ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 20/05/2009

עתיד תללי"ם

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת החינוך התרבות והספורט

20.05.09


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן
מושב ראשון
פרוטוקול מס' 9

ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט

יום רביעי, כ"ו באייר התשס"ט (20.05.09), שעה 09:00
סדר-היום
עתיד תללי"ם.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר זבולון אורלב

נחמן שי

אלכס מילר

מסעוד גנאים
מוזמנים
לאה שקד: – מפקחת ארצית על שירותי חינוך מיוחד, משרד החינוך

רחל ירום – סגנית החשב, משרד החינוך

שאול פאר – דוברות המשרד, משרד החינוך

נעה שמש – עו"ס, משרד הבריאות

ד"ר ליאורה פלד – מנכ"לית, תללי"ם

ריטה בראשי – מנהלנית, תללי"ם

ד"ר יצחק קדמן – מנכ"ל, המועצה לשלום הילד

עו"ד אביבית ברקאי אהרון, המועצה לשלום הילד

יהודית אייזנר – מ"מ יו"ר סניף ירושלים

מר יואב קריים, מטה המאבק של הנכים
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמה
אתי בן שמחון

עתיד תללי"ם
היו"ר זבולון אורלב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: עתיד תללי"ם. תללי"ם היא עמותה שזכתה במכרז לטפל בילדים חולים.


אני רוצה להזכיר לוועדה, בעיקר ששני חבריה חדשים כרגע, ולעדכן את זכרוננו. התנהל מאבק קשה של למעלה מ-10 שנים בכל מה שקשור בזכויות הלימודים של ילדים חולים. ילדים חולים יש 2 קבוצות, קבוצה אחת שנמצאת במחלקות ילדים בבתי חולים. שם הבעיה הוסדרה כבר מלפני כמה שנים, פחות או יותר. באופן עקרוני היא הוסדרה על ידי כך שנפתחו בתי ספר במחלקות הילדים. אני לא יודע אם יש סמל מוסד או אין סמל מוסד, בעצם יש סמל מוסד. מה קורה עם ילדים בבתי חולים שהם לא במחלקות ילדים, עדיין נדמה לי שהבעיה לא פתורה עד הסוף. או מה קורה עם ילדים שנמצאים במסגרות רפואיות בבתי חולים שאין בו מחלקת ילדים. הבעיה של מחלקות ילדים פחות או יותר פתורה, אבל זה לא הנושא שלנו היום.


הקבוצה השנייה, חבריי חברי הכנסת, אלה הילדים שמסיבות רפואיות נמצאים בביתם ושוהים בו למעלה מ-21 יום זה החוק. אני רוצה להזכיר את חבר הכנסת עוזי לנדאו, היום השר, שהוא יזם חוק בכנסת ה-14. הכנסת לא נתנה לו להעביר את החוק. החוק עבר בכנסת ה-15 בעת היותי יושב ראש הוועדה נגד הממשלה, היתה התנגדות גדולה מאוד של הממשלה.

כשחזרתי עכשיו לוועדה, אמרתי בוודאי יש כמה נושאים שיותר לא אצטרך לטפל. והנה אחד המכתבים הראשונים שצנחו על מכתבי, הוא מכתב של תללי"ם, שוב יש בעיות. כל העניין הזה מופעל במכרז, העמותה זכתה במכרז, אבל המכרז עד 31 בדצמבר. והנה מ-1 בינואר אין תקציב, כי עדיין לא אישרו את תקציב 2009 ולא יכולים לשלם וכו'. אמרתי ליהודית, זה כבר עולה על העצבים, תקבעי ישיבה, פעם אחת נעשה סדר בעניין.


בינתיים קיבלתי את המכתב של ד"ר לאה שקד, שנמצאת איתנו, לשר גדעון סער מה-8 במרץ שמצאו פתרון ונחתם הסכם לחודשים ינואר-מאי 2009. אם נחתם חוזה אני מקווה שגם שולם. ואמנם הסכומים שולמו.

יחד עם זאת, אני חושב שאסור לנו להסתפק בדבר הזה, הואיל והדבר הזה חוזר ונשנה. כל פעם יש בעיה, אנחנו רוצים להבין קודם כל מדוע החוזה לא נחתם לאורך שנת לימודים, למרות שיש בעיות של שנות תקציב. ישנם הרבה מאוד מקרים בשרות המדינה שחוזים נחתמים מעבר לשנת תקציב וגם בתוך מערכת החינוך. החוזה צריך להיחתם קודם כל מה-1 בספטמבר עד 31 באוגוסט, ולא באופן שנחתם. שנית, מדוע הסיפור במכרז? מדוע משרד החינוך והתרבות איננו יכול למצוא את המנגנון שהנושא הזה לא יהיה במכרז? אני שואל כל שנה תיבחר עמותה אחרת, גוף אחר, מורים אחרים? אני לא יודע אם זה החוק, אני לא בטוח שזה החוק. החוק נותן פתרונות אחרים. למה צריך להפעיל על ידי העמותה, למה לא על ידי משרד החינוך? אולי נעשה מכרז מי ילמד בבית הספר.
יצחק קדמן
אל להם תתן רעיונות.
היו"ר זבולון אורלב
לכאורה מה ההבדל? אולי נעשה מכרז מי ילמד בבתי חולים. המורים הם מורים של עובדי מדינה. הוועדה לאורך דרכה לא עשתה מהומות מזה שאת הסיפור הזה מפעילה עמותת תללי"ם כי היא ראוייה לכל ציון לשבח. היא עושה את זה בצורה מופלאה, הקדימה את המדינה, הקדימה את משרד החינוך, גייסה משאבים עוד לפני שמשרד החינוך העמיד משאבים. אז מכונה מתוקנת לא כדאי לתקן אותה. אבל אם יש כל פעם את הבעיות האלה מחדש, אנחנו חוזרים כמעט 10 שנים אחרי שהחוק חוקק, ועדיין הנושא הזה עומד על האבניים, אני חושב שצריך לדעת מה ניתן לעשות.


הדבר השני, הסוגייה של התקנות. החוק הוא חוק, והחוק קובע כי כל ילד מאושפז בין היתר בביתו מעל 21 יום עקב מחלה מתמשכת, זכאי לחינוך חינם לפי תכנית שיקבע השר בהתייעצות עם הוועדה. השר לא קבע תכנית בהתייעצות עם הוועדה עד היום הזה. אין תכנית מאושרת, לגבי תכנית לימודים מה מגיע לילדים. אנחנו מדברים על חוק שנחקק בשנת 2001, עד רגע זה, עוד מעט 10 שנים, עדיין אין תכנית. גם בסוגיית בתי חולים שאני לא רוצה לעסוק בהם עדיין, הבעיה לא פתורה, כי גם שם צריך לקבוע כל מיני דברים. אגב, התכניות היו אמורות להיקבע עד 2005, בגלל שעכשיו עברנו על כל הניירות, חשפנו גם את הסוגייה הזאת.


החוק חוקק ב-2001, אבל לא הופעל ב-2001. הממשלה באמצעות חוק ההסדרים דחתה משנה לשנה עד שעשינו סוף בוועדה. נדמה לי בכנסת הקודמת, אגב, לזכותו של חבר הכנסת מלכיאור. אסור לקחת ממנו שום זכות, צריך לפרגן לו, קיבל את הגיבוי המלא של הוועדה לעניין הזה והחוק הופעל.

החלתו של החוק היתה אמורה להסתיים בתחילת שנת הלימודים. עם זאת, עקב העדר תכנית והוראות לפי החוק, בינתיים כל המתכונת פועלת כאילו הכל לפני החוק, והואיל ומדובר פה בחוק של זכויות, חוק מעניק זכויות לילד חולה, לכן אנחנו מבקשים על הנושא הזה לדבר עם משרד החינוך והתרבות.

אתן את רשות הדיבור לד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד. בבקשה.
יצחק קדמן
אני מודה לך שהתחשבת בי, אהיה קצר מאוד.


אני רוצה להקריא לכם קטע קצר מישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת מיום 19 במאי 2008, אתמול לפני שנה. וכך אומרת שלומית עמיחי, מנכ"לית משרד החינוך בישיבה כאמור בדיוק לפני שנה: "אני רוצה לומר את זה באחריות, אנחנו לא יכולים לבצע את החוק כלשונו, לא בפריסה של שנה, גם לא בפריסה של ארבע שנים. זאת תוספת תקציבית שאין ביכולתנו לעמוד בה, אלא אם כן נקבל תוספת מסומנת מיועדת לנושא. אם לא נקבל, עדיין חובתנו לקיים את החוק, נציע פריסה אפשרית במידת הרגישות הראוייה" וכדומה...


אומר לה יושב ראש הוועדה לשעבר, חבר הכנסת מלכיאור: "את יודעת מה משמעות של המשפט הזה"? המשמעות שבאה פה מנכ"לית של משרד חשוב בישראל, ואומרת: קיבלנו החלטה מדעת לא לקיים את חוקי הכנסת".


לכן אני רוצה לשים את הדברים של עמותת תללי"ם שעושה עבודה נפלאה, אבל בקונטקסט היותר נכון שלה.


גם כשעמותת תללי"ם מקבלת את הכסף במועד ולא באיחור, היא איננה מסוגלת ליישם את החוק במלואו. היא נותנת לילדים מעט שעות. 6 שעות בשבוע זה לא חוק חינוך חובה, זה לא דומה לכלום. זה מה שילד אחר לומד ביום. ילד חולה מקבל בשבוע, זאת לא דרישת החוק, זה לא מילוי חובת החוק. החוק הזה כפי שאדוני ציין נמצא בצנרת של הכנסת מאז 2001. היה הרבה זמן להתכונן אליו. ההשלמה ההדרגתית, אדוני ציין בצדק, הסתיימה בשנה שעברה בתשס"ט. היא היתה הדרגתית, לא היתה בבת אחת. ואף על פי כן, למרות שהכנסת קבעה את הדברים בצורה הדרגתית, החוק איננו מיושם. הוא איננו מיושם בבתי חולים, נפגשנו עם מנהלות בתי הספר של בתי החולים, הם הצביעו לנו שהם גם לא מיישמים אותו כראוי בבתי החולים, ועל אחת כמה וכמה הוא לא מיושם על ידי עמותת תללי"ם, גם בימים שעמותת תללי"ם מקבל את הכסף. שלא לדבר על זה, אני לא יודע איך האנשים הנפלאים מעמותת תללי"ם מחזיק מעמד, שכל פעם ויש אצלי ערמות של מכתבים, הצילו, מצב חירום, כל שני וחמישי מצב חירום. אם הם לא שווים ולא עושים את העבודה תפסיקו את ההתכתבות איתם. אם הם שווים ועושים את העבודה, תנו להם את השקט, לעבוד עם הילדים בשקט כפי שצריך. הילדים החולים זה לא איזה קבוצה חריגה שעושים להם טובה, הם כמו כל ילד אחר בישראל, החוק מחייב את כולם גם את משרד החינוך להעניק להם חינוך. מה שקורה היום זה לא חינוך, זה לא חינם, זה לא חובה. הילדים החולים האלה מקופחים קשות.


רק לשם השקיפות, בימים האלה אנחנו מסיימים הכנת בג"צ נגד משרד החינוך בעניין של אי יישום החוק הזה. אני מקווה שאולי בלחץ הבג"צ סוף סוף יישמו את החוק גם בין עמותת תללי"ם גם על בתי החולים, כפי שהילדים החולים האלה באמת מגיעה להם. מה אנחנו מבקשים בשבילם, חינוך כמו לילד אחר בישראל, כלום לא יותר מזה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה.


בבקשה חבר הכנסת נחמן שי.
נחמן שי
אני מבין שמנכ"לית משרד החינוך הרימה ידיים לפני שנה ואמרה היא לא מסוגלת. אולי אפשר להבין באיזה היקפים מדובר? חסר לי הבסיס האינפורמטיבי. מהם הפערים הכספיים שנמצאים?
היו"ר זבולון אורלב
זה השלב הבא.

מי שתקבל את רשות הדיבור זו ד"ר ליאורה פלד שהיא המנכ"לית של עמותת תללי"ם, וזה בדיוק מה שאת מתבקשת לעשות, קצת לתת סקירה לגבי הנתונים וגם לגבי הפערים.
ליאורה פלד
אנחנו מדברים היום על 2,500 ילדים בשנה, גילאי 3-21 אם הם שייכים לחינוך המיוחד. חינוך חובה עד 18 בחינוך הרגיל. זה כל ילד בישראל. אין מגבילה לתלל"ים בשום מגזר, זאת אומרת, גם אם זה גן חרדי באשדוד וגם אם מחנה פליטים שועפט. מישהו שיש לו תעודת זהות כחולה יקבל תללי"ם, ואנחנו מגיעים לשם.


כפי שציין ד"ר קדמן, לגבי ההקצאה לא דייקת. זה 4-6 לילד בכיתה א'-ו', ו-6-8. ביוני בגלל שאין מספיק כסף, כבר מעכשיו בעצם, וכמות הילדים ברגע נתון כיום עלתה על 1,400, זה יהיה 4 שעות לכיתה א'-ו', ו-6 לכיתות ז'-י"ב.


אני חייבת לומר שהחינוך המיוחד מתנהל מולנו עם כל הלב ובהמון אהבה, אבל עדיין הם לא בעלי הכסף ולא בעלי התקציב, ולא אלה שיכולים להגיד איך לחתום איתנו חוזים. אני לא יכולה להיכנס לביורוקרטיה, אנחנו לא מצליחים להתמודד איתה. הדבר הכי נכון לעשות הוא לחתום איתנו חוזה ספטמבר עד אוגוסט, בדיוק כמו מנהל בית ספר במדינת ישראל, וזה בית ספר די גדול 2,500 ילדים בשנה.


אנחנו משלימים לילדים באמצעים של העמותה הרבה מאוד שעות, באמצעות מתנדבים, ובאמצעות בית-ספר וירטואלי שפועל אחר-הצהריים. אבל המצוקה היא מצוקה אמיתית. אבל באמת זה פעם אחד בספטמבר כי החוזה אף פעם לא נחתם בספטמבר, ואז אי אפשר להתחיל את השנה. ילדים חולים יש שמחכים כבר ב-1 בספטמבר חשוב לדעת את זה. פעם ב-31 לדצמבר, כי אז החוזה של ינואר לא נחתם. לפעמים אם הכסף מתעכב, אנחנו צריכים לממן, אנחנו משלמים מעל מליון שקלים לחודש משכורות. אין לנו, אנחנו לא בנק. אם המדינה לא מעבירה בזמן, והיום יש תיקון 24 לחוק השכר, נסה לא לשלם כשאתה מעסיק פרטי שכר בזמן, כולם יתבעו אותך. אז אנחנו חייבים לשלם בזמן והכסף לפעמים מתעכב, גם זאת בעיה.


כל הדברים האלה באמת צריכים להיפתר. אני מניחה שעכשיו כשיש תקציב לשנתיים אולי יקרה משהו טוב גם לעמותת תללי"ם. אין בעיה לחתום אולי לתקופה ממושכת יותר. אני בהחלט תומכת בהצעה לשבת ולחשוב על התכנית ולכמה שעות ילד זכאי. אם ישאלו אותי יש לי מה להגיד בנושא - כמה ראוי שהוא יקבל. אני בעיקר מבקשת להתחשב בגידול הטבעי של הילדים שלנו. אי אפשר שלקראת יוני כשאין לנו מספיק תקציב אנחנו נוריד להם את סך הכל השעות.
היו"ר זבולון אורלב
אני אומר לחברי הכנסת, ביום ראשון בראשית השבוע אני נפגשתי עם שר החינוך ומנכ"ל משרדו. הנחתי לפניו מסמך שהכינה מירב של כל התקנות שמשרד החינוך חייב להתקין באישור הוועדה. מדובר בלא מעט. רק במשרד החינוך, לא תחת אחריות שר החינוך. יש לו ספריה לאומית ויש השכלה גבוהה. מדובר בלמעלה מ-12 חוקים שאינם מופעלים במלואם וכנדרש בחוק, או שמעוכבים רק בגלל שאין תקנות.

אתן לך דוגמה, החוק המשלב שרוצה לשלב תלמידים שרוצים יהדות וכדומה, לא מופעל כי אין תקנות, לא הוקמה מועצה, כל מיני דוגמאות נוספות.


הואיל ושר החינוך הוא מהפרלמנטרים המצטיינים של הכנסת, שנינו הגענו להסכמה שמדובר במצב שהוא לא ראוי ואי אפשר להמשיך את המצב הזה.
יעל פרבר
ביקש עד סוף השבוע שיתקינו תקנות.
היו"ר זבולון אורלב
הוא מכיר את הלשכה המשפטית של הכנסת, הוא לא מכיר את הלשכה המשפטית של משרד החינוך. עד סוף השבוע לא יהיו תקנות, וגם לא עד סוף שבוע הבא יהיו תקנות. אבל אם השר יקח על עצמו שכל שבוע תהיה תקנה אחת, גם בזה אני מאוד מקווה. הוא התחייב, הוא הבטיח, ואני מקבל את זה שהוא דיבר בכנות מלאה כי הוא מבין את העניין הזה, שהמשרד יישם.


לכן אני רוצה לתת אפשרות לשר כרגע, משום שזה גם הגון. עוד לא מלאו לו ה-100 ימים לאפשר לו לפעול כדי להתקין את התקנות.


מאוד מקווה שאנחנו נוכל לקיים את הדיון המהותי, כמה שעות צריך ללמוד, באיזה היקף צריך ללמוד וכדומה, במסגרת התקנות שצריכות לבוא אלינו.


משרד החינוך בבקשה. ד"ר לאה שקד.
לאה שקד
אתחיל מהנושא של התקנות. רחל תשלים את הנושא של התקציב.
היו"ר זבולון אורלב
מה זה שח"ם?
לאה שקד
שירותי חינוך מיוחדים.


אתחיל מהסוף מהנושא של התקנות. בישיבה הקודמת עם שלומית עמיחי, הודיעה שלומית עמיחי מייד אחרי הישיבה שאכן למשרד החינוך יש קושי לממן את החוק ללא קבלה של תוספת תקציבית. אבל אחר כך היא הודיעה שאנחנו מתחילים את היישום בפריסה של 6 שנים, שהיקף התקציב הדרוש היה 41 מליון שקלים.
היו"ר זבולון אורלב
41 מליון בהבשלה מלאה?
נחמן שי
בכל שנה?
לאה שקד
כן, בוודאי בבסיס. כבר בשנת הלימודים תשס"ט ניתנה הפעימה הראשונה, שמתוכם 2,9 מליון תוספת לעמותת תללי"ם. אני לא זוכרת כרגע את המספרים, אבל משהו כמו 5 כיתות לימוד נוספות לבתי החולים, 2 בפסיכיאטריה ו-3 בבתי החולים הכלליים.

משרד החינוך כתב את התקנות, אבל מאחר וחלה עלינו חובת היוועצות עם משרד הבריאות, הגשנו את התקנות למשרד הבריאות. במשרד הבריאות מסיבות כאלה או אחרות התקנות התעכבו, כזה הגיע לממשלת מעבר נאמר לנו שבממשלת מעבר לא חותמים על התקנות.
היו"ר זבולון אורלב
אגב, דבר שאיננו נכון.
לאה שקד
אני אומרת את מה שאני יודעת, יכול להיות שהשר בניזרי החליט מסיבותיו הוא להשאיר את העבודה. מבחינתנו זה בוודאי לגיטימי. אנחנו עכשיו יצרנו מחדש את הקשר עם הלשכה המשפטית של משרד הבריאות כדי להביא את התקנות לידי סיום. מבחינת משרד החינוך, התקנות האלה נכתבו, אנחנו מבקשים אישור של השותפים שלנו, וככל שהם יאשרו את זה, בוודאי הליכים מאוד גבוהים.


באשר לתקינה שרשומה בתקנות. התקינה, או לפחות משרד החינוך ומשרד הבריאות לא מפרש את החוק שילד ששוהה בביתו שהוא מצב זמני, יקבל תקן של כיתה כמו בבית ספר, כי הרי זה לא יעלה על הדעת. ולכן התקינה אומרת שגן ילדים ובית ספר יסודי זה בן 4 ל-6 שעות שבועיות, כאשר יש גם תוספות אחרות של למידה מרחוק וכו', אבל מבחינת משרד החינוך על פי החוק, וזה רשום בתקנות מ-4 עד 6 שעות בגילאי יסודי ומ-6 עד 8 שעות בעל יסודי. למיטב ידיעתנו, אנחנו מטפלים בו זמנית, לא כמה תלמידים. ד"ר פלד דיברה על 2,500 תלמידים בשנה, ואנחנו מתקצבים לפי 2,000 תלמידים בו זמנית. משמעות הדבר, שאם אני אקח את זה בממוצע של 6 לא רק של 8, 6 או 7, אנחנו אמורים להגיע ל-120 אלף שעות שנתיות.


הראייה, משרד החינוך באמצעות ועדת הרכישות אישרה את ההתקשרות עם עמותת תללי"ם לכל שנת תקציב 2009, בהיקף של 10 מליון 337,940 שקלים. כאשר שני שליש נפל על התקציב של השנה הזאת ושליש ספטמבר-דצמבר. למזלנו הרב, מה לעשות, מאחר ואין תקציב למדינה, 2,9 מליון ב-2008 לא נכנס לבסיס, כי זאת היתה התחייבות של שלומית עמיחי להחיל את הפריסה כבר באופן מיידי ולא לדחות את לתש"ע. מאחר ואין תקציב למדינה, זה אחד חלקי שתים עשרה של שנת התקציב הקודמת, וכדי לסיים את שנת הלימודים היו חסרים לנו 400 שקלים שאכן המשרד אישר כדי לסיים את שנת הלימודים.

מהנקודה שתקציב המדינה יאושר ב-2009 אנחנו נכניס את 2,9 מליון החסרים בספטמבר-דצמבר, וב-2010 יש פעימה נוספת שהוגשה לוועדת החינוך של הכנסת, שבכל מה שקשור לתללי"ם מדובר בעוד מליון 600 אלף שקלים.
היו"ר זבולון אורלב
הוגשה לוועדת החינוך?
לאה שקד
הוגשה לוועדת החינוך בוודאי על ידי שלומית עמיחי. תוספת של 41 מליון שקלים.
מירב ישראלי
אבל היא הגישה מסמך שהיא מתחייבת לעשות את זה?
לאה שקד
בפעימה של 6 שנים.
נחמן שי
מה זה פעימה של 6 שנים? שתפעילו במהלך 6 שנים עד שתגיעו ל-41 מליון? ומה יעשו הילדים האלה, הם יחכו 6 שנים כדי לקבל את הלימודים שלא קיבלו? מה זה הקשקוש הזה?
לאה שקד
מבחינת תללי"ם, ואם אנחנו עוסקים בתללי"ם, אנחנו מבחינה זאת בסדר בהלימה לתקנות שעומדים להתפרסם, כאשר אנחנו כרגע בו זמנית תיקצבנו לפי 2000 תלמידים בו זמנית. זאת אומרת, שאין מצב אין מצב כרגע על פי מה שאמור להתפרסם בתקנות שילד יושב בביתו והוא לא מקבל את המינימום ההכרחי, אבל יותר ממינימום הכרחי, כי אנחנו לא מתקצבים לפי 4-6 אלא לפי 6 ובעל-יסודי לפי 8. בכל הקשור לעמותת תללי"ם, אנחנו אמורים להגיע ל-2,500 תלמידים בו זמנית, שאכן התקציב של תשע"א יכסה אותו בתוספת של מליון 600 אלף שקלים.
מירב ישראלי
יש את העניין המקצועי, מה כתוב בתקנות לגבי מה ילד צריך לקבל.
לאה שקד
אני מסבירה. גן ילדים ויסודי בין 4 ל-6 שעות שבועיות, בהנחה שאנחנו מסתכלים כמו בכיתה של חינוך מיוחד. ממוצע תלמידים לכיתה לחינוך מיוחד, היא בערך 10 תלמידים בכיתה. אם שעות התקן בכיתה רגילה בקהילה זה משהו כמו 30 שעות, אם מחלקים 30 ל-10 זה אומר שכל ילד מביא על גבו לתקן בסיסי משהו כמו שעתיים. גם לנו היה ברור ששעתיים בשבוע לילד ששוהה בביתו זה לא מספיק, לכן זה עלה מ-4 עד 6 שעות שבועיות. מבחינה פדגוגית יש בזה איזושהי לוגיקה.
היו"ר זבולון אורלב
אני חייב לומר שאתם יכולים להציע את התקנות. על-פי החוק התקנות צריכות להגיע לוועדה להיוועצות. ופירושו של דבר שלא תהיינה אי-הבנות. כלומר, באופן מעשי.
נחמן שי
היוועצות זה אישור.
היו"ר זבולון אורלב
באופן מעשי, היוועצות פירושו של אישור. אני לא מאמין ששר החינוך לא יקבל את העצה של ועדת החינוך.
לאה שקד
רק תרשה לי להשלים, 41 מליון שקלים הנוספים בנויים בדיוק על הלוגיקה הזאת.
היו"ר זבולון אורלב
כל זה נדון כאשר התקנות יהיו לפנינו. אנחנו נמצאים היום באמצע מאי. אנחנו רוצים עד אוגוסט במסגרת דיוני ההערכות לשנה הבאה, אחד הדיונים, או חלקם, לא נקדיש דיון שלם לסוגייה הזאת של יישום חוק חינוך חינם לילדים חולים, במסגרתו צריך להביא את התקנות. אז נקיים את הדיון לגופו. אגב, אם צריך להביא את משרד הבריאות נביא את משרד הבריאות.
יהודית גידלי
יש פה נציגה. גם היום הם כאן, וגם בתקנות בוודאי יהיו.
היו"ר זבולון אורלב
אם הגיעו להבנה עם משרד הבריאות, זה בסדר. אבל אם עדיין יש בעיות, תביאו את הצעת התקנות, מה משרד החינוך מציע, איפה זה עומד באותם שלבים, ואז נדון לגופו.


דבר נוסף שאני רוצה לשאול. הואיל ויש תקציב 2009-2010, אתם מתכוונים לחתום כבר ישירות גם ל-2010? מה שעומד להיות מאושר עד 14 ביולי, זה 2009 ו-2010 ביחד.
רחל ירום
עוד למדנו איך להתנהל לתקציב דו-שנתי. בעיקרון ברגע שיאושר התקציב המשרד יתן את התוספת מתקציבו של 2.9 מליון, המשרד יחתום על התקופה הנותרת. לגבי לחתום על שנת לימודים, בעיקרון תקציב המדינה הוא קלנדרי מינואר עד דצמבר. בגלל זה המשרד אמור לחתום מינואר עד דצמבר.
היו"ר זבולון אורלב
כמה זמן את במשרד?
רחל ירום
מספיק שנים.
היו"ר זבולון אורלב
לא יותר ממני. אני מודיע לך שכל מה שקשור בהפעלת בית ספר, אין כזה דבר. מדובר בשנת לימודים ומשרד האוצר מכיר בכך. אין כזה דבר. יש הרשאה להתחייב.
רחל ירום
כרגע משרד החינוך לא פועל עם תקציבי הרשאה להתחייב. נכון יש מונח כזה ויש מנגנון שקיים.
היו"ר זבולון אורלב
קודם כל הוא פועל במסגרת מינהל הפיתוח.
רחל ירום
אבל זה בנוי בדרך כלל של בתי ספר - - -
היו"ר זבולון אורלב
נכון בתקציבים שוטפים. אבל תראי מה קרה. קודם הקימו גולם, ועכשיו אומרים הוא גולם. הרי לכתחילה לא צריך להפעיל באמצעות עמותה. אם היית שוכרת מורה של עובד מדינה, לא היית אומרת לו, תשמע אתה יש לך שכר עד דצמבר, בינואר נדבר. למה? כי הוא כמו כל מורה בכל בית ספר. את לא אומרת למורה בבית ספר שמלמד, תשמע, אני יכול להבטיח לך שכר עד דצמבר כי אני לא יודעת אם יהיה תקציב מדינה בינואר. כשהוא נכנס ב-1 לספטמבר הוא נכנס לכל שנת הלימודים. אז קודם הקמת גולם, עכשיו אתם אומרים תשמע זה גולם, מה אני יכול לעשות. אי אפשר להחזיק את החבל משתי קצוותיו, מה עוד שבכל זאת מדובר בעמותה שאין לה את המקורות. חייב להימצא פה הפתרון, והוא פתרון גם חשבי וגם תקציבי. ואני אומר לך מנסיון,
שיש מנגנונים בתוך שרות המדינה לפתור את הנושא הזה. לדוגמה, בהרשאה להתחייב. גם לא מדובר פה באיזה סכומים מי יודע מה.
נחמן שי
אבל החשב הכללי בטח לא נותן.
היו"ר זבולון אורלב
נביא את החשב הכללי לפה, הבאנו אותו כבר כמה פעמים.
רחל ירום
לזכותו ייאמר, אני גם עובדת החשב הכללי, הוא כן נותן מנגנונים. צודק כבוד היושב ראש, יש מנגנונים שאפשר לעבוד איתם.
היו"ר זבולון אורלב
בקשתו היא לקיים דיון במשרד החינוך. לדעתי, זה דיון שצריך להתקיים אצל המנכ"ל עם החשב, עם החינוך המיוחד כדי למצוא פתרון. לא לעמוד שוב באותו מצב, לא יכול להיחתם הסכם עם תללי"ם על מחצית שנה, זה לא עולה על הדעת הדבר הזה. זה פשוט מקומם.
נחמן שי
אמרו שיש 2,500 שהם האוכלוסייה בכלל הארץ, מתחלפים. לא הבנתי כמה מקבלים היום, עכשיו, ברגע זה?
ליאורה פלד
1,400 ברגע זה. זאת אומרת חלק מהאוכלוסייה בכלל לא מגיעים אליה.
היו"ר זבולון אורלב
לא, 2,500 הם מתחלפים. כלומר חודש שהיה בבית הוא חזר ללימודים.
ליאורה פלד
הורדנו את התקינה מ-6 ל-4 ומ-8 ל-6 הם יקבלו - - -
נחמן שי
זאת אומרת הם פרסו את השמיכה אחרת.
לאה שקד
עם כל הכבוד, מאי עוד לא הסתיים, אבל באפריל שילמנו לפי 2,000 תלמידים בו זמנית, שילמנו שעות הוראה.
היו"ר זבולון אורלב
אז תפקחי עליהם.
לאה שקד
איפה נוצרה הבעיה. לא היה לנו מספיק תקציב לחודש אחד שהוא חודש יוני. משתמע מהשיח פה כאילו רטרו-אקטיבית מינואר הורדנו את רמת התקינה, לא הורדנו את רמת התקינה. עד אפריל התקינה היא לפי 2,00 תלמידים בו זמנית, כך שאין מצב שאיזשהו ילד חלילה חלה עכשיו.
מירב ישראלי
מה זה 6 פעימות שאת מדברת על זה?
לאה שקד
6 שנים.
מירב ישראלי
מה התווסף כל שנה?
לאה שקד
בשנה הזאת בשנת הלימודים הנוכחית התווסף 2,9 מליון. בינואר 2010 עוד מליון ו-600.
היו"ר זבולון אורלב
עוד מליון ושש מאות. מה התווסף לילדים?
לאה שקד
התקינה לא תשתנה. אנחנו לוקחים בחשבון שמספר התלמידים יעלה.
יואב קריים
חבל מאוד שזה כך.
לאה שקד
אני מקווה לטובת מדינת ישראל - - -
היו"ר זבולון אורלב
המחוקק לא נתן לכם סמכות לבוא ולומר התקינה לא תשתנה. אתם צריכים להיוועץ על כך אם התקינה תשתנה או לא תשתנה.
לאה שקד
אני מתנצלת. הכוונה היתה שמאחר וצריך להיות מוגן בתקנות, אז כל זמן שהתקנות לא השתנו - -
היו"ר זבולון אורלב
קיבלנו. בסדר גמור.
נחמן שי
אבל אמרו 41 מליון שקלים לשנה?
לאה שקד
אני אסביר. הכסף הגדול שהצמיחה יותר גדולה היא של התקינה בתוך בתי החולים, דווקא מבחינה הזאת תללי"ם מתוך הבנה שהילדים יושבים בבית והטיפול הוא אחד לאחד. בעוד שבבתי חולים לפעמים צופפנו את האוכלוסייה. הכסף הגדול שאנחנו מדברים עליו של 41 מליון שקלים, הוא דווקא לתוך בתי החולים, גם הוקמו בתי חולים חדשים שזה בעצם התקציב הגדול.
היו"ר זבולון אורלב
יש היום בתי חולים עם מחלקות ילדים שעדיין לא מכוסים על פי החוק?
לאה שקד
כן. זה בית חולים ליכטנשטיין, שהוא בסמוך למשרד החינוך ביד אליהו. עכשיו אנחנו נכנסים בתקציב שנקבל כרגע לפתיחת שנת הלימודים תש"ע עם כיתה אחת, בעבר הם טיפול רק באנשים מבוגרים מאוד. אגב, זה בית חולים פרטי.


אנחנו אמורים לתקצב בתש"ע שלושה בתי חולים חדשים. משרד הבריאות עשה פיילוט, מה שנקרא בתי חולים פרטיים לילדים סיעודיים מונשמים. הם הגיעו למסקנה שילדים מאוד פגועים שמגיעים לבתי החולים תוחלת החיים שלהם בבתי חולים היא נמוכה יותר, כי הם מגיעים עם דבר אחד ונדבקים מדברים אחרים.


יש פיילוט שמוביל כרגע "עלי-נגב", על פי החלטת הממשלה יש שם בית ספר, הקמנו במקביל, ומימנו גם את הבינוי של בית החולים בתוך עלי-נגב. בשנה הבאה הפיילוט הזה מתרחב ל"עלה ירושלים".
היו"ר זבולון אורלב
"עלי נגב" זה ילדים עם פיגור שכלי.
לאה שקד
במקביל בנו בית חולים לילדים בתוך הכפר.
היו"ר זבולון אורלב
אני רוצה לסכם את הדיון. הוועדה הצטערה לחזור ולהיוודע שעדיין חוק חינוך חינם לילדים בישראל איננו מיושם, ואף התקנות שהיו שצריכות לבוא להיוועצות עם ועדת החינוך והתרבות, טרם הגיעו.

יו"ר נפגש עם השר והמנכ"ל, הוא ביקש לזרז ככל האפשר את השלמת התקנות והבאתן להיוועצות בוועדה.


הוועדה קיבלה דיווח שבינתיים משרד החינוך מצא פתרונות להשלים את הדרוש לעמותת תללי"ם לשנת הלימודים תשס"ט. ועם אישור תקציב המדינה לשנת 2009-2010 ייחתם החוזה לתקופה זו.


הוועדה מבקשת שהתקיים דיון במשרד החינוך ברמת המנכ"ל על מנת להסדיר שהחוזה יהיה חוזה

לאורך שנת לימודים ולא לאורך שנת תקציב.

הוועדה תקיים דיון מעקב בנושא זה במסגרת דיוני היערכות בשנת הלימודים תשע"א, ומצפה שבמסגרת יביא משרד החינוך את התקנות להיוועצות.


תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:50)

קוד המקור של הנתונים