ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/05/2009

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ט-2009, תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

25.05.2009


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 14

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, ב' בסיון התשס"ט (25 במאי 2009), שעה 11:15
סדר היום
1. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ט-2009

2. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

רחל אדטו
מוזמנים
סופי לבלוביץ' – חשבות תגמולים, משרד האוצר

דב בארי – רפרנט ביטוח לאומי ורווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

ניר קידר – רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

רומן יגל – נשיא ארגון נכי המלחמה בנאצים

יחיעם קפלינסקי – מנכ"ל ארגון נכי המלחמה בנאצים

אפרים פפרני – עוזר נשיא ארגון נכי המלחמה בנאצים

זבלי קליינר – עוזר נשיא ארגון נכי המלחמה בנאצים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי

אור רוזנמן - מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם

1. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא צו נכי המלחמה בנאצים, עדכון שיעור התגמולים. הסעיף השני הוא תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשס"ט-2009.


נציג משרד האוצר, האם אתה יכול להסביר למה אנחנו מתעסקים עכשיו באפריל 2008?
דב בארי
אין שום בעיה. אני חושב שעדיף שמי שאחראית על העדכונים מהלשכה לשיקום נכים תסביר.
סופי לבלוביץ'
הסיבה שאנחנו מעדכנים עכשיו את אפריל 2008 היא בגלל עיכוב פרסום המדד הקהילתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. קיבלנו את העדכון רק עכשיו.
היו"ר חיים כץ
של איזו שנה קיבלתם?
סופי לבלוביץ'
של 2008.
היו"ר חיים כץ
של איזה חודש בשנת 2008?
סופי לבלוביץ'
של אפריל 2008.
היו"ר חיים כץ
רק עכשיו קיבלתם?
סופי לבלוביץ'
רק עכשיו קיבלנו.
היו"ר חיים כץ
למה לגבי נכי צה"ל היה להם כבר את המדד של אוקטובר 2008?
סופי לבלוביץ'
הם רק עכשיו מפרסמים את אוקטובר 2008.
היו"ר חיים כץ
פרסמו כבר. הם ישבו בישיבה, הם כבר פרסמו את 2008.
סופי לבלוביץ'
אנחנו מעבירים את הצווים שלנו אחרי שמשרד - - -
היו"ר חיים כץ
אתם יודעים, דרך אגב, כמה כסף חסכתם לנכי המלחמה בנאצים שכבר אינם? שלא צריך לעדכן להם?
סופי לבלוביץ'
אנחנו משלמים את זה רטרואקטיבית, ואנחנו נשלם את זה לשנתיים.
היו"ר חיים כץ
רטרואקטיבית, צמוד למה? באיזו ריבית? ועל אלה שהלכו לעולמם בגלל הגיל ואתם לא משלמים להם, כמה הרווחתם, אתם יודעים?
סופי לבלוביץ'
אנחנו נשלם לשאירים, או ליורשים.
רומן יגל
רומן יגל, נשיא ארגון חיילים פרטיזנים נכי המלחמה בנאצים. יושבים איתי כאן עוד שלושה חברים, שהם חברי מזכירות ומנכ"ל הארגון.

אנחנו קיימים עוד משנת 45'. מייד אחרי מלחמת העולם השנייה יהודים התארגנו לארגון נכי מלחמה, באו ארצה, לחמו כאן. אחרי הקמת מדינת ישראל ב- 48' היה לנו מאבק די גדול עד 54', ובשנת 54' קיבלנו את החוק ואנחנו נכי המלחמה בנאצים. הכירו בנו כנכים לכל דבר, כמו נכי צה"ל.

זוהי פעם ראשונה, באמת תודה רבה שהזמנתם אותנו ואנחנו מודים מאוד על כך שמשהו, טיפין-טיפין, אנחנו נקבל אחרי כל כך הרבה זמן.

כמו שאמרת, אדוני כבוד היושב-ראש, לפני שנה מתו אצלנו 700 חברים נכי מלחמה, כך שמה שאמרת אתה צודק. אנחנו היינו 12,000 איש, עכשיו אנחנו 6,000 איש, אבל אנחנו רוצים עוד להתקיים ולחיות בכבוד ולקבל מה שמגיע לנו. תודה רבה לך.
היו"ר חיים כץ
מאחר שהדיון הזה טכני, אזי כמו שביקשנו כאשר עדכנו את התגמולים של נכי צה"ל ואלמנות צה"ל, גם פה אנחנו קוראים לכם עד הפגרה, עד אוגוסט, לבוא לפה עם העדכון החדש ולעדכן פעם נוספת את אוקטובר 2008, ואם ניתן – לראות אם אפשר כבר לעדכן את אפריל 2009.

אנחנו מדברים באוכלוסייה שהולכת ולצערנו נגמרת, ואני מקווה שפה האוצר לא צריך לחסוך כסף ולא יחסוך כסף.

מאחר שאני לבד, אני מאשר את עדכון התקנות. היועץ המשפטי, בבקשה קרא את התקנות.
אייל לב ארי
"צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים)(תיקון), התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

קביעת שיעור השכר הקובע

1. בסעיף 1 לחוק, בהגדרת "השכר הקובע", במקום "123.9%" יבוא "125.7%".

קביעת שיעור תגמול למחוסר פרנסה

2. בסעיף 4ב(ג) לחוק, במקום "49.1%" יבוא "49.8%", במקום "71.81%" – כאן היתה טעות סופר – "יבוא "72.8%", במקום "102.21" יבוא "103.7%", ובמקום "132.4%" יבוא "134.3%".

תגמולים מיוחדים

3. בסעיף 4ג(א) לחוק, במקום "151%" יבוא "153.2%".

תגמול לנזקק

4. בסעיף 4ד(א) לחוק, במקום "98.79%" יבוא "100.22%", במקום "101.79%" יבוא "103.27%" ובמקום "112.53%" יבוא "114.17%".

תגמולים אחרי פטירתו של נכה

5. בסעיף 13א(ב) לחוק, במקום "112.53%" יבוא "114.17%".

תגמולים אחרי פטירתו של נכה נזקק

6. התגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר, אשר היה זכאי לתגמול לפי סעיף 13א(ב) לחוק, כנוסחו ערב

תחילתו של חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 11), התשמ"ג-1983 –
(1) לנכה שדרגת נכותו מ- 10% עד 18% - 100.22% מן המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת

משכורתו היא 20 של הדירוג המנהלי;

(2) לנכה שדרגת נכותו מ- 19% עד 39% - 103.27% מן המשכורת כאמור;

(3) לנכה שדרגת נכותו מ- 40% עד 49% - 114.17% מן המשכורת כאמור:

תחילה

7. תחילתו של צו זה ביום כ"ה באדר (ב) התשס"ח (1 באפריל 2008)."
היו"ר חיים כץ
ראה זאת מאושר.

2. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
אנחנו בסעיף השני על סדר-היום, תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי). משרד האוצר, האם יש לכם מה להגיד, מה להסביר?
סופי לבלוביץ'
התקנות האלה הן דמי אשפוז שאנחנו משלמים עבור ניצולי שואה שמאושפזים בבתי-חולים, במוסד פסיכיאטרי, ואנחנו כל פעם מעלים את ההשתתפות בדמי האשפוז בהתאם לתקנות של נכי צה"ל.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, זה אותו עדכון.
סופי לבלוביץ'
זה אותו עדכון.
היו"ר חיים כץ
מדד קהילתי.
סופי לבלוביץ'
מדד קהילתי.
היו"ר חיים כץ
תקרא בבקשה את התקנות.
אייל לב ארי
"תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו-27 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 14א

1. בתקנה 14א(א)(1) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), התשט"ו-1955, במקום "132.4%" יבוא "134.3%" ובמקום "102.2%" יבוא "103.7%".

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה באדר (ב) התשס"ח (1 באפריל 2008)."
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי)(תיקון), נתקבלו.
היו"ר חיים כץ
אין מתנגדים, אין נמנעים. התקנות אושרו.
רומן יגל
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים