ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 11/05/2009

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

פרוטוקול

 
PAGE
3

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 4

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, י"ז אייר התשס"ט – 11 במאי 2009 – בשעה 12:00
סדר היום
תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשס"ט-2009
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

אריה ביבי

אורלי לוי-אבקסיס

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
עו"ד שרית דמרי, לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי

מרים שמלצר, מחקר, המוסד לביטוח לאומי

שמעון נבון, המוסד לביטוח לאומי

מוטי לורברבוים, המוסד לביטוח לאומי

ישראל פת, יועץ משפטי, המשרד לשירותי דת

יאיר עוז, עוזר השר, המשרד לשירותי דת

יצחק ישי, משפטן, המשרד לשירותי דת

איתמר הר אבן, עוזר יועץ משפטי, המשרד לשירותי דת

עו"ד רון רוגין, בא כוח ישובים בהתיישבות העובדת (למעלה מ-200)

שמעון גדיש, משרד רו"ח מקלר, נציג ישובים בהתיישבות העובדת
ייעוץ משפטי
שמרית שקד
אור רוזנמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשס"ט-2009
היו"ר חיים כץ
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשס"ט-2009.


התכנסנו לישיבת המשך, לדיון שהיה ב-22 בדצמבר 2008. הדיון שנערך שם, נערך דיון בהשוואת חברה קדישא וגופים מקבילים שעוסקים בקבורה בפריפריה, והמחלוקת שהיתה שם, אני מבין שזה היה תשלום רטרואקטיבי. ביטוח לאומי היה מוכן לשלם בשוטף, ובית המשפט קבע שצריך לשלם רטרואקטיבית מ-1 באפריל 2005. אנחנו באנו לפה לאשר תקנות בית המשפט, שיש מחלוקות עוד בין הצדדים?
שמעון נבון
עד כמה שידוע לי, לא.
היו"ר חיים כץ
אז אני אתן מילות רקע לחברים. אנו חוזרים לזה שאנחנו חושבים שבמדינת ישראל יש קבורה חינם, לפי סעיף 266, אבל הביטוח הלאומי משלם בגין קבורת נפטר לתשלומים שונים לפי אזורי הקבורה, לפי גיל הנפטר, אם הוא בגיל מסוים – זה פחות כסף, אם הוא מעל גיל 10 – יותר כסף. אם הוא פחות מחודש, זה גם כן פחות כסף. היו מחלוקות לגבי גובה התשלום, ששאלו: למה בעיירת פיתוח התשלום הוא אחר מאשר חיפה, תל אביב, ירושלים?


המחלוקות האלה הגיעו לבית המשפט, ובית המשפט קבע סכומים. הוא איחד שתי קבוצות, בסעיפים 4 ו-5, את תת-הקבוצה הוא איחד ל-4 ו-5, וקבע הוראת שעה עד יולי 2010. אז הביטוח הלאומי יגבש רה-ארגון במערכת הקבורה, נעלה את תוחלת החיים, נסגור את נושא הקבורה. אני חושב שהישיבה הזו היא ישיבה פורמלית, לאשר את ההסכמות בין הצדדים?


יש הסכמה לפי צו בית המשפט לגובה הסכומים, לתאריכים, לתאריך התחולה הרטרואקטיבית. אגב, זה צמוד?
רון רוגין
הביטוח הלאומי צריכים לתת הצהרה, לפי ההסכמה.
שמעון נבון
הסכום הוא 3,500 מאפריל 2005, וזה צמוד למדד המחירים לצרכן.
היו"ר חיים כץ
העדכון הוא פר הנקברים באותה שנה או פר סכום כולל? מה נכון?
שמעון נבון
מעודכנים לכל שנה, עבור כל נפטר. הנפטרים של 2005- -
היו"ר חיים כץ
העדכון הוא חד-שנתי או מדי חודש?
שמעון נבון
חד-שנתי.
היו"ר חיים כץ
אפשר להקריא את התקנות?
שמרית שקד
כן, רק אעיר – מכיוון שכל הנושא של עדכון הסכומים לא רשום בתקנות, אלא זה נאמר מתוך הנחה שזה מובן מאליו – הסברנו שזה ממש לא מובן מאליו. סיכמנו שנקבע – אני אקרא את השורה הזאת.

קוראת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשס"ט-2009.


כאן יש הסכמה עם הביטוח הלאומי להוסיף, הסכומים הנקובים בתקנות אלה יעודכנו לגבי שנת 2006, 2007, 2008, 2009 ו-2010 לפי המנגנון הקבוע בסעיף 8 לתקנות אלה.
היו"ר חיים כץ
זה מרצה אתכם?
רון רוגין
כמו שסוכם.
היו"ר חיים כץ
מי בעד לקבל את התקנות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה)(הוראת שעה), התשס"ט-2009 אושרו.
היו"ר חיים כץ
תודה. אין נגד, אין נמנעים.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים