ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/05/2009

ישיבה משותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: המשבר בחברת חיפה כימיקילים בע"מ

פרוטוקול

 
PAGE
5

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 6
מישיבת ועדת הכספים וועדת העבודה הרווחה והבריאות

מיום שלישי, י"ח באייר, התשס"ט (12 במאי, 2009) בשעה 10:30
סדר היום
המשבר בחברת חיפה כימיקלים בע"מ
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

חיים כ"ץ- יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

אפו אגבריה

חיים אורון

טלב אלסאנע

יעקב אדרי

זאב בילסקי

אילן גילאון

מסעוד גנאים

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

אורלי לוי אבקסיס

אלכס מילר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

מירי רגב
מוזמנים
פיני בדש – חכ"ל
משרד ראש הממשלה
אבי כהן – דו"ח כללי רה"מ

בתיה הררי – מח' כלכלית
משרד התמ"ת
אוהד אורנשטיין – מנהל מנהל כימיה ומחצבים

שבתאי לוי – כלכלן ראשי ומנהל סחר פנים

מיכאל אטלן – יועמ"ש

אוסנת פיתטלברג- חוקרת במנהל תעסוקה מחקר וכלכלה

רונית האריס
חברת חיפה כימיקלים בע"מ
נדב שחר – מנכ"ל

תמיר קדישי- סמנכ"ל כספים

ניר יצחקי – סמנכ"ל משאבים

משה גז- יו"ר ועד עובדים

יוסי ביקל

משה זנתי

אלי אלבז

אולג גרישנגורן

פואד מריח

חיים ניזרי

יעל אוחיון
מפעלי ים המלח
דני חן – מנכ"ל מפעלי ים המלח

יצחק גולדשטיין – סמנכ"ל בכיר לשיווק

ארמונד לנקרי – יו"ר מועצת מפעלי ים המלח

משה אדרי

נטע שונר

עדי קפלן

גבי וויס

צביקה גלרון

יוסי אייזנברג

דובי רייזמן

רפי כהן
החברה לישראל בע"מ
דויד תדמור
מנהלת הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
לאה קיקיון

המשבר בחברת חיפה כימיקלים בע"מ
היו"ר משה גפני
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. לפני שאני פותח את הישיבה אני מבקש שיירשם פרוטוקול על דעת יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חיים כ"ץ ואני - נדב שחר כאן? כן. מנכ"ל מפעלי ים המלח? – טרם הגיע. לפני שאנחנו מתחילים את הישיבה אני פונה אל נציג מפעלי ים המלח, דני חן – אתם אמרתם לי בשיחה שאתם מסכימים לבוררות, שיהיה בורר שיקבע את מחיר האשלג.
דני חן
בהחלט.
היו"ר משה גפני
נדב שחר, חיפה כימיקלים, אתה מסכים לבורר?
נדב שחר
הסכמנו לבוררות כשאמרנו שימנו שופט בית משפט עליון שיקבע מה מחיר הפיקוח שמונופול בישראל יכול לקחת - -וביקשנו מים המלח שכדי להחזיר עובדים מיד לעבודה נשלם בינתיים את מחיר הפיתוח האחרון שהיה, כשהוא מוצמד, שזה יהיה על חשבון, לא במקום, ואחרי שהבורר יפסוק, אם יפסוק שאנחנו צריכים לשלם יותר – נשלם יותר, ואם הוא יפסוק שאנחנו צריכים לקבל חזרה כסף - נקבל חזרה. לכן אמרנו שעל מנת להחזיר את העובדים מיד צריך לקחת את המחיר האחרון המפוקח שהוא צמוד, שיהיה על חשבון, לא במקום. אחרי שהבוררות תיגמר – אמרו שאפשר לגמור את זה תוך שלושה חודשים - במידה והבורר יגיד שאנחנו צריכים לשלם יותר – נשלם יותר, ובמידה שהבורר יגיד שמגיע לנו כסף – נקבל.
היו"ר משה גפני
ואתה מסכים לזה?
דני חן
אני רק חושב שהתנאים של הבוררות – נשב ביננו ונסכם אותם.
היו"ר משה גפני
והעובדים יחזרו לעבודה מייד?
קריאות
כן.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים שניכנס לחדר יחד עם יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ונסכם את התנאים האלה?
קריאות
זה הכי טוב.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים?

או.קיי. אני עושה הפסקה בישיבה. היכנסו אלי לחדר. אני אחדש את הישיבה בשעה 11:00.
חיים אורון
גועל נפש. אני רוצה להגיד משהו. כל ההצגה פה- תפסו 800 עובדים כבני ערובה, ואותנו בתוך הסיפור. שניהם מרוויחים ולקחו את העובדים כבני ערובה.

(הישיבה הופסקה בשעה 10:40 והתחדשה בשעה 11:10)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה המשותפת של ועדת הכספים וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום – נושא סכסוך העבודה, המשבר בחברת חיפה כימיקלים בע"מ מול מפעלי ים המלח. ביקשתי מאנשי החברות והמנכ"לים שלהם להיכנס אלי כדי לסיים את הסכסוך, אני לא רוצה שהעובדים ייפגעו, שלא יקרה שכתוצאה מהפרטה ומחיר האשלג מפעלים לא יעבדו וייפגעו העובדים. ביקשנו להגיע לסיכום על מנת שהעובדים יחזרו לעבודה ושלא יהיה מצב של מאבק בין העובדים שהוא ממש לא נכון, הוא לא קשור בכלל לעניין הזה. הגענו לסיכום, ואני מבקש מיושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להקריא את הסיכום שהגענו אליו , ונצביע עליו כהחלטת ועדה.
חיים כץ
אני קורא: "הנדון: סיכום דיון בין מנכ"ל חברת חיפה כימיקלים בע"מ, מר נדב שחר, לבין מנכ"ל מפעלי ים המלח בע"מ, מר דני חן, 12.5.09.

1. הצדדים מסכימים לפנות לבוררות לצורך קביעת נוסחת מחיר האשלג שיימכר לחיפה כימיקלים ממפעלי ים המלח. הבוררות תהיה בראשות שופט בית משפט עליון בדימוס או נשיא בית משפט מחוזי בדימוס.

2. בבוררות כל צד יוכל להעלות כל טענה בעשר לקביעת נוסחת המחיר בפני הבורר.
3. עובדי חיפה כימיקלים יחזרו לעבודה לאלתר.
4. עד להכרעת הבורר המחיר לטון אשלג יהיה המחיר האחרון ששולם על ידי חיפה כימיקלים אך לא יותר מ- 300 דולר לטון.
5. מחיר זה לא ישמש אינדיקציה לקביעת הנוסחה על ידי הבורר.
6. הנוסחה שתיקבע על ידי הבורר תקפה ל – 10 שנים מגמר הבוררות.
7. הבורר יסיים את עבודתו תוך 6 חודשים מיום המינוי".
היו"ר משה גפני
אני מבקש לקיים על זה הצבעה כהחלטת ועדה.
מירי רגב
אני רוצה להגיד מילה: ההחלטה היא מצוינת, הסיכום מצוין, אך אי אפשר שגופים גדולים, מסחריים –ישתמשו בעובדים - -
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד? רוב בעד. הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות. אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים