ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/05/2009

סדרי ישיבת הכנסת ביום שני, ערב ל"ג בעומר וביקור האפיפיור., המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.

פרוטוקול

 
PAGE
6

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 3

מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ב באייר התשס"ט (6 במאי 2009), שעה 15:20
סדר היום
1. המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת


2. סדרי ישיבת הכנסת ביום שני, ערב ל"ג בעומר וביקורו של האפיפיור בירושלים


3. שונות
נכחו
חברי הוועדה: זאב אלקין – היו"ר

זבולון אורלב

משה גפני

דני דנון

נסים זאב

אחמד טיבי

יריב לוין

שלמה מולה

אברהם מיכאלי
מוזמנים
איל ינון, מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת
היו"ר זאב אלקין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.


יש לנו שני נושאים על סדר היום, נפתח בנושא הראשון – המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.


אנחנו נשתמש בהזדמנות הזאת של ההרכב המלא של הנשיאות גם כדי להביא לאישורה של ועדת הכנסת הפעם, ולא הוועדה המסדרת, כבר הרכב שמי, כמו שזה ראוי לעשות, במקרה הזה של הסגנים.


קודם כל אני רוצה להביא בפניכם את האישור של נשיאות הכנסת לפי ההרכב המוצע; לסיעת קדימה שני סגנים – חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא וחבר הכנסת מגלי והבה; לסיעת הליכוד שני סגנים – חבר הכנסת דני דנון וחבר הכנסת כרמל שאמה; לסיעת העבודה סגן אחד – חברת הכנסת יולי תמיר; לסיעת ישראל ביתנו סגן אחד – חבר הכנסת אלכס מילר; לסיעת ש"ס סגן אחד – חבר הכנסת יצחק וקנין.


תכף אמשיך, אך לפני כן אגיד משפט; עד עכשיו היו שבעה, על פי החלוקה הסיעתית שאושרה בוועדה המסדרת. הרחבנו את מספר הסגנים לתשעה, וההרחבה הזאת נעשתה כדי להגביר את הייצוג של הסיעות הקטנות גם בקואליציה וגם באופוזיציה בנשיאות.

היות שזאת החלטה שנעשתה לצורך הגברת הייצוג, הגיעו לסיכום סיעות קטנות בקואליציה, ואני מניח, סיעות קטנות באופוזיציה- -
אחמד טיבי
לקרוא לסיעת רע"מ-תע"ל, שהיא הסיעה השנייה בגודלה באופוזיציה, "סיעה קטנה", זה לחטוא לאמת.
היו"ר זאב אלקין
אני רק רוצה להבהיר, הרי בדרך כלל כשבוחרים סגנים מסיעות, בוחרים אותם לכל תקופת כהונתה של הכנסת. זה החוק. בשונה מראש הוועדה, סגן יושב ראש הכנסת, פחות או יותר – היו כאלה שסירבו להתפטר.
זבולון אורלב
והוועדה לא יכולה להחליף אותם?
ארבל אסטרחן
רק מעילות מיוחדות.
היו"ר זאב אלקין
לכן אני אומר כאן, למרות שזה לא תופס, אבל אני אומר את זה לפרוטוקול. כדי שזה לא ייראה בפני חברי הכנסת שצריכים לעזוב את תפקידם כהדחה, כדי שכשיבואו אליהם באמירה שהגיע זמנם להתפטר ולפנות מקום לחבר כנסת אחר במסגרת הסיכומים, שהם יזכרו שזה היה כתוב בפרוטוקול גם כשהתמנו. עדיף לעשות את זה כך, עדיף להבהיר את הדברים כאן בוועדת הכנסת - זה מונע הרבה סכסוכים אחר כך.


אתחיל קודם כל לגבי הקואליציה. בקואליציה מי שיפתח את הכהונה מהסיעות הקטנות של הקואליציה, אני מדייק, כי זו סיעה גדולה – יותר גדולה מהסיעה השנייה בגודלה באופוזיציה - זה נציג סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אורי מקלב, אבל כאמור, יש חלוקת הזמן, והיא ידועה לכל סיעות הקואליציה, וכמו שקואליציה זה דבר דינאמי, גם חלוקת הזמן זה דבר דינאמי בהתאם, אבל מי שפותח זה חבר הכנסת אורי מקלב.
זבולון אורלב
בכל מקרה הוא מאשר חמש שמיניות.
היו"ר זאב אלקין
אלא אם כן יקרה אסון וסיעת הבית היהודי תחליט לעזוב את הקואליציה, אבל אני מקווה שהאסון הזה לא יקרה.


נכון לעכשיו, היות שמכהנות בקואליציה שתי סיעות הקטנות, יהדות התורה והבית היהודי, חלוקת הזמן זה חמש שמיניות לסיעת יהדות התורה ושלוש שמיניות לבית היהודי שיבוא אחר כך. כאמור, חלוקת הזמן הזו יכולה להשתנות בהתאם להחלטות שאליהן תגיע הקואליציה.


לגבי האופוזיציה, מי שפותח מטעם הסיעות הקטנות של האופוזיציה זה חבר הכנסת אחמד טיבי, ופה, היות שאני לא אמון על הסדרת העניינים בתוך האופוזיציה, לא אכנס ללוחות הזמנים.
דני דנון
רוצים אותו לקדנציה מלאה, אדוני היושב ראש.
היו"ר זאב אלקין
מהיכרותי עם חבר הכנסת טיבי, הוא יפעל לפי הסיכומים, כדרכו.
אחמד טיבי
כך עשיתי גם בקדנציה הקודמת.
היו"ר זאב אלקין
לכן כרגע אני מביא לאישור את חבר הכנסת אורי מקלב וחבר הכנסת אחמד טיבי, אבל בשונה משבעת המקומות האחרים, פה הקצבת המקומות היא לא סיעתית. כרגע זה תשעה.
אברהם מיכאלי
למה יש לקדימה ולליכוד שניים?
היו"ר זאב אלקין
אם אתה שואל אותי, אני כיושב ראש ועדה המסדרת, קיבלתי את כל מבנה הנשיאות, כולל אפילו הסכמה של ועדה מסדרת ללכת על תשעה ולא שבעה בירושה מקודמי בתפקיד, יושב ראש הוועדה המסדרת הקודמת, חבר הכנסת והיום שר גדעון סער.


מעבר לכך, אם אתה שואל את השאלה, גם אותי בסיעה שואלים, למה לליכוד יש רק שניים, כשזה 27 חברי כנסת? על פניו היה צריך להיות שלושה. התשובה שלי היא בדיוק התשובה שנתתי לך – כי קיבלתי את זה בירושה, לכן זה כך.


אני מביא להצבעה את ההצעה של תשעה סגנים, כפי שנרשמה כאן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 9

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה בדבר מינוי סגני יו"ר הכנסת נתקבלה
היו"ר זאב אלקין
בעד - 9. נגד - אין. אין נמנעים.

כבר לימדו אותי היום, שבגלל המציאות בכנסת עדיף לא להגיד "פה אחד", כי יחשבו שהייתי פה לבד, אז בכל הפיות, וללא מתנגדים, וללא נמנעים, רק בנעדרים, ההצעה אושרה.

2. סדרי ישיבת הכנסת ביום שני, ערב ל"ג בעומר וביקורו של האפיפיור בירושלים
היו"ר זאב אלקין
נעבור לנושא השני - סדרי דיון הכנסת ביום שני. אתן למזכיר הכנסת להביא בפנינו את ההצעה.
מזכיר הכנסת איל ינון
ביום שני הקרוב מתקיימים שלושה אירועים שבגינם יושב ראש הכנסת מבקש לקבוע שינוי בסדר יומה של הכנסת. ביום שני בערב חל ל"ג בעומר ומסורת מדורות ל"ג בעומר; ביום שני בשעה 16:00 נשיא המדינה עורך קבלת פנים ממלכתית לאפיפיור, אליה מוזמנים כל חברי הכנסת ושרי הממשלה; וביום שני בשעות הצהריים ראש הממשלה מבקר במצרים – עניין שיש לו השלכה ביחס להצבעות אי אמון בממשלה, כמקובל בכנסת כשראש הממשלה נמצא בחו"ל.


אשר על כן ביקש יושב ראש הכנסת לקבוע כי ביום שני הקרוב דיוני מליאת הכנסת יתחילו בשעה 13:00 ויסתיימו בשעה 15:00, וועדת הכנסת, על פי תקנון הכנסת, מתבקשת לאשר.
קריאה
ולא יהיה אי אמון?
מזכיר הכנסת איל ינון
לא יהיה אי אמון, זה עניין שעלה גם אתמול בפורום ראשי הסיעות. זה לא עניין שקשור לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת צריכה לקבוע את מסגרת הזמן של בין 13:00 ל-15:00. נושא אי האמון הוא נושא של מסורת בכנסת, שעליו אשוחח בנפרד עם ראשי סיעות האופוזיציה, ואני מקווה שתהיינה הסכמות.
אברהם מיכאלי
מה יהיה סדר היום בין 13:00 ל-15:00? יהיו חוקים או הצעות כלליות?
מזכיר הכנסת איל ינון
חקיקה פרטית עדיין לא יכולה לעלות בשבוע הבא, והיא תעלה רק בשבוע שלאחר מכן. חקיקה ממשלתית – היא לא תלויה בנו, ואנחנו נצטרך לשמוע מהממשלה.
זבולון אורלב
אז בוא נעשה פטור בהנחה לכל החוקים. זה לא בסדר, שקודם כל מעכבים את הנחות של הצעות החוק ושמים אותם בשבוע האחרון, ועכשיו אומרים: 45 יום. הכנסת חוטאת לתפקידה. היא לא מחוקקת. החקיקה זה חלק מהותי מהדבר הזה, והיא יכולה לשנות, ולומר: על רקע הנסיבות האלה. ה-45 יום האלה זה לא מהתורה, אפשר להגיד: רבותיי, להתחיל בשבוע הבא את החקיקה. זה ממש לא בסדר.
היו"ר זאב אלקין
45 יום זה המצב היום. אני, כמוך, סבור שזה לא מן התורה, וכידוע, למשל, במסמך ההמלצות שגיבשו בזמנו מזכיר הכנסת ומזכיר הממשלה, יש שם המלצה לקצר את זה, במסגרת חבילה כללית. אבל זה עוד לא קרה. לכן זה שאנחנו כאן בצורה גורפת נשנה את סדרי הבית, ונביא פטור גורף לכל הצעות חוק – אם יש חבר כנסת שחושב שצריך פטור ספציפי, הוא רשאי לבקש את הפטור, וועדת הכנסת תחליט. אבל סך הכול אני חושב שיהיה לא נכון לפתוח את עבודתה של הכנסת בפטורים גורפים.
מזכיר הכנסת איל ינון
נפרסם מחר או לכל המאוחר ביום ראשון בבוקר סדר יום לשבוע הבא.
משה גפני
אדוני המזכיר, מה עם יום שלישי?
מזכיר הכנסת איל ינון
לגבי יום שלישי, בינתיים אין כל שינוי בסדר הזמנים.
משה גפני
אדוני יושב ראש הוועדה, אני אצביע בעד מה שאמר מזכיר הכנסת - יושב ראש הכנסת – ואני אומר, גם בשביל התקדים של העבר והעתיד, מהסיבה האחת והיחידה, מכיוון שאנחנו נמצאים בערב ל"ג בעומר, ויש המסורת של כל מה שקשור לל"ג בעומר, ומירון וכדומה, המסורת היא שלא יבואו בשנה הבאה ויגידו: היו עוד סיבות השנה. הסיבה האחת והיחידה מבחינתי, שזה ליל ל"ג בעומר.
נסים זאב
אני, בדרך כלל, בערב ל"ג בעומר קורא את כל תיקוני הזוהר, וזה לוקח לי הרבה שעות, ולכן אני חייב להשתחרר מוקדם. לכן לא צריך לחפש סיבות.
אברהם מיכאלי
שאלה לאדוני היושב ראש - נודע לי שהכבישים יהיו פה סגורים ביום שני. האם הכנסת דואגת לפחות לח"כים לעבור לכנסת באופן נורמלי?
מזכיר הכנסת איל ינון
אדבר על כך עם קצין הכנסת. בנוגע לקבלת הפנים אצל נשיא המדינה, אנחנו נזמין אוטובוס לחברי הכנסת, שייצא מהכנסת לבית הנשיא ויתואם עם המשטרה.
היו"ר זאב אלקין
חברי הכנסת, אני מביא להצבעה את הבקשה של יושב ראש הכנסת לשנות את זמני הדיון ביום שני. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב גדול

נגד – 1

נמנעים – אין

ההצעה לשנות את זמני הדיון במליאת יום ב, 11.5.09, נתקבלה.
היו"ר זאב אלקין
בעד - רוב. נגד - 1. אין נמנעים. אושר ברוב קולות.


תודה רבה, הישיבה ננעלה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:50.

קוד המקור של הנתונים