
יש חוק, זה לא תלוי. הוא יכול לבקש פרשנות, קבלות, הוכחות, אבל הוא חייב ליישם את זה, משום שאם לא – הוא עובר על החוק.
שלוה לייבוביץ'
אבל אני אומרת שבגלל שאין תקנות, יש עדיין תקלות בדרך.
היו"ר חיים כץ
את עברת על התקנות.
שלוה לייבוביץ'
כן. מקובל עלי, לאור שני התיקונים.
היו"ר חיים כץ
ואנחנו מדברים רק על משפחות אומנה. אנחנו לא מדברים על שום דבר אחר מעבר למשפחות אומנה.
שלוה לייבוביץ'
רק על משפחות אומנה, אני מבינה רק במשפחות אומנה. שתי הערות שסוכמו הן שלא רק מפקח ארצי ייתן אישור, אלא גם הגוף המפעיל אומנה, כי הפעילות של אומנה נעשית דרך גופים שזכו במכרזים, ושהם ינפיקו את האישורים למי שהיא משפחה אומנת כי הם הגורם שמגייס והגורם שמלווה משפחות אומנה.
רחל אדטו
האם יש איזשהו רצף, שאחת לשנה נותנים אישור שהמשפחה היא עדיין משפחת אומנה?
איילת ששון
עורכת-דין איילת ששון, הלשכה המשפטית במשרד הרווחה. בנקודה הזאת, האישור שיינתן יהיה שההורה המסוים הזה משמש כמשפחה אומנת לילד מסוים.
רחל אדטו
לכל עניין ודבר, לאו דווקא להיעדרות בשל מחלה.
איילת ששון
נכון.
רחל אדטו
הרי מלכתחילה, כשאתם עושים הסכם עם משפחת אומנה, יש איזשהו הסכם, יש משהו בכתובים שאותה משפחה משמשת משפחת אומנה, עד הודעה חדשה שהילד נלקח או עובר ממנה.

האישור הזה שניתן בתחילת ההסכם הוא צריך להתאים אליבא דכולי עלמא. למה אי-אפשר להשתמש בו?
איילת ששון
מאחר שההימצאות של טיפול במשפחה אומנת, לא ניתן לקצוב לה זמן מראש, אי-אפשר לדעת – זה תלוי בהסכמה עם ההורים הביולוגיים, זה תלוי בשיקול של ההורים הביולוגיים, זה תלוי בבתי-משפט – אני לא יכולה לומר מראש. אני יכולה לומר מה הצפי להשמה, אני לא יכולה לומר בפועל מה ההשמה. אני לא יכולה לבוא ולהגיד שהילד שהתקבל למשפחה אומנת יהיה שם מחר או ביום מסוים אחר.
אורלי לוי אבקסיס
השם כבר מופיע.
רחל אדטו
תני לי לחדד.
איילת ששון
אולי לא הבנתי את השאלה.
רחל אדטו
את הבנת את השאלה, אבל התשובה היא לא מספקת, ואגיד מדוע. כי באותו יום שאת נתת בהתחלה, את אומרת: אולי אחרי חצי שנה או שנה, הילד כבר לא נמצא אצלם, אז הם ינצלו
את האישור הזה, אבל זה מצחיק משום שאם אחרי חצי שנה הילד לא נמצא אצלם, הם גם לא ינצלו את זה כי הם לא יודעים שהילד חולה.
היו"ר חיים כץ
הם גם לא יידעו שיש לו שפעת והוא חולה.
רחל אדטו
מה, הם יבואו לילד שבכלל לא נמצא אצלם? מישהו יביא את אישור המחלה? הרי אין להם את הפתק מבית-החולים או היכן שהילד מאושפז.
איילת ששון
לכן אנחנו ביקשנו להוריד את הסעיף – אני לא יודעת איזה נוסח מונח לפניכם, אבל בנוסח הראשון שהוגש לוועדה היה סעיף שמדבר על אישור לתקופה של שלושה חודשים, אישור לתקופה של שישה חודשים. אמרנו שזה לא הכרחי, זה לא ריאלי, ולכן ביחד עם אישור המחלה יהיה את האישור שהילד הספציפי נמצא שם, ובעצם אישור המחלה בפני עצמו מעיד על כך.
נועה בן-שבת
את לא דורשת שהאישור הזה יהיה אישור טרי – האישור שהילד נמצא במשפחת אומנה.
היו"ר חיים כץ
מה שהיא אמרה, שמי שמביא את אישור המחלה – הילד נמצא אצלו. אף אחד לא יכול להשתמש באותו אישור. אני גם לא רואה את הרופא שייתן שני אישורים.
איילת ששון
נכון.
היו"ר חיים כץ
ישלמו רק על המקור. אם משלמים רק על המקור – הבן אדם קיבל, ואני לא רואה את הרופא שהוא גנב גדול, שהוא יוציא לזה אישור ולאחר אישור.
איילת ששון
ובכל מקרה, יש את החתימה על ההצהרה הזאת, שההורה האומן צריך לחתום עליה, שהילד נמצא בהחזקתי, וכולי – שהיא כן עדכנית לאותו יום.
אורלי לוי אבקסיס
אז צריך לשנות את הסעיף?
נועה בן-שבת
לא. הסעיף כבר כולל.
אורלי לוי אבקסיס
היא אמרה שיש איזשהו משפט בסעיף שהוא בעייתי.
קריאה
היה סעיף שסיכמנו שהוא יירד, והוא ירד.
רחל אדטו
האם אתם מורידים את (ב)(1), אם כך?
נועה בן-שבת
הסעיף פשוט ירד, הוא כבר לא נמצא. (ב)(1) היום גם מדבר על אישור הרופא. זה מדבר גם על אדם שנזקק לסיוע אישי.
איילת ששון
הסעיף הזה מתייחס לאדם עם מוגבלות. הסעיפים היחידים שמתייחסים למשפחה אומנת זה התיקון של התוספת לתקנות, סעיף 3, שמתחיל במילים: "בתוספת לתקנות העיקריות – ", לפני התוספת השנייה. כותרת השוליים בצד היא "תיקון תוספת".
היו"ר חיים כץ
עד אז, זה לא נוגע בכלל.
איילת ששון
אני רוצה לדבר על פסקה (8), מה שאנחנו ביקשנו ממשרד התמ"ת.
היו"ר חיים כץ
עד פסקה (8) הכול בסדר?
נועה בן-שבת
בתקנה 2, פסקה (5), האישור של משפחת אומנה הוא כן נדרש – גם אם אנחנו מדברים רק על משפחות אומנה ולא מדברים בכלל על הסיוע האישי.
איילת ששון
כן. האישור שהמשפחה הזאת משמשת כמשפחה אומנת לילד מסוים.
רחל אדטו
בלי מגבלה של זמן. כלומר, הספיק האישור הראשון שניתן מלכתחילה, בלי מגבלה של זמן. נכון?
איילת ששון
כן.
רחל אדטו
אז זה הוריד את העניין שצריך להביא כל פעם אישור עדכני.
היו"ר חיים כץ
פסקה (8).
איילת ששון
לשון החוק אומנם מדברת על כך שההורה האומן יהיה זכאי לזכות להיעדר מעבודה, בתנאי שההורה הביולוגי או המאמץ, לצורך העניין, לא נעדר באותו זמן. אז מלכתחילה, התצהיר שהתבקש ההורה האומן לחתום עליו אמר שהוא מצהיר שהוריו של הילד לא מימשו את זכותם.
היו"ר חיים כץ
מאיפה הוא יודע?
איילת ששון
ולכן, הדבר היחיד שהוא יכול להצהיר עליו זה שבאותם מועדים הוא זה שהיה עם הילד, ולא ההורה הביולוגי. במילא, ברגע שהוא נמצא עם הילד, אזי אין זכות להורים הביולוגיים.
היו"ר חיים כץ
הוא גם לא יקבל פתק.
איילת ששון
על זה אין לי שליטה. אני מסכימה.
היו"ר חיים כץ
אני מאמין ביושרם של הרופאים.
איילת ששון
בכל מקרה, ביקשנו שההצהרה שלו תהיה רק לעניין המעשי של השהות.
היו"ר חיים כץ
בפסקה (8) זה נראה לך? זה כפי שרצית?
איילת ששון
עד לקטע האפור. בלי הקטע האפור, בלי "וכי למיטב ידיעתי". יהיה כתוב: "הילד היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים'''.
היו"ר חיים כץ
האם יש פה מישהו שרצה לדבר ולא דיבר?
איילת ששון
תוספת קטנה – שכבר נאמרה קודם, אבל שיצוין לפרוטוקול, זה גם מוסכם עם חברתי. בסוגריים כתוב: "מצורף אישור משרד הרווחה והשירותים החברתיים על היותי הורה במשפחה אומנה." זה יהיה מותאם למה שכתוב בסעיף עצמו, שמדובר או לגוף המפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עמו לשמש כגוף מפעיל אומנה. זה לשון הסעיף.
ורד וייץ
אם מדברים בנושא של משפחת אומנה, בתוספת השנייה, פסקה (4) שהמשכה בעמוד האחרון – יש כאן גם התייחסות. אם העובד הוא הורה במשפחת אומנה, יש כאן שוב את העניין הזה של ההצהרה "וכי למיטב ידיעתי..."
איילת ששון
כאן מדובר על אומנה של אדם עם מוגבלות, שכרגע אני מבינה שהיושב-ראש לא רצה לקיים.
ורד וייץ
אם מדובר רק על הנושא של משפחת אומנה – אין לי הערות. אם לא – יש לי עוד הערות.
דבורה אליעזר
אני רוצה להזכיר לאדוני שהתקנות שהובאו היום, הובאו בהתייעצות עם כל הגורמים הרלוונטיים. אני מאוד מצטערת על כך שהנציבות לא הגיעה כי הם עבדו ביחד איתנו והם כן ראו צורך בתקנות בנושא של הסיוע האישי. לא ברור המצב בשטח.

זאת פרשנות שלנו, זה לא אומר שבית-המשפט צריך לקבל את הפרשנות שלנו, עדיין אין פסיקה בנושא הזה, ולדעתנו התקנות הן קריטיות, מה עוד שהסעיף קובע ששר התמ"ת יתקין תקנות ולא קובע ששר התמ"ת רשאי להתקין תקנות בנושאים האלה, כך שבעצם, החלטת הוועדה בסופו של דבר מונעת משר התמ"ת להתקין תקנות בנושאים שקבוע בחוק שהוא חייב להתקין תקנות לגביהם.
היו"ר חיים כץ
אנחנו שמענו את דברייך בקשב רב, ואנחנו בטוחים שהשקעתם הרבה זמן והרבה מחשבה בכתיבת התקנות ובדקתם את העניין.

יחד עם זאת, גם לוועדה יש say, והיא מחליטה מה שהיא מחליטה.
נועה בן-שבת
אדוני, צריך רק לשים לב שנוצר מצב שבו להורים הרגילים או להיעדרות הרגילה בשל מחלה – שהיא דווקא מאושרת במסמכים – יש הוראות, יש תקנות שמסדירות איזה טופס מגישים ואיזה אישורים, ולהסדר השונה אין.
היו"ר חיים כץ
שמנו לב לעניין הזה. תעברי בבקשה לתקנות שאנחנו מדברים עליהן.
נועה בן-שבת
אנחנו נתחיל בתקנה שתהיה תקנה 1.
דבורה אליעזר
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-4 לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 (להלן – החוק), בהתייעצות עם ארגון העובדים המיצג את מספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:"
נועה בן-שבת
צריך יהיה להיות: תיקון תקנה 2, כי תקנה 2 תתוקן.
דבורה אליעזר
לא. זה יהיה תיקון תקנה 1 כי אנחנו חייבים להוסיף את סעיף 1ג. נכון להיום, כתבנו:

"הצהרת עובד

עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיפים 1, 1א או 1ג לחוק בשל מחלת ילד, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד בן זוגו, או בידו בלבד, הכל לפי הענין, לפי הטופס שבתוספת הראשונה."


עכשיו אין צורך להחליף את הסעיף מכיוון שאנחנו לא נוסיף תוספת, לפי בקשת הוועדה. אם אנחנו נתקין את התקנות בסופו של דבר, אנחנו לא נוסיף תוספת לפי סעיפים 1ב ו- 1ג, ולכן אפשר רק לתקן את תקנה 1 שמדברת על כך שהעובד צריך לתת הודעה לפי סעיף 1 ו- 1ג.
רחל אדטו
אני רוצה לשאול מתי יש דרישה לבן הזוג – בידו וביד בן זוגו, או בידו בלבד.
דבורה אליעזר
נכון להיום, קבוע בחוק שבמצב של מחלה רגילה, העובד זכאי לזקוף מימי המחלה שלו, כל עוד בן זוגו – שהוא עובד או עובד עצמאי – לא ניצל את זכותו, ועל כך יש כבר היום בתוספת לתקנות הצהרה של בן הזוג. לכן, זה חשוב שבפתיח יהיה כתוב שבן הזוג צריך להצהיר.


"החלפת תקנה 2"
נועה בן-שבת
תיקון תקנה 2.
דבורה אליעזר
זה יהיה כנראה "תיקון תקנה 2", אנחנו נצטרך לחשוב על נוסח. הדבר היחיד שנידרש להוסיף זה לתקן סעיף 1 וסעיף 1א, היכן שצריך, כיוון ש-1א לא מופיע בתקנות הקיימות. 1א מדבר על מחלה ממארת.
נועה בן-שבת
בסעיף 2 כתוב: להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו, מסמך או אישור כאמור בתקנה 1, אזי אישור רפואי חל גם על מחלה ממארת. אולי צריך להגיד: ואם ההורה הוא הורה במשפחת אומנה, אישור כי העובד - - -
היו"ר חיים כץ
אנחנו כבר עוברים לסעיף (5).
דבורה אליעזר
נכון. כאמור בתקנה 1א, ואנחנו נידרש להוסיף מה שכתוב היום בתקנה 2(א)(5), בתקנות המוצעות, לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה: "לגבי עובד שהוא הורה במשפחת אומנה, אישור כי העובד הינו הורה במשפחת אומנה, שניתן על ידי המפקח הארצי על אומנה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, או מי שהוא הסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עימו לשמש כגוף מפעיל לאומנה."

ואז אנחנו נעבור לתיקון התוספת - -
נועה בן-שבת
היום, תקנה 3.
דבורה אליעזר
- - שנכון להיום ולפי בקשת הוועדה, היא לא תהווה התוספת הראשונה אלא תמשיך להיות התוספת, ואני קוראת:


"בכל מקום, במקום "סעיף 1" יבוא "סעיפים 1/ 1א/ 1ג (מחק את המיותר).

(3) בפסקה (2), אחרי "אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית" יבוא "או אם הינך הורהו היחיד".

(4) בפסקה (7), בסופה יבוא "או שאני הורהו היחיד". "


בתקנות עצמן השמיטו את ההורה היחיד, וחשוב להוסיף שהוא הורה יחיד.

"(5) אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) הנני מצהיר כי אני הורה במשפחת אומנה של הילד אשר פרטיו רשומים בפסקה (2), וכי בימים

האמורים בפסקה (1) הילד היה עמי ולא עם הוריו הטבעיים או המאמצים. (מצורף אישור משרד

הרווחה והשירותים החברתיים", בנוסף אנחנו נוסיף את מה שכתוב בתקנה 2(א)(5): "או מי שהוא

הסמיך לכך או אישור כאמור של גוף מפעיל שמשרד הרווחה והשירותים החברתיים התקשר עימו

לשמש כגוף מפעיל לאומנה").
היו"ר חיים כץ
מצוין.
דבורה אליעזר
בעיקרון, ככל שלא יתנו לנו לדון בחלק השני – חבל לנו, אבל אנחנו נשקול.
היו"ר חיים כץ
אני מעלה את התקנה שהקראת להצבעה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנות, בנוסח שהוקרא בוועדה, נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
מאחר שהוחלט פה אחד, אזי אין מתנגדים ואין נמנעים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25.

קוד המקור של הנתונים