ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 19/05/2009

שונות., הצעה לתיקון תקנון הכנסת בעניין כהונת סגני שרים בוועדות הכנסת, ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת בפועל שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, בכל הקריאות, חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 12), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
2
19

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 6
מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ה באייר התשס"ט (19 במאי 2009), שעה 11:00
סדר-היום
(1) ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום.(2) הצעה לתיקון תקנון הכנסת בעניין כהונת סגני שרים בוועדות הכנסת.(3) קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה)(תיקון מס' 12), התשס"ט-2009 (מ/427).(4) בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע)(הוראות שעה) (תיקון מס' 12), התשס"ט-2009 (מ/427), לפני הקריאה השניהוהקריאה השלישית.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין - היו"ר

רוחמה אברהם-בלילא

זבולון אורלב

דניאל בן-סימון

אילן גילאון

דני דנון

נסים זאב

יואל חסון

אחמד טיבי

יריב לוין

אברהם מיכאלי

מנחם אליעזר מוזס

ציון פיניאן

מזכיר הכנסת איל ינון
מוזמנים
חבר-הכנסת אלי אפללו

חברת-הכנסת אורית זוארץ

חבר-הכנסת דב חנין

חברת-הכנסת שלי יחימוביץ

חבר-הכנסת נחמן שי
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום
היו"ר זאב אלקין
אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון על סדר-היום הוא: ערעור על החלטת נשיאות הכנסת לגבי הצעות דחופות. יש לנו ערעור אחד. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה נמק את הערעור.
דב חנין
אדוני היושב-ראש, אני מקווה שוועדת הכנסת הנוכחית תמשיך את המסורת, שהיתה בוועדת הכנסת הקודמת, של פתיחות בנושאים כאלה של סדר-היום של הישיבה ונסיון לייצר הסכמות והבנות ובכל זאת לפתור בעיות, ולא נפעל כאן באופן נוקשה שבסופו של דבר לא יועיל לעבודת הכנסת.


יש חמישה נימוקים לערעור שלי הפעם, ואתחיל לפי הסדר. אנו תמיד אומרים שנושאים שראויים להצעות דחופות הם קודם כל נושאים שצריכים לעמוד במבחן החשיבות. אין ספק שהנושא שביקשתי לדון בו הוא נושא חשוב - נושא הרחבת ההתנחלויות. הוא נושא נמצא על השולחן בשיחות בין-לאומיות. אני שומע שאפילו ברק אובמה דיבר עליו. מן הסתם גם כנסת ישראל יכולה. אפילו כנסת יכולה לדון בזה. זה אולי אפילו יותר ראוי שאנו נקיים אצלנו את הדיון, והציבור הישראלי גם יידע מה בדעת ממשלת ישראל לעשות בעניין הזה ומה בדעתה לא לעשות.
זבולון אורלב
מה הדחיפות?
דב חנין
למה זה דחוף? היושב-ראש, זה דחוף - וזה חלק מהדברים שרציתי לדבר עליהם - כי לגופו של עניין נקבעות עובדות בשטח. נעשים יום-יום דברים שיש להם משמעות מרחיקת לכת. אם זה לא דבר דחוף, אני לא יודע בכלל מהו דבר דחוף.


היושב-ראש, אני רוצה לומר עוד שיקול אחד שהינחה את נשיאות הכנסת הקודמת, ואני חושב שהוא צריך להנחות גם את נשיאות הכנסת הנוכחית. בנשיאות הכנסת מתייחסים לכלי הזה של הצעות דחופות לסדר ככלי שמבטא ציבורים. חבר הכנסת גילאון וחברי הכנסת אולי של סיעת קדימה, זה נכון שהיום אנו - אלה שמסתכלים בספקנות על פרוייקט הרחבת ההתנחלויות - במיעוט בכנסת. אנו ציבור של מיעוט. אולי זה רוב דעת הקהל בעולם ואולי זה רוב מדינות העולם, אבל בכנסת אנו מיעוט. אבל, הכלי הזה של העלאת הנושא לסדר יומה של הכנסת זה הכלי של המיעוט, והנשיאות צריכה להיות פתוחה, גם אם אנו מיעוט בכנסת, ולאפשר לנו את הערוץ הזה להעלות את הדברים לסדר-היום.


היושב-ראש, יש נימוק רביעי שהוא נימוק חשוב מאד. בשבוע האחרון, השבוע הנוכחי, וגם בשבוע שעבר לא היו לנו דיונים בהצעות אי-אמון. כאשר יש דיונים בהצעות אי-אמון, זה בעצם הערוץ הטבעי לנושאים המדיניים. כך, בעצם, הרבה פעמים נושאים מדיניים יכולים מתועלים דרך הצעות האי-אמון והדיון בהן, וזה לא נורא שהצעות לסדר באותו שבוע לא יעסקו בנושאים מדיניים ובהשלכות מדיניות. השבוע אנו בשבוע מיוחד; גם השבוע וגם בשבוע שעבר לא היו לנו הצעות אי-אמון. לפי המסורת המקובלת בכנסת, אנו לא דנים באי-אמון כאשר ראש הממשלה נמצא בחו"ל. לכן, הערוץ הטבעי הזה של להעלות נושאים מדיניים שיש להם חשיבות ודחיפות לא היה פתוח בידינו.


היושב-ראש, הנקודה החמישית והאחרונה - הצעתי את אותה הצעה גם בשבוע שעבר, והנשיאות לא קיבלה אותה גם בשבוע שעבר. שבתי והצעתי אותה גם השבוע. למה לא ערערתי בשבוע שעבר? - כי נאמר לי: "האם אתה רוצה להביך את ראש הממשלה שהולך להיפגש עם הנשיא אובמה, ואתה לפני תקבל כבר את תשובת הממשלה על הרחבת ההתנחלויות או אי הרחבת ההתנחלויות?!". לא היתה לי מטרה לעשות דבר כזה, באמת לא. ראש הממשלה רצה להגיד קודם לאובמה ואחר כך להגיד לכנסת- - -
אחמד טיבי
גם לא נעים להביך אותו.
דב חנין
לא. אמרתי שאני מוכן לקבל.
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת טיבי, חבר הכנסת דב חנין נמצא ממש במשפט הסיכום. לא נפריע לו.
דב חנין
משפט סיכום - רצה ראש הממשלה קודם לספר לאובמה מה הוא רוצה לעשות בעניין ההתנחלויות ואחר כך להגיד את זה בכנסת? - אני מכבד את זה.
אלי אפללו
הוא לא יודע?
דב חנין
לא יודע. אני נתתי לו הזדמנות.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת חנין, בבקשה לסיים.
דב חנין
הביקור היה. הוא אמר לאובמה את מה שהוא רצה או לא רצה? עכשיו, גם הציבור הישראלי צריך לדעת מהי עמדת ממשלת ישראל בנושא הרחבת ההתנחלויות, נוכח העובדות שאנו רואים בשטח.


לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שזה ערעור שאם הבחינה היא בחינה עניינית זה ערעור שצריך להתקבל. תודה.
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת חנין, תודה רבה. אין דיון על זה, ורק עונה אחד מסגני היושב-ראש.
רוחמה אברהם-בלילא
אני אענה.
היו"ר זאב אלקין
אני מבין שהתורנית היא חברת-הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. רשום לי שחבר-הכנסת טיבי ביקש, אבל את תורנית ולכן מגיע לך.
אחמד טיבי
לא ביקשתי, אבל אני מוכן להגיד.
היו"ר זאב אלקין
אם כך, כנראה שטעו במזכירות הכנסת.
זבולון אורלב
אני מוכן לשמוע יותר מחבר-הכנסת טיבי למה לא לאשר את זה.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני, לא טעו. מכיון שעד אתמול בשעה 18:00 לא היה הנושא השני על סדר-היום, לא תיכננתי להגיע מכיון שיש לי איזה שהוא מפגש עם ראשי הקהילה היהודית בצרפת.
היו"ר זאב אלקין
הבנתי.
רוחמה אברהם-בלילא
מכיון שאתה הבאת את הנושא השני, הייתי מחוייבת להגיע.


אין ספק שבראייתו של חבר-הכנסת דב חנין ובראייתם של חברי הכנסת, למשל סגן היושב-ראש דני דנון שאמר: כן, זה גם נושא ראוי וחשוב מההיבט - - -
דני דנון
אני תומך בהרחבת התנחלויות.
רוחמה אברהם-בלילא
הוא תומך בהרחבת התנחלויות, ומה שאתה אומר זה ההפך.
דני דנון
כמו שזה מנוסח כך זה מבורך.
יואל חסון
יש לי הצעה לסדר.
דובר
חבר הכנסת דני דנון, אתה לא לבד.
רוחמה אברהם-בלילא
סליחה, אני באמצע דבריי. זו שערורייה. מילא לקואליציה, אבל לי?
היו"ר זאב אלקין
אתה מפריע לחברת הכנסת אברהם-בלילא לדבר. חברת הכנסת אברהם-בלילא, בבקשה.
אחמד טיבי
דרך אגב, למי שלא שם לב זו היתה נזיפה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני לא אמלא כאן את תפקידי כחברת-כנסת מהאופוזיציה ואנסה להעביר את הצעתו של חבר-הכנסת דב חנין, אלא אביא את נימוקיה של נשיאות הכנסת. נשיאות הכנסת בחרה אתמול נושאים שעל סדר-היום, וביניהם גם היתה מחלוקת באשר לסוגיית נסיעתו של ראש הממשלה לפגישה עם אובמה שבה כמעט כל סיעות הבית הציעו לדבר בנושא. מדובר ב-5-6 הצעות לסדר אשר אישרנו אותן אתמול, וכמות חברי-הכנסת אשר נרשמה לדיון בכל אחת מההצעות לסדר היא רבה. זה נכון שבשבוע שעבר סדר יומה של הכנסת היה די מרווח וניתן היה להכניס עוד נושאים בסדר-היום, אבל, היושב-ראש, בשבוע הזה הכנסת מתחילה גם בחקיקה פרטית והיא דנה בהצעות חוק שחל עליהן דין רציפות במטרה לבוא ולאשרן. כך שזמנה של הכנסת דווקא השבוע, כדי לאפשר לחבר-הכנסת דב חנין ו/או חברי-כנסת אחרים אשר ירצו לדבר בעניין, הוא די לחוץ. אני לא מטילה ספק בנושא לכשעצמו. אני חושבת שוועדת הכנסת לא יכולה לקבל את הערעור הזה.
היו"ר זאב אלקין
תודה לסגנית יושב-ראש הכנסת.


אני מביא להצבעה את בקשת חבר-הכנסת חנין לערעור. מי בעד הערעור? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד - 1

נגד - 11

ערעורו של חבר הכנסת דב חנין על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום לא נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
יש פה את חברת-הכנסת אברהם-בלילא שהיא בעלת זכות הצבעה.
רוחמה אברהם-בלילא
אני לא מצביעה. אני בנשיאות.
אתי בן-יוסף
בעד - אחד.
היו"ר זאב אלקין
בעד הערעור - אחד. הערעור לא התקבל.

הצעה לתיקון תקנון הכנסת בעניין כהונת סגני שרים בוועדות הכנסת
היו"ר זאב אלקין
הסעיף השני על סדר-היום הוא כידוע: הצעה לתיקון תקנון הכנסת בעניין כהונת בעניין כהונת סגני שרים בוועדות הכנסת - הצבעה.
רוחמה אברהם-בלילא
לפני ההצבעה אני רוצה הצעה לסדר.
היו"ר זאב אלקין
הדיון הסתיים בשבוע שעבר. היתה בקשה להתייעצות סיעתית לפני ההצבעה, ונעניתי לבקשה הזאת. אנו מגיעים לבקשה. יש הצעה לסדר, ואאפשר הצעה לסדר אחת. בבקשה.
רוחמה אברהם-בלילא
היושב-ראש, אני חושבת שכל המהלך שנעשה כאן, גם בהיבט הזה שכפי שאתה ציינת שהתבקשה התייעצות קואליציונית - בוא ונודה על האמת: בשבוע שעבר לא היה לך רוב, ולא הבאת את זה להצבעה.
היו"ר זאב אלקין
היה לי, אבל לא חשוב.
רוחמה אברהם-בלילא
מעבר לזה, אני חושבת שכל אחד מחברי הקואליציה כאן חש אי-נוחות די מופגנת באשר לסוגיה הזאת.
היו"ר זאב אלקין
זו הצעה לסדר.
רוחמה אברהם-בלילא
זו הצעה לסדר. לא סיימתי. אל תגביל אותי. האם אתה רוצה להגביל אותי? נקום כולנו ונלך, כי אתה גם סותם פיות.
היו"ר זאב אלקין
אוקיי, בבקשה.
אלי אפללו
האם אתה רוצה לסגור?
יואל חסון
אתה סותם פיות.
היו"ר זאב אלקין
לא הייתי חייב לאפשר הצעה לסדר, ואיפשרתי הצעה לסדר.
אלי אפללו
אתה יכול לסתום פיות?
היו"ר זאב אלקין
בבקשה תציעי מהי ההצעה לסדר. כרגע, את נואמת לגופו של עניין. לגופו של עניין, הדיון הסתיים.
יואל חסון
הוא לא הסתיים. לא לסתום פיות פה.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני, זה לא רק לגופו של עניין. זה על אופן ההתנהלות. עד אתמול בשעה 18:00 בערב לא היה סדר-יום לוועדה הזאת. אתה יודע מה? בשעה 18:00 בערב, כאשר שוחחתי עם יושב-ראש הכנסת באשר לסוגיה הזאת של לנסות ולהביא זאת כמחטף - זו שערוריה לגבי ההתנהלות, אבל ראינו את ההתנהלות בנושא התקציב--
היו"ר זאב אלקין
אני הודעתי בשבוע שעבר שתתקיים הצבעה השבוע.
רוחמה אברהם-בלילא
--וראינו את ההתנהלות בנושא הקואליציה. אני אומר לך את הדבר הבא: שוחחתי עם מרבית חברי הקואליציה. כאשר אתה בא ומנסה להכפיף את הפטיש הקואליציוני שלך בסוגיות של הסכמים קואליציוניים --
היו"ר זאב אלקין
חברת-הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, זו הצעה לסדר.
רוחמה אברהם-בלילא
אני לא סיימתי. אל תפריע לי.
היו"ר זאב אלקין
אני כן אפריע לך. את לא תדברי בלי הגבלת זמן. גברתי, סליחה.
רוחמה אברהם-בלילא
--בסוגיות של חוקי יסוד, בסוגיות של חקיקה פרטית וחקיקה ממשלתית, כל אחד מחברי הבית הזה שקשור לקואליציה מחוייב.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. מהי ההצעה לסדר שלךְ?
רוחמה אברהם-בלילא
אני מציעה ומבקשת ממך, בכל לשון של בקשה, כי אנו נמשיך עם זה הלאה. כאשר אני רואה את חוסר השביעות של היועצת המשפטית כאשר היא אמרה שהמצב הרצוי הוא זה שסגני שרים לא יוכלו להשתתף בוועדה בכל מקרה, אני מציעה את הדבר הבא: נלך איתך עד הסוף - בואו ונאפשר גם לנהגים של סגני שרים להשתתף בוועדות.
היו"ר זאב אלקין
הבנתי. תודה רבה.
אחמד טיבי
יש כאלה שהיו נהגים- - -
רוחמה אברהם-בלילא
אני מציעה ופונה אליך.
היו"ר זאב אלקין
ההצעה לסדר נרשמה בפרוטוקול. חברת-הכנסת אברהם-בלילא.
נסים זאב
מהי ההצעה? שהנהגים יכולים להצביע?
רוחמה אברהם-בלילא
ההצעה לסדר היא כזו; אני פונה ליושב-ראש ואני מציעה את הדבר הבא: אל תצביע. תקיים דיון ציבורי. תביא לכאן את פרופסור סוזי נבות ואת היועץ המשפטי לכנסת צבי ענבר. תביא לכאן אנשים שדנו בסוגיית התקנון. חכה עוד שבוע. אל תלך עם זה עם כל הכוח.
היו"ר זאב אלקין
תודה.
נסים זאב
היושב-ראש, יש לי הצעה לסדר - לקיים הצבעה עכשיו.
זבולון אורלב
חבר-הכנסת נסים זאב, תעשה טובה.
היו"ר זאב אלקין
לפני שאני עושה הצבעה, ארבל אסטרחן, בבקשה קראי עוד פעם את הסעיף.
רוחמה אברהם-בלילא
חבר-הכנסת נסים זאב, היום אתה בקואליציה ומחר אתה באופוזיציה, וזה דווקא יזיק.
נסים זאב
מה זה קשור?
רוחמה אברהם-בלילא
לנו יש סיכוי לחזור לשלטון הרבה יותר ממה שאתה חושב.
היו"ר זאב אלקין
חברת-הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, זכות הדיבור הסתיימה. חברת-הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
יואל חסון
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר זאב אלקין
אין הצעות לסדר.
יואל חסון
אדוני, מדוע הסתרת את חוות הדעת של התנועה לאיכות השלטון? מדוע אתה לא מדבר עליה? מדוע אתה לא דן עליה? למה אתה מסתיר אותה?
דני דנון
למה? היא פה.
היו"ר זאב אלקין
חוות הדעת הזאת ביוזמתי נשלחה אליכם. חוות הדעת הזאת ביוזמתי הונחה על שולחנכם.
יואל חסון
אם כך, בוא ותקרא אותה. בוא ותראה מהי חוות הדעת הזאת. אדוני היושב ראש, בוא ותקרא את חוות הדעת הזאת.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי שקראתי. אחרת, לא הייתי שולח אותה אליכם. אני חושב שחשוב לכם לקרוא את זה לפני ההצבעה, כמו שאני קראתי כמו כולם.
יואל חסון
תשמרו על הבית הזה. אתם משפילים את הבית הזה.
רוחמה אברהם-בלילא
חבר הכנסת נסים זאב, האם אתה קראת את חוות הדעת?
נסים זאב
אני מעדיף לא לקרוא. אני יודע מה דעתם.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת נסים זאב, כרגע היועצת המשפטית מקריאה.
רוחמה אברהם-בלילא
דני, האם אתה קראת את חוות הדעת הזאת? האם אתה יודע על מה מדובר?
אלי אפללו
חבר הכנסת בן-סימון, האם קראת?
רוחמה אברהם-בלילא
חבר-הכנסת מיכאלי, האם אתה קראת את חוות הדעת?
אברהם מיכאלי
יש הרבה חוות דעת.
דניאל בן-סימון
אני בתענית דיבור.
ארבל אסטרחן
בסעיף 9(ג) לתקנון הכנסת קובע היום: "שר או סגן שר לא יכהן כחבר בוועדה מוועדות הכנסת או כממלא מקום של חבר ועדה".
דניאל בן-סימון
אני מבקש, עם כל האהבה שלי, - - -
אלי אפללו
אבל, אתה מרים יד כדי להצביע.
יואל חסון
איך אתה מרים יד?- - -
היו"ר זאב אלקין
אני מבקש שקט. כרגע היועצת המשפטית מדברת.
יואל חסון
איך אתה מרים יד?
אלי אפללו
- - -
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת יואל חסון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.


חבר-הכנסת אפללו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
קריאות
- - -
אלי אפללו
אדוני, מה? אתה לא מתבייש בעצמך?
אורית זוארץ
איפה הראִיה הביקורתית?
היו"ר זאב אלקין
חברת-הכנסת זוארץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.


כרגע, היועצת המשפטית קוראת את הסעיף. ארבל אסטרחן, בבקשה.
אלי אפללו
איך אתה יכול לעשות את זה?
יואל חסון
הבית הזה מושפל על ידךָ. אתה משפיל את בית המחוקקים.
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת חסון, אני קורא אותך לסדר פעם שניה.
אלי אפללו
אל תצביע.
היו"ר זאב אלקין
כרגע, היועצת המשפטית מדברת.
יואל חסון
מה זה משנה? אתה לא מקשיב לה.
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת חסון, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.
אלי אפללו
תאמין לי, שאני אומר לך את זה באהבה.
היו"ר זאב אלקין
יכול להיות.


בבקשה, הסדרנים.
יואל חסון
האם אני הבעיה שלך?!
דניאל בן-סימון
- - -
אלי אפללו
תעשה את זה.
יואל חסון
- - -
היו"ר זאב אלקין
הסדרנים, בבקשה. תאפשרו ליועצת המשפטית לעשות את מלאכתה.
קריאות
- - -
אלי אפללו
אבל, תבין את זה אתה.
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת אפללו, אני קורא אותך לסדר פעם שניה.
יואל חסון
אתה הפכת את המקום הזה למרכז הליכוד.
היו"ר זאב אלקין
אבל, תאפשר ליועצת המשפטית לומר את דברה. הסדרנים, בבקשה.
נסים זאב
מה זה פה? טרור פוליטי? כל אחד מרים פה את קולו.
דובר
מחאה. מחאה.
אלי אפללו
תתבייש.
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת נסים זאב, היועצת המשפטית מקריאה. מי שרוצה להקשיב - יקשיב, ומי שלא רוצה להקשיב ליועצת המשפטית - - -
אלי אפללו
לך עם המצפון. - - -
אורית זוארץ
זה התפקיד שלכם. אתה לא רוצה לקרוא - - -
אלי אפללו
זו פוליטיקה של- - - תתעלה קצת על עצמך. תהיה עיתונאי.
ארבל אסטרחן
סעיף 9(ג) לתקנון הכנסת קובע: "שר או סגן שר לא יכהן כחבר בוועדה מוועדות הכנסת או ממלא מקום של חבר ועדה". מוצע למחוק את המלים "או סגן שר" בסעיף 9(ג).
נסים זאב
לא שומעים אותה.
אלי אפללו
איך אתה יכול להרשות את הדבר הזה? אני לא מאמין.
רוחמה אברהם-בלילא
אדוני היושב-ראש, האם אתה מקיים הצבעה היום בכל מקרה?
היו"ר זאב אלקין
כן.
רוחמה אברהם-בלילא
אנו לא מצביעים.
דובר
האם אפשר לשמוע את היועצת המשפטית?
ארבל אסטרחן
כמו כן, מדובר על הוספת סעיף (ד).
רוחמה אברהם-בלילא
חבר-הכנסת אלי אפללו, בכל מקרה, הוא עושה הצבעה. האופוזיציה לא תהיה בהצבעה הזאת. אנו נקום ונלך.
אורית זוארץ
זה לטמון את הראש בחול.
אלי אפללו
חבר-הכנסת בן-סימון, זה על המצפון שלך. תצביע.
רוחמה אברהם-בלילא
אנו לא ניתן לך לערער את מעמדה של הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. ארבל אסטרחן, בבקשה תקריאי.
אלי אפללו
חבר-הכנסת בן-סימון, תצביע. אני רוצה לראות איך אתה מצביע.
קריאות
- - -
אלי אפללו
הוא עם המצפון שלו. הוא נלחם עם המצפון שלו.
דובר
חבר-הכנסת אלי אפללו, אתה מפריע.
היו"ר זאב אלקין
אתם לא רוצים להשתתף בהצבעה - זו זכותכם. אם אתם רוצים להצביע נגד - זו זכותכם הדמוקרטית. אבל, כרגע, ארבל אסטרחן, מקריאה.
יואל חסון
- - -
היו"ר זאב אלקין
חבר-הכנסת יואל חסון, נדמה לי שקראתי אותך לסדר פעם שלישית. איפה הסדרנים?
אורית זוארץ
הציבור צריך לדעת.
נסים זאב
מה שלא נראה לכם - תמיד תצאו החוצה.
היו"ר זאב אלקין
הסדרנים, בבקשה. נדמה לי שקראתי לחבר-הכנסת יואל חסון פעם שלישית.


ארבל אסטרחן, בבקשה.
אלי אפללו
נשמע את היועצת המשפטית ונכבד אותה.
ארבל אסטרחן
מוצע למחוק את המלים "או סגן שר" מסעיף 9(ג) לתקנון, ולהוסיף סעיף קטן (ד) שיקבע כך: "(1) סגן שר לא יכהן כאחד מאלה: (א) יושב ראש ועדה או ועדת משנה; (ב) חבר בוועדת הכספים או בוועדה לענייני ביקורת המדינה או ממלא מקום בהן לפי סעיף 9א או 9ב; (ג) חבר או ממלא מקום בוועדה שענייני משרדו נדונים בה. (2) סגן שר לא ישתתף, כחבר ועדה או כממלא מקום בה, בישיבת ועדה הדנה בנושא שהוא מענייני משרדו.".
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. אני מביא את ההצעה הזאת להצבעה.
אורית זוארץ
איזה - - -
אלי אפללו
אלו תפקידים יש לסגני שרים?
היו"ר זאב אלקין
כרגע אנו בתהליך ההצבעה. מי בעד ההצעה?
רוחמה אברהם-בלילא
מכיון שמרכז הליכוד לא הגיע לכנסת, אנו לא משתתפים בהצבעה. תודה רבה.
אלי אפללו
חבר-הכנסת יריב לוין, זו בושה.
אורית זוארץ
זו הדיקטטורה של מרכז הליכוד. כך זה נראה.
אלי אפללו
אתה מרים אצבע. הרמת אצבע. זה המצפון שלו.

ה צ ב ע ה

בעד - 9

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה לתיקון תקנון הכנסת בעניין כהונת סגני שרים בוועדות הכנסת נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
בעד - 9. מי נגד?
מנחם אליעזר מוזס
אין.
אלי אפללו
איפה חבר-הכנסת בן-סימון?
היו"ר זאב אלקין
מי נמנע? ההצעה נתקבלה. תודה רבה.
דניאל בן-סימון
- - -
דובר
היושב-ראש, אני מציע: כל פעם שאין להם רוב - שייצאו. אני מציע לאמץ את הנוהל הזה. יחסכו לנו הרבה זמן.
אורית זוארץ
- - -
קריאות
- - -


(חה"כ רוחמה אברהם-בלילא, אלי אפללו, אורית זוארץ, נחמן שי ויואל חסון יוצאים מחדר הישיבות.)
זבולון אורלב
למה רק נהגי שרים?- - -

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה)

(תיקון מס' 12), התשס"ט-2009 (מ/427)
היו"ר זאב אלקין
יש סעיף שלישי על סדר-היום: פטור מחובת הנחה.
אתי בן-יוסף
לפני כן, יש נושא של קביעת ועדה.
היו"ר זאב אלקין
זה קביעת ועדה ופטור מחובת הנחה להצעת חוק. מדובר בקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע).
דובר
חבר-הכנסת מיכאלי, אני מציע שהם יתרגלו למצב הקיים.
אברהם מיכאלי
האופוזיציה התפטרה. עכשיו, יהיה פה שקט. האופוזיציה כבר לא קיימת.
היו"ר זאב אלקין
האופוזיציה תחזור מתי שהיא תרצה, ואנו נגן על זכותה.
זבולון אורלב
- - - הצבעה.
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את הנושא להצבעה. מדובר בקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 12), התשס"ט-2009 - הצעת חוק ממשלתית מספר 427. במליאה נשמעו הצעות להעביר את הצעת החוק: לפי בקשת השר - לוועדת הפנים והגנת הסביבה. העמדה השניה שהושמעה היא להעביר זאת לוועדת החוקה, חוק ומשפט. העמדה השלישית היא להעביר זאת לוועדת החוץ והביטחון.
ארבל אסטרחן
העמדה שלנו היא: ועדת הפנים.
היו"ר זאב אלקין
שתי הוועדות, ראשי הוועדות, הודיעו שהן לא מעוניינות בהצעה. השר ביקש את ועדת הפנים.


מי בעד לאשר את בקשת השר להעביר זאת לוועדת הפנים? מי נגד? מי נמנע? חברי הכנסת, אנו בהצבעה.

ה צ ב ע ה

בעד - 7

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 12), התשס"ט-2009, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
זה אושר.

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה)

(תיקון מס' 12), התשס"ט-2009 (מ/427), לפני הקריאה השניה והקריאה השלישית
היו"ר זאב אלקין
הממשלה ביקשה פטור מחובת הנחה על הצעת החוק הזאת - הצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה) (תיקון מס' 12), התשס"ט-2009 - היות ומדובר בהוראת שעה שתוקפה יפוג בשבוע הבאה.


מי בעד לאפשר פטור מחובת ההנחה לקראת קריאה שניה וקריאה שלישית לאחר הדיון בהנחה? מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

בעד - 8

נגד - אין

נמנעים - אין

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה)
(תיקון מס' 12), התשס"ט-2009, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
בקשת הממשלה אושרה.


תודה רבה. תם סדר-היום.


הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:24.

קוד המקור של הנתונים