ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/05/2009

הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא ממלאי מקום קבועים בוועדות., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

פרוטוקול

 
PAGE
41

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 4

מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום שלישי י"ח באייר התשס"ט (12 במאי 2009) בשעה 10:30
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר
היום
א. של חבר הכנסת מוחמד ברכה בנושא: פגישת מובראק נתניהו במצרים.


ב. של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי בנושא: הפן האקולוגי בביקור האפיפיור

והפגיעה באיכות הסביבה.

2. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא ממלאי מקום קבועים בוועדות.
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

רוחמה אברהם בלילא

דניאל בן-סימון

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

אילן גילאון

דני דנון

נסים זאב

אחמד טיבי

יריב לוין

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם

מיכאל בן ארי

מוחמד ברכה

אורית זוארץ

שלי יחימוביץ

שלמה מולה

אורי מקלב

כרמל שאמה
מוזמנים
ירדנה מלר הורביץ – סגנית מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום
היו"ר זאב אלקין
בוקר טוב. אנחנו מתחילים את הישיבה. הנושא הראשון הוא ערעורים על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים לגבי הצעות דחופות לסדר. הגיעו אלינו שני ערעורים, אף על פי שהפעם הנשיאות נהגה יד רחבה באישור ההצעות הדחופות לסדר. ערעור אחד הגיע לוועדת הכנסת רק הבוקר. אבל מכיוון שזה הוגש למזכירות הכנסת אתמול נדון בו לפנים משורת הדין. לעתיד אני מודיע לחברי הכנסת החדשים שערעורים על החלטות של היושב והסגנים צריכים להיות מוגשים ישירות לוועדת הכנסת ולא למזכירות הכנסת בדיוק ביום שבו התקבלה ההחלטה.


הערעור הראשון הוא של חבר הכנסת ברכה, והנושא שהוא הציע כהצעה דחופה לסדר שלא אושרה בנשיאות הייתה פגישת מובראק-נתניהו במצרים.
יריב לוין
יש פה ההחלטות שאושרו?
רוחמה אברהם בלילא
על זה יודיע סגן יושב ראש הכנסת.
מוחמד ברכה
מה שאושר נמצא על שולחן חברי הכנסת במליאה. זה לא כאן.
רוחמה אברהם בלילא
מי מטעם הנשיאות, אדוני היושב ראש.
היו"ר זאב אלקין
סגן יושב ראש הכנסת התורן, חבר הכנסת דנון.
מוחמד ברכה
האירוע המדיני העיקרי השבוע הוא פגישת ראש הממשלה נתניהו עם נשיא מצרים. אפילו בגלל זה הכנסת וסיעות האופוזיציה ניאותו לדחות את הצעות אי האמון מכיוון שראש הממשלה לא היה. לא יכול להיות שהנושא הזה יהיה קיים בנוף הפוליטי ולא יהיה קיים בנוף הפרלמנטרי. מטבע הדברים הכנסת צריכה להידרש לעניין הזה. זה נותן הזדמנות למי שמציע – במקרה הזה, אני – לומר את מה שאני רוצה לומר. זה גם נותן הזדמנות לממשלה להגיד לכנסת מה שהיא רוצה להגיד על אודות הפגישה הזאת, במיוחד כשהיא נערכת שבוע לפני הפגישה של מר נתניהו עם הנשיא אובמה. זה אירוע חשוב שהכנסת לא יכולה לפסוח עליו מסיבות טכניות או כלשהן. לכן אני מציע לאשר את זה.
היו"ר זאב אלקין
אני אתן לסגן היושב ראש התורן לנמק את החלטת הנשיאות, שלמיטב זיכרוני הייתה של יושב הראש וסגניו מכל סיעות הבית פה-אחד.
דני דנון
בוקר טוב. כפי שציין חבר הכנסת אלקין ההחלטה התקבלה פה אחד בהמלצת היושב ראש. כמעט רוב ההצעות אושרו כי השבוע אין הרבה תוכן בישיבות הכנסת, והיושב ראש הציע למלא תכנים, ורוב ההצעות הועברו לוועדות וגם סדר היום. בנושא הזה ספציפית ההצעה נדונה טרם הפגישה; אנחנו לא ידענו מה יש, וגם היום לא ברור לנו מה קורה. שנית, הסעיף שנוסח הוא מאוד כללי, והכלליות של הסעיף הוא מאוד מהותי כי לא כתוב פה על מה הפגישה, מה לחיוב, מה לשלילה. יש פה עניין מאוד כללי, ובהצעות לסדר חשוב להביא הצעות ספציפיות עם קביעת עמדה ובקשת בירור. בגלל שני השיקולים האלה הנשיאות החליטה פה-אחד לבחור הצעות אחרות שקשורות לאירועים ברהט או בכפרים הדרוזים או הצעות אחרות שמופיעות על סדר היום בכנסת ולא את ההצעה הכללית של חבר הכנסת מוחמד ברכה.
מוחמד ברכה
תודה, עכשיו זה ברור.
היו"ר זאב אלקין
תודה, חבר הכנסת דנון. בבקשה, חבר הכנסת מולה.
שלמה שלמה מולה
הקואליציה נוהגת לומר שיש לתת 100 ימי חסד לממשלה שתציג את העמדות המדיניות והכלכליות שלה, ובינתיים הגזרות הכלכליות נגזרות על האוכלוסיות החלשות וגם בתחום המדיני הנושאים המדיניים מבולבלים. אנחנו רואים את זה כל יום מעל דפי העיתונים. אחרי ששמענו על הפגישה בין הנשיא מובראק זה מחייב אותנו לקיים דיון. אנחנו בסיעת קדימה תומכים בעמדתו של ברכה לקיים דיון מאחר שמדובר בדיון שיתקיים לאחר הפגישה.
יריב לוין
למה אף אחד מ-28 חברי הכנסת שלכם לא ביקש להצטרף להצעה לסדר?
רוחמה אברהם בלילא
מה זה קשור?
יריב לוין
אני שואל. אם הנושא כל-כך חשוב וצריך לקיים דיון בוודאי שזה קשור.
אורית זוארץ
החשיבות של הנושא לא נקבעת על-פי מספר האנשים שמבקשים.
יריב לוין
בוודאי שמספר המצטרפים מעיד על מידת העניין של הנושא.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת זוארץ, כן, בוודאי. מבחינת הנשיאות מספר האנשים מסיעות שונות שביקשו נושא משמש גם הוא בין השאר אינדיקציה לדחיפות הנושא. היו דברים אחרים שהיו לגביהם בקשות.
יריב לוין
אני שואל למה, גם אם זה לא קשור.
מוחמד ברכה
יש נושאים שהוצעו על-ידי חבר כנסת אחד והתקבלו. אנחנו לא ממציאים היום את הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה, אני לא אומר שזה קריטריון יחיד, אני רק אומר שהשאלה של חבר הכנסת לוין הייתה רלוונטית, ורשאית סיעת קדימה גם לא לענות עליה.
רוחמה אברהם בלילא
זה כמו שחברי כנסת אחרים מסיעות אחרות לא חשבו להגיש באותו נושא והגישו בנושאים אחרים. זה לא רלוונטי לדיון, עם כל הכבוד.
היו"ר זאב אלקין
בסדר גמור. גם העובדה שהנציגות שלכם בנשיאות הצביעה בעד לדחות את העניין הזה, גם היא לא רלוונטית. אתם רשאים לשנות את העמדה.


חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.
נסים זאב
אדוני היושב ראש, לית מאן דפליג שהנושא חשוב. הוא יהיה יותר חשוב בשבוע הבא מאשר השבוע. לכן כאשר היושב ראש והסגנים דנו בעניין זה ביצה שעדיין לא נולדה, ודחו את העניין. יש לקיים דיון בשבוע הבא ולתת אפשרות לעוד חברי כנסת מהסיעות השונות להצטרף לנושא הזה. תהיה פה הסכמה פה-אחד לשבוע הבא. גם נכון להיום אנחנו לא יודעים מה ראש הממשלה הביא באמתחתו.
רוחמה אברהם בלילא
אז אולי זו ההזדמנות- - -
נסים זאב
עדיף לדון כשיש לך לפחות רקע- -
מוחמד ברכה
כדי הממשלה תאמר לכנסת מה היה.
נסים זאב
הממשלה לא יודעת. חוץ מראש הממשלה אף אחד לא יודע. אז נעשה צחוק מעצמנו? תנו לראש הממשלה לומר לממשלה מה היה בדיונים, ואכן תהיה אפשרות לקיים דיון רציני וענייני.
היו"ר זאב אלקין
אז למעשה, אתה מציע שאנחנו נתמוך בהחלטת הנשיאות ונציע לחבר הכנסת ברכה להגיש את זה שוב בשבוע הבא.
נסים זאב
כן, אבל לאפשר גם לסיעות אחרות - -
היו"ר זאב אלקין
אם הוא יגיש בשבוע הבא, כמובן, חברים מסיעות אחרות.
מוחמד ברכה
לא- - - אלא שזה יהיה יידון בשבוע הבא.
היו"ר זאב אלקין
זה לא בסמכות שלנו, חבר הכנסת ברכה.
נסים זאב
אבל לאפשר צירוף של חברים אחרים.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי. המשמעות היא שהוא יגיש את זה שוב ויגישו את זה נציגי סיעות אחרות. אם זה יאושר בידי הנשיאות, יאושר; אם לא – זה ירד לפה.


חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא, בבקשה.
רוחמה אברהם בלילא
בוקר טוב. הרשה לי לחלוק על חברי, חבר הכנסת נסים זאב מכיוון שבכובעי כשרה המקשרת, גם כאשר ראש הממשלה חוזר מפגישה מדינית כלשהי עונה במקומו השר המקשר. אז אולי יהיה נכון שדווקא לאחר פגישה מדינית כזו חשובה – על אחת כמה וכמה לאחר שקראתי בעיתונים שהיא הייתה מוצלחת מאוד ואפילו מצוינת, ופתאום מובראק הכיר נתניהו אחר – אז אולי ראוי ונכון שהשר המקשר יבוא ויאמר את תשובתו בפני הכנסת, ושהעם כולו ישמע, ולא יסתמכו על דיווחים עיתונאיים.

יכול להיות שחבר הכנסת ברכה הצליח לחזות את העתיד ואמר שהפגישה הזאת הולכת להיות נקודת מפנה בתהליך המדיני בין ישראל לבין מצרים- -
דוד רותם
אחרי מה שעשיתם במשך שלוש שנים עוד אפשר לעשות מפנה? יש כיוון אחד ברור.
רוחמה אברהם בלילא
יכול להיות.
שלי יחימוביץ
רוחמה, אחרי שהבאתם שלום כולל למזרח התיכון ושתי מדינות לשני עמים- -
רוחמה אברהם בלילא
עדיין לא הבאנו. את יודעת, אם היינו נשארים עוד קצת יחד איתכם, יכול להיות שכל הנושא המדיני וגם הכלכלי, שלך כואב באופן אישי, היה מקבל תפנית.
דוד רותם
גם המדיני.
רוחמה אברהם בלילא
וגם הפוליטי. את יודעת מה, יכול להיות - - -
דוד רותם
אז יש סיכוי סביר שהיינו יושבים בכנסת קפריסין.
רוחמה אברהם בלילא
אני אודה לאדוני אם ישמור על זכות הדיבור שלי. זה משהו שלא נהוג לעשות.

הנושא הזה נכון, ראוי וטוב שיועלה על שולחן הכנסת. לא טוב שיועלה על שולחן הכנסת בשבוע הבא מכיוון שתקנונית אני לא יודעת אם זה יתאפשר.
מוחמד ברכה
בשבוע הבא תהיה כבר פגישה עם אובמה.
רוחמה אברהם בלילא
אבל בשבוע הבא יהיה הנושא של - - - עם כל הכבוד.

לכן אנחנו צריכים לאפשר. הכנסת עדיין לא החלה בכל החקיקה הפרטית. יש זמן גם אם יאושרו יותר – כמה הצעות?
דני דנון
- - -
היו"ר זאב אלקין
אושרו בפועל יותר כי חלקם הפכו לדיון אישי וחלקם צורפו יחד.
רוחמה אברהם בלילא
לא משנה, פה מדובר בהצעה בעוד שלוש דקות. גם כאשר השר יידרש להשיב לעניין, אז עוד שלוש דקות – שש דקות הכנסת יכולה לסבול ולספוג את הזמן הזה.
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת זוארץ, בבקשה. אחריה חבר הכנסת רותם.
אורית זוארץ
הנושא מאוד רלוונטי לשבוע הזה. יש מקום לנהל את הדיון בכנסת, בעיקר לאור הביקור. לדעתי, לא ראוי לנהל את מדיניות החוץ באמצעות התקשורת.
דוד רותם
בקדנציה הקודמת הייתה לי הזכות להיות חבר בנשיאות והייתה לי הזכות ללמוד מחברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא שהייתה אז השרה המקשרת, מה התפקיד של הצעות דחופות לסדר היום. בדרך כלל הנשיאות אמורה לאשר הצעות דחופות במקרה שזה נושא שאם לא יידון מיד בכנסת יעבור עליו הכלח. אם זה נושא רציני, אבל הוא לא בא למנוע בעיה או לעשות פעולה מידית אפשר להגיש עליו הצעה רגילה לסדר ולא הצעה דחופה. כך למדתי מהשרה המקשרת.

מה הדחיפות של הדיון בנושא הזה ביום רביעי? אנחנו נעצור את הפגישה? אנחנו נעצור את המתווה המדיני?- -
רוחמה אברהם בלילא
לא, אבל נדע עליו, לפחות.
אחמד טיבי
זאת לא הכוונה של המציע.
שלמה מולה
מה אתה מציע?
דוד רותם
אני הולך בדרכה של השרה המקשרת לשעבר.
רוחמה אברהם בלילא
יש לי הצעת פתרון.
דוד רותם
רגע, אמרת לי שלא מתערבים - -
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא, אני מציע שחבר הכנסת רותם יסיים.
דוד רותם
יש לי הצעה נוספת. הנשיאות בדרך כלל עוסקת בנושאים האלה בצורה רצינית, והיא מחליטה מה כן ומה לא. אם אין מקרים יוצאים דופן צריך לתת גיבוי לנשיאות ולא להפוך לה את ההחלטות. כי אחרת יוצא מצב שביום רביעי בשעה 20:30 או ב-18:00 אחר הצהריים כשהכנסת ריקה הם מתחילים לדון בהצעות האלה, ולא פעם קורה שחבר הכנסת המציע כבר לא נמצא והשר הגיע לחינם. לכן צריך לתת כבוד להחלטות הנשיאות, ואם זה לא דבר יוצא דופן לכבדן. אני מציע שחבר הכנסת ברכה יגיש בשבוע הבא הצעה רגילה לסדר.
מוחמד ברכה
מה שנעשה בשבוע הבא, נעשה.
רוחמה אברהם בלילא
יש לי הצעה שאולי תייתר את הדיון, אם אדוני רוצה לשמוע.
היו"ר זאב אלקין
בבקשה.
רוחמה אברהם בלילא
מכיוון שתהליך החקיקות הפרטיות עדיין לא החל אני מוכנה להציע לך על חשבון סיעת קדימה שתשא דברים במשך 5 דקות. נציג מקדימה ישא דברים במשך 5 דקות בסוגיה הזאת, ובכך - - - את זמנה הלחוץ והדחוק של הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
זאת אומרת שאת מדברת על מכסה רגילה של הצעה לסדר.
רוחמה אברהם בלילא
אנחנו ניתן על חשבון המכסה הרגילה 5 דקות לחבר הכנסת ברכה ועוד 5 דקות לחבר הכנסת מטעם קדימה.
אחמד טיבי
הצעה נדיבה של קדימה.
דוד רותם
תיקח את זה, אחרת אנחנו נגמור את הדיון אחרי 5 דקות.
היו"ר זאב אלקין
בסדר גמור. זאת זכותכם. אין לנו מה להחליט את זה. המשמעות היא שאתה מושך את הערעור ומנצל את המכסה של קדימה. מקובל עליך?
מוחמד ברכה
ראשית, מקובל עליי. אבל אני מבין שחברי כנסת חדשים שלא יודעים. אבל חברי כנסת ותיקים שאומרים דברים שהם יודעים שהם שאינם דברי טעם. זה מפליא אותי. אני באמת מוקסם מהיכולת הזאת ללבוש ארשת רצינית על שטויות. אבל בסדר.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת ברכה. אני מצטרף לדעתו של חבר הכנסת רותם שזה השבוע הראשון לפעילות הנשיאות שמיוצגת בה קשת רחבה של עמדות, וכשהנשיאות החליטה פה-אחד היה נכון שניתן לה גיבוי. ההצעה של חברת הכנסת רוחמה אברהם היא הצעה נדיבה שפותרת לנו את הבעיה.
מוחמד ברכה
מנגנון של ערעור בוועדת הכנסת הוא לא כדי שיושב ראש הוועדה יצדיק את החלטות הנשיאות, אלא כדי לתת במה נוספת לחברי הכנסת לערער.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה, כיושב ראש הוועדה אני אגן על זכות הדיבור שלך ועל זכותך להעלות את הערעור. כיושב ראש הוועדה וחבר בוועדה שגם מצביע יש לי גם זכות דיבור וזכות הבעת העמדה האישית שלי. תודה רבה.


אנחנו עוברים לערעור השני. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה.
מיכאל בן ארי
תודה רבה לוועדת הכנסת שנתנה לי את האפשרות לערער. בשבוע שעבר הוגשו פה שני ערעורים, שלי ושל חבר הכנסת אריאל. ושניהם נדחו על-ידי הוועדה מטעמים טכניים.
קריאה
למה טכניים?
מיכאל בן ארי
זה היה הטיעון שהציג פה, אם אני לא טועה, חבר הכנסת אופיר אקוניס. לאחר דיון ולאחר הדברים של חבר הכנסת רוני בר-און שאיים על הבערת המזרח התיכון נדחתה בקשתי לדון בעניין הגעת האפיפיור, ואילו בקשתו של חבר הכנסת אריאל התקבל; כך התברר שלא היה פה יותר מאשר ניסיון למנוע את האפשרות לדון בכנסת בנושא מסוים מכיוון שהוא לא מוצא חן או גורם לחששות בעיני אנשים מסוימים. לטעמי, זה לא נכון, ואני אסביר למה.

קודם כול, לא היה דחוף מהנושא הזה. הציבוריות הישראלית עסקה בו בשבוע האחרון מעל כל הבמות האפשריות- -
דוד רותם
אדוני מדבר על הערעור של שבוע שעבר?
מיכאל בן ארי
אני מדבר על הערעור של שבוע שעבר.
היו"ר זאב אלקין
אבל אני מבקש שבכל זאת תנמק את הערעור הזה.
מיכאל בן ארי
אני אנמק. לנושא הגעת האפיפיור לכאן יש המון השלכות. היה ראוי שבכנסת יהיה מישהו שיאמר את דעת חלק מהציבור. לדוגמה, גיורא איילנד כתב כתבה חמורה הרבה יותר מאשר מה שאני הייתי אומר כלפי הביקור של האפיפיור. הוא קרא לזה התרפסות מסוכנת. אני התבטאתי אתמול שמדינת ישראל כרעה ברך בפני גדול מכחישי השואה. הדבר הזה היה ראוי שייאמר בכנסת. ברגע שסותמים את הפה האפשרות הנותרת לי היא להתנהג כמו - - - אתמול; פנה אליי אתמול איש שב"כ בבית הנשיא ואמר לי להיכנס פנימה. אמרתי, הכנסת סתמה לי אתמול את הפה, אבל אני רוצה להפגין בנימוס, ועמדתי ממול עם שלט מינורי של "עם ישראל חי". זה מה שרציתי לומר מעל במת הכנסת. רציתי לומר דברים שיש להם אחיזה בציבור. הדבר נמנע ממני, ולא מסיבות טכניות, אלא אחרות.


אני מבטיח לכם שהאיומים של רוני בר-און הם כמו איומים של הבערת המזרח התיכון- -
אחמד טיבי
אדוני, מדברים על איכות סביבה ועל - - - מה זה הדבר הזה?
מיכאל בן ארי
סליחה, אדוני, אני לא הפרעתי לך.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת טיבי, אני מציע שניתן לחבר הכנסת בן ארי לנמק את דחיפות ההצעה. אבל חבר הכנסת בן-ארי, לדעתי, אתה עושה לעצמך כרגע שירות רע כי אתה לא אמרת ולו מילה אחת על דחיפות הנושא שהבאת השבוע.
מיכאל בן ארי
דחיפות הנושא היא המשך הדיון בנושא ביקור האפיפיור. מסתבר שההחלטות על ביקור האפיפיור נעשו שלא עוברות שום ביקורת. נכרתים יערות, נעשים שינויים מאוד משמעותיים בבית הנשיא – דברים שיש להם השלכה עתידית הן מבחינה אקולוגית. ההתרפסות הכללית- -
דוד רותם
- - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת רותם, אני מציע שניתן לחבר הכנסת בן-ארי לסיים את דבריו. משפט אחרון.
מיכאל בן ארי
דברים כאלה ייעשו עוד בעתיד מן הסתם. אני מציע לערוך על זה דיון בכנסת – כיצד מגיעים להחלטות כאלה, כיצד יש ביקורת על סוג כזה של ביקורת, כי נדמה לי שמדינת ישראל עברה פה על כל הגבולות- -
היו"ר זאב אלקין
שוב, אנחנו לא עוסקים כאן בתוכן, אלא בדחיפות הנושא. חבר הכנסת דנון, בבקשה תביא לנו את עמדת הנשיאות ותבהיר אותה.
דני דנון
חשוב לומר שעוסקים בהצעה דחופה. כמו שנאמר פה, יש מכסה להצעות רגילות שלא מנוצלת על-ידי הסיעות. כל עוד אין ענייני חקיקה דחופים אפשר להביא הרבה מאוד דברים במכסה הסיעתית, ופה לא ראו בנשיאות דחיפות להצעה. להפך, ראינו שיש פה ניסיון לחזור בדלת האחורית על טיעון שעלה בהצעה הקודמת של חבר הכנסת בן-ארי בנושא האפיפיור שנדחתה על-ידי הנשיאות הקודמת, שלא היינו בה, ועל-ידי ועדת הכנסת. היא לא נדחתה מסיבות טכניות כי הערעור של חבר הכנסת אריאל התקבל, והערעור לגבי האפיפיור נדחה- -
מיכאל בן ארי
הייתה פה סתימת פיות. זה מה שאתה רוצה לומר.
דני דנון
הייתה דחייה של ההצעה, ופה היה ניסיון להיכנס לעניין דרך הפן האקולוגי. לכן הנשיאות קיבלה החלטה פה-אחד שהיא לא מקבלת את הניסיון לחזור בדלת האחורית בגלל הטיעון האקולוגי.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת מולה, בבקשה. אחריו חבר הכנסת ברכה.
שלמה מולה
בעניין המחלוקות על ביקור האפיפיור ביטא את זה יושב ראש הכנסת רובי ריבלין מאוד יפה – גם כשיש נושאים מאוד רגישים. על כן אין צורך לקיים כרגע דיון בנושא הזה. הנשיאות ביטאה את דבריה, ואנחנו נסתפק בזה. בסופו של דבר אנחנו לא צריכים להסתכל על האפיפיור כשלעצמו, אלא על מיליארדים המאמינים שמסתכלים עלינו. כן ייטב אם אנחנו לא נדון בזה.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת ברכה.
מוחמד ברכה
אדוני, אני לא יכול לומר שאני מתלהב מכל מה שאומר האפיפיור או מה שהוא לא אומר, אבל אין ספק שהביקור שלו הוא חשוב גם בירושלים המערבית, גם בירושלים המזרחית, גם בבית לחם וגם בנצרת. כשהמציע נתלה בעניין האקולוגי הוא, כמובן, לא דואג לאקולוגיה – כפי שאני מעריך וכולם יכולים להעריך – אלא ביטוי של שוליים שמשתמשים בדת היהודית, כפי שיש שוליים שמשתמשים בדת המוסלמית, אגב, כדי לנגח את ביקור האפיפיור.

זה דבר שלא ייעשה; האפיפיור עומד בראש כנסייה של 1.25 מיליארד אנשים, והביקור שלו הוא חשוב ביותר. אני רוצה לנצל את ההזדמנות, ברשות היושב ראש, כדי לגנות אמירות של אנשים שכביכול מנסים לייצג שוליים דתיים מוסלמים כנגד האפיפיור- -
זבולון אורלב
כמו שעשה אתמול ראש בית הדין השרעי?
מוחמד ברכה
אני לא מתכוון אליו. חד משמעית אני לא מתכוון לשיח' תייסיר תמימי.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת ברכה, אני מציע שתאמר את דבריך.
מוחמד ברכה
חשוב שהדברים ייאמרו בוועדה של הכנסת, ודווקא שאני אומר אותם ולא מישהו אחר.


בכל אופן, ביום חמישי האפיפיור יגיע לנצרת. אנחנו נקבל אותו בכל הכבוד הראוי, והוא יהיה אורח רצוי, למורת רוחם של כל אלה שרוצים להשתמש בדת כדי לחרחר ריב ומדון כמו המציע כאן ואותם גורמים שוליים והזויים בנצרת.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה. חבר הכנסת זאב, בבקשה.
נסים זאב
לדעתי, הדיון חשוב, אבל אולי לא רצוי שיהיה השבוע, אלא בשבוע הבא. אני מציע שיתקיים דיון כי יש הרבה נושאים סביב ביקורו של האפיפיור, שכן צריך להעלות אותם.
ציון פיניאן
לא בעת הזאת.
נסים זאב
לא, בשבוע הבא.
היו"ר זאב אלקין
ההצעה שלך היא שהמציע ימשוך את הערעור שלו- -
נסים זאב
אפשר לקבל החלטה כרגע- -
היו"ר זאב אלקין
אנחנו לא יכולים להחליט על שבוע הבא.
נסים זאב
אנחנו יכולים לקבל החלטה.
מיכאל בן ארי
אולי לש"ס יש גמ"ח כמו שיש לקדימה, וייתנו לי 10 דקות.
היו"ר זאב אלקין
יש לך מכסה של עצמך.

אנחנו יכולים או לדחות את הערעור ולאשר את החלטת הנשיאות או לקבל את הערעור. לגבי שבוע הבא, רשאי חבר הכנסת כמו חברי כנסת אחרים להגיש בקשה לנשיאות, והיא תדון בזה בשבוע הבא. אם היא תחליט לא לאשר זה יבוא אלינו חזרה, ואז נוכל לאשר בשבוע הבא בשביל שבוע הבא. אבל אנחנו לא יכולים עכשיו לאשר הצעה דחופה של שבוע הבא.
מוחמד ברכה
הוועדה לא קובעת את סדר יומה של הכנסת.
היו"ר זאב אלקין
ברור.
דוד רותם
אני רוצה להציע לחבר הכנסת בן-ארי: הנושא שאתה מעלה הוא נושא הרבה יותר רחב משלוש דקות לדיון בהצעה דחופה. מכיוון שגם אם נקבל את הערעור יהיו לך 3 דקות, ואתה לא תספיק לעשות את זה ב-3 דקות, אני מציע לך שתגיש הצעה רגילה לסדר. אז תהיה לך 10 דקות, זה עולה לדיון, ויש לך 10 דקות לדבר על נושא שאתה יכול לדבר עליו שעה.
מיכאל בן ארי
זה סוג של היתממות. אני רוצה 3 דקות, אומרים לי לקחת 10 דקות? למה נמנע ממני לדבר? שוליים, לא שוליים – למה מהמקום שבו נבחרתי ואני מייצג ציבור, אני לא יכול לומר את הדברים?
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת בן-ארי, אני אגן בכל זאת על שמה של הכנסת. לא נמנע מאף אחד לדבר. יש תהליכים בכנסת; יש נשיאות שמחליטה ברוב, יש ועדת כנסת. היא דנה בערעור שלך דיון מהותי וארוך בשבוע שעבר, והחליטה מה שהחליטה. זאת זכותה. זאת לא מניעת זכות לדבר. מדובר על מנגנון של הצעות דחופות. לכל סיעה יש המכסה שלה- -
מיכאל בן ארי
אתה מדבר כאילו לא שמעת את רוני בר-און בשבוע שעבר.
היו"ר זאב אלקין
הייתי.
מיכאל בן ארי
כאילו לא היית. היית, ושמעת את הדברים.
היו"ר זאב אלקין
שמעתי, זאת זכותו. כמו שאני מגן על זכותך להגיד דברים ולהצביע- -
מיכאל בן ארי
מאותן סיבות שהוועדה פסלה את אורי אריאל, בסופו של דבר פה הכשירו וקיבלו את הערעור.
היו"ר זאב אלקין
כן, זאת זכותה של הוועדה.
מיכאל בן ארי
אז יש כאן סתימת פיות.
היו"ר זאב אלקין
זאת לא סתימת פיות, זאת הצבעת חברי כנסת לפי מה שנראה לנכון. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. אחרי זה אני אקיים הצבעה.
אחמד טיבי
אדוני היושב ראש, הנושא לא דחוף, הוא לא מתאים להצעה דחופה. אבל אפשר להמתין אחרי סיום ביקור האפיפיור, לאמוד את הנזקים האקולוגיים, ואז להעביר את ההצעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה. שיגיש בקשה רגילה לוועדת הפנים – שם זה המקום המתאים לדון בעקירת עצים בכל המקומות, לא רק פה ושם. למשל, יש פרדסים שלמים שנעקרים, יש אנשים שתוקפים עצי זית. אפשר להעלות הכול בחבילה אחת בוועדת הפנים.
היו"ר זאב אלקין
תודה רבה, חבר הכנסת טיבי.
מוחמד ברכה
אפשר בוועדה להגנת הסביבה לדון בהצעות מסריחות, למשל.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת בן-ארי, אני מבין שאתה עומד על הערעור ורוצה הצבעה.

אני מביא את הבקשה של חבר הכנסת בן-ארי להצבעה. מי שמצביע בעד הוא בעד הערעור, ומי שמצביע נגד, הוא בעד תמיכה בהחלטת הנשיאות.


מי בעד הערעור של חבר הכנסת בן-ארי? אין; מי נגד? רוב; מי נמנע? 2.


הערעור לא התקבל, נמנעים – 2. כל השאר נגד.

2. הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא ממלאי מקום קבועים בוועדות
היו"ר זאב אלקין
אני עובר לסעיף השני על סדר היום: הצעה לתיקון תקנון הכנסת בנושא ממלאי מקום קבועים בוועדות. הנוסח של התיקון נשלח אליכם ומונח פה על השולחן. אני אגיד כמה דברי הבהרה, ואתן לארבל להבהיר את הפרטים.

הושמעה טענה בדיון בשבוע שעבר על המנגנון של ממלא מקום מסיעה אחרת, שהסכימו עליו חברי כנסת. אני מזכיר שזאת הייתה עוד אחת מההסכמות שבאו אלינו בירושה מהוועדה המסדרת לאחר בקשה של מספר סיעות למנגנון הזה. הייתה הסכמה שמדובר במשהו הגיוני – כי אם יש אפשרות לתת מקום של חבר כנסת מסיעה אחרת להיות חבר ועדה על חשבון המכסה של הסיעה, לא הגיוני לתת משהו הרבה יותר חלש כמו ממלא מקום. מצד שני נשמעה טענה שהשמיעה אותה באופן הכי חד וברור חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שאמרה שיש כאן בעיה שיכול להיווצר מצב שכשיש מחלוקת בתוך סיעה מסוימת, וחבר כנסת מסוים שמייצג עמדה לא נמצא ורוצה לבוא להצביע במקומו חבר כנסת אחר מהסיעה שיש לו אותה העמדה, אם קבעו ממלא מקום מסיעה אחרת זה מאפשר להשליט מרות על סיעה מסוימת. אני צודק, חברת הכנסת יחימוביץ? זה היה בדיוק החשש.
שלי יחימוביץ
כן, כן.
היו"ר זאב אלקין
היועצת המשפטית התחשבה בטענה החשובה הזאת, ולא לשם כך נועד מנגנון ממלא המקום כדי למנוע את העניין הזה. היא הביאה אלינו היום נוסח אחר שבנוי אחרת. המנגנון החדש נותן עדיפות לחברי הסיעה: אם לא נמצא חבר קבוע של ועדה מסיעה מסוימת, מי שרשאים להחליף אותו בראש ובראשונה אלה חברי סיעתו. אם לא נמצא אף אחד מחברי הסיעה, ונקבע ממלא מקום מסיעה אחרת, הוא רשאי להצביע. המצב כיום הוא שגם אם לא נמצא אף אחד מחברי הסיעה הראשית, חבר סיעה אחרת לא יכול להצביע במקומם. המעמד של ממלא מקום מסיעה אחרת נותן את האפשרות הזאת.
זבולון אורלב
איך זה מסתדר בחוץ וביטחון ששם החברים מסומנים?
רוחמה אברהם בלילא
יש יותר ממלאי מקום.
זבולון אורלב
לפי המצב היום, לא יכול להיות ממלא מקום מסיעה אחרת לחבר בוועדה. לפי התיקון הזה, יכול להיות ממלא מקום מסיעה אחרת. אבל לא ניתן לעשות את מה שהוא אמר.
היו"ר זאב אלקין
נכון. בחוץ וביטחון- -
זבולון אורלב
שם החברים מסומנים.
רוחמה אברהם בלילא
בחוץ וביטחון- - - כשבאים להצבעה- - -
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת אורלב צודק בהערתו שאם מחבר כנסת רגיל מסיעה שאינו על תקן ממלא מקום נמנעת הזכות להיכנס לוועדה ולהצביע, במצב כזה אם לא נמצאים ממלאי מקום קבועים מאותה סיעה, כמובן, ממלא מקום מסיעה אחרת הוא זה שיצביע. לכן בוועדת חוץ וביטחון זה ייצור מצב ייחודי. היות שוועדת חוץ וביטחון זאת לא ועדה שמתנהלת בהצבעות, כי ההצבעות שם מאוד מעטות והיא גם לא ועדה של מחלוקות, נדמה לי שעדיין התיקון שעשינו ומביאה לכאן ארבל, עונה על הבעיה. אתה צודק שזה לא פותר את הבעיה בחוץ וביטחון.
ארבל אסטרחן
אמרו לי שהנוסח המשפטי נראה קצת מורכב, אז אסביר מה המשמעות ואחר-כך אתייחס לטקסט עצמו. כפי שאמר יושב ראש הוועדה, הנוסח הזה שונה מהנוסח שהיה כאן בשבוע שעבר בדיוק בנקודה שנאמרה.

אני אסביר מה קיים היום ומה מוצע: בהתאם למצב המשפטי היום, בכל הוועדות, למעט ועדת חוץ וביטחון, יש חברים קבועים שאותם בחרה הכנסת. אם נעדר מהוועדה החבר הקבוע יכול כל אחד מהסיעה לבוא ולהצביע, ודינו כדין החבר, אלא אם יש הוראות מיוחדות על חברים קבועים שזה קיים רק בוועדת הכנסת.

אם נקבע באותה ועדה ממלא מקום קבוע, ממלא המקום הקבוע גובר על כל אחד אחר מהסיעה. זאת אומרת, אם נעדר החבר ונמצא ממלא המקום הקבוע, הוא יצביע; ורק אם גם הוא נעדר יכול להצביע כל אחד אחר מהסיעה. זה המצב הקיים היום. ממלא המקום הקבוע וממלאי המקום הזמניים הם תמיד מהסיעה של חבר הוועדה.


מוצע כעת שניתן יהיה לקבוע מראש שלחבר יהיה ממלא מקום קבוע מסיעה אחרת. אז סדר הדברים יהיה כזה: זכות הבכורה להצביע היא כמובן של חבר הוועדה הקבוע; אם הוא נעדר, יכול כל אחד מסיעתו למלא את מקומו באופן זמני, לפי הכללים הרגילים. לא נמצא אף אחד מהסיעה, זכות בכורה לממלא המקום הקבוע מסיעה אחרת. אפשר לשים גם פה נקודה. אבל פה מוצע עוד שלב: נעדר גם ממלא המקום הקבוע – יכול כל אחד מהסיעה האחרת.
נסים זאב
לא שייך, באמת.
ארבל אסטרחן
זה מה שהתבקש.
היו"ר זאב אלקין
אני תכף אסביר.
נסים זאב
יש גבול, צריך לשים קו אדום. ממלא של ממלא של ממלא? זה מגוחך מאוד, סליחה שאני אומר.
היו"ר זאב אלקין
אני שמח שאתה אומר את זה- -
נסים זאב
אפילו להעלות את ההצעה הזאת זה מגוחך.
היו"ר זאב אלקין
רק ההצעה הזאת עלתה בין השאר בגלל בקשת סיעתך.
נסים זאב
יכול להיות שלא הבנתי אותה.
זבולון אורלב
לא הבנתי, מי הציע את זה?
קריאות
- - -
היו"ר זאב אלקין
כיום, גם בכנסת הזאת סיעה אחת נותנת מקום לסיעה אחרת על חשבונה. גם בכנסת הזאת סיעות עשו הסדרים כאלה.
אברהם מיכאלי
מה הסטטוס היום?
היו"ר זאב אלקין
כיום קודם כול מצביע מי שרשום מסיעה אחרת; כשהוא לא נמצא מצביעים חברי סיעתו; כשהם לא נמצאים - זכות ההצבעה עוברת לסיעה הראשית, שבמקור זה היה המקום שלה. לכן גם לגבי ממלא מקום ההסדר שהציעה כאן ארבל עושה בדיוק אותו דבר רק במדרגה פחותה כי הראשונים שמצביעים מכיוון שזה ממלא מקום אלה חברי סיעה ראשיים. אם אף אחד מהם לא נמצא, זה עובר לסיעה שקיבלה ממלא המקום. זה בדרך כלל הסדרים לא על בסיס פרסונלי, אלא על בסיס של הסיעות. לכן זה הגיוני מאוד שכשסיעה א' מפנה את המקום, וסיעה ב' קיבלה ממלא מקום על חשבון סיעה א', שכל חבר של סיעה ב' יוכל להצביע. לכן הניסוח הזה הגיוני וממשיך את הנוהג שיש היום בכנסת.
אברהם מיכאלי
הניסוח לא תואם את מה שאתה מסביר.
ארבל אסטרחן
תואם בדיוק.
רוחמה אברהם בלילא
צריך להוריד.
אחמד טיבי
הצעד הרביעי מיותר – שבהיעדר ממלא מקום מסיעה אחרת כל חבר בסיעה האחרת יכול לבוא להצביע. זאת לא מטרת ההצעה המקורית.
שלמה מולה
זה מיותר, למה?
ארבל אסטרחן
ההצעה לא שלי. אני מנסחת את מה שהתבקש.
אחמד טיבי
כל הסיכום החדש הוא בסדר, חוץ מהשלב הרביעי.
היו"ר זאב אלקין
השלבים האלה זה בדיוק מה שקיים כיום כשנכנס חבר על המכסה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, זה לא מה שסיכמנו בינינו. הייתה פשרה מסוימת שהוסכמה על כולם, וזאת מין עז קטנה שנכנסת עכשיו.
היו"ר זאב אלקין
זה לא עז, וזה גם לא חדש. השינוי היחידי נעשה בעקבות בקשתך לתת עדיפות לחברי סיעה ראשית. זה בדיוק מה שנעשה.
שלמה מולה
הוספתם עכשיו עוד משהו.
היו"ר זאב אלקין
לא הוספנו. המנגנון הזה היה קיים- -
אחמד טיבי
צריך לשנות אותו כי הוא מוזר. זה מנגנון תמוה.
שלי יחימוביץ
מה ארבל אומרת על זה?
ארבל אסטרחן
בעמוד השני יש תרשים, מה בדיוק סדר הדברים.
נסים זאב
אנחנו הבנו. יש היגיון במה שהבאתם היום- -
שלי יחימוביץ
איך זה צץ פתאום?
היו"ר זאב אלקין
זה היה גם קודם.
נסים זאב
- - אבל עדיין מוגזם מאוד ללכת לשלב הרביעי. הוא מיותר לחלוטין ולא מכובד.
אברהם מיכאלי
אפשר לעשות רברס ולחזור לסדר שאתה הסברת?
ארבל אסטרחן
תסתכל גם בעמוד השני, זה מאוד ברור.
אברהם מיכאלי
דיברנו במשך שבוע שלם על הסכמות שהיו פה, שכל חבר מהסיעה של חבר קבוע יכול להחליף אותו; ממלא מקום שהוא ממלא מקום קבוע – או על חשבון הסיעה שלו או על חשבון סיעה אחרת- -
היו"ר זאב אלקין
זה הנוהג הרגיל.
אברהם מיכאלי
על חשבון סיעה אחרת, אם זאת סיעה אחרת- -
היו"ר זאב אלקין
לא על חשבון, הוא מסיעה אחרת.
אברהם מיכאלי
אם הוא איננו בא ממלא המקום הנוסף, והוא מחליף- -
שלמה מולה
ממלא מקום מהסיעה שוויתרה.
היו"ר זאב אלקין
לא. יש סיעה ראשית, ויש סיעה משנית. לסיעה הראשית יש מקום. היא יכולה לתת את המקום הזה לסיעה אחרת, ואז הסיעה המשנית מקבלת עדיפות, והסיעה הראשית תוכל להצביע רק אם אף אחד מהסיעה המשנית לא נמצא. השינוי שנעשה כאן בא לטפל במצב ההפוך: הסיעה הראשית לא רוצה לתת מקום, אבל מוכנה לתת מקום של ממלא מקום. אז זה נעשה כך: קודם כול זכות הצבעה לחברי הסיעה הראשית ובראשונה לחבר הוועדה, ואם הוא לא נמצא – לכל חברי הסיעה הזאת. כשיש מחלוקת מי מחברי הסיעה, קובע יושב ראש הסיעה, כפי שאתם יודעים. אם אף אחד לא נמצא מהסיעה הראשית הזכות עוברת לסיעה המשנית שקיבלה את הזכות הזאת, ואז הראשון שמצביע משם הוא מי שהוגדר ממלא מקום. זה בדיוק כמו בוועדות: מי שהשם שלו מופיע נכנס ראשון. אם הוא לא נמצא – כל חבר מסיעתו יכול להחליף אותו.
שלי יחימוביץ
למה? איזו משמעות יש לממלא המקום הקבוע? זה הרי שמי, לא סיעתו.
רוחמה אברהם בלילא
יש פה מעין זילות. הלכה למעשה, אין בעיות מסוימות כרגע. זה נועד לפתור מצב מסוים אם יקרה מצב מסוים בוועדת הכספים למשל שזה לא יהיה לטובתה של הקואליציה. בסדר, נלך לקראת- -
היו"ר זאב אלקין
זה לא קשור לקואליציה. יש בקשות מהאופוזיציה לעניין הזה. דווקא מי שלוחץ עליי להעביר את זה כמה שיותר מהר זה בעיקר האופוזיציה, כולל חברי סיעתך.
רוחמה אברהם בלילא
בגלל זה הלכנו להסכמה בעניין הזה, למעט הסוגיה של השלב הרביעי שלפיו כל חבר יכול להחליף אם ממלא המקום נעדר. זה צעד אחד מרחיק לכת; אנחנו ממילא עושים שינוי, וזה לא דרמטי עד כדי כך שצריך לעשות פריצה תקנונית כזאת. שמענו גם חברים שלכם – גם חבר הכנסת זאב וגם חבר הכנסת מיכאלי – והם מוכנים להסתפק בכך שלא כל חבר סיעה שמיועד להחליף ממלא מקום, יוכל להצביע. נסתפק בשינוי הזה.
זבולון אורלב
מי ביקש את השלב הרביעי? מישהו יכול להגן על זה?
אחמד טיבי
ש"ס.
זבולון אורלב
נציגה אמר שהוא נגד.
היו"ר זאב אלקין
המצב מאוד פשוט. השינוי הזה, הכנסת ממלא מקום הייתה בקשה של מספר סיעות , חלקן מהקואליציה וחלקן מהאופוזיציה. למשל, זאת הייתה בקשה של קדימה- -
רוחמה אברהם בלילא
בקשה שכל אחד מחברי הסיעה האחרת יכול להחליף את החבר? אני מדברת על השלב הרביעי.
היו"ר זאב אלקין
אני מסביר לכם את ההשתלשלות. הבקשה של המנגנון לממלא מקום מסיעה אחרת הייתה בקשה של מספר סיעות קואליציה ואופוזיציה. אגב, בין היחידים שלא ביקשו את זה מסיעות הקואליציה זה סיעת הליכוד, כי אנחנו אלה שנותנים, לא אלה שמקבלים. הבקשה של שלי כובדה, ולמעשה, המעיטה בכוחו של ממלא המקום. זאת אומרת שכל הסיעות שיקבלו ממלא מקום, ממלא המקום שלהם יצביע הרבה פחות פעמים כי זה נותן עדיפות לחברי אותה סיעה.
שלי יחימוביץ
זה לא מדויק.
היו"ר זאב אלקין
בוודאי שכן. זה נותן עדיפות לחברי אותה סיעה.
שלי יחימוביץ
לא.
היו"ר זאב אלקין
כן. אם קודם הוא היה הראשון שהיה נכנס, עכשיו לפניו ייכנסו כל חברי הסיעה הראשית.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, חברי סיעתו של חבר כנסת נעדר לא ינהרו בהמוניהם.
היו"ר זאב אלקין
זה תלוי.
אחמד טיבי
הוא מדבר סטטיסטית.
היו"ר זאב אלקין
סטטיסטית בוודאי שאני צודק.
דוד רותם
אם הסיעה הראשית נתנה מקום קבוע לסיעת משנה – כמו שישראל ביתנו נתנה לסיעת הליכוד כסיעת משנה- -
אחמד טיבי
נתנה לה ראשות ממשלה.
רוחמה אברהם בלילא
זה לא אומר שזה לא יקרה.
דוד רותם
מה לא יקרה?
היו"ר זאב אלקין
חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא, אני הגנתי על זכותך לדבר כשחבר הכנסת רותם ניסה להפריע לך.
דוד רותם
מיניתי מישהו מסיעה אחרת לממלא המקום שלי- -
היו"ר זאב אלקין
כמו שקיים היום.
דוד רותם
מי ימנה את ממלא המקום, אני או הסיעה שלו?
ארבל אסטרחן
מי ממנה ומי מחליף זאת שאלה. לכתחילה זה הסיעה הראשית.
היו"ר זאב אלקין
זה ברור שזאת הסיעה הראשית.


כשהיום נתת מקום לחבר מסיעה אחרת הוא עדיין רשום על שם הסיעה שלך, לכן זה ברור שגם ממלא המקום יהיה רשום על שם הסיעה שלך.
הרשו להשלים את דבריי בהבהרה
המנגנון שהציעה שלי ונכנס כרגע בתיקונים הוריד מהכוח של הסיעה שמקבלת ממלא מקום. אם אתם חותכים את השלב הרביעי אתם מורידים עוד מהכוח של הסיעה שממלאת מקום כי עכשיו כדי לנצל את הזכות שלה להצבעה היא תצטרך להביא את חבר הכנסת הספציפי ולא תוכל להחליף אותו. זה שונה, אגב, מהמצב כשהוא יושב על המכסה, כי אז אפשר להביא כל אחד. לי אין שום בעיה לכבד את ההחלטה הזאת כי כסיעה ראשית אני יוצא מזה מורווח. אני רק רוצה שכל הסיעות שביקשו ממלא מקום יהיו מודעים שזאת המשמעות לבקשתם.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, מה שהבנתי הוא שכל הפואנטה של ממלא המקום לממלא המקום או לחבר הקבוע, זה בהסכמה של הסיעה הראשית. כל הפואנטה הזאת מייתרת את הדיון הזה.
היו"ר זאב אלקין
לא.
אברהם מיכאלי
מה, לא?
היו"ר זאב אלקין
לדוגמה סיעת ליכוד נתנה מילוי מקום לחבר כנסת מש"ס בוועדת חוקה. אם לא נמצא חבר כנסת מהליכוד, וחבר הכנסת מש"ס נמצא בהצבעה חשובה בוועדה אחרת או נסע לחו"ל, סיעת ש"ס תוכל לשלוח נציג אחר במקומו.
דוד רותם
לא.
היו"ר זאב אלקין
זה לפי מה שארבל כתבה, זאת המשמעות של ממלא מקום.
ארבל אסטרחן
כן, אבל זאת לא הצעה שלי.
היו"ר זאב אלקין
זה מה שמונח כרגע. לפי התיקון שאתם מבקשים, היחיד שיכול לבוא על מקומו של חבר כנסת מהליכוד ולהצביע זה אותו חבר כנסת מש"ס.
שלי יחימוביץ
אבל כך היה.
אברהם מיכאלי
או בהסכמה שלך.
היו"ר זאב אלקין
לא. אם אין תיקון הסכמה שלי לא תעזור.
דוד רותם
או מישהו מהסיעה הראשית.
היו"ר זאב אלקין
מישהו מהסיעה הראשית זה ברור, הוא קודם לממלא מקום.
דוד רותם
גם אם מיניתי אותו על המכסה שלי והוא לא נמצא, מי שממלא את מקומו זה לא מישהו מסיעת הליכוד, אלא מישהו מסיעתו.
היו"ר זאב אלקין
אתה טועה. זה המצב היום, את זה אנחנו לא משנים.
דוד רותם
אני לא נותן מקום לסיעה אני נותן מקום לחבר.
היו"ר זאב אלקין
אתה טועה, חבר הכנסת רותם. התקנון שיש היום נותן עדיפות לנציג הסיעה המשנית שהכנסת אותו על המכסה שלך.
ארבל אסטרחן
זה 9א(ג)(2).
נסים זאב
יש לי הצעה נוספת: אם אפשר להוסיף עוד חבר מתוך הסיעה הזאת – ממלא של ממלא.
היו"ר זאב אלקין
לא. זה מצחיק.
נסים זאב
להגביל את זה.
היו"ר זאב אלקין
לא, זה לא רציני.
נסים זאב
יותר מצחיק להפוך את זה לסיעתי, ולתת לממלא מקום מקדימה, ואני לא יודע מי מהחברים יבוא לוועדה.
היו"ר זאב אלקין
עכשיו המקומות הם תמיד סיעתיים.
ארבל אסטרחן
זה מנוסח קצת מבלבל.
נסים זאב
הנוסח לא מבלבל. הנוסח לא משנה, העיקרון פה משנה.
דוד רותם
- - - חבר מסיעה מיוצגת. סיעה מיוצגת זה אני. "רשאי למלא מקום חבר ועדה חבר אותה סיעה" – חבר מסיעתו או מהסיעה המיוצגת.
ארבל אסטרחן
היום כאשר סיעה נותנת לסיעה אחרת חבר על חשבונה, ואותו חבר נעדר, מישהו מהסיעה שלו- -
דוד רותם
9א(ג)(2) אומר בדיוק ההפך.
ארבל אסטרחן
"רשאי למלא את מקומו בוועדה חבר אחר מסיעתו". הסעיף הזה תמיד מבלבל, אבל תקרא שוב ותראה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת רותם, בתקופה הקצרה שבה כיהנתי כיושב ראש זמני של ועדת הכספים הזמנית נתקלתי בבעיה הזאת. התייעצתי עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, וזה המצב הנהוג כיום.
דוד רותם
ארבל, אז צריך לתקן את הסעיף הזה.
היו"ר זאב אלקין
זה כרגע לא על סדר היום. אם תרצה אתה יכול להציע תיקון כזה ונדון בו. זה לא קשור ישירות לנושא שעל סדר היום.
דוד רותם
זה קשור ישירות כי זה יוצר מצב שמי שממלא את מקומו של ממלא המקום הוא חבר מהסיעה המיוצגת, ואם זה חבר קבוע אז מי שממלא את מקומו זה מסיעה אחרת. גם אז הוא ממלא מקום. אם אני אקבע ממלא מקום קבוע- -
זבולון אורלב
לא הבנתי שום דבר.
דוד רותם
אתם יוצרים מצב בעייתי.
ארבל אסטרחן
אני לא בטוחה שזה יוצר בעיה.
היו"ר זאב אלקין
נכון לעכשיו זה לא יוצר בעיה במקביל לנוהג הקיים. אני לא אומר שהנוהג הקיים הוא קדוש – אתה יכול לשנות תקנון ולהציע שינוי, אבל רק הסברתי מה קיים היום בתקנון. חבר הכנסת מולה, בבקשה.
שלמה מולה
כל העניין הזה של ממלא מקום - - - בדרך כלל זה בהסכמים כאלה ואחרים בין סיעה גדולה או סיעה קטנה או להפך – לי אין שום בעיה עם זה, כך זה צריך להיות. אם הסיעה ויתרה או הגיעה להסכמה עם הסיעה הקטנה יותר, שהכוח שלה יחזור אליה במסגרת ממלא מקום, זה בסופו של דבר זאת ההסכמה של שתי הסיעות. לכן כל ההתפתלות הזאת עכשיו היא לא רלוונטית.
היו"ר זאב אלקין
אבל מה לעשות, חבר הכנסת מולה, הכנסת עובדת לפי תקנון- -
שלמה מולה
לכן אני מתנגד לתוספת האחרונה.
היו"ר זאב אלקין
אבל מה שאמרת כרגע תומך בתוספת האחרונה.
שלמה מולה
לא, ממש לא.
היו"ר זאב אלקין
ממש כן. אתה אמרת שאם סיעת מרצ לדוגמה, נתנה לסיעת קדימה ממלא מקום- -
שלמה מולה
נלך הפוך: סיעת קדימה- -
נסים זאב
הוא מדבר על ממלא מקום קבוע, והוא צודק.
היו"ר זאב אלקין
אני מדבר על קבוע.
נסים זאב
קבוע גם אני מסכים. אם אני מעביר את המנדט שלי לסיעה אחרת מבחינתי ממלא המקום הוא הקבוע, והסיעה תחליט.
היו"ר זאב אלקין
אבל אנחנו מדברים רק על ממלא מקום. אני מביא לך דוגמה, ואני יודע למה אני מביא את הדוגמה הזאת: סיעת מרצ נתנה ממלא מקום בוועדת כספים לחבר כנסת פלוני מקדימה, ואף חבר מסיעת מרצ לא נמצא, וסיעת קדימה רוצה לממש את זכותה כממלאת מקום. כמו שזה רשום היום במקרה שהשם הספציפי שקדימה נתנה לא נמצא יוכל לבוא חבר הכנסת מולה ולהצביע- -
שלמה מולה
אין לי בעיה עם זה.
היו"ר זאב אלקין
- - אם אנחנו מתקנים כפי שאתה מבקש, רק חבר כנסת ספציפי ששמו יינקב יהיה רשאי להצביע, ואם הוא לא נמצא אף חבר אחר מקדימה לא יוכל לבוא ולהצביע. הניסוח כמו שהוא היום נותן אפשרות לחבר אחר מקדימה לבוא להצביע אם השם הספציפי לא נמצא. עכשיו זה ברור?
שלי יחימוביץ
זה ברור מהתחלה.
היו"ר זאב אלקין
חבר הכנסת מולה אמר משהו שתומך בעניין הזה, ואחר-כך הוא אמר שהוא מתנגד לנושא עצמו. אני רוצה שחברי הכנסת יידעו מה הם מאשרים. אני כאן, למען הסר כל ספק, האינטרסנט שהסיעות של ממלאי המקום יקבלו כמה שפחות כוח, כי אני הסיעה שנותנת, לא שמקבלת.


בינתיים מי שמדברים בזכות השינוי הם דווקא לרוב הסיעות שביקשו ממלאי מקום, ולכן אם חברי הכנסת מהאופוזיציה ומהקואליציה רוצים להמעיט עוד בכוחו של ממלא המקום ולעשות את זה רק שמי, אין לי בעיה. אני בשמחה אתמוך בהצעה הזאת ואביא את זה להצבעה. אני רק רוצה שאחר-כך לא יהיו טענות למה המעטנו מהכוחות של סיעות שמקבלות ממלאי מקום.


בבקשה, חבר הכנסת מיכאלי.
אברהם מיכאלי
אם נחזור לאותה הסכמה שרצינו להגיע אליה – אותו ממלא מקום שאני קורא לו "ממלא מקום שני"- -
היו"ר זאב אלקין
לא שני.
אברהם מיכאלי
לא ממלא מקום קבוע. ממלא מקום קבוע נמצא במקומו בכבודו.
היו"ר זאב אלקין
זה ממלא מקום קבוע בדיוק. הניסוח הוא השם: "ממלא מקום קבוע מסיעה אחרת".
אברהם מיכאלי
אז אני קורא לו ממלא מקום שני כי לפעמים יש ממלא מקום קבוע אחר.
היו"ר זאב אלקין
אין.
אברהם מיכאלי
תנו לי רגע להסביר את עצמי. פה אנחנו מדברים על ממלא מקום קבוע שמונה לממלא מקום קבוע מסיעה אחרת.
היו"ר זאב אלקין
נכון.
אברהם מיכאלי
אז הוא ממלא מקום ראשון אצלי.
ציון פיניאן
במעמד שני.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, הוא מונה כממלא מקום קבוע, וזכותו להצביע.
היו"ר זאב אלקין
בהנחה שאף אחד מחברי סיעתך לא נמצא.
אברהם מיכאלי
בסדר, אבל אני מדבר כרגע על סיטואציה שבה ממלא מקום קבוע נכנס לתפקיד של ממלא מקום מסיעה ראשית. הרי כשדיברנו על הסכמות אמרנו שאם רוצים להניח שממלא המקום הנוסף הוא מסיעה אחרת, אז יכול להיווצר מצב אבסורדי שהוא צריך לקבל הסכמה של הסיעה- -
היו"ר זאב אלקין
לא, הוא לא צריך לקבל שום הסכמה.


שוב, אני אבהיר את מה שכתוב פה: יש לסיעת ליכוד מקום בוועדת חוקה, ומאייש אותו חבר כנסת מהליכוד; סיעת ליכוד נתנה לסיעת ש"ס ממלא מקום קבוע בוועדת חוקה. אם נמצא חבר כנסת מהליכוד שהוא חבר ועדה או כל חבר כנסת אחר, הוא מצביע ראשון. אם לא נמצא אף חבר כנסת מהליכוד במשבצת הזאת מגיע התור לממלא המקום הקבוע מסיעת ש"ס. לפי מה שרשום כרגע, סיעת ש"ס תוכל לשלוח להצבעה כל חבר כנסת, לאו דווקא מי שרשום כממלא מקום קבוע; חבר הכנסת הרשום הוא קודם, ואם הוא לא נמצא – חבר אחר מסיעתו יגיע, כמו בעניין מקום חבר בוועדה. לפי התיקון שאתם מציעים, להשמיט את השלב הרביעי, רק חבר כנסת
ששמו הוזכר כממלא קבוע מסיעת ש"ס יוכל להצביע במקום חבר כנסת מהליכוד. אם הוא לא נמצא- -
אברהם מיכאלי
ואם לא, חוזרים אליך.
היו"ר זאב אלקין
לא, לא חוזרים. אין אף אחד, המקום מת.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, אתה מתאר סיטואציה שנוחה לי, אבל אם אני אגיד לך שהליכוד נתנו את זכות ההצבעה למרצ- -
היו"ר זאב אלקין
אין דבר כזה "זכות הצבעה".
אברהם מיכאלי
אני מדבר עכשיו על מצב של סיעה אחרת.
זבולון אורלב
מקום בוועדה.
אברהם מיכאלי
כן.

אני בא לאותו ממלא מקום קבוע מטעם הליכוד, והוא מעביר את זה לחבר אחר שלו.
זבולון אורלב
תתחיל שוב את הדוגמה שלך.
אברהם מיכאלי
הליכוד לא מינו את ש"ס, כי ש"ס זה נוח לי- -
זבולון אורלב
הם מינו את הבית היהודי. נתנו לנו מקום בוועדת כספים- -
אברהם מיכאלי
לפי ההצעה המוצעת כרגע, זכותה של הבית היהודי להעביר את ממלא המקום שלו לחבר אחר מהבית היהודי- -
זבולון אורלב
נכון. הבית היהודי יוכל למנות ממלא מקום מהליכוד למקום שהליכוד נתן לבית היהודי- -
נסים זאב
אני חייב לצאת, ואני שני דברים: קודם כול, לא להצביע היום- -
היו"ר זאב אלקין
לא, לא. אני מתנגד לזה.
נסים זאב
שנית, אני מציע שני מסלולים: יהיה ממלא מקום קבוע ויהיה ממלא מקום זמני.
ארבל אסטרחן
כבר יש.
נסים זאב
אני אסביר את עצמי: כשסיעת הליכוד נותנת באופן קבוע חבר מסיעה אחרת אותה סיעה יכולה להחליט על כל אחד אחר שימלא את המקום.
היו"ר זאב אלקין
נכון.
נסים זאב
אבל כשזה לא קבוע, אלא המסלול שאנחנו מדברים עליו עכשיו- -
היו"ר זאב אלקין
לא, מה שאמרת כרגע זה מה שאנחנו מדברים.
נסים זאב
המסלול שאנחנו מונח בפנינו זה המשמעות שלסיעת הליכוד יש זכות בכורה, ולסיעה אחר-כך. השלב השלישי זה ממלא מקום.
היו"ר זאב אלקין
נכון.
נסים זאב
נכון. אני אומר שיש פה שני מסלולים שונים וצריך ליצור אותם: ליצור מסלול כאשר סיעת הליכוד אומרת שיש ביניהם הסכם כלשהו, ולכן היא מוכנה לתת באופן קבוע ממלא מקום
מסיעה אחרת הוא יהיה בעדיפות ראשונה. היו דברים מעולם. אז המנדט עובר לסיעה, והיא יכולה בעצמה להחליט מי ימלא את מקומה.
היו"ר זאב אלקין
אתה מדבר על מנגנון שלא קיים ולא מופיע בהצעה הזאת.
נסים זאב
הוא לא קיים וצריך ליצור אותו. אז זה נותן פתרון- -
היו"ר זאב אלקין
אני לא יודע למה צריך ליצור אותו. אתה רשאי להציע תיקון כזה. אני הבאתי לפה תיקון שהתחייבתי בפני סיעות שונות מהאופוזיציה והקואליציה, להביא. בקשתך לא להצביע היום אינה מקובלת עליי. מדובר על בקשה של סיעות אחרות; אנחנו דחינו את זה כבר בשבוע, לפי בקשת הסיעות, כדי לעשות שיעורי בית ולגבש את עמדתן. אני מוכן להביא להצבעה מה שמנוסח כרגע. יעבור – מצוין, לא יעבור – לא יעבור. אני זה שצריך לתת את המקומות האלה.
רוחמה אברהם בלילא
כולל התוספת הרביעית?
היו"ר זאב אלקין
כל האפשרויות פתוחות.
נסים זאב
למה זה דחוף? מה בוער?
היו"ר זאב אלקין
אני יכול להביא את הניסוח שיש עכשיו ולהצביע. אגב, כל מי שירצה להגיש הסתייגות לניסוח שיש עכשיו רשאי להעלות במליאה הסתייגות, ואז זה יחזור לוועדה. לכן מבחינה זאת אם הסיעות רוצות לעשות עוד חשיבה על הניסוח שיש עכשיו ולשמור את הזכות - -
רוחמה אברהם בלילא
שכולל את התוספת הרביעית?
היו"ר זאב אלקין
כן, אני מציע להביא את הניסוח שכולל כי זה מה שהבטחתי לסיעות. דווקא נציגי הסיעות האלה מערערים עכשיו על הכוח שהובטח.
רוחמה אברהם בלילא
אבל נציגי הסיעות נמצאים פה, אני לא מבינה.
היו"ר זאב אלקין
אני יודע, לכן אני מקשיב להם, ואם הם רוצים להוריד את הפן הרביעי, אין לי בעיה להוריד את הפן הרביעי.
שלמה מולה
אני רוצה לשאול שאלת הבהרה- -
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, אתה שם לב שאני מחכה לזכות הדיבור?
היו"ר זאב אלקין
תכף. חבר הכנסת מולה מדבר, ואז את.
שלמה מולה
מה קורה אם סיעה מסוימת נותנת על אותו מקום, ממלא מקום מהסיעה הראשית שלה או עוד ממלא מקום מהסיעה המשנית שלה?
היו"ר זאב אלקין
אי אפשר לתת על מקום אחד שני ממלאי מקום קבועים. אפשר לתת ממלא מקום קבוע אחד. אני שוב אתן את הדוגמה שנתתי: סיעת הליכוד וסיעת ש"ס בוועדת חוקה. סיעת הליכוד נתנה לסיעת ש"ס ממלא מקום קבוע בוועדת חוקה – מה המשמעות של זה? לפי הניסוח כיום, הראשונים שמצביעים הם חברי סיעת הליכוד- -
שלי יחימוביץ
הבנו את זה, באמת.
היו"ר זאב אלקין
אבל יש אנשים ששואלים שוב, זאת זכותם. אני חייב לענות.
שלי יחימוביץ
אתה חוזר על אותו הסבר כל הזמן.
היו"ר זאב אלקין
מה לעשות – אם שואלים אותי על מה שכבר הסברתי פעם אני אסביר שוב, מה אני אעשה? להגיד שאני לא אסביר? זכותו של חבר כנסת לבקש הסבר ולהבין בדיוק מה קורה כאן לפני שהוא מצביע. תפקידי לעזור לו להבהיר את התמונה.


אם לא נמצא אף אחד מסיעת הליכוד זכות ההצבעה עוברת לממלא המקום הקבוע מסיעת ש"ס. לפי מה שכתוב כרגע, אם ממלא המקום הקבוע של ש"ס, כל חבר אחר מש"ס יכול לבוא להצביע. לפי התיקון שהעליתם כאפשרות, זה יעצור באותו חבר כנסת מש"ס שמוזכר שמית אם הוא לא נמצא. במקרה כזה, אף אחד לא מצביע, והמקום נשרף.
רוחמה אברהם בלילא
בסדר גמור. בעקבות מה שאתה מציע תהיה סיעה משנית נוספת שאחרי שגמרת את כל ש"ס, עוברים אליה.
היו"ר זאב אלקין
לא, לא. התיקון הזה לא נותן את זה. אין לי בעיה להביא לכאן להצבעה רק שלוש קומות ולא ארבע קומות.
שלי יחימוביץ
אז בואו נעשה את זה.
שלמה מולה
נכון, שלוש קומות ולא ארבע קומות.
קריאות
- - -
שלי יחימוביץ
אם מדברים על שלוש קומות, אז בסדר.
אברהם מיכאלי
האופציה שתיארת לגבי הסיעה שלי נוחה לי, אין לי בעיה. העניין הוא שכל הסיכום הזה בנוי על הסכמות של הסיעה הראשית. האם אני כסיעה אחרת צריך לקבל הסכמות של סיעה אחרת?
היו"ר זאב אלקין
איזו סיעה אחרת? יש רק שתי סיעות, אין שלוש.
אברהם מיכאלי
כן, אני אומר, יש סיעת אם ויש סיעה של ממלא מקום קבוע; אני רוצה להכניס סיעה שלישית להצבעה- -
היו"ר זאב אלקין
אין סיעה שלישית. זה לא מה שמובא.
רוחמה אברהם בלילא
אסור לך לעשות את זה.
היו"ר זאב אלקין
נניח שלסיעת ש"ס אין מקום בוועדת חוקה ולסיעת הליכוד יש, וסיעת הליכוד לא מוכנה לתת לסיעת ש"ס מקום של חבר ועדה על מכסה שלה, אלא מוכנה לתת ממלא מקום – במצב כזה אם נמצאים חברי כנסת מהליכוד, סיעת ש"ס לא יכולה להצביע מכיוון שהיא רק ממלאת מקום; אם לא נמצאים חברי כנסת מהליכוד, מכל סיבה שהיא, אז ממלא המקום שלך מצביע – זה במקרה של שלוש קומות. אם זה ארבע קומות במקום ממלא מקום שלך תוכל להביא כל חבר כנסת מסיעתך. אין סיעה שלישית.
אברהם מיכאלי
זאת שאלת ההבהרה שלי.
היו"ר זאב אלקין
אין סיעה שלישית, זה רק שתי סיעות.

נכון לעכשיו אני אביא להצבעה מצב של שלוש קומות.
ארבל אסטרחן
סדר הדברים ברור, ואם כך, בסעיף ג' שמופיע בעמוד הראשון למטה, יימחקו המילים בסוף: "ובהיעדרו חבר אחר מסיעתו של ממלא המקום".
שלי יחימוביץ
בדיוק.
ארבל אסטרחן
אני רוצה להבהיר פה עוד כמה דברים. לפי התקנון היום, ממלא מקום קבוע לא יכול לכהן חבר ועדת משנה או ועדה משותפת ולא יכול לנהל ישיבות של הוועדה או של ועדת המשנה או המשותפת. זה מה שקיים היום.
הבהרות נוספות
האם רוצים שמלכתחילה ממלא המקום הקבוע ייבחר שמית מול חבר? האם יגידו שכבר כנסת פלוני – ממלא מקומו הוא אלמוני; או שיגידו שממלא מקום של חברי סיעת הליכוד יהיה ממלא מקום שמי?
זבולון אורלב
ממלא מקום של סיעה. זה הכול סיעתי.
ארבל אסטרחן
לא משנה מי מהליכוד נעדר.
היו"ר זאב אלקין
בניסוח של היום זה לא משנה כי אם נמצא מישהו אחר מהליכוד ויש מקום, הוא ממילא קודם.
זבולון אורלב
השיטה הנוהגת היום היא סיעתית.
ארבל אסטרחן
בעניין ועדת חוץ וביטחון כבר היום כתוב שההוראות על ממלאי מקום זמניים לא חלות בחוץ וביטחון.
זבולון אורלב
כל הבקשה שלנו הייתה שגם בחוץ וביטחון ניתן יהיה למלא מקום קבוע מסיעה אחרת.
היו"ר זאב אלקין
ברור, זה אפשרי.
ארבל אסטרחן
בהחלט. אז העניין שיכול לבוא כל אחד מסיעתו של חבר כנסת לא יתקיים.
זבולון אורלב
הצעת התקנון מסדירה גם את חוץ וביטחון.
היו"ר זאב אלקין
נכון.
זבולון אורלב
קודם אמרתם לי שזה אי אפשר.
ארבל אסטרחן
אני אראה אם אני אצטרך להבהיר בנוסח, ולכן אני אגיד מה הכוונה. בחוץ וביטחון יכול להיות חבר וממלא מקום מסיעה אחרת; אם נעדר החבר, זה המקום של ממלא המקום.
יריב לוין
שתי קומות בלבד, בקיצור.
ארבל אסטרחן
נכון. יש פה גם תיקון לסעיף 9 שהוא תיקון טכני במהותו. הוא לא קשור לממלאי מקום קבועים. היום כאשר לסיעה יש חבר קבוע, והיא רוצה להחליפו בכל עת הסיעה מודיעה ליושב ראש ועדת הכנסת, והוא מודיע על זה בכנסת. בתקנון זה מנוסח: "נתפנה מקומו של חבר ועדה"- -
שלי יחימוביץ
את רוצה להוסיף גם הדחה.
ארבל אסטרחן
נכון.
שלי יחימוביץ
למה?
ארבל אסטרחן
כי זה קיים בפועל.
שלי יחימוביץ
אז מה?
שלמה מולה
אנחנו לא רוצים.
שלי יחימוביץ
גם אם זה קיים בפועל, למה להוסיף?
ארבל אסטרחן
כי אין ספק שזה קיים.
שלי יחימוביץ
אם אין ספק, אז למה- - -
שלמה מולה
ממש לא להכניס שום הדחה, שום כלום. מה פתאום.
שלי יחימוביץ
בשביל מה להוסיף?
רוחמה אברהם בלילא
זה מאפשר לקבע את זה כשזה כתוב.
שלי יחימוביץ
נכון.
ארבל אסטרחן
זה ירד, אבל אני אבהיר שעמדתנו היא שסיעה יכולה בכל עת להחליף.
היו"ר זאב אלקין
הסטטוס קוו הנהוג בכנסת הוא שיושב ראש סיעה רשאי תמיד - -
שלי יחימוביץ
למה להוסיף את המילים האלה?
היו"ר זאב אלקין
כי היועצת המשפטית חשבה להבהיר את זה.
ארבל אסטרחן
אם לא רוצים, לא חייבים.
שלי יחימוביץ
אני לא אחלוק על זה כשזה יקרה, אבל בשביל מה לקבע את זה?
היו"ר זאב אלקין
עדיף שמה שנהוג יהיה ברור גם מתוך הכתוב.
שלמה מולה
לא, לא. דברים נהוגים לא כותבים.
שלי יחימוביץ
זה מיותר.
היו"ר זאב אלקין
זה מה שנהוג כיום. הייעוץ המשפטי אומר שניסוח לא מוצלח, ואם כבר נוגעים בסעיפים האלה כדאי להבהיר.
שלי יחימוביץ
הייעוץ המשפטי, כשמו כן הוא, אף על פי שבמקרה הזה אני מאוד מכבדת את ארבל.
היו"ר זאב אלקין
זה הוקלט, מה שאמרת.
שלי יחימוביץ
אני מאוד מכבדת ומעריכה את ארבל, אבל זה ייעוץ משפטי, וכשמו כן הוא.
היו"ר זאב אלקין
לכן הוא הביא לנו את זה.
שלמה מולה
לכן אנחנו מבקשים כרגע לא לקבל את דעתה של ארבל, גם כשאנחנו מכבדים אותה.
היו"ר זאב אלקין
אני חושב שזה לא נכון.
רוברט אילטוב
אני רוצה בנוגע לוועדת חוץ וביטחון. יש שם יותר ממלאי מקום מחברים- -
היו"ר זאב אלקין
לא, אין שם יותר מחברים.
רוברט אילטוב
אז שניים פחות, לא משנה. השאלה היא האם הם יושבים באותן ישיבות ביחד?
היו"ר זאב אלקין
בוודאי.
ארבל אסטרחן
לשבת הם יכולים.
היו"ר זאב אלקין
משמעות של ממלא מקום קבוע בוועדת חוץ וביטחון זה זכות כניסה.
רוברט אילטוב
כמעט ועדה כפולה.
שלי יחימוביץ
התשובה היא כן.
היו"ר זאב אלקין
זה דווקא לא קשור לתיקון הזה.
רוברט אילטוב
בוועדות משנה יכולים להיות רק חברים קבועים, נכון?
היו"ר זאב אלקין
כן. אבל יושב ראש ועדת משנה תמיד רשאי לזמן כמו יושב ראש ועדה. יש לו החלטות שלו, אבל יכולים להיות חברים קבועים.
ארבל אסטרחן
מי יכול להחליט על החלפת ממלא המקום הקבוע?
קריאה
יושב ראש סיעה.
ארבל אסטרחן
איזו סיעה?
קריאות
הסיעה הראשית.
יריב לוין
להודיע על ההחלפה צריך להודיע זה שמונה.
זבולון אורלב
האם ממלא המקום הקבוע, דינו חבר ועדה לצורך זימונו לישיבות? כלומר, עכשיו מנגנון של ועדה צריך לקחת בחשבון שיש עוד אנשים שצריך ליידע אותם?
ארבל אסטרחן
הנוהג הוא שמזמינים גם את ממלאי המקום הקבועים.
זבולון אורלב
חשוב שזה יהיה כתוב בפרוטוקול כדי שכשזה יעבור לתקנון יינתן תדרוך למנהלות הוועדות.
היו"ר זאב אלקין
כך הם נוהגים בוועדות.
זבולון אורלב
אני מכיר הרבה ועדות שלא יודעות מה זה ממלא מקום קבוע, כי לא היה ולא יודעים.
רוחמה אברהם בלילא
אם יש סיטואציה שחבר קבוע בוועדה נעדר ולא מוצאים את ממלא המקום מהסיעה, ופונים לסיעה האחרת ומוצאים את ממלא המקום הקבוע השמי; תוך כדי הדיון עצמו לפני ההצבעה או תוך כדי ההצבעה מגיע החבר הקבוע של הוועדה – מה קורה?
ארבל אסטרחן
הוא גובר על כולם.
שלי יחימוביץ
יש עוד סוגיה שלא ליבנו, ואין עליה הסכמה פה: אני רוצה שנקבל החלטה, ברשותך, על התוספת של ל"נתפנה" שהציעה היועצת המשפטית. אני מתנגדת לתוספת הזאת.
שלמה מולה
גם אנחנו.
היו"ר זאב אלקין
מי אמר שלא מעלים את זה? אתם אמרתם שאתם מתנגדים, זאת זכותכם, וזכותי להעביר את זה להצבעה.
שלי יחימוביץ
כן.
היו"ר זאב אלקין
כשיש נוהג בכנסת, והייעוץ המשפטי אומר שכדי שהנוהג הזה יהיה ברור לחלוטין מהכתוב, ראוי שוועדת הכנסת תיתן גיבוי לייעוץ המשפטי.
רוחמה אברהם בלילא
בדרך הזאת תביאו לעוד עשרות שינויים בתקנון. זה לא היה המצב מראש, זה לא היה על סדר היום.
היו"ר זאב אלקין
זה היה על סדר היום, זה הופץ מראש, וזה היה בשבוע שעבר. ביקשתם להמתין שבוע, כיבדתי את הבקשה.
רוחמה אברהם בלילא
זה היה בשבוע שעבר?
היו"ר זאב אלקין
כן. כיבדתי את הבקשה ונתתי שבוע. לא הייתי חייב, היה לי גם רוב לפני שבוע. כיבדתי את בקשתה של חברת הכנסת יחימוביץ לשנות את מה שהבאנו כדי לפתור בעיה ספציפית שקיימת בסיעה מסוימת ולא לשם כך נועד מנגנון של ממלא מקום, ולכן זה שונה.
רוחמה אברהם בלילא
אני מאוד מעריכה שדחית את כל הנושא בשבוע. יחד עם זה חשוב שאם התחלנו את הוועדה ברגל ימין, בהסכמות, לדעתי, זה לא עניין כל-כך קריטי שיובא לשינוי בתקנון. שמעת כאן את מרבית החברים- -
היו"ר זאב אלקין
את מרבית החברים לא שמעתי. שמעתי שסיעת קדימה מתנגדת ושמעתי שחברת הכנסת יחימוביץ מתנגדת.
רוחמה אברהם בלילא
גם סיעת ש"ס.
היו"ר זאב אלקין
אני אהיה לארג' - אני אחלק את זה לשתי הצבעות – תהיה הצבעה נפרדת על העניין של ממלא המקום והצבעה נפרדת על הבקשה של הייעוץ המשפטי לתקן את הסעיף. חברים יכריעו. האמיני לי, גם הסעיף הזה הוא לא בנשמתי, לא נוגע אליי, אבל אני רוצה לתת גיבוי לייעוץ המשפטי.


ארבל תקריא את הניסוח של ממלא המקום.
ארבל אסטרחן
בסעיף 9ב מוצעים תיקונים לשלושה סעיפים קטנים: בסעיף קטן (א) מוצע למחוק את המילה "מסיעתם", ומוצע שיחולו הוראות סעיף 9 כולו, שזה הסעיף שמאפשר לסיעה למנות ממלא מקום על חשבון סיעה אחרת; סעיף קטן (ב) שמוסף יהיה כך: הודעה על מינוי ממלא מקום קבוע במקומו של ממלא מקום קבוע אחר, לפי סעיף 9(ב), תימסר על ידי סיעתו של חבר הוועדה, אף אם מונה ממלא המקום הקבוע מבין חבריה של סיעה אחרת – זה בעניין שאמרנו שמי שיכול להחליף את ממלא המקום הקבוע זאת תמיד הסיעה שזה המקום שלה.
הסעיף המרכזי אומר כך
(ג)
(1)
נעדר חבר ועדה באופן ארעי, והיה לו ממלא מקום קבוע מסיעתו - רשאי למלא את מקומו ממלא מקומו הקבוע, והוראות סעיף 9א [בדבר מ"מ זמני] יחולו רק אם נעדר גם ממלא המקום הקבוע.


זה המצב היום כשחבר וממלא המקום הם מאותה סיעה.
החידוש
(2)
נעדר חבר ועדה באופן ארעי, והיה ממלא מקומו הקבוע מסיעה אחרת - רשאי למלא את מקומו בוועדה חבר אחר מסיעתו או מסיעה מיוצגת כאמור בסעיף 9א; לא מילא את מקומו של חבר הוועדה חבר מסיעתו - רשאי למלא את המקום ממלא המקום הקבוע.


הוספתי כאן את המילים "או מסיעה מיוצגת". וכן אין כאן הקומה הרביעית – "בהיעדרו".
שלי יחימוביץ
בסדר גמור.
היו"ר זאב אלקין
יש עוד שאלות? אין.

אני מביא להצבעה את עניין ממלא המקום הקבוע כפי שהוקרא כרגע: מי בעד? רוב; מי נגד? אין; מי נמנע? אין.

הסעיף אושר.


העניין השני – בקשת הייעוץ המשפטי להבהיר את סעיף 9 עם התוספת שרשומה בפניכם. כאן אין שינוי שנרשם, אז אני מביא את זה להצבעה.
אברהם מיכאלי
איפה כתוב על הדחה?
ארבל אסטרחן
"החליטה סיעה על שינוי נציג מטעמה – שבכל עת סיעה יכולה להחליף נציג. זה מוסף באדום.
שלי יחימוביץ
- - -
היו"ר זאב אלקין
אני מביא את זה להצבעה: מי בעד הניסוח הזה? אין נגד – רוב; אין נמנעים.


התיקון לא התקבל.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:50

קוד המקור של הנתונים